Profil osobnosti

Foto: Ladislav Mokrý Zdroj: Archív Hudobného centra

Ladislav Mokrý

2. 6. 1932 Topoľčany – 19. 9. 2000 Bratislava

muzikológia, publicistika, hudobný manažment
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1954 – 1959
pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (hudobná paleografia)
1955
absolvoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
od 1961
pedagóg na VŠMU (dejiny hudby, hudobná sociológia, 1990 – 1993 manažment hudobnej kultúry)
1961 – 1968
pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV
1968 – 1992
riaditeľ Slovenskej filharmónie
1968 – 1975
člen Výkonného výboru Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO
1969 – 1971
redaktor vydavateľstva Tatran a Štátneho hudobného vydavateľstva
1971 – 1975
generálny tajomník Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO
1976 – 1982
viceprezident Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO
1980 – 1988
člen festivalového výboru Pražskej jari
1990 – 1992
riaditeľ Slovkoncertu
1997 – 1999
riadieľ Sekcie metodiky, výskumu hudobnej kultúry a dokumentačnej činnosti v Národnom hudobnom centre
od 1997
viceprezident Dvořákovej spoločnosti (The Dvořák Society) so sídlom v Londýne

Vo svojom výskume sa zameriaval na dejiny slovenskej hudby, hudobnú sociológiu, hudobnú kultúru, venoval sa reflexii slovenskej hudobnej tvorby, slovenskej muzikológie, slovenských hudobných inštitúcií a sociálnej funkcii slovenskej hudobnej kultúry.

Je autor statí, štúdií, prác z oblasti starších dejín slovenskej a slovanskej hudby, hudobnej sociológie, spoluautor Dejín slovenskej hudby (1957), prekladateľ odbornej hudobnej literatúry.

Aktívne zasahoval do rozvoja hudobného a koncertného života na Slovensku. Stál pri zrode medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, kde pôsobil dlhé roky ako podpredseda a neskôr predseda festivalového výboru; zastával viaceré funkcie v hudobných spolkoch, inštitúciách, kolégiách a radách, v časoch železnej opony napomáhal rozvoju medzinárodných vzťahov a umeleckej výmeny.

Bibliografia

 • Máliková, Mária: Oslávili 80. výročie narodenia Ladislava Mokrého
  2012 Topoľčianske noviny. Dnešok, Topoľčany roč. 53, 2012, č. 24, s. 9
 • Ursínyová, Terézia: Venované pamiatke Ladislava Mokrého
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 22
 • Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení II
  Medzinárodné sympózium Jána Albrechta, venované Ladislavovi Mokrému, zostavila a redigovala Zuzana Martináková
  2003 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003
  (132 s., 1. vyd.)
 • -ek-: ZUŠ Ladislava Mokrého
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 4
 • Kurajdová, Ema: Ladislav Mokrý (1932 – 2000)
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 1, s. 96 – 115
 • Vicelová, Eva (zost.): Ladislav Mokrý (1932 – 2000)
  2002, 2007, 2008 Tribečská knižnica, Topoľčany 2002, 2007, 2008
 • Kurajdová, Ema: Filozofické koncepcie v hudbe a umení, Banská Bystrica, 5. – 8. októbra 2001
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 2 – 3, s. 412 – 414
 • Vajda, Igor: Docent PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. (1932 – 2000)
  2001 Viera a život roč. 11, 2001, č. 1, s. 72
 • Ursínyiová, Terézia: Doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc.
  2001 Maťašík, Andrej (zost.) a kol.: Umelecké hodnoty 20. storočia, Združenie literátov Svojpomoc, Bratislava 2001, s. 32 – 34
  (167 s., 1. vyd.)
 • Doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc. (2. 6. 1932 – 19. 9. 2000)
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 10, s. 2 – 3
 • Bulla, Marián: Odišiel vzácny človek Laco Mokrý
  2000 Kultúra, Bratislava roč. 3, 2000, č. 22, s. 15
 • Pokorný, Juraj: Za Ladislavom Mokrým
  2000 Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, Bratislava roč. 2, 2000, č. 40, s. 11
 • Palovčík, Michal: Za Ladislavom Mokrým
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 35, s. 2
 • Fecsková, Silvia: Za doc. dr. Ladislavom Mokrým, CSc.
  Zomrela popredná osobnosť slovenskej hudobnej kultúry
  2000 Bardejovské novosti, Bardejov roč. 11, 2000, č. 42, s. 5
 • Blaho, Vladimír: Za Ladislavom Mokrým (2. 6. 1932 Topoľčany – 19. 9. 2000 Bratislava)
  Opustila nás jedinečná osobnosť hudobnej kultúry
  2000 Národná osveta, Bratislava roč. 10, 2000, č. 18, s. 23
 • Beyreuther-Raimondi, A.: Zum Tode von Prof. Dr. Ladislav Mokrý
  2000 Neue Solidarität. Teil II, Schiller-Institut, Vereinigung für Staatskunst e. V., Wiesbaden 2000, č. 46 (15. 11.)
 • Mikloško, Jozef: Wer gibt uns nun neue Ideen?
  2000 Neue Solidarität. Teil II, Schiller-Institut, Vereinigung für Staatskunst e. V., Wiesbaden 2000, č. 46 (15. 11.)
 • Ondrejičková, Ivica – Mokrý, Ladislav: Docent Ladislav Mokrý: “Aj hudba zviditeľňuje Slovensko”
  1992 Život, Bratislava roč. 42, 1992, č. 39, s. 6
 • Ursínyiová, Terézia: Osobnosť hudobnej kultúry
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 12, s. 7
 • Ivanová, M. – Mokrý, Ladislav: Lákadlom hviezdy a hviezdičky
  Hudba v znamení letných festivalov
  1991 Práca, Bratislava roč. 46, 1991, č. 159 (10. 7.), s. 6
 • Pospíšilová, Iveta – Mokrý, Ladislav: Vážne o vážnej hudbe
  1991 Slobodný piatok, Bratislava roč. 2, 1991, č. 13, s. 12
 • Heslo o Ladislavovi Mokrom
  1990 kol.: Encyklopédia dramatických umení. Zv. 2. M – Ž, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1990, s. 76
 • Ursínyová, Terézia – Mokrý, Ladislav: Pracovať s plným nasadením
  1989 Nové Slovo, Bratislava roč. 31, 1989, č. 43, s. 13
 • Kopicová, Gabriela – Mokrý, Ladislav: Hudba nie je len jedna
  Hovoríme s dr. Ladislavom Mokrým, CSc., riaditeľom Slovenskej filharmónie
  1989 Televízia, Bratislava roč. 24, 1989, č. 14, s. 28 – 29
 • Rajterová, Alžbeta – Mokrý, Ladislav: Slovenská filharmónia: Tvorivý kolektív
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 21, s. 1, 4, 12
 • Puškášová, Melánia – Mokrý, Ladislav: S Ladislavom Mokrým o 40. koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 8, s. 15
 • Ursínyiová, Terézia – Mokrý, Ladislav: O prínosoch a rezervách
  Rozhovor s Ladislavom Mokrým, riaditeľom Slovenskej filharmónie
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 177 (29. 7.), s. 5
 • Palovčík, Michal – Mokrý, Ladislav: Mladí umelci potrebujú priestor
  O aktuálnych problémoch s riaditeľom Slovenskej filharmónie
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 205 (2. 9.), s. 5
 • Olach, Ľubomír – Mokrý, Ladislav: Úspech, ktorý zaväzuje
  1986 Sloboda, Obzor, Bratislava roč. 41, 1986, č. 43, s. 4
 • Truhlářová, Agneša – Mokrý, Ladislav: Máme čo ponúknuť
  1986 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 19, 1986, č. 37, s. 6
 • Bachleda, Stanislav – Mokrý, Ladislav: Slúžiť ideálom humanizmu
  Hovoríme na tému významu hudby pre mier
  1986 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 18, 1986, č. 1, s. 4
 • Ursínyová, Terézia – Mokrý, Ladislav: Problémy a perspektívy festivalu
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 18, s. 4, 7
 • Palovčík, Michal: Vždy osožné stretnutia
  Z dielne muzikológa
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 138 (12. 6.), s. 5
 • Nováček, Zdenko: Mnohostrannosť vedca
  K päťdesiatke Ladislava Mokrého
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 11, s. 3
 • Vašečková, Viera – Mokrý, Ladislav: Hudba je všadeprítomná
  1981 Život, Bratislava roč. 31, 1981, č. 1, s. 18 – 21
 • Truhlářová, Agneša – Mokrý, Ladislav: Nech hudba znie mestami
  1981 Nové Slovo, Bratislava roč. 23, 1981, č. 41, s. 13
 • Palovčík, Michal – Mokrý, Ladislav: V kontexte s úlohami doby
  Rozhovor o koncertnej sezóne a niektorých problémoch
  1980 Pravda, Bratislava roč. 61, 1980, č. 151 (28. 6.), s. 5
 • Groš, Martin – Mokrý, Ladislav: Pred cestami a kolaudáciou
  S riaditeľom Slovenskej filharmónie dr. Ladislavom Mokrým
  1980 Smena, Bratislava roč. 33, 1980, č. 73 (26. 3.), s. 6
 • Machala, Drahoslav – Mokrý, Ladislav: Víťazné umelecké ťaženie
  Postrehy z japonského zájazdu Slovenskej filharmónie
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 25, s. 15
 • Snopko, Ladislav – Mokrý, Ladislav: Seriózne vo všetkých žánroch
  1980 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 12, 1980, č. 2, s. 1 – 2
 • Groš, Martin – Rapoš, Gabriel – Mokrý, Ladislav: Dobrý chýr Slovenskej filharmónie
  Hovoríme s riaditeľom SF dr. Ladislavom Mokrým
  1979 Práca, Bratislava roč. 34, 1979, č. 278 (24. 11.), s. 6
 • Groš, Martin – Mokrý, Ladislav: O sezóne – po sezóne
  Hovoríme s riaditeľom SF dr. Ladislavom Mokrým
  1979 Práca, Bratislava roč. 34, 1979, č. 160 (10. 7.), s. 6
 • Kristová, Z. – Mokrý, Ladislav: Otvárať nové obzory
  Na prelome sezón sa zhovárame s riaditeľom Slovenskej filharmónie PhDr. Ladislavom Mokrým, CSc.
  1979 Večerník, Bratislava roč. 24, 1979, č. 126 (29. 6.), s. 7
 • Heslo o Ladislavovi Mokrom
  1979 kol.: Encyklopédia dramatických umení. Zv. 3. K – M, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1979, s. 612
 • Palovčík, Michal – Mokrý, Ladislav: Umelecký monument tejto doby
  Slovenská filharmónia plodom víťazstva nášho ľudu
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 24 (28. 1.), s. 5
 • Ursínyová, Terézia a kol.: O súčasnosti a perspektívach slovenskej hudby
  Rozhovor o aktuálnych problémoch slovenskej hudby
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 2, s. 1, 8
 • Palovčík, Michal: Spoločné ciele tvorby a teórie
  Rozhovor muzikológov pred zjazdom slovenských skladateľov
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (12. 2.), s. 5
 • Heslo o Ladislavovi Mokrom
  1965 kol.: Československý hudebni slovník osob a institucí. Zv. 2. M – Ž, Státní hudební vydavatelství, Praha 1965, s. 108
 • Vanek, R. – Mokrý, Ladislav: O problémoch nášho koncertného života
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 12, s. 522 – 524
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Mokrý, Ladislav – Rybarič, Richard – Mačák, Ivan – Vajdička, Ľudovít – Ballová, Ľubica – Múdra, Darina – Čížik, Vladimír – Žitná, Viera: Pramene slovenskej hudby
  1977 Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1977
  (155 s., 1. vyd.)
 • Hudobná sociológia – genéza a základné kategórie
  1965 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1965
  (239 s., rukopis, dizertačná práca)
 • Bibliografia hudobnej sociológie a príbuzných disciplín
  1965 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1965
  (32 s., 1. vyd.)
 • Stokowski, Leopold: Hudba pre všetkých
  1963 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1963
  (258 s., 1. vyd., Edícia: Knižnica estetického vzdelania, preklad z ruského vydania a zrevidované podľa anglického originálu)
 • Siegmund-Schultze, Walther: Georg Friedrich Händel
  Život a dielo
  1959 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1959
  (preklad z nemeckého originálu)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Die Musik der Slowakei im Spiegel ihrer Geschichte
  2000 Ibykus. Časopis pre poéziu, umenie a vedu 2000, č. 72, s. 34 – 36
 • Alexander Moyzes a budovanie profesionálnych hudobných inštitúcií
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 454 – 458
 • König, Franz: Spoločenská funkcia cirkvi (1963)
  1996 Duchovný pastier. Mesačník katolíckeho duchovenstva, Spolok svätého Vojtecha, Trnava roč. 77, 1996, č. 4, s. 156 – 159
  (preklad)
 • Kult kráľa Ladislava: Vo svetle kultúrnych tradícií
  1996 Historická revue. Vedecko-populárny časopis o histórii a archeológii, Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, Bratislava roč. 7, 1996, č. 2, s. 3 – 4
 • kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska
  Zv. 1, Zv. 2
  1989, 1990 Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989, 1990
 • Fellegi, Pavol (ed.) a kol.: Slovenská filharmónia
  1989 Tatran, Bratislava 1989
  (122 s., 1. vyd.)
 • Exegi monumentum
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 17, s. 9
  (Eugen Suchoň)
 • Slovenská a česká hudba
  1986 Angeli, Oriente: Prvé stretnutie s hudbou, Mladé letá, Bratislava 1986, s. 187 – 195
 • Horváth, Vladimír (ed.) a kol.: Slovenská filharmónia 1949 – 1979
  1980 Obzor, Bratislava 1980
  (200 s., 1. vyd., úvod napísal Ladislav Mokrý)
 • Odborová prognóza rozvoja hudobnej kultúry
  Prognóza rozvoja kultúry v SSR do roku 2000
  1980 Výskumný ústav kultúry, Bratislava 1980
  (33 s., 1. vyd.)
 • Tridsať rokov Slovenskej filharmónie
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 22, s. 8
 • kol.: Československá vlastivěda
  Díl IX. Umění. Hudba. Svazek 3
  1971 Československá akadémia vied, Horizont, Praha 1971, s. 26 – 30, 315 – 386
 • Zvuk, hudba a dnešný človek
  1969 Životné prostredie. Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava roč. 3, 1969, č. 1, s. 24 – 26
 • Jurík, Marián (ed.) a kol.: Malá encyklopédia hudby
  1969 Obzor, Bratislava 1969
  (642 s., 1. vyd., Supraphon, Praha 1983)
 • Eugen Suchoň
  1967 – 1968 Estetická výchova. Príloha Hudební výchova, Státní pedagogické nakladatelství, Praha roč. 9 – 10, 1967 – 1968, č. 5, s. 5 – 6
 • Počiatky hudobného baroka na Slovensku
  1966 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. VII, 1966, s. 97 – 108
 • Hudba a veda
  1966 Studie a úvahy, Československý rozhlas, Praha roč. 4, 1966, č. 3, s. 32 – 36
  (Čtvrtletník pro otázky rozhlasové tvorby a pro výzkum posluchačů)
 • Der Kanon zur Ehre des hl. Demetrius als Quelle für die Frühgeschichte des kirchenslavischen Gesanges
  Kánon k úcte sv. Demetria ako prameň raných dejín cirkevno-slovanského spevu
  1966 Anfänge der slavischen Musik, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1966, s. 35 – 41
  (sympózium)
 • Hudobná kultúra a prostriedky masovej komunikácie
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 9, s. 401 – 402
 • “Vedeme si čile?” 20 rokov slovenskej muzikológie
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 5, s. 202 – 205
 • Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii (I. 1945 – 1948)
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 5, s. 196 – 201
 • Hudba legendy zbavená
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 8, s. 233 – 235
 • Sociálna základňa slovenskej hudobnej kultúry
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 6, s. 168 – 172
 • Nová literatúra k dejinám hudobného baroka na Slovensku
  Prehľad literatúry
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 5, s. 160
 • Úvaha o kontinuite
  Carlo Gesualdo da Venosa
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 2, s. 49 – 50
 • Kríza alebo boj o perspektívu?
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 1, s. 4 – 7
 • J. L. Bella a dnešok
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 9, s. 285 – 286
 • Hudba v Košiciach v období klasicizmu
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 9, s. 272 – 273
 • Hudobné posoniensia vo viedenských zbierkach
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 8, s. 235 – 237
 • Zabudnutá správa o ruskej hudbe z roku 1774
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 2, s. 62 – 64
 • kol.: Československý hudební slovník osob a institucí
  Svazek 1. Svazek 2
  1963 Státní hudební vydavatelství, Praha 1963
 • Medzník vo vývoji československej muzikológie?
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 5, s. 138 – 140
 • Funkcie hudobného vysielania rozhlasu v našej spoločnosti
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 4, s. 105 – 107
 • Niektoré problémy slovenskej hudobnej terminológie
  1962 Československý terminologický časopis, SAV, Bratislava roč. 1, 1962, č. 6, s. 369 – 374
 • O niektorých problémoch súčasnej hudobnej vedy
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 8, s. 388 – 391
 • Otázky renesančnej hudby a súčasná hudobná historiografia
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 2, s. 55 – 60
 • Sovietske publikácie o Čajkovskom
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 546 – 547
 • Neznámy rukopis Franza Schuberta
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 4, s. 153 – 156
 • K prameňom teoretických názorov J. L. Bellu
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 3, s. 132
 • Poznámky o súčasnej seriálnej hudbe
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 11, s. 461 – 466
 • Pestrý zborník. (Štúdia)
  1957 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. II, 1957, s. 106 – 166
 • Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav: 40 rokov slovenskej hudby
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 8 – 9, s. 245 – 258
 • Na okraj “Dejín slovenskej hudby”
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 4 – 5, s. 128 – 130
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Mokrý, Ladislav – Tvrdoň, Jozef: Dejiny slovenskej hudby
  1964 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1964
  (193 s., 1. vyd.)
 • Hudobná paleografia
  1957 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1957
  (190 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Editorská činnosť
 • Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby
  1957 SAV, Bratislava 1957
  (540 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Za Zdeňkou Pilkovou
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 5, s. 3
 • Koľko bolo spišských Nemcov
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 3, 1999, č. 8, s. 50
 • Hansiho návrat
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 3, 1999, č. 3, s. 92
  (Ján Albrecht)
 • Kultúra 2000
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava roč. 3, 1999, č. 1, s. 75 – 76
 • Veľké jubileum spišského klenotu
  1999 Národná obroda, Bratislava roč. 10, 1999, č. 214 (17. 9.), s. 19
 • Duchovné oratórium dnes?
  1998 Listy roč. 11, 1998, č. 1, s. 23
 • Kniha pre mladých Európanov
  1996 Národná obroda. Príloha Štýl, Bratislava roč. 7, 1996, č. 75 (19. 3.), s. 7
  (recenzia knihy Dejiny Európy, Mladé letá, Bratislava 1995)
 • Milénium “Ostarricki”
  1996 Národná obroda. Príloha Štýl, Bratislava roč. 7, 1996, č. 255 (31. 10.), s. 8
 • Z najslávnejšieho zázračného dieťaťa charizmatická osobnosť
  Profil Yehudi Menuhina
  1996 Národná obroda. Príloha Štýl, Bratislava roč. 7, 1996, č. 108 (10. 5.)
 • Učenec, ktorého poznamenala nežičlivosť doby
  Ernest Zavarský – nekrológ
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6, 1995, č. 210 (11. 9.), s. 8
 • Rodí sa ďalšie špičkové komorné teleso
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6, 1995, č. 204 (4. 9.), s. 8
 • Za Václavom Neumannom
  1995 Práca, Bratislava roč. 50, 1995, č. 208 (8. 9.), s. 9
 • Úsilie o večný mier
  Polstoročie Organizácie spojených národov
  1995 Roľnícke noviny, Bratislava 1995, č. 243 (20. 10.), s. 3
 • Jubileum košickej Štátnej filharmónie
  1994 Dobrý deň a Roľnícke noviny, Bratislava roč. 28, 1994, č. 84 (13. 4.), s. 5
 • Tóny i podtóny slávností hudby
  S Ladislavom Mokrým o tradícii i nových problémoch BHS
  1992 Národná obroda. Príloha Víkend, Bratislava roč. 3, 1992, č. 227 (25. 9.), s. 3
 • (ipaž): Komu vyjde hviezda
  S predsedom festivalového výboru BHS Ladislavom Mokrým
  1991 Práca, Bratislava roč. 46, 1991, č. 227 (27. 9.), s. 6
 • Slovenská filharmónia v Španielsku
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 2, s. 7
 • Odraz francúzskej revolúcie v hudobnom umení
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 27, s. 15
 • Premeny československého hudobného kontextu
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 23, s. 10
 • V širších súvislostiach
  O hudbe na 24. ročníku Bratislavských hudobných slávností
  1988 Populár. Mesačník pre populárnu hudbu, Obzor, Bratislava roč. 20, 1988, č. 12, s. 4 – 5
 • Významná osobnosť slovenskej hudobnej kultúry
  Zaslúžilý umelec Ladislav Burlas sa dožíva 60 rokov
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 78 (3. 4.), s. 5
 • Na riešenie čakajú mnohé úlohy
  Pred zjazdmi umeleckých zväzov
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 41 (19. 2.), s. 5
 • Zamyslenie po zjazde
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 9, s. 1
  (Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov)
 • Za Zdenkom Nováčkom
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 16, s. 1
 • Významné podnety k nášmu hudobnému životu
  Perspektívny rozvoj sovietskej kultúry v intenciách 27. zjazdu KSSZ
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 261 (5. 11.), s. 5
 • Prehlbovať spoločenskú funkciu umenia
  Rozhovor s riaditeľom Slovenskej filharmónie pred novou sezónou
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 196 (21. 8.), s. 5
 • Naše umenie presvedčilo
  Úspech Slovenskej filharmónie v Japonsku
  1986 Práca, Bratislava roč. 41, 1986, č. 42 (19. 2.), s. 6
 • Kincelová, Emília: O výchove k hudbe a čo s tým súvisí
  Hovoríme s riaditeľom Slovenskej filharmónie Ladislavom Mokrým
  1986 Práca, Bratislava roč. 41, 1986, č. 270 (15. 11.), s. 6
 • Mokrý, Ladislav – Košler, Zdeněk – Režucha, Bystrík – Danel, Ewald – Kanta, Ľudovít: Úspech Slovenskej filharmónie v Japonsku
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 6, s. 1, 6
 • Návšteva v redakcii. O súčasnej hudobnej kultúre v podmienkach jej ďalšieho rozvoja vo svete i u nás
  Hovoríme s riaditeľom Slovenskej filharmónie v Bratislave
  1985 Osvetová práca. Dvojtýždenník pre teóriu a prax kultúry, výchovy a vzdelávania, Obzor, Bratislava roč. 35, 1985, č. 24, s. 20 – 22
 • Moderný romantik
  K 100. výročiu narodenia Albana Berga
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 3, s. 3
 • Mokrý, Ladislav – Slovák, Ladislav – Ťapajová, Elena: Po moste menom hudba
  1984 Slovensko roč. 8, 1984, č. 9, s. 18 – 19
 • Veľký prínos národnej kultúre
  Slovenská filharmónia skončila koncertnú sezónu
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 176 (27. 7.), s. 5
 • Olympiáda hudobného umenia v Moskve
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 143 (19. 6.), s. 5
 • Druhý medzinárodný hudobný festival v Moskve
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 14, s. 1
 • Kapitoly z hudobnej estetiky
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 98 (27. 4.), s. 5
  (Zdenko Nováček)
 • Iniciatívna a angažovaná osobnosť
  Muzikológ a pedagóg Zdenko Nováček 60-ročný
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 192 (16. 8.), s. 5
 • Slovenský filharmonický zbor v Holandsku
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 4, s. 6
 • Na margo Talichovej medaily
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 11, s. 1
 • V hudobnom umení máme čo zlepšovať
  Realizácia kultúrnej politiky strany
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 204 (28. 8.), s. 5
 • Ofenzívne na mnohých frontoch
  Hovoríme s riaditeľom Slovenskej filharmónie doc. dr. Ladislavom Mokrým, CSc.
  1982 Ľud roč. 35, 1982, č. 174 (24. 7.), s. 4
 • Bázlik, Igor – Burlas, Ladislav – Černecká, Ida – Ferenczy, Oto – Mokrý, Ladislav – Novák, Milan – Očenáš, Andrej – Papp, Gustáv – Suchoň, Eugen: Priateľstvo pretrvávajúce veky
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 23, s. 1, 3
  (Československo-sovietske vzťahy)
 • Výrazná osobnosť slovenskej hudby
  Za zaslúžilým umelcom Vojtechom Gabrielom
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 80 (4. 4.), s. 5
 • Tvorba a interpretácia
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 67 (20. 3.), s. 5
 • Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Palovčík, Michal: Osobnosť socialistickej kultúry
  Národný umelec prof. Ján Cikker 70-ročný
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 177 (29. 7.), s. 5
 • Mierové poslanie umenia
  Medzinárodný hudobný festival v Moskve
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 126 (30. 5.), s. 5
 • Medzinárodný deň hudby
  1981 Rytmus, Obzor, Bratislava roč. 32, 1981, č. 9, s. 1
 • Prekypujúce nadšenie pre orchester
  Na záver turné Slovenskej filharmónie po NSR hovorí dr. Ladislav Mokrý, CSc.
  1981 Večerník, Bratislava roč. 26, 1981, č. 32 (16. 2.), s. 5
 • Medzi dvoma sezónami
  Hovoríme s riaditeľom Slovenskej filharmónie dr. Ladislavom Mokrým, CSc.
  1981 Večerník, Bratislava roč. 26, 1981, č. 154 (7. 8.), s. 6 – 7
 • Slovenská filharmónia
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 21, s. 1, 8
 • Dramaturgické akcenty Bratislavských hudobných slávností 1981
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 16, s. 1
 • Okapcová, Taťjana – Haluzický, Juraj – Mokrý, Ladislav – Bartošek, František – Machala, Drahoslav: Vízum do Európy
  1980 Nové Slovo, Bratislava roč. 22, 1980, č. 40, s. 18 – 19
 • Jedinečný stánok kultúry
  Činnosť Domu umenia v Piešťanoch
  1980 Slovenské kúpele, Piešťany roč. 12, 1980, č. 4, s. 18 – 19
 • Jerevanské plénum a dva zaujímavé podnety
  Súťažná prehliadka tvorby mladých sovietskych skladateľov
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 24, s. 6
 • Mokrý, Ladislav – Košler, Zdeněk – Lapšanský, Marián: Slovenská filharmónia v Japonsku
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 16, s. 3
 • Hudobná teória a súčasnosť
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 39 (15. 2.), s. 5
  (Ladislav Burlas)
 • Hudba v premenách našej doby
  Rozhovor s riaditeľom Slovenskej filharmónie
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 29 (3. 2.), s. 5
 • V službách národnej kultúry
  Národný umelec prof. Ladislav Slovák 60-ročný
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 212 (8. 9.), s. 5
 • lv – Mokrý, Ladislav: Triumf Vzkriesenia v Berne
  1979 Večerník, Bratislava roč. 24, 1979, č. 93 (15. 5.), s. 5
 • Zomrel Louis Durey
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 18, s. 6
 • Tretí svetový týždeň hudby
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 18, s. 1, 3
 • Posledný zo súhvezdia
  Zomrel hudobný skladateľ, národný umelec ZSSR Aram Chačaturian
  1978 Pravda, Bratislava roč. 59, 1978, č. 108 (10. 5.), s. 5
 • Život zasvätený hudbe
  Medailónik národného umelca Eugena Suchoňa
  1978 Bratislava roč. 5, 1978, č. 2, s. 10 – 11
 • Slávnostné tóny
  1978 Smena na nedeľu, Bratislava roč. 13, 1978, č. 40 (6. 10.), s. 1, 7
 • Tvorcovia modernej slovenskej muzikológie (Jozef Kresánek)
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 24, s. 2
 • Skladateľ bytostne slovenský
  K 65. výročiu narodenia národného umelca prof. Jána Cikkera
  1976 Pravda, Bratislava roč. 57, 1976, č. (29. 7.), s. 5
 • Sezóna Slovenskej filharmónie
  1976 Práca, Bratislava roč. 31, 1976, č. (27. 11.), s. 5
 • Valné zhromaždenie MHR
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 24, s. 8
 • III. Tribúna ázijskej hudby
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 22, s. 1, 8
 • Za Miroslavom Filipom
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 13, s. 7
 • O hudbe v Paríži
  1969 Hudobný život, Bratislava roč. 1, 1969, č. 22, s. 1, 7
 • Slovenská filharmónia, interpretka najpozitívnejších hodnôt
  1968 Televízia, Československá televízia, Bratislava roč. 4, 1968, č. 44, s. 7
 • O mladej Slovenskej filharmónii
  1968 Nové Slovo, Bratislava roč. 10, 1968, č. 210, s. 26
 • Nie každodenná rozhlasová premiéra
  Premiéra kantáty Ilju Zeljenku Oświęcim v bratislavskom rozhlase
  1964 Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, Slovenský spisovateľ, Bratislava roč. 80, 1964, č. 4, s. 143 – 144
 • Paul Hindemith
  1964 Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, Slovenský spisovateľ, Bratislava roč. 80, 1964, č. 3, s. 139 – 140
 • Konečne Mr Scrooge
  1964 Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, Slovenský spisovateľ, Bratislava roč. 80, 1964, č. 3, s. 109 – 111
 • Hallskí madrigalisti
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 8, s. 255 – 256
 • Rozhovor o novej hudbe s Romanom Haubenstockom Ramatim
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 5, s. 146 – 148
 • Úspech celkom triumfálny
  1964 Kultúrny život, Bratislava roč. 19, 1964, č. 41, s. 5
  (Úspech Cikkerovej opery Vzkriesenie v zahraničí)
 • Nedokončená diskusia
  1963 Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, Slovenský spisovateľ, Bratislava roč. 79, 1963, č. 11, s. 81 – 87
 • Najväčšie úspechy: hudobnodramatická oblasť
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 4, s. 107 – 109
 • Na hudobnom fronte nepokoj
  1963 Kultúrny život, Bratislava roč. 18, 1963, č. 41, s. 8
 • “Svadba” v koncertnej sieni
  1963 Hudební rozhledy roč. 16, 1963, č. 4, s. 161
 • Päťdesiatka Jozefa Kresánka
  1963 Hudební rozhledy roč. 16, 1963, č. 22, s. 950
 • J. S. Bach: Dobre temperovaný klavír
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 9, s. 288
 • Tri skladateľské profily
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 8, s. 255 – 256
  (Friedrich Streller Sergej Prokofjew, Lajos Lesznai Béla Bartók, Vladimír Jankélévitch Ravel)
 • ŠHV (Štátne hudobné vydavateľstvo) po prvom roku
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 2, s. 47 – 49
 • Ďalší úspech Bratislavského kvarteta
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 1, s. 24 – 25
 • Zahraničie o “Vzkriesení”
  1962 Kultúrny život, Bratislava roč. 17, 1962, č. 28, s. 5
 • Príležitosť mladým umelcom
  Koncerty SF v Bratislave
  1962 Hudební rozhledy roč. 15, 1962, č. 10, s. 427
 • K Očenášovej päťdesiatke
  1961 Kultúrny život, Bratislava roč. 16, 1961, č. 1, s. 10
 • Ako vzniklo hudobné písmo
  1960 Príroda a spoločnosť roč. 9, 1960, č. 5, s. 16 – 17
 • Hudba na sovietskych univerzitách kultúry
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 9, s. 434 – 437
 • Slovenská hudba na vzostupe
  1960 Hudební rozhledy roč. 13, 1960, č. 7, s. 269 – 273
 • Bedřich Smetana
  1959 Čitateľ. Mesačník pre jednotnú sústavu knižníc, Matica slovenská, Martin roč. 8, 1959, č. 4, s. 154 – 156
 • Georg Friedrich Händel
  1959 Čitateľ. Mesačník pre jednotnú sústavu knižníc, Matica slovenská, Martin roč. 8, 1959, č. 3, s. 112 – 114
 • Zomrel Curt Sachs
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 4, s. 202
 • Pamiatke B. V. Asafieva
  Jubilejný článok o skladateľovi
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 1, s. 44
 • Budú Košice hudobnou metropolou?
  Na okraj Janáčkovej opery Jej pastorkyňa
  1959 Kultúrny život, Bratislava roč. 14, 1959, č. 6, s. 8
 • Úspech a povzbudenie
  O predstaveniach opery a baletu pražského ND v Bratislave
  1959 Kultúrny život, Bratislava roč. 14, 1959, č. 38, s. 9
 • Príklon k pokrokovým tradíciám
  O festivale “Pražská jar”
  1959 Kultúrny život, Bratislava roč. 14, 1959, č. 23, s. 5
 • Sjazdové symfonické koncerty
  1959 Hudobní rozhledy roč. 12, 1959, č. 24, s. 1023 – 1033
 • Do novej etapy rozvoja slovenskej hudby
  1959 Hudební rozhledy roč. 12, 1959, č. 24, s. 1010 – 1011
 • Haydn očami dneška
  Medzinárodná hudobná vedecká konferencia v Bratislave
  1959 Hudební rozhledy roč. 12, 1959, č. 19, s. 797 – 799
 • Slovenská a česká hudba
  1958 Tvorba, Bratislava roč. 23, 1958, č. 50, s. 1185
 • Koncerty Slovenskej filharmónie na Pražskej jari 1958
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 6, s. 270
 • Ohlas “Krútňavy” v Berlíne
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 5, s. 218 – 220
 • Andrašovanov “Figliar Geľo”
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 5, s. 220 – 222
 • Krok vpred
  O slovenskom skladateľovi Iljovi Zeljenkovi
  1957 Mladá tvorba, Bratislava roč. 2, 1957, č. 3, s. 74 – 75
 • Dr. Ladislav Burlas
  Profil hudobného skladateľa
  1957 Rozhlas a televízia, Československý rozhlas, Bratislava roč. 13, 1957, č. 10, s. 14
 • O niektorých úlohách hudobnej vedy
  1957 Hudební rozhledy roč. 10, 1957, č. 23
 • Slovenská hudba a Pražská jar 1957
  O vystúpení SF v Prahe
  1957 Predvoj. Týždenník pre politiku, kultúru a hospodárstvo, Bratislava roč. 1, 1957, č. 9, s. 14 – 15
 • Súborné vydanie diela J. S. Bacha a G. F. Händla
  O prípravách nového vydania v Nemecku
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 7, s. 231
 • Pražská jar 1957
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 1, s. 47
 • Čert a Káča v košickom divadle
  1955 Kultúrny život, Bratislava roč. 10, 1955, č. 25, s. 7
  (inscenácia opery Antonína Dvořáka)
 • Vedecké recenzie
 • Mikuláš Kresák: Husliarske umenie na Slovensku
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 16, s. 4
 • Österreichische Komponisten des XX. Jahrhunderts
  Band 1: Erik Werba, Joseph Marx. Band 2: Robert Schollum, Egon Wellesz. Band 3: Rudolf Klein, Johann Nepomuk David
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 7, s. 346 – 347
 • Günter Fleischhauer: Etrurien und Rom
  Musikgeschichte in Bildern. Band II.
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 7, s. 344
 • Vladimír Karbusický – Jaroslav Kasan: Výzkum současné hudebnosti, hudebního vkusu a zájmů v roce 1963 a jeho výsledky
  Friedrich Klausmeier: Jugend und Musik in technischen Zeitalter
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 7, s. 341 – 342
 • Contemporary Music in Europe. A Comprehensive Survey
  The Musical Quarterly. Vol. LI (1965). No. 1
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 6, s. 284 – 285
 • Paul Collaer – Albert Vander Linden – Frans von den Bremt: Bildatlas der Musikgeschichte
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 2, s. 89 – 90
 • Max Wegner: Griechenland
  Musikgeschichte in Bildern
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 2, s. 89
 • Monumenta Hungariae Musica I.
  Codex Albensis Ein Antiphonar aus dem 12. Jahrhundert. Von Z. Falvy – L. Mezey
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 2, s. 88
 • Gracián Černušák: Dějiny evropské hudby
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 2, s. 91 – 92
 • Bence Szabolcsi: Geschichte der ungarischen Musik
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 2, s. 90 – 91
 • Sympózium o počiatkoch slovanskej hudby
  Bratislava, 24. – 27. 8. 1964
  1965 Věstník Československé akademie věd, Academia, Praha roč. 74, 1965, č. 1, s. 98 – 100
 • Bratislava
  Medzinárodné sympózium Počiatky slovenskej hudby v Bratislave
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 10, s. 329 – 330
 • Kronika maďarskej hudby
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 3, s. 93 – 94
  (Legány Dezsö: A magyar zene krónikája, Zenei mübelödésünk ezer éve dokumentumokban)
 • Dve monografie – dva prístupy
  1962 Slovenské pohľady. Mesačník pre literatúru a umenie, Slovenský spisovateľ, Bratislava roč. 78, 1962, č. 3, s. 104 – 106
  (recenzia knihy Jozefa Kresánka: Národný umelec Eugen Suchoň a knihy Miloša Šafránka: Bohuslav Martinů)
 • Dejiny hudby v obrazoch
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 9, s. 286 – 287
  (recenzia knihy Musikgeschichte in Bildern)
 • Georg Knepler: Musikgeschichte des 19. Jahrhundert
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 4, s. 127
 • Príkladná biografia
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 10, s. 311
  (László Eösze: Zoltán Kodály. His Life and Work)
 • Cesty modernej opery
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 10, s. 311
  (recenzia knihy Vladimíra Lébla)
 • Nové príručky dejín hudby
  1962 Hudební rozhledy roč. 15, 1962, č. 23 – 24, s. 1008 – 1009
  (Karl Heinz Wörner: Geschichte der Musik, Grout Donald Jay: A History of Modern Music)
 • Klavírna tvorba Antonína Dvořáka
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 4, s. 192
  (recenzia knihy M. Smirnova: Fortepijannoe tvorčestvo A. Dvoržaka)
 • Nový operný sprievodca
  Ernst Krause: Oper A – Z
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 4, s. 193
 • Hudobnopedagogická knižnica
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 2, s. 94
  (Eberhard Preussner: Allgemeine Musikerziehung, Curt Sachs: Vergleichende Musikwissenschaft)
 • Die Dokumente seines Lebens
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 11, s. 506
 • “Revista de folklor”, ročník 3, 1958
  1960 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 8, 1960, č. 1, s. 171 – 174
  (recenzia časopisu)
 • Hudobnovedné štúdie IV
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 9, s. 463 – 464
  (vydavateľstvo SAV, Bratislava 1960)
 • A magyar zene évszázadai tanulmányok
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 9, s. 467 – 468
  (recenzia štúdie)
 • Michail Semionovič Druskin: Klavirnaja muzyka
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 9, s. 466
 • Čajkovskij a Musorgskij
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 6, s. 332 – 333
  (recenzia kníh A. Aľšvanga: P. I. Čajkovskij a Musorgského: Hudby života)
 • Priekopnícka monografia o Chopinovi
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 6, s. 331 – 332
  (recenzia knihy Igora Belzda)
 • Istoria russkoj sovietskoj muzyki I. – II.
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 5, s. 270 – 271
 • Janáčkove fejtóny v nemčine
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 4, s. 222 – 223
  (recenzia knihy Leoša Janáčka: Feuilletons aus den “Lidové noviny”)
 • Nina Tanská: Cvičebnica ruského jazyka pre poslucháčov hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 1 – 2, s. 121 – 122
 • Štúdie o robotníckej piesni a ľudovej hudbe
  1960 Ľudová tvorivosť. Časopis súborov ľudovej umeleckej tvorivosti, Matica slovenská, Martin roč. 10, 1960, č. 12, s. 550
  (recenzia Hudobnovedných štúdií IV)
 • Ferdinand Klinda: Alexander Albrecht
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 7 – 8, s. 257 – 258
 • Vynikajúca monografia o Janáčkovi
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 6, s. 298 – 299
  (recenzia knihy Jaroslava Vogla: Leoš Janáček)
 • Maurice J. E. Brown: Schubert
  A Critical Biography
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 2, s. 90 – 91
 • Romain Rolland: Beethoven III
  Velká tvůrčí období. Nekonečná katedrála I. Deváta symfonie
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 550
 • Neznámy Liszt
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 549 – 550
  (recenzia knihy Bence Szabolcsiho: Franz Liszt an seinem Lebensabend)
 • Oživený archív
  1959 Kultúrny život, Bratislava roč. 14, 1959, č. 18, s. 12
  (recenzia zbierky piesní od Ladislava Galku: Ľudové piesne z Liptova a Oravy)
 • Igor Belza: Vítězslav Novák
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 7 – 8, s. 350
 • Nová kniha prof. Racka “Česká hudba”...
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 7 – 8, s. 346
 • Oto Erich Deutsch: Schubert. Die Erinnerung seiner Freunde
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 4, s. 177
 • Edwin Fischer: Ludwig van Beethovens Klaviersonaten
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 11, s. 494 – 495
 • Z dziejów polskiej kultury muzycznej I. Kultura Staropolska
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 10, s. 450 – 451
 • Bartók: sa vie et son oeuvre
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 7, s. 232
  (recenzia zborníka)
 • Sovietske muzikologické štúdie
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 7, s. 231 – 232
  (recenzia 9. zošita)
 • Slovenské ľudové balady
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 3, s. 106 – 107
 • Sborník o Sergejovi Prokofjevovi
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 2, s. 78
 • Banícka obec Žakarovce
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 1, s. 43
  (recenzia historicko-národopisnej monografie Banícka dedina Žakarovce)
 • Významná hudobnohistorická práca
  1956 Hudební rozhledy roč. 9, 1956, č. 5, s. 210
  (recenzia publikácie Ladislava Burlasa, Jána Fišera, Antonína Hořejša: Hudba na Slovensku v XVII. storočí)
 • Poľská renesančná hudba
  1955 Hudební rozhledy roč. 8, 1955, č. 19, s. 979
  (recenzia knihy a notového zborníka Zofie Lissy a Józefa Chomińského: Muzyka polskiego odrodzenia)
 • Burlas – Fišer – Hořejš: Hudba na Slovensku v XVII. storočí
  1955 Historický časopis, Historický ústav SAV, Bratislava roč. 3, 1955, č. 3, s. 438 – 440
 • Významná hudobná monografia
  1955 Kultúrny život, Bratislava roč. 10, 1955, č. 31, s. 7
  (recenzia knihy Ernesta Zavarského: Ján Levoslav Bella)
 • Hudobnovedný sborník
  1954 Naša veda. Časopis Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava roč. 1, 1954, č. 11, s. 346 – 347

Ocenenia

 • Cena Sebastian
  2012 – 2013 za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov


« späť na zoznam Aktualizované: 27. 03. 2017