Profil osobnosti

Foto: Naďa Földváriová Zdroj: Archív Hudobného centra

Naďa Földváriová

4. 2. 1933 Bratislava

muzikológia, hudobná história, publicistika

Bio

Bio

1957
absolvovala hudobnú vedu a históriu na FF UK v Bratislave
1957 – 1961
redaktorka hudobných edícií v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry v Štátnom hudobnom vydavateľstve, neskôr vedúca redakcie hudobnín a kníh o hudbe
1961 – 1966
redaktorka Štátneho hudobného vydavateľstva, neskôr redaktorka vo Vydavateľstva Supraphon
od 1966
pracovníčka divadelného oddelenia Ústavu slovenskej literatúry SAV, od 1973 divadelnej sekcie Umenovedného ústavu SAV
1970 – 1979
výkonná redaktorka časopisu Slovenské divadlo
od 1990
vedecká pracovníčka Kabinetu divadla a filmu SAV
 

Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberala bádaním dejín opery Slovenského národného divadla najmä v medzivojnom období. Zaoberala sa problematikou slovenskej filmovej hudby ako aj novou tvorbou slovenských skladateľov.

Významná je jej spolupráca so Slovenským rozhlasom, pre ktorý autorsky pripravovala dialógy zo skladateľmi a interpretmi, za ktoré získala viaceré ocenenia.

Bibliografia

 • Dohnalová, Lýdia: Naďa Földváriová: Dialóg s časom
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 9, s. 46
 • Zeljenka, Ilja: Naďa Földváriová
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 2, s. 3
 • Godár, Vladimír: Naďa Földváriová: Dialóg s časom
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 537 – 539
 • Marczellová, Zuzana: Naďa Földváriová
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 3, s. 2
 • Marczellová, Zuzana: K životnému jubileu Nade Földváriovej
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 4, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Dialóg s časom
  2003 Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Pražák, Přemysl: Osobnosti českej hudby 2.
  1962 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1962
  (333 s., 1. vyd., z českého rukopisu preložila Naďa Földváriová)
 • Lunačarskij, Anatolij Vasilievič: Hudba a revolúcia
  1961 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1961
  (131 s., 1. vyd., z ruského originálu preložila a doslov napísala Naďa Földváriová, výber zostavil Ladislav Mokrý)
 • Pražák, Přemysl: Osobnosti českej hudby 1.
  1961 Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha 1961
  (387 s., 1. vyd., z českého rukopisu preložila Emília Nemsilová, kapitolu J. B. Foerster preložila Naďa Földváriová)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu
  2003 Dialóg s časom, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Filmová hudba v dialógu
  2003 Dialóg s časom, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 11 – 13
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Dve prekvapenia
  2003 Dialóg s časom, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 35
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, recenzia, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)
 • Hranice hudby
  2003 Dialóg s časom, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 28 – 32
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Umenie jednoduchosti
  Nad sedemdesiatkou profesora Kresánka
  2003 Dialóg s časom, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 143 – 148
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, pozri Československý rozhlas, 19. 12. 1983)
 • Paralely poetiky prvého desaťročia Opery SND
  2003 Dialóg s časom, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 124 – 125
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Téma vo folklórnej filmovej hudbe
  2003 Dialóg s časom, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 25 – 27
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Földváriová, Naďa – Zeljenka, Ilja: Čas života a čas hudby
  S Iljom Zeljenkom
  2003, 1980 Dialóg s časom, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, 1980, s. 51 – 56
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, pozri Československý rozhlas, 16. 2. 1980)
 • Polarity filmovej hudby
  2003 Dialóg s časom, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 22 – 25
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Hranice hudby
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 20, 1994, č. 1, s. 181 – 185
  (Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 42, 1994, č. 1, s. 42 – 48)
 • Téma vo folklórnej filmovej hudbe
  1993 Filmový sborník historický 4. Česká a slovenská kinematografie 60. let. Sborník z konference, Praha 21. – 22. března 1991, Národní filmový archív, Praha 1993
  (196 s., 1. vyd.)
 • Polarity filmovej hudby
  1992 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 40, 1992, č. 4, s. 420 – 422
 • Filmová hudba v dialógu
  1990 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 38, 1990, č. 2, s. 177 – 180
  (Krotká, 1968, autor hudby: Zdeněk Liška, réžia: Stanislav Barabáš, Krotká, slovenský TV film, filmová hudba)
 • Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu
  1989 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 37, 1989, č. 1, s. 3 – 11
 • Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu
  1989 Vojna v umení – umenie vo vojne. Zborník referátov zo seminára Slovenskej umenovednej spoločnosti pri SAV a Umenovedného ústavu SAV, Mistrík, Miloš (zodp. red.), Umenovedný ústav SAV, Bratislava 1989
  (165 s., 1. vyd.)
 • Milan Zuna a Oskar Nedbal
  1989 Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava 1989
  (162 s., 1. vyd., Oskar Nedbal, 1874 – 1930, Milan Zuna, 1881 – 1960, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)
 • Úsilie o moderný operný výraz v rokoch 1920 – 1938
  1987 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 35, 1987, č. 1, s. 45 – 50
  (Opera, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Roman Berger a nielen hudobná poetika
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 1, s. 16 – 21
 • O fantázii v mašinérii
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 2, s. 61 – 63
 • Hudba dneška – hudba každodenná
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 3, s. 136
 • Umelecká kritika a publicistika
 • K imperatívu rozhlasovej hudby
  2003 Dialóg s časom, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 88 – 90
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Földváriová, Naďa – Kresánek, Jozef: Homeostáza
  S profesorom Jozefom Kresánkom
  2003, 1981 Dialóg s časom, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, 1981, s. 72 – 75
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, pozri Československý rozhlas, 16. marca 1981)
 • Nad päťdesiatkou Zuzany Marczellovej
  2003 Dialóg s časom, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2003, s. 100
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)
 • Földváriová, Naďa – Bázlik, Miroslav: Čas pre drámu
  S Mirom Bázlikom, skladateľom, interpretom a vyznávačom algebraickej topológie
  1994 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 42, 1994, č. 1, s. 80 – 87
  (Tvorba T, roč. 3 (12), č. 3 (1993), s. 1 – 3)
 • Súradnice medzivojnovej opery (Oskar Nedbal)
  1989, 2003 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, 2003, č. 5, s. 12
  (Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 120 – 123)
 • Milan Zuna (K storočnici)
  1981, 2003 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, 2003, č. 24, s. 8
  (Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 116 – 119)
 • Prvá syntéza na pôde opery Slovenského národného divadla
  1976, 2003 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 24, 1976, 2003, č. 1, s. 1 – 20
  (Opera SND 1918 – 1928, pozri Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, s. 133 – 142)
 • K imperatívu rozhlasovej hudby
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 8, s. 303 – 304
 • Vztyčovanie klenby
  1970 Hudobný život, Bratislava roč. 2, 1970, č. 5, s. 1 – 3
 • Theodorovi W. Adornovi
  (Nekrológ)
  1970 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 18, 1970, č. 1, s. 159
 • Uvažovanie o filmovej hudbe
  Diskutujúci: Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher
  1970, 2003 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 18, 1970, 2003, č. 1, s. 36 – 47
  (Dialóg s časom, Bratislava, 2003, 148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, s. 133 – 142)
 • Smolenice po tretí raz
  1970 Slovenská hudba, Bratislava roč. 14, 1970, č. 5 – 6, s. 168 – 171
 • Úskalie syntézy
  1969 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 17, 1969, č. 1, s. 151 – 152
  (Opera Tibora Andrašovana Biela nemoc v SND)
 • Smútok sluší recesii
  1969 Slovenská hudba, Bratislava roč. 13, 1969, č. 6 – 7, s. 240 – 245
  (II. medzinárodné semináre pre súčasnú hudbu v Smoleniciach, 31. marca – 4. apríla 1969)
 • Čo s operným divadlom?
  1968 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 16, 1968, č. 3, s. 431 – 432
 • Minulosť ako predmet
  (K premiére Moyzesovho Udatného kráľa)
  1968 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 16, 1968, č. 2, s. 286 – 287
 • Opera faktu?
  1968 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 16, 1968, č. 1, s. 142 – 143
 • Vynálezca hudby
  (K 85. životnému jubileu Igora Stravinského)
  1967 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 15, 1967, č. 4, s. 559 – 560
 • Földváriová, Naďa – Bázlik, Miroslav: S Miroslavom Bázlikom o opere
  1967 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 15, 1967, č. 3, s. 366 – 371
 • kol.: Medzi dvoma sjazdmi. O tvorbe za okrúhlym stolom
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 1, s. 2 – 20
 • Dve prekvapenia
  1964 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava 1964, č. 2, s. 302 – 303
  (recenzia, Ladislav Kupkovič: Mäso kríža, premiéra skladby, Ivan Parík: Sonáta, Komorné združenie pre novú hudbu)
 • Vedecké recenzie
 • Gramatika slovenskej opery
  Igor Vajda: Slovenská opera. Operná tvorba súčasných slovenských skladateľov a ich predchodcov. Opus, Bratislava 1988, 366 strán
  1990 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 38, 1990, č. 1, s. 96 – 97

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  2004 za celoživotné muzikologické a publicistické dielo
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 10. 2018