Profil osobnosti

Foto: Janka Rychlá

Janka Rychlá

27. 8. 1959 Banská Bystrica

vážna hudba
zborové dirigovanie

Bio

Bio

1974 – 1980
Konzervatórium Žilina (klavír – Eva Kudjová)
1980 – 1981
korepetítorka Štátnej opery v Banskej Bystrici
1980 – 1985
VŠMU (zborové dirigovanie – Peter Hradil)
1984
študijný pobyt na Polyfonickej škole St. Caillata v Paríži, (dirigovanie – Philippe Caillard, dirigentský kurz – Eric Ericson)
1985
asistentka dirigenta Detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v Bratislave
1986 – 2003
zbormajsterka a umelecká vedúca Detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v Bratislave
1987 – 1988
korepetítorka Slovenského filharmonického zboru v Bratislave
1989 – 1990
zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru v Bratislave
1987 – 1999
zbormajsterka zboru Chorus Salvatoris
2003, 2004
zbormajsterka Európskej akadémie zborového spevu (Francúzsko)
2004
korepetítorka Detského baletného štúdia v Bratislave
od 2004
zbormajsterka a umelecká vedúca speváckeho zboru Pressburg Singers

Ako zbormajsterka spolupracovala s dirigentmi: Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák, Pavol Procházka, Zdeněk Košler, Marián Vach, Zdeněk Bílek, Jan Rozehnal, Róbert Stankovský, Nick Strimple, Roger Thirot a i. Účinkovala na festivaloch a koncertoch v Belgicku, Bulharsku, Dánsku, Francúzsku, Chorvátsku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Turecku, Španielsku a vo Švajčiarsku.

V súčasnosti popri umeleckej činnosti pedagogicky pôsobí na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU. V rokoch 2012 - 2014 bola pedagogičkou na Základnej umeleckej škole sv. Cecílie v Bratislave-Ružinove.

Je tiež zástupcom Slovenska pre International Young Choir Festival Summa Cum Laude vo Viedni. 

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Unger, Pavel: Rarita v Bratislave: Wolf-Ferrariho opera Šperky Madony
  2015 In: www.operaplus.cz/rarita-v-bratislave-wolf-ferrariho-opera-sperky-madony/
  2015
 • UNGER, Pavel: Detská opera OASIS vyzýva k tolerancii
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7 - 8, s. 42
 • Blaho, Vladimír: V ružinovskom farskom kostole uviedli Zimmermannovu omšu
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 5
 • Mojžišová, Michaela: Nič kvalitné nie je lacné
  2012 Katolícke noviny 2012, č. 47
 • (hž): Bratislavský detský a mládežnícký zbor Pressburger Singers...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 4

Diskografia

 • Foto: Ermanno Wolf-Ferrari : I gioielli della Madonna ERMANNO WOLF-FERRARI : I GIOIELLI DELLA MADONNA
  2016 CD – Naxos 8.660386-87
  1. Ermanno Wolf-Ferrari: I gioielli della Madonna
   Natalia Ushakova (s), Kyungho Kim (t), Daniel Čapkovič (br), Susanne Bernhard (ms), Igor Pasek (t), Maxim Kutsenko (t), Andrea Vizvári (s), Mária Hanny (s), Katarína Flórová (ms), Peter Malý (t), František Ďuriač (br), Katarína Polakovičová (s), Miriam Maťašová (s), Michal Želonka (t), Ivan Rychlo (t), Martin Klempár (t), Daniel Hlásny (b), Martin Smolnický (br), Patrik Palík (t), Martin Mikuš (br), Vladimír Horváth (b), Milan Kľučár (br), Eva Rampáčková (s), Mário Tóth (b), Peter Hricák (t), Katarína Ofúkaná (ms), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Pressburg Singers, Janka Rychlá (zbm.), Zbor Opery SND, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Friedrich Haider (dir.)
 • Foto: Hymnus na lásku HYMNUS NA LÁSKU
  1993 MG – Radio Bratislava RB 0034-4 911
  1. Stanislav Šurin (org), Peter Reiffers (org), Jana Pastorková (s), Janka Rychlá (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Zagar: Antifóna na sviatok sv. Cecílie
  27. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pressburg Singers, Janka Rychlá (zbm)
 • Egon Krák: Missa pro defunctis – requiem
  pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester
  11. 9.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská filharmónia, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pressburg Singers, Marta Beňačková (ms), Marián Pavlovič (t), Jozef Benci (b), Jozef Chabroň (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Leoš Svárovský (dir.)
 • Peter Breiner: The Story
  Oratórium
  1. 10.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Marián Vach (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Hana Štolfová-Bandová (a), Ľudovít Ludha (t)
 • Mirko Krajči: Proroctvá
  pre altovú flautu, recitátora a detský zbor na slová K. Gibrana
  12. 11.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Věra Rašková (fla), Jozef Šimonovič (spk), Detský a mládežnícky zbor Slovenského rozhlasu, Janka Rychlá (dir.)
 • Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
  Štyri mužské zbory
  26. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Tempus, Janka Rychlá (zbm.)
  Premiéra verzie pre miešaný zbor (upr. Zdenko Mikula).
 • Egon Krák: Te lucis ante terminum
  hymnus pre soprán, detský zbor a sláčikový orchester
  26. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Ewald Danel (dir.), Detský zbor Československého rozhlasu, Janka Rychlá (zbm.)

Audio

 • Hatrík, Juraj: Ak sa nám fúga vydarí  Detský zbor Československého rozhlasu, Janka Rychlá (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hatrík, Juraj: Deti  Štefan Róbl (vn), Marián Varínsky (glb), Juraj Hatrík (bat), Martin Varga (tr), Kamil Antal (bat), Detský zbor Československého rozhlasu, Jana Rychlá (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 22. 08. 2019