Profil osobnosti

Foto: Kamil Roško Autor: Juraj Bartoš

Kamil Roško

15. 4. 1939 Paríž

vážna hudba
trúbka

Bio

Bio

1954 – 1960
Konzervatórium Bratislava (trúbka – Jozef Šnóbl)
1960 – 1966
VŠMU (Jozef Šnóbl)
1976
študijný pobyt v Montreux (Švajčiarsko)
1959 – 1968
člen Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave (dnešný SOSR)
1968 – 1972
člen Opernorchester der Deutschen Oper am Rhein v Duisburgu (Nemecko)
1972 – 2004
člen orchestra Slovenskej filharmónie
1993 – 2000
spoluzakladateľ a člen ansámblu Brass Quintet (Kamil Roško, Petr La Garde – trúbka, Ján Budzák – lesný roh, Hans Peter Hahn – trombón, Erwin J. Knopper – tuba)
1968 – 1972
pedagóg v Nemecku na Musikschule v Duisburgu a v Mülheime an der Ruhr
1981 – 1984
pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave
od 1973
stály pedagóg VŠMU, od 1992 docent (na VŠMU zaradil do učebných osnov povinný nástroj piccolo trúbku)
od 2000
pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici
2005
hosťovanie a pedagogická činnosť na Conservatoire national supérieur v Lyone (Francúzsko)

Ako sólista spoluúčinkoval s telesami domácimi (SF, SKO B. Warchala, ŠF Košice, ŠKO Žilina, Camerata slovacca, Cappella Istropolitana) i so zahraničnými (Sinfonie Orchestra Duisburg, Radio Köln, Gürzenich Orchestra Köln, Opera Hamburg, Filharmonia Zagreb, Wiener Symphoniker). Jeho repertoár sa obohacoval s dominanciou na opusoch barokových majstrov (stali sa aj východiskom pre vypracovanie metodiky pri vyučovaní hry na trúbke), zaslúžil sa o uvedenie viacerých premiér, aj premiér opusov slovenských autorov s účasťou trúbky, niektoré pre sólovú trúbku mu boli priamo dedikované (napr. od Ivana Paríka). Nahrával pre rozhlas a televíziu. Bol členom porôt domácich i zahraničných súťaží a dlhoročným členom ITG (Medzinárodná asociácia trubkárov).

 

„Po odchode svojho učiteľa Jozefa Šnóbla sa stal vo viacerých rovinách špičkovým reprezentantom tohto nástrojového odboru na Slovensku. Postrehy recenzentov vyzdvihujú jeho kvality – neraz aj v skladbách, kde trúbka nie je zastúpená ako vyložene sólový nástroj. Jeho skúsenosti, vynikajúce umelecké i pedagogické výsledky si získali zahraničné uznanie. Nezriedka ho opätovne pozývali účinkovať alebo prednášať. Premiéroval opusy pre trúbku od slovenských i zahraničných autorov.“

(In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 139)

Bibliografia

 • Javorský, Igor: SF v januári
  1996 Hudobný život 1996, č. 4, s. 4
  ((11. a 12. 1. sólo vo Festivalovej predohre pre trúbku, trombón a orchester od Stanislava Hochela – dir. Ondrej Lenárd, Albert Hrubovčák, tn.))
 • Tarinová, Jana: Hudobná Žilina v novembri a decembri
  1995 Hudobný život 1995, č. 6, s. 5
  ((Účinkoval pri premiére Concerte da camera per tromba principale, due oboi, due corni, timpani, piano et archi Jaroslava Meiera.))
 • --: Blahoželáme k jubileu
  1994 Hudobný život 1994, č. 7, s. 2
 • Urbancová, Hana: NSH'92. Komorné koncerty
  1993 Hudobný život 1993, č. 1, s. 4
  ((Dátum neuvedený, s Mikulášom Škutom a Moyzesovým kvartetom sólo v Jarnej piesni pre trúbku, klavír a sláčikové kvarteto od Ivana Burlasa.))
 • Javorský, Igor: SF vo februári
  1992 Hudobný život 1992, č. 7, s. 4
  ((28. 2. stvárnil sólový part Concerta per tromba, trombone, percussione e archi od R. Rudolfa pri premiére diela s Jurajom Mitošinkom a Františkom Rekom))
 • Jurík, Marián: Na margo žilinskej PSKU
  1990 Hudobný život 1990, č. 9, s. 3
  ((So ŠKO, dir. Ľudovít Rajter stvárnil sólo vo Veľkonočnom oratóriu BWV 249 J. S. Bacha.))
 • Dohnalová, Lýdia: Slovenské premiéry
  1989 Hudobný život 1989, č. 23, s. 6
  ((V rámci BHS 30. 9. účinkoval pri premiére Zeljenkovej Vokálnej poémy pre miešaný zbor, trúbku a tympany – účinkoval spevácky zbor SĽUK-u.))
 • Biksadská, Iveta: Súťaž Mauricea Andrého v Paríži
  1988 Hudobný život 1988, č. 26, s. 4
  ((Reflexie – bol so žiakmi Jurajom Bartošom, Kamilom Paprčkom, Vladimírom Jaškom.))
 • Ursínyová, Terézia: VII. TNSHT. Symfonické koncerty
  1982 Hudobný život 1982, č. 5, s. 3
  ((10. 2. so ŠF Košice, dir. Stanislav Macura sólo vo Festivalovej predohre Stanislava Hochela – uznanie a obdiv za výkon.))
 • Čížik, Vladimír: SF
  1982 Hudobný život 1982, č. 11, s. 4
  ((Sólo pri uvedení Príbehu vojaka od Igora Stravinského – na kornete 29. a 30. 4.))
 • Šustykevičová, Lýdia: Ofenzíva komorných plechových dychových súborov
  1981 Hudobný život 1981, č. 21, s. 7
  ((S KR o interpretačnom seminári v maďarskom Barcsi, člen poroty, pedagóg – v pohotovostnej súťaži získal 1. cenu súbor z účastníkov kurzu, ktorý on viedol.))
 • Čížik, Vladimír: PSKU'81 Žilina
  1981 Hudobný život 1981, č. 19, s. 1
  ((Sólo v Hudbe pre trúbku od Juraja Beneša so ŠKO Žilina, dir. Jan Valta.))
 • Čárska, Etela: Viedla mladá generácia.
  1981 Pravda 1981, č. (25. 9.)
  ((PSKU'81 – sólo v Benešovom koncerte.))
 • Sliacka, Daniela: O vyučovaní trúbky
  1977 Hudobný život 1977, č. 23-24, s. 7
  ((V metodike vyučovania zásadne vycháda zo štúdia barokového štýlu.))
 • M. – T.: Chorgemeinschaft sang Beethovens C-dur Messe. Haydns Trompetenkonzert als Auftakt in Hamborn
  1970 Duisburger Stadtpost – Rheinische Post 1970, č. 86 (14. IV.)
 • Jurík, Marián: II. prehliadka slovenské koncertného umenia Nitra, október – december 1965
  1966 Slovenská hudba 1966, č. 2, s. 84 – 85
  ((Vystúpil pri uvedení Bachovej kantáty č. 51.))
 • Jurík, Marián: Štúdio mladých
  1963 Smena 1963, č. 15. 1.
  ((15. 1. vystúpil so Sonatínou pre trúbku Bohuslava Martinů.))
 • Personálna bibliografia
 • Metodická príručka hry na trúbke
  1988 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1988

Diskografia

 • Foto: Chamber Music and Instrumental Collection CHAMBER MUSIC AND INSTRUMENTAL COLLECTION
  1997 CD – 7204
  1. Ludwig van Beethoven:
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf), Marian Lapšanský (pf), Daniela Varínska (pf), Kamil Roško (tr), Vladimír Rusó (pf)
 • Foto: The Best of Vivaldi THE BEST OF VIVALDI
  1991 CD – Naxos 8.551105
  1. Antonio Vivaldi:
   Jozef Kopelman (dir.), Cappella Istropolitana, Karol Lušpai (tr), Kamil Roško (tr)
 • Foto: THE BEST OF BAROQUE MUSIC THE BEST OF BAROQUE MUSIC
  1988 CD – Naxos 8.550014
  1. Johann Sebastian Bach:
   Pavel Bogacz (vn), Milan Brunner (fl), Cappella Istropolitana, Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Jablokov (vn), Ľudovít Kanta (vc), Karol Lušpai (tr), Kamil Roško (tr), Josef Čejka (ob)
 • Foto: Juraj Beneš JURAJ BENEŠ
  1982 LP – Opus 9110 1186
  1. Juraj Beneš: Mémoire
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Juraj Beneš: Canzona No. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Juraj Beneš: Hudba pre trúbku, bicie a sláčikové nástroje
   Kamil Roško (tr), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  4. Juraj Beneš: Préférence
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
 • Foto: Perfect Autumn Wedding PERFECT AUTUMN WEDDING
  CD – Naxos 8.557978
  1. Antonio Vivaldi:
   Bohdan Warchal (dir.), Josef Čejka (ob), Karol Lušpai (tr), Kamil Roško (tr), Cappella Istropolitana

Ocenenia

 • Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)
  1962 - čestné uznanie 1. stupňa
 • Súťaž v hre na dychových nástrojoch na Svetovom festivale demokratickej mládeže v Helsinkách, Fínsko
  1962 - laureát a strieborná medaila

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Stanislav Hochel: Festivalová predohra
  pre trúbku, trombón a orchester
  11. 1.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.), Kamil Roško (tr), Albert Hrubovčák (tn)
 • Jaroslav Meier: Concertino per tromba principale, due oboi, due corni, timpani, piano et archi
  20. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr), Štátny komorný orchester Žilina, Otakar Trhlík (dir.)
 • Ivan Burlas: Jarná pieseň
  pre trúbku, klavír a sláčikové kvarteto
  1992 Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr), Miki Skuta (pf), Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Vokálna poéma
  na fragment Bottovej Smrti Jánošíkovej pre miešaný zbor, trúbku a tympany
  28. 9.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný zbor SĽUKu, Kamil Roško (tr), František Rek (tp), Štefan Klimo (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Introdukcia
  pre 2 trúbky, 2 trombóny, organ a tympany
  17. 5.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert pre Kruh priateľov SF, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr), Vladimír Jaško (tr), Jozef Gašparovič (tn), Michal Jaško (tn), Ján Vladimír Michalko (org), František Rek (tp)
 • Ilja Zeljenka: Pieseň mladosti
  pre miešaný zbor, trúbku a 4 tympany na báseň Bohdana Ihora Antonyča
  22. 3.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Kamil Roško (tr), František Rek (tp), Pavol Procházka (dir.)
 • Stanislav Hochel: Festivalová predohra
  pre trúbku, trombón a orchester
  10. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr), Jozef Gašparovič (tn), Stanislav Macura (dir.)
 • Juraj Beneš: Hudba pre trúbku, bicie a sláčikové nástroje
  20. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Ivan Parík: Exercises
  pre trúbku
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr)


« späť na zoznam Aktualizované: 19. 02. 2015