Profil osobnosti

Foto: Milan Telecký

Milan Telecký

27. 2. 1930 Vsetín – 12. 10. 2011 Bratislava

vážna hudba
viola

Pôsobenie v: Slovenské kvarteto (1956 - 1983)

Bio

Bio

1940 - 1945
Hudobná škola Třebíč (husle - otec Ferdinand Telecký, žiak slávneho maďarského huslistu Jenö Hubaya)
1945 - 1949
Konzervatórium Brno (husle - Viktor Nopp)
1949 - 1952
Konzervatórium Brno (husle - Julius Remeš)
1957 - 1960
huslista v skupine prímov SF
od 1960
člen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave
1957 - 1987
violista Slovenského kvarteta
1962 - 1965
a 1991 - 1998 pedagóg hry na viole na VŠMU

"Telecký je kľúčovou osobnosťou slovenskej interpretácie v oblasti violy. Je typom húževnatého, ambiciózneho umelca, ktorý neustále obohacuje všetky zložky svojho repertoáru, čo mu umožňuje držať krok so stále stúpajúcimi nárokmi violovej interpretácie. Doménou jeho prejavu je sugestívne modelovanie lyricko-meditatívnych úsekov. Sústavným zdokonaľovaním svojej techniky sa stal veľmi pohotovým inštrumentalistom, a tak sa mohol plne sústrediť na pochopenie filozofickej podstaty aj výrazovo najnáročnejších diel. V tomto zmysle jedným z vrcholov jeho kreácií bolo naštudovanie Šostakovičovej Sonáty op. 147, ktorá vyšla na gramoplatni. Táto nahrávka je porovnateľná s nahrávkami medzinárodne uznávaných interpretačných osobností. Telecký má však zmysel aj pre živšie náladové okruhy, ktoré prezentujú jeho tvorivý temperament. Rokmi praxe získal jedinečný muzikantský nadhľad. Darí sa mu tak stmeľovať i pri výraznejšom agogickom vlnení širšie plochy a potom im vtláčať punc neopakovateľnej logiky, presvedčivosti a spontaneity. Svoj príznačný zmysel pre detail využíva pri odkrývaní, podčiarkovaní a napokon vychutnávaní meniacich sa náladových situácií zakódovaných do partitúry." (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 161-166.)

Popri kontinuálnom orchestrálnom pôsobení sa oblasťou záujmu Milana Teleckého stala komorná hudba, neskôr rozšírená o oblasť sólistickej hry. Profesionálnu dráhu orchestrálneho hráča začal vo Vojenskom umeleckom súbore, kde bol v rokoch 1954 - 1957 koncertným majstrom skupiny huslí. Pokračoval ako huslista v skupine prímov SF v období rokov 1957 - 1960 a od roku 1960 bol vedúcim skupiny a sólovým violistom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Významnú kapitolu predstavuje Teleckého pôsobenie v legendárnom Slovenskom kvartete na poste violistu, a to od jeho založenia v roku 1957 až do roku 1987. Kvarteto (spočiatku pod menom Bratislavské) si svojou vynikajúcou umeleckou vyspelosťou, dôkladnou technickou prepracovanosťou a jedinečnou súhrou čoskoro vydobylo popredné miesto popri ďalších vynikajúcich súboroch tohto obsadenia v bývalom Československu a od polovice 60. rokov sa presadilo aj v zahraničí.

Od roku 1967 spolupracoval so súborom Bratislavskí komorní sólisti, ktorý založil a viedol primárius Slovenského kvarteta Aladár Móži. Telecký ako sólista spolupracoval so SOČR (dnešný SOSRo), s Bratislavským komorným združením, Košickým komorným orchestrom, so SF, ŠF Košice i so Štátnou filharmóniou Sofia. Spoluúčinkoval pod taktovkami dirigentov: Otakar Trhlík, Petr Altrichter, Bystrík Režucha, Ondrej Lenárd, Richard Zimmer, Jerzy Swoboda a i. Jeho komornými partnermi boli huslisti Aladár Móži, Viktor Šimčisko, Alžbeta Plaskurová, Milan Tedla, Alojz Nemec, violista Ján Cút, violončelisti František Tannenberger, Juraj Alexander, Viliam Šaray, Josef Sikora, kontrabasisti Albert Schoefer, Radoslav Šašina, flautisti Miloš Jurkovič, Vladislav a Juraj Brunnerovci, hráči na lesnom rohu Ján Vondra, Peter Sivanič, harfistka Kristína Nováková a ďalší. V oblasti klavírnej spolupráce bola jeho stálou partnerkou Helena Gáfforová, účinkoval tiež s Mariánom Lapšanským, Ivanom Gajanom a Lýdiou Majlingovou.

Predstavil sa na hudobných festivaloch či už ako sólista alebo komorný hráč (najmä so Slovenským kvartetom) v Štokholme (1962), Locarne (1967), na Pražskej jari (1972), Wienner Feste (1991) a opakovane na prehliadkach tvorby, koncertného umenia na Slovensku i v zahraničí. Realizoval mnoho nahrávok pre Slovenský rozhlas a televíziu, ako aj na zvukové nosiče.

Bibliografia

 • Viskup, Anton: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 20-24
 • Javorský, Igor: Rok slovenskej hudby na BHS
  1996 Hudobný život 1996, č. 20, s. 5
  (Ivan Parík: Hudba pre fl, vl, orch, ŠF Košice, dir. Jerzy Swoboda, 9. 10. 1996)
 • Blahynka, Miloslav: Gáfforovej Comeback
  1994 Hudobný život 1994, č. 21, s. 1
  (Paul Hindemith: Sonáta op. 11 v rámci BHS)
 • Berger, Igor: Štyri premiéry
  1993 Hudobný život 1993, č. 22, s. 5
  (Milan Novák: Kaiservariazionen – Mirbach, 12. 9. 1993)
 • Ursínyová, Terézia: Pondelky v Klariskách
  1993 Hudobný život 1993, č. 17, s. 7
  (Eugen Suchoň op. 6)
 • Urbancová, Hana: Nová slovenská hudba. Komorné koncerty
  1993 Hudobný život 1993, č. 1, s. 4
  (Ivan Konečný: Balada – vl, pf)
 • Urbancová, Hana: Jedno dopoludnie pre dve duá
  1992 Hudobný život 1992, č. 3, s. 3
  (D. Milhaud: Štyri portréty, Aladár Móži: Záhorská rapsódia)
 • Jurík, Marián: Gramofónová pocta Hummelovi?
  1991 Hudobný život 1991, č. 19, s. 4
  (Gramorecenzia. Klavírne kvarteto op. posth., Klavírne kvinteto op. 87. OPUS 9311 2253)
 • Čížik, Vladimír: Suchoňovský triptych
  1991 Hudobný život 1991, č. 11, s. 5
  (Klavírne kvarteto op. 6)
 • Albrecht, Ján: Milan Telecký. Profil k 60. narodeninám
  1990 Hudobný život 1990, č. 7, s. 7
 • Hrčková, Naďa: Nová slovenská hudba
  1989 Hudobný život 1989, č. 6, s. 5 – 6
  (Symfonický koncert 16. 2. 1989 - Ivan Parík: Hudba pre vl, fl, orch + M. Jurkovič, SF, dir. B. Režucha)
 • Berger, Igor: Gramorecenzia
  1989 Hudobný život 1989, č. 5, s. 6
  (Claude Debussy: Sonáta pre fl, vl, ar. LP OPUS 9311 1894 French Chamber Musik)
 • Albrecht, Ján – Berger, Igor: Dopoludnia v znamení jubileí
  1989 Hudobný život 1989, č. 26, s. 4
  (jubileum H. Gáfforovej)
 • Dohnalová, Lýdia: BHS. Slovenské premiéry
  1989 Hudobný život 1989, č. 23, s. 6
  (Ilja Zeljenka: Sonáta – balada vl, pf, 30. 9. 1989)
 • -gj-: 13. ročník prehliadky Nová slovenská hudba
  1988 Hudobný život 1988, č. 6, s. 10
  (premiéra: Ilja Zeljenka: Tri kusy pre violu sólo)
 • Fecsková, Silvia: Vôbec nie okrajový festival
  1988 Hudobný život 1988, č. 24, s. 3
  (34. Medzinárodné hudobné leto Bardejovské kúpele – sláčikové trio s V. Šimčiskom, A. Plaskurovou)
 • Dohnalová, Lýdia: Gramorecenzia
  1988 Hudobný život 1988, č. 16, s. 6
  (Igor Dibák: Fantázia pre violu a orcheseter. LP OPUS 9111 1770)
 • Duchová, Oľga: Nedeľné dopoludnia v galérii
  1988 Hudobný život 1988, č. 1, s. 3
  (Dmitrij Šostakovič: Sonáta op. 147)
 • Urbančíková, Lýdia: Z koncertov ŠF Košice
  1987 Hudobný život 1987, č. 7, s. 4
  (sólo v Koncerte J. Ch. Bacha)
 • Čížik, Vladimír: Cyklus koncertov súčasnej hudby
  1987 Hudobný život 1987, č. 21, s. 4
  (Claude Debussy: Sonáta pre fl, vl, ar)
 • Lengová, Jana: Postrehy z piešťanského stretnutia
  1987 Hudobný život 1987, č. 21, s. 4
  (vedúcich klubov Hudobnej mládeže)
 • Polák, Pavol: Pocta Hummelovi
  1987 Hudobný život 1987, č. 10, s. 7
  (Sonáta Es dur, op. 5)
 • Javorský, Igor: Gramorecenzia
  1986 Hudobný život 1986, č. 6, s. 3
  (Miro Bázlik: Balada – koncert, OPUS 9111 1698)
 • Čunderlíková, Eva: X. TNSHT. Komorné koncerty
  1985 Hudobný život 1985, č. 5, s. 4
  (Július Kowalski: Improvizácia III/a-b pre violu sólo)
 • Urbančíková, Lýdia: X. TNSHT. Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život 1985, č. 5, s. 3
  (Košice, 14. 2. 1985. Miro Bázlik: Balada – ŠF Košice, dir. R. Zimmer)
 • Čížik, Vladimír: BHS. Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život 1985, č. 21, s. 3
  (SOČR 9. 10. 1985, dir. Petr Altrichter – Igor Dibák: Fantázia)
 • Križan, Rudolf: Sólo pre violu. Stretnutie s Milanom Teleckým (rozhovor)
  1984 Večerník, Bratislava 1984, č. 29. č.
 • Berger, Igor: Z ukrajinskej tvorby
  1984 Hudobný život 1984, č. 2, s. 3
  (uvedenie Sonáty V. Zagorceva – 22. a 23. 1983)
 • ki: Pozoruhodný výkon M. Teleckého: Abonentný koncert SF
  1982 Ľud roč. 35, 1982, č. 70 (24. 3.), s. 5
 • (): Heslo
  1982 Encyklopédia Slovenska VI, SAV, Bratislava 1982, č. Veda, s. 49
 • Čížik, Vladimír: SF 11. a 12. IV. 1982
  1982 Hudobný život 1982, č. 8, s. 4
  (Hector Berlioz: Harold v Taliansku – sólo)
 • Albrecht, Ján: Štvrťstoročnica Slovenského kvarteta (profil ansámblu)
  1982 Hudobný život 1982, č. 22, s. 3
 • Albrecht, Ján:
  1980 Hudobný život 1980, č. 5, s. 7
  (Jubilant. Milan Telecký (profil k 50. narodeninám))
 • Albrecht, Ján: Klavírne kvarteto v Mirbachu
  1980 Hudobný život 1980, č. 5, s. 4
  (opusy W. A. Mozarta, G. Faurého – 8. 1. 1980)
 • Čížik, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia. Žilina 15. – 20. 11. 1979
  1980 Hudobný život 1980, č. 2, s. 5
  (sonáty F. Schuberta a B. Martinů)
 • Adamčiak, Milan: IV. TNSHT. 19. – 24. 2. 1979
  1979 Hudobný život 1979, č. 6, s. 1
  (Igor Dibák: Partita pre sólovú violu)
 • Šustykevičová, Lýdia: SOČR päťdesiatročný. Jubileum oslávil cyklom koncertov
  1979 Hudobný život 1979, č. 12, s. 4
  (22. 4. 1979 – sólo: Bohuslav Martinů: Rapsódia – koncert)
 • Podracký, Igor: Kultúrne leto (recenzia recitálu)
  1977 Hudobný život 1977, č. 16, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Slovenské kvarteto
  1976 Slovenskí koncertní umelci II, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1976, s. 167– 175
 • Čížik, Vladimír: Heslo
  1976 Slovenskí koncertní umelci II, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1976, s. 103–105
 • (RJ): Túžba po recitáli: Dve otázky violistovi Milanovi Teleckému
  1973 Večerník, Bratislava 1973, č. 12. 12.
 • Personálna bibliografia
 • Slovenská komorná hudba 6. [hudobnina]
  1989 Opus, Bratislava 1989, č. HSB 2777/6 D1, s. 41
  (Igor Dibák, Ivan Konečný, Július Kowalski, Dušan Martinček, Ilja Zeljenka, Ján Zimmer). Výber: Ján Albrecht. Rev.: Milan Telecký )
 • Na čom pracujete
  1974 Hudobný život 1974, č. 6, s. 2

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: PUSCHKIN, A. (PUSHKIN, A.): Erzahlungen - Der Postmeister / Das Fraulein als Bauerin / Der Schneesturm / Der Sargschreiner PUSCHKIN, A. (PUSHKIN, A.): ERZAHLUNGEN - DER POSTMEISTER / DAS FRAULEIN ALS BAUERIN / DER SCHNEESTURM / DER SARGSCHREINER
  2003 CD – Naxos NHB 20362
  1. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in E minor, Op. 41, No. 1/II
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in D major, Op. 41. No. 2/II
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Roman Berger : Konvergencie I, II, III : Transgressus ROMAN BERGER : KONVERGENCIE I, II, III : TRANSGRESSUS
  2002 CD – Hudobný fond SF 00332131
  1. Roman Berger: Konvergencie I
   Alexander Jablokov (vn)
  2. Roman Berger: Konvergencie II
   Milan Telecký (vl)
  3. Roman Berger: Konvergencie III
   Jozef Podhoranský (vc)
  4. Roman Berger: Transgressus I.
   Experimentálne štúdio Bratislava
 • Foto: Andreas Jakob Romberg: Flute Quintets, Op. 41, Nos. 1 – 3 ANDREAS JAKOB ROMBERG: FLUTE QUINTETS, OP. 41, NOS. 1 – 3
  2001 CD – Naxos 8.554765
  1. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in E minor, Op. 41, No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in D major, Op. 41. No. 2
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Andreas Jakob Romberg: Flute Quintet in F major, Op. 41. No. 3
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Alexander Albrecht ALEXANDER ALBRECHT
  1996 CD – MUSICA 790025-2
  1. Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto op. 6
   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto
  2. Alexander Albrecht: Variácie
   Juraj Bartoš (tr), Daniela Varínska (pf)
  3. Alexander Albrecht: Sláčikové kvarteto D dur op. 19d
   Moyzesovo kvarteto
  4. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Sláčikové trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Ivan Parík, Alexander Moyzes IVAN PARÍK, ALEXANDER MOYZES
  1996 CD – Hudobný fond SF 00202131
  1. Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: French Chamber Music – Debussy, Ravel, Roussel FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL
  1995 CD – Opus 9351 1894
  1. Claude Debussy: Sonáta pre flautu, violu a harfu
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)
  2. Maurice Ravel: Introdukcia a allegro pre harfu, sláčikové kvarteto, flautu a klarinet
   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto, Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl)
  3. Albert Roussel: Serenáda pre flautu, husle, violu, violončelo a harfu, op. 30
   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)
 • Foto: W. A. Mozart: Piano Trios Nos. 6 - 7 W. A. MOZART: PIANO TRIOS NOS. 6 - 7
  1995 CD – Opus 912344-2131
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trio in B flat major, No. 6, K. 254
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Trio in E flat major, No. 7, K. 498
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Anton Zimmermann : Cassations in G, D, D ANTON ZIMMERMANN : CASSATIONS IN G, D, D
  1993 CD – Trevak TREC 4-0008
  1. Anton Zimmermann: Kasácia in D
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Peter Sivanič (cr), Viktor Šimčisko (vn), Milan Tedla (vn), Milan Telecký (vl)
  2. Anton Zimmermann: Kasácia in G
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Peter Sivanič (cr), Viktor Šimčisko (vn), Milan Tedla (vn), Milan Telecký (vl)
  3. Anton Zimmermann: Kasácia in D
   Juraj Brunner (fl), Vladislav Brunner (fl), Peter Sivanič (cr), Viktor Šimčisko (vn), Milan Tedla (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Andreas Jakob Romberg: Flute Quintets, Op. 41, Nos. 1 – 3 ANDREAS JAKOB ROMBERG: FLUTE QUINTETS, OP. 41, NOS. 1 – 3
  1992 CD – Trevak TREC 4-0007
  1. Andreas Jakob Romberg: Quintet in E minor
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Andreas Jakob Romberg: Quintet in D major
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Andreas Jakob Romberg: Quintet in F major
   Vladislav Brunner (fl), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Ján Cút (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: J. M. Sperger: Six Trios J. M. SPERGER: SIX TRIOS
  1991 CD – Trevak TREC 4-0002
  1. Johann Matthias Sperger : Trio No. 1 in C major
   Vlastimil Dufka (ob), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Matthias Sperger: Trio No. 2 in G major
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Matthias Sperger: Trio No. 3 in D major
   Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  4. Johann Matthias Sperger: Trio No. 4 in F major
   Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  5. Johann Matthias Sperger: Trio No. 5 in B flat major
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  6. Johann Matthias Sperger: Trio No. 6 in F major
   Vlastimil Dufka (ob), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7, Op. 96; Piano Quartet, Op. posth.; Piano Quintet, Op. 87 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO TRIO NO. 7, OP. 96; PIANO QUARTET, OP. POSTH.; PIANO QUINTET, OP. 87
  1990 CD – Opus 9351 2256
  1. Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 7 in E flat major, Op. 96
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Juraj Alexander (vc)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Piano Quartet in G major, Op. posth.
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Piano Quintet in E flat minor, Op. 87
   Ivan Gajan (pf), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc), Radoslav Šašina (cb)
 • Foto: French Chamber Music – Debussy, Ravel, Roussel FRENCH CHAMBER MUSIC – DEBUSSY, RAVEL, ROUSSEL
  1988 LP – Opus 9311 1894
  1. Claude Debussy: Sonáta pre flautu, violu a harfu
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Kristína Obžerová (ar)
  2. Maurice Ravel: Introdukcia a allegro pre harfu, sláčikové kvarteto, flautu a klarinet
   Kristína Obžerová (ar), Filharmonické kvarteto, Miloš Jurkovič (fl), Jozef Luptáčik (cl)
  3. Albert Roussel: Serenáda pre flautu, husle, violu, violončelo a harfu, op. 30
   Miloš Jurkovič (fl), Josef Skořepa (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc), Kristína Obžerová (ar)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Viola and Cello Sonatas JOHANN NEPOMUK HUMMEL: VIOLA AND CELLO SONATAS
  1988 CD – Opus 9351 1895
  1. Johann Nepomuk Hummel: Sonata for Viola and Piano in E flat major, Op. 5, No. 3
   Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Sonata for Violoncello and Piano in A major, Op. 104
   Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Igor Dibák IGOR DIBÁK
  1987 LP – Opus 9116 01872
  1. Igor Dibák: Svietnik, op. 15
   Vojtech Kocián (t), Jozef Špaček (br), Peter Oswald (tenor), Štefan Hudec (br), Anna Czaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Igor Dibák: Divertimento, op. 16
   Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  3. Igor Dibák: Fantázia, op. 21
   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Petr Altrichter (dir.)
 • Foto: Slovak Orchestral Music – Jozef Kresánek, Július Kowalski SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – JOZEF KRESÁNEK, JÚLIUS KOWALSKI
  1987 LP – Opus 9110 187
  1. Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 1
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  2. Július Kowalski: Koncert
   Slovenské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Slovak Chamber Music : Dušan Martinček, Ivan Parík SLOVAK CHAMBER MUSIC : DUŠAN MARTINČEK, IVAN PARÍK
  1986 LP – Opus 9111 1770
  1. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Kvarteto mesta Brno, Lubomír Čermák (vn), Karel Hejl (vn), Karel Procházka (vl), Boris Páč (vc)
  2. Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ivan Parík: Dve piesne na texty starých japonských básnikov
   Daniela Kubrická (s), Štefan Reiter (vn), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Zsapka (gui), František Rek (bat), Ivan Marek (bat)
  4. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Slovenské kvarteto, Ewald Danel (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Podhoranský (vc)
  5. Ivan Parík: Nocturno
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Dušan Martinček, Vladimír Godár, Ilja Zeljenka, Miro Bázlik DUŠAN MARTINČEK, VLADIMÍR GODÁR, ILJA ZELJENKA, MIRO BÁZLIK
  1985 LP – Opus 9111 1698
  1. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"
   Miki Skuta (pf)
  2. Vladimír Godár: Talizman
   Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Brigita Šulcová (s), Josef Horák (clb)
  4. Miro Bázlik: Balada-Koncert
   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Alexander Albrecht TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – ALEXANDER ALBRECHT
  1985 LP – Opus 9110 1637-38
  1. Alexander Albrecht: Túžby a spomienky (Tobias Wunderlich)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha
  3. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  5. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  6. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  7. Alexander Albrecht: Prelúdium a fúga
   Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  8. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Juraj Alexander (vc)
  9. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“
   Helena Gáfforová (pf), Valéria Kelly (pf)
  10. Alexander Albrecht: Trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Miro Bázlik MIRO BÁZLIK
  1980 LP – Opus 9111 0659
  1. Miro Bázlik: Päť malých elégií
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Miro Bázlik: Baroková suita
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn)
 • Foto: Jozef Malovec JOZEF MALOVEC
  1979 LP – Opus 9110 0855
  1. Jozef Malovec: Hudba pre bas a komorný orchester
   Sergej Kopčák (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  2. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo
   Peter Michalica (vn)
  3. Jozef Malovec: Malá komorná hudba
   Jozef Luptáčik (cl), Milan Telecký (vl), Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 1
   Košické kvarteto, Josef Opšitoš , Milan Jurout , Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Foto: César Franck : Piano Quintet in F Minor CÉSAR FRANCK : PIANO QUINTET IN F MINOR
  1978 LP – Opus 9111 0640
  1. César Franck: Kvinteto f mol pre klavír, 2 huslí, violu a violončelo
   Marian Lapšanský (pf), Slovenské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
 • Foto: Ladislav Burlas LADISLAV BURLAS
  1978 LP – Opus 9111 0572
  1. Ladislav Burlas: Koncertná sonáta
   Peter Michalica (vn)
  2. Ladislav Burlas: Kadencia
   Peter Michalica (vn)
  3. Ladislav Burlas: Hudba pre sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Tomáš Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto, Milan Jirout (vn), Ivan Rosa (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Smyčcové kvartety SMYČCOVÉ KVARTETY
  1974 LP – Supraphon 1 11 1611 – 13
  1. Jiří Pauer: Smyčcový kvartet č. 3
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  2. Jiří Jaroch: Smyčcový kvartet č. 2
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  3. Ivan Jirko: Smyčcový kvartet č. 4
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  4. František Chaun: Smyčcový kvartet č. 1, Ulysses
   Dvořákovo kvarteto, Jiří Hnyk (vn), Jaroslav Foltýn (vn), Jaroslav Ruis (vl), František Pišinger (vc)
  5. Karel Šrom: Smyčcový kvartet č. 3
   Sukovo kvarteto, Antonín Novák (vn), Vijtěch Jouza (vn), Karel Řehák (vl), Jan Štros (vc)
  6. Ján Cikker: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 14 č. 2
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  7. Andrej Očenáš: Sláčikové kvarteto č. 2 „Etudové“ op. 42
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Foto: I. Zeljenka, I. Parík, J. Pospíšil, M. Bázlik, L. Kupkovič, P. Kolman I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN
  1966 LP – Supraphon DV 6173
  1. Miro Bázlik: Tri kusy
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Ladislav Kupkovič: Skica
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Josef Bulva (pf)
  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2
   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)
 • Foto: A. Rejcha: Quartet for Flute, Violin, Viola and Violoncello A. REJCHA: QUARTET FOR FLUTE, VIOLIN, VIOLA AND VIOLONCELLO
  LP – Schwann VMS 4014
  1. Antonín Rejcha:
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl)
 • Foto: François Couperin: Pieces en concert; Gabriel Fauré: Klavírne kvarteto č. 1 c mol op. 15 FRANÇOIS COUPERIN: PIECES EN CONCERT; GABRIEL FAURÉ: KLAVÍRNE KVARTETO Č. 1 C MOL OP. 15
  CD – Opus 9151 0580
  1. François Couperin:
   Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Franz Schubert: Klavírne quinteto "Pstruh" op. 114 FRANZ SCHUBERT: KLAVÍRNE QUINTETO "PSTRUH" OP. 114
  LP – Opus 9111 1261
  1. Franz Schubert:
   Juraj Alexander (vc), Milan Telecký (vl), Viktor Šimčisko (vl), Helena Gáfforová (pf)

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  2002 za celoživotné dielo v oblasti interpretácie slovenskej violovej tvorby
 • Cena Radio Tokyo
  1978 - (ako člen Slovenského kvarteta)
 • Cena Zväzu slovenských skladateľov
  1975 za vynikajúce gramonahrávky (ako člen slovenského kvarteta)
 • Štátna cena
  1970 za vynikajúce umelecké výkony (ako člen Slovenského kvarteta)
 • Cena Zväzu československých skladateľov
  1969 - (ako člen Slovenského kvarteta)
 • Cena mesta Bratislavy
  1965 za vynikajúcu interpretáciu Suchoňovho Sláčikového kvarteta op. 2 a za propagáciu slovenskej tvorby doma i v zahraničí (ako člen Slovenského kvarteta)
 • Cena Švédskej kráľovskej akadémie
  1962 - (ako člen Slovenského kvarteta)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Mirko Krajči: Passacaglia
  pre dvoje huslí (husle a violu)
  14. 9.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Milan Telecký (vl)
 • Jozef Gahér: Z Liptova
  14. 3.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Věra Rašková (fl), Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf), Ronald Šebesta (cl)
 • Jozef Gahér: Musica fosca
  16. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf), Igor Bielik (cr)
 • Ilja Zeljenka: Sonatína
  pre violu a klavír
  25. 10.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta-balada
  pre violu a klavír
  30. 9.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Sieň Ústredného výboru Slovenského zväzu žien, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Helena Gáfforová (pf), Milan Telecký (vl)
 • Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.), Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl)
 • Ivan Hrušovský: Septetino
  pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo
  18. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Tri kusy
  pre violu sólo
  16. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl)
 • Július Kowalski: Improvizácia
  pre violu
  15. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl)
 • Miro Bázlik: Balada-Koncert
  pre violu a orchester
  14. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Igor Dibák: Fantázia, op. 21
  pre violu a orchester
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ján Zimmer: Balada-Burleska, op. 84
  20. 6.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl)
 • Ivan Parík: Meditácia
  20. 6.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 38
  30. 10.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto č. 1
  5. 3.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 38
  4. 4.
  1967
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Štokholm, SE
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

Fotogaléria

 • Foto: Koncert v Piešťanoch 1987 1987 Koncert v Piešťanoch 1987
  Zľava: Milan Telecký, Miloš Jurkovič, Kristína Nováková

  Zdroj: Archív Kristíny Novákovej-Obžerovej

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Klavírne kvinteto č. 2 (1. časť – Allegro moderato)

  1968

  Aladár Móži (vn), Jaroslav Jakoubek (cl) Milan Telecký (vl) Jozef Sikora (vc), Rudolf Macudziński (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 01. 2020