Profil osobnosti

Foto: Stanislav Zamborský Autor: archív HC

Stanislav Zamborský

12. 4. 1946 Košice

vážna hudba
klavír
pedagóg – klavír

Bio

Bio

1960 - 1964
Konzervatórium v Košiciach (klavír - Mária Mašíková-Hemerková, husle - František Vodička)
1964 - 1970
VŠMU (klavír - Rudolf Macudziński)
1966 - 1968
štátne štipendium na Vysokej hudobnej škole Ferenca Liszta v Budapešti (klavír - Tibor Erkel)
1974 - 1976
VŠMU, postgraduálne štúdium (klavír - Viktor Ivanovič Nosov)
1971 - 1972
štipendista Slovenského hudobného fondu
1976 - 1978
umelecká ašpirantúra na VŠMU (klavír - Eva Fischerová)
1986
štúdium vysokoškolskej pedagogiky na Ústave rozvoja vysokých škôl SSR v Bratislave
1975 - 1978
člen súboru Trio Istropolitanum (Cyril Studýnka, – vn, Richard Vandra, – vc)
1981 - 1992
sólista Štátnej filharmónie Košice
 
pedagogická činnosť:
1971 – 1972
externý pedagóg a 1972 – 1976 odborný asistent na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave
1978 - 1980
hosťujúci pedagóg na Higher Institute of Musik v Kuvajte
od 1981
klavírny pedagóg a pedagóg interpretačného seminára, dejín a literatúry klavíra na VŠMU v Bratislave (1981 - 1985 tajomník Katedry klávesových nástrojov, 1991 - 1997 prodekan, 1998 - 2000 dekan HTF, 1990 docent, 1997 profesor)
1994 – 1995
lektor medzinárodných letných kurzov agentúry Slovkoncert a 1997 seminára pre účastníkov z Japonska
od 2000
profesor a garant študijného odboru hudobná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1998 –1999
lektor majstrovských kurzov v Južnej Kórei (Pusan)
-
pravidelný člen, resp. predseda medzinárodných interpretačných súťažných porôt: Medzinárodná súťaž mladých klaviristov v Košiciach, Medzinárodná súťaž O cenu Beethovenovho Hradca, Amadeus v Brne, Pro Bohemia v Ostrave
1993
podpredseda komisie Medzinárodnej tribúny mladých interpretov (UNESCO) v Bratislave

Stanislav Zamborský sa predstavil na mnohých domácich festivaloch (Bratislavské hudobné slávnosti, Prehliadka mladých slovenských klaviristov v Piešťanoch, Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach, Košická hudobná jar, Piešťanský festival, Hudobné letá v Trenčianskych Tepliciach a v Bardejove) ako aj na Mladom pódiu v Karlových Varoch a na Flámskom festivale v Antverpách. Spoluúčinkoval so všetkými slovenskými a niektorými českými telesami (Gottwaldovská filharmónia, Moravská filharmónia Olomouc, Ostravská filharmónia) pod taktovkou dirigentov slovenských, českých (Zdeněk Bílek, Ondrej Lenárd, Ladislav Slovák, Ľudovít Rajter, Róbert Stankovský, Bohdan Warchal, Richard Zimmer, Petr Altrichter, Stanislav Macura a i.) a zahraničných (Miquel Graca Maur, Theodor Guschlbauer, Emin Chačaturian, Djura Jakšič, Ken Ičiro Kobajaši, Günter Neuhold, Petti Pekkannen a i.).

V oblasti komornej hudby spolupracoval s huslistami Jelou Špitkovou, Quidom Hölblingom, Viktorom Šimčiskom, Ivanom Ženatým, ďalej s violončelistom Richardom Vandrom a partnermi v štvorručnej hre na klavíri – s Pavlom Kováčom či dcérou Zuzanou. Koncertoval v európskych štátoch (v Nemecku, Bulharsku, Poľsku, býv. ZSSR, v Taliansku, Francúzsku, Švédsku, Španielsku, Belgicku, Holandsku, Švajčiarsku) v Kuvajte, v Izraeli, na Kube a v Južnej Kórei. Realizoval rad nahrávok pre vydavateľsvo OPUS, Arietta, Donau, pre bývalý Československý rozhlas a Československú televíziu, ďalej pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu a pre Radio Suisse Romande.

Významnou súčasťou Zamborského vkladu do slovenskej hudobnej kultúry je jeho pedagogická činnosť.

„ ... jeho temperamentu je najbližší romantizmus a súčasná hudba. V nich môže uplatniť plne svoj ideál impulzívneho, výbušného zmocnenia sa hudby a jej citového prežitia. Cudzia mu je bezduchá presnosť, či odstup od hraného diela“ píše Igor Podracký roku 1975 o mladom klaviristovi. Vladimír Čížik poznamenáva na margo recitálu v rámci BHS 1984: „... Delikátna zvuková kultúra, prirodzená spevnosť, ale aj napätia línií s výrazným fantazijným vkladom charakterizovali osobitosť Zamborského Mozarta takto: „ ... pre túto koncepciu je príznačná väčšia zvukovosť, priamočiarosť, snaha zbaviť sa drobného pohrávania sa s detailom, ozdobou, či frázou. Zamborský sa teda hlási k zvučnému, spevnému Mozartovi...“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 156-160.)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Stanislav Zamborský
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 156 – 160
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Čížik, Vladimír: Stanislav Zamborský
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 99 – 100
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina
  Noblesa klavírneho dua
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 18
 • Šišková, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 8
 • Marton, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 5
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 12, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 7-8, s. 3
 • Dohnalová, Lýdia: Stanislav Zamborský (12.4.1946)
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 4, s. 25
 • Čížik, Vladimír: Koncerty v Mirbachu [recenzia recitálu]
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 12, s. 28–29
 • Dohnalová, Lýdia: Recenzie CD. Ivan Hrušovský – Komorná hudba
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 20–21
 • Bokes, Vladimír: Sixta v Mirbachu
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 20–21
 • Vujičová, Ivana; Zamborský, Stanislav: Nielen hrať, ale dať : hovoríme s klaviristom a pedagógom Stanislavom Zamborským
  1999 Literárny týždenník roč. 12, 1999, č. 27, s. 1 a 8
 • Palovčík, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 6, s. 5
 • Ďurčeková, Zuzana: Klavírny recitál v Mirbachu
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 3, s. 7
 • Dohnalová, Lýdia: Na margo hudobného školstva [interwiev so SZ – dekanom HF VŠMU]
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 20, s. 2
 • Prichádzajú po inšpiráciu [o medzinárodnom interpretačnom kurze pre účastníkov z Japonska, ktorý viedol s Idou Černeckou]
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 18, s. 11
 • Pejhovský, Miroslav: Vehementne a hravo
  1997 Literárny týždenník roč. 10, 1997, č. 5, s. 15
 • Dohnalová, Lýdia: Cesta k umeniu je cestou hľadania [Profil k 50-inám]
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 8, s. 3
 • Javorský, Igor: Rok slovenskej hudby na BHS [recitál zo slovenskej tvorby]
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 20, s. 5–6
 • Brejka, Rudolf: Stanislav Zamborský v Mirbachovom paláci
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 11–12, s. 5
 • Berger, Igor: Hudba v našej rodine
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 9, s. 4
 • Földešová, Marta: Pódium pre domácu tvorbu
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 21, s. 3
 • Kadel, Erika: Im Wirbel der Empfindungen. Pianist zieht zum nuancenreichen Spiel die Zuhörer in seinen Bann
  1994 Allgäuer Zeitung 9. 4. 1994
 • Čížik, Vladimír: V spektre poetík
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 6, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Návraty
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 8, s. 4
 • Berger, Igor: Mozart podľa Zamborského
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 12, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: S dušou poeta
  1992 Večerník 12. 3. , Bratislava 1992, č. 51, s. 5
 • Janušková, Angela; Zamborský, Stanislav: Profesorka milovaná : O a so Stanislavom Zamborským
  1991 Večer 10.7. 1991, č. 132, s. 3
 • Blahynka, Miloslav: Z produkcie firmy OPUS. [Koncerty Mozart, Haydn so SKO]. Gramorecenzia
  1991 Literárny týždenník roč. 4, 1991, č. 6, s. 15
 • Baum, Peter: Slowakischer Pianist von Europa-Rang
  1991 Mittelschwäbische Nachrichten 9. 11. 1991
 • Kuxová, Milena; Zamborský, Stanislav: Dva klavíry v paneláku
  1990 Košický večer 30. 10. roč. I, 1990, č. 10, s. 3
 • Urbančíková, Lýdia: Farby Mesačného svitu
  1990 Košický večer 15. 10. roč. XXII, 1990, č. 2, s. 7
 • Urbancová, Hana: W. A. Mozart: Koncert č. 9 Es dur pre klavír a orchester
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 17, s. 5
 • Pokora, Miloš: Zamborský a Warchalovci
  1990 Gramorevue roč. 10, 1990, č. 6
 • Berger, Igor: Interpretácia v znamení hudobných hodnôt
  1989 Ľud 4. 5. 1989, č. 104, s. 5
 • Wilke, Ursula: Glänzende Riesenspieldose. Die Slowakische Staatsphilharmonie Košice in der Festhalle
  1986 Deister- und Weserzeitung Hameln 23. 10. 1986
 • V. [!] bardejovská hudobná jar
  1985 Spravodajca Bardejov, apríl 1985, s. 15 – 19
 • V. [!] bardejovská hudobná jar
  1984 Spravodajca Bardejov, marec 1984, s. 35 – 37
 • ki: Presvedčivá interpretácia: SF hrala Barbera a Stravinského
  1983 Ľud 6. 4. 1983, č. 82, s. 5
 • Stanislav Zamborský
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 45 – 47
 • Schindlerová, Agáta: 3 x ako sólista. Stanislav Zamborský na ašpirantskom koncerte
  1981 Smena 18. 5. 1981
 • -IB-: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave (Koncert klaviristu Stanislava Zamborského)
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 2, s. 4
 • Brejka, Rudolf: Stanislav Zamborský [hodnotenie záverečného výkonu ašpirantúry VŠMU]
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 11, s. 4
 • Breza, Ján: Zahraničné skúsenosti umelca
  1980 Pravda 13.9. 1980, č. 217, s. 5
 • Čížik, Vladimír: Gramorecenzie (hodnotenie profilovej gramoplatne: Schumann, Liszt)
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 20, s. 5
 • Čárska, Etela: Vrcholné sólistické výkony. Z bratislavského hudobného života
  1979 Práca 6. 2. 1979, č. 31
 • ip: Presvedčivá kreácia
  1979 Večerník 29.1. 1979, č. 20, s. 5
 • Čížik, Vladimír: Slovenská filharmónia. (25. a 26.1.1979)
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 5, s. 4
 • Šuhajdová, Jana: So Zamborským o hudbe v Kuvajte. Rozhovor
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 21, s. 7
 • Podracký, Igor: Malá prehliadka klaviristov
  1978 Práca 17. 1. 1978, č. 14, s. 6
 • Čížik, Vladimír: Konfrontácia klaviristov
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 3, s. 4
 • Čárska, Etela: Zrelá mladosť v hudbe : koncert Slovenskej filharmónie 13. a 14.1.1977 v Bratislave, japonského dirigenta Ken Ičiro Kobajaši s klavírnym duom Pavol Kováč - Stanislav Zamborský
  1977 Nové slovo roč. 19, 1977, č. 5, s. 11
 • Černák, Pavel: Zamborského sonátový večer
  1976 Smena 4.2. 1976, s. 6
 • Čárska, Etela: Recitál Stanislava Zamborského
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 5, s. 4
 • Hudec, Vladimír: Olomoucké hudební jaro 1973
  1973 Hudební rozhledy roč. 24, 1973, č. 9, s. 385–386
 • Bachleda, Stanislav: Po prvej polovici medzinárodného pódia mladých
  1970 Smena 29. 9. 1970
 • Čížik, Vlado: Noví absolventi VŠMU
  1970 Hudobný život 8.5. roč. 2, 1970, č. 9, s. 4
 • Vajda, Igor; Čížik, Vlado: Mladí po tretí raz v Trenčianskych Tepliciach
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 9-10, s. 439 – 442
 • Kovářová, Anna: Přerušená přehlídka
  1968 Hudební rozhledy 1968, č. 20, s. 618 – 619
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 5, s. 4
 • Lenner, Eduard: Hudba klavíra. Silný zážitok, duchovná stopa
  2016 Hudobný život 2016, č. 11, s. 17
 • Recenzie
 • Palovičová, Jordana: Hudba klavíra
  2016 Hudobný život 2016, č. 11, s. 16 – 17
 • Personálna bibliografia
 • Franz Peter Schubert (1979 - 1828) : Klavírne sonáty večného pútnika
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 18 - 19
 • Klavírne koncerty W. A. Mozarta
  2013 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2013
  (ISBN 978-80-89439-36-2)
 • Hudba klavíra
  2010 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2010
  (ISBN 978-80-89439-07-2)
 • Stručný prehľad všeobecnej náuky, foriem a dejín hudby
  2008 Z-F LINGUA, Bratislava 2008
 • Niekoľko poznámok ku klavírnym sonátam Ludwiga van Beethovena
  2006 Tempo roč. 3, 2006, č. 1, s. 5 – 7
 • Jubileá... Ľudovít Marcinger
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 12, s. 8
 • Slovenská klavírna tvorba [skriptá]
  2001 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2001
  (ISBM 80–85182–76–9)
 • Otvorený list ministrovi školstva SR Milanovi Ftáčnikovi
  1999 Hudobný život 1999, č. 3, s. 2
 • Na hudobnom Slovensku je to tiež tak...
  1999 Hudobný život 1999, č. 1–2, s. 2
 • Literatúra klavíra [skriptá]
  1997 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1997
  (ISBM 80 – 85182 – 49 – 1)
 • O niektorých aspektoch štúdia klavírnej tvorby na najvyššom stupni
  1994 Zborník habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov HTF, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1994, s. 33–36

Diskografia

 • Foto: The Rite of Spring THE RITE OF SPRING
  2015 CD – Diskant DK 0154-2131
  1. Carl Czerny: Grand Sonata in F minor Op. 178
   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)
  2. Francis Poulenc: Sonata
   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)
  4. Igor Stravinskij: Svätenie jari
   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)
 • Foto: Classical Top 40 : The 40 Most Beautiful Classical Melodies CLASSICAL TOP 40 : THE 40 MOST BEAUTIFUL CLASSICAL MELODIES
  2004 CD – Brilliant Classics 99301
  1. Antonio Vivaldi: Spring from The Four seasons
   Solisti Napoli
  2. Ludwig van Beethoven: Fur Elise
   Klára Havlíková (pf)
  3. Johann Strauss: Radetzky March
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Otto Aebi (dir.)
  4. Georges Bizet: Habanera, from Carmen
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Otto Aebi (dir.)
  5. Johannes Brahms: Lullaby
   Ida Černecká (pf)
  6. Johannes Strauss: Tritsch Tratsch Polka
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Otto Aebi (dir.)
  7. Felix Mendelssohn: Lied ohne Worte
   Trio Polacca
  8. Frederic Chopin: Minute Waltz
   Ida Černecká (pf)
  9. Wolfgang Amadeus Mozart: Presto, from Salzburg Symphony
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  10. Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5
   Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  11. Camille Saint-Saens: The Swan
   Richard Vandra (vc), Stanislav Zamborský (pf)
  12. Ludwig van Beethoven: Ode to the Joy (Symphony 9)
   Great European Festival Orchestra, William Bolden (dir.)
  13. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca
   Klára Havlíková (pf)
  14. Antonin Dvorak: Humoreske
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  15. Jules Massenet: Meditation, from Thais
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  16. Giuseppe Verdi: Gypsy Chorus from Il Trovatore
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  17. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante Elvira Madigan
   Angela Giulini (pf), Mozart Festival Orchestra
  18. Johann Strauss: Hungarian Polka
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Otto Aebi (dir.)
  19. Robert Schumann: Traumerei
   Ida Černecká (pf)
  20. Johann Sebastian Bach: Badinerie
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  21. Edvard Grieg: Morgenstimmung, from Peer Gynt
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  22. Bach/Gounod: Ave Maria
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  23. Jacques Offenbach: Can Can
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Otto Aebi (dir.)
  24. Pyotr Ilyitch Tchaikovsky: March, from Nutcracker
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Otto Aebi (dir.)
  25. Giuseppe Verdi: Chorus of the Hebrew Slaves, from Nabucco
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  26. Franz Liszt: Liebestraum
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf)
  27. George Frideric Handel: Harp Concerto (allegro)
   Maria Grafova (ar), Janacek Philharmony, Hartmut Haenchen (dir.)
  28. Pyotr Ilyitch Tchaikovsky: Waltz from Swan Lake
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  29. Antonin Dvorak: Larghetto, from Serenade for Strings
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
  30. Felix Mendelssohn: Wedding March
   London Festival Orchestra, Alfred Scholz (dir.)
  31. Ludwig van Beethoven: Adagio Moonlight Sonata
   Sylvia Čápová-Vizváry (pf)
  32. Georges Bizet: Farandole, from L´Arlesienne Suite
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  33. Frederic Chopin: Waltz in C sharp minor
   Stanislav Zamborský (pf)
  34. Edvard Grieg: Anitra´s Dance, from Peer Gynt Suite
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
  35. Hector Berlioz: Un Bal, from Symphonie Fantasique
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  36. Antonio Vivaldi: Guitar Concerto (allegro)
   Jozef Zsapka (gui), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  37. Antonin Dvorak: Slavonic Dance Op. 46/1
   Philharmonia Slavonica, Helmuth Wonde (dir.)
  38. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante (Piano Concerto in A major)
   Svetlana Stanceva (pf), Mozart Festival Orchestra, Alberto Lizzio (dir.)
  39. Franz von Suppe: March from Bocaccio
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  40. Johann Sebastian Bach: Air
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Ivan Parík : Musica da camera IVAN PARÍK : MUSICA DA CAMERA
  2002 CD – Hudobný fond SF 00342131
  1. Ivan Parík: Kyrie na pamäť Konštantína filozofa
   Ivan Sokol (org)
  2. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Ján Slávik (vc)
  3. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl)
  5. Ivan Parík: Hudba k vernisáži
   Miloš Jurkovič (fl)
  6. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Viktória Stracenská (s), Miloslav Starosta (pf)
  8. Ivan Parík: Listy
   Ida Černecká (pf)
  9. Ivan Parík: Pastorale
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Vladimír Bokes – Music for Piano VLADIMÍR BOKES – MUSIC FOR PIANO
  2001 CD – Hudobný fond SF 00322131
  1. Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53
   Stanislav Zamborský (pf)
  2. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 2, op. 29
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 4, op. 48
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Ivan Hrušovský - Chamber Music IVAN HRUŠOVSKÝ - CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Hudobný fond SF 00292131
  1. Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Hrušovský: Tri kánony
   Marica Dobiášová (cmb), Viktor Šimčisko (vn)
  3. Ivan Hrušovský: Canti
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto
  5. Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Drobnosti majstrov DROBNOSTI MAJSTROV
  1998 CD – Opus
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Stanislav Zamborský (pf), Ondrej Lenárd (dir.), Oliver Dohnányi (dir.), Valéria Kelly (pf), Pavol Kováč (pf), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jela Špitková (vn), Richard Vandra (vc)
 • Foto: Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzerte No. 9, KV 271 "Jeunehomme", KV 466 WOLFGANG AMADEUS MOZART: KLAVIERKONZERTE NO. 9, KV 271 "JEUNEHOMME", KV 466
  1998 CD – Prestige Classics
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Stanislav Zamborský (pf), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Compositions for Four-Hand Piano JOHANN NEPOMUK HUMMEL: COMPOSITIONS FOR FOUR-HAND PIANO
  1997 CD – Opus 9120604-2131
  1. Stanislav Zamborský (pf), Pavol Kováč (pf)
 • Foto: The Concerto Collection THE CONCERTO COLLECTION
  1997 CD – Amadis 7202
  1. Róbert Stankovský (dir.), Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Slovenská filharmónia, Jozef Luptáčik (cl), Zuzana Niederdorfer (pf), Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Schumann/Grieg: Piano Concertos SCHUMANN/GRIEG: PIANO CONCERTOS
  1995 CD – Amadis 7106
  1. Schumann Robert:
   Róbert Stankovský (dir.), Štátna filharmónia Košice, Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: W. A. Mozart: Concerto No. 9 in E flat major for Piano and Orchestra, "Jeunehomme" K. 271 W. A. MOZART: CONCERTO NO. 9 IN E FLAT MAJOR FOR PIANO AND ORCHESTRA, "JEUNEHOMME" K. 271
  1995 CD – Opus
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Stanislav Zamborský (pf), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Chamber Music 3 CHAMBER MUSIC 3
  1993 CD – Hudobný fond SF 00152111
  1. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Iris Szeghy: Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"
   Moyzesovo kvarteto
  3. František Poul: Nokturná
   Zlatica Poulová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52
   Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Piano concertos [Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn] PIANO CONCERTOS [WOLFGANG AMADEUS MOZART, JOSEPH HAYDN]
  1990 CD – Opus 9350 2128
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert č. 9 Es dur pre klavír a orchester WOLFGANG AMADEUS MOZART: KONCERT Č. 9 ES DUR PRE KLAVÍR A ORCHESTER
  1990 LP – Opus
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Stanislav Zamborský (pf), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Víťazoslav Kubička : Andrej Očenáš : Jozef Sixta : Eugen Suchoň VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : ANDREJ OČENÁŠ : JOZEF SIXTA : EUGEN SUCHOŇ
  1986 LP – Opus 9111 1827
  1. Víťazoslav Kubička: Cesta op. 20
   Matej Drlička (cl), Karol Filipovič (vc), Peter Minárik (pf)
  2. Andrej Očenáš: Donquijotská suita op. 40
   Jindřich Pazdera (vn), Ľudovít Kanta (vc)
  3. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Foto: IVAN PARÍK IVAN PARÍK
  1980 LP – Opus 9110 0706
  1. Ivan Parík: Epitaf II
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Parík: Hudba k baletu
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ivan Parík: Medzi horami
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Stanislav Zamborský (pf)
  5. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  6. Ivan Parík: Čas odchodov
   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)
 • Foto: Robert Schumann, Franz Liszt, Richard Wagner ROBERT SCHUMANN, FRANZ LISZT, RICHARD WAGNER
  1980 LP – Opus 9111 0670
  1. Robert Schumann:
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Ivan Hrušovský IVAN HRUŠOVSKÝ
  1978 LP – Opus 9111 0608
  1. Ivan Hrušovský: Sonáta č. 2
   Stanislav Zamborský (pf)
  2. Ivan Hrušovský: Suita piccola
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  3. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Viktor Šimčisko (vn)
  4. Ivan Hrušovský: Combinazioni sonoriche per 9 strumenti
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0755
  1. Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 21
   Stanislav Zamborský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester
   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Ouvertura
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Slávne skladby majstrov SLÁVNE SKLADBY MAJSTROV
  1977 LP – Opus 9111 0464
  1. Franz Schubert: Moments Musicaux č. 2 f mol op. 94
   Valéria Kelly (pf)
  2. Piotr Iljič Čajkovskij: Pieseň bez slov
   Anna Hölblingová (vn), Ján Salay (pf)
  3. Bedřich Smetana: Polka a mol (z Českých tancov)
   Valéria Kelly (pf)
  4. Fryderyk Chopin: Etuda c mol op. 10 č. 2 "Revolučná"
   Stanislav Zamborský (pf)
  5. Piotr Iljič Čajkovskij: Melancholická serenáda
   Jela Špitková (vn), Pavol Kováč (pf)
  6. Nicolò Paganini: Sonáta D dur č. 2
   Quido Hölbling (vn), Jozef Zsapka (gui)
  7. Sergej Rachmaninov: Prelúdium cis mol op. 3
   Stanislav Zamborský (pf)
  8. Camille Saint-Saëns: Labuť (z cyklu Karneval zvierat)
   Richard Vandra (vc), Stanislav Zamborský (pf)
  9. Maurice Ravel: Skladba vo forme habanéry
   Richard Vandra (vc), Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Nová skladateľská generácia NOVÁ SKLADATEĽSKÁ GENERÁCIA
  1975 LP – Opus 9111 0400
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Peter Bartovic: Variácie na Beethovenovu tému
   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte
   Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, op. 6a
   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)
 • Foto: Drobnosti majstrov DROBNOSTI MAJSTROV
  1973 LP – Opus 9111 0263
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Drobnosti majstrov
   Klára Havlíková (pf)
  2. Ludwig van Beethoven: Pre Elišku
   Klára Havlíková (pf)
  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Menuet D dur
   Anna Hölblingová (vn), Ján Salay (pf)
  4. Fryderyk Chopin: Valčík cis mol, op. 64
   Stanislav Zamborský (pf)
  5. Sergej Rachmaninov: Etuda es mol
   Stanislav Zamborský (pf)
  6. Johannes Brahms: Uhorský tanec č. 5
   Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  7. Charles Gounod: Ave Maria
   Jozef Zsapka (gui), Quido Hölbling (vn)
  8. Franz Schubert: Zastaveníčko
   Vlastimil Horák (dir.), Bratislavské komorné združenie
  9. Robert Schumann: Snenie
   Vlastimil Horák (dir.), Bratislavské komorné združenie
  10. Antonín Dvořák: Humoreska Ges dur
   Vlastimil Horák (dir.), Bratislavské komorné združenie
  11. Jean Sibelius: Valse triste
   Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu
 • Foto: Classical Top 100 : The Most Beautiful Classical Melodies CLASSICAL TOP 100 : THE MOST BEAUTIFUL CLASSICAL MELODIES
  CD – Brilliant Classics 290267
  1. Stanislav Zamborský (pf), Bohdan Warchal (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Mozart: Two Great Piano Concertos MOZART: TWO GREAT PIANO CONCERTOS
  CD –
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Peter Toperczer (pf), Stanislav Zamborský (pf), Ladislav Slovák (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Rachmaninoff: Etudes, Preludes, Moments Musicaux RACHMANINOFF: ETUDES, PRELUDES, MOMENTS MUSICAUX
  CD – Denon Classics
  1. Serge Rachmaninoff:
   Stanislav Zamborský (pf), Tatiana Fraňová (pf), Sylvia Čápová-Vizváry (pf)
 • Foto: Wolfgang Amadeus Mozart: Klaviersonaten WOLFGANG AMADEUS MOZART: KLAVIERSONATEN
  CD – HM 0006-1
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Stanislav Zamborský (pf)

Ocenenia

 • Cena hudobnej kritiky
  1996
 • Cena Frica Kafendu
  1995 za vynikajúcu interpretáciu diel súčasných slovenských autorov
 • Celoštátna súťaž v Prahe pri príležitosti 50. výročia vzniku ČSR
  1969 - 2. cena
 • Medzinárodná súťaž súčasnej hudby v Utrechte (NL)
  1969 - 4. cena za duo s Richardom Vandrom, vl

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Dušan Martinček: Venovania
  pre klavír
  19. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému
  pre klavír
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Jozef Malovec: Partita
  pre klavír
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Vladimír Bokes: 12 variácií na tému Paulína Bajana z roku 1758, op. 46
  pre klavír
  3. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Juraj Beneš: Due notturni
  per pianoforte
  17. 6.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53
  pre klavír
  21. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Martin Burlas: Koľajnice bez vlakov
  pre klavír
  15. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Juraj Beneš: Suita
  13. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kongresová hala Spoločenského centra, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 21
  20. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Jozef Grešák: Morceau II.
  pre husle a klavír
  24. 3.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Karol Petróczi (vn), Stanislav Zamborský (pf)
 • Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7
  pre klavír
  13. 1.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Diplomový recitál, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Juraj Beneš: Sonata No. 2
  13. 9.
  1976
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Baranów, PL
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)

Audio

 • Beneš, Juraj: Old Boys Anthology (1. časť)

  1984

  Stanislav Zamborský (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Sonáta č. 2  Stanislav Zamborský (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Toccata  Stanislav Zamborský (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 08. 11. 2019