Profil osobnosti

Foto: Daniel Janikovič Autor: Juraj Bartoš

Daniel Janikovič

11. 12. 1962 Bratislava – 20. 5. 2013 Bratislava

vážna hudba
flauta

Bio

Bio

1978 – 1984
Konzervatórium v Bratislave (Viktor Vavro)
1983 – 1988
prvý flautista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave
1988 – 2013
prvý flautista orchestra Slovenskej filharmónie (uskutočnil aj niekoľko sólových vystúpení so SF, o. i. s dielom Carla Reineckeho Koncert pre flautu a orchester, Franza Danziho Dvojkoncert pre flautu a klarinet)
1991/1992
prvý flautista Orquestra Simfonika de Malaga v Španielsku

Okrem pôsobenia v SOSRo a SF umelecky spolupracoval i s ďalšími orchestrami a súbormi ako TOČR, Orquestra ensemble Kanazawa (Japonsko), Lúčnica, Cappella Istropolitana, Moyzesovo kvarteto a i. Bol aj vynikajúcim komorným a sólovým hráčom.

Bibliografia

 • Stýblová, Magdaléna: SKO : Zaujímavý program s japonským začiatkom i koncom
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 4, s. 5
 • Michalová, Eva: Interpretačná súťaž SSR ´84
  1985 Hudobný život 1985, č. 2, s. 1

Ocenenia

 • Interpretačná súťaž Slovkoncertu
  1984 - čestné uznenie
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1980, 1982 - dvakrát 1. cena


« späť na zoznam Aktualizované: 10. 11. 2014