Profil osobnosti

Foto: Peter Pažický

Peter Pažický

19. 2. 1970 Bojnice

www.peterpazicky.home.sk

vážna hudba
klavír
pedagóg – klavír

Pôsobenie v: Slovenské klavírne duo

Bio

Bio

1984 – 1990
Konzervatórium Žilina (klavír – Darina Švárna)
1990 – 1995
VŠMU (Marián Lapšanský)
1989, 1990
Medzinárodné interpretačné kurzy v Piešťanoch (Halina Czerny-Stefańska)
1991, 1992
majstrovské kurzy (Eugen Indjić)
1993, 1994
majstrovské kurzy (Lazar Berman)
od 1997
pedagóg klavírnej hry a klavírnej spolupráce speváckeho oddelenia na Konzervatóriu v Bratislave
1998 – 2008
VŠMU, doktorandské štúdium (Marián Lapšanský)
od 1998
pedagóg na VŠMU, najskôr ako pedagóg oddelenia klavírnej spolupráce, od 2002 odborný asistent na Katedre spevu a od 2004 pedagóg štvorručnej a komornej hry na Katedre klávesových nástrojov HTF VŠMU

Ako sólista spolupracoval so ŠKO Žilina (dirigenti Pavol Tužinský a Jan Valta), so SOSR (dirigent Mirko Krajči), s rakúskou Jugend-Philharmonie (dirigent Michael Lesky). Spolupracoval s huslistkou Ľubou Hvastijovou-Habartovou, s klarinetistom Jozefom Luptáčikom ml., v súčasnosti sa venuje komornej spolupráci najmä so spevákmi (Peter Mikuláš, Hana Štolfová – Bandová, Sergej Tolstov, Ivan Choupenitch, Eva Garajová).

S Alešom Solárikom spolupracuje v Slovenskom klavírnom duu. Vystúpil v ČR, Bulharsku, Nemecku, vo Francúzku, v Rakúsku a v Rusku.

V rokoch 2005 – 2006 spolupracoval s vokálnymi pedagógmi (Zlatica Livorová, Peter Dvorský) na Majstrovských speváckych kurzoch Petra Dvorského v Jaroměřiciach nad Rokytnou (ČR) a v rokoch 2007 – 2009 na Medzinárodných majstrovských speváckych kurzoch Petra Dvorského v Piešťanoch. Je pozývaný do poroty Medzinárodnej Schubertovej súťaže pre klavírne duá v Jeseníku v ČR (2007 a 2009). Bol lektorom klavírnej hry na Medzinárodných majstrovských kurzoch organizovaných Samick Musical Instrument co, Incheon-Korea v Košiciach (2009). Popri pravidelných prednáškach pre učiteľov klavíra na ZUŠ prednášal v roku 2009 aj na seminároch v rámci EPTA (European Piano Teachers Association).

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Červenka, Jozef: Bartókov Modrofúz na Konvergenciách
  2019 In: www.operaslovakia.sk/bartokov-modrofuz-na-konvergenciach/
  Opera Slovakia 2019
 • Burgrová, Katarína: Ohliadnutie sa za Košickou hudobnou jarou
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 10-11
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 18 - 19
 • Ursínyová, Terézia: Hrad kniežaťa Modrofúza v koncertnej podobe
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 30
 • Červenka, Jozef: Symptóm: Dieťa
  2017 In: www.operaslovakia.sk/symptom-dieta/
  Opera Slovakia 2017
 • Chalupka, Ľubomír: BHS 2017
  Západoslovenské piesne
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 12
 • Unger, Pavel: Nelehká pozice po titánech. Třikrát z Bratislavských hudebních slavností
  2016 In: www.operaplus.cz/nelehka-pozice-titanech-trikrat-bratislavskych-hudebnich-slavnosti/
  Opera Plus 2016
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 14
 • Blaho, Vladimír: Koho (ne)zaujíma kvalitné operné umenie? : Pocta Mascagnimu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 38 – 39
 • Horkay, Tamás: Ján Levoslav Bella: Complete Piano Works. Recenzia CD
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 36
 • Hatrík, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6 – 9
 • Chalupka, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 6 – 8
 • Stýblová, Magdaléna: Profil klavírneho Bellu na jedinom koncerte
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 4
 • Mojžišová, Michaela: Albrechtina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 10, s. 2
 • Bubnáš, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 35
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 3
 • Marton, Ivan: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7 - 8, s. 8
 • Šišková, Ingeborg: Neznáma hudba
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 3, s. 8 – 9
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 7 - 8, s. 3
 • Urbančíková, Lýdia: Štátna filharmónia Košice
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1 - 2, s. 5
 • Šišková, Ingeborg: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 14
 • Čížik, Vladimír: Recitál v Mirbachu (Hodnotenie recitálu z diel Mozarta, Hummela, Chopina a Janáčka)
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 7-8, s. 20 – 21
 • Boceková, Jana: Na margo 47. KHJ. (Hodnotenie Pažického vstupov na literárno-hudobnom večere Jaroslava Seiferta.)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 7–8, s. 18
 • Čížik, Vladimír: Z mirbachovských matiné. (Pažický uviedol 10 mouvements pre klavír od Dušana Martinčeka.)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 5, s. 15
 • Čížik, Vladimír: Peter Pažický
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 103 – 104
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Turák, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1 - 2, s. 20
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 12

Diskografia

 • Foto: Ján Levoslav Bella – Complete Piano Works JÁN LEVOSLAV BELLA – COMPLETE PIANO WORKS
  2013 CD – Pavlík Records PA 0114-2-131
  1. Ján Levoslav Bella: Sonáta b mol
   Peter Pažický (pf)
  2. Ján Levoslav Bella: Sonatína e mol
   Peter Pažický (pf)
  3. Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Pri Prešporku na Dunaji"
   Peter Pažický (pf)
  4. Ján Levoslav Bella: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň "Letí, letí roj"
   Peter Pažický (pf)
  5. Ján Levoslav Bella: Malé skladby
   Peter Pažický (pf)
  6. Ján Levoslav Bella: Svätomartinská (Slovenská) kadrila
   Peter Pažický (pf)
  7. Ján Levoslav Bella: Kremnická hasičská polka
   Peter Pažický (pf)
  8. Ján Levoslav Bella: Bábikin sviatok
   Peter Pažický (pf4m), Martin Chudada (pf4m)
 • Foto: Dušan Martinček: Music for Piano DUŠAN MARTINČEK: MUSIC FOR PIANO
  2010 CD – Hudobný fond SF00642131
  1. Dušan Martinček: Etudy op. 4
   Ivan Palovič st. (pf)
  2. Dušan Martinček: Rumunská rapsódia – Negrea
   Alexander Cattarino (pf)
  3. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  4. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"
   Miki Skuta (pf)
  5. Dušan Martinček: 10 Mouvements
   Peter Pažický (pf)
  6. Dušan Martinček: Venovania
   Jordana Palovičová (pf)
  7. Dušan Martinček: Nové nokturno
   Cyril Dianovský (pf)

Ocenenia

 • Čestné uznanie primátora mesta Bratislavy
  2009
 • Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava
  1996 - Cena Slovenského hudobného fondu pre najlepšieho účastníka zo Slovenska
 • Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)
  1989 - 2. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1988 - 1. cena a Cena Slovenského hudobného fondu
 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1988 - Cena za najlepšiu interpretáciu sonáty W. A. Mozarta
 • Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)
  1987 - 2. cena
 • Smetanova súťaž s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové (CZ)
  1986 - 2. cena
 • Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)
  1985 - 3. cena
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1985 - 2. cena a Cena Slovenského hudobného fondu
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1985 - 4. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Pavol Krška: Koncert
  pre klavír a orchester
  12. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Pažický (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre dva klavíry a sláčikový orchester
  3. 3.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Pažický (pf), Aleš Solárik (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 11. 2019