Profil osobnosti

Foto: Viktor Šimčisko Autor: Zuzana Mináčová

Viktor Šimčisko

28. 9. 1946 Bratislava

vážna hudba
husle

Pôsobenie v: Husľové duo Wolfganga Schneiderhana

Bio

Bio

1960 - 1966
Konzervatórium v Bratislavae (husle - Aladár Móži)
1984 - 1986
VŠMU (Aladár Móži, Albín Vrteľ)
1991 - 2001
Viedeň, súkromné hodiny (Wolfgang Schneiderhan)
1966 - 2007
člen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, od 1968 2. koncertný majster, neskôr dlhodobo koncertný majster (rozhlasové nahrávky niektorých vrcholných diel hudby 20. storočia pre husle a orchester, príp. klavír, kritikou ocenené predvedenie Hindemithovho husľového koncertu)
od 1970
člen husľového dua s Alžbetou Plaskurovou (neskôr Husľové duo Wolfganga Schneiderhana)
-
v súčasnosti 1. hráč v skupine ll. huslí a vedúci skupiny orchestra Slovenskej filharmónie

Už počas štúdií získal viacero cien a uznaní. Pre mimoriadne interpretačné schopnosti sa stal krátko po skončení konzervatoriálnych štúdií členom a neskôr dlhodobo koncertným majstrom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave. Realizoval nespočetné množstvo nahrávok pre Slovenskú televíziu, ale najmä pre Slovenský rozhlas vrátane nahrávok tvorby slovenských skladateľov.

Je renomovaným komorným hráčom, účinkoval vo viacerých komorných zoskupeniach, z nich najznámejšie bolo asi Husľové duo Wolfganga Schneiderhana s Alžbetou Plaskurovou.

"Šimčiskova interpretácia vychádza z pozície skúseného praktika, ktorý vie vystihnúť hudobnú a myšlienkovú ideu diela. Jeho hra poslucháčov oblažuje jasným zvukom, zreteľnosťou v témach, zmysluplnosťou vo fráze vyjadrenou kvalitným tónom. Údelom viacerých slovenských huslistov je dvojitá koncertná kariéra: sólisticko-komorná a orchestrálna. Predpokladom jednej aj druhej je celoživotná profesionalita, dokonalá technika, zmysel pre súhru a ovládanie špecifík jednotlivých hudobných štýlov. Šimčisko je suverénny v oboch oblastiach. O jeho kvalitách vypovedajú mnohé kritiky v domácich periodikách, ale aj zahraničné recenzie. ... Je impozantné, ako si umelec popri hráčskych povinnostiach v orchestri udržal postavenie koncertujúceho sólistu a vyhľadávaného komorného spoluhráča. Mimoriadne cenný je jeho záujem o tvorbu slovenských autorov, čo dokazuje aj veľký počet nahrávok v SRo.“ (Slovník slovenského koncertného umeina II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 154-156.)

Bibliografia

 • Boceková, Jana: Október a november na košických pódiách
  2003 2003, č. 1, s. 16
 • Jurík, Marián: Jubileum Viktora Šimčiska
  1996 1996, č. 19, s. 2
 • Šimčisko, Viktor / Bucek, Karel: Hudba je mier
  1986 Smena roč. 39, 1986, č. 308 (31. 12.), s. 1
 • Viktor Šimčisko
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 97 – 99
 • Bras, Jean-Yves: Recenzia na CD
  Diapason, Paríž
 • Dúbravský, Ján: Z mirbachovských matiné
  2003 2003, č. 10, s. 15
 • Čížik, Vladimír: Matiné v Mirbachu
  2004 2004, č. 10, s. 20
 • Personálna bibliografia
 • Za Robertom Stankovským
  2001 i 2001, č. 1, s. 3

Diskografia

 • Foto: PUSCHKIN, A. (PUSHKIN, A.): Erzahlungen - Der Postmeister / Das Fraulein als Bauerin / Der Schneesturm / Der Sargschreiner PUSCHKIN, A. (PUSHKIN, A.): ERZAHLUNGEN - DER POSTMEISTER / DAS FRAULEIN ALS BAUERIN / DER SCHNEESTURM / DER SARGSCHREINER
  2003 CD – Naxos NHB 20362
  1. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in E minor, Op. 41, No. 1/II
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in D major, Op. 41. No. 2/II
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Andreas Jakob Romberg: Flute Quintets, Op. 41, Nos. 1 – 3 ANDREAS JAKOB ROMBERG: FLUTE QUINTETS, OP. 41, NOS. 1 – 3
  2001 CD – Naxos 8.554765
  1. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in E minor, Op. 41, No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in D major, Op. 41. No. 2
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in F major, Op. 41. No. 3
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Ivan Hrušovský - Chamber Music IVAN HRUŠOVSKÝ - CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Hudobný fond SF 00292131
  1. Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Hrušovský: Tri kánony
   Marica Dobiášová (cmb), Viktor Šimčisko (vn)
  3. Ivan Hrušovský: Canti
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto
  5. Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Chamber Compositions JOHANN NEPOMUK HUMMEL: CHAMBER COMPOSITIONS
  1998 CD – Opus 91 2634-2
  1. :
   Rudolf Macudziński (pf), Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Vladislav Brunner (fl), Ľudovít Marcinger (pf), Vlastimil Horák (dir.)
 • Foto: The Best of Amadis, Vol. 2 THE BEST OF AMADIS, VOL. 2
  1996 CD – Amadis 7802
  1. :
   Marian Lapšanský (pf), Jindřich Pazdera (vn), Daniela Varínska (pf), Viktor Šimčisko (vn), Ondrej Lenárd (dir.), Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: J. Strauss, Jr. : Edition - Vol. 40 J. STRAUSS, JR. : EDITION - VOL. 40
  1995 CD – Marco Polo 8.223240

  Slovak Radio Symphony Orchestra Bauer-Theussl, Franz – dirigent Šimčisko, Viktor – husle Szabó, Imrich – organ Vavreková, Katarína – harfa
  1. Johann Strauss II :
   Katarína Turnerová (ar), Imrich Szabó (org), Viktor Šimčisko (vn)
 • Foto: W. A. Mozart: Piano Trios Nos. 6 - 7 W. A. MOZART: PIANO TRIOS NOS. 6 - 7
  1995 CD – Opus 912344-2131
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trio in B flat major, No. 6, K. 254
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trio in E flat major, No. 7, K. 498
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Gluck: Trio Sonatas for Two Violins and Basso Continuo GLUCK: TRIO SONATAS FOR TWO VIOLINS AND BASSO CONTINUO
  1994 CD – Point Classics 267177-2
  1. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 1 in C major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  2. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 2 in G minor
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  3. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 3 in A major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  4. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 4 in B flat major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  5. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 5 in E flat major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  6. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 6 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  7. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 7 in E major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  8. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 8 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
 • Foto: Mikhail Ippolitov-Ivanov: Armenian Rhapsody / Jubilee March / Yar-khmel´ / Episode from the Life of Schubert / From Ossian Songs / Symphonic Scherzo MIKHAIL IPPOLITOV-IVANOV: ARMENIAN RHAPSODY / JUBILEE MARCH / YAR-KHMEL´ / EPISODE FROM THE LIFE OF SCHUBERT / FROM OSSIAN SONGS / SYMPHONIC SCHERZO
  1994 CD – Marco Polo 8.223629
  1. Mikhail Ippolitov-Ivanov:
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Miroslav Dvorský (t), Viktor Šimčisko (vn)
 • Foto: Anton Zimmermann : Cassations in G, D, D ANTON ZIMMERMANN : CASSATIONS IN G, D, D
  1993 CD – Trevak TREC 4-0008
  1. Anton Zimmermann: Kasácia in D
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Peter Sivanič (cr), Viktor Šimčisko (vn), Milan Tedla (vn), Milan Telecký (vl)
  2. Anton Zimmermann: Kasácia in G
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Peter Sivanič (cr), Viktor Šimčisko (vn), Milan Tedla (vn), Milan Telecký (vl)
  3. Anton Zimmermann: Kasácia in D
   Juraj Brunner (fl), Vladislav Brunner (fl), Peter Sivanič (cr), Viktor Šimčisko (vn), Milan Tedla (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Alexander Grechaninov: Piano Trios Nos. 1 and 2 ALEXANDER GRECHANINOV: PIANO TRIOS NOS. 1 AND 2
  1992 CD – Marco Polo 8.223416
  1. Alexander Grechaninov: Piano Trio No. 1 in C minor, Op. 38
   Daniela Rusó (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Alexander Grechaninov: Piano Trio No. 2 in G major, Op. 138
   Daniela Rusó (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Andreas Jakob Romberg: Flute Quintets, Op. 41, Nos. 1 – 3 ANDREAS JAKOB ROMBERG: FLUTE QUINTETS, OP. 41, NOS. 1 – 3
  1992 CD – Trevak TREC 4-0007
  1. Andreas Jakob Romberg: Quintet in E minor
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Quintet in D major
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Andreas Jakob Romberg: Quintet in F major
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: W. A. Mozart: Piano Trios Nos. 1 - 2 W. A. MOZART: PIANO TRIOS NOS. 1 - 2
  1992 CD – Opus 91 2374-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Viktor Šimčisko (vn), Ivan Gajan (pf), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: J. M. Sperger: Six Trios J. M. SPERGER: SIX TRIOS
  1991 CD – Trevak TREC 4-0002
  1. Johann Matthias Sperger : Trio No. 1 in C major
   Vlastimil Dufka (ob), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Matthias Sperger: Trio No. 2 in G major
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Matthias Sperger: Trio No. 3 in D major
   Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  4. Johann Matthias Sperger: Trio No. 4 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  5. Johann Matthias Sperger: Trio No. 5 in B flat major
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  6. Johann Matthias Sperger: Trio No. 6 in F major
   Vlastimil Dufka (ob), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: BAROQUE TRIO SONATAS. Telemann/Vivaldi/Fasch/Tartini BAROQUE TRIO SONATAS. TELEMANN/VIVALDI/FASCH/TARTINI
  1990 CD – Naxos 8.550377
  1. Georg Philipp Telemann: Trio Sonata in D minor
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (cvg), Marica Dobiášová (cmb)
  2. Antonio Vivaldi: Trio Sonata in B flat major, Op. 5, No. 5, RV 76
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  3. Georg Philipp Telemann: Trio Sonata in G major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  4. Antonio Vivaldi: Trio Sonata in B minor, Op. 1, No. 11, RV 79
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  5. Johann Friedrich Fasch: Trio Sonata in G minor
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  6. Giuseppe Tartini: Trio Sonata in E flat major, Op. 8, No. 6
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  7. Antonio Vivaldi: Trio Sonata in D minor, Op. 1, No. 12, RV 63 "La Follia"
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7, Op. 96; Piano Quartet, Op. posth.; Piano Quintet, Op. 87 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO TRIO NO. 7, OP. 96; PIANO QUARTET, OP. POSTH.; PIANO QUINTET, OP. 87
  1990 CD – Opus 9351 2256
  1. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7 in E flat major, Op. 96
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Piano Quartet in G major, Op. posth.
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Piano Quintet in E flat minor, Op. 87
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc), Radoslav Šašina (cb)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Trios Nos. 1 - 4 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO TRIOS NOS. 1 - 4
  1990 CD – Opus 9351 2254
  1. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 1 in E flat major, Op. 12
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 in F major, Op. 22
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G major, Op. 35
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  4. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 4 in G major, Op. 65
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Trios Nos. 5 - 6 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO TRIOS NOS. 5 - 6
  1990 CD – Opus 9351 2255
  1. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 5 in E major, Op. 83
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 6 in E flat major, Op. 93
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Gluck: Trio Sonatas for Two Violins and Basso Continuo GLUCK: TRIO SONATAS FOR TWO VIOLINS AND BASSO CONTINUO
  1989 CD – Opus 9351 2034
  1. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 1 in C major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  2. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 2 in G minor
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  3. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 3 in A major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  4. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 4 in B flat major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  5. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 5 in E flat major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  6. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 6 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  7. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 7 in E major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
  8. Christoph Willibald Gluck: Sonata No. 8 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn), Juraj Alexander (vc), Marica Dobiášová (cmb)
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Mikuláš Schneider-Trnavský TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ
  1981 LP – Opus 9110 1093-94
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Symfónia e mol "Spomienková"
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Pribinov sľub op. 68
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Za horami, za dolami
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Padol kameň
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta g mol op. 12
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Ivan Hrušovský IVAN HRUŠOVSKÝ
  1978 LP – Opus 9111 0608
  1. Ivan Hrušovský: Sonáta č. 2
   Stanislav Zamborský (pf)
  2. Ivan Hrušovský: Suita piccola
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  3. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Viktor Šimčisko (vn)
  4. Ivan Hrušovský: Combinazioni sonoriche per 9 strumenti
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes, Oto Ferenczy ALEXANDER MOYZES, OTO FERENCZY
  1977 LP – Opus 9111 0500
  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
  2. Oto Ferenczy: Sonáta
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová
 • Foto: Moderní české a slovenské básnické sbírky III MODERNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ BÁSNICKÉ SBÍRKY III
  1969 LP – Supraphon 2580 411-12
  1. Marek Kopelent: Vítězslav Nezval: Básně noci
   Jiří Štengl (cl), Vlastimil Kála (sxt), Jiří Horák (tr), Zdeněk Jílek (pf), Jana Dušková (v), Hedwika Wysocká (v), Marie Tichá (v), Jiří Váchal (dir.)
  2. Vlastimil Pinkas: Vilém Závada: Cesta pěšky
   Libor Hlaváček (vn), Talichovo kvarteto, Jan Talich (vn), Jan Kvapil (vn), Jiří Najnar (vl), Evžen Rattay (vc), Miloslav Klement (fl), Rejchovo dychové kvinteto, Karel Klement (ob), Josef Vokatý (cl), Rudolf Beránek (cr), Václav Cvrček (fg), Vladimír Weis (cel)
  3. Igor Bázlik: Ivan Krasko: Nox et solitudo
   Ján Valach, Viktor Šimčisko (vn), Rudolf Papán (vl), Libor Pokojný (vc), František Valla (fl), Anton Janák (org)
 • Foto: François Couperin: Pieces en concert; Gabriel Fauré: Klavírne kvarteto č. 1 c mol op. 15 FRANÇOIS COUPERIN: PIECES EN CONCERT; GABRIEL FAURÉ: KLAVÍRNE KVARTETO Č. 1 C MOL OP. 15
  CD – Opus 9151 0580
  1. François Couperin:
   Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Franz Schubert: Klavírne quinteto "Pstruh" op. 114 FRANZ SCHUBERT: KLAVÍRNE QUINTETO "PSTRUH" OP. 114
  LP – Opus 9111 1261
  1. Franz Schubert:
   Juraj Alexander (vc), Milan Telecký (vl), Viktor Šimčisko (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: W. A. Mozart: Klavírne triá E dur KV 542, C dur KV 548, G dur KV 564 W. A. MOZART: KLAVÍRNE TRIÁ E DUR KV 542, C DUR KV 548, G DUR KV 564
  CD – Opus 91 2375-2
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Ivan Gajan (pf)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Mirko Krajči: Passacaglia
  pre dvoje huslí (husle a violu)
  14. 9.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl)
 • Miro Bázlik: Canticum Jeremiae (Canticum – obetiam holocaustu)
  pre soprán, basbarytón, miešaný zbor, husle a sláčikový orchester
  6. 10.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Sergej Kopčák (bbr), Viktor Šimčisko (vn), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Juraj Tandler: Čakanie na deň
  päť dievčenských spevov s flautou, husľami a violončelom
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alžbeta Bukoveczka (ms), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc), Vojtech Samec (fl)
 • Ilja Zeljenka: Husľové duetá
  4. 7.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Alžbeta Plaskurová (vn)
 • Tadeáš Salva: Rapsódia
  pre husle a orchester
  8. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Tri kánony
  pre husle a čembalo alebo klavír
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Marica Dobiášová (cmb)
 • Zdenko Mikula: Věčný dvojzpěv
  Cyklus piesní pre soprán, dvoje huslí a klavír na poéziu Jarmily Urbánkovej
  9. 6.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Brigita Šulcová (s), Alžbeta Plaskurová (vn), Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Mutácie
  Hudba pre soprán, 3 tom-tomy, bas, piatti, gran cassa, flautu, hoboj, klarinet, fagot a husle
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Sergej Kopčák (b), Viktor Šimčisko (vn), Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Sonáta
  pre husle
  2. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Zdenko Mikula: Věčný dvojzpěv
  Cyklus piesní pre soprán, dvoje huslí a klavír na poéziu Jarmily Urbánkovej
  2. 6.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Martinicův palác, Praha, CZ
  INTERPRETI: Brigita Šulcová (s), Alžbeta Plaskurová (vn), Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 05. 2017