Profil osobnosti

Foto: Ján Siváček

Ján Siváček

27. 5. 1928 Myjava – 16. 12. 1987 Trnava

jazz
skladba, aranžovanie, saxofón tenorový, dirigovanie

Bio

Bio

1945
vedúci amatérskej skupiny v Myjave
1946 – 1951
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
od 1951
člen swingového orchestra Kolektív 51 
1952
líder Orchestra Jána Siváčka; pravidelné hrania v kaviarni Reduta
1953 – 1956
vedúci oddelenia zábavnej hudby (Hudobná a artistická ústredňa v Bratislave)
1959 – 1965
Vysoká škola múzických umení v Bratislave (externé štúdium kompozície - A. Moyzes)
1964 – 1969
tajomník Komisie pre malé hudobné formy Zväzu slovenských skladateľov
1966 – 1970
zakladateľ (a riaditeľ) festivalu Bratislavská lýra
1966 – 1973
ocenenia na festivaloch a súťažiach (Pieseň Majstra Pavla; Orfeus a Eurydika; Milenci z Verony; Múdry pán Andersen a i.)
1968 – 1970
veceprezident FIDOF (Fédération Internationale des Organisations de Festivals)
1971 – 1972
zástupca riaditeľa Opus-u
od 1972
umelec v slobodnom povolaní
1983 – 1987
externý pedagóg histórie jazzu, rocku a populárnej hudby na Katedre hudobnej skladby a dirigovania na VŠMU v Bratislave
od 1984
pedagóg na Katedre filmovej a televíznej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave
1985 – 1987
pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Bibliografia

 • Šoltýs, L.: Hudobné križovatky
  1983 Populár 1983, č. 12, s. 22
 • Z minilexikónu populárnej hudby
  1982 1982, č. 2, s. 30
 • Wasserberger, I.: Džezové vplyvy vo swingových tanečných orchestroch
  1981 Populár 1981, č. 4, s. 22
 • Ľubová, O.: Pieseň a nádej
  1974 Populár 1974, č. 3, s. 30
 • Štrasser, J.: Na populárnej strune
  1971 Rytmus 1971, č. 4
 • Personálna bibliografia
 • Príručka teoretickej prípravy hudobníkov z povolania
  1983 Bratislava 1983
 • Populárna hudba, jej minulosť a prítomnosť (rukopis)
  1967 1967
 • Kompozičná práca aranžéra v modernej tanečnej hudbe
  1967 Bratislava 1967

Diskografia

 • Foto: Antológia slovenskej populárnej hudby 10 : Stal sa zázrak ANTOLÓGIA SLOVENSKEJ POPULÁRNEJ HUDBY 10 : STAL SA ZÁZRAK
  2007 CD – Hudobný fond SF 00522331
  1. Tomáš Seidmann: Keď sme v tráve sedeli
   Oľga Szabová-Velčovská (v), Orchester Gustáva Offermanna
  2. Jaroslav Laifer: Večer
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  3. Jaroslav Laifer: Kroky k tabuli
   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  4. Pavol Zelenay: Bola jedna slečna
   Jozef Krištof (v), Gustav Brom Big-Band
  5. Ján Siváček: Vlčí mak
   Zuzka Lonská (v), Orchester Karla Vlacha
  6. Gejza Dusík: Už pláva loď moja
   Jozef Kuchár (v), Orchester Karla Vlacha
  7. Ján Melkovič: Prší
   Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Karla Vlacha
  8. Ľudovít Štassel: Sto chutí
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  9. Jaroslav Laifer: Stal sa zázrak
   Zdeněk Sychra (v), Orchester Karla Vlacha
  10. Pavol Zelenay: Domček pre dvoch
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Ferdinanda Havlíka
  11. Pavol Zelenay: List a twist
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Ferdinanda Havlíka
  12. Teodor Šebo-Martinský: Bláznivá melódia
   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha
  13. Jaroslav Laifer: Týždeň bez teba
   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  14. Braňo Hronec: Telegrafný kľúč
   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha
  15. Wiliam Bukový: Povedz mi otec
   Jana Beláková (v), Michal Belák (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera
  16. Alois Bouda: Svadobný svedok
   Gabriela Hermélyová (v), Zbor Lubomíra Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  17. Jaroslav Laifer: Veronika
   Eva Marková (v), Miloš Marko (v), Jozef Krištof (v), L-kvarteto Jaroslava Laifera
  18. Miloš Lánik: Nad Sevillou
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera
  19. Róbert Hrebenár: Plesová rumba
   Eva Marková (v), Miloš Marko (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
  20. Milan Novák: Keby som mal dvadsaťdva
   Ivan Krajíček (v), Rytmická skupina Ľubomíra Stacha
  21. Wiliam Bukový: Pýtam sa, pýtam
   Jozef Krištof (v), Orchester Karla Vlacha
  22. Braňo Hronec: Oslia serenáda
   Zuzka Lonská (v), Vokálne kvarteto, Orchester Juraja Velčovského
  23. Ferdinand Brehovský: Nesebar spí
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Juraja Berczellera
  24. Braňo Hronec: In vino veritas
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Zbor, Combo Gustáva Offermanna
  25. Ľudovít Štassel: Mám rada rytmus
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Brož (dir.)
 • Foto: Antológia slovenskej populárnej hudby 9 : Najkrajšia spomienka ANTOLÓGIA SLOVENSKEJ POPULÁRNEJ HUDBY 9 : NAJKRAJŠIA SPOMIENKA
  2007 CD – Hudobný fond SF 00512331
  1. Tomáš Seidmann: Rojčivé sny
   Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Teodor Šebo-Martinský: Pieseň o Uršuli
   Jozef Kuchár (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Gejza Dusík: Najkrajšia spomienka
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Andrej Lieskovský: Múdrejší ustúpi
   Zdeněk Kratochvíl (v), Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Andrej Lieskovský: Skryl sa mesiac
   Melánia Olláryová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Alois Bouda: Zemeguľa
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  7. Izidor Glorik: V neskorých hodinách
   Gabriela Hermélyová (v), Orchester Siloša Pohanku
  8. Vojtech Wick: V rytme kolies
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. Ľubomír Stach: Spýtaj sa ma ráno
   Bea Littmannová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Ján Siváček: Na konečnej stanici
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  11. Karol Elbert: Jazva na topoli
   Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Ján Siváček: Jeden z dvoch
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Jaroslava Laifera
  13. Andrej Lieskovský: Don Juan
   Zuzka Lonská (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  14. Karol Elbert: Baránok
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  15. Zdeněk Cón: Enciány
   Jozef Kuchár (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  16. Andrej Lieskovský: Modrý orgován
   Miloš Marko (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  17. Pavol Zelenay: Môj ideál
   Gabriela Hermélyová (v), Orchester Karla Vlacha
  18. Andrej Lieskovský: Havana
   Zuzka Lonská (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  19. Karol Elbert: Ples v lese
   Zuzka Lonská (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  20. František Havlíček: Pesnička z predmestia
   Melánia Olláryová (v), Inštrumentálna skupina Františka Havlíčka
  21. Pavol Zelenay: Starec a blues
   Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  22. František Havlíček: Je to maličkosť
   Gabriela Hermélyová (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
  23. Ján Ondruš: Kmotrovská polka
   Melánia Olláryová (v), Zdeněk Kratochvíl (v), Tanečný orchester Siloša Pohanku
 • Foto: Stretnutie po rokoch STRETNUTIE PO ROKOCH
  1987 LP – Opus 9113 0938
  1. Vieroslav Matušík: Letím
   Jana Kocianová (v), RT-VOX, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Igor Bázlik: Michaela
   Ivo Heller (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Andrej Lieskovský: Až bude pokosená tráva
   Eva Kostolányiová (v), Zbor L. Pánka, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. František Havlíček: Kým orgován šepká
   Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Ali Brezovský: Rozprávaj mi blues
   Marcela Laiferová (v), Bezinky, Gustav Brom Big-Band
  6. Braňo Hronec: Dvadsať dní a dvadsať nocí
   Oľga Szabová-Velčovská (v), Dušan Grúň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. Pavol Zelenay: Namaľuj mi dúhu
   Gabriela Hermélyová (v), Trio Jána Hajnala, Ján Hajnal (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Pavol Zelenay: Máš tucet chýb
   Dušan Grúň (v), Gustav Brom Big-Band
  9. Vojtech Wick: Zelená kolíska
   Oľga Szabová-Velčovská (v), Femina vocal, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Ján Siváček: Otázky
   Marcela Laiferová (v), Karol Duchoň (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Ivan Horváth: Neviem skrývať žiaľ
   Marika Škultétyová (v), RT-VOX, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. Ervín Kliment: Otvárajte kasíno
   Peter Vašek (v), Dušan Ružička (v), Tanečný orchester Pavla Bayerleho
  13. Viktor Szarka: Potom príde víkend
   Marcela Laiferová (v), Gustav Brom Big-Band
  14. Tomáš Seidmann: Píš vôňou lúk
   Ivo Heller (v), RT-VOX, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  15. Alois Bouda: Už v diaľke sa stratíš
   Jana Kocianová (v), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Stardust – Hviezdny prach STARDUST – HVIEZDNY PRACH
  1981 LP – Opus 9113 1097
  1. Hoagy Carmichael / arr. Lubomir Novosad: Stardust
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  2. Stevie Wonder / arr. Radko Tauber: You Are The Sunshine Of My Life
   Radko Tauber (gui), Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  3. Ján Siváček: Je máj
   Mojmír Hanák (pf), Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  4. Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj – Rodný môj kraj...
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  5. Ivan Horváth / arr. Max Wittmann: Nádej
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  6. Ali Brezovský / arr. Radko Tauber: Rozprávaj mi blues
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  7. Bigazzi-Tozzi / arr. Oldřich Bláha: Tu
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  8. George Harrison / arr. Max Wittmann: Something
   Lubomir Pleva (arm), Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  9. Martin Piroška / arr. Jiří Hudec: Uspávanka
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  10. Pavol Zelenay: Jedenásť
   Jaromír Hnilička (tr), Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  11. Jiří Hudec / arr. Lubomir Novosad: Nocturno
   Sbor Jaromíra Hniličky, Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
  12. Leiber-Spector / arr. Mojmír Hanák: Spanish Harlem
   Orchester Studio Brno, Jiří Hudec (dir.)
 • Foto: Biele zvonce BIELE ZVONCE
  1980 LP – Opus 9113 1049
  1. Irving Berlin: Biele vianoce
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  2. Ján Siváček: Pieseň majstra Pavla
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  3. Tomáš Seidmann: Vianoce, Vianoce
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  4. Ali Brezovský: Deň už zhasína
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  5. Pavol Zelenay: Ostrov splnených snov
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  6. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante z Klavírneho koncertu C dur
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  7. americká ľudová: Rolničky
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  8. Vieroslav Matušík: Stará téma
   Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  9. ruská ľudová: Biele zvonce
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  10. Pavol Hammel: Biely anjel
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  11. Ivan Horváth: Vianočná noc
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  12. ľudová koleda: Koleda
   Linha Singers, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Organ Fascination : Alojz Bouda ORGAN FASCINATION : ALOJZ BOUDA
  1977 LP – Opus 9113 0348
  1. Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stig Andersson: I Do, I Do, I Do, I Do – Mamma Mia – Fernando – Honey, Honey – So Long – Waterloo – Nina, Pretty Ballerina
   Alois Bouda (org)
  2. Ignazio Polizzi, Claudio Natili: Tornero
   Alois Bouda (org)
  3. Kenneth Gamble, Leon A. Huff: T. S. O. P.
   Alois Bouda (org)
  4. Gavin Sutherland / Udo Jürgens / Leo Leandros, Klaus Munro: Sailing / Griechischer Wein / Schönes Mädchen aus Arcadia
   Alois Bouda (org)
  5. Ján Siváček: Je máj
   Alois Bouda (org)
  6. Ivan Vašica: S bielou hmlou
   Alois Bouda (org)
  7. Ivan Vašica: Zabúdaj
   Alois Bouda (org)
  8. Vojtech Wick: Zelená kolíska
   Alois Bouda (org)
  9. Cole Porter: It's All Right with Me – Night and Day – C'est Magnifique
   Alois Bouda (org)
  10. Jerome Kern: Smoke Gets in Your Eyes – The Way You Look Tonight – Long Ago (and Far Away)
   Alois Bouda (org)
  11. Andrej Lieskovský: Hrmí
   Alois Bouda (org)
  12. Alois Bouda: Hlavolam
   Alois Bouda (org)
  13. Alois Bouda: Bola to náhoda
   Alois Bouda (org)
  14. Alois Bouda: Svadobný svedok
   Alois Bouda (org)
  15. Alois Bouda: Jeseň a smiech
   Alois Bouda (org)
  16. Alois Bouda: Zemeguľa
   Alois Bouda (org)
  17. Alois Bouda: Júlia
   Alois Bouda (org)
  18. Igor Bázlik: Jesenná pieseň
   Alois Bouda (org)
 • Foto: Víťazný deň : Skladby pre slávnostné príležitosti VÍŤAZNÝ DEŇ : SKLADBY PRE SLÁVNOSTNÉ PRÍLEŽITOSTI
  1977 LP – Opus 9114 0579
  1. Miroslav Brož: Víťazný deň
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  2. Izidor Glorik: Tanec družby
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  3. Michal Galovec: Brigádam socialistickej práce
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  4. Ján Siváček: Slávnostný valčík
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  5. Michal Galovec: Zemplínske reminiscencie
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  6. Michal Galovec: Tatrasvit
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  7. Karol Elbert: Nám sa s úsmevom kráča
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec
  8. Zdeněk Cón: Pesnička a mier
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  9. Milan Novák: Komu zem zdobí dlaň
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  10. Igor Bázlik: Tým, ktorí nespia
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  11. Milan Novák: Pieseň o červenej zástave
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  12. Vieroslav Matušík: Vánok vieme strážiť
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
  13. Igor Bázlik: Maľovaný svet
   Ústredná hudba MV SSR, Michal Galovec (dir.)
 • Foto: Gustav Brom plays for you pop, jazz and swing GUSTAV BROM PLAYS FOR YOU POP, JAZZ AND SWING
  1976 LP – Opus 9115 0447
  1. Igor Vavrda: Vzývanie dažďa
   Gustav Brom Big-Band
  2. Milan Vidlák: Keby
   Gustav Brom Big-Band
  3. Karol Ondreička: Hotel
   Gustav Brom Big-Band
  4. Josef Bláha: Dingo
   Gustav Brom Big-Band
  5. Igor Bázlik: Letná pieseň
   Gustav Brom Big-Band
  6. Mojmír Bártek: "Strécovská" dvanástka
   Gustav Brom Big-Band
  7. Josef Audes: Posledná cesta
   Gustav Brom Big-Band
  8. Jaromír Hnilička: Príležitostné blues
   Gustav Brom Big-Band
  9. Ján Siváček: Rubín
   Gustav Brom Big-Band
  10. Pavol Zelenay: Všetky cesty vedú k tebe
   Gustav Brom Big-Band
 • Foto: Bratislavská lýra '75 BRATISLAVSKÁ LÝRA '75
  1975 LP – Opus 9113 0359
  1. Peter Hanzely: Pieseň pre teba
   Karol Duchoň (v), Zbor Lubomíra Pánka, Gustav Brom Big-Band
  2. Ali Brezovský: Na slovíčko, leto
   Eva Mária Uhríková (v), Gustav Brom Big-Band
  3. Pavol Hammel: Rok 2000
   Pavol Hammel (v), Prúdy
  4. Ivan Horváth: Májový vánok
   Jana Kocianová (v), Gustav Brom Big-Band
  5. Vlado Oravec: Jasne svietia hviezdy
   Vlado Oravec (v), Gustav Brom Big-Band
  6. Ivan Horváth: Tak prišli k nám
   Marika Škultétyová (v), Gustav Brom Big-Band
  7. Ján Siváček: Leningradský koncert
   Marcela Laiferová (v), Gustav Brom Big-Band
  8. Vieroslav Matušík: Spomienka
   Karol Konárik (v), Gustav Brom Big-Band
  9. Bohumil Trnečka: Frontové sny
   Emília Došeková (v), Gustav Brom Big-Band
  10. Alojz Čobej: Priadka
   Dušan Grúň (v), Gustav Brom Big-Band
  11. Peter Hanzely: To všetko máj
   Eva Kostolányiová (v), Zbor Lubomíra Pánka, Gustav Brom Big-Band
  12. Juraj Čierny: Ty a iba ty
   Eva Kostolányiová (v), Ľuboš Novotný (v), Gustav Brom Big-Band
 • Foto: Večerná nálada VEČERNÁ NÁLADA
  1975 LP – Opus 9116 0379
  1. Joseph Kosma: Les Fleur D'Amour
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  2. Pavol Zelenay: Májovou záhradou
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  3. Harry Warren: September In The Rain
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  4. Sid Lippman: Too Young
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  5. Ľudovít Štassel: Daždivý deň
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  6. Ján Siváček: Je máj
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  7. Jerome Kern: All The Things You Are
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  8. Tomáš Seidmann: Pieseň si chráň
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  9. Lionel Newman: Again
   Jozef Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  10. Bert Kaempfert: Strangers In The Night
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  11. Karol Elbert: Do zajtra čakaj
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  12. Cole Porter: C'est Magnifique
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  13. Peter de Rose: Deep Purple
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  14. Henri Betti: C'est Si Bon
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  15. Vieroslav Matušík: Letím
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  16. Gejza Dusík: Keď rozkvitne máj – Rodný môj kraj...
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  17. František Havlíček: More
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  18. Vieroslav Matušík: Kým zaspím
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  19. George Cory: I Left My Heart In San Francisco
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  20. Hoagy Carmichael: The Nearness Of You
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  21. Cole Porter: True Love
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  22. Martin Piroška: Uspávanka
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  23. Fermo Dante Marchetti: Fascination
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  24. Sigmund Romberg: Will You Remember / Sweetheart
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  25. Walter Gross: Tenderly
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  26. Karol Elbert: Bol krásny deň
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  27. Erno Rapee: Charmaine
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  28. Victor Young: Around The World
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  29. Bohuš Slezák: Spomienka na Teba
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
  30. Mabel Wayne: Ramona
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Viliam Farkaš (dir.)
  31. Robert Burns: The Candlelight Waltz / Waterloo Bridge
   Viliam Farkaš (vn), Orchester Gustáva Offermanna, Gustáv Offermann (dir.)
 • Foto: Braňo Hronec uvádza BRAŇO HRONEC UVÁDZA
  1972 LP – Opus 9113 0157
  1. Ján Siváček: Je máj
  2. Braňo Hronec: Letný dážď
  3. Ľudovít Štassel: Hudba, rytmus a ja
  4. Braňo Hronec: Svetlo
  5. Tony Ashton: Urob Ten Krok (Resurrection Shuffle)
  6. Hubert Giraud: Blues pre mamu (Mamby Blue)
  7. Albert Hammond, Mike Hazlewood: Starý vlak (I'm a Train)
  8. Giosy Capuano, Mario Capuano: Pochod trpaslíkov (Tweedle Dee Tweedle Dum)
  9. H. Warren, M. Gordon, E. De Lange, J. Gray, F. W. Meacham, J. Garland: Spomienka na Glenna Millera
   Orchester Braňa Hronca, Pavel Paprčka (sxbr, sxt, fl, gui, org, v), Marián Bednár (bgui, tn, v), Ferdinand Szabó (dr), Gábor Koval (gui, tn, v), Braňo Hronec (org, pf, v), Igor Parma (tr, tn, gui, org, v), Eva Kostolányiová (v), Eva Máziková (v)
 • Foto: Gabriela Hermeylová : Najkrajšia spomienka GABRIELA HERMEYLOVÁ : NAJKRAJŠIA SPOMIENKA
  1972 LP – Opus 9113 0043
  1. Michel Legrand: Nádej nájde nás
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  2. Ján Siváček: Ty nie si môj typ
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  3. Tomáš Seidmann: Ostaň stáť
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  4. Ľudovít Štassel: Mám stále plno ideálov
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  5. Vieroslav Matušík: Len snívaj
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  6. Vernon Duke: Smutný Valentín
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  7. Andrej Lieskovský: Môj manžel
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  8. Jule Styne: Verím
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  9. Rudolf Konečný: Jesenné odchody
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  10. Gejza Dusík: Najkrajšia spomienka
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  11. Hill David: Čakám
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
  12. John Lennon, Paul McCartney: Vlak č. 13 (One After 909)
   Gabriela Hermélyová (v), Gustav Brom Big-Band
 • Foto: Traditional club hrá slovenských autorov : Bratislavské blues TRADITIONAL CLUB HRÁ SLOVENSKÝCH AUTOROV : BRATISLAVSKÉ BLUES
  1970 LP – Opus 1 15 0870
  1. Gejza Dusík: Každý si rád zavolá
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  2. Karol Elbert: Starosti
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  3. František Havlíček: Svitanie
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  4. Teodor Šebo-Martinský: To mi povedz, dievča
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  5. Jaroslav Laifer: Malé medvieďa
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  6. Ľudovít Štassel: Bratislavské blues
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf, umv.), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  7. Andrej Lieskovský: Nie som žiarlivá
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf, umv.), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  8. Vieroslav Matušík: Veľká chvíľa
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  9. Pavol Zelenay: Práve rok
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Miloslav Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  10. Igor Čelko: Balada pre Láďa
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  11. Tomáš Seidmann: Tak dávno to už viem
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
  12. Ján Siváček: Jeden z dvoch
   Traditional Club Bratislava, Igor Čelko (sxs, pf), Peter Móric (cl), Vlado Vizár (tn), Milan Vašica (tr), Boleslav Boška (bo), Milan Paška (cb), Štefan Popluhár (dr)
 • Foto: Orchester Jána Siváčka: Jednu lásku mám ORCHESTER JÁNA SIVÁČKA: JEDNU LÁSKU MÁM
  1969 SP – Opus

  I. Fischer / T. Janovic, spev Marcela Laiferová, Karel Hála
  1. Ján Siváček: Jednu lásku mám
 • Foto: Orchester Jána Siváčka: Reťaz ORCHESTER JÁNA SIVÁČKA: REŤAZ
  1968 SP – Supraphon

  P. Vrba / T. Janovic, spev Marta Kubišová
  1. Ján Siváček: Reťaz
 • Foto: Orchester Jána Siváčka: Kľúč pod prahom / Nehovor nie ORCHESTER JÁNA SIVÁČKA: KĽÚČ POD PRAHOM / NEHOVOR NIE
  1967 SP – Supraphon

  1. Kľúč pod prahom – R. Skukálek, arr. J. Vobruba, Helena Vondráčková – spev 2. Nehovor nie – A. Karšay, arr. L. Pikart, Zuzana Lonská – spev
  1. Ján Siváček: Kľúč pod prahom / Nehovor nie
 • Foto: Orchester Jána Siváčka: Náruč nádejí ORCHESTER JÁNA SIVÁČKA: NÁRUČ NÁDEJÍ
  1967 SP – Supraphon

  M. Lasica / P. Petiška, spev – Helena Blehárová
  1. Ján Siváček: Náruč nádejí
 • Foto: Orchester Jána Siváčka: Ako mám žiť bez teba ORCHESTER JÁNA SIVÁČKA: AKO MÁM ŽIŤ BEZ TEBA
  1966 SP – Supraphon

  K. Hudecová, arr. J. Vobruba, spev Eva Pilarová
  1. Ján Siváček: Ako mám žiť bez teba
 • Foto: Orchester Jána Siváčka: Jazmíny ORCHESTER JÁNA SIVÁČKA: JAZMÍNY
  1965 SP – Supraphon

  B. Droppa Zuzana Lonská – spev
  1. Ján Siváček: Jazmíny
 • Foto: Orchester Jána Siváčka: Na to máš čas ORCHESTER JÁNA SIVÁČKA: NA TO MÁŠ ČAS
  1965 SP – Supraphon
  1. Ján Siváček: Na to máš čas
 • Foto: Orchester Jána Siváčka: Ty nie si môj typ / Dosť a dosť ORCHESTER JÁNA SIVÁČKA: TY NIE SI MÔJ TYP / DOSŤ A DOSŤ
  1954 SP – Supraphon

  1. Ty nie si môj typ Ján Siváček Gabriela Hermélyová – spev 2. Dosť a dosť P. Zelenay Zuzana Lonská – spev
  1. Juraj Henter: Orchester Jána Siváčka: Ty nie si môj typ
  2. Ján Siváček: Ty nie si môj typ


« späť na zoznam Aktualizované: 26. 08. 2016