Profil osobnosti

Foto: Stanislav Šurin Autor: Pavel Kastl

Stanislav Šurin

17. 1. 1971 Trnava

www.stanislavsurin.sk

vážna hudba
organológia, publicistika, editor, hudobný manažment
organ

Bio

Bio

1985 - 1989
Stredná priemyselná škola stavebná v Trnave
1989 - 1990
Pozemné stavby Trnava
1990 - 1995
Konzervatórium v Bratislave (organ - Imrich Szabó)
1994 - 1995
Diecézne konzervatórium vo Viedni (organ - Wilhelm Lindner)
1995 - 2000
VŠMU (organ - Ivan Sokol)
2001
súkromné štúdium organa u Johanna Trummera
1998 - 2000
pedagóg predmetov dejiíny cirkevnej hudby, liturgická hra a náuka o organe na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave
1999 - 2002
pedagóg liturgického spevu na Bohosloveckej fakulte Cyrila a Metoda v Bratislave
2000 - 2002
šéfredaktor časopisu o duchovnej hudbe Adoramus Te
od 2002
doktorandské štúdium na Univerzite v Grazi v Rakúsku (cirkevná hudba - Johann Trummer)
od 2002
pedagóg hry na organe na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
1985 - 1991
organista Františkánskeho kostola v Trnave
1991 - 1995
organista Dómu sv. Martina v Bratislave
1998 - 2000
organista Jezuitského kostola v Bratislave
2006 - 2007
organista Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave a diecézny hudobník Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy
2006 - 2007
koordinátor stavby organa pre Dóm sv. Martina v Bratislave
2009
koordinátor odbornej komisie pre stavbu nového organa v Slovenskej filharmónii

Stanislav Šurín spoluúčinkoval so Slovenskou filharmóniou pod vedením Ondreja Lenárda, Rastislava Štúra (Suchoňova Symfonická fantázia na B-A-C-H), Jana Rozehnala a Eberharda Klokeho. Umelecky spolupracuje s Blankou Juhaňákovou, so Slovenským filharmonickým zborom, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu Bratislava, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, súborom Solamente naturali, Štátnym komorným orchestrom Žilina i s trnavskými zbormi Tirnavia (dir. Andrej Rapant) a Musica vocalis (dir. Branislav Kostka). Medzi jeho komorných partnerov patrí Miloš Valent, vn, Vladimír Jaško, Rastislav Suchan, Marek Bielik, tr, Juraj Mitošinka, tn, Jana Pastorková, Hilda Gulyásová, s, Petra Noskaiová, Anna Einarsonová, ms. Premiérovo uviedol Glagolskú omšu L. Janáčka na Taiwane s Taipejským národným orchestrom (2000). Realizoval sólové organové recitály v mnohých krajinách Európy (Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Taliansko, Maďarsko, Juhoslávia, Nemecko, Írsko, Anglicko) a Ameriky (USA, Mexiko, Kanada).

Venuje sa aj kompozícii. Je autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty. Zhudobnil viaceré básne francúzskych a slovenských autorov (Paul Verlein, Guillaume Appolinaire, Miroslav Válek).

Významná je aj jeho organizačná činnosť. Je zakladateľ a predseda Bachovej spoločnosti na Slovensku (2000), zakladateľ a dramaturg festivalov Trnavské organové dni (od 1996), Organové dni v Piešťanoch (od 1999), Musica Sacra Skalica (od 2006), Hudba v Trnavskej katedrále (2006 – 2007) a Laudatio organi (od 2009). Organizuje vedecké konferencie so zameraním na problematiku duchovnej hudby, výskumu a údržby historických organov, inicioval a koordinoval stavby nových organov (napr. Slovenská filharmónia, Katedrála sv. Martina v Bratislave, Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, Kostol v Dolnom Kubíne, Katedrála sv. Emeráme v Nitre, Farský kostol v Skalici, Evanjelický kostol v Nitre).

Diela

 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Missa Tirnaviensis

  2008 24'
  OBSADENIE: s, b, CM, orch: fl, ob, 2cr, 2tr, 2tn, tp, org, archi
 • inštrumentálne komorné diela
 • Ave Regina coelorum

  2017 OBSADENIE: s, vn, vc
 • Pie Jesu

  2017 OBSADENIE: s, vn, vc
 • dva nástroje
 • Chanson d'automne

  pre husle a klavír
  2007 3'
  OBSADENIE: vn, org
 • šesť nástrojov
 • Fanfáry

  pre dve trúbky, dve pozauny, tympany a organ
  2009 1' 30''
  OBSADENIE: 2tr, 2tn, tp, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Deux chansons élégiaques (Dve elegické piesne)

  pre soprán a klavír
  2013 OBSADENIE: s, pf
 • sólový hlas (hlasy) a organ
 • Mariánske antifóny

  pre spev a organ
  1998–2015 OBSADENIE: v, org
 • zbor a organ
 • Kyrie

  pre zbor a organ
  1997 OBSADENIE: CM, org
 • Gloria

  pre zbor a organ
  2004 OBSADENIE: CM, org
 • sóla, zbor a nástroje
 • Aleluja

  pre soprán, trúbku, organ, plechové dychové nástroje a zbor
  2009 2'
  OBSADENIE: s, tr, org, ens, CM
 • populárna hudba – piesne
 • Kaplnka

  2007 TEXT: Miroslav Válek
 • List pre princeznú

  2007 TEXT: Miroslav Válek
 • List pre princeznú P. S.

  2007 TEXT: Erik Ondrejička
 • Nite

  2007
 • Okienko

  2007 TEXT: Miroslav Válek
 • Po písmenku

  2007 TEXT: Miroslav Válek
 • Problém

  2007
 • S hlavou v ohni

  2007 TEXT: Miroslav Válek
 • Sklamanie

  2007 TEXT: Miroslav Válek
 • Smutná ranná električka

  2007 TEXT: Miroslav Válek
 • Svadba

  2007 TEXT: Miroslav Válek
 • Šachy

  2007 TEXT: Miroslav Válek
 • Tulák z mesta

  2007 TEXT: Erik Ondrejička
 • Zápalky

  2007 TEXT: Miroslav Válek
 • Dáma v rýchliku

  2008 TEXT: Miroslav Válek
 • Elementárna báseň

  2008 TEXT: Miroslav Válek
 • Hrdlička

  2008 TEXT: Miroslav Válek
 • Moje mesto

  2008 TEXT: Viliam Turčány
 • Už koľkú noc

  2008 TEXT: Miroslav Válek
 • Návraty

  2013 TEXT: Benjamín Škreko

Bibliografia

 • Tichý, Stanislav: Händlovo výročie v trnavskej bazilike
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 11
 • Tichý, Stanislav: Slovenské historické organy
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 10 - 11
 • Rónaiová, Barbara: Päťdesiat rokov Trnavskej hudobnej jari [rozhovor]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 18 – 19
 • Tichý, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 13
 • Tichý, Stanislav: Stanislav Šurin Missa Tirnaviensis et alia opera musiace sacrae [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 40
 • Tichý, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 24 – 25
 • Tichý, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava
  7. ročník, 28. júla – 8. septembra, Tribus Musicae, Bratislavská arcidiecéza, BSK
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 10, s. 3
 • Tichý, Stanislav: Cathedral Organ Festival Bratislava Edition : Franz Liszt: Requiem [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 38
 • Jurčo, Martin: Šurin predstavuje originálne skladby na CD i na koncertoch
  2016 Novinky z radnice, Trnava roč. 27, 2016, č. 3, s. 29 – 30
 • Veľkonočným koncertom navodili sviatočnú atmosféru
  2016 Piešťanský týždeň, Piešťany roč. 26, 2016, č. 12, s. 10
  (Stanislav Šurin – organ, Eva Garajová – soprán, koncert, Dom umenia, Piešťany)
 • Tichý, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava
  2015 Hudobný život, Bratislava roč. 47, 2015, č. 10, s. 3
 • (maju): Slovenská cena Svetozára Stračinu do Trnavy
  2015 Novinky z radnice, Trnava roč. 26, 2015, č. 4, s. 32
  (Grand Prix Svetozára Stračinu, Bratislava, apríl 2015, RTVS – Slovenský rozhlas)
 • Paulech, Igor: Album pokrstili “výhodom” do vzduchu
  2015 Piešťanský týždeň, Piešťany roč. 25, 2015, č. 6, s. 10
 • Paulech, Igor: Válkova tvorba v podaní Šurina a Mikulčíka
  2015 Piešťanský týždeň, Piešťany roč. 25, 2015, č. 4, s. 8
 • Jamrich, Marek: Kubínsky organový festival
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 10, s. 9
 • Tichý, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 10, s. 8
 • Jurčo, Martin: Nová nahrávka najstaršieho trnavského organa
  2013 Novinky z radnice, Trnava roč. 24, 2013, č. 6, s. 29 – 30
  (1 CD, Bazilika sv. Mikuláša, Trnava)
 • -eu-: Stanislav Šurin: Dve elegické piesne
  2013 Novinky z radnice, Trnava roč. 24, 2013, č. 10, s. 30 – 31
 • Jurčo, Martin: Stanislav Šurin zhudobnil poéziu Miroslava Válka
  2013 Novinky z radnice, Trnava roč. 24, 2013, č. 1, s. 24 – 25
 • -red-: Benefičný koncert v Bazilike sv. Mikuláša
  2012 Novinky z radnice, Trnava roč. 23, 2012, č. 3, s. 31
 • Paulech, Igor : Organové dni v Piešťanoch oslávia magický trinásty ročník
  2012 Piešťanský týždeň, Piešťany roč. 22, 2012, č. 31, s. 10
 • Sochorová, Ingrid: Vynikajúci organista Stanislav Šurin vníma sviatky cez krásnu liturgickú hudbu
  2012 In: www.trnava.sme.sk
  MY Trnavské noviny, Trnava roč. 21, 2012, č. 50 – 51, s. 9
  (19. 12. – 8. 1.)
 • Tichý, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava 2011
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 11, s. 8
 • Franzen, Peter: Stanislav Šurin: Antifóny a duchovné piesne [recenzia nôt]
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 10, s. 38 – 39
 • Paulech, Igor: Mestom znovu znie organová hudba
  2011 Piešťanský týždeň, Piešťany roč. 21, 2011, č. 33, s. 10
 • Kvetanová, Darina: Šaman za kúzelným organom – odhodlanie väčšie ako túžba po všemožných peniazoch
  2010 Trnavský hlas, Trnava roč. 2, 2010, č. 50, s. 14 – 15
  (Trnavské organové dni, medzinárodný organový festival, Trnava)
 • Plšeková, Mária: Vzniklo vzácne umelecké dielo – o novom organe s iniciátorom projektu Stanislavom Šurinom
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 1 – 2, s. 11
 • Sedlár, Mário: Bach in der Wiener Schubertkirche
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 5, s. 34 – 35
 • (zur): Hudobník bude koncertovať v Katedrále
  2005 Korzár (Gemerský denník), Rožňava roč. 7, 2005, č. 248, s. 1
 • -pe- – Šurin, Stanislav: V Mexiku je organový koncert show
  O práci, koncertovaní a plánoch s organistom, pedagógom a predsedom Bachovej spoločnosti na Slovensku Stanislavom Šurinom
  2004 Trnavské noviny, Trnava roč. 13, 2004, č. (9. 8.), s. 5
 • Rehák, Oliver: Trnava bude znieť organovou hudbou
  2004 SME roč. 12, 2004, č. (17. 8.), s. 26
 • Schultz, Ján: Organ katedrály v Grazi [recenzia CD]
  2002 Adoremus Te roč. 5, 2002, č. 2, s. 2
 • Sedlár, Mário: Historické organy...
  2002 Adoremus Te roč. 5, 2002, č. 1, s. 30
 • Sengstschmid, Walter: Bachgesellschaft in der Slowakei
  2002 Singende Kirche, Viedeň roč. 49, 2002, č. 2, s. 119
 • Sengstschmid, Walter: Slovart Music Bratislava [recenzia CD]
  2002 Singende Kirche, Viedeň roč. 49, 2002, č. 2, s. 129
 • Sedlár, Mário: The Organ of the Cathedral in Graz
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 45
 • Sehnal, Jiří: Historické organy – recenzia publikácie
  2002 opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 34, 2002, č. 2, s. 52
 • Sedlár, Mário: Historické organy
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 47
 • Čížik, Vladimír: Stanislav Šurin
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I. Klavír, organ, čembalo, akordeón, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 142 – 145
 • Čeleďová, Marta: Osobnosti duchovnej hudby 20. storočia v Trnave
  2002 Banská Bystrica 2002, s. 64 – 71
  (Diplomová práca, rkp. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied, Katedra hudby)
 • Mrva, Marián: Stanislav Šurin hral organové sólo v Tajpej
  2001 Trnavské noviny – Trnavský hlas extra, Trnava roč. XII, 2001, č. 3, s. 4
 • Pekarovičová, Janka: Petra Ebena pozveme aj na rok
  2001 Trnavské noviny – Trnavský hlas extra, sept., Trnava roč. XI, 2001, s. 5
 • Lukáčová, Viera: Recenzie mediálnych prenosov
  2001 Adoremus Te roč. IV, 2001, č. 1, s. 24
 • Sedlár, Mário: Organy v Bratislave [recenzia knihy]
  2001 Adoremus Te roč. IV, 2001, č. 1, s. 25
 • Trummer, Johann: Europäische Konferenz für Kirchenmusik in Bratislava
  2001 Singende Kirche, Viedeň roč. 48, 2001, č. 4, s. 213 – 214
 • Klöckner, Štefan: Bereichernde Begegnung (Europäische Konferenz der Kirchenmusikverbände trifft sich in der Slowakei)
  2001 Musica Sacra roč. 121, 2001, č. 6, s. 11 – 12
 • (pe) [=Pekarovičová, Janka]: Odborníkov na organy pritiahla Trnava
  Organári z Rakúska, Maďarska, Česka a Slovenska včera obdivovali bohatstvo historických chrámov
  2000 Trnavský hlas extra, Trnava roč. X, 2000, č. 225 (30. 9.), s. 1
 • Ursínyová, Elena: História organa
  Jeho najvyššie tóny nás pohladia, najnižšie rozochvejú...
  2000 MY Trnavské noviny, Trnava roč. VI, 2000, č. (14. 8.), s. 4
 • Trummer, Johann: Erste ökumenische europäische
  2000 Singende Kirche, Viedeň roč. 47, 2000, č. 4, s. 245 – 246
 • Sengstschmidt, Walter: XI. europäische Konferenz
  1999 Singende Kirche, Viedeň roč. 46, 1999, č. 4, s. 236 – 237
 • Sedlár, Mário: Duchovná a organová tvorba Mikuláša [recenzia CD]
  1998 Adoremus Te roč. I, 1998, č. 2, s. 33
 • Sestrienková, Iveta: Jednotný katolícky spevník
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 10
 • Horkay, Tomáš: V Prievoze slávnostne
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 13, s. 7
 • Vrábel, Marek: Echo na „Sféry dôverné“
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 7, s. 8
 • Kovářová, Anna: Chvála Cíferu
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 12, s. 5
 • Čárska, Etela: Festivalový solitér
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 3
 • Stýblová, Magdaléna: Ars Organi Nitra 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 14
 • Umelecká kritika a publicistika
 • TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava
  10. ročník, 25. júla - 5. septembra, Tribus Musicae, Bratislavská arcidiecéza, BKIS
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 12
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Antifóny a duchovné piesne [spevník spolu s CD]
  2011 Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2011
  (94 s., 1. vyd.)
 • Petr Eben a jeho interpretačný opus Labyrint světa a ráj srdce
  2011 Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok 2011
  (154 s., 1. vyd., doktorandská dizertačná práca)
 • Mayer, Marian Alojz – Šurin, Stanislav: Organy v Bratislave / Orgeln in Bratislava
  Dispozície a základný technický popis / Dispositionen und technische Übersicht
  2000 Bachova spoločnosť na Slovensku, Bratislava 2000
  (68 s., 1. vyd., text: slovenský, nemecký, Sása, GaRT)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Die neue Orgel von Orgelbau Kögler in der Kathedrale zu Nitra (Slowakei)
  2017 Ars Organi (Internationale Zeitschrift für das Orgelwesen) roč. 65, 2017, č. 3, s. 181 – 184
  (vydáva Gesellschaft der Orgelfreunde e. V., Mettlach )
 • Pamiatkou roka 2012 Arnoldov organový pozitív z Trnavskej baziliky
  2014 Hudobný život, Bratislava roč. 46, 2014, č. 1 – 2, s. 6
 • Organy v Bazilike sv. Mikuláša a ich staviteľ
  2012 Novinky z radnice, Trnava roč. XXIII, 2012, č. 7, s. 14 – 18
 • Slovenská duchovná pieseň na začiatku 21. storočia
  2008 70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník z muzikologickej konferencie, Dolná Krupá, 22. – 23. novembra 2007, Sylvia Urdová (ed.), Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Spolok svätého Vojtecha, Bratislava, Trnava 2008, s. 148 – 155
 • Píšťalový organ a jeho liturgické a spoločenské postavenie
  2007 Vývinové osobnosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku. Podpera, Rastislav (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2007, s. 127 – 132
 • Bach im Mittelpunkt
  2002 Adoramus Te roč. V, 2002, č. 1, s. 29
 • Píšťalový organ alebo Hi-Fi systém?
  2001 Adoramus Te roč. IV, 2001, č. 1, s. 15
 • Slovenská chrámová hudba na konci 20. storočia
  2001 Katolícke Slovensko 2000. Panoráma Katolíckej cirkvi na Slovensku v Jubilejnom roku 2000, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2001, s. 753 – 757
 • Ako predohrať pieseň Jednotného katolíckeho spevníka (12)
  2000 Adoramus Te roč. III, 2000, č. 1, s. 17
 • SŠ: Kyrie
  1999 Adoramus Te roč. II, 1999, č. 4, s. 18 – 19
 • Antica e moderna – Schola Gregoriana Pragensis (recenzia CD)
  1999 Adoramus Te roč. II, 1999, č. 4, s. 29
 • Interpretácia piesní Jednotného katolíckeho spevníka a problematika tvorenia predohier na motívy JKS
  1999 Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, Bugalová, Edita (ed.), Západoslovenské múzeum v Trnave, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1999, s. 66 – 74
 • SŠ: Ave Maria
  1998 Adoramus Te roč. I, 1998, č. 4, s. 20 – 21
 • Rozhovor s organistom Davidom di Fiore
  1998 Adoramus Te roč. I, 1998, č. 3, s. 34 – 35
 • Píšťalový organ si treba ctiť (preklad z nemčiny)
  1998 Adoramus Te roč. I, 1998, č. 3, s. 13
 • Ako predohrať pieseň Jednotného katolíckeho spevníka (11)
  1998 Adoramus Te roč. I, 1998, č. 1, s. 14
 • Ako predohrať pieseň Jednotného katolíckeho spevníka (10)
  1997 Adoremus roč. III, 1997, č. 3, s. 14
 • Trnavské organové dni ’97
  1997 Adoremus roč. III, 1997, č. 3, s. 35
 • Prežijú naše historické organy?
  1997 Adoremus roč. III, 1997, č. 2, s. 14
 • Ako predohrať pieseň Jednotného katolíckeho spevníka (9)
  1997 Adoremus roč. III, 1997, č. 2, s. 16
 • Ako predohrať pieseň Jednotného katolíckeho spevníka (8)
  1997 Adoremus roč. III, 1997, č. 1, s. 14
 • Evanjelická cirkev vzorom starostlivosti o kantorov?
  1997 Adoremus roč. III, 1997, č. 1, s. 16
 • Trnavský organár Valentin Arnold (1747 – 1812)
  Príspevok k dokumentácii historických organov na Slovensku
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 23, 1997, č. 2 – 4, s. 174 – 283
 • Ako predohrať pieseň Jednotného katolíckeho spevníka (7)
  1996 Adoremus roč. II, 1996, č. 4, s. 15
 • Duchovná hudba na BHS ’96
  1996 Adoremus roč. II, 1996, č. 4, s. 36
 • Kurz improvizácie pre organistov
  1996 Adoremus roč. II, 1996, č. 3, s. 36
 • Ako predohrať pieseň Jednotného katolíckeho spevníka (6)
  1996 Adoremus roč. II, 1996, č. 3, s. 15
 • Hudobné podujatia pôstneho obdobia v Bratislave
  1996 Adoremus roč. II, 1996, č. 2, s. 68
 • Matka božia trnavská Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1996 Adoremus roč. II, 1996, č. 2, s. 36
 • Ako predohrať pieseň Jednotného katolíckeho spevníka (5)
  1996 Adoremus roč. II, 1996, č. 2, s. 12
 • Ako predohrať pieseň Jednotného katolíckeho spevníka (4)
  1996 Adoremus roč. II, 1996, č. 1, s. 11
 • Ako predohrať pieseň Jednotného katolíckeho spevníka (3)
  1995 Adoremus roč. II, 1995, č. 2, s. 14
 • Ako predohrať pieseň Jednotného katolíckeho spevníka (2)
  1995 Adoremus roč. I, 1995, č. 1, s. 13
 • Ako predohrať pieseň Jednotného katolíckeho spevníka (1)
  1995 Adoremus roč. I, 1995, č. 0 (pilotne), s. 15
 • Editorská činnosť
 • Šurin, Stanislav (zost.): Trnavské organové dni 2015
  Jubilejný XX. ročník medzinárodného organového festivalu, na historických organoch Baziliky sv. Mikuláša v Trnave
  2015 Trnava 2015
  (20 s., s. l., s. n., programový bulletin)
 • Šurin, Stanislav (zost.): Katedrálny organový festival Bratislava
  6. ročník medzinárodného festivalu, na organe Geralda Woehla v Katedrále sv. Martina v Bratislave, 30. júl – 10. september 2015
  2015 Bratislava 2015
  (24 s., s. l., s. n., programový bulletin)
 • Šurin, Stanislav (zost.): Trnavské organové dni 2014
  XIX. ročník medzinárodného organového festivalu, na historických organoch Baziliky sv. Mikuláša v Trnave
  2014 Trnava 2014
  (12 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Šurin, Stanislav (zost.): Katedrálny organový festival Bratislava
  5. ročník medzinárodného festivalu, na organe Geralda Woehla v Katedrále sv. Martina v Bratislave, 31. júl – 11. september 2014
  2014 Trnava 2014
  (20 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Šurin, Stanislav (zost.): Katedrálny organový festival Bratislava
  4. ročník medzinárodného festivalu, na organe Geralda Woehla v Katedrále sv. Martina v Bratislave, 1. august – 13. september 2013
  2013 Trnava 2013
  (16 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Šurin, Stanislav (ed.): Deux chansons élégiaques pour chant et piano / Dve elegické piesne
  2013 Tribus musicae, Trnava 2013
  (20 s., 1 partitúra, 1. vyd., ISMN 979-0-9010010-2-2)
 • Šurin, Stanislav (zost.): Koncertný cyklus Marianum
  Trnavský festival klasickej hudby, 25. marec – 23. máj 2013
  2013 Trnava 2013
  (6 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Šurin, Stanislav (zost.): Trnavské organové dni 2013
  XVIII. ročník medzinárodného organového festivalu na historických organoch Baziliky sv. Mikuláša v Trnave
  2013 Trnava 2013
  (11 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Šurin, Stanislav (zost.): Trnavské organové dni 2012
  100 rokov veľkého organa v bazilike sv. Mikuláša. XVII. ročník medzinárodného organového festivalu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
  2012 Trnava 2012
  (12 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Šurin, Stanislav (zost.): Katedrálny organový festival Bratislava
  3. ročník medzinárodného festivalu, na organe Geralda Woehla v Katedrále sv. Martina v Bratislave, 9. august – 13. september 2012
  2012 Trnava 2012
  (16 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Šurin, Stanislav (zost.): Franz Liszt 2011
  Cyklus koncertov k 200. výročiu narodenia významného skladateľa a interpreta, Katedrála sv. Martina v Bratislave, 10. apríla – 15. mája
  2011 Trnava 2011
  (16 s., 1. vyd., programový bulletin)
 • Šurin, Stanislav (ed.): Schneider-Trnavský, Mikuláš: Prelúdiá pre organ
  2005 Hudobné centrum, Bratislava 2005
  (60 s., 1 partitúra, 2. vyd., Národné hudobné centrum, Bratislava 1998 – 1. vyd.)
 • Šurin, Stanislav – Trummer, Johann (ed.): Historické organy. Úlohy pre výskum, organárstvo, pamiatkové úrady a cirkvi / Historische Orgeln. Aufgaben für Forschung, Orgelbau, Denkmalamt und Kirchen
  Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 28. septembra – 1. októbra 2000
  2001 Bachova spoločnosť na Slovensku, Bratislava 2001
  (191 s., 1. vyd., GaRT)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Missa Tirnaviensis et alia opera musicae sacrae [zvukový záznam]
  2016 Tribus musicae, Bratislava 2016
  (1 CD)
 • Šurin, Stanislav – Schulz, Ján: Fiat lux – pocta nevidiacemu organistovi
  2012 Novinky z radnice, Trnava roč. XXIII, 2012, č. 7, s. 29 – 30
 • Trnavský organár Valentín Arnold a jeho prvenstvo
  2012 Katolícke noviny, Bratislava roč. 127, 2012, č. 10, s. 14
 • Habet sua fata organa
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 12, s. 16
 • Marian Alojz Mayer: Dejiny organa na Slovensku od najstarších čias až po súčasnosť [recenzia knihy]
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 1 – 2, s. 53 – 54
 • Petr Eben – skladateľ, ktorého si Pán učinil svojím nástrojom
  2007 Adoremus Te roč. 10, 2007, č. 4, s. 35 – 36
 • Orgemobil pre Vatikán
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 44 – 45
 • Chvála varhan (recenzia publikácie o stavbe nového organa v Brne)
  2002 Adoramus Te roč. V, 2002, č. 2, s. 27
 • Proti gustu žiaden dišputát (fejtón)
  2002 Adoramus Te roč. V, 2002, č. 1, s. 27 – 28
 • 100 slovenských skladateľov (recenzia publikácie)
  2001 Adoramus Te roč. IV, 2001, č. 1, s. 25
 • Trummer, Johann: Internazionale Orgelkonferenz in Bratislava, 28. – 30. 9. 2000
  2001 Singen und Musizieren im Gottesdienst, St. Gallen roč. 126, 2001, s. 258 – 259
 • Bach-Choräle. Carus Verlag Stuttgart 1999
  Recenzia vydania Bachových chorálov
  2000 Adoramus Te roč. III, 2000, č. 2, s. 38
 • Na úvod
  2000 Adoramus Te roč. III, 2000, č. 2, s. 2
 • Trummer, Johann: Internazionale Orgelkonferenz in Bratislava, 28. – 30. 9. 2000
  2000 Singende Kirche, Viedeň roč. 47, 2000, č. 4, s. 245
 • Ohlas na kritiku (odpoveď na kritiku Jána Malovca)
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 3, s. 3
 • Missa pro festis natalitis (recenzia CD)
  1998 Adoramus Te roč. I, 1998, č. 1, s. 33
 • Ohlas – ad: Ivan Sokol
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 1, s. 2
 • Trnavský organár (k 250. výročia narodenia Valentina Arnolda 1747 – 1812)
  1998 Katolícke noviny, Bratislava roč. 113, 1998, č. 5, s. 15
 • Rok sv. Hildegardy
  1998 Katolícke noviny, Bratislava roč. 113, 1998, č. 11, s. 14
 • Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
  1998 Slovart Records, Bratislava 1998
  (Text v booklete CD)
 • Miro Bázlik – Pro cantorum (recenzia notovej publikácie)
  1997 Adoremus roč. III, 1997, č. 3, s. 34
 • Dni starej hudby ’97
  1997 Adoremus roč. III, 1997, č. 3, s. 36
 • Trnavské organové dni ’97
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 19, s. 2

Diskografia

 • Foto: Anima Mundi ANIMA MUNDI
  2017 CD – Tribus musicae 2045-004-2
  1. Michael Praetorius: Ballet des Coqs
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  2. Michael Praetorius: Spagnoletta
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  3. Samuel Marckfelner: Alud (Preambulum) et Fuga 6. Thoni
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  4. Giulio Caccini: Ave Maria
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  5. Intrada (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  6. Gaudium (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  7. Lilia mia, cor mio (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  8. Treza (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  9. Sarabanda (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  10. Saltirella (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  11. Volta (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  12. Amor (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  13. Chorea in D (Pestrý levočský zborník)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  14. Peter Heeren: Choral "Was Gott tut, das ist wohlgetan"
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  15. Johann Sebastian Bach:
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  16. Corrente (European Baroque Suite)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  17. Tambourin (European Baroque Suite)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  18. Rondeau (European Baroque Suite)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  19. Princess Royal (European Baroque Suite)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  20. Siciliano (European Baroque Suite)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  21. Fanfare (European Baroque Suite)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  22. Stanislav Šurin: Fanfáry
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  23. Gaston Litaize: Prélude liturgique
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  24. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  25. Alan Hovhaness: Prayer of Saint Gregory
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  26. Jiří Strejc: Preludium (Sonate I.)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  27. Malte Rühmann: Die Verheißungen der Sehnsucht
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  28. Vera Stanislav: Am Abend
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  29. Señora Doña Maria (Chile)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  30. Doina din Banat (Romania)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  31. Habanera Gris (Cuba)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  32. Flieg herbei (Ukraine)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  33. Gort na Saileán (Ireland)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
  34. Sanie cu Zurgalai (Romania)
   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)
 • Foto: Stanislav Šurin : Missa tirnaviensis et alia opera musicae sacrae STANISLAV ŠURIN : MISSA TIRNAVIENSIS ET ALIA OPERA MUSICAE SACRAE
  2016 CD – Tribus musicae 1794-006-2
  1. Stanislav Šurin: Fanfáry
   Rastislav Suchan (tr), Peter Bubnič (tr), Juraj Mitošinka (tn), Marek Bubnič (tnb), Peter Kosorín (tp), Martin Bako (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  2. Stanislav Šurin: Chanson d'automne
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  3. Stanislav Šurin: Aleluja
   Hilda Gulyásová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Zuzana Holičková (zbm.), Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
  4. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Alma Redemptoris Mater
   Hilda Gulyásová (s), Stanislav Šurin (org)
  5. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Salve Regina
   Hilda Gulyásová (s), Stanislav Šurin (org)
  6. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Ave Regina coelorum
   Hilda Gulyásová (s), Stanislav Šurin (org)
  7. Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis
   Hilda Gulyásová (s), Peter Kollár (br), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Zuzana Holičková (zbm.), Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Stanislav Šurin (org), Slovenská filharmónia, Rastislav Štúr (dir.)
 • Foto: Franz Liszt : Requiem FRANZ LISZT : REQUIEM
  2015 CD – Tribus musicae
  1. Franz Liszt: Requiem, R 488 / S 12
   András Hajdu (t), István Viszló (t), Béla Laborfalvi-Soós (br), Péter Cser (b), Stanislav Šurin (org), St Ephraim Male Choir, Tamás Bubnó (dir.)
 • Foto: The New Organ in Dolný Kubín THE NEW ORGAN IN DOLNÝ KUBÍN
  2015 CD – Tribus musicae 1794-005-2
  1. Johann Sebastian Bach: Preludium G dur, BWV 541, 1
   Stanislav Šurin (org)
  2. Johann Sebastian Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
   Stanislav Šurin (org)
  3. Johann Sebastian Bach: Fuga G dur, BWV 541, 2
   Stanislav Šurin (org)
  4. Giovanni Battista Pergolesi: Siciliana
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Stanislav Šurin (org)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Jana Pastorková (s), Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  7. Felix Borowski: Adoration
   Mariusz Monczak , Stanislav Šurin (org)
  8. Bohuslav Martinů: Vigilia
   Stanislav Šurin (org)
  9. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Salve Regina
   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org)
  10. Stanislav Šurin: Chanson d'automne
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  11. Vladimír Godár: Majkomašmalon
   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org)
  12. Henryk Mikołaj Górecki: Malá fantázia
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  13. Jiří Strejc: Sonata I. – Preludium, Aria, Toccata
   Stanislav Šurin (org)
 • Foto: Tlieska im celý svet : Bratislavský chlapčenský zbor TLIESKA IM CELÝ SVET : BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
  2015 DVD – Dimas
  1. The Beatles: When I am 64
   Bratislavský chlapčenský zbor, Dana Hajóssy (pf), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  2. John Carter: Praise to the Lord
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  3. Sylvie Bodorová: Amari, Motoris
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  4. arr. Gabriela Bernáthová: Ej, hora, hora; Ej, lásko, lásko; Po lhoteckých lúkach
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  6. arr. Ľudovít Rajter: A ked sa Janošek na vojnu bral
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  7. Sylvie Bodorová: Cinďom me pindrale
   Bratislavský chlapčenský zbor, Dana Hajóssy (pf), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  8. Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis – Gloria
   Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Vrábel (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  9. Arvo Pärt: Most Holy Mother of God
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  10. Giovanni Croce: Cantate Domino
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  11. Šimon Brixi: Magnificat
   Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Vrábel (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  12. Maurice Duruflé: Ubi caritas
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  13. César Franck: Psaume 150
   Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Vrábel (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  14. Charles Gounod: Ave verum
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  15. Franz Schubert: Mille cherubini cin coro
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
 • Foto: Dáma v rýchliku DÁMA V RÝCHLIKU
  2013 CD – Celebrity Service Agency 1617 0006-2
  1. Stanislav Šurin: Už koľkú noc
   Kamil Mikulčík (v), Stanislav Palúch (vn, keyb, gui), Štefan Bugala (bat), Róbert Ragan (cb), Klaudius Kováč (pf)
  2. Stanislav Šurin: Smutná ranná električka
   Kamil Mikulčík (v), Stanislav Palúch (vn, keyb, gui), Peter Solárik (bat), Róbert Ragan (cb)
  3. Stanislav Šurin: Problém
   Kamil Mikulčík (v), Stanislav Palúch (vn, keyb, gui), Štefan Bugala (bat), Róbert Ragan (cb), Klaudius Kováč (pf)
  4. Stanislav Šurin: Kaplnka
   Kamil Mikulčík (v), Stanislav Palúch (vn, keyb, gui), Róbert Ragan (cb), Marcel Comendant (zmb), Marek Pastírik (tarogáto)
  5. Stanislav Šurin: Okienko
   Kamil Mikulčík (v), Stanislav Palúch (vn, keyb, gui), Štefan Bugala (bat), Róbert Ragan (cb), Klaudius Kováč (pf), Marek Pastírik (sx)
  6. Stanislav Šurin: Po písmenku
   Kamil Mikulčík (v), Stanislav Palúch (vn, keyb, gui), Štefan Bugala (bat), Róbert Ragan (cb), Klaudius Kováč (pf), Marcel Comendant (zmb)
  7. Stanislav Šurin: Dáma v rýchliku
   Kamil Mikulčík (v), Stanislav Palúch (vn, keyb, gui), Róbert Ragan (cb)
  8. Stanislav Šurin: Svadba
   Kamil Mikulčík (v), Stanislav Palúch (vn, keyb, gui), Peter Solárik (bat), Róbert Ragan (cb), Marcel Comendant (zmb)
  9. Stanislav Šurin: Zápalky
   Kamil Mikulčík (v), Stanislav Palúch (vn, keyb, gui), Peter Solárik (bat), Róbert Ragan (cb), Marcel Comendant (zmb)
  10. Stanislav Šurin: Šachy
   Kamil Mikulčík (v), Stanislav Palúch (vn, keyb, gui), Peter Solárik (bat), Róbert Ragan (cb), Marcel Comendant (zmb)
  11. Stanislav Šurin: Hrdlička
   Kamil Mikulčík (v), Stanislav Palúch (vn, keyb, gui)
  12. Stanislav Šurin: Sklamanie
   Kamil Mikulčík (v), Stanislav Palúch (vn, keyb, gui), Róbert Ragan (cb)
 • Foto: The Organs in Trnava's basilica 1 THE ORGANS IN TRNAVA'S BASILICA 1
  2013 CD – Tribus musicae 2045 001-2

  Girolamo Frescobaldi: 1.Aria detta balletto 2.Recercar con obligo di cantar la quinta parte senza toccarla 3.Canzon post il comune Johann Schop: 4.Lacrimae Pavaen Samuel Marckfelner: 5.Preambulum ex A 6.Aliud (Preambulum) et Fuga 6. Thoni Samuel Capricornus: 7.Sonata in e (for violin and b. c.) P. Pantaleón Roškovský: 8.Praelude 9.Fuga finaliter cum coronaliter (ex Musaeum Pantaleonianum) Samuel Capricornus: 10.Domine Jesu Christe (for voice, violin and b. c.) Johann Philipp Krieger: 11.Toccata und Fuge in a Domenico Zipoli: 12.All' Offertorio 13.Pastorale 14.Canzona in re minore Hilda Gulyásová, soprán Miloš Valent, barokové husle Stanislav Šurin, organ
  1. Stanislav Šurin (org), Hilda Gulyásová (s), Miloš Valent (bvn)
 • Foto: Dixit Dominus DIXIT DOMINUS
  2008 CD – MM 0058-2
  1. Stanislav Šurin (org)
 • Foto: Music from Trnava MUSIC FROM TRNAVA
  2008 CD – Agentúra AP Projekt MM 0107-2-231

  Live nahrávka záverečného koncertu festivalu Trnavské organové dni 2008
  1. Stanislav Hochel: Hudba pre mesto Trnava
   Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa Trencin-Teplicensis
   Hilda Gulyásová (s), Helena Oborníková (a), Peter Malý (t), Peter Kollár (b), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)
  3. Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis
   Hilda Gulyásová (s), Peter Kollár (b), Stanislav Šurin (org), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)
 • Foto: GAUDETE IN DOMINO GAUDETE IN DOMINO
  2007 CD – MM 0091-2-233
  1. Stanislav Šurin (org)
 • Foto: Hudba v Trnavskej katedrále HUDBA V TRNAVSKEJ KATEDRÁLE
  2007 CD – AP 0029-2-031
  1. Johann Pachelbel:
   Stanislav Šurin (org), Rastislav Suchan (tr)
 • Foto: Franz Liszt : Via crucis FRANZ LISZT : VIA CRUCIS
  2006 CD – AP projekt AP 0023-2-031
  1. Franz Liszt: Via crucis
   Jana Pastorková (s), Kamila Zajíčková (s), Branislav Kostka (dir.), Petra Noskaiová (ms), Peter Mikuláš (b), Gustáv Beláček (b), Igor Valentovič (b), Musica Vocalis, Stanislav Šurin (org)
  2. Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid
 • Foto: Slovenský filharmonický zbor SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
  2006 CD – Slovenská filharmónia SLF 0013-2-031
  1. Gioacchino Rossini: Petite Messe solennelle
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Henrieta Lednárová (s), Jana Kurucová (a), Otokar Klein (t), Peter Mikuláš (b), Marian Lapšanský (pf), Eva Salayová (pf), Anna Predmerská-Zúriková (harm)
  2. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Stanislav Šurin (org)
  3. Ivan Hrušovský: Cantate Domino
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.)
  4. Zdeněk Lukáš: Pocta tvůrcům op. 147
   Stanislav Mucha (vn), Eva Salayová (pf), Blanka Juhaňáková (dir.), Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: BACH in der Wiener Schubertkirche BACH IN DER WIENER SCHUBERTKIRCHE
  2005 CD – AP 0019-2-131
  1. Johann Sebastian Bach:
   Stanislav Šurin (org)
 • Foto: Vivaldi: Gloria – Händel: Judas Maccabäus VIVALDI: GLORIA – HÄNDEL: JUDAS MACCABÄUS
  2003 CD – Slovak Radio Records SPA 03200-2
  1. Antonio Vivaldi: Gloria
   Kamila Zajíčková (s), Helga Varga Bachová (s), Darina Tóthová (ms), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Collegium baroque, Branislav Kostka (dir.)
  2. Georg Friedrich Händel: Judas Maccabäus
   Darina Tóthová (ms), Bratislavský chlapčenský zbor, Stanislav Šurin (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)
 • Foto: The Organ of the Cathedral in Graz THE ORGAN OF THE CATHEDRAL IN GRAZ
  2002 CD – Slovart Records SR 0048
  1. Johann Sebastian Bach:
   Stanislav Šurin (org)
 • Foto: Duchovná tvorba Mikuláša Schneidera-Trnavského II DUCHOVNÁ TVORBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO II
  1999 CD – B.E.S.T. Agentúra BE 0002-2-231
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox
   Zbor SĽUK-u, Branislav Kostka (zbm.), Stanislav Šurin (org), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Benedicta cuius viscera op. 22
   Jana Pastorková (s), Vladimír Bereník (vn), Stanislav Šurin (org)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Weihnachtsoffertorium in G. Laetentur coeli
   Zbor SĽUK-u, Juraj Mitošinka (tn), Stanislav Šurin (org), Slovenská filharmónia, Branislav Kostka (dir.)
 • Foto: Vivaldi Antonio: Gloria, RV 586; Magnificat, RV 610 VIVALDI ANTONIO: GLORIA, RV 586; MAGNIFICAT, RV 610
  1998 CD – Slovart Records SR-0036

  Musica vocalis Branislav Kostka – zbormajster Stanislav Šurin – organ
  1. Antonio Vivaldi:
   Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.), Helga Varga Bachová (s)
 • Foto: Duchovná a organová tvorba M. Schneidra-Trnavského I DUCHOVNÁ A ORGANOVÁ TVORBA M. SCHNEIDRA-TRNAVSKÉHO I
  1997 CD – LUX Media, s. r. o. LM 0011-2-031
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (vn), Musica Vocalis, Vladimír Bereník (koncertný majster), Branislav Kostka (dir.), Capella Tirnaviensis
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria in Es
   Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pro defunctis in c, op. 41
   Petra Noskaiová (a), Marián Pavlovič (t), Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Stanislav Šurin (org), Peter Reiffers (org)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Terzett Ave Maria
   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (vn)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa in honorem Sanctissimi Cordis Iesu in Es
   Jana Pastorková (s), Petra Noskaiová (a), Marián Pavlovič (t), Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (koncertný majster), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.), Capella Tirnaviensis
  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Matka Božia Trnavská
   Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)
 • Foto: Orchester Pavla Zajačka: Vianoce s Octet Singers ORCHESTER PAVLA ZAJAČKA: VIANOCE S OCTET SINGERS
  1997 CD – RB – vydavateľstvo Slovenského rozhlasu (RB 0140-2231)
  1. Stanislav Šurin (org), Blanka Juhaňáková (zbm.), Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik (cl), Miloš Števove (cr), Branislav Hóz (cr), Vladimír Miklovič (cr), Pavel Zajáček (tn)
 • Foto: The Slovak Philharmonic Choir THE SLOVAK PHILHARMONIC CHOIR
  1996 CD – Radio Bratislava RB 0113-2231
  1. Stanislav Šurin (org), Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (dir.), Blanka Juhaňáková (zbm.)
 • Foto: Hymnus na lásku HYMNUS NA LÁSKU
  1993 MG – Radio Bratislava RB 0034-4 911
  1. Stanislav Šurin (org), Peter Reiffers (org), Jana Pastorková (s), Janka Rychlá (dir.)

Ocenenia

 • Cena Fra Angelico
  2016 za osobný prínos do kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku
 • Cena Sebastian
  2005 – 2007 za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov (za organizáciu organových festivalov s prihliadnutím na nahrávku Bach in der Wiener Schubertkirche)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Stanislav Šurin: Deux chansons élégiaques (Dve elegické piesne)
  pre soprán a klavír
  25. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Zuzana Zamborská (pf)
 • Stanislav Šurin: Aleluja
  pre soprán, trúbku, organ, plechové dychové nástroje a zbor
  6. 6.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála sv. Jána Kristiteľa, Trnava, SK
 • Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis
  15. 9.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnavské organové dni, Bazilika sv. Mikuláša, Trnava, SK
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Peter Kollár (br), Stanislav Šurin (org), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)
 • Stanislav Šurin: Mariánske antifóny
  pre spev a organ
  20. 8.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnavské organové dni, Trnava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Mário Sedlár (org)
  Premiéra časti "Ave Maria".
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis
  9. 10.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kostol sv. Terézie z Ávily, Budapešť, HU
  INTERPRETI: Schola Cantorum Budapestiensis, Tamás Bubnó (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 10. 2019