Profil osobnosti

Foto: Petra Noskaiová

Petra Noskaiová

vážna hudba
mezzosoprán

Pôsobenie v: Quasars Ensemble

Bio

Bio

1988 – 1994
Konzervatórium v Bratislave (spev – Ružena Illenbergerová)
-
kurzy starej hudby v Krieglachu a štúdium u Mariusa van Altena, Harryho van der Kampa, Sigiswalda Kuijkena

Pôsobila súčasne v niekoľkých významných českých komorných súboroch (Pražskí madrigalisti, Musica antiqua Praha a Cappella Musica Regialis), sólovo alebo v komornom obsadení spolupracovala so Sukovým komorným orchestrom, Cappellou Istropolitanou, SKO Bohdana Warchala. Hosťovala aj v Národnom divadle Praha v predstaveniach Castor et Pollux (J.P.Rameau) a Orfeo (C. Monteverdi). Pravidelne spoluúčinkuje v historických prevedeniach barokových opier čekých, nemeckých a talianskych skladateľov.

So súborom Musica Aeterna spievala pod taktovkou A. Parrota, F. Berniusa, J. Kleinbussinka a M. Gestera. Pôsobila aj v komornom súbore Camerata Bratislava (v spolupráci s ním a pod vedením dirigenta Jana Rozehnala realizovala niekoľko CD nahrávok). V 2009 účinkovala na BHS (v komornom programe Slovenské spevy). Nahráva pre Slovenský rozhlas i ďalšie nahrávacie spoločnosti (Slovart, Dynamic, Matou) a pravidelne účinkuje na festivaloch starej hudby. Spolupracuje s mnohými súbormi špecializujúcimi sa na interpretáciu starej hudby a s poprednými špecialistami na barokovú hudbu.

V ostatnom čase sa ako členka súboru Quasars Ensemble venuje aj uvádzaniu diel súčasných slovenských a svetových skladateľov.

Bibliografia

 • Veselý, Ondrej: Šesť strún rôznych príchutí
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 9
 • Tichý, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 12
 • Hatrík, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 6 – 9
 • Sabo, Patrik: Musica sacro-profana slovaca
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 21
 • Bubnáš, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 25
 • Hochel, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Záverečný koncert
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 24
 • Puškášová, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Vokálny koncert
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 23 – 24
 • Rusó, Vladimír: Hovoriť tónmi, spievať slovami ...
  2013 Hudobný život 2013, č. 12, s. 9
 • Reittererová, Vlasta: Quasars Ensemble - Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc [recenzia CD]
  2012 In: www.casopisharmonie.cz/recenze/quasars-ensemble-debussy-mahler-albrecht-poulenc.html
  Harmonie roč. 20, 2012, č. 8, s. 52
 • Rusó, Vladimír: Dni starej hudby: Monteverdi a jeho doba
  2012 Hudobný život 2012, č. 7-8, s. 15 – 16
 • Bubnáš, Juraj: Cyklus komorných koncertov "Premiéry"
  2012 Hudobný život 2012, č. 1 - 2, s. 3
 • Horkay, Tamás: Košická hudobná jar
  2011 Hudobný život 2011, č. 7-8, s. 16 – 18
 • Šišková, Ingeborg: Neznáma hudba
  2011 Hudobný život 2011, č. 3, s. 8 – 9
 • Puškášová, Melánia: Baroque minimal
  2011 Hudobný život 2011, č. 10, s. 2
 • Cseres, Jozef: V. Godár: Querela Pacis [recenzia CD]
  2011 Hudobný život 2011, č. 10, s. 36 – 37
 • Kolář, Robert: Spravodajstvo, koncerty : Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život 2011, č. 1-2, s. 4
 • Unger, Pavel: BHS 2009. Slovenské spevy
  2010 Hudobný život 2010, č. 1 - 2, s. 23.
 • Jemelka, Martin: Novinky ze světa staré a duchovní hudby
  2009 Harmonie 2009, č. 12, s. 38
 • Zagar, Peter: Hľadanie výnimočnosti
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 6, s. 4
 • Šišková, Ingeborg: Recenzie : Klasika : Franz Liszt: Via crucis, Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 6, s. 30 – 31

Diskografia

 • Foto: Juraj Hatrík: Impastamenti sottili – Drobné splynutia JURAJ HATRÍK: IMPASTAMENTI SOTTILI – DROBNÉ SPLYNUTIA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0121-2-131
  1. Juraj Hatrík: Lístky do pamätníka – drobné splynutia (Fogli d'album – impastamenti sottigli)
   Enikő Ginzery (zmb), Juraj Šušaník (bat), Vladimír Sawicz (bat), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Branko Ladič (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Páperie
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  3. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Líc a rub
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  4. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Hommage à Hesse
   Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Kdeže sú dámy dávnych čias? (Chvíľa s Bachom I)
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  7. Juraj Hatrík: Smutno spieva vtáčik
   Petra Noskaiová (ms), František Pergler (pf)
  8. Juraj Hatrík: Ad matrem – Poledne
   Martina Mestická (fl), František Pergler (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Quasars Ensemble: Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc QUASARS ENSEMBLE: DEBUSSY, MAHLER, ALBRECHT, POULENC
  2011 CD – Hevhetia HV 0057-2-331
  1. Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune (arr. A. Schönger, B. Sachs)
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Gustav Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen (arr. A. Schönberg)
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Alexander Albrecht: Reue
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Alexander Albrecht: In der Winternacht (V zimnej noci)
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Mein Herz
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  6. Alexander Albrecht: Friedhofgras
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  7. Alexander Albrecht: Lenz (Jar)
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  8. Francis Poulenc: Rapsodie nègre op. 1
   Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Vladimír Godár: Querela Pacis VLADIMÍR GODÁR: QUERELA PACIS
  2011 CD – Pavian Records PM0050-2
  1. Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)
   Emily van Evera (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Miloš Valent (vn), Katedrálny zbor sv. Martina, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)
 • Foto: Russian Lullabies RUSSIAN LULLABIES
  2010 CD – Diskant DK 0132-2131
 • Foto: Václav Gunther Jacob: Missa Dei Filii VÁCLAV GUNTHER JACOB: MISSA DEI FILII
  2009 CD – Supraphon SU 3971-2 231
  1. Václav Gunther Jacob: Dixit Dominus
   Barbora Sojková (s), Petra Noskaiová (a), Hasan El Dunia (t), Jaromír Nosek (b), Capella Regia Praha, Robert Hugo (dir.)
  2. Valentin Rathgeber: Concerto in F, op. 19, č. 3
   Capella Regia Praha, Robert Hugo (dir.)
  3. Václav Gunther Jacob: Missa Dei Filii
   Petra Noskaiová (a), Hasan El Dunia (t), Capella Regia Praha, Robert Hugo (dir.)
  4. Valentin Rathgeber: Concerto in D, op. 6, č. 6
   Capella Regia Praha, Robert Hugo (dir.)
  5. Valentin Rathgeber: Concerto in C, op. 19, č. 1
   Capella Regia Praha, Robert Hugo (dir.)
  6. Václav Gunther Jacob: Vezirius Turcicus
   Tomáš Král (b), Capella Regia Praha, Robert Hugo (dir.)
 • Foto: Laudate pueri dominum LAUDATE PUERI DOMINUM
  2008 CD – Supraphon SU 3946-2 031
  1. Johann Caspar Ferdinand Fischer: Litaniae Beatae Marie Virginis
   Hana Blažíková (s), Petra Noskaiová (ms), Ondrej Šmíd (t), Vojtěch Šafařík (b), Capella reguia musicalis, Robert Hugo (dir.)
  2. Antonín Maschat: Jubilate apparenti Domino
   Hana Blažíková (s), Petra Noskaiová (ms), Hasan El-Dunia (t), Ondřej Šmíd (t), Vojtěch Šafařík (b), Ivo Michl (b), Chlapecký sbor Pueri Gaudentes, Zdena Součková (zbm.), Capella regia musicalis, Robert Hugo (dir.)
  3. Vojtěch Pelikán: Missa Sancti Adalberti
   Hana Blažíková (s), Petra Noskaiová (ms), Hasan El-Dunia (t), Vojtěch Šafařík (b), Capella regia musicalis, Robert Hugo (dir.)
  4. Johann Ferdinand Richter: Magnificat
   Hana Blažíková (s), Petra Noskaiová (ms), Hasan El-Dunia (t), Ondřej Šmíd (t), Vojtěch Šafařík (b), Ivo Michl (b), Chlapecký sbor Pueri Gaudentes, Zdena Součková (zbm.), Capella regia musicalis, Robert Hugo (dir.)
 • Foto: Franz Liszt : Via crucis FRANZ LISZT : VIA CRUCIS
  2006 CD – AP projekt AP 0023-2-031
  1. Franz Liszt: Via crucis
   Jana Pastorková (s), Kamila Zajíčková (s), Branislav Kostka (dir.), Petra Noskaiová (ms), Peter Mikuláš (b), Gustáv Beláček (b), Igor Valentovič (b), Musica Vocalis, Stanislav Šurin (org)
  2. Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid
 • Foto: Stabat Mater STABAT MATER
  2006 CD – Musica Tyrnaviensis R68 003-2-231
  1. František Ignác Tůma: Stabat Mater
   Peter Zajíček (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Petra Noskaiová (a), Marian Olszewski (t), Jaroslav Pehal (b), Helga Varga Bachová (s), Karin Sandtnerová (a), Andrej Rapant (t), Igor Valentovič (b), Musica aeterna, Vox aeterna
  2. Franz Josef Leonti Meyer von Schauensee: XXXII Antiphonae Marianae, opus V
   Peter Zajíček (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Peter Šesták (vl), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Musica aeterna
  3. Damasus Brosmann à Sancto Hieronymo: Vesperae pro Festo Annuntionis B.V.M.
   Peter Zajíček (vn), Ľubica Habart (vn), Martina Karnoková (vn), Gabriel Szathmáry (vn), Vladimíra Grénerová (vn), Jana Gubková Černá (vn), Lucia Krommer (vlg), Peter Guľas (org), Igor Herzog (te), Kamila Zajíčková (s), Petra Noskaiová (a), Marian Olszewski (t), Jaroslav Pehal (b), Helga Varga Bachová (s), Karin Sandtnerová (a), Andrej Rapant (t), Igor Valentovič (b), Ján Maretta (b), Musica aeterna, Vox aeterna
 • Foto: Schola Gregoriana Pragensis : Maiestas Dei SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS : MAIESTAS DEI
  2005 CD – Supraphon SU 3807-2 231
  1. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Moteto Veni vere – Pneuma eucaristiarum – Paraclito tripudia – Dator eya graciarum
   Schola Gregoriana Pragensis
  2. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Kyrie Fons bonitatis
   Schola Gregoriana Pragensis
  3. Anonym: Gloria In Excelsis Deo
   Schola Gregoriana Pragensis
  4. Petrus Wilhelmi de Grudencz: O felicem genitricem
   Petra Noskaiová (ms), Schola Gregoriana Pragensis
  5. Anonym: Sanctus
   Schola Gregoriana Pragensis
  6. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Phebus ecclipsi tumuli
   Schola Gregoriana Pragensis
  7. Anonym: Introitus Puer natus est
   Schola Gregoriana Pragensis
  8. Anonym: Cantio Nobis est natus hodie
   Schola Gregoriana Pragensis
  9. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Moteto Pán Ježíš narozený – Tři králové – Zdávna prorokové
   Schola Gregoriana Pragensis
  10. Anonym: Lectio evangelii Factum est cum baptizaretur
   Schola Gregoriana Pragensis
  11. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Moteto Preconia etroclyta
   Schola Gregoriana Pragensis
  12. Anonym: Antiphona Nigra sum
   Schola Gregoriana Pragensis
  13. Anonym: Presidiorum erogatrix
   Schola Gregoriana Pragensis
  14. Anonym: Tractus Laus tibi Christe
   Schola Gregoriana Pragensis
  15. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Plaude euge Theotocos
   Schola Gregoriana Pragensis
  16. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Prelustri elucencia
   Schola Gregoriana Pragensis
  17. Anonym: Antiphona Ex te virgo
   Schola Gregoriana Pragensis
  18. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Probleumata enigmatum
   Schola Gregoriana Pragensis
  19. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Moteto Iacob scalam – Pax eterna – Terribilis est locus
   Schola Gregoriana Pragensis
  20. Guillaume Dufay: Hymnus Urbs beata Jerusalem
   Schola Gregoriana Pragensis
  21. Anonym: Sequentia Sacerdotem Christi Martinum
   Schola Gregoriana Pragensis
  22. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Moteto Presulis eminenciam
   Schola Gregoriana Pragensis
  23. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Rotulum Presulem ephebeatum
   Schola Gregoriana Pragensis
  24. Anonym: Antiphona Nil territa supplicio
   Schola Gregoriana Pragensis
  25. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Moteto Prefulcitam expolitam
   Schola Gregoriana Pragensis
  26. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Rotulum Promitat eterno trono
   Schola Gregoriana Pragensis
 • Foto: Schola Gregoriana Pragensis : Ach, homo fragilis SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS : ACH, HOMO FRAGILIS
  2002 CD – Supraphon SU 3623-2 231
  1. Liturgická hudba: Leich Ach homo perpende fragilis
   Schola Gregoriana Pragensis
  2. Liturgická hudba: Antiphona Media vita
   Schola Gregoriana Pragensis
  3. Petrus Wilhelmi de Grudencz: O felicem genitricem (Bohu svému, Králi nebeskému)
   Petra Noskaiová (ms), Schola Gregoriana Pragensis
  4. Liturgická hudba: Leich Audi tellus
   Schola Gregoriana Pragensis
  5. Liturgická hudba: Litaniae Aufer a nobis
   Schola Gregoriana Pragensis
  6. Liturgická hudba: Cantio Ave spes et salus
   Schola Gregoriana Pragensis
  7. Liturgická hudba: Leich Pax vita salus
   Petra Noskaiová (ms), Schola Gregoriana Pragensis
  8. Liturgická hudba: Alleluia Salve virga florens
   Schola Gregoriana Pragensis
  9. Liturgická hudba: Leich Ó, Maria, matko Božie
   Schola Gregoriana Pragensis
  10. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Presidiorum erogatrix
   Schola Gregoriana Pragensis
  11. Liturgická hudba: Cantio Vigilanter melodum
   Schola Gregoriana Pragensis
  12. Liturgická hudba: Leich Angelus ad virginem subintrans
   Schola Gregoriana Pragensis
  13. Liturgická hudba: Gloria Spiritus et alme
   Schola Gregoriana Pragensis
  14. Liturgická hudba: Leich Ave non Eve meritum/Cantio Digna laude
   Schola Gregoriana Pragensis
  15. Liturgická hudba: Cantio Stella maris diceris
   Petra Noskaiová (ms), Schola Gregoriana Pragensis
  16. Liturgická hudba: Responsorium Afflicti pro peccatis
   Schola Gregoriana Pragensis
  17. Liturgická hudba: Rondellus Gentis mens labilis
   Schola Gregoriana Pragensis
  18. Liturgická hudba: Leich Vanitas vanitatum
   Schola Gregoriana Pragensis
  19. Liturgická hudba: Leich Felici signo
   Petra Noskaiová (ms), Schola Gregoriana Pragensis
  20. Liturgická hudba: Motetus Homo luge – Homo miserabilis – Brumans est mors
   Schola Gregoriana Pragensis
  21. Liturgická hudba: Leich Fletus et stridor dentium
   Schola Gregoriana Pragensis
  22. Liturgická hudba: Cantio O quantum sollicitor
   Schola Gregoriana Pragensis
  23. Petrus Wilhelmi de Grudencz: Kyrie Fons bonitatis
   Schola Gregoriana Pragensis
 • Foto: Pastoral Masses. Jiří Pavlica, Georgius Zrunek PASTORAL MASSES. JIŘÍ PAVLICA, GEORGIUS ZRUNEK
  2000 CD – Supraphon SU 3475-2 231
  1. Jiří Pavlica: Missa brevis
   Tereza Merklová (s), Aleš Jenis (br), Ars Brunensis Chorus, Brněnský komorní orchestr, Roman Válek (dir.)
  2. Georgius Zrunek: Missa prima [in F] pro festis Natalitiis
   Tereza Merklová (s), Petra Noskaiová (a), Aleš Jenis (br), Aleš Procházka (b), Antonín Stehlík (br), Ars Brunensis Chorus, Hradišťan, Jiří Pavlica (vn, umv.), Brněnský komorní orchestr, Roman Válek (dir.)
 • Foto: Peter Zagar: Apocalypsis PETER ZAGAR: APOCALYPSIS
  1999 CD – Slovart Records SR 0032
  1. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  2. Peter Zagar: Trio
   OPERA APERTA ensemble
  3. Peter Zagar: Štyri skladby
   Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
  4. Peter Zagar: Kvinteto
   OPERA APERTA ensemble
  5. Peter Zagar: Apocalypsis Iohannis
   Jana Pastorková (s), Petra Noskaiová (ms), Camerata Bratislava, Jan Rozehnal (zbm.), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
 • Foto: Duchovná a organová tvorba M. Schneidra-Trnavského I DUCHOVNÁ A ORGANOVÁ TVORBA M. SCHNEIDRA-TRNAVSKÉHO I
  1997 CD – LUX Media, s. r. o. LM 0011-2-031
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (vn), Musica Vocalis, Vladimír Bereník (koncertný majster), Branislav Kostka (dir.), Capella Tirnaviensis
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria in Es
   Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pro defunctis in c, op. 41
   Petra Noskaiová (a), Marián Pavlovič (t), Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Stanislav Šurin (org), Peter Reiffers (org)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Terzett Ave Maria
   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (vn)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa in honorem Sanctissimi Cordis Iesu in Es
   Jana Pastorková (s), Petra Noskaiová (a), Marián Pavlovič (t), Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (koncertný majster), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.), Capella Tirnaviensis
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Matka Božia Trnavská
   Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Hatrík: Labutia pieseň Diotimy
  Monodráma pre mezzosoprán, violu a cimbal
  11. 11.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (s), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)
 • Vladimír Godár: Šlof, majn kind
  pre mezzosoprán, gitaru a komorný orchester
  6. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malý evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ondrej Veselý (gui), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.)
 • Juraj Hatrík: Hommage à Hesse
  13. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Enikő Ginzery (zmb), Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl)
 • Lukáš Borzík: nie si a si
  pre mezzosoprán a komorný súbor
  11. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Orkiestra Muzyki Nowej, Szymon Bywalec (dir.)
 • Ivan Buffa: Organismi
  pre mezzosoprán, komorný súbor a orchester
  16. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)
 • Vladimír Godár: Štyri vážne spevy
  pre nízky hlas a klavír
  17. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nitrianska galéria, Nitra, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (pf)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)
  Oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus)
  10. 7.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Pohoda, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)
 • Ivan Buffa: Credo
  pre soprán (mezzosoprán) a klavír
  17. 3.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Košice, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (pf)
  Premiéra verzie pre mezzosoprán a klavír.
 • Vladimír Godár: Uspávanky
  pre ženský hlas a sláčikové kvarteto/päť sláčikových nástrojov/klavír/orchester
  8. 6.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Vladimír Godár (pf)
  Premiéra verzie pre ženský hlas a klavír.
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Der Verdammte
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Friedhofgras
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: In der Winternacht
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Lenz
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Mein Herz
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Ivan Buffa: Alexander Albrecht: Reue
  27. 6.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varna Summer, Varna State Opera, Varna, BG
  INTERPRETI: Quasars Ensemble, Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (dir.)
 • Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky
  7. 2.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Andrea Mosorjaková (fl)
 • Viera Janárčeková: Tajuplná bárka (Der Geheimnisvolle Nachen)
  7. 2.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Künstlerhaus Villa Concordia, Bamberg, DE
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Andrej Gál (vc)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-11 Melos-Étos 2013
  Petra Noskaiová

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-11 Melos-Étos 2013
  Petra Noskaiová, Lukáš Borzík, Orkiestra Muzyki Nowej

  Autor: Peter Brenkus


« späť na zoznam Aktualizované: 13. 11. 2019