Profil osobnosti

Foto: Marta Földešová Autor: V. Heringeš

Marta Földešová

7. 7. 1948 Bratislava

muzikológia, publicistika, editor

Bio

Bio

FF UK v Bratislave (hudobná veda)
1971 – 1985
editorka a redaktorka v Čs. hudobnom vydavateľstve OPUS (od 1987 šéfredaktorka), neskôr vo vydavateľstve Rádio Bratislava

Venovala sa publicistickej činnosti: reflexia festivalov (Interpódium, Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach, Dni gitarovej hudby, Kultúrne leto v Bratislave, Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza, Bratislavské hudobné slávnosti, Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline; zahraničné festivaly), koncertných cyklov (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu), recitálov (operný spev, flautový, gitarový, violončelový), rozhovory s koncertnými umelcami a skladateľmi (Peter Toperczer – klavír, gitarové duo Jozef Zsapka, Dagmar Zsapková, Víťazoslav Kubička), odborné poznámky k CD, gramoplatniam (napr. tvorba slovenských skladateľov, Chamber Music 1, Chamber Music 2).
Nezanedbateľná je jej editorská činnosť vo vydavateľstve OPUS a vydavateľstve Rádio Bratislava.

Bibliografia

 • Dohnalová, Lýdia: Marta Földešová jubiluje
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 14 – 15, s. 13
 • Rundes, Jozef – Földešová, Marta: Opus bez prekážok?
  Slovo k edičnej praxi hudobného vydavateľstva
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 25 (30. 1.), s. 5
 • Földešová, Marta – Fellegi, Pavol: Cestou od kvantity ku kvalite
  Stretnutie s PhDr. Martou Földešovou, šéfredaktorkou Opusu
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 4, s. 7
  (Opus, n. p., Bratislava)
 • Personálna bibliografia
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Juraj Beneš – dodatočná reflexia
  2010 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 36, 2010, č. 4, s. 340 – 341
 • Ilona Ferenczi: Johann Wohlmuth – šopronský organista, hudobný riaditeľ a skladateľ a jeho pôsobenie na prelome 17. a 18. storočia
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 2, s. 202 – 218
  (preložila Marta Földešová)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Földešová, Marta – Kačic, Ladislav: Dejinám treba predovšetkým rozumieť...
  Rozhovor na pokračovanie s hudobným historikom Ladislavom Kačicom
  2012 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 38, 2012, č. 2, s. 211 – 216
 • Földešová, Marta – Schindler, Agata: Dôležité je nezabudnúť
  Rozhovor
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 4, s. 12 – 15
 • Beethoven – Mozart – Sibelius
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 1, s. 20
  (Koncertný cyklus SF Svetoví interpreti, koncerty: 27. – 28. októbra 2006, Paul Badura-Skoda – klavír, Slovenská filharmónia, Vladimír Válek – dirigent)
 • Medelský, Borivoj – Berger, Igor – Földešová, Marta: Slovenská filharmónia
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 6, s. 22 – 23
  (koncerty: 14. – 15. apríla 2005, Slovenská filharmónia, dirigent: Vladimír Válek, Tomáš Janošík – flauta, koncerty: 12. – 13. mája 2005, Slovenská filharmónia, dirigent: Matthias Foremny, Marián Lapšanský – klavír)
 • SKO Bohdana Warchala s Jiřím Stivínom
  Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 2, s. 11
  (Koncertná sieň SF Reduta, koncert: 15. decembra 2005, Jiří Stivín – flauta)
 • Slovenská filharmónia
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 13
  (koncerty: 15. – 16. apríla 2004, Slovenská filharmónia, dirigent: Rastislav Štúr, Rastislav Suchán – trúbka)
 • Slovenská filharmónia
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 4, s. 18 – 19
  (Rok českej hudby 2004, koncerty: 26. – 27. februára 2004, Slovenská filharmónia, dirigent: Tomáš Hanus, Robert Holota – hoboj, koncerty: 4. – 5. marca 2004, Slovenská filharmónia, dirigent: Leoš Svárovský)
 • Dvakrát Moyzesovci
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 3, s. 23
  (koncert: 27. januára 2004, Malá sála SF, Moyzesovo kvarteto, Nao Higano – soprán (Japonsko/SR), Andrea Rucli – klavír (Taliansko), koncert: 10. februára 2004, Moyzesovo kvarteto, Tibor Kováč – husle)
 • Slovenská filharmónia
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 2, s. 17
  (Koncertný cyklus N (cyklus pre náročných), koncert: 16. januára 2004, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent: Peter Gribanov (Rusko), Marián Vach – zbormajster, Miroslav Kultyšev – klavír (Rusko), Sergej Kopčák – bas (SR)
 • Slovenská filharmónia
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 20
  (koncerty: 4. – 5. novembra 2004, Slovenská filharmónia, dirigent: Vladimír Válek, Jozef Luptáčik, ml. – klarinet)
 • Földešová, Marta – Toperczer, Peter: O klavírnej interpretácii, pedagogike... nielen bilančne
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 10, s. 13 – 15
 • Földešová, Marta – Kovács, János: János Kovács: “...nepoznám silnejšiu hudbu...”
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 29 – 30
 • Slovenská filharmónia
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 20
  (koncert: 11. decembra 2003, Slovenská filharmónia, dirigent: Tomáš Hanus (Česká republika), Michal Sťahel – violončelo (SR)
 • Moyzesovci v Slovenskom rozhlase
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 7 – 8, s. 28
  (Koncertná sezóna Eurorádia 2002/2003, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, koncert: 19. mája 2003, Moyzesovo kvarteto, Igor Fábera – hoboj, Jozef Luptáčik, ml. – klarinet, Daniela Varínska – klavír)
 • Opusovská spomienka
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 5
  (Marián Jurík – publicista, redaktor, 1933 – 1999)
 • Symfonický orchester Maďarského rozhlasu
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 15
  (Medzinárodný deň hudby, koncert: 1. októbra 2003, Bratislavské hudobné slávnosti, dirigent: Tamás Vásáry, Pavel Šporcl – husle)
 • MTMI – Nový talent 2003
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 10, s. 16 – 17
  (Bratislavské hudobné slávnosti, MTMI – Medzinárodná tribúna mladých interpretov UNESCO, semifinále: 26. septembra 2003, finále: 29. septembra 2003)
 • Dve zborové jubileá
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 1, s. 20
  (40. výročie vzniku Bratislavského detského zboru, 15 rokov od založenia Mládežníckeho speváckeho zboru ECHO, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, koncert: 10. novembra 2002, Elena Šarayová – dirigentka, Ondrej Šaray – dirigent)
 • Zo slovenských obrazoviek
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 25, 32
  (STV – Slovenská televízia, Producentské centrum zábavy a hudby, STV 2)
 • Dvakrát SOSR
  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Bratislavské hudobné slávnosti
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 11, s. 13
  (BHS, koncert: 1. 10. 2002, dirigent: Charles Olivieri-Munroe, John-Edward Kelly – saxofón (USA), koncert: 8. 10. 2002, Andrew Parrott – dirigent (Veľká Británia), Daniela Varínska – klavír, Zbor bratislavského Konzervatória, Dušan Bill – dirigent)
 • Gitarový festival
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 9, s. 21
  (Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza 2001)
 • K letu patrí gitara
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 17, s. 6
  (Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza 1998, 23. ročník)
 • MTMI ’97
  Medzinárodná tribúna mladých interpretov UNESCO
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 20, s. 3
  (Bratislavské hudobné slávnosti, koncerty: 27. – 28. septembra 1997)
 • Jubilujúci Jozef Zsapka
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 2, s. 3
  (Jozef Zsapka – gitara, 50. výročie narodenia)
 • Földešová, Marta – Zsapka, Jozef: Festival s tradíciou i perspektívou
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 16, s. 8
  (Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza 1997, 22. ročník)
 • Jubileum Igora Dibáka
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 12, s. 4
  (Igor Dibák – skladateľ, 50. výročie narodenia)
 • Na počesť Brahmsa
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 10, s. 8
  (100. výročie úmrtia Johannesa Brahmsa, Slovenská filharmónia, komorný koncert: 2. apríla 1997, Slovenské trio (Marián Lapšanský – klavír, Ewald Danel – husle, Ľudovít Kanta – violončelo)
 • Fórum mladých 1
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 8, s. 4
  (cyklus koncertov Fórum mladých, organizátor: RARA Musica, koncert: 28. februára 1996, Moyzesova sieň SF, Bratislava, Mladí bratislavskí sólisti, Mario Košik – dirigent, Aleš Solárik – klavír, Ľudovít Rajter – premiéra skladby Impressioni rapsodiche)
 • Orchester národov v Bratislave
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 4, s. 5
  (Rok slovenskej hudby 1996, Koncertná sieň Slovenského rozhlasu, koncerty: 27. – 28. januára 1996, Filharmónia národov, Kaunaský štátny zbor, Litva, Justus Frantz – dirigent)
 • Z komorných cyklov
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 3, s. 5
  (koncert: 5. decembra 1995, Moyzesovo kvarteto, Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 3 – premiéra skladby)
 • Martináková, Zuzana – Javorský, Igor – Dohnalová, Lýdia – Földešová, Marta – Krekovič, Slavomír – Švehlák, Svetozár: Nová slovenská hudba 1996
  23. – 30. novembra 1996
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 23 – 24, s. 11 – 13
 • Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 16, s. 4
 • Triumf Katalin Kramaricsovej v Prahe
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 14, s. 3
  (Katalin Kramaricsová – flauta, Medzinárodná rozhlasová súťaž mladých hudobníkov Concertino Praga)
 • United Orchestra v Istropolise
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 12, s. 4
  (United Symphonic Orchestra Vienna, Richard Edlinger – dirigent, Kongresovo-kultúrne centrum Istropolis, Bratislava, koncert: 9. apríla 1996, Anton Bruckner: 9. symfónia d mol)
 • Földešová, Marta – Javorský, Igor: VI. Stredoeurópsky festival v Žiline
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 11, s. 1, 3 – 4
 • Vycibrené dramaturgické cítenie
  Koncerty v Slovenskej filharmónii
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 7, s. 14 – 15
 • Nad uplynulou sezónou v Slovenskej filharmónii
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 32, s. 14 – 15
 • S protivojnovým pátosom
  Koncerty k 50. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 23, s. 15
 • Postrehy a poznámky zo Slovenskej filharmónie
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 15, s. 15
 • SOSR v marci
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 9, s. 4
  (koncert: 16. marca 1995, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislava, Ivan Ženatý – husle, dirigent: Róbert Stankovský)
 • United Philharmonic Orchestra v Bratislave
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 6, s. 5
  (Richard Edlinger – dirigent, benefičný koncert: 27. januára 1995)
 • Z koncertného cyklu Slovenského rozhlasu
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 4, s. 6
  (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislava, dirigent: Andrew Mogrelia, Daniela Rusó – klavír, miesto konania: Slovenský rozhlas, Bratislava, koncert: 19. januára 1995)
 • Mladí ako súčasť festivalu
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 22, s. 4
  (MTMI – Medzinárodná tribúna mladých interpretov UNESCO, 9. – 11. októbra 1995, Bratislavské hudobné slávnosti)
 • Slávnostný spomienkový večer Robert Schollum a Eugen Suchoň
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 2, s. 4
  (Zichyho palác, Bratislava, koncert: 1. decembra 1994, Robert Schollum – rakúsky skladateľ, dirigent, hudobný pedagóg, hudobný kritik, Eugen Suchoň – slovenský skladateľ)
 • Benefičný koncert mladých...
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 2, s. 4
  (Moyzesova sieň SF, Bratislava, koncert: 3. novembra 1995, Mladí bratislavskí sólisti, dirigent: Mario Košik)
 • Gitary jubilejne
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 4
  (Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza 1995, Bratislava)
 • Földešová, Marta – Zsapka, Jozef – Zsapková, Dagmar: ...ťažko je byť doma prorokom...
  Rozhovor s jubilujúcim duom Jozef Zsapka & Dagmar Zsapková
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 14 – 15, s. 1, 7
  (Jozef Zsapka – gitara, Dagmar Zsapková – flauta)
 • Dohnalová, Lýdia – Földešová, Marta: Festival mladých piatykrát
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 10, s. 1, 4 – 5
  (Stredoeurópsky festival koncertného umenia 1995, Žilina)
 • Dmitri Shostakovich: Chamber Symphony, Op. 110 bis / Concerto for Piano, Trumpet and Strings No. 1 in C minor, Op. 35
  1995 Opus, Bratislava 1995
  (1 CD, reedícia gramoplatne 1989, text k CD, účinkujúci: Alexander Cattarino – klavír, Miroslav Kejmar – trúbka, Bohdan Warchal – dirigent, Slovenský komorný orchester)
 • Gershwin, George: Concerto in F major for Piano and Orchestra
  1995 Opus, Bratislava 1995
  (1 CD, reedícia gramoplatne 1986, text k CD, účinkujúci: Alexander Cattarino – klavír, Bystrík Režucha – dirigent, Slovenská filharmónia)
 • Koncerty v Slovenskej filharmónii
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 5, s. 15
 • Štandard a jeho pokračovanie
  Koncerty v Slovenskej filharmónii
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 28, s. 14
 • Pestrofarebná dramatická mozaika
  Koncerty Slovenskej filharmónie
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 16, s. 15
 • Zážitok z Viedenčanov
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 4
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1994, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, koncert: 7. októbra 1994, Tamás Varga – violončelo, Claudius Traunfellner – dirigent, Viedenský komorný orchester)
 • Triumfálni Moskovčania
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 7
  (Moskovská filharmónia, Vasilij Sinajský – šéfdirigent, Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, koncert: 13. októbra 1994)
 • Príkladná Česká filharmónia
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 7
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1994, koncert: 11. októbra 1994, Gerd Albrecht – dirigent)
 • Pódium pre domácu tvorbu
  Bratislavské hudobné slávnosti 1994
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 21, s. 3
  (Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, koncert: 4. októbra 1994, koncert z diel slovenských skladateľov, Stanislav Zamborský – klavír, Vladimír Durdík – recitátor, Juraj Čižmarovič – husle, Zuzana Čižmarovičová – klavír)
 • Flautový recitál
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 20, s. 3
  (Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, koncert: 20. septembra 1994, Gisela Mashayekhi-Beer – flauta, Stefan Mendl – klavír)
 • 19. medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 17, s. 1 – 2
 • Földešová, Marta – Cichá, Claudia: Dni chorvátskej hudby
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 15, s. 4
  (Dni chorvátskej kultúry na Slovensku 1994, Koncertná sieň SF, Bratislava, máj 1994)
 • Földešová, Marta – Javorský, Igor: Z cyklu Hudba národov
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 13 – 14, s. 7
  (koncert: 9. februára 1994, Slovenská filharmónia, dirigent: Ondrej Lenárd, Peter Šaray – husle, Ida Kirilová – mezzosoprán, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal – umelecký vedúci, koncert: 16. marca 1994)
 • Dohnalová, Lýdia – Földešová, Marta: Festivalová Žilina
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 10, s. 3 – 5
  (Stredoeurópsky festival koncertného umenia Žilina 1994, 25. – 30. apríla 1994)
 • Slovenská filharmónia v prvej časti sezóny
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 5, s. 14 – 15
 • Návrat ku koncertnej sezóne SF
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 31, s. 14 – 15
  (Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Koncerty v Slovenskej filharmónii
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 13, s. 15
 • Večer gitarovej hudby
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 7, s. 4
  (Moyzesova sieň SF, Bratislava, koncert: 19. februára 1993, Gitarové trio, Paríž)
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov ’93
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 20, s. 5
  (MTMI – Medzinárodná tribúna mladých interpretov UNESCO, 14. ročník, vyhlásenie laureátov, 13. októbra 1995, budova Slovenského rozhlasu)
 • Čárska, Etela – Földešová, Marta: Dni J. L. Bellu (23. – 25. septembra 1993)
  Komorné koncerty
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 19, s. 5
  (Moyzesova sieň SF, Bratislava, koncert: 25. septembra 1993, účinkujúci: Sylvia Čápová-Vizváryová – klavír, Moyzesovo kvarteto, František Magyar – viola)
 • Dni gitarovej hudby
  18. Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza, Bratislava, 1993
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 18, s. 5
 • Földešová, Marta – Čárska, Etela – Červená, Ľudmila – Čížik, Vladimír – Jurík, Marián: Žilina ’93 v spektre názorov
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 12, s. 4 – 5
  (Stredoeurópsky festival koncertného umenia Žilina, 3. ročník, Pentagonály)
 • Chamber Music 2
  1993 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1993
  (1 CD, text k CD, Edícia slovenskej hudby)
 • Chamber Music 1
  1993 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1993
  (1 CD, text k CD, Edícia slovenskej hudby)
 • Druhý ročník festivalu Hexagonály
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 21, s. 15
  (Festival mladých koncertných umelcov Hexagonály 1992, Žilina)
 • Interpódium 1992
  Medzinárodná prehliadka mladých koncertných umelcov, 5. – 7. októbra 1992
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 20, s. 5
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1992)
 • Földešová, Marta – Király, Csaba – Moreová, Irena – Szabóová, Mária – Eckhardt, Gábor: Veríme v nové obecenstvo
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 11, s. 11
  (Festival mladých umelcov krajín Hexagonály, Žilina, Dom umenia Fatra, 5. – 11. apríla 1992)
 • SF vo februári
  koncerty: 7. – 8. februára, SF, dirigent: Zdeněk Bílek, Juraj Bartoš – trúbka, koncerty: 14. – 15. februára, SF, Slovenský filharmonický zbor, dirigent: Aldo Ceccato, zbormajster: Jan Rozehnal, Peter Mikuláš – bas
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 8, s. 4
  (koncerty: 21. – 22. februára, Slovenská filharmónia, dirigent: Peter Guth, Božena Berkyová – soprán, Miroslav Dvorský – tenor, koncerty: 28. februára, 1. marca, Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal – umelecký vedúci)
 • Dni gitarovej hudby ’91
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 18, s. 3
  (podujatie v rámci Kultúrneho leta v Bratislave, 1. – 6. júla 1991)
 • Cenková, Klára – Földešová, Marta: Kto nám pomôže?
  Bude risk ziskom? Hovoríme s riaditeľkou Konzervatória v Žiline
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 10, s. 3
 • Fatra patrila mladým
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 10, s. 1, 4
  (Festival mladých koncertných umelcov krajín Pentagonály, 15. – 20. apríla 1991, Dom umenia Fatra, Žilina)
 • Recitál Petra Mikuláša
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 1, s. 4
  (Peter Mikuláš – bas, Ľudovít Marcinger – klavír, Moyzesova sieň, Bratislava, koncert: 31. októbra 1991)
 • Aká bola tohtoročná tribúna mladých? Rôznorodá, no kvalitná
  1991 Národná obroda, Bratislava roč. 2, 1991, č. 244 (17. 10.), s. 12
 • Výborné výkony od začiatku – BHS ponúkali pestrý výber i hodnotné zážitky
  1991 Národná obroda, Bratislava roč. 2, 1991, č. 243 (16. 10.), s. 12
 • Parík, Ivan – Hrčková, Naďa – Földešová, Marta: Z diskusie mimoriadneho zjazdu
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 3, s. 4
 • Gitarový recitál Marca Schmidta
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 26, s. 2
  (koncert: 25. októbra 1990, Koncertná sieň Mozartovho domu, Bratislava, organizátor: Agentúra Amadeus)
 • Interpódium ’90
  Medzinárodná prehliadka mladých koncertných umelcov, 30. septembra – 3. októbra 1990
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 24, s. 4
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1990, 26. ročník)
 • Földešová, Marta – Kubička, Víťazoslav: “Musíme zachovať kultúrne bohatstvo”
  Zhovárame sa s hudobným skladateľom Víťazoslavom Kubičkom
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 21, s. 9
 • Letné komorné koncerty
  12., 19., 25. júla – 2., 9., 23. augusta 1990
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 20, s. 4
  (v rámci Kultúrneho leta v Bratislave)
 • Dni gitarovej hudby 1990
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 17, s. 6
  (podujatie v rámci Kultúrneho leta v Bratislave)
 • Schindlerová, Agáta – Földešová, Marta: 13. Drážďanské hudobné slávnosti – osudové?
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 16, s. 8
 • Výkony, ktoré prekvapili
  Mladí koncertní umelci v Trenčianskych Tepliciach
  1990 Národná obroda, Bratislava roč. 1, 1990, č. 84 (21. 8.), s. 10
  (Prehliadka mladých koncertných umelcov 1990, Trenčianske Teplice)
 • Komorný koncert
  festival Nová slovenská hudba 1989, koncert: 18. februára 1989, Peter Martinček, Jozef Gurvai – flauta, Miloslav Vildner – harfa, Pavol Malovec, Filharmonické kvarteto, Egon Krák, Pavol Bogacz – husle, Ján Slávik – violončelo, Dana Rusó – klavír
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 6, s. 6
  (Juraj Pospíšil, Viktor Vavro – flauta, Alois Menšík – gitara, Vladimír Sirota – violončelo, Ľudovít Rajter, Jozef Gahér, Rudolf Šašina – kontrabas, Dana Šašinová – klavír, Miloslav Kořínek, J. Kowalski, T. Salva, Peter Mikuláš – bas, Ján Salay – klavír)
 • MTMI ’89
  Medzinárodná prehliadka mladých koncertných umelcov, 29. septembra – 10. októbra 1989
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 23, s. 4
  (Bratislavské hudobné slávnosti 1989)
 • Dni gitarovej hudby
  Kultúrne leto ’88
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 19, s. 3
 • Slovenská filharmónia
  koncert: 20. marca 1987, Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal – umelecký vedúci
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 8, s. 5
  (koncerty: 26. – 27. marca 1987, Slovenská filharmónia, dirigent: Zdeněk Košler, Stanislav Apolín – violončelo)
 • Slovenská filharmónia
  koncert: 12. decembra 1986, Musica aeterna, Spevácky zbor Konzervatória, Bratislava, členovia Chlapčenského filharmonického zboru, dirigent: Pavol Baxa, Marta Beňačková – alt, Peter Oswald – tenor, Ondrej Malachovský – bas
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 2, s. 4
  (koncert: 18. decembra 1986, Slovenská filharmónia, Chlapčenský filharmonický zbor, dirigent: John Hopkins (Austrália)
 • Dni gitarovej hudby
  Kultúrne leto ’87
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 17, s. 1
 • Slovenská filharmónia
  koncert: 28. februára 1986, Slovenská filharmónia, dirigent: Oliver Dohnányi, Klára Havlíková – klavír
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 7, s. 4
  (koncerty: 6. – 7. marca 1986, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent: Jerzy Katlewicz (Poľsko), Zuzana Paulechová – klavír)
 • Slovenská filharmónia
  koncerty: 13. – 14. februára 1986, Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal – umelecký vedúci
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 6, s. 4
  (koncerty: 20. – 21. februára 1986, Slovenská filharmónia, dirigent: Daniel Nazareth (India), Marián Lapšanský – klavír, Peter Toperczer – klavír)
 • Zborový koncert
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 5, s. 8
  (Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1986)
 • Slovenská filharmónia
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 5, s. 8
  (koncerty: 6. – 7. februára 1986, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský filharmonický zbor, Pavol Baxa – zbormajster, Imrich Szabó – organ)
 • Földešová, Marta – Berger, Igor – Polakovičová, Viera: Bratislavské kultúrne leto ’86
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 18, s. 3 – 4
 • Slovenská filharmónia
  koncerty: 28. – 29. novembra 1985, Slovenská filharmónia, dirigent: Libor Pešek
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 1, s. 4
  (koncert: 6. decembra 1985, Slovenská filharmónia, Chlapčenský filharmonický zbor, Magdaléna Rovňáková – zbormajsterka, Pavel Kogan – dirigent)
 • Földešová, Marta – Čížik, Vladimír: Slovenská filharmónia
  koncert: 29. marca 1985, Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal – umelecký vedúci
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 9, s. 4
  (koncerty: 4. – 5. apríla 1985, Slovenská filharmónia, dirigent: Libor Pešek, Jurij Bašmet – viola)
 • Slovenská filharmónia
  koncert: 22. februára 1985, Slovenská filharmónia, dirigent: Bystrík Režucha, Sylvia Čápová-Vizváryová – klavír
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 7, s. 4
  (koncerty: 7. – 8. marca 1985, Budapeštiansky dychový súbor, umelecký vedúci: Kálmán Bekeres – klarinet)
 • Slovenská filharmónia
  koncerty: 7. – 8. februára 1985, Litovský komorný orchester, Saulius Sondeckiz (ZSSR), Ivan Klánský – klavír
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 6, s. 4
  (koncerty: 14. – 15. februára 1985, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent: Edgar Seipenbusch (Rakúsko), Pavol Baxa – zbormajster, Kamila Vyskočilová – soprán, Pavol Baxa – tenor, program: Georg Friedrich Händel)
 • Čunderlíková, Eva – Földešová, Marta – Kovářová, Anna: Komorné koncerty
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 5, s. 3 – 4
  (koncert: 13. februára 1985, Mozartova sieň DPV)
 • Čunderlíková, Eva – Földešová, Marta – Kovářová, Anna – Lengová, Jana – Čížik, Vladimír – Berger, Igor: Bratislavské hudobné slávnosti 1985
  Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 21, s. 1 – 3
 • Krák, Egon – Berger, Igor – Ursínyová, Terézia – Čárska, Etela – Kovářová, Anna – Kyselová, Eleonóra – Földešová, Marta: Bratislavské hudobné slávnosti 1985
  Komorné koncerty
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 21, s. 3 – 5, 8
 • Dni gitarovej hudby
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 18, s. 3, 5
  (podujatie v rámci Kultúrneho leta v Bratislave, 7. – 14. júla 1985)
 • K vystúpeniu Slovinskej filharmónie v Bratislave
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 12, s. 4
  (koncert: 21. mája 1985, Magdaléna Hajóssyová – soprán, Slovinská filharmónia, Ľubľana)
 • Berger, Igor – Čárska, Etela – Kovářová, Anna – Čížik, Vladimír – Földešová, Marta – Polakovičová, Viera – Vajda, Igor: Komorné súbory a recitály
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 21, s. 4 – 6
 • Dni gitarovej hudby
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 18, s. 5
  (podujatie v rámci Kultúrneho leta v Bratislave, 17. – 21. júla 1984)
 • Földešová, Marta – Podracký, Igor – Kovářová, Anna – Lengová, Jana – Polakovičová, Viera – Berger, Igor – Šustykevičová, Lýdia – Ursínyová, Terézia: Symfonické koncerty
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 21, s. 1 – 2
 • ĽŠU v Galante 25-ročná
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 23, s. 2
 • Šuhajdová, Jana – Földešová, Marta – Ursínyová, Terézia – Čížik, Vladimír – Podracký, Igor: Symfonické koncerty
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 21, s. 1 – 3
 • Recitál Jozefa Podhoranského
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 10, s. 7
  (Jozef Podhoranský – violončelo, cyklus komorných koncertov MDKO v Bratislave, koncert: 6. apríla 1982, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava)
 • Slovenská filharmónia
  10. IV. 1981
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 9, s. 4
  (Peter Michalica – husle)
 • Berger, Igor – Földešová, Marta: Z koncertov MDKO v Bratislave
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 8, s. 3
  (Jozef Toporcer – husle, husľový recitál, koncert: 31. marca 1981, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava)
 • Výstava k 100. výročiu narodenia Bélu Bartóka
  Bratislavské hudobné slávnosti 1981
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 23, s. 4
  (Slovenská filharmónia – Foyer)
 • Z tvorby Mikuláša Schneidra-Trnavského
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 22, s. 5
  (k 100. výročiu narodenia, Koncertná sieň SF, koncert: 26. októbra 1981, Magdaléna Hajóssyová – soprán, Slovenská filharmónia, dirigent: Pavol Bagin)
 • Dni gitarovej hudby 1980
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 18, s. 3 – 4
  (podujatie v rámci Kultúrneho leta v Bratislave, 14. – 20. júla 1980)
 • Interpódium na úrovni
  Skončil sa X. ročník prehliadky mladých koncertných umelcov
  1979 Večerník, Bratislava roč. 24, 1979, č. 205 (18. 10.), s. 5
 • Komorné Interpódium
  1979 Večerník, Bratislava roč. 24, 1979, č. 204 (17. 10.), s. 5
 • Thomanerchor z Lipska
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 22 (26. 11.), s. 3
  (54. Bachov festival, zborový koncert)
 • SOČR – Dmitrijev – Ránky
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 22 (26. 11.), s. 4
  (Symfonický orchester Čs. rozhlasu, dirigent: Alexander Dmitrijev (ZSSR), Dezsö Ránki – klavír (Maďarsko), koncert: 7. októbra 1979, Reduta, Bratislava)
 • Dva nočné koncerty
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 22 (26. 11.), s. 2
  (Koncertná sieň Čs. rozhlasu, koncert: 12. októbra 1979, Grupo de vocal contemporanea musica, komorný spevácky zbor, koncert: 13. októbra 1979, The New York Kammermusiker, americké dychové kvarteto)
 • Dni gitarovej hudby
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 18 (1. 10.), s. 4
  (podujatie v rámci Kultúrneho leta v Bratislave, 9. – 15. júla 1979)
 • Prehliadka komorných telies a súborov
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 17 (17. 9.), s. 2
  (27. – 28. júna 1979, VŠMU v Bratislave)
 • Literárno-hudobný večer
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 15 (20. 8.), s. 1
  (Dni priateľstva a kultúry ČSSR – NDR, koncert: 25. júna 1979, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava)
 • Földešová, Marta – Marton, Ivan – Fellegi, Pavol: Tóny ktoré hovoria
  Hovoríme s vedúcimi redaktormi klasickej a vážnej hudby vo vydavateľstve Opus
  1978 Smena, Bratislava roč. 31, 1978, č. 75 (30. 3.), s. 6
 • Prehliadka sláčikových kvartet
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 8 (24. 4.), s. 7
  (Mirbachov palác v Bratislave, 21. marca 1978)
 • Varšavská jeseň
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 21, s. 6
 • Recenzie
 • Miro Bázlik: Preludes – Daniel Buranovský (pf)
  Hudobný fond SF 00362131 (2003)
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 37, 2011, č. 1, s. 104 – 106
 • Nostalgia
  Diskant...
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 3, s. 37
  (recenzia CD, venované súčasnej slovenskej tvorbe: klavírne triá, Vladimír Godár, Peter Breiner, Martin Burlas, Iris Szeghy, Jozef Kolkovič)
 • Ilja Zeljenka: Piano Works
  ...Diskant...
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 2, s. 36 – 37
  (recenzia CD)
 • Terézia Ursínyová – Mária Kišonová-Hubová: Volali ma Mimi
  Divadelný ústav, Bratislava 2001... 129 strán.
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 2, s. 303 – 304


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017