Profil osobnosti

Foto: František Pergler Autor: Pavel Kastl

František Pergler

6. 11. 1967 Myjava

vážna hudba
klavír
pedagóg – klavír

Pôsobenie v: Klavírne duo Ida Černecká & František Pergler

Bio

Bio

1973 – 1982
ĽŠU v Novom Meste nad Váhom (klavír – Elena Ukropcová)
1982 – 1988
Konzervatórium Žilina (klavír – Ľudmila Kršková)
1988 – 1994
VŠMU (klavír – Marián Lapšanský, Zuzana Štiasna-Paulechová)
1995 – 1998
VŠMU, doktorandské štúdium (Ida Černecká)
1991 – 1995
medzinárodné interpretačné kurzy (Halina Czerny-Stefańska, Eugen Indjić, Ida Černecká, Ewa Bukojemska, Phi Shien-Chen, Kevin Kenner)
od 1998
pedagóg hry na klavíri, pedagogika hry na klavíri na HTF VŠMU (asistent, od 2001 odborný asistent, od 2008 docent)

František Pergler sa vo svojich umeleckých aktivitách koncentruje na sólovú klavírnu interpretáciu, klavír 4-ručne a na interpretáciu na Hammerklavieri. Predstavil sa na Slovensku, v Česku, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Taliansku, Španielsku, Bosne a Hercegovine. Spoluúčinkoval so Štátnou filharmóniou Košice a so Štátnym komorným orchestrom Žilina. V oblasti komornej hudby spolupracuje s Idou Černeckou (klavír 4-ručne), s Moyzesovým kvartetom a i. Od roku 1998 pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave (najskôr ako asistent, od 2001 ako odborný asistent a od 2008 ako docent – hra na klavíri, pedagogika hry na klavíri). V minulosti bol pedagógom na ZUŠ v Trenčíne (1992 – 1996) a na ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave (1996 – 2005). Je pozývaný ako lektor majstrovských interpretačných kurzov (L´Aquila (Taliansko), Marktheidenfeld (Nemecko), Medzinárodná letná akadémia v Bratislave a i.), prednášok a odborných seminárov pre učiteľov v rámci EPTA (European Piano Teachers Association).

„Zodpovednosť a dôkladnosť štúdia skladieb sa u Perglera prejavujú dôkladným prepracovaním faktúry, v drobnokresbe línií, s dôrazom na jemne diferencovaný tón, so zmyslom pre štýl a v konečnom dôsledku v účinnom ťahu línií." (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 104-105.)

Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Ida Černecká a František Pergler v Mirbachu: Brilantnosť a poézia v romantike
  2016 In: www.operaslovakia.sk/ida-cernecka-a-frantisek-pergler-v-mirbachu-brilantnost-a-poezia-v-romantike
  Opera Slovakia 2016
 • Chalupka, Ľubomír: Úcta k tvorivosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 5
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 6
 • Ursínyová, Terézia: Dialóg spriaznených duší
  2014 Literárny týždenník 20.8. roč. 27, 2014, č. 27-28, s. 7
 • Bubnáš, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 25
 • Puškášová, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Vokálny koncert
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 23 – 24
 • Zamborská, Zuzana: Klavírne semináre EPTA
  2012 Hudobný život 2012, č. 10, s. 7
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život 2011, č. 12, s. 10
 • Čížik, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej
  2010 Hudobný život 2010, č. 1-2, s. 3
 • Rusó, Vladimír: Hammerklavier festival
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 4, s. 6 – 7
 • Rusó, Vladimír: Štyri stretnutia s Hammerklavierom
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 5, s. 12 – 13
 • Hoang Thi Kjeu Anh: Vietnamské obrázky. Klavírne skladby pre deti (recenzia)
  2007 Hudobný život roč. XXXIX, 2007, č. 4, s. 39
 • Mihalov, Kamil: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 2
 • (M. A.) : Koncert slovačkih pijanista [recenzia na vystúpenie 4-ručne na festivale v Sarajeve v spolupráci s I. Černeckou]
  2007 Dnevni Avaz 22.7. 2007
 • (K.R.): Koncert pijanističkog dua iz Slovačke [ohlas na vystúpenie na festivale Baščaršijske noci 2007v Sarajeve v spolupráci s I. Černeckou]
  2007 Oslobodenje 21.7. 2007
 • Puškášová, Melánia: French Music for Piano Duet [recenzia na CD]
  2006 Hudobný život 2006, č. 4, s. 31 – 32
 • Štefková, Markéta: Juraj Hatrík: Piano Music for Children [recenzia na CD]
  2006 Hudobný život 2006, č. 4, s. 32 – 33
 • (mh): Abstimmung und Akustik [ohlas na interpretačný seminár v Marktheidenfelde 28.1.2006]
  2006 Main Echo 31.1. 2006
 • Harth, Martin: Vollendete Perfektion [recenzia na koncert 4-ručne v Marktheidenfelde 27.1.2006]
  2006 Main Echo 31.1. 2006
 • Čížik, Vladimír: Koncerty v Mirbachu
  2004 Hudobný život 2004, č. 12, s. 22
 • Šuška, Pavol: „Bokesovský“ koncert v Mirbachu
  2002 Hudobný život 2002, č. 2, s. 19
 • Čížik, Vladimír: František Pergler
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, br 2002, s. 104 – 106
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Čížik, Vladimír: Koncerty v Mirbachu
  2001 Hudobný život 2001, č. 3, s. 27–28
 • Palovčík, Michal: Odkazy minulosti
  2001 Literárny týždenník 11. 4. 2001
 • Čížik, Vladimír: Perglerov Chopin a Debussy
  2000 Hudobný život 2000, č. 3, s. 22
 • Bukovinská, Júlia: Koncert poslucháčov VŠMU v Košiciach
  1991 Hudobný život 1991, č. 17, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 12
 • Personálna bibliografia
 • Recenzie : Carl Adolf Martienssen : Tvorivé vyučovanie klavírnej hry
  2011 Hudobný život 2011, č. 1-2, s. 53
 • Čas v hudobnej interpretácii : tvorivý prístup umeleckej pedagogiky k otázkam práce s metrom, tempom, agogikou a rubatom
  2008 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 5, 2008, č. 1, s. 8 – 13
 • Sviatoslav Richter v Prahe [recenzia na remasterizované CD vydavateľstva Supraphon, Praha, SU 3795-2]
  2008 Hudobný život 2008, č. 9, s. 37
 • V rámci Komorného cyklu Hudobná mozaika... [recenzie na dva polorecitály v Malej sále SF – Miroslav Kultyšev a Hakon Samuelsen s Mirsou Adami]
  2008 Hudobný život 2008, č. 5, s. 3
 • Slovak tasto duo
  2008 Hudobný život 2008, č. 11
 • Spravodajstvo, BHS 2007 : Klavír [Klavírne duo Isabelle a Florence Lafitte, Rem Urasin a Andrew Brownell]
  2008 Hudobný život 2008, č. 1-2, s. 14 – 15
 • Miloslav Starosta: Cesty k umeniu klavírnej hry [recenzia knihy]
  2007 Hudobný život 2007, č. 6, s. 36
 • Hoàng Thi Kįeu Anh: Vietnamské obrázky. Klavírne skladby pre deti
  2007 Hudobný život 2007, č. 4, s. 39
 • Ak sa niekto stane učiteľom hudby, nemal by zabúdať, že je súčasne aj umelec
  2007 Hudobný život 2007, č. 11, s. 23 – 25
 • Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 8: Ivan Palovič
  2006 Hudobný život 2006, č. 6, s. 26 – 28
 • Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 7 : Michal Karin
  2006 Hudobný život 2006, č. 5, s. 27 – 28
 • Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 6 : Štefan Németh-Šamorínsky
  2006 Hudobný život 2006, č. 4, s. 24 – 25
 • Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 4 : Anna Kafendová
  2006 Hudobný život 2006, č. 2, s. 22 – 23
 • Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 5 : Rudolf Macudzinski
  2006 Hudobný život 2006, s. 27 – 29
 • Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 2 : Vplyv nových hudobných škôl na rozvoj slovenskej klavírnej pedagogiky v 20. storočí
  2005 Hudobný život 2005, č. 9-10, s. 43 – 45
 • Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 1 : Vyučovanie klavírnej hry na území Slovenska v 18. a 19. storočí
  2005 Hudobný život 2005, č. 7-8, s. 39 – 41
 • Osobnosti slovenského klavírneho umenia a pedagogiky
  2005 Hudobný život 2005, č. 6, s. 37 – 38
 • Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku 3 : Frico Kafenda
  2005 Hudobný život 2005, č. 11-12, s. 43 – 44
 • Význam hudobnej náuky z pohľadu pedagóga klavírnej hry
  2005 Tempo 2005, č. 1, s. 25 – 27
 • Koncert je ako život [rozhovor s klaviristom Borisom Berezovským]
  2005 Hudobný život 2005, č. 1, s. 17 – 18
 • Význam hudobnej náuky z pohľadu pedagóga hry na klavíri
  2004 Múzy v škole 2004, č. 3, s. 15 – 18
 • Klavírny recitál Borisa Berezovského
  2004 Hudobný život 2004, č. 11, s. 27 – 28
 • Klavírny recitál Arkadija Volodosa
  2003 Hudobný život 2003, č. 11, s. 20 – 21
 • Miniprofil HŽ : Jakub Čižmarovič, klavír
  2002 Hudobný život 2002, č. 9, s. 11–12
 • Stretnutie s jubilantkou [Eva Fischerová-Martvoňová]
  2002 Hudobný život 2002, č. 9, s. 3
 • Koncerty [recenzia koncertu Jakuba Čižmaroviča]
  2002 Hudobný život 2002, č. 7–8, s. 22
 • Rudolf Macudzinski – klavirista, pedagóg
  2002 Hudobný život 2002, č. 5, s. 3
 • V umení je zaujímavá osobnosť, nie kópia [rozhovor s Grigorijom Sokolovom]
  2002 Hudobný život 2002, č. 11, s. 29–31
 • Pergler, František; Izumiová, Yurino: "Jednoducho, idem a zahrám" (Rozhovor s Yurino Izumiovou)
  2002 Hudobný život 2002, č. 10, s. 7
 • Pocta Milošovi Ruppeldtovi
  2001 Učiteľské noviny roč. LI, 2001, č. 13, s. 12
 • Kritik na pódiu
  2001 Hudobný život 2001, č. 4, s. 22
 • Piano Bratislava II
  2001 Hudobný život 2001, č. 12, s. 6–7
 • Likvidácia ZUŠ na etapy
  1997 Hudobný život 1997, č. 22, s. 2

Diskografia

 • Foto: Ján Cikker : Komorné a koncertantné diela JÁN CIKKER : KOMORNÉ A KONCERTANTNÉ DIELA
  2015 CD – Pavlík Records PA 0099-2-131
  1. Ján Cikker: Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Ján Cikker: Dve skladby pre mládež op. 27 – Mamička spieva
   František Pergler (pf)
  3. Ján Cikker: Desať uspávaniek na slová ľudovej piesne
   Marta Beňačková (a), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Ján Cikker: Dupák op. 31 č. 1
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  5. Ján Cikker: Domovina
   Korngold Quartet
  6. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Jordana Palovičová (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Foto: Juraj Hatrík: Impastamenti sottili – Drobné splynutia JURAJ HATRÍK: IMPASTAMENTI SOTTILI – DROBNÉ SPLYNUTIA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0121-2-131
  1. Juraj Hatrík: Lístky do pamätníka – drobné splynutia (Fogli d'album – impastamenti sottigli)
   Enikő Ginzery (zmb), Juraj Šušaník (bat), Vladimír Sawicz (bat), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Branko Ladič (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Páperie
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  3. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Líc a rub
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  4. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Hommage à Hesse
   Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Kdeže sú dámy dávnych čias? (Chvíľa s Bachom I)
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  7. Juraj Hatrík: Smutno spieva vtáčik
   Petra Noskaiová (ms), František Pergler (pf)
  8. Juraj Hatrík: Ad matrem – Poledne
   Martina Mestická (fl), František Pergler (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Antonín Dvořák: Slovanské tance ANTONÍN DVOŘÁK: SLOVANSKÉ TANCE
  2011 CD – Diskant DK0144-2131
  1. Antonín Dvořák: Slovanské tance I. rad – op. 46
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf), Klavírne duo Ida Černecká & František Pergler
  2. Antonín Dvořák: Slovanské tance II. rad – op. 72
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf), Klavírne duo Ida Černecká & František Pergler
 • Foto: Poetic Pictures for Piano Duet POETIC PICTURES FOR PIANO DUET
  2011 CD – Diskant DK0143-2131
  1. Robert Schumann: 12 vierhändige Klavierstücke für kleine und große Kinder, op. 85
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf), Klavírne duo Ida Černecká & František Pergler
  2. Johannes Brahms: Walzer für Klavier zu 4 Händen, op. 39
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf), Klavírne duo Ida Černecká & František Pergler
  3. Robert Schumann: Bilder aus Osten 6 Impromptus für das Pianoforte zu vier Händen, op. 66
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf), Klavírne duo Ida Černecká & František Pergler
 • Foto: Stopy STOPY
  2011 CD – H Plus
  1. Juraj Hatrík: Dvaja nad kolískou
   František Pergler (pf)
  2. Juraj Hatrík: Spievaj, klavír!
   František Pergler (pf)
  3. Juraj Hatrík: Bolo – nebolo
   František Pergler (pf)
  4. Juraj Hatrík: Stopy
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Pieseň pre malú Rae
   Tereza Maličkayová (s), František Pergler (pf)
 • Foto: French Music for Piano Duet FRENCH MUSIC FOR PIANO DUET
  2005 CD – Diskant DK 0088 -2 131

  Ida Černecká, František Pergler – klavír 4-ručne
  1. Georges Bizet: Detské hry, op. 22
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  2. Claude Debussy: Malá suita
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  3. Gabriel Fauré: Dolly, op. 56
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  4. Francis Poulenc: Sonáta 1918
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
 • Foto: Juraj Hatrík – Piano Music for Children JURAJ HATRÍK – PIANO MUSIC FOR CHILDREN
  2005 CD – Diskant DK 0084-2 131
  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III
   Ivan Gajan (pf)
  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Pelle Otvorušká uvádza klavírne rozprávky Juraja Hatríka PELLE OTVORUŠKÁ UVÁDZA KLAVÍRNE ROZPRÁVKY JURAJA HATRÍKA
  2005 CD – Diskant DK 0086-2 131
  1. Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Rozprávky pre Barborku I–III
   Ivan Gajan (pf)
  3. Juraj Hatrík: Suita H. CH. A.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Juraj Hatrík: Sedem brán k tajomstvu
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Muzyka i Tatry MUZYKA I TATRY
  2003 CD – Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego 19 34-500 (Poľsko)

  Ida Černecká, František Pergler – klavír 4-ručne
  1. Ján Cikker: Dupák op. 31 č. 1
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  2. Tibor Andrašovan: Tanec z Podhalia
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  3. Władysław Żeleński: V Tatrách
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
 • Foto: Walter in Baden (piano version) WALTER IN BADEN (PIANO VERSION)
  2002 CD – MM-33
  1. Miloš Betko: Walter in Baden, op. 23a
   František Pergler (pf)

Ocenenia

 • Medzinárodná klavírna súťaž Maria Canals v Barcelone (ES)
  1992 - finále
 • Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava
  1991 - finále

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ladislav Kupkovič: Kompliment
  pre klavír štvorručne
  29. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
 • Juraj Hatrík: Dvaja nad kolískou
  Malý triptych pre klavír
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Pergler (pf)
 • Juraj Hatrík: Bolo – nebolo
  Triptych pre klavír sólo
  13. 5.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Pergler (pf)

Audio

 • Hatrík, Juraj: Krajinou Šťastného princa II  Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017