Profil osobnosti

Foto: Martina Karnoková

Martina Karnoková

19. 7. 1977 Ružomberok

tady.cz/m.karnokova

vážna hudba
husle

Pôsobenie v: QUINTA NOVA

Bio

Bio

1988 – 1991
mimoriadna žiačka na Konzervatóriu Žilina (husle – Ľubomír Kudja)
1991 – 1995
Konzervatórium Žilina (Ľubomír Kudja)
1993 – 1996
Medzinárodné interpretačné kurzy Piešťany (Mikuláš Jelínek, Eduard Grač)
1995 – 2000
VŠMU (Anna Hölblingová, Bohdan Warchal)
1997
štipendistka Medzinárodných interpretačných kurov v Suzdale, Rusko (Eduard Grač)
1997 – 2000
členka Slovenského komorného orchestra (vystúpenia i sólovo doma a v zahraničí v Nemecku, Poľsku, Japonsku, Maďarsku, Juhoslávii)
2000 – 2002
členka komorného orchestra Capella Istropolitana (vystúpenia i sólovo doma a v zahraničí v Nemecku, Rakúsku, Japonsku, na Cypre, v Slovinsku, Turecku)
2001
Medzinárodné interpretačné kurzy v Písku, Česko (Jindřich Pazdera)
od 2003
členka Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala

Sólovo účinkovala s orchestrami: Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, komorný orchester Musica Iuventa Slovaca, orchester Komornej opery v Bratislave a i. Pravidelne účinkuje so súbormi starej hudby Solamente naturali a Musica aeterna, predstavila sa na festivaloch doma (Nová slovenská hudba, Festival Academica v Trenčíne, Musica Nobilis v Poprade a ď.) i v zahraničí (Budapest Spring Festival v Maďarsku, Kypria International Festival na Cypre, Osobnosti hudobnej scény v Belehrade, Summer Festival Klaus v Rakúsku a i.

„Koncertný profil mladej huslistky, vyznačujúcej sa technickou istotou, širokým výrazovým spektorm naznačuje mnohostranné využitie v rozmanitom repertoári. Má prirodzený sklon k dielam romantikov, v ktorých uplatňuje zmysel pre lyrickú kantilénu i virtuózny lesk. Popritom obľubuje aj „tonálnu“ modernu a v poslednom období inklinuje aj k hudbe starých majstrov, objavujúc v nej nové oblasti nástrojovej interpretácie odlišnej od hry na modernom nástroji. Venuje sa aj tvorbe súčasníkov. Kritika ju považuje za tzv. „klasický typ“ nterpretky, s kultivovanou tónotvorbou, prirodzeným citom pre výstavbu veľkých tematických oblúkov, melódií a s bohatou výrazovou paletou, so zmyslom pre diferencovaný prístup k dielam rozličných štýlových období. V jej interpretačnom natureli sa spája elegantná virtuozita s umeleckou presvedčivosťou, ktoré majú základy v kvalitnom štúdiu i vo vlastnom hľadaní. Napísali o nej: „Plnokrvnosť výrazu, rozlet fantázie, dramatizmus, vášnivosť, neha.“ Hrá na nástroji z dielne českého majstra Antona Esera, pričom vo svojej interpretácii pozoruhodne využíva zaujímavé tmavšiu farbu zvuku tohto inštrumentu." (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 88-90.)

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Beinssen, Dietlind: Mit Bravour von Bach bis Wieniawski
  2004 Schaumburger Nachrichten 2004
 • Malovec, Ján: Exhibícia súhry a dynamiky
  1998 Slovenská republika 1998
 • Kačic, Ladislav: Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur [recenzia CD]
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 1-2, s. 59
 • Dohnalová, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 3, s. 6
 • Dohnalová, Lýdia: Mladí exkluzívne
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 2, s. 13
 • Čížik, Vladimír: Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 12, s. 20
 • Pokojná, Katarína: Miniprofil - Martina Fajčáková-Karnoková
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 10, s. 10, 24
 • Čížik, Vladimír: Koncerty v Mirbachu
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 9, s. 14
 • Dohnalová, Lýdia: Bratislavská hudobná jar
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 6, s. 26 – 27
 • Puškášová, Melánia: Radosť z hrania
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 6, s. 23
 • Javorský, Igor: Tri filharmonické večery
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 1 - 2, s. 28
 • Palovčík, Michal: Nedeľné popoludnia v Mirbachu
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 6, s. 5
 • Glasnáková, Květa: Spolupráca Konzervatória a ŠKO
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 11, s. 6
 • Suchanská, Lucia: Do ucha
  1999 Domino fórum 1999, č. 23, s. 15

Diskografia

 • Foto: Anton Zimmermann : Missa pastoralis : Graduale : Offertorium ANTON ZIMMERMANN : MISSA PASTORALIS : GRADUALE : OFFERTORIUM
  2006 CD – Hudobné centrum HC 10014
  1. Anton Zimmermann: Missa pastoralis D dur
   Musica aeterna, Peter Zajíček (vn), Martina Karnoková (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Ivana Rohárová (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Ľuboslav Nedorost (vn), Jana Gubková Černá (vn), Peter Vrbinčík (vl), Karin Kováčová (vl), Hana Fleková (vc), Andrej Gál (vc), Ján Krigovský (violone), Ján Prievozník (violone), Peter Guľas (org), Jana Semerádová (fl), Martina Mestická (fl), (tp), Kamila Zajíčková (s), Piotr Olech (a), Jaroslav Pehal (b), Zuzana Szabó (s), Karin Sandtnerová (a), Igor Valentovič (b), Marian Olszewski (t), Jaroslav Rouček (klarína), Karel Mňuk (klarína)
  2. Anton Zimmermann: Graduale C dur
   Peter Zajíček (vn), Martina Karnoková (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Ivana Rohárová (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Ľuboslav Nedorost (vn), Jana Gubková Černá (vn), Peter Vrbinčík (vl), Karin Kováčová (vl), Hana Fleková (vc), Andrej Gál (vc), Peter Guľas (org), Jana Semerádová (fl), Martina Mestická (fl), Viktor Šuchter (tp), Kamila Zajíčková (s), Piotr Olech (a), Jaroslav Pehal (b), Musica aeterna, Marian Olszewski (t)
  3. Anton Zimmermann: Offertorium D dur
   Peter Zajíček (vn), Martina Karnoková (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Ivana Rohárová (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Ľuboslav Nedorost (vn), Jana Gubková Černá (vn), Peter Vrbinčík (vl), Karin Kováčová (vl), Hana Fleková (vc), Andrej Gál (vc), Peter Guľas (org), Jana Semerádová (fl), Martina Mestická (fl), (tp), Kamila Zajíčková (s), Jaroslav Pehal (b), Piotr Olech (a), Marian Olszewski (t)
 • Foto: Joseph Umstatt: Concerti JOSEPH UMSTATT: CONCERTI
  2006 CD – ORF 436
  1. Joseph Umstatt:
   Miloš Valent (vn), Solamente naturali, Martina Karnoková (vn)
 • Foto: Stabat Mater STABAT MATER
  2006 CD – Musica Tyrnaviensis R68 003-2-231
  1. František Ignác Tůma: Stabat Mater
   Peter Zajíček (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Petra Noskaiová (a), Marian Olszewski (t), Jaroslav Pehal (b), Helga Varga Bachová (s), Karin Sandtnerová (a), Andrej Rapant (t), Igor Valentovič (b), Musica aeterna, Vox aeterna
  2. Franz Josef Leonti Meyer von Schauensee: XXXII Antiphonae Marianae, opus V
   Peter Zajíček (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Peter Šesták (vl), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Musica aeterna
  3. Damasus Brosmann à Sancto Hieronymo: Vesperae pro Festo Annuntionis B.V.M.
   Peter Zajíček (vn), Ľubica Habart (vn), Martina Karnoková (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Jana Gubková Černá (vn), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Petra Noskaiová (a), Marian Olszewski (t), Jaroslav Pehal (b), Helga Varga Bachová (s), Karin Sandtnerová (a), Andrej Rapant (t), Igor Valentovič (b), Ján Maretta (b), Musica aeterna, Vox aeterna
 • Foto: Vladimír Godár: Mater VLADIMÍR GODÁR: MATER
  2006 CD – Pavian Records PM 0024-2
  1. Vladimír Godár: Stála matka
   Iva Bittová (vf), Solamente naturali, Gabriel Szathmáry (vn), Martina Karnoková (vn), Peter Guľas (cmb)
  2. Vladimír Godár: Ecce puer
   Iva Bittová (vf), Solamente naturali, Peter Guľas (cmb)
  3. Vladimír Godár: Magnificat
   Iva Bittová (vf), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Solamente naturali, Gabriel Szathmáry (vn), Dušan Bill (zbm.), Martina Karnoková (vn), Peter Guľas (cmb)
  4. Vladimír Godár: Uspávanky
   Iva Bittová (vf), Solamente naturali, Peter Guľas (cmb)
  5. Vladimír Godár: Regina coeli
   Iva Bittová (vf), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Solamente naturali, Gabriel Szathmáry (vn), Dušan Bill (zbm.), Martina Karnoková (vn), Peter Guľas (cmb)
  6. Vladimír Godár: Majkomašmalon
   Iva Bittová (vf), Solamente naturali, Peter Guľas (cmb)
 • Foto: Chorálová fantázia... Igor Garvanský (1990-2005) CHORÁLOVÁ FANTÁZIA... IGOR GARVANSKÝ (1990-2005)
  CD –
  1. Igor Garvanský: Trio op. 1
   Ewald Danel (vn), Martina Karnoková (vn), Eva Čermanová (vc)
  2. Igor Garvanský: Chorálová fantázia B dur op. 2
   Ewald Danel (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Igor Garvanský: Elégia e mol op. 3
   Ewald Danel (vn), Ivan Šiller (pf)
  4. Igor Garvanský: Elégia e mol op. 3
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  5. Igor Garvanský: Malá suita f mol op. 4
   Ivan Šiller (pf)
  6. Ivan Valenta: Igor Garvanský: Malá suita (quasi passacaglia) op. 4 – posthumana
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Valenta: Hudba pre sláčiky
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)

Ocenenia

 • Zlatá nota, ocenenie Slovenskej sporiteľne
  2005
 • New Talent - cena nadácie SPP, BHS
  2003 - semifinále
 • Národná husľová súťaž o Cenu Karola Dobiáša v Bratislave
  1996 - laureátka, Cena Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1994 - 3. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 10 A dur
  2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martina Karnoková (vn), Ivan Gajan (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert č. 7 A dur
  pre husle a orchester
  16. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martina Karnoková (vn), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 26. 03. 2020