Profil osobnosti

Foto: Jozef Podhoranský

Jozef Podhoranský

29. 3. 1951 Bratislava

vážna hudba
violončelo
pedagóg – violončelo

Pôsobenie v: Cellomania, Suchoňovo kvarteto, Slovenské kvarteto (1956 - 1983)

Bio

Bio

1959 – 1966
ZUŠ Miloša Ruppeldta Bratislava (violončelo – Vladimír Šálek)
1966 – 1972
Konzervatórium v Bratislave (Gustáv Večerný)
1972 – 197
7 Konzervatórium Piotra Iljiča Čajkovského Moskva
1977 – 1980
Konzervatórium Piotra Iljiča Čajkovského Moskva (Michail Chomicer, ašpirantúra v Moskve .... Fejgin)
1975
kurz komornej hudby v Paríži (Joseph Calvet)
od 1978
nepretržite pedagóg na VŠMU (1987 docent, 1994 profesor), od 1990 vedúci Katedry orchestrálnych nástrojov (doteraz okolo 30 absolventov)

„Jozef Podhoranský je tvorivým a neustále hľadajúcim typom interpreta. Neuspokojuje sa s dosiahnutými métami, vždy sa usiluje siahať na ešte vyššie priečky rebríka kvality. Pribúdajúce roky a rozširujúca sa prax mu umožňujú čoraz výstižnejšie pretlmočenie skladateľovho zámeru. Jeho štýlovo precízna interpretácia je podmienená predovšetkým vysokou hudobnou inteligenciou, bohatou tvorivou fantáziou, eleganciou prejavu, zmyslom pre dramatickú hutnosť, vysokou kultúrou tónu a v neposlednom rade i spoľahlivosťou technického zázemia. Je rovnako vynikajúci vo filozofickej meditácii či v bravúrnej virtuozite. Jednotlivé zložky svojho interpretačného majstrovstva zvažuje a dávkuje s vkusom a nadhľadom. Má vzácny zmysel pre mieru svojho osobnostného vkladu, nič nepreexponováva. Na svojich partnerov, či už ide o duo alebo komorný ansámbel, pôsobí vždy veľmi inšpiratívne. Silou svojej výpovede vtláča potom výslednej koncepcii pečať osobitosti. Disponuje širokým spektrom dynamických, farebných, tempovo-agogických vlnení, náladových odtienkov, ktoré ako u každého popredného umelca vyúsťujú do presvedčivej, jednoliato pôsobiacej sugestívnej hudobnej línie.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 123-129.)

Bibliografia

 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 10
 • Ursínyová, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 6
 • Glocková, Mária: Banskobystrická Radnica ožíva hudbou
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 6
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 4
 • Horkay, Tamás: Collegium Wartberg v Humennom
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 12
 • Dohnalová, Lýdia: Festival peknej hudby
  2011 Hudobný život 2011, č. 9, s. 10
 • Alexander, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život 2011, č. 7-8, s. 2
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2009 Hudobný život 2009, č. 6, s. 3
 • Dohnalová, Lýdia: Hudba Modre
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 16
 • Berger, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 6, s. 8
 • Boceková, Jana: 48. Košická hudobná jar
  2003 Hudobný život 2003, č. 7-8, s. 25
  (Ivan Gajan, pf, Nao Higano, s, komorný večer slovenskej hudby: Vilec, Godár)
 • Bilíková, Zdenka: Výnimočný koncert v synagóge
  2002 Hudobný život 2002, č. 6, s. 26
  (Trnava 7. 5. 2002 – duo s Jánom Slávikom)
 • A. G.: Jar v rozhlase
  2001 Hudobný život 2001, č. 6, s. 29
  (SOSRo, dir. Mirko Krajči – Dvořákov Koncert)
 • Polák, Pavol: Bach na Hrade
  2001 Hudobný život 2001, č. 4, s. 21 – 22
  (vystúpenie s Milošom Jurkovičom a Maricou Dobiášovou)
 • Glasnáková, Květa: Konzervatórium v Žiline
  1999 Hudobný život 1999, č. 9, s. 2
  (o 4. ročníku Letných interpretačných kurzov)
 • Jurík, Marián: CD recenzie
  1998 Hudobný život 1998, č. 22, s. 8
  (Antonín Dvořák: Koncert na rozlúčku s japonskou klaviristkou Shigeko Tekey)
 • Skřepek, Roman: Koncerty v Košiciach
  1998 Hudobný život 1998, č. 1, s. 9
  (2. 10. 1997 hodnotenie Brahmsovho Dvojkoncertu dir. Róbert Stankovský)
 • (): Otvárací koncert 29. sezóny ŠF Košice
  1997 Hudobný život 1997, č. 20, s. 11
  (s Nándorom Szederkényim sólo v Brahmsovom Dvojkoncerte)
 • Glasnáková, Květa: Dovidenia o rok v Žiline
  1997 Hudobný život 1997, č. 15, s. 10
  (26. 6. – 2. 7. 1997. 2. ročník Letných kurzov komornej hudby – pod vedením JP 12-členný violončelový súbor)
 • Dohnalová, Lýdia: Z hlbín. CD recenzie
  1996 Hudobný život 1996, č. 7, s. 7
  (Roman Berger: De profundis I.)
 • Struháriková, Silvia: Musica sacra ´96
  1996 Hudobný život 1996, č. 16, s. 5
  (so Slovenskými komornými sólistami)
 • Jurík, Marián: Recenzia CD. Musica academica. Účelový náklad pre HTF VŠMU
  1995 Hudobný život 1995, č. 14-15, s. 9
 • Albrecht, Ján: 3. slovenský kongres ESTA
  1994 Hudobný život 1994, č. 9, s. 2
  (11. – 12. 2. 1994 Bratislava. J. Podhoranský: referát Logické myslenie a pedagogika nástrojovej hry. Zvolený za viceprezidenta)
 • Jurík, Marián: Tri x diskant. Gramorecenzie
  1994 Hudobný život 1994, č. 23-24, s. 8
  (Mozartové Chrámové sonáty s Hölblingovcami a Ivanom Sokolom)
 • Jurík, Marián: Stretnutie s osobnosťami. Na margo piešťanských kurzov
  1994 Hudobný život 1994, č. 16, s. 2
 • Javorský, Igor: SF v januári
  1993 Hudobný život 1993, č. 5, s. 4
  (28. 1. Iris Szeghy: Koncert – premiéra, dir. O. Lenárd)
 • Jurík, Marián: Slovenská súčasná tvorba na CD platniach
  1993 Hudobný život 1993, č. 4, s. 10
  (Juraj Beneš – autorský profil. Skladby s violončelom)
 • -mj-: Festivaly. Nové hudobné fórum Viktring
  1992 Hudobný život 1992, č. 5, s. 7
  (avízo o vedení kurzov v Klagenfurte)
 • Berger, Igor: Hudba a barok. Lapšanský – Podhoranský
  1992 Hudobný život 1992, č. 22, s. 5
  (Hrad, 20. 10. 1992)
 • Urbančíková, Lýdia: Organový festival v Košiciach na rázcestí
  1991 Hudobný život 1991, č. 24, s. 4
  (Wolfgang Amadeus Mozart: Chrámové sonáty s Annou a Quidom Hölblingovcami a s Ivan Sokolom)
 • (-kh): Komorný koncert v "moyzeske"
  1991 Večerník 5.2. 1991
 • Berger, Igor: Podhoranský a Gajan v Moyzesovej sieni
  1991 Čas 21. 2., Bratislava 1991
  (Ludwig van Beethoven – variácie, sonáty)
 • Ursínyová, Terézia: S Jozefom Podhoranským. Od pedagogiky k etike
  1990 Hudobný život 1990, č. 8, s. 9
  (rozhovor s novým vedúcim Katedry orchestrálnych nástrojov VŠMU)
 • Berger, Ivan: Večer s violončelom
  1990 Hudobný život 1990, č. 5, s. 4
  (Vladimír Godár, Dmitrij Šostakovič, Leoš Janáček, Antonín Dvořák s Eugenom Jakabom – pf)
 • Hajzlar, Tomáš: Pražská jar 1990
  1990 Hudobný život 1990, č. 16, s. 3
  (Beethovenov Trojkoncert s Ewaldom Danelom a Mariánom Lapšanským)
 • z. r.: Zwei Cellisten fehlten, die Pianistin patzte
  1990 Hamburger Abendblatt 1990, č. 14. 12.
  (Bratislavskí sólisti na čele s Jackom Martinom Händlerom, Koncert Josepha Haydna)
 • Čížik, Vladimír: Suchoňovský triptych vo Viedni
  1990 Hudobný život 1990, č. 11, s. 5
  (3. 4. 1991 – Klavírne kvarteto, op. 6 s Danelom Ewaldom, Milanom Teleckým, Mariánom Lapšanským)
 • Režuchová, Viera: K záveru abonentných koncertov SF pre závody...
  1989 Hudobný život 1989, č. 16, s. 4
  (so SKO Haydnov Koncert C dur)
 • Havlík, Jaromír: Praha. Týždeň novej tvorby 1989
  1989 Hudobný život 1989, č. 10, s. 6
  (Juraj Beneš: Sonáta pre vc sólo)
 • Čunderlíková, Eva: Dtto – 20. 2. 1988
  1988 Hudobný život 1988, č. 6, s. 12
  (Miro Bázlik: Epoché)
 • Dohnalová, Lýdia: 13. ročník prehliadky NSH – 18. 2. 1988
  1988 Hudobný život 1988, č. 6, s. 10 – 11
  (Juraj Beneš: Sonáta pre sólové violončelo)
 • Martináková, Zuzana: Koncerty SNM
  1988 Hudobný život 1988, č. 13, s. 4
  (Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského – 27. 2. 1988)
 • Blahynka, Miloslav: Koncerty ZSSKU
  1988 Hudobný život 1988, č. 13, s. 4
  (Ilja Zeljenka: Hudba pre vc a pf)
 • Makovická, Ljuba: Sovietska komorná hudba na Bratislavskom hrade
  1987 Hudobný život 1987, č. 24, s. 7
  (Sofia Gubajdulina: In croce s Vladimírom Rusóom)
 • -eh-: Najkrajšia hudba môjho života
  1985 Televízia 26. 8., Bratislava 1985
 • Brejka, Rudolf: VIII. TNSHT. Symfonické koncerty
  1983 Hudobný život 1983, č. 5, s. 1 – 2
  (Kowalski: Elégia)
 • Urbančíková, Lýdia: Gramorecenzia (Joseph Haydn: Koncert C dur)
  1983 Hudobný život 1983, č. 23, s. 5
 • Michalová, Eva: Mladé pódium ´83
  1983 Hudobný život 1983, č. 20, s. 8
  (Vilec, Martinů, Šostakovaič s Ivanom Gajanom)
 • Čárska, Etela: Mladá tvár. Jozef Podhoranský (profil)
  1983 Gramorevue 6 (júl) 1983
 • Albrecht, Ján: Štvrťstoročnica Slovenského kvarteta (profil)
  1982 Hudobný život 1982, č. 22, s. 3
 • Čížik, Vladimír: Po XVI. PMKU. Široká paleta talentov
  1982 Hudobný život 1982, č. 17, s. 1
  (Brahmsove sonáty s Mariánom Lapšanským)
 • Földešová, Marta: Recitál Jozefa Podhoranského
  1982 Hudobný život 1982, č. 10, s. 7
  (Martinů, Brahms, 6. 4. 1982)
 • Jozef Podhoranský
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 109 – 111
 • Ištvančin, Ján: Prebudený talent (profilový rozhovor)
  1982 Smena 11. 6. 1982
 • Lippoldová, Viera: Keď publikum neinšpiruje...
  1981 Hudobný život 1981, č. 3, s. 4
 • Merenčinová, Dita: Z koncertného života v Košiciach
  1981 Hudobný život 1981, č. 11, s. 7
  (so ŠF Košice, Koncert Camille Saint-Saënsa)
 • -mp-: Vrcholí koncertná aktivita
  1981 Život 19. 11. 1981
 • Podracký, Igor: BHS. Komorná tvorba slovenských skladateľov
  1980 Hudobný život 1980, č. 21, s. 5
  (Roman Berger: De profundis)
 • Berger, Igor: Letné komorné koncerty
  1980 Hudobný život 1980, č. 19, s. 4
  (so ŠKO Žilina, Čajkovskij: Rokokové variácie)
 • Šuhajdová, Jana: Mladí v Klariskách (v rámci KL o. i. Berger: Konvergencie)
  1980 Hudobný život 1980, č. 18, s. 4
 • Čížik, Vladimír: BHS. TIJI 79 (o účasti)
  1979 Hudobný život 1979, č. 21, s. 1
 • Čížik, Vladimír: PSKU Žilina. 15. – 20. XI. 1979
  1979 Hudobný život 1979, č. 2, s. 5
 • Čížik, Vladimír: II. IS SSR (Banská Bystrica – víťaz)
  1979 Hudobný život 1979, č. 1, s. 1, 8
 • Chalupková, Viera: Jozef Podhoranský
  1978 Hudobný život 1978, č. 4, s. 5
  (recitál, o. i. Roman Berger: Konvergencie)
 • Moyzes, Milan: Kto si Jozef Podhoranský? Na návšteve u mladého violončelistu...
  1978 Život 1978, č. 30. 3., s. 7
  (profilový rozhovor)
 • Šišková, Ingeborg: Kultúrne leto
  1977 Hudobný život 1977, č. 16, s. 4
  (P. I. Čajkovskij: Variácie na rokokovú tému, A. Dvořák: rondo, L. v. Beethoven: Variácie)
 • Vašíčková, Darina: Na začiatku cesty za divákom (rozhovor)
  1977 Smena 22. 9. 1977
 • Ursíniová, Terézia: TNSHT (Michal Vilec: Sonáta g mol)
  1976 Hudobný život 1976, č. 5, s. 4 – 5
 • (): Z domova (hodnotenie komorného recitálu v Žiline 21. 1.)
  1975 Hudobný život 1975, č. 6, s. 2
 • Ursínyová, Terézia: Camerata slovaca premiérovo (Luigi Boccherini: Koncert)
  1972 Hudobný život 1972, č. 9, s. 4
 • Pragant, Ján: O cenu Beethovenovho Hradca (získal 1. cenu)
  1972 Hudobný život 1972, č. 15, s. 2
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 - 8, s. 5
 • Dohnalová, Lýdia: Music for viola, cello and piano - J. Brahms, M. Bruch /recenzia CD/
  2017 Hudobný život 2017, č. 9, s. 38
  (Z. Bouřová, J. Podhoranský, E. Cáhová; Diskant 2016)
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina
  2016 Hudobný život 2016, č. 6, s. 9
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život 2017, č. 4, s. 11
 • Personálna bibliografia
 • Základné motivačné činitele a metodika hry na sláčikových nástrojoch
  1994 Zborník habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1994, s. 43 – 47
 • + Juraj Alexander, Ladislav Donauer (spoluautori revízií): Slovenská komorná hudba 5. Violončelo a klavír
  1988 Opus, Bratislava 1988
 • + Dušan Kristinik: Metodická príručka hry na violončelo pre prípravné štúdium a 1. stupeň základného štúdia Ľudovej školy umenia
  1987 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1987

Diskografia

 • Foto: Music for Viola, Cello and Piano : Johannes Brahms, Max Bruch MUSIC FOR VIOLA, CELLO AND PIANO : JOHANNES BRAHMS, MAX BRUCH
  2016 CD – Diskant DK0168-2131
  1. Johannes Brahms: Trio a mol pre violu, violončelo a klavír op. 114
   Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (cb), Eva Varhaníková (pf)
  2. Max Bruch: Osem skladieb pre violu, violončelo a klavír
   Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Eva Varhaníková (pf)
 • Foto: Hummel – Didi – Schubert : Collegium Wartberg HUMMEL – DIDI – SCHUBERT : COLLEGIUM WARTBERG
  2015 CD – Collegium Wartberg_SK
  1. Ján Nepomuk Hummel: Klavírne kvinteto Es dur op. 87
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Varhaníková (pf)
  2. Vojtech Didi: Musica Concertino
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Varhaníková (pf)
  3. Vojtech Didi: Musica rurale
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Varhaníková (pf)
  4. Franz Schubert: Kvinteto A dur "Pstruh" D 667 op. posth. 114 pre klavír, husle, violu, violončelo a kontrabas
   Collegium Wartberg, Dalibor Karvay (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb), Eva Varhaníková (pf)
 • Foto: Juraj Beneš – Going to JURAJ BENEŠ – GOING TO
  2011 CD – Hudobný fond SF00662131
  1. Juraj Beneš: Going to
   Jozef Podhoranský (vc), Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Boris Bohó (vc), Csaba Rácz (vc)
  2. Juraj Beneš: Intermezzo No. 3
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  3. Juraj Beneš: Tri monódie
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Juraj Beneš (dir.)
  4. Juraj Beneš: Durée Δ
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Juraj Beneš: Haiku
   Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Beneš: Waltz for Colonel Brumble
   Daniel Gazon (dir.), Bratislavské komorné združenie
 • Foto: Piedestál – Miro Bázlik PIEDESTÁL – MIRO BÁZLIK
  2010 CD – Radio Bratislava RB 0333-2932
  1. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony
  2. Miro Bázlik: Epoché II.
   Jozef Podhoranský (vc)
  3. Miro Bázlik: Zmierenie
  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi
  5. Miro Bázlik: Spektrá II. – Faustovo vykúpenie
  6. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pytagorovský obal jednej Bachovej fúgy
  7. Miro Bázlik: Spektrá II. – Zmierenie
 • Foto: Cellomania CELLOMANIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0054-2-131
  1. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  2. Jevgenij Iršai: Cellitorrenti
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  3. Vladimír Godár: Pieseň labute
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  4. Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  5. Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  6. Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
 • Foto: Ilja Zeljenka: Musica Slovaca – Cello Works ILJA ZELJENKA: MUSICA SLOVACA – CELLO WORKS
  2005 CD – Diskant DK 0079-2-131
  1. Ilja Zeljenka: Sonata
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Dvojhry
   František Török (vn), Ján Slávik (vc)
  3. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  4. Ilja Zeljenka: Hudba pre sólové violončelo
   Ján Slávik (vc)
  5. Ilja Zeljenka: Dve skladby
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  6. Ilja Zeljenka: Zwei Stücke für zwei Violoncelli (Dve skladby pre dve violončelá)
   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Cellomania, Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Csaba Rácz (vc)
 • Foto: Slovak Cello Music SLOVAK CELLO MUSIC
  2003 CD – Diskant DK-0069-2131
  1. Vladimír Godár: O Crux
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Anton Steinecker: Prelúdium
   Ján Slávik (vc)
  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Ján Slávik (vc)
  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Ján Slávik (vc)
  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur
   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)
  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla
   Ján Slávik (vc)
  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť
   Ján Slávik (vc)
 • Foto: Roman Berger : Konvergencie I, II, III : Transgressus ROMAN BERGER : KONVERGENCIE I, II, III : TRANSGRESSUS
  2002 CD – Hudobný fond SF 00332131
  1. Roman Berger: Konvergencie I
   Alexander Jablokov (vn)
  2. Roman Berger: Konvergencie II
   Milan Telecký (vl)
  3. Roman Berger: Konvergencie III
   Jozef Podhoranský (vc)
  4. Roman Berger: Transgressus I.
   Experimentálne štúdio Bratislava
 • Foto: Medtner: Piano Concerto No. 2 / Piano Quintet MEDTNER: PIANO CONCERTO NO. 2 / PIANO QUINTET
  1997 CD – Naxos 8.553390
  1. Nicolas Medtner:
   Ewald Danel (vn), Jozef Podhoranský (vc), Milan Tedla (vn)
 • Foto: elektroakustická hudba : slovensko 1989 – 94 ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA : SLOVENSKO 1989 – 94
  1994 CD – Centrum pre elektroakustickú a computerovú hudbu EM CD 003
  1. Peter Zagar: Hudba zo štúdia
   Peter Zagar (pf), Experimentálne štúdio Bratislava
  2. Marek Piaček: Flauto dolce ’91
   Marek Piaček (fl), Experimentálne štúdio Bratislava
  3. Juraj Ďuriš: Portrét
   Experimentálne štúdio Bratislava
  4. Miro Bázlik: Epoché II.
   Jozef Podhoranský (vc), Experimentálne štúdio Bratislava
  5. Róbert Rudolf: Scar
   Experimentálne štúdio Bratislava
  6. Víťazoslav Kubička: Cesta
   Experimentálne štúdio Bratislava
  7. Roman Berger: Transgressus I.
   Alexander Jablokov (vn), Experimentálne štúdio Bratislava
 • Foto: Mozart: Church Sonatas. Complete Church Sonatas, Works for Solo Organ MOZART: CHURCH SONATAS. COMPLETE CHURCH SONATAS, WORKS FOR SOLO ORGAN
  1994 CD – Diskant DK 0023-2132
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Ivan Sokol (org), Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Jozef Podhoranský (vc)
 • Foto: De profundis I DE PROFUNDIS I
  1993 CD – Hudobný fond SF 0012 2131
  1. Roman Berger: De profundis
   Sergej Kopčák (b), Ján Salay (pf), Jozef Podhoranský (vc)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Jozef Kundlák (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Juraj Beneš JURAJ BENEŠ
  1992 CD – Hudobný fond SF 0007 2131
  1. Juraj Beneš: Intermezzo No. 2
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Juraj Beneš: Sonata
   Jozef Podhoranský (vc)
  3. Juraj Beneš: O Virtù mia
   Sergej Kopčák (b), Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 3
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Narodil sa Kristus Pán. Slovenské vianočné piesne NARODIL SA KRISTUS PÁN. SLOVENSKÉ VIANOČNÉ PIESNE
  1991 CD – MUSICA MU 0002-2231
  1. Imrich Szabó (org), Dušan Bill (zbm.), Peter Strešnák (tr), Ladislav Strešnák (tr), Jozef Podhoranský (vc), Zbor Konzervatória v Bratislave, Edita Gruberová (s), Peter Dvorský (t)
 • Foto: Slovak Chamber Music : Dušan Martinček, Ivan Parík SLOVAK CHAMBER MUSIC : DUŠAN MARTINČEK, IVAN PARÍK
  1986 LP – Opus 9111 1770
  1. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Kvarteto mesta Brno, Lubomír Čermák (vn), Karel Hejl (vn), Karel Procházka (vl), Boris Páč (vc)
  2. Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ivan Parík: Dve piesne na texty starých japonských básnikov
   Daniela Kubrická (s), Štefan Reiter (vn), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Zsapka (gui), František Rek (bat), Ivan Marek (bat)
  4. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Slovenské kvarteto, Ewald Danel (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Podhoranský (vc)
  5. Ivan Parík: Nocturno
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Violoncello Concertos. Vivaldi, Tartini, Boccherini VIOLONCELLO CONCERTOS. VIVALDI, TARTINI, BOCCHERINI
  1986 CD – Opus 9350 1774
  1. Antonio Vivaldi:
   Jozef Podhoranský (vc), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Antonio Vivaldi/ Joseph Haydn. Bratislava Soloists ANTONIO VIVALDI/ JOSEPH HAYDN. BRATISLAVA SOLOISTS
  1983 LP – Opus 9111 1481
  1. Antonio Vivaldi:
   Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Jozef Podhoranský (vc), Jack Martin Händler (dir.), Husľové duo Anna a Quido Hölbling
 • Foto: Frico Kafenda FRICO KAFENDA
  1983 LP – Opus 9111 1491 – 92
  1. Frico Kafenda: Sonáta
   Jozef Podhoranský (vc), Ivan Gajan (pf)
  2. Frico Kafenda: Štyri piesne
   Alžbeta Bukoveczka (s), Zlatica Poulová (pf)
  3. Frico Kafenda: Tri piesne
   Peter Mikuláš (b), Ján Salay (pf)
  4. Frico Kafenda: Sláčikové kvarteto G dur
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  5. Frico Kafenda: Variácie a fúga
   Ivan Gajan (pf)
 • Foto: Georg Friedrich Händel: 12 Concerti grossi, op. 6 GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: 12 CONCERTI GROSSI, OP. 6
  LP – Opus 9110 1671-74
  1. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in G major Op. 6 No. 1
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  2. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in F major Op. 6 No. 2
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  3. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in E minor Op. 6 No. 3
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  4. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in A minor Op. 6 No. 4
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  5. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in D major Op. 6 No. 5
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  6. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in G minor Op. 6 No. 6
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  7. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in B flat major Op. 6 No. 7
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  8. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in C minor Op. 6 No. 8
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  9. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in F major Op. 6 No. 9
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  10. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in D minor Op. 6 No. 10
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  11. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in A major Op. 6 No. 11
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)
  12. Georg Friedrich Händel: Concerto Grosso in B minor Op. 6 No. 12
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Jozef Sikora (vc), Cappella Istropolitana, Pavol Bagin (dir.)

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  1988 za vynikajúce interpretačné výkony na domácich a zahraničných koncertných pódiách a za vzorné naštudovanie diel slovenských skladateľov
 • Zlatý erb vydavateľstva OPUS
  1987 za umeleckú realizáciu nahrávky sonát Johannesa Brahmsa (s Mariánom Lapšanským)
 • Interpretačná súťaž Slovkoncertu
  1978 - absolútny víťaz
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1972 - 1. cena (kategória do 30 r.)
 • Medzinárodná interpretačná súťaž a festival Beethovenov Hradec (CZ)
  1969 - 1. cena (kategória do 18 r.)
 • Súťaž tvorivosti mládeže a pracujúcich v Ústí nad Orlicí (ústredné kolo)
  1966 - 1. cena (kategória hra na violončele)
 • Súťaž tvorivosti mládeže a pracujúcich v Nitre (ústredné kolo)
  1965 - 1. cena (kategória komorná hudba)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ľubica Čekovská: Nachtigalls Frühlingslied
  pre štyri violončelá
  18. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Farský kostol sv. Michala, Skalica, SK
  INTERPRETI: Cellomania, Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Vojtech Didi: Musica rurale
  Composizioni per pianoforte e archi
  3. 10.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Stredoslovenské múzeum, Thurzov dom, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Collegium Wartberg, Eva Varhaníková (pf), Dalibor Karvay (vn), Andrej Baran (vn), Zuzana Bouřová (vl), Jozef Podhoranský (vc), Ján Krigovský (cb)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
  22. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, hrad Červený Kameň, Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
  Sláčikové kvarteto č. 4
  22. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, hrad Červený Kameň, Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Musica slovaca
  Úprava pre štyri violončelá
  27. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Csaba Rácz (vc), Ján Slávik (vc)
 • Vladimír Godár: Pieseň labute
  pre štyri violončelá
  27. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Katarína Černá-Zajacová (vc)
 • Ľubica Čekovská: The Song
  pre violončelo a klavír
  30. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kongresová hala, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Marian Lapšanský (pf)
 • Juraj Beneš: Going to
  pre šesť violončiel
  9. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Ján Slávik (vc), Kristína Luptáčiková (vc), Katarína Kleinová (vc), Csaba Rácz (vc)
 • Jozef Gahér: Dva fragmenty
  pre flautu, husle, violončelo a akordeón
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Piaček (fl), Jozef Podhoranský (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Jozef Gahér: Fantasia ricercata
  28. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Piaček (fl), Jozef Podhoranský (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Iris Szeghy: Koncert pre violončelo a orchester
  28. 1.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Miro Bázlik: Epoché III.
  Koncert pre violončelo, orchester a mg. pás
  20. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.), Jozef Podhoranský (vc)
 • Juraj Beneš: Sonata
  per violoncello solo
  18. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc)
 • Ivan Parík: Quadrofónia
  pre štyri violončelá
  14. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Foyer Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Sikora (vc), Jozef Podhoranský (vc), Ľudovít Kanta (vc), Juraj Alexander (vc)
 • Vladimír Godár: Dariačangin sad
  Mýtus podľa Otara Čiladzeho
  7. 1.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Kyselák (vl), Jozef Podhoranský (vc), Slovenská filharmónia, Andrew Parrott (dir.)
 • Roman Berger: De profundis
  Spevy na povojnové texty T. Różewicza
  10. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Divadelné štúdio VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Jozef Podhoranský (vc), Ján Salay (pf), Peter Janík (C*), Ján Backstuber (C*), Juraj Ďuriš (C*)
 • Roman Berger: Konvergencie III
  8. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Podhoranský (vc)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-03-11 Matiné v Mirbachovom paláci
  Jozef Podhoranský – violončelo (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Koncerty v Mirbachu 13. marca 2011 2011-08-02 Koncerty v Mirbachu 13. marca 2011
  Ján Slávik, Eugen Prochác, Jozef Podhoranský

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2011-03-13 Matiné v Mirbachovom paláci

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2011-03-13 Matiné v Mirbachovom paláci

  Zdroj: Archív Hudobného centra


« späť na zoznam Aktualizované: 12. 09. 2017