Profil osobnosti

Foto: Ladislav Slovák

Ladislav Slovák

10. 9. 1919 Bratislava – 22. 7. 1999 Bratislava

vážna hudba
dirigovanie
pedagóg – dirigovanie

Bio

Bio

1936 – 1937
organový kurz pri Mestskej hudobnej škole
od 1937
choralista a organista bratislavského Cirkevného hudobného spolku (Kirchenmusikverein)
1938 – 1943
Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (organ – A. Ledvina, Š. Németh-Šamorínsky, J. Weber)
1943 – 1946
Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (dirigovanie – J. Vincourek, K. Schimpl)
1948 – 1953
dirigent profesionálneho telesa Miešaný zbor Československého rozhlasu v Bratislave (neskôr Slovenský filharmonický zbor)
1949 – 1953
VŠMU (dirigovanie – Václav Talich)
1954 – 1955
študijný pobyt u Jevgenija Mravinského, šéfdirigenta Leningradskej filharmónie (1955 jeho asistent)
1955
dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave
1956 – 1961
šéfdirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave
1959
druhý dirigent Českej filharmónie (popri Karlovi Ančerlovi) na trojmesačnom turné v USA, Austrálii, Novom Zélande, Japonsku, Číne
1959 – 1970
Zväz slovenských skladateľov (1961 – 1963 predseda sekcie koncertných umelcov, 1959 – 1963 a 1967 – 1969 člen výboru a predsedníctva, 1969 – 1970 podpredseda ZSS)Indii a bývalom Sovietskom zväze
1961 – 1981
šéfdirigent a 1961 – 1968 súčasne umelecký riaditeľ Slovenskej filharmónie
1965, 1973
šéfdirigent BBC orchestra Austrálskeho rozhlasu v Adelaide
1967
turné s Českou filharmóniou v USA a Kanade
1972 – 1975
šéfdirigent Symfonického orchestra hl. mesta Prahy FOK (ako prvý slovenský dirigent zastávajúci post šéfdirigenta českého telesa)
od 1976
pedagóg dirigovania na VŠMU (od 1978 profesor)
1983 – 1985
šéfdirigent Štátnej filharmónie Košice
od 1992
člen Slovenskej hudobnej rady a člen festivalových výborov Bratislavských hudobných slávností, Pražskej jari a iných odborných výberových komisií a porôt

Bibliografia

 • Klinda, Ferdinand: Náročný k sebe i k druhým... Ladislav Slovák (10.9.1919 – 22.7.1999)
  2009 Hudobný život 2009, č. 4, s. 16 – 19
 • Bulla, Marián: Vyznanie dirigenta, nár. umelca prof. Ladislava Slováka
  1992 Slovenský denník 1992
 • Bachárová, Alica: Život ako umenie - umenie ako život
  1989 Hlas ľudu 1989
 • Urbančíková, Lýdia: Život s umením
  1984 Večer, Košice 1984
 • Podhorec, Juraj: Oddaný nádhernému nepokoju
  1984 Ľud 1984
 • Palovčík, Michal: Tvorca umeleckých hodnôt
  1984 Pravda 1984, s. 5
 • Kuxová, Milena: Chcem splatiť dlh Košičanom
  1983 Večer, Košice 1983
 • (bh): Diriguje majster Slovák
  1983 Východoslovenské noviny 1983
 • -pol-: Čistá interpretácia sólistu
  1983 Večerník 1983
 • Pohronec, Juraj: Tep života - tep hudby
  Hovoríme s nar. umelcom prof. Ladislavom Slovákom
  1982 Práca 1982
 • Palovčík, Michal: Teleso medzinárodného významu
  Umelecké jubileum Slovenského filharmonického zboru
  1981 Pravda 1981
 • -ab-: Na slovko
  1981 Večerník 1981
 • Čunderlíková, Eva: SOČR s Ladislavom Slovákom
  1981 Hudobný život 1981
 • Palovčík, Michal: V službách národnej kultúry
  Umelecká epocha nár. umelca prof. Ladislava Slováka
  1981 Pravda 1981
 • (lgk): Vírivá štylizácia tanca
  1981 Večerník 1981
 • (jec): Na programe bola služba dielu
  1981 Večerník 1981
 • Vajda, I. - Černák, P.: Prokofievovská rozlúčka L. Slováka
  1979 Smena 1979
 • Vokurka, Zdeněk: Významná dirigentská osobnosť
  1979 Rudé právo 1979
 • Nováček, Zdenko: Jubilant a jeho zásluhy
  K 60. narodeninám národného umelca Ladislava Slováka
  1979 Hudobný život 1979
 • (rsk): Tvorca slovenského interpretačného štýlu
  Národný umelec Ladislav Slovák 60-ročný
  1979 Práca 1979
 • -sto-: Magická taktovka
  1979 Večerník 1979
 • -oj-: Mnohostranné zásluhy
  Národný umelec Ladislav Slovák 60-ročný
  1979 Hlas ľudu 1979
 • Mokrý, Ladislav: V službách národnej kultúry
  Národný umelec Prof. Ladislav Slovák 60-ročný
  1979 Pravda 1979
 • Kovářová, Dagmar: V štafete pionierstva
  1979 Smena 1979
 • Karšay, A.: Majster taktovky
  1979 Ľud 1979
 • Palovčík, Michal: Umenie - plod ľudského ducha
  Hovoríme s nár. umelcom, prof. Ladislavom Slovákom
  1979 Pravda 1979
 • Gabauer, Alréd: Piatykrát v krajine vychádzajúceho slnka
  Národný umelec Ladislav Slovák v Japonsku
  1979 Hudobný život 1979
 • rs: Dobrý výkon zaväzuje
  1979 Večer, Košice 1979
 • A. B.: Slovenské hudobné umenie v Japonsku
  Hovoríme s nár. umelcom L. Slovákom
  1979 Práca 1979
 • ip: Nový výklad Liszta
  1979 Večerník 1979
 • Žitná, V.: Ladislav Slovák národným umelcom
  1977 Hudobný život 1977
 • (kt): Koncerty Slovenskej filharmónie
  1977 Ľud 1977
 • -ava-: Pocta géniovi
  1977 Večerník 1977
 • Ursínyová, Terézia: ... o umení dirigentskom
  1976 Hudobný život 1976
 • (tm): Učiť láske k muzike
  1974 Večerník 1974
 • (žk): Krok dopredu
  1973 Večerník 1973
 • Palovčík, Michal: Bilancia podnetom k perspektívam
  1973 Pravda 1973
 • Kozák, Jan a kol.: Ladislav Slovák
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 340 – 342
 • Ladislav Slovák. /Anketa k roku českej hudby/
  1974 Hudobný život roč. 7, 1974, č. 6, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Ladislav Slovák /profil umelca/
  1976 Slovenský hudobný fond 1976
 • (tm): Pohľad na pódium
  Večerník 3.5., Bratislava
 • Knižné monografie
 • Kovářová, Anna: Ladislav Slovák
  2002 ARM 333, Bratislava 2002
 • Recenzie
 • Kurajdová, Ema: Anna Kovářová: Ladislav Slovák
  2003 Slovenská hudba roč. 29, 2003, s. 541 – 542

Diskografia

 • Foto: Ilja Zeljenka : Symphonies ILJA ZELJENKA : SYMPHONIES
  2015 CD – Hudobný fond SF 00872131
  1. Ilja Zeljenka: Symfónia č. 1
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Symfónia č. 2 in C
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Janko Blaho JANKO BLAHO
  2011 CD – Opus 91 2828-2
  1. Bedřich Smetana: Predaná nevesta (úryvky)
   Janko Blaho (t), Helena Bartošová-Schutzová (s), Orchester Opery SND, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
  2. Bedřich Smetana: Čertova stena (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  3. Antonín Dvořák: Jakobín (úryvok)
   Janko Blaho (t), Zita Frešová-Hudcová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  5. Giuseppe Verdi: Úryvky z opier Un ballo in maschera, Rigoletto, Il trovatore
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  6. Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  7. Stanislav Moniuszko: Halka (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Tibor Andrašovan (dir.)
  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin (úryvok)
   Janko Blaho (t), Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)
  9. Giacomo Puccini: Madama Butterfly (úryvok)
   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)
  10. Charles Gounod: Faust (úryvok)
   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), František Zvarík (b), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
   Janko Blaho (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Alexander Moyzes OPUS 100 – ALEXANDER MOYZES
  2011 CD – Opus 91 0139-2
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983)
  2. Alexander Moyzes: Dve piesne
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  3. Alexander Moyzes: Malá sonáta (Sonata piccola) op. 63
   Aladár Móži (vn), Danica Móžiová (pf)
  4. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  5. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
   Magdaléna Blahušiaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Daniela Kardošová hrá diela Dezidera Kardoša DANIELA KARDOŠOVÁ HRÁ DIELA DEZIDERA KARDOŠA
  2008 CD – A.L.I. Records AI 6262-2
  1. Dezider Kardoš: Klavírna suita č. 1 op. 1
   Daniela Kardošová (pf)
  2. Dezider Kardoš: Klavírna suita č. 2 op. 5
   Daniela Kardošová (pf)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40
   Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Tibor Frešo (dir.)
  4. Dezider Kardoš: Bagately op. 18
   Daniela Kardošová (pf4m), Tatiana Lenková-Hurová (pf4m)
  5. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 2 op. posth.
   Daniela Kardošová (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Discover Music of the Twentieth Century DISCOVER MUSIC OF THE TWENTIETH CENTURY
  2005 CD – Naxos 8.558168-69
  1. Dmitry Shostakovich:
   Ondrej Lenárd (dir.), Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 11 and 12 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 11 AND 12
  2002 CD – Marco Polo 8.225093
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 11, op. 79
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 5 and 6 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 5 AND 6
  2001 CD – Marco Polo 8.225090
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 5 F dur, op. 39
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 6 E dur, op. 45
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 7 and 8 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 7 AND 8
  2001 CD – Marco Polo 8.225091
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 8, op. 64
   Ladislav Slovák (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 9 and 10 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 9 AND 10
  2001 CD – Marco Polo 8.225092
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 9, op. 69
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 10, op. 77
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos 1 and 2 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS 1 AND 2
  2000 CD – Marco Polo 8.225088
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 2 a mol, op. 16
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symphonies Nos. 3 and 4 ALEXANDER MOYZES – SYMPHONIES NOS. 3 AND 4
  2000 CD – Marco Polo 8.225089
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 3 B dur, op. 17b
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 4 Es dur, op. 38
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Discover the Symphony DISCOVER THE SYMPHONY
  1998 CD – Naxos 8.554337-38
  1. Michael Haydn:
   Ladislav Slovák (dir.), Cappella Istropolitana, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2. Camille Saint-Saëns: Symphony no. 3 avec orgue, op. 78
   Imrich Szabó (org)
 • Foto: Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzerte No. 9, KV 271 "Jeunehomme", KV 466 WOLFGANG AMADEUS MOZART: KLAVIERKONZERTE NO. 9, KV 271 "JEUNEHOMME", KV 466
  1998 CD – Prestige Classics
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Stanislav Zamborský (pf), Bohdan Warchal (dir.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: A. Moyzes: Partita in Honour of Master Paul from Levoča A. MOYZES: PARTITA IN HONOUR OF MASTER PAUL FROM LEVOČA
  1996 CD – Opus 9125556-2931
  1. Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Ivan Parík, Alexander Moyzes IVAN PARÍK, ALEXANDER MOYZES
  1996 CD – Hudobný fond SF 00202131
  1. Ivan Parík: Hudba pre flautu, violu a orchester
   Miloš Jurkovič (fl), Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň : Fantázia a burleska pre husle a orchester : Concertino pre klarinet a orchester EUGEN SUCHOŇ : FANTÁZIA A BURLESKA PRE HUSLE A ORCHESTER : CONCERTINO PRE KLARINET A ORCHESTER
  1983 LP – Opus 9110 0986
  1. Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73
   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň : Portrait of the Composer EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Klára Havlíková (pf)
  11. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Klára Havlíková (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Klára Havlíková (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Klára Havlíková (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: Alexander Moyzes ALEXANDER MOYZES
  1982 LP – Opus 9110 1290
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 1 D dur, op. 4 (rev. op. 31)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
   Magdaléna Blahušiaková (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: W. A. Mozart – Sinfonia Concertante, Andante in C major, Rondo in C major W. A. MOZART – SINFONIA CONCERTANTE, ANDANTE IN C MAJOR, RONDO IN C MAJOR
  1981 LP – Opus 9110 1007
  1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncertantná symfónia Es dur pre hoboj, klarinet, lesný roh, fagot a orchester, KV 297b
   Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (ob), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante C dur pre flautu a orchester, KV 315
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo C dur pre flautu a orchester, KV 373
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes ALEXANDER MOYZES
  1979 LP – Opus 9111 0785
  1. Alexander Moyzes: Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň, Ján Cikker, Alexander Moyzes EUGEN SUCHOŇ, JÁN CIKKER, ALEXANDER MOYZES
  1979 LP – Opus 9110 0644
  1. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ján Cikker: Leto op. 19
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci op. 21
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Ján Cikker JÁN CIKKER
  1978 LP – Opus 9110 0585
  1. Ján Cikker: Spomienky op. 25
   Bratislavské dychové kvinteto, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0755
  1. Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 21
   Stanislav Zamborský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester
   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Ouvertura
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej EUGEN SUCHOŇ: ŽALM ZEME PODKARPATSKEJ
  1976 LP – Opus 9112 0436
  1. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
   Vilém Přibyl (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Andrej Očenáš – Ján Cikker – Alexander Moyzes ANDREJ OČENÁŠ – JÁN CIKKER – ALEXANDER MOYZES
  1975 LP – Opus 9110 0344
  1. Andrej Očenáš: Plamene mája op. 45
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Cikker: Epitaf
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Vatry na horách op. 71
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  1974 LP – Opus 9110 0317-0320
  1. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák
  2. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Johannes Brahms: 1. symfónia c mol op. 68
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6. symfónia h mol op. 74 (Patetická)
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Antonín Dvořák: IX. symfónia e mol "Z nového sveta" op. 95
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Andrej Očenáš – Symfónia o zemi a človeku ANDREJ OČENÁŠ – SYMFÓNIA O ZEMI A ČLOVEKU
  1973 LP – Opus 9110 0205
  1. Andrej Očenáš: Symfónia o zemi a človeku op. 43
   Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Dezider Kardoš DEZIDER KARDOŠ
  1973 LP – Opus 9110 0200
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40
   Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Piesne o láske op. 2
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Hrdinská balada pre sláčikový orchester - Koncert pre orchester HRDINSKÁ BALADA PRE SLÁČIKOVÝ ORCHESTER - KONCERT PRE ORCHESTER
  1972 LP – Supraphon DV 5733
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre orchester op. 30
   Ladislav Slovák (dir.), Michal Karin-Knechtsberger (pf), Slovenská filharmónia
  2. Dezider Kardoš: Hrdinská balada op. 32
   Ľudovít Rajter (dir.), Slovenská filharmónia
 • Foto: Ján Cikker JÁN CIKKER
  1971 LP – Opus 9112 0124
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Cikker: Hommage à Beethoven
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Ivan Palovič st. (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Symfonické diela slovenských skladateľov SYMFONICKÉ DIELA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  1970 LP – Supraphon 1 10 0482
  1. Oto Ferenczy: Partita
   Komorný orchester Bohuslava Martinů, Otakar Trhlík (dir.)
  2. Ján Cikker: Dramatická fantázia
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Koncertantná predohra
   Orchester Národného divadla v Prahe, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Dezider Kardoš – Roman Berger DEZIDER KARDOŠ – ROMAN BERGER
  1968 LP – Supraphon 0 10 0238
  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 5 op. 37
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Roman Berger: Transformácie
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Foto: Portrét Jána Cikkera PORTRÉT JÁNA CIKKERA
  1966 LP – Supraphon DV 6208
  1. Ján Cikker: Symfonietta op. 16 č. 1 – Allegro fresco
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22 – Na zelenej lúčke
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ján Cikker: Spomienky op. 25 – Adagio. Molto vivo. Allegro moderato
   Česká filharmonie, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Rudolf Macudziński (pf), Orchester Opery SND, Ján Cikker (dir.)
  5. Ján Cikker: Ráno op. 24
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Ján Cikker: Juro Jánošík
   Gustáv Papp (t), Václav Nouzovský (b), Mária Kišonová-Hubová (s), Ferdinand Krčmář (b), Ivan Finko (v), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.)
  7. Ján Cikker: Vzkriesenie
   Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (v), Jaroslava Procházková (v), Soňa Rudišová (v), Zbor Národného divadla, Milan Malý (zbm.), Orchester Národného divadla, Jaroslav Krombholc (dir.)
 • Foto: Sonatína pre 11 nástrojov – Sonatina giocosa – Simple ouverture SONATÍNA PRE 11 NÁSTROJOV – SONATINA GIOCOSA – SIMPLE OUVERTURE
  1966 LP – Supraphon SV 8328
  1. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Dušan Martinček: Simple overture
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Dezider Kardoš, Ján Zimmer DEZIDER KARDOŠ, JÁN ZIMMER
  1965 LP – Supraphon DV 6177
  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 4 'Piccola' op. 34
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36
   Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes, Eugen Suchoň ALEXANDER MOYZES, EUGEN SUCHOŇ
  1964 LP – Supraphon DV 6083
  1. Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
   Taťána Masariková (ms), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Drahomíra Tikalová (s), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – Symfónia č. 4 Es dur op. 38 ALEXANDER MOYZES – SYMFÓNIA Č. 4 ES DUR OP. 38
  1963 LP – Supraphon DV 5947
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 4 Es dur, op. 38
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Jozef Kresánek, Alexander Moyzes JOZEF KRESÁNEK, ALEXANDER MOYZES
  1963 LP – Supraphon DV 6058
  1. Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 2
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 51
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Symfónia č. 3 SYMFÓNIA Č. 3
  1962 LP – Supraphon DV 5977
  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 3 op. 33
   Ladislav Slovák (dir.), Slovenská filharmónia
 • Foto: Alexander Moyzes, Ján Cikker, Andrej Očenáš ALEXANDER MOYZES, JÁN CIKKER, ANDREJ OČENÁŠ
  1961 LP – Supraphon DV 5862
  1. Alexander Moyzes: Jánošík op. 21/a
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: V. Novák: Zbojnícka sonatína
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ján Cikker: Odzemok, Valašský
   Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)
  4. Andrej Očenáš: Ruralia slovaca (Rozlúčka s mladosťou) op.19
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej EUGEN SUCHOŇ: ŽALM ZEME PODKARPATSKEJ
  1958 LP – Supraphon DV 5344
  1. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
   Janko Blaho (t), Miešaný zbor bratislavského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – František Babušek ALEXANDER MOYZES – FRANTIŠEK BABUŠEK
  1957 LP – Supraphon DM 5469
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. František Babušek: Prelúdium op. 5
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Mozart: Two Great Piano Concertos MOZART: TWO GREAT PIANO CONCERTOS
  CD –
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Peter Toperczer (pf), Stanislav Zamborský (pf), Ladislav Slovák (dir.), Bohdan Warchal (dir.), Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

Ocenenia

 • titul národný umelec
  1977
 • medaila Za zásluhy o výstavbu Bratislavy
  1975
 • Štátna cena Klementa Gottwalda
  1968 za interpretáciu nových symfonických skladieb doma i v zahraničí
 • titul zaslúžilý umelec
  1964
 • Štátna cena Klementa Gottwalda
  1964
 • Cena Frica Kafendu
  1964 za vynikajúce predvedenie Kardošovej III. a IV. symfónie v Prahe a za úspešnú propagáciu slovenskej symfonickej hudby doma i v zahraničí
 • Rad práce
  1961 a 1974
 • vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu
  1961

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Dezider Kardoš: Bratislavská predohra op. 52
  19. 10.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester op. 51
  3. 12.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jindřich Pazdera (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir
  1980 Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťanský festival, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Sinfonietta domestica op. 50
  pre veľký symfonický orchester
  6. 12.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Juraj Pospíšil: Symfonická freska č. 1, op. 32 č. 1
  24. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Juraj Pospíšil: Symfonická freska č. 2, op. 32 č. 2
  24. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester
  25. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Oto Ferenczy: Ouvertura
  pre symfonický orchester
  25. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Slovakofónia. Cyklus symfonických variácií na goralskú tému op. 46
  24. 3.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Symfónia č. 6 op. 45
  11. 12.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Andrej Očenáš: Miloval som ťa op. 46
  3. 5.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československá hudobná žatva, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Anna Kajabová-Peňašková (s), Ľuba Baricová (ms), Gustáv Papp (t), René Tuček (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Meditácia
  pre orchester
  28. 10.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Koncert pre klavír a orchester č. 1 op. 40
  5. 3.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje
  5. 6.
  1969
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  Premiéra 3. časti diela.
 • Ilja Zeljenka: Zaklínadlá
  pre miešaný zbor a orchester
  15. 12.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému
  pre veľký orchester
  21. 4.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ján Cikker: Blažení sú mŕtvi
  Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza
  17. 3.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Koncert pre sláčiky op. 35
  1. 10.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Dezider Kardoš: Symfónia č. 3 op. 33
  5. 10.
  1961
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Symfónia č. 2 in C
  pre sláčikový orchester
  7. 1961 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ján Zimmer: Symfónia č. 4, op. 37
  pre sóla, zbor a orchester na text básne J. Kostru zo zbierky Javorový list
  2. 2.
  1961
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tatiana Kresáková (s), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Alexander Moyzes: Baladická kantáta, op. 55
  na báseň "Demontáž" od Jána Poničana
  6. 11.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Andrej Kucharský (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ján Cikker: Dramatická fantázia
  pre veľký orchester
  30. 10.
  1958
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Dramatická predohra
  pre symfonický orchester
  2. 12.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ján Zimmer: Symfónia č. 1, op. 21
  pre veľký orchester
  2. 12.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50
  pre veľký orchester
  23. 10.
  1955
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
 • Alexander Moyzes: Februárová, op. 48
  Predohra pre veľký orchester
  29. 5.
  1952
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Charles Chaynes: Koncert pre organ a orchester
  24. 4.
  1969
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Ladislav Slovák Ladislav Slovák

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Vladimír Hák

Audio

 • Cikker, Ján: Blažení sú mŕtvi  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Leto op. 19  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017