Profil osobnosti

Foto: Martin Šimon

Martin Šimon

3. 9. 1975 Rožňava

martinsimon.info/about/

vážna hudba, jazz
skladba, aranžovanie, gitara

Bio

Bio

1990 – 1994
súkromné štúdium klasickej gitary (p. Grof, D. Kukumbergová)
1993 – 1999
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky (Ing.)
1994 – 1996
Letné jazzové dielne na VŠMU a Konzervatóriu v Bratislave (jazzová gitara – M. Jakabčic, F. Correa, S. Počaji)
1995 – 1998
spoluzakladateľ a vedúci člen skupiny moderného jazzu Jazzva
1995 – 1999
súkromné štúdium gitary, harmónie, aranžovania (Počaji, Jakabčic)
1996 – 1997
pedagóg klasickej gitary na ZUŠ Hálkova v Bratislave
1997 – 1998
štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1997, 1999
člen jazzového Kvarteta Borka Suchánka
1997
spolupráca s divadlom PIKI, spolupráca s altistkou Elizabeth Díazovou a skupinou Areíto
1997 – 1998
člen speváckeho zboru Lúčnica
1998, 2000
člen New York Mandolin Orchestra
1999
Charta 77/Soros Foundation (študijno-cestovný grant)
2000 – 2003
štúdium kompozície na Brooklyn College/CUNY, New York (hlavný odbor: kompozícia – T. León, D. Cohen, B. Speach, počítačová, elektroakustická, filmová hudba – G. Brunner, A. Wolman)
2000
skladateľská rezidentúra Contempo Ensemble (dir. Tania Leónová), New York
2000 – 2006
spoluzakladateľ a vedúci člen zoskupenia Escoto & Simon Ensemble, New York
2001
Brooklyn College Fellowship, Department of TV/Radio, New York
2001 – 2003
súkromné konzultácie v štúdiu kompozície (N. Creshevsky)
2001 – 2003
skladateľské semináre v New Yorku (J. Corrigliano, D. Zicarelli, P. Oliveros, D.Bermel, N. Rorem a i.) a špecializované semináre na American Music Center
2001
umelecký vedúci a skladateľská rezidentúra BTY Orchestra v New Yorku
2001
člen zoskupenia Nova Mundi v New Yorku
2002
zakladateľ a umelecký vedúci združenia konverzačnej hudby ConversClub a zoskupenia Convers Ensemble v New Yorku
2003
člen Brooklyn College Electro-Acoustic Ensemblue (dir. G. Brunner)
2003 – 2004
postgraduálny certifikát – Performance and Interactive Media Arts, Brooklyn College, New York (špecializácia na performance, interaktívne umenie a elektronické mediá – M.Rogala, J. Jannone, L. Scarlatos, R. Kiel)
od 2004
univerzitný pedagóg na Pratt Institute New York, Department of Film, Video and Animation (kompozícia, elektronická hudba, zvukový dizajn a hudobná produkcia pre film, video a animáciu)

 

 

Diela

Bibliografia

 • MARTINÁKOVÁ, Z.: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie
  2010 Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • SIMON, M. - CRESHEVSKY, N.: Music Through Conversation
  2005 ArtCircles: C Collaborative, New York 2005, č. 7-8
 • HOUP, S.: A Beaver and an Eagel meet in the Bar
  2004, 29. 5. Globe and Mail, Toronto 2004, 29. 5.
 • IOAN, R.: Computer Music din Europa si S.U.A
  2004 Observator Cultural, Bukurešť roč. 1, 2004
 • POKOJNÁ, K.: Soozvuk
  2004 Hudobný život, Bratislava 2004, č. 7-8, s. 15
 • IOAN, R.: Nova Musica Consonante 2003/Computer Music
  2004 Actualitatea Muzicala, Bukurešť 2004, č. 1
 • VACHOVÁ, Z.: Jazzové Vianoce
  1998 Infojazz 1998, č. 1, s. 6
 • SITA: Súťažná prehliadka Jazzové Vianoce 97
  1997, 8. 12. Mesto.Sk, Nitra 1997, 8. 12.
 • KAJANOVÁ, Y.: Jazzové vianoce 1996
  1997 Hudobný život, Bratislava 1997, č. 1
 • OKRUCKÝ, S.: Vydarená prehliadka džezových talentov
  1996 Pravda, Bratislava 1996

Ocenenia

 • Dore Schary Award
  2002 - 1. cena za dielo Miesto pre život
 • Cannes Critics Week
  2001 za dielo Fén a ja
 • Nové tváre slovenského jazzu
  1996 - 1. miesto za vlastnú tvorbu


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 01. 2016