Profil osobnosti

Foto: Martina Bernášková Autor: archív HC

Martina Bernášková

12. 6. 1969 Piešťany

vážna hudba
flauta, flauta zobcová

Bio

Bio

1983 - 1988
Konzervatórium v Bratislave (flauta – Dagmar Zsapková-Šebestová, Marta Braunsteinerová)
1988 - 1993
VŠMU (flauta - Vojtech Samec, Miloš Jurkovič)
1990
Conservatoire National de Région de Cergy-Pontoise (Hélene d´Yvoire)
1995 - 1997
CNSM (Conservatoire National Supérieur de Musique) v Paríži (P. Seche)
1994
interpretačný kurz Antironay, Francúzsko (Charles Zehley)
2000
interpretačný kurz Ženeva, Švajčiarsko (Barthold Kujken)

„Už ako poslucháčka Konzervatória upozornila na svoj talent úspechmi v súťažiach a od roku 1987 prijala angažmán v súbore Musica aeterna. Súbor zameraný na interpretáciu starej hudby začal čoskoro hrávať na dobových nástrojoch, respektíve ich kópiách. Vtedy sa začala ako prvá slovenská flautistka orientovať na hru na barokovej priečnej flaute. Tomuto jej smerovaniu poslúžila stáž v Paríži, ktorú absolvovala ako poslucháčka VŠMU a po ukončení VŠMU aj neskoršie štúdiá v Paríži. Umelecky spolupracovala aj s ďalšími ansámblami: Speculum, Baroque consort, Solamente naturali, Collegium Marianum, Antiquarius Consort Praga, Batzdorfer Hofkapelle, Ensemble Inegal.

So súborom Musica aeterna vystupovala ako sólistka v barokových koncertoch a v komorných opusoch svetovej i slovenskej tvorby aj z obdobia klasicizmu. Viacero jej spoluúčinkovaní sa zdokumentovalo aj na CD nosičoch. Špecializácia na barokovú flautu predurčila budovanie jej repertoáru temer výlučne na tvorbu raného, stredného, neskorého baroka a raného klasicizmu. V rokoch spolupráce so súborom Musica aeterna včlenila do repertoáru opusy slovenskej proveniencie, v súčasnosti popri svetových aj diela českých autorov.

 Žije v Ráztokách u Prahy (ČR) a popri pedagogickej činnosti (pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu v Tepliciach) spolupracuje s tamojšími zoskupeniami starej hudby.

 Publicisti už od konzervatoriálnych rokov vyzdvihujú kvalitu jej hry, cit pre správnu voľbu temp, markantnú a zároveň prirodzene vyznievajúcu akcentáciu, precíznosť a súlad všetkých parametrov interpretačných zložiek, cit pre súhru a najmä charizmu vyjadriť dobovú atmosféru predvádzaných skladieb.“

 (In: V. Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia III. Bratislava: Hudobné centrum, 2005, s. 48-50.)

Bibliografia

 • ŠUBA, Andrej: Z Benátok do Ríma
  2013 Hudobný život 2013, č. 4, s. 10
 • Šišková, Ingeborg: S plným nasadením každého hráča
  2013 Hudobný život 2013, č. 12, s. 5
 • Šuba, Andrej: Veľkonočné koncerty starej hudby
  2011 Hudobný život roč. XLIII, 2011, č. 5, s. 4
 • Kačic, Ladislav: Festivaly. Dni starej hudby 2001
  2001 Hudobný život 2001, č. 12, s. 24 – 25
  (Vystúpila s čembalistom Petrom Guľasom)
 • Šuška, Pavol: Festival starej hudby v Trenčíne
  2001 Hudobný život 2001, č. 11, s. 24
  (Vystúpenie s Musicou aeternou)
 • Palovčík, Michal: Poslovia zvestí majstrov
  1998 Hudobný život 1998, č. 23–24, s. 12
  (Vystúpila s Musicou aeternou na jubilejnom koncerte k 25. výročiu telesa, od 1986 súčasť SF)
 • Javorský, Igor: Tušenia a očakávania
  1997 Hudobný život 1997, č. 10, s. 7
  (Ansámbel Musica florea, ktorej členom bola aj Bernášková, získal na VII. Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline Cenu kritiky)
 • Žoffaj, Marek: Stará hudba na BHS. Niekedy je menej viac
  1996 Hudobný život 1996, č. 21, s. 10
  (9. 10. s Musicou aeternou vystúpili na Hrade, s ktorou stvárnila sólo vo Vivaldiho Koncerte pre priečnu flautu, sláčiky a b. c)
 • KH: Speculum vo Viedni
  1996 Hudobný život 1996, č. 1, s. 8
  (Ako členka ansámblu Speculum s Ľubicou Hvastijovou, vn,, a Agnesou Ferienčíkovou, cmb, vystúpili v Slovenskom inštitúte s dielami Telemanna a Buxtehudeho. Spoluúčinkoval Peter Csiba na zobcovej flaute)
 • Albrecht, Ján: Dvakrát s aeternou
  1995 Hudobný život 1995, č. 19, s. 3
  (S Musicou aeternou na dobových nástrojoch predniesli komorné opusy Juraja Družeckého, Antona Zimmermanna i Mozarta)
 • Albrecht, Ján: Dni starej hudby v Šamoríne
  1992 Hudobný život 1992, č. 21, s. 4
  (S Musicou aeternou predniesla sólo v Telemannovom Koncerte pre zobcovú flautu G dur)
 • Hanzelová, Martina: Detské hudobné slávnosti '91. A bol festival
  1991 Hudobný život 1991, č. 21, s. 7
  (Ako poslucháčka VŠMU vystúpila s Františkom Perglerom v Bratislavskej Bibiane)
 • Duchová, Oľga: Letné komorné koncerty
  1991 Hudobný život 1991, č. 19, s. 5
  (17. 6. s Musicou aeternou predniesla sólo v Telemanovej Sinfonii F dur pre zobcovú flautu, violu da gamba, sláčiky a b. c)
 • Bukovinská, Júlia: Februárové koncerty v Košiciach
  1990 Hudobný život 1990, č. 7, s. 4
  (15. 2. 1990 sólo vo Vivaldiho Koncerte F dur pre zobcovú flautu, sláčiky a b. c)
 • Čárska, Etela: Musica aeterna – Marc Ecochard
  1990 Hudobný život 1990, č. 23, s. 11
  (V rámci BHS ako členka súboru Musica aeterna stvárnila sólo v Boismortierovom Koncerte pre husle, flautu a sláčiky s Petrom Zajíčkom)
 • Albrecht, Ján: Stará hudba v mladých rukách
  1990 Hudobný život 1990, č. 19, s. 5
  (Ako sólistka súboru Baroque consort v Klariskách 6. 6. 1990)
 • -F-a-: Piešťanská rodáčka. Lesná, Martina. Jediná slovenská hráčka na barokovej flaute
  1990 Hlas ľudu 1990, č. 11. 12., s. 3
 • Polakovičová, Viera: Pravda prvej čembalistky : Koncert súboru starej hudby podnetom pre úvahy
  1990 Večerník 13.11. 1990
 • Ursínyová, Terézia (-ur-): Absolventské koncerty žiakov Konzervatória v Bratislave
  1988 Hudobný život 1988, č. 15, s. 2
  (Hodnotenie: vnútorná istota prejavu, ktorá vyplýva z technickej pripravenosti a zo širokého muzikantského poznania štýlového prejavu. Dobrá pripravenosť pre interpretáciu barokovej hudby)
 • Lengyel, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 1988
  1988 Hudobný život 1988, č. 13, s. 2
  (Získala v kategórii starších 1. cenu, mimoriadne disponovaná, v oboch kolách výborné výkony)
 • Lengyel, Matej: Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 1986
  1986 Hudobný život 1986, č. 7, s. 2
  (Získala 1. cenu v kategórii mladších žiakov)

Diskografia

 • Foto: VENI ensemble VENI ENSEMBLE
  1992 CD – Hudobný fond SF 0004 2131
  1. Jozef Malovec: Kryptogram I
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Gabriele Mirabassi (clb), Daniel Matej (dr), Peter Krbaťa, jr. (dr), Peter Važan (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf)
  2. Peter Kolman: Molizácia
   VENI ensemble, Marek Piaček (fl), Robert Rist (vbf)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (vc), Róbert Krchniak (cl), Marek Piaček (fl), Rastislav Suchan (tr), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn)
  4. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Juraj Kováč (vc), Martina Bernášková (fl), Nora Skuta (pf), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn), Vladimíra Rozsypalová (vn)
  5. Martin Burlas: Z môjho života...
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Jozef Lupták (vc), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Andrej Ivanov (cb), Peter Važan (dr), Ronald Šebesta (dr), Robert Rist (dr), Daniel Matej (pf), Martin Burlas (sth), Peter Vrbinčík (vl), Leo Sláma (vn), Miloš Valent (vn)
  6. Daniel Matej: Gloria
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Róbert Jurčo (ac), Igor Pasek (br), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (bgui), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Pavol Mikula (kt), Andrej Ivanov (cb), Martin Burlas (elgui), Cyril Šikula (ob), Peter Krbaťa, jr. (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf), Miki Skuta (elpf), Peter Važan (ppf), Monika Kádeková (s), František Caban (t), Branko Kubina (tn), Peter Strešnák (tr), Peter Vrbinčík (vl)

Ocenenia

 • Súťaž CSNM, Paríž (FR)
  1997 - 1. cena v odbore baroková priečna flauta
 • Medzinárodná rozhlasová súťaž mladých hudobníkov Concertino Praga
  1987 - čestné uznanie
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1986, 1988 - dvakrát 1. cena


« späť na zoznam Aktualizované: 11. 04. 2017