Profil osobnosti

Foto: Alexander Cattarino Autor: Pavel Kastl

Alexander Cattarino

4. 4. 1940 Košice

www.klavirista.bmp.sk

vážna hudba
klavír, čembalo

Bio

Bio

1954 – 1959
Konzervatórium v Košiciach (klavír – Mária Mašíková-Hemerková)
1959 – 1963
VŠMU (klavír – Rudolf Macudziński)
1968 – 1971
ašpirantúra na VŠMU (klavír – Rudolf Macudziński)
1966 – 1967
Hochschule für Musik und darstellende Kunst, Viedeň
od 1970
hráč continua a sólový čembalista Slovenského komorného orchestra

Alexander Cattarino spoluúčinkoval so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Weimarským komorným orchestrom, Gottwaldovskou filharmóniou pod taktovkou dirigentov ako Ľudovít Rajter, Bystrík Režucha, Friedemann Bätzel, Francesco Mander. Umelecky spoluprcoval so speváčkami Martou Nitranovou a Magdalénou Hajóssyovou, s inštrumentalistami Vladislavom Brunnerom (fl), Bohdanom Warchalom, Jozefom Kopelmanom, Annou a Quidom Hölblingovcami (vn), s Jurajom Alexandrom a s dcérou Carmelou Cattarino (vc).

 

„Kritiky popri imponujúcich technických parametroch vyzdvihovali osobitosť, nápaditosť a sugestivitu Cattarinovho prejavu, ktorými neraz podnietil konfrontáciu svojich výkonov s konvenčnými interpretačnými koncepciami.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 22)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Alexander Cattarino
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava roč. 34, 2002, s. 22 – 24
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Čížik, Vladimír: Alexander Cattarino
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 23 – 25
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Bubnáš, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 35
 • –: Dielo J. N. Hummela na CD
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 5, s. 11
 • Palovčík, Michal: V duchu rodinnej tradície [vystúpenie s dcérou Carmelou C., vc]
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 9, s. 7
 • Jurík, Marán: CD recenzie. The Best of Gershwin
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 18, s. 9
 • Jurík, Marián: CD recenzie. Johann Nepomuk Hummel: Klavírne sonáty č. 6–9. DK 0021 2–131
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 23–24, s. 12
 • Jurík, Marián: CD recenzie. Johann Nepomuk Hummel. Klavírne sonáty č. 1–5. Flautové sonáty
  1995 Hudobný život roč. 27, 1995, č. 14–15, s. 9
 • Jurík, Marián: Gramorecenzia. Moments musicaux. OPUS CD 9310 2269
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 5, s. 5
 • – h –: Alexander Cattarino [profil k jubileu]
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 8, s. 7
 • Berger, Igor: Johann Nepomuk Hummel
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 5, s. 6
 • Polák, Pavol: Pocta Hummelovi
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 10, s. 7
 • Krák, Egon: SF. Koncerty pre závody [Čembalový part v Brandenburskom koncerte č. 5 J. S. Bacha]
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 7, s. 7
 • Ursínyová, Terézia: Gramorecenzia. W. A. Mozart: Concert arias. Magdaléna Hajóssyová
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 6, s. 5
 • Berger, Igor: VII. TNSHT´82. Komorné koncerty [Tri monódie Juraja Beneša]
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 5, s. 5
 • – ip – [Podracký, Igor]: J. S. Bach: Čembalové koncerty
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 1, s. 5
 • Podracký, Igor: IV. TNSHT´79. Orchestrálne koncerty
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 7, s. 13
  ((Premiéra koncertu pre čembalo Tibora Andrašovana))
 • Šišková, Inge: Dva úspešné recitály
  1972 Hudobný život roč. 4, 1972, č. 15, s. 4–5
 • Raževa, Valerija: III. Prehliadka koncertného umenia
  1967 SH 1967, č. 5, s. 232–233

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Juraj Beneš – Going to JURAJ BENEŠ – GOING TO
  2011 CD – Hudobný fond SF00662131
  1. Juraj Beneš: Going to
   Jozef Podhoranský (vc), Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Boris Bohó (vc), Csaba Rácz (vc)
  2. Juraj Beneš: Intermezzo No. 3
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  3. Juraj Beneš: Tri monódie
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Juraj Beneš (dir.)
  4. Juraj Beneš: Durée Δ
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Juraj Beneš: Haiku
   Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Beneš: Waltz for Colonel Brumble
   Daniel Gazon (dir.), Bratislavské komorné združenie
 • Foto: Pavol Bagin: Chamber Music PAVOL BAGIN: CHAMBER MUSIC
  2011 CD – Hudobný fond SF00652131
  1. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
  2. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  3. Pavol Bagin: Pastorále
   Miloš Jurkovič (fl)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto
  5. Pavol Bagin: Trio pre husle, violu a violončelo
   Katarína Kleinová (vc), Ludmila Hošková (vl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)
  6. Pavol Bagin: Romantické miniatúry
   Daniela Kardošová (pf)
  7. Pavol Bagin: Poetické nálady
   Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Roman Mešina (fg)
 • Foto: Dušan Martinček: Music for Piano DUŠAN MARTINČEK: MUSIC FOR PIANO
  2010 CD – Hudobný fond SF00642131
  1. Dušan Martinček: Etudy op. 4
   Ivan Palovič st. (pf)
  2. Dušan Martinček: Rumunská rapsódia – Negrea
   Alexander Cattarino (pf)
  3. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  4. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"
   Miki Skuta (pf)
  5. Dušan Martinček: 10 Mouvements
   Peter Pažický (pf)
  6. Dušan Martinček: Venovania
   Jordana Palovičová (pf)
  7. Dušan Martinček: Nové nokturno
   Cyril Dianovský (pf)
 • Foto: Miniatúry majstrov romantizmu MINIATÚRY MAJSTROV ROMANTIZMU
  1998 CD – Slovak Radio Records RB 0179 2031
  1. Alexander Cattarino (pf), Carmela Cattarino (vc)
 • Foto: Flute Sonatas. Benda / Blavet / Platti FLUTE SONATAS. BENDA / BLAVET / PLATTI
  1995 CD – Diskant DK 0026-2131
  1. František Benda: Sonata in F major
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  2. František Benda: Sonata in E minor
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  3. Blavet Michel: Sonata No. II in D minor "La Vibray"
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  4. Michel Blavet: Sonata No. VII in G major
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  5. Giovanni Platti: Sonata No. I in E minor
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  6. Giovanni Platti: Sonata No. II in G major
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonatas Vol. 1 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO SONATAS VOL. 1
  1995 CD – Diskant DK 0019-2131
  1. Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonatas Vol. 2 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO SONATAS VOL. 2
  1995 CD – Diskant DK 0020-2131
  1. Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonatas Vol. 3 JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO SONATAS VOL. 3
  1995 CD – Diskant DK 0021-2131
  1. Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Dmitri Shostakovich: Chamber Symphony Op. 110 bis, Concerto for Piano, Trumpet and Strings No. 1in C minor, Op. 35 DMITRI SHOSTAKOVICH: CHAMBER SYMPHONY OP. 110 BIS, CONCERTO FOR PIANO, TRUMPET AND STRINGS NO. 1IN C MINOR, OP. 35
  1991 CD – Opus 912210-2
  1. Dmitrij Šostakovič:
   Alexander Cattarino (pf), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Viola and Cello Sonatas JOHANN NEPOMUK HUMMEL: VIOLA AND CELLO SONATAS
  1988 CD – Opus 9351 1895
  1. Johann Nepomuk Hummel: Sonata for Viola and Piano in E flat major, Op. 5, No. 3
   Milan Telecký (vl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Johann Nepomuk Hummel: Sonata for Violoncello and Piano in A major, Op. 104
   Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Carl Philipp Emanuel Bach: Harpsichord Concertos CARL PHILIPP EMANUEL BACH: HARPSICHORD CONCERTOS
  1985 CD – Opus 9350 1618
  1. Carl Philipp Emanuel Bach:
   Alexander Cattarino (cmb)
 • Foto: Arcangelo Corelli: 12 triových sonát op. 1 ARCANGELO CORELLI: 12 TRIOVÝCH SONÁT OP. 1
  1983 LP – Opus 9111 1167-68
  1. Arcangelo Corelli:
   Alexander Cattarino (cmb), Bohdan Warchal (vn), Jozef Kopelman (vn), Juraj Alexander (vc)
 • Foto: Jozef Sixta JOZEF SIXTA
  1981 LP – Opus 9110 1050
  1. Jozef Sixta: Punctum contra punctum
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Jozef Sixta: Noneto
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Košické kvarteto, Ondřej Lewit (vn), Milan Jirout (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
  3. Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Sixta: Kvarteto pre štyri flauty
   Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl)
  5. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Pavol Bagin PAVOL BAGIN
  1981 LP – Opus 9110 1187
  1. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  2. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  5. Pavol Bagin: Melancholické miniatúry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  6. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
 • Foto: Antonio Vivaldi: Inštrumentálne koncerty 2 ANTONIO VIVALDI: INŠTRUMENTÁLNE KONCERTY 2
  1977 LP – Opus 9111 0435
  1. Antonio Vivaldi: Koncert F dur pre husle, violončelo a sláčikový orchester
   Bohdan Warchal (vn), Juraj Alexander (vc), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Antonio Vivaldi: Koncert F dur pre troje huslí a sláčikový orchester
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn), Peter Hamar (vn), Ľudovít Satury (vn)
  3. Antonio Vivaldi: Koncert h mol pre štvoro huslí a sláčikový orchester op. 3, č. 10
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Antonio Vivaldi: Concerto grosso d mol op. 3, č. 11
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Juraj Alexander (vc), Alexander Cattarino (cmb), Viliam Dobrucký (vn)
 • Foto: Christmas Concertos: Torelli, Manfredini, Locatelli CHRISTMAS CONCERTOS: TORELLI, MANFREDINI, LOCATELLI
  1976 LP – Opus 9111 0431
  1. Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso f mol
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Viliam Šaray (vc), Alexander Cattarino (cmb), Kornel Klatt (vl), Ján Cút (vl)
  2. Giuseppe Torelli: Vianočný koncert
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Viliam Šaray (vc), Alexander Cattarino (cmb)
  3. Francesco Manfredini: Vianočný koncert
   Bohdan Warchal (vn), Quido Hölbling (vn), Viliam Šaray (vc), Alexander Cattarino (cmb)
 • Foto: Jiří Antonín Benda: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester g mol; Karel Stamic:Koncert pre flautu a sláčikový orchester G dur JIŘÍ ANTONÍN BENDA: KONCERT PRE ČEMBALO A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER G MOL; KAREL STAMIC:KONCERT PRE FLAUTU A SLÁČIKOVÝ ORCHESTER G DUR
  1976 LP – Opus 9111 0499
  1. Jiří Antonín Benda:
   Vladislav Brunner (fl), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Alexander Cattarino (cmb)
 • Foto: Vladislav Brunner VLADISLAV BRUNNER
  1975 LP – Opus 9111 0375
  1. František Benda: Koncert e mol pre flautu, sláčikový orchester a čembalo
   Vladislav Brunner (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Carmela Cattarino (cmb), Bohdan Warchal (umv.)
  2. Franz Xaver Richter: Koncert D dur pre flautu, sláčikový orchester a čembalo
   Vladislav Brunner (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Alexander Cattarino (cmb), Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Alexander Cattarino. Piano recital ALEXANDER CATTARINO. PIANO RECITAL
  LP – Opus 9111 0478
  1. Joseph Haydn:
   Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach: Flute Concertos CARL PHILIPP EMANUEL BACH, JOHANN CHRISTIAN BACH: FLUTE CONCERTOS
  CD – Opus 9350 1893
  1. Carl Philipp Emanuel Bach:
   Alexander Cattarino (cmb), Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach: Flute Concertos CARL PHILIPP EMANUEL BACH, JOHANN CHRISTIAN BACH: FLUTE CONCERTOS
  LP – Opus 9310 1926
  1. Carl Philipp Emanuel Bach:
   Miloš Jurkovič (fl), Alexander Cattarino (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Carl Philipp Emanuel Bach: Concertos for Harpsichord and Orchestra BWV 1052, 1056, 1058 CARL PHILIPP EMANUEL BACH: CONCERTOS FOR HARPSICHORD AND ORCHESTRA BWV 1052, 1056, 1058
  LP – Opus 9111 0844
  1. Carl Philipp Emanuel Bach:
   Alexander Cattarino (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concertos Nos 1–6 – No. 5, BWV 1050 JOHANN SEBASTIAN BACH: BRANDENBURG CONCERTOS NOS 1–6 – NO. 5, BWV 1050
  CD – Opus 9151 0672
  1. Johann Sebastian Bach:
   Alexander Cattarino (cmb), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Music of Zodiac: Libra MUSIC OF ZODIAC: LIBRA
  CD – Opus 912480 2931 12
  1. George Gershwin: Koncert pre klavír a orchester F dur
   Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Richard Addinsell: Warsaw Concerto RICHARD ADDINSELL: WARSAW CONCERTO
  LP – Opus 9310 1364
  1. Richard Addinsell:
   Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: The best of Bach THE BEST OF BACH
  CD – Opus 912596-2
  1. Johann Sebastian Bach:
   Alexander Cattarino (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: The best of Gershwin THE BEST OF GERSHWIN
  CD – Opus 91 2553-2031
  1. George Gershwin: Koncert pre klavír a orchester F dur
   Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Arias WOLFGANG AMADEUS MOZART: CONCERT ARIAS
  LP – Opus 91121199
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Alexander Cattarino (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Beneš: Tri monódie
  9. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Jozef Sikora (vc)
 • Tibor Andrašovan: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester
  20. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alexander Cattarino (cmb), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Dušan Martinček: Invokácia a Fúga
  pre klavír
  30. 11.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Alexander Cattarino (pf)

Audio

 • Beneš, Juraj: Tri monódie (3. časť)

  1983

  Marta Nitranová (s), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Juraj Beneš (dir.)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 20. 06. 2018