Profil osobnosti

Foto: Jozef Illéš Autor: Juraj Bartoš

Jozef Illéš

11. 4. 1945 Košice

vážna hudba
lesný roh
pedagóg – lesný roh

Pôsobenie v: Bratislavské dychové kvinteto

Bio

Bio

1962 – 1969
Konzervatórium v Bratislave (Zdeněk Zatloukal)
1969 – 1973
VŠMU (Ivan Chladný), počas štúdií zakladateľ Bratislavského dychového kvinteta (BDK)
1976
podľa vzoru pražského súboru podnet na vznik kvarteta lesných rohov Corni di Bratislava
od 1968
až do súčasnosti člen Slovenskej filharmónie (aj na poste prvého hráča na lesnom rohu)
od 1997
pedagóg hry na lesnom rohu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici
1979, 1983, 1988
ako člen BDK vedúci kurzov komornej hudby vo Švédsku
1985
lektor kurzov v Dolnej Krupej

Jozef Illéš inicioval vznik Bratislavského dychového kvinteta (BDK), ktoré počas viac ako 20 rokov svojej umeleckej existencie pôsobilo v rovnakom obsadení (teleso iniciovalo vznik, uviedlo v premiére a nahralo množstvo tvorby súčasných slovenských skladateľov). J. Illéš interpretoval a následne aj nahral diela súčasných slovenských autorov, ktorí ich často písali jeho na podnet.

K jeho sólovej činnosti treba zaradiť aj dvojkoncerty s kolegami – vynikajúcimi hráčmi na lesnom rohu Jánom Budzákom a Milošom Števove (absolvovali viacero koncertov doma i v zahraničí a nahrávali pre Slovenský rozhlas). Spolupracoval s ďalšími orchestrami a súbormi ako SOSRo, SKO Bohdana Warchala, ŠKO Žilina, ŠF Košice, Štátna opera v Banskej Bystrici, Stuttgartské dychové kvinteto, Frankfurtský komorný orchester, Národný symfonický orchester Havana, Viedenské dychové kvinteto a i.

 „Vo svojom odbore je na Slovensku špičkovým reprezentantom. Vyniká intonačnou istotou, pohotovosťou, pričom na svojom nástroji disponuje širokou paletou zvukovo-výrazových odtienkov i spoľahlivou pohyblivou technikou. Je citlivým, prispôsobivým komorným hráčom, čo uplatňuje v rozličných obsadeniach; najsústavnejšie v BDK, ktoré sa presadilo aj v medzinárodnej konfrontácii (laureát TIJI).“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 89-91.)

 

Bibliografia

 • Zborník: Slovenská filharmónia 1949–1999
  1999 ISBN 80-968242-3-6, Bratislava 1999, s. 136
  (V zozname členov SF v jubilejnej sezóne s. 55, foto na s. 62)
 • Berger, Igor: Štyri premiéry. Zneli živé diela
  1993 Hudobný život 1993, č. 22, s. 5
  (Rec. komorného podujatia v Mirbachu s autorom uviedli Nokturná pre lesný roh a klavír od Jozefa Gahéra)
 • Dohnalová Lýdia: Vivat leto v Klariskách
  1991 Hudobný život 1991, č. 18, s. 3
  (Spolu s P. Sivaničom pri predvedení opusu Horn Sounds pre 2 lesné rohy)
 • Smetanová, Oľga: Koncerty v galérii
  1989 Hudobný život 1989, č. 11, s. 5
  (S BDK uviedli opus Zdenka Mikulu Reminiscencie)
 • -pol-: Staccato
  1988 Hudobný život 1988, č. 11, s. 7
  (Informácia o vystúpení s nástrojovým kolegom Jánom Budzákom na Kube – o. i. Dvojkoncerty pre lesné rohy od Jozefa Haydna Es dur a od Georga Philippa Telemanna D dur)
 • Režuchová, Viera: SF – koncerty pre závody
  1987 Hudobný život 1987, č. 7, s. 7
  (27. a 28. 1. 1987 dir. Oliver Dohnányi – ako člen BDK vystúpil v Mozartovej Koncertantnej symfónii)
 • Čížik, Vladimír: BHS. Komorné koncerty
  1986 Hudobný život 1986, č. 21, s. 5
  (Vedľa seba na jednom podujatí konfrontácia BDK a hosťujúceho Štuttgartského dychového kvinteta – BDK tvoria mäkší tón, so širšou amplitúdou a vrúcnejšie oproti pregnantnosti nemeckého súboru)
 • -pol-: Staccato
  1986 Hudobný život 1986, č. 20, s. 2
  (Illéš ako člen BDK získal Cenu SZZ v oblasti interpretačných výkonov)
 • Blahynka, Miloslav: XII. cyklus koncertov v Klariskách (30. 6. 1986)
  1986 Hudobný život 1986, č. 18, s. 7
  (Odohral s BDK polorecitál, o. i. Divertimento Jozefa Malovca)
 • Duffek, Kornel: XXXI. Piešťanský festival
  1986 Hudobný život 1986, č. 17, s. 3
  (V rec. v súvislosti s vystúpením BDK vyzdvihnutý ako druhá výrazná osobnosť ansámblu)
 • Berger, Igor: BHS. Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život 1985, č. 21, s. 3
  (Rec. vystúpenia SOČR, dir. Petr Altrichter – ako člen BDK vystúpil pri predvedení opusu: Andrej Rubľov Koncert – obrazy od Kirila Volkova)
 • Čunderlíková, Eva: VII. TNSHT. Symfonické koncerty
  1982 Hudobný život 1982, č. 5, s. 3
  (Recenzia vystúpenia ŠF Košice, dir. Stanislav Macura – stvárnil sólo v Holoubkovom Koncerte pre lesný roh a orchester)
 • Duffek, Kornel: XXVI. Piešťanský festival
  1981 Hudobný život 1981, č. 16, s. 3
  (So ŠKO Žilina, dir. Dieter Knothe s Vladimírom Miklovičom, stvárnili sólo v Concertine pastorale pre 2 lesné rohy od Josefa Boháča)
 • Čížik, Vladimír: Medzinárodná tribúna mladých interpretov '77
  1977 Hudobný život 1977, č. 20, s. 3
  (BDK lepšie ako maďarský ansámbl totožného obsadenia)
 • Čížik, Vladimír: Jozef Illéš – stručné údaje v hesle: Bratislavské dychové kvinteto
  1976 Slovenskí koncertní umelci II, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1976, s. 280
  (Zmienka o krátkom účinkovaní so súborom Bratislavská komorná harmónia s. 287)
 • -a-: Poslední absolventi
  1969 Večerník 1969, č. 2. 6.
  (Vysoké hodnotenie dispozícií pre hru na lesnom rohu – v sóle Koncertu Richarda Straussa)

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Juraj Hatrík, Ilja Zeljenka OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA
  2012 CD – Opus 910145-2
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Dezider Kardoš DEZIDER KARDOŠ
  1984 LP – Opus LP 9111 1588
  1. Dezider Kardoš: Tri skladby
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  2. Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 49
   Trávničkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas SLOVAK CHAMBER MUSIC – IVAN HRUŠOVSKÝ, LADISLAV BURLAS
  1984 LP – Opus 9111 1583
  1. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  2. Ladislav Burlas: Poetická hudba
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: Juraj Hatrík JURAJ HATRÍK
  1983 LP – Opus 9110 1336
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: Juraj Beneš JURAJ BENEŠ
  1982 LP – Opus 9110 1186
  1. Juraj Beneš: Mémoire
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Juraj Beneš: Canzona No. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Juraj Beneš: Hudba pre trúbku, bicie a sláčikové nástroje
   Kamil Roško (tr), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  4. Juraj Beneš: Préférence
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
 • Foto: Jozef Sixta JOZEF SIXTA
  1981 LP – Opus 9110 1050
  1. Jozef Sixta: Punctum contra punctum
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Jozef Sixta: Noneto
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Košické kvarteto, Ondřej Lewit (vn), Milan Jirout (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
  3. Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
  4. Jozef Sixta: Kvarteto pre štyri flauty
   Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl)
  5. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
 • Foto: Pavol Bagin PAVOL BAGIN
  1981 LP – Opus 9110 1187
  1. Pavol Bagin: Scherzo
   Alexander Cattarino (pf)
  2. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Pavol Bagin: Akvarely
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  5. Pavol Bagin: Melancholické miniatúry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  6. Pavol Bagin: Prelúdiá
   Košické kvarteto
 • Foto: W. A. Mozart – Sinfonia Concertante, Andante in C major, Rondo in C major W. A. MOZART – SINFONIA CONCERTANTE, ANDANTE IN C MAJOR, RONDO IN C MAJOR
  1981 LP – Opus 9110 1007
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncertantná symfónia Es dur pre hoboj, klarinet, lesný roh, fagot a orchester, KV 297b
   Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (ob), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante C dur pre flautu a orchester, KV 315
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo C dur pre flautu a orchester, KV 373
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Miro Bázlik MIRO BÁZLIK
  1980 LP – Opus 9111 0659
  1. Miro Bázlik: Päť malých elégií
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Miro Bázlik: Baroková suita
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0757
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63
   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)
  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb
   Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (umv.)
 • Foto: Nová skladateľská generácia NOVÁ SKLADATEĽSKÁ GENERÁCIA
  1975 LP – Opus 9111 0400
  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Peter Bartovic: Variácie na Beethovenovu tému
   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  3. Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte
   Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)
  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, op. 6a
   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)
 • Foto: Hudba klasicizmu na Slovensku HUDBA KLASICIZMU NA SLOVENSKU
  LP – Opus 9111 1525
  1. Jozef Illéš (cr)

Ocenenia

 • Cena Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov
  1985 - ako člen Bratislavského dychového kvinteta
 • Tribune International des Jeunes Interprèts (TIJI) UNESCO
  1977 - laureát (ako člen Bratislavského dychového kvinteta)
 • Internationaler Musikwettbewerb der ARD, Mníchov (DE)
  1976 - čestné uznanie

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Jozef Gahér: Partita per corno principalis, 4 corni, 4 viole e fagotto
  23. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Budzák (cr), Branislav Hóz (cr), Jozef Illéš (cr), Vladimír Miklovič (cr), Miloš Števove (cr), Ladislav Práger (fg), Alojz Jurica (vl), Tomáš Kaiser (vl), Ľubomír Mierny (vl), Ladislav Maršovský (vl), Martin Mázik (dir.)
 • Jozef Gahér: Sexteto
  pre 2 horny a sláčikové kvarteto
  25. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Illéš (cr), Miloš Števove (cr), Vladimír Harvan (vn), Róbert Puškár (vn), Pavol Selecký (vl), Jiří Hrubý (vc)
 • Juraj Pospíšil: Dychové sexteto, op. 69
  23. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jaroslav Harvan (fl), Igor Fábera (ob), Gabriel Končer (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Pavel Bubeníček (tr)
 • Ivan Hrušovský: Septetino
  pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo
  18. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)
 • Ladislav Holoubek: Koncert op. 66
  pre lesný roh a orchester
  10. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Illéš (cr), Štátna filharmónia Košice, Stanislav Macura (dir.)
 • Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 2
  11. 10.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Jozef Illéš (cr)


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017