Profil osobnosti

Foto: Milan Belan

Milan Belan

24. 3. 1938 Bratislava

jazz
trúbka

Bio

Bio

1956 – 1957
Vysoká škola lesnícko-drevárska
1958 – 1962
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda); Vysoká škola pedagogická v Bratislave
1958 – 1963
člen orchestrov Jána Siváčka a Jaroslava Laifera
1962 – 1964
člen Bratislavského štúdia (účasť na Súťaži tvorivosti mládeže v Ostrave 1962, 1964)
1963
líder hardbopového kvinteta (účasť na celoštátnej súťaži v Písku - 1. miesto); príležitostná spolupráca s Triom Ladislava Gerhardta (nahrávky pre Slovenský rozhlas v Bratislave)
1964
člen Kvarteta Pavla Polanského (účasť na Medzinárodnom jazzovom festivale v Prahe)  
1965
nahrávanie hudby k filmu Artisti (réžia Dušan Hanák) s Ladislavom Gerhardtom
1965 – 1969
člen tanečného orchestra Braňa Hronca, Juraja Velčovského a Gustava Offermanna
1970
člen Tanečného orchestra československého rozhlasu v Bratislave

Ocenenia

  • Súťaž tvorivosti mládeže
    1964 - 1. miesto (s Bratislavským štúdiom)


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 03. 2016