Profil osobnosti

Foto: Dana Šašinová

Dana Šašinová

19. 1. 1964 Bratislava

vážna hudba
klavír, klavírna spolupráca

Pôsobenie v: Duo Šašina

Bio

Bio

1976 – 1978
mimoriadna žiačka Konzervatória v Bratislave
1978 – 1982
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Juraj Mašinda)
1982 – 1987
VŠMU (klavír – Peter Toperczer, Eva Fischerová-Martvoňová)
1991 – 1996
VŠMU, doktorandské štúdium (Marián Lapšanský, Daniela Varínska)
od 1987
pedagogička klavírnej hry na VŠMU (docentka komornej hry)
od
Žilinská univerzita v Žiline, (Katedra hudby Fakulty humanitných vied ako docentka klavírnej hry)

Dana Šašinová-Satury absolvovala interpretačné kurzy u Eugena Indjića v Piešťanoch a u Klausa Hellwiga v Berlíne. Sólisticky vystúpila so Slovenskou filharmóniou, SKO Bohdana Warchala, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, Komorným orchestrom Opole, so symfonickým orchestrom Zagrebačke Symfoničare, Komornými sólistami Bratislava a s Dámskym komorným orchestrom. V súčasnosti okrem sólových recitálov pravidelne účinkuje aj ako komorná partnerka vokálnych a inštrumentálnych umelcov doma i v zahraničí. Za túto oblasť jej umeleckej činnosti získala aj niekoľko ocenení (napr. na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave a na kontrabasových súťažiach J. M. Spergera vo Woltzegartene, Michaelsteine a Ludwigslute v Nemecku). Spolu so svojim manželom kontrabasistom Radoslavom Šašinom účinkujú v zoskupení DUO Šašina.
Ďalšie komorné spolupráce: kontrabasisti – Miloslav Gajdoš (Česko), Paul Erhard (USA), Irena Olkiewicz (Poľsko), Klaus Trumpf (Nemecko), Petya Bagovska (Bulharsko), speváci – Martin Babjak, Nao Higano, huslisti – Pavel Bogacz, Alexander Jablokov, Peter Michalica.

Nahráva pre Slovenský rozhlas a televíziu, viaceré hudobné vydavateľstvá a je porotkyňou domácich i medzinárodných klavírnych súťaží.

Ako pedagogička - docentka klavírnej hry na Žilinskej univerzite získala špeciálnu cenu rektorky za význačnú umeleckú činnosť.

 

"Dana Šašinová-Satury upútava iskrivou, elegantnou muzikalitou, pastelovými odtienkami farieb, pevným rytmom, zmyslom pre vedenie kantilény v polyfónnych pletivách barokových majstrov a účinným formovaním architektoniky.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 133-135.)

Bibliografia

 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina
  Noblesa klavírneho dua
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 18
 • Lenner, Eduard: Silný zážitok, duchovná stopa
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 17
 • Chalupka, Ľubomír: Úcta k tvorivosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 5
 • Šišková, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 8
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život 2012, č. 11, s. 3
 • Puťorová, Lillian: Recenzie : Dámsky komorný orchester
  2011 Hudobný život 2011, č. 3, s. 36
 • Dohnalová, Lýdia: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 5
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 10, s. 6
 • Fecsková, Silvia: Hudobný festival v jubilejnom šate...
  2004 Literárny dvojtýždenník 8.9. 2004, č. 28-29, s. 13
 • Dohnalová, Lýdia: Z mirbachovských matiné (o. i. premiéra 7. sonáty Ilju Zeljenku)
  2002 Hudobný život 2002, č. 4, s. 17
 • Alexander, Juraj: Poznámky diskofila. Gramorecenzia nahrávok Bottesiniho: Rado Šašina plays Bottesini. Diskant DK 0065 2131
  2002 Hudobný život 2002, č. 1, s. 43
 • Čížik, Vladimír: Z Mirbachovských matiné. Príkladná súhra (rec. výkonu dua Šašina – Giovanni Petronius Bottesini, Franz Liszt)
  2002 Hudobný život 2002, č. 1, s. 12
 • Čížik, Vladimír: Dana Šašinová-Satury
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 133 – 135
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Horkay, Tomáš: Hudba na Hrade
  2000 Hudobný život 2000, č. 3, s. 23–24
 • Berger, Igor: Šašinovci – Škuta – polrecitály. BHS Komorné koncerty
  2000 Hudobný život 2000, č. 11, s. 21
 • Čížik, Vladimír: Z nedeľných matiné v Mirbachovom paláci
  1999 Hudobný život 1999, č. 3, s. 26
 • Dohnalová, Lýdia: Komorné nedele v Mirbachovom paláci. I na báze súhry
  1998 Hudobný život 1998, č. 5, s. 6
 • Palovčík, Michal: Excelentný recitál
  1998 Hudobný život 1998, č. 17, s. 7
 • Ursínyová, Terézia: Z kultúrneho leta. S vkusom a oduševnením
  1997 Hudobný život 1997, č. 16, s. 6
 • Berger, Igor: Šašinovci v Mirbachu
  1997 Hudobný život 1997, č. 15, s. 6
 • Litschauerová, Nina: Hudba vo dvojici (rozhovor)
  1996 Televízia a rozhlas 1996, č. 28, s. 19
  (ISSN 0862–9122)
 • Dohnalová, Lýdia: Z realizačnej dielne OPUS. Gramorecenzia
  1994 Hudobný život 1994, č. 23–24, s. 8
 • Berger, Igor: Bachovský program
  1994 Hudobný život 1994, č. 16, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia – Čížik, Vladimír: Mladosť v erbe. Z festivalovej Žiliny (III. stredoeurópsky festival koncertného umenia – apríl 1993)
  1993 Hudobný život 1993, č. 12, s. 4
 • Berger, Igor: IS SSR
  1989 Hudobný život 1989, č. 2, s. 3
 • Dohnalová, Lýdia: Medzinárodné úspechy mladých
  1988 Hudobný život 1988, č. 22, s. 4
 • Chalupková, Viera: Wir präsentieren
  1986 Slowakische Musik 1986, č. 4, s. 11 – 13
 • Biksadská, Iveta; Satury, Dana: Úspech mladej klaviristky
  1985 Hudobný život 25.11. 1985
 • Lenner, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život 2017, č. 1 - 2, s. 8 – 9

Diskografia

 • Foto: The Rite of Spring THE RITE OF SPRING
  2015 CD – Diskant DK 0154-2131
  1. Carl Czerny: Grand Sonata in F minor Op. 178
   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)
  2. Francis Poulenc: Sonata
   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)
  4. Igor Stravinskij: Svätenie jari
   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)
 • Foto: Concertini pre kontrabas, klavír a sláčikové kvarteto CONCERTINI PRE KONTRABAS, KLAVÍR A SLÁČIKOVÉ KVARTETO
  2014 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300203
  1. Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Concertino
   Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Concertino
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Dámsky komorný orchester DÁMSKY KOMORNÝ ORCHESTER
  2011 CD – Diskant DK 0134-2131
  1. Baldassare Galuppi: Concerto a quattro č. 2 G dur
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  2. Antonio Vivaldi: Sinfonia č. 2 G dur
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  3. Johann Sebastian Bach: Air zo Suity D dur BWV 1068
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach: Koncert pre klavír (čembalo) a orchester d mol BWV 1052
   Dana Šašinová (pf), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  5. Ivan Hrušovský: Vznešené tance levočské
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Peter Šaray (vn), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Foto: Slovak Music for Double Bass and Piano SLOVAK MUSIC FOR DOUBLE BASS AND PIANO
  2008 CD – Diskant DK 0116-2131
  1. Ilja Zeljenka: Sonáta
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonáta – Smútočná hudba (Sonata funebre)
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  3. Juraj Hatrík: "Liebe, Sinn und Not..." ("Kde láskou, zmyslom, núdzou...")
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: Roman Berger: Exodus, Adagio I, Adagio II ROMAN BERGER: EXODUS, ADAGIO I, ADAGIO II
  2003 CD – Acte Préalable AP0091-92
  1. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Roman Berger: Adagio č. 2 „Pokánie“
   Pavel Bogacz (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – Chamber Music LADISLAV KUPKOVIČ – CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Diskant DK-0057-2131
  1. Ladislav Kupkovič: 24 prelúdií
   Dana Šašinová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Téma a päť variácií
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  3. Ladislav Kupkovič: Šesť piesní
   Nao Higano (s), Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: From the Homeland FROM THE HOMELAND
  1998 CD – Slovart Records SR 0024
  1. Bedřich Smetana:
   Dana Šašinová (pf), Pavel Bogacz (vn)
  2. Antonín Dvořák:
   Dana Šašinová (pf), Pavel Bogacz (vn)
  3. Josef Suk:
   Dana Šašinová (pf), Pavel Bogacz (vn)
  4. Leoš Janáček:
   Dana Šašinová (pf), Pavel Bogacz (vn)

Ocenenia

 • Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky
  1988 - 3. cena
 • Súťaž J. S. Bacha v Lipsku (DE)
  1988 - laureát, 6. cena
 • Medzinárodná klavírna súťaž “Bach-Händel-Scarlatti”, Varaždín (HR)
  1985 - 2. cena
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1980 - 3. cena
 • Smetanova súťaž s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové (CZ)
  1978 - čestné uznanie

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ladislav Kupkovič: Balada f mol
  pre klavír
  8. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra, SK
  INTERPRETI: Dana Šašinová (pf)
 • Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
  pre kontrabas a klavírne kvinteto
  27. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 G dur
  pre klavír
  27. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dana Šašinová (pf)
 • Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
  27. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Dana Šašinová (pf)
 • Marián Lejava: Chant d'Amour
  pre dve violy, dve violončelá a klavír Op. 3
  13. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alexander Lakatoš (vl), Július Šoška (vl), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Concertino
  pre kontrabas, klavír a sláčikové nástroje
  13. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Komorní sólisti Bratislava
 • Ilja Zeljenka: Sonáta
  pre kontrabas a klavír
  8. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta – Smútočná hudba (Sonata funebre)
  pre kontrabas a klavír
  10. 3.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 7
  pre klavír
  10. 3.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dana Šašinová (pf)
 • Miloslav Linha: Sonáta-fantázia
  pre kontrabas a klavír
  10. 3.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Téma a päť variácií
  2001 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Juraj Hatrík: "Liebe, Sinn und Not..." ("Kde láskou, zmyslom, núdzou...")
  Sonata per contrabasso e pianoforte in memoriam R. M. Rilke anche E. Meister
  5. 10.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Americké capriccio
  pre kontrabas a klavír
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Marek Piaček: Jar prišla…
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
  pre kontrabas a klavír
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Šesť piesní
  pre soprán, kontrabas (violončelo) a klavír
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Peter Martinček van Grob: Dichtung und Wahrheit
  2. sonáta pre husle a klavír
  19. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert D dur
  pre kontrabas a klavír
  25. 1.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonatína pre klavír
  9. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Moderato
  pre husle a klavír (z kantáty Hviezda žiari)
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Kežmarská hudobná jar, Kežmarok, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Roman Berger: Adagio č. 2 „Pokánie“
  29. 9.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavel Bogacz (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Jozef Gahér: Sonáta
  pre kontrabas a klavír
  18. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ilja Zeljenka: Americké capriccio
  pre kontrabas a klavír
  28. 10.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Columbia College Chicago, Chicago, US
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
  pre kontrabas a klavír
  25. 10.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Chicago, US
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonatína A dur
  1995 Prvé uvedenie v zahraničí
  Immanuel Kirche, Laatzen (Hannover), DE
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Sonáta pre klavír č. 7 (3. časť – Con brio)

  2002

  Dana Šašinová-Satury (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 11. 2019