Profil osobnosti

Foto: Eva Fischerová-Martvoňová

Eva Fischerová-Martvoňová

20. 9. 1922 Bátovce – 25. 7. 2017

vážna hudba
klavír
pedagóg – klavír

Bio

Bio

1931 – 1938
Hudobná škola pre Slovensko v Bratislave (klavír – Frico Kafenda)
1938 – 1942
Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (klavír – Frico Kafenda)
1943
absolutórium na Štátnom konzervatóriu v Bratislave
1943
sólistka školského orchestra na slávnostnom koncerte pri príležitosti poštátnenia Hudobnej a dramatickej akadémie a jej premenovaní na Štátne konzervatórium v Bratislave
1942 – 1944
nadstavbové štúdium (Frico Kafenda)
1951 – 1953
ašpirantúra na VŠMU (Frico Kafenda)
1953 – 1954
dokončenie štúdia ašpirantúry (Rudolf Macudziński), študijné pobyty: Paríž (prof. Sandan), Warszawa (prof. Drzewicki), Viedeň (Bruno Seidlhofer)
1947
medzinárodný interpretačný kurz Salzburg (P. Weingarten)
1956
medzinárodný interpretačný kurz Lausanne (Alfred Cortot)
pedagogické pôsobenie:
1946 – 1948
Hudobná škola pre Slovensko v Bratislave
1947 – 1949
Štátne konzervatórium v Bratislave
1947 – 1948
Katedra hudobnej výchovy na FFUK v Bratislave
1950 – 1951
Katedra hudobnej výchovy na PF UK v Bratislave
1954 – 1989
VŠMU v Bratislave (od 1966 docentka)
1989 – 1996
JAMU v Brne (docentka klavírnej hry)
1975 – 2005
každoročne lektorka individuálnej klavírnej hry (neprofesionálov) na letnom štrnásťdennom Stretnutí priateľov komornej hudby v juhočeskej Bechyni (organizátor Česká hudební společnost)

Popri sólistických výkonoch bola aktivita Evy Fischerovej-Martvoňovej bohatá a rozmanitá i v partnerstve so sólistami, či s komornými zoskupeniami. Osvedčila sa ako pohotová a citlivá partnerka nielen inštrumentalistov ale aj spevákov. Vystupovala s huslistami: Mikuláš Jelínek, Marta Geeringerová-Országhová, Vojtech Gabriel, Ladislav Nemec ; s komornými súbormi: 1. slovenské kvarteto s primáriom Vojtechom Gabrielom, Pražské i Bratislavské dychové kvinteto. Spolupracovala so spevákmi: Juraj Martvoň (brat), Mária Kišonová-Hubová, Anna Hornungová-Martvoňová (švagriná), Nina Hazuchová, Alžbeta Svobodová, Ondrej Malachovský, František Livora, Juraj Oniščenko, Mária Andrašovanová, Ida Kirilová, Peter Mikuláš, Ján Galla; zo zahraničia: Dušan Djordevič, Dela Stanislavová, Ferdinand König. Účinkovala so Slovenskou filharmóniou, so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Symfonickým orchestrom Čs. rozhlasu, Symfonickým orchestrom FOK Praha, s Moravskou filharmóniou pod taktovkami: Karla Ančerla, Zdenka Bílka, Ladislava Holoubka, Johna Hopkinsa, Ľudovíta Rajtera, Václava Smetáčka, Bohdana Warchala. Ako sólistka i komorná hráčka bola vytrvalou, horlivou propagátorkou slovenskej tvorby a premiérovala rad noviniek. Uvádzala ich aj v zahraničí (naposledy r. 1987 v Provence – na známom medzinárodnom klavírnom festivale v La Roque d’Antheron – recitál zo slovenskej klavírnej tvorby). Bohatá je aj sumarizácia jej hosťovaní v zahraničí: Rusko a ďalšie štáty bývalého Sovietskeho zväzu, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Egypt, Pensylvánia (USA), India. Bývala účastníčkou Prehliadok slovenského koncertného umenia na Slovensku i v Prahe a na festivaloch (Bratislavské hudobné slávnosti, Pražská jar a ďalšie).

Bola často pozývaná za člena, či za predsedníčku poroty klavírnych súťaží. Spolupracovala s televíziou a rozhlasom. Vo fonotéke bratislavského rozhlasu sa nachádza rad jej realizácií najmä slovenskej klavírnej literatúry. V posledných rokoch sa ťažisko jej zamerania presunulo na metodické, pedagogické a organizátorské aktivity.

Pre rozvoj klavírnej pedagogiky na Slovensku má ďalekosiahly význam. Vyučovala na všetkých stupňoch hudobného školstva od elementárnych začiatkov až po vedenie hotových umelcov pri budovaní repertoáru. Len na VŠMU vyšlo z jej triedy viac ako 30 absolventov, traja ašpiranti: Stanislav Zamborský, Sylvia Čápová-Vizváry, Tomáš Gaál. Z nich na koncertnom pódiu pôsobia Daniela Satury-Šašinová, Miki Skuta. Pedagogicky pôsobia na konzervatóriách v Bratislave Katarína Dibáková, Nataša Bezeková, v Košiciach Mária Dravecká, v Brne Renata Bialasová. Tomáš Gaál ako pedagóg pôsobil v Portugalsku, v súčasnosti v Ostrave, v Austrálii Jana Konečná-Kovářová, na súkromnom konzervatóriu v Madride Katarína Miňová-Gurská. Na VŠMU pôsobili Darina Lacková, Ingeborg Francová.

Eva Fischerová-Martvoňová bola predsedníčkou slovenskej sekcie Európskej asociácie učiteľov klavíra (EPTA). Skúsenosti z pódia i z vyučovania sprístupňovala formou prednášok nielen doma (na viacerých ZUŠ, v Dolnej Krupej v rámci EPTA), ale aj v zahraničí (Graz, Drážďany, Weimar, Pensylvánia).

Od roku 1988 každoročne dramaturgicky a organizačne pripravovala (v spolupráci s Asociáciou učiteľov hudby Slovenska) letné semináre na Konzervatóriu v Bratislave. Venovala sa aj deťom s mimoriadnym hudobným nadaním na ZUŠ.

Bibliografia

 • Skuta, Miki: Odišla nám naša pani profesorka
  2017 In: www.dennikn.sk/835987/odisla-nam-nasa-pani-profesorka/
  Denník N 2017
 • (red): Odchod výrazných osobností slovenskej kultúry
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 2
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život 2012, č. 11, s. 3
 • Zamborská, Zuzana: Klavírne semináre EPTA
  2012 Hudobný život 2012, č. 10, s. 7
 • Černecká, Ida: Eva Fischerová-Martvoňová : Rozhovory o problémoch klaviristu-interpreta a klaviristu-pedagóga
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 11, s. 25
 • Pergler, František: Ak sa niekto stane učiteľom hudby, nemal by zabúdať, že je súčasne aj umelec
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 11, s. 23 – 25
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 10, s. 6
 • Pergler, František: Stretnutie s jubilantkou
  2002 Hudobný život 2002, č. 9, s. 3
 • Čurilla, Štefan: Medzinárodná klavírna súťaž Košice ’97
  1997 Hudobný život 1997, č. 7, s. 5
 • Palovčík, Michal: Nedeľné predpoludnia v Mirbachu
  1997 Hudobný život 1997, č. 6, s. 5
 • Berger, Roman: Charizmatická osobnosť E. F. M.
  1997 Hudobný život 1997, č. 23, s. 3
 • Dohnalová, Lýdia: Dopoludnia s vokálnymi cyklami
  1996 Hudobný život 1996, č. 4, s. 2
 • Obdržálková, Margita: Vzdelávacie aktivity hudobných pedagógov
  1995 Hudobný život 1995, č. 2, s. 8
 • Urbančíková, Lýdia: Klavírna súťaž Košice ’93
  1993 Hudobný život 1993, č. 9, s. 3
 • Jakubcová, Dana; Fischerová-Martvoňová, Eva: Aktivity Slovenskej sekcie EPTA
  1993 Učiteľské noviny 1993, č. 35, s. 12
 • Jakubcová, Dana; Fischerová-Martvoňová, Eva: S docentkou Evou Fischerovou-Martvoňovou o Slovenskej sekcii EPTA
  1993 Hudobný život 1993, č. 18, s. 2
 • S doc. Evou Fischerovou-Martvoňovou o Slovenskej sekcii EPTA
  1993 Hudobný život 1993, č. 18, s. 2
 • ---: Celoslovenská konferencia Slovenskej hudobnej spoločnosti
  1992 Hudobný život 1992, č. 20, s. 9
 • Čížik, Vladimír: K životnému jubileu zaslúžilej umelkyne Evy Fischerovej-Martvoňovej
  1992 Hudobný život 1992, č. 19, s. 4
 • Čížik, Vladimír: K jubileu umelkyne
  1992 Hudobný život 1992, č. 17, s. 2
 • Horváthový, Viera: Klaviristi v Dolnej Krupej
  1988 Hudobný život 1988, č. 25, s. 2
 • Palovčík, Michal: Spomienkový koncert v galérii
  1988 Hudobný život 1988, č. 20, s. 4
 • ---: Staccato
  1988 Hudobný život 1988, č. 1, s. 7
 • Puškášová, Melánia; Martvoňová-Fischerová, Eva: Zaostrené na hudobnú výchovu : Hovoríme so zaslúžilou umelkyňou Evou Fischerovou- Martvoňovou
  1987 Hudobný život 1987, č. 24, s. 4
 • Zaostrené na hudobnú výchovu. Hovoríme so zaslúžilou umelkyňou Evou Fischerovou-Martvoňovou
  1987 Hudobný život 1987, č. 24, s. 4
 • Kovářová, Anna; Čunderlíková, Eva: BHS. Koncerty slovenskej hudby
  1987 Hudobný život 1987, č. 20, s. 4
 • Duffek, Kornel: XXIX Piešťanský festival
  1986 Hudobný život 1986, č. 13, s. 4
 • Berger, Igor: Z ukrajinskej tvorby
  1984 Hudobný život 1984, č. 5, s. 4
 • Lengová, Jana: Česká hudobná spoločnosť – podnecovateľka hudobného diania
  1984 Hudobný život 1984, č. 2, s. 1
 • Makovická, Ljuba: Kafendovské koncerty v múzeu
  1984 Hudobný život 1984, č. 1, s. 2
 • Kovářová, Anna: Pocta Fricovi Kafendovi
  1984 Hudobný život 1984, č. 1, s. 2
 • Podracký, Igor: BHS. Komorné koncerty
  1983 Hudobný život 1983, č. 21, s. 8
 • Berger, Igor: BHS: Komorné súbory a recitály.
  1983 Hudobný život 1983, č. 21, s. 8
 • Palovčík, Michal: Umenie náplňou života : Jubileum zaslúžilej umelkyne Evy Fischerovej-Martvoňovej
  1982 Pravda 21.9. 1982, č. 224, s. 5
 • Brejka, Rudolf: Jubilejný koncert národného umelca profesora A. Moyzesa.
  1981 Hudobný život 1981, č. 24, s. 4
 • Adamčiak, Milan: BHS. Súčasná česká a slovenská tvorba
  1977 Hudobný život 1977, č. 21, s. 3
 • Chalupka, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby
  1976 Hudobný život 1976, č. 5, s. 5 a 7
 • Čížik, Vladimír: Eva Fischerová-Martvoňová
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 41 – 44
 • Kovářová, Dagmar: Súčasná tvorba v Prahe
  1973 Hudobný život 1973, č. 6, s. 1
 • Michalová, Eva: Dni komornej hudby
  1969 Hudobný život 1969, č. 22, s. 4
 • Hatrík, Juraj – Pospíšil, Juraj – Vajda, Igor: Prehliadka problémov. Nová tvorba slovenských skladateľov. Bratislava, marec 1967.
  1967 Slovenská hudba 1967, č. 5, s. 224
 • Jurík, Marián: II. prehliadka koncertného umenia
  1966 Slovenská hudba 1966, č. 2, s. 84
 • Kozák, Jan a kol.: Eva Fischerová-rod. Martvoňová
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 23 – 24, 131
 • Sádlo, Karol Pravoslav: Bratislavské komorní duo
  1960 Hudební rozhledy VII 1960, s. 293
 • Malovec, J.: Koncert súčasnej klavírnej tvorby
  1954 Smena 1954, s. 120
 • (z. b.): Pražskí hudobní umelci v Bratislave
  1949 Ľud 30.6. 1949, č. 75, s. 4
 • (jh): Symfonický koncert Čs. rozhlasu v Bratislave
  1948 Sloboda 1948, č. 59
 • ---: Prvý symfonický koncert
  1948 Práca 1948, č. 173
 • Ka: Hodnotný koncert
  1947 Kultúrny život 1947, č. 22-24, s. 10 – 11
 • (Kv.): Úspech slovenskej klaviristky v Salzburgu
  1947 Čas 7.9. 1947, č. 204, s. 6
 • Koncert Slovenského kvarteta
  1946 Čas 8.2. 1946, č. 33, s. 2
 • Zamborský, Stanislav: Eva Fischerová-Martvoňová (1922 - 2017)
  2017 Hudobný život 2017, č. 9, s. 3
  (nekrológ)
 • Personálna bibliografia
 • Rozhovory o problémoch klaviristu – interpreta a klaviristu – pedagóga
  2006 H Plus 2006
 • Spomienka na prof. Frica Kafendu
  1983 Hudobný život 1983, č. 20, s. 4
 • Kafenda – pedagóg klavírnej hry
  1959 Hudební rozhledy 1959, č. 15, s. 696

Diskografia

 • Foto: Mikuláš Jelinek : Reminiscences MIKULÁŠ JELINEK : REMINISCENCES
  2015 CD – Diskant DK0159-2131
  1. Leoš Janáček: Sonáta pre husle a klavír
   Mikuláš Jelinek (vn), Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
  2. Jan Carlstedt: Sonáta pre sólové husle op. 15
   Mikuláš Jelinek (vn)
  3. Claude Debussy: Sonáta pre husle a klavír
   Mikuláš Jelinek (vn), Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
  4. Robert Schumann – Johannes Brahms – Albert Dietrich: Sonáta F-A-E pre husle a klavír
   Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
  6. Antonín Dvořák: Romantické kusy op. 75
   Mikuláš Jelinek (vn), Esther Bodin (pf)
  7. Antonín Dvořák: Sonatína G dur op. 100
   Mikuláš Jelinek (vn), János Solyom (pf)
  8. Bedřich Smetana: Z domova
   Mikuláš Jelinek (vn), Esther Bodin (pf)
 • Foto: OPUS 100 – Juraj Hatrík, Ilja Zeljenka OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA
  2012 CD – Opus 910145-2
  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét
   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia
  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej
   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  4. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Roman Berger ROMAN BERGER
  1983 LP – Opus 9110 0814
  1. Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
  2. Roman Berger: Suita v starom slohu pre sláčikové, bicie a klávesové nástroje
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Foto: Ilja Zeljenka ILJA ZELJENKA
  1978 LP – Opus 9111 0563
  1. Ilja Zeljenka: Elégia
   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)

Ocenenia

 • Medaila sv. Gorazda
  2001 za celoživotnú pedagogickú a interpretačnú činnosť
 • Zlatá medaila VŠMU
  1979
 • Zaslúžilý umelec SSR
  1970
 • Cena Frica Kafendu
  1964 za objavnú interpretáciu Kafendových Variácií pre klavír a za príkladné naštudovanie a úspešné propagovanie slovenskej hudobnej tvorby

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Tibor Andrašovan: Svitlo slnko
  Cyklus piesní pre alt a klavír na cigánsku poéziu
  15. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Nina Hazuchová (ms)
 • Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi
  2. 10.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Roman Berger: Sonáta č. 3 „da camera“ in memoriam Frico Kafenda
  pre klavír
  27. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2
  pre klavír
  26. 2.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej hudobnej tvorby, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Fischerová-Martvoňová (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Eva Fischerová-Martvoňová Eva Fischerová-Martvoňová

  Zdroj: Archív interpretky
 • Foto: Eva Fischerová-Martvoňová Eva Fischerová-Martvoňová

  Zdroj: Archív interpretky


« späť na zoznam Aktualizované: 12. 09. 2017