Profil osobnosti

Foto: Ivica Gabrišová Zdroj: Archív HC

Ivica Gabrišová

6. 9. 1976 Bratislava

www.gabrisova.com/

vážna hudba
flauta
pedagóg – flauta

Pôsobenie v: Duo Cordefiato

Bio

Bio

1985 – 1989
ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave (zobcová flauta – Gustáv Beseda, od 1990 priečna flauta – Valéria Bánovská)
1993 – 1998
Konzervatórium v Bratislave (Dagmar Šebestová-Zsapková)
1998 – 1999
mimoriadne štúdium na Hudobnej akadémii Franza Liszta v Budapešti (Gyula Csetényi)
1999 – 2004
Universität Mozarteum, Salzburg (denné štúdium koncertného smeru hry na flaute – Michael Martin Kofler)
2004 – 2005
Universität Mozarteum, Salzburg (repertoárové nadstavbové štúdium – Michael Martin Kofler)
1995
Brigitte Buxtorf
1996, 1997
Gyula Csetényi
1998
Kaspar Zehnde
2003
Wally Hase
2001 – 2003
dve sezóny členka Mníchovskej filharmónie ako štipendistka projektu Orchestrálna akadémia Mníchovskej filharmónie
od 2005
organizačne i umelecky sa podieľala na založení festivalu Bratislavská komorná gitara

Od začiatkov svojich štúdií na ZUŠ Jozefa Kresánka na Karloveskej ulici v Bratislave je členkou komorného súboru Duo Cordefiato s gitaristkou Miriam Rodriguez Brüllovou. V spolupráci s klaviristom Dušanom Šujanom už ako poslucháčka Konzervatória v Bratislave absolvovala niekoľko recitálových vystúpení vrátane absolventského celovečerného koncertu. Vďaka dlhoročnému štúdiu v Salzburgu sa jej podarilo nadviazať spoluprácu s tamojšími početnými ansámblami. Účinkovala na viacerých hudobných festivaloch doma i v zahraničí. Jej aktivita sa rozvíja súčasne vo viacerých sférach, v sólistickej, komornej oblasti a príležitostne aj s väčšími obsadeniami v hudobných telesách.

Venuje sa aj pedagogickej činnosti na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je jednou z iniciátorov a spoluorganizátorov medzinárodnej súťaže mladých flautistov FLAUTIADA.

 

Bibliografia

 • Doktorovová, Helena: Bratislavská komorná gitara 2017
  2018 Hudební rozhledy 2018, č. 1 - 2, s. 25
 • Miškovičová, Eva: Bass Fest v Banskej Bystrici
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 20 – 21
 • Kolář, Robert: Ensemble Ricercata: Post Scriptum
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 14
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 10
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 3, s. 6
 • Bubnáš, Juraj: Nová slovenská hudba 2012 : Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 1-2, s. 25
 • Vaculová, Ela; Rothenstein, Erik: Bratislavská komorná gitara
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 7, s. 4
 • Ondrejčák, Vladimír: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 5, s. 4
 • Takácsová, Andrea: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2008 Hudobný život 2008, č. 12, s. 5
 • Vaculová, Ela; Rothenstein, Erik: Bratislavská komorná gitara
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 17
 • Dohnalová, Lýdia: Hudba Modre
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 16
 • Vaculová, Ela; Rothenstein, Erik: Recenzie : Medzinárodný hudobný festival Bratislavská komorná gitara 2006
  2007 Hudobný život 2007, č. 6, s. 32 – 33
 • Vaculová, Ela: Bratislavská komorná gitara
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 6, s. 13 – 14
 • (lum) : V Redute sa uskutočnil ďalší koncert PHJ
  2006 Poprad : noviny občanov mesta 2006, č. 80, s. 1
 • Čížik, Vladimír: Miniprofil HŽ. Miriam Brüllová, gitara
  2005 Hudobný život 2005, č. 9-10, s. 17 – 18
 • Vaculová, Ela: Nový gitarový festival
  2005 Hudobný život 2005, č. 7-8, s. 24
 • Čížik, Vladimír: Úspešné Duo Cordefiato
  2005 Hudobný život 2005, č. 6, s. 28
  (Recenzia vystúpenia dua s Miriam Brüllovou v Bratislave, apríl 2005)
 • Tyran, Peter: Flautistica Ivica Encingerová u koncertu
  2005 Hrvatske novine 2005, č. 19, s. 16
 • Čížik, Vladimír: Pictures. Duo Cordefiato – Miriam Brüllová-Ivica Encingerová. Recenzia profilového CD
  2005 Hudobný život 2005, č. 11-12, s. 50
 • Tyran, Peter: Ivica Encingerová diplomirals
  2004 Hrvatske novine 2004, č. 24, s. 16
 • Čížik, Vladimír: Musiktage Bruno Walter
  2004 Hudobný život 2004, č. 11, s. 12 – 13
  (Sólo v Mozartovom Koncerte G dur so Schengen Chamber Orchestra)
 • Finland hosts Slovak artists
  2004 The Slovak Spectator 2.-8.5. 2004, s. 12
 • Palovčík, Michal: Podnety
  1998 Hudobný život 1998, č. 9, s. 10
 • Tyran, Peter: Flautistkinja Ivica Encinger na Mozarteum u Solnograd
  1998 Hrvatske novine 1998, č. 13, s. 16
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život 2017, č. 3, s. 4

Diskografia

 • Foto: Ensemble Ricercata ENSEMBLE RICERCATA
  2016 CD – Hudobný fond SF 00982131
  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42
   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller
  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)
  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony
   Ronald Šebesta (crb)
  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)
  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3
   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)
  9. Ivan Parík: Listy
   Ivan Šiller (pf)
  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4
   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
 • Foto: Duo Cordefiato – Pictures DUO CORDEFIATO – PICTURES
  2005 CD – P. S. Publisher R72 0002-2-131
  1. Jean Sibelius: Romanssi, Op. 78/2
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  2. Jean Sibelius: Rondino, Op. 81/2
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  3. Robert Beaser: Mountain songs
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  4. Dušan Bogdanović: Prelude
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  5. Alexander Moyzes: Sonatína op. 75
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  6. Manuel de Falla: Canciones populares españolas
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  7. Dušan Martinček: Bonjour, Monsieur Picasso
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
  8. Dušan Martinček: Charleston
   Duo Cordefiato, Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui)
 • Foto: Marek Brezovský: Chamber Music MAREK BREZOVSKÝ: CHAMBER MUSIC
  2004 CD – Hudobný fond SF 0040-2-131
  1. Marek Brezovský: Voľnosť
   Dušan Šujan (pf), Ivica Gabrišová (fl), Boris Bohó (vc)
  2. Marek Brezovský: Jad nesceš nemosáž, alebo chot na masáž, alebo nemosáž
   Dušan Šujan (pf), Súbor súčasnej hudby, Oskar Rózsa (dir.)
  3. Marek Brezovský: Taká malá nálada
   Peter Krajniak (vn), Dušan Šujan (pf)
  4. Marek Brezovský: Venované nešťastiu
   Maroš Grznár (ob), Michal Kresťanko (bat), Štefan Bugala (bat), Súbor súčasnej hudby, Oskar Rózsa (dir.)
  5. Marek Brezovský: Klavírna sonáta č. 1 "Cesta"
   Dušan Šujan (pf)
  6. Marek Brezovský: Miniatúra
   Súbor súčasnej hudby, Oskar Rózsa (dir.)
  7. Marek Brezovský: Klavírna sonáta č. 2 "Túžba"
   Dušan Šujan (pf)
  8. Marek Brezovský: Minikoncertík
   Pavol Ruček (sxt), Súbor súčasnej hudby, Oskar Rózsa (dir.)
  9. Marek Brezovský: Miniatúra quasi burlesca
   Dušan Šujan (pf)
  10. Marek Brezovský: Romanca
   Peter Šesták (vl), Dušan Šujan (pf)

Ocenenia

 • Internationaler Musikwettbewerb der ARD, Mníchov (DE)
  2004
 • Musica nova, medzinárodná súťaž elektroakustickej hudby, Praha (CZ)
  2003 - 2. cena (kategória duo flauta a gitara)
 • Medzinárodná flautová súťaž, Krakow (PL)
  2002 - semifinále
 • Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)
  2001
 • Concorso Internazionale di Flauto “Amilcare Ponchielli”, Cremona (IT)
  2000 - finále
 • Young Concert Artists European Auditions, Lipsko (DE)
  1998
 • Detský hudobný festival Jána Cikkera, Banská Bystrica
  1993 - 1. cena a cena za intepretáciu slovenskej skladby

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Machajdík: Danube Afterpoint
  14. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Veronika Vitázková (flp), Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Branislav Dugovič (clb), Ivan Šiller (pf), Fero Király (pf), Ján Kružliak, jr. (vn), Daniel Herich (vn), Peter Dvorský (vl), Branislav Bielik (vc)
 • Miroslav Pejhovský: Hudba k vernisáži, op. 46
  pre flautu
  15. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivica Gabrišová (fl)
 • Pavol Malovec: Cantus per Elisabeth per flauto e violoncello
  29. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivica Gabrišová (fl), Michal Sťahel (vc)
 • Jana Kmiťová: Tjeseň
  pre flautu, violončelo a gitaru
  29. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivica Gabrišová (fl), Miriam Rodriguez Brüllová (gui), Michal Sťahel (vc)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Dušan Martinček: Charleston
  pre flautu a gitaru
  11. 5.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bukurešť, RO
  INTERPRETI: Ivica Gabrišová (fl)

Fotogaléria

 • Foto: Ivica Gabrišová-Encingerová 2014 Ivica Gabrišová-Encingerová« späť na zoznam Aktualizované: 09. 04. 2018