Profil osobnosti

Foto: Ivan Šiller

Ivan Šiller

24. 6. 1977 Bratislava

vážna hudba
klavír

Pôsobenie v: Klavírne duo Ivan Šiller - Andrea Bálešová, Ensemble Ricercata, Cluster Ensemble, VENI ensemble

Bio

Bio

1990 – 1996
ZUŠ Ľudovíta Rajtera v Bratislave (klavír – Milica Kailingová)
1995 – 1996
súkromné štúdium klavíra u Daniela Buranovského
1995 – 1998
Medzinárodné interpretačné kurzy v Piešťanoch (Marián Lapšanský, Peter Toperczer, Eugen Indjic)
1996 – 2000, 2004 – 2006
VŠMU v Bratislave (klavír – Daniela Varínska)
2000 – 2004
Kráľovské konzervatórium Gent v Belgicku (klavír – Daan Vandewalle, dirigovanie - Wim Belaen, stará hudba a čembalo - John Whitelaw)
2001
účasť na realizácii slovenskej opery Ľubomíra Burgra a Martina Burlasa „Tvárou tvár“ v Luxembursku
2002/2003
spolupráca s divadelnými súbormi Walpurgis (Antverpy) a Wederzijds (Amsterdam) na novej produkcii o hudbe a živote Charlesa Ivesa
2004
štipendista Internationale Ferienkurse für Neue Music Darmstadt (Kaya Haan, Nicolas Hodges a Uli Wiget)
2004 – 2005
Inštitút postgraduálneho vzdelávania Orpheus v Gente (komorná hra – Jan Michiels)
od 2004
dirigent mládežníckeho speváckeho zboru Eben – Ezer a súčasne spolupraáca s detským speváckym zborom Kvapôčky
2005
štipendista Tanglewood Music Center v USA (klavír – Emanuel Ax, Joseph Kalichstein, Claude Frank, komorná hra – Joseph Silverstein, Pamela Franková, Ursula Oppensová a Timothy Genis), štipendista medzinárodných kurozov Ostrava New Music Days
2006 – 2009
doktorandské štúdium na VŠMU
2007
štipendista svetového umeleckého centra Banff Centre for the Arts v Kanade

Ivan Šiller sa venuje interpretácii sólovej klavírnej literatúry, komornej hre, dirigovaniu ako aj organizačnej činnosti. Účinkoval na mnohých domácich a zahraničných festivaloch (Večery novej hudby, Orfeus, Konvergencie, Week of Contemporary Music Gent, Festival Philipa Herreweghea, Ostravské dny, Festival van Vlaanderen, Steinway festival Bijloke a ďi.). Koncertoval v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Francúzsku, v Českej republike, vo Veľkej Británii, v USA a i. Medzi jeho komorných partnerov patrí Andrea Mudroňová, pf, Gerrie de Vries, ms, Adriana Kučerová, s, Pedro Guridi, cl, Paulo Klinck, vn, Jozef Lupták, vc. Spolupracuje s rôznymi zoskupeniami a orchestrami (Komorní sólisti Bratislava, Phoenix ensemble, Tanglewood Music Center Orchestra, Veni ensemble, Ostravská banda a i.) ako aj so súčasnými slovenskými a zahraničnými skladateľmi (Daniel Matej, Peter Zagar, Jevgenij Iršai, Marián Lejava, Boško Milakovič, Marcel Séneši, Yehudi Wyner, Gunther Schuller, Louis Andriessen, John Rose).

Je iniciátorom a organizátorom rôznych hudobných projektov. Počas štúdia na Kráľovskom konzervatóriu v Gente zrealizoval Festival komornej hudby (2003), Večer slovenskej hudby (2003), neskôr projekt Holland Music Winter na Slovensku (2006). Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom festivalu Space (od roku 2003), ktorý je zameraný na súčasnú hudbu. V spolupráci s Nitrianskou galériou uskutočňuje cyklus komorných koncertov Galéria hudby. Organizuje tiež projekty zamerané na propagáciu a približovanie vážnej hudby amatérskemu publiku spojené so sprievodným slovom, napr. ako projekt Stretnutia (1994 – 1996 Levice a Bratislava), či cyklus Komorné koncerty (od roku 2002 Watou, Belgicko a Nové Zámky). V spolupráci s Milicou Kailingovou vytvoril projekt tvorivých dielní pre deti Hudba (práve) minulého storočia (od roku 2004), v ktorom sa snaží interaktívnym spôsobom priblížiť deťom hudbu 20. storočia.

"Venuje sa interpretácii súčasnej hudby, ansámblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Spolupracuje aj s inými hudobníkmi, s ktorými formuje rôzne zoskupenia – Cluster ensemble, Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Okrem pôsobenia na Katedre hudobnej výchovy PdF UK spoluvytvára alternatívne „vzdelávacie inštitúcie“ – študentský projekt VENI ACADEMY i sériu detských workshopov SoundOrchestra – zamerané na improvizáciu, grafické partitúry a experimentálnu hudbu. Je autorom množstva hudobných projektov, festivalov i koncertných cyklov.                                                                                                            Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM – Slovak Section), s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013 – ISCM World New Music Days."                                                                                                                                      (Andrej Šuba, Robert Kolář: Ivan Šiller & Fero Király „Glass ukázal, že naša cesta bola správna.“ In: HŽ 2016/9, s. 29)

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Gahérová, Vladimíra: Všetko najlepšie na takmer 30 spôsobov
  2019 In: www.kultura.pravda.sk/hudba/clanok/502735-vsetko-najlepsie-na-takmer-30-sposobov/
  Pravda / Kultúra 2019
 • Matej, Daniel: Ensemble Ricercata: CANTÉYODJAYA
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 34
 • Kolář, Robert: ASYNC(H)RÓNIE 2019
  Tone Roads
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 12
 • MOTYČKA, Peter: Desaťročie Rajeckej hudobnej jari
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum roč. 51, 2019, č. 5, s. 10
 • Kolář, Robert: Ensemble Ricercata: Cinéma
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 13
 • Kolář, Robert: Konvergencie 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 4 - 6
 • Rónaiová, Barbara: Ivan Šiller: Asi sme vyčnievali z radu [rozhovor]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 6 – 8
 • Kolář, Robert: Ravel na Madagaskare
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 2
 • LIPTÁKOVÁ, Jana: Marking a 50th birthday with contemporary music
  2018 In: spectator.sme.sk/c/20974261/marking-a-50th-birthday-with-contemporary-music.html
  Spectator - SME 2018
 • FUJAK, Július: Žiť v symbióze a prežívať radosť z procesu
  2018 Vis à vis, Drewo a srd, Vlna, Bratislava 2018, s. 141-154
 • Kolář, Robert: Ensemble Ricercata: Dvojportrét s Borošom a Kurtágom (und Helmut war auch dabei...)
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 3
 • Godárová, Zuzana: Ivan Šiller - klavirista, pedagóg, organizátor
  2017 In: www.bagoclassical.sk/ivan-siller-klavirista-pedagog-organizator/
  2017
 • Clements, Andrew: Cluster Ensemble Plays Philip Glass : review – early music by an American master [recenzia CD]
  2016 [cit. 2017-11-02] In: www.theguardian.com/music/2016/jul/20/cluster-ensemble-philip-glass-cd-review-orange-mountain-music?cmp=twt_a-music_b-gdnclassical
  The Guardian [online] 20. 07. 2016 [cit. 2017-11-02]
 • Hudec, Marek: Slovenský súbor chvália svetové médiá
  2016 SME roč. 26, 2016, č. 186, s. 11
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba : Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 11
 • Kolář, Robert: Daniel Matej: Memories of You [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 39
 • Kolář, Robert: Cluster Ensemble: Glass v klube po druhýkrát
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 22
 • Kolář, Robert: Ensemble Ricercata: Post Scriptum
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 14
 • Kolář, Robert: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Kurtág namiesto Ligetiho
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 4 – 5
 • Kolář, Robert: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Il bene
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 4 – 5
 • Puškášová, Melánia: Ensemble Ricercata. Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín : Happy Birthday Daniel
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 4
 • Burgrová, Katarína: AD: Horkay, T.: Výchovný otáznik a prokofievovská bravúra HŽ 5/2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 7-8, s. 2
 • Kolář, Robert: VENI ACADEMY: Rolling Tones / Im zarter Bewegung [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 35 – 36
 • Hoško, Filip: Cluster Ensemble prináša Monogramistu T.D.
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 20
 • Horkay, Tamás: Jedna svetová a dve slovenské premiéry v košickom Dome umenia
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 8
 • (aj): Ivan Šiller: "Považujem za veľmi dobrý signál, že slovenské inštitúcie rozoznali hodnotu ISCM World New Music Days 2013." [rozhovor]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 16
 • Kolář, Robert: Cluster, Cutler & Knoles
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 15
 • Šuba, Andrej: Ivan Šiller: Naším cieľom je zmena myslenia [rozhovor]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 16 – 18
 • Kolář, Robert: John Cage a hu(d)by
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 8
 • Kolář, Robert: Albrechtina
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 3
 • Zamborská, Zuzana: Klavírne semináre EPTA
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 10, s. 7
 • Király, Fero: the radical cut : šiller/bálešová [recenzia CD/DVD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7-8, s. 56
 • Kolář, Robert, Šišková, Ingeborg, Bokes, Vladimír: Ivan Šiller a hostia
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 7 - 8, s. 4 – 5
 • Kolář, Robert: Space
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 10, s. 8 – 9
 • Puškášová, Melánia: Melos-Étos. Tri festivalové impresie
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1-2, s. 12 – 14
 • Fulka, Vladimír: Galéria hudby 2009
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 1 - 2, s. 8
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 7-8, s. 3
 • Takácsová, Andrea: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 5, s. 4
 • Rusó, Vladimír: Štyri stretnutia s Hammerklavierom
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 5, s. 12 – 13
 • Šťastný, Jaroslav: Recenzie CD : Daniel Matej: schneller, weiter, höher
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 58
 • Buffa, Ivan: Večery novej hudby 2007
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 12 – 13
 • (krl): Holandská zima zavítala aj do Popradu
  2006 Poprad roč. 17, 2006, č. 92, s. 3
 • Pokojná, Katarína: Miniprofil HŽ. Ivan Šiller
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 12, s. 13 – 14
 • Šuba, Andrej a Kolář, Robert: Ivan Šiller & Fero Király „Glass ukázal, že naša cesta bola správna.“
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 26 – 29
 • Matej, Daniel: Shaped Songs
  2017 Hudobný život 2017, č. 6, s. 23
 • Recenzie
 • VESELÝ, Ondrej: Fifty [Recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 56
 • KOLÁŘ, Róbert: Situations [Recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 55
 • SLABÝ, Petr: Dispersion: E. Sharp, VENI ACADEMY
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 39
 • Personálna bibliografia
 • Recenzie : Klavihrátky : čarování u klavíru
  2011 Hudobný život 2011, č. 1-2, s. 52 – 53
 • ISCM World New Music Days v Sydney
  2010 Hudobný život 2010, č. 10, s. 10 – 11
 • Ostravské dny 2007
  2007 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 4, 2007, č. 2, s. 25 – 26
 • Ostrava : Ostravské dny 2007
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 11, s. 27 – 28

Diskografia

 • Foto: Situations SITUATIONS
  2019 CD – 2900-002-2

  Situácie sú zbierkou krátkych skladieb pre klavír. O čo im ide: - udržiavať poslucháča v strehu, - podnietiť poslucháča k akcii – k jeho prerodu na interpreta (Situácie vyšli aj ako noty, nájdeme tam skladby rozlične náročné), - osloviť mladých klaviristov od ZUŠ až po hudobné akadémie a osviežiť ich repertoár, - podnietiť tvorivú a slobodnú klavírnu interpretáciu.
  1. Tomáš Boroš: Situations – Chorál
   Tomáš Boroš (pf)
  2. Tomáš Boroš: Situations – F dur s prímesami
   Tomáš Boroš (pf)
  3. Tomáš Boroš: Situations – Prachovka
   Tomáš Boroš (pf)
  4. Tomáš Boroš: Situations – Hore a dole
   Tomáš Boroš (pf)
  5. Tomáš Boroš: Situations – Drobné noty
   Tomáš Boroš (pf)
  6. Tomáš Boroš: Situations – Intervaly
   Tomáš Boroš (pf)
  7. Tomáš Boroš: Situations – Rozliate stupnice
   Tomáš Boroš (pf)
  8. Tomáš Boroš: Situations – Akordy (verzia 1)
   Tomáš Boroš (pf)
  9. Tomáš Boroš: Situations – Akordy (verzia 2)
   Tomáš Boroš (pf)
  10. Tomáš Boroš: Situations – Bez slov
   Tomáš Boroš (pf)
  11. Tomáš Boroš: Situations – Osvetlené melódie
   Tomáš Boroš (pf)
  12. Tomáš Boroš: Situations – Kvinty, kvarty, sekundy
   Tomáš Boroš (pf)
  13. Tomáš Boroš: Situations – Koncertná etuda
   Tomáš Boroš (pf)
  14. Tomáš Boroš: Situations – Motor
   Tomáš Boroš (pf)
  15. Tomáš Boroš: Situations – Kolo
   Tomáš Boroš (pf)
  16. Tomáš Boroš: Situations – Prstové cvičenie
   Tomáš Boroš (pf)
  17. Tomáš Boroš: Situations – Minimal
   Tomáš Boroš (pf)
  18. Tomáš Boroš: Situations – Intervaly a melódia
   Tomáš Boroš (pf)
  19. Tomáš Boroš: Situations – Zvonkohra a klavír
   Tomáš Boroš (pf)
  20. Tomáš Boroš: Situations – Zvonkohra a klavír (verzia pre dva klavíry)
   Tomáš Boroš (pf)
  21. Tomáš Boroš: Situations – In C
   Tomáš Boroš (pf)
  22. Tomáš Boroš: Situations – Vlny a ostrovy
   Tomáš Boroš (pf)
  23. Tomáš Boroš: Situations – Hádanka
   Tomáš Boroš (pf)
  24. Tomáš Boroš: Situations – Včera ráno v nedeľu
   Tomáš Boroš (pf)
  25. Tomáš Boroš: Situations – Tajomná
   Tomáš Boroš (pf)
  26. Tomáš Boroš: Situations – Káčer na doline (slovenská ľudová pieseň)
   Tomáš Boroš (pf)
  27. Tomáš Boroš: Situations – Variácie
   Tomáš Boroš (pf)
  28. Tomáš Boroš: Situations – Výlet
   Tomáš Boroš (pf)
  29. Tomáš Boroš: Situations – Jedini dvini tri kuki
   Tomáš Boroš (pf)
  30. Tomáš Boroš: Situations – Prelúdium
   Tomáš Boroš (pf)
  31. Tomáš Boroš: Situations – Prelúdium (verzia pre dva klavíry)
   Tomáš Boroš (pf)
  32. Tomáš Boroš: Tarantulky – Tarantulky
   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)
  33. Tomáš Boroš: Tarantulky – Gong
   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)
  34. Tomáš Boroš: Tarantulky – Rozklady
   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)
  35. Tomáš Boroš: Tarantulky – Stupnice
   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)
  36. Tomáš Boroš: Tarantulky – Cupi-lupi
   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)
 • Foto: Cluster Ensemble plays Philip Glass CLUSTER ENSEMBLE PLAYS PHILIP GLASS
  2016 CD – Hevhetia HV 0109-011
  1. Philip Glass: Two Pages
   Cluster Ensemble, Ivan Šiller (elorg), Fero Király (elorg)
  2. Philip Glass: Music in Fifths
   Cluster Ensemble, Ivan Šiller (elorg), Fero Király (elorg)
  3. Philip Glass: Music in Contrary Motion
   Cluster Ensemble, Ivan Šiller (elorg), Fero Király (elorg)
  4. Philip Glass: Music in Similar Motion
   Cluster Ensemble, Ivan Šiller (elorg), Fero Király (elorg)
  5. Philip Glass: Music in Changing Parts
   Cluster Ensemble, Ivan Šiller (elorg, umv.), Fero Király (elorg, umv.), Zuzana Biščáková (elorg), Nikolaj Nikitin (sxs, sxt), Branislav Dugovič (cl, clb), Martin Adámek (cl), Robert Kolář (tr), Veronika Vitázková (fl, flp), Fabian Francio Ramirez (fl), Lenka Novosedlíková (mb), Roman Laščiak (sde)
 • Foto: Ensemble Ricercata ENSEMBLE RICERCATA
  2016 CD – Hudobný fond SF 00982131
  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42
   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)
  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller
  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)
  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony
   Ronald Šebesta (crb)
  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír
   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Parík: Čas odchodov
   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)
  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3
   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)
  9. Ivan Parík: Listy
   Ivan Šiller (pf)
  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4
   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)
 • Foto: Daniel Matej : Memories of You DANIEL MATEJ : MEMORIES OF YOU
  2015 CD – Hudobný fond SF 00852131
  1. Daniel Matej: Nice
   fama Q, David Danel (vn), Roman Hranička (vn), Ondřej Martinovský (vl), Balázs Adroján (vc)
  2. Daniel Matej: I tried them and they were all ROTTEN
   Ivan Šiller (pf)
  3. Daniel Matej: Memories of You No. 1 (14 Variations for J. C.)
   Klára Lóczi (v), Anne La Berge (fl), Boris Lenko (ac), Enikő Ginzery (zmb), Marián Lejava (dir.)
  4. Daniel Matej: Chorals on SDEF for Conlon Nancarrow
   Daniel Matej (C)
  5. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)
   Jon Rose (vn), MATEJ ENSEMBLE of the Elder's Conservatory of the Adelaide University, Daniel Matej (dir.)
  6. Daniel Matej: (When I’m) FIFTY for piano (Lullaby)
   Ivan Šiller (pf), Branislav Dugovič (cl, clb), Daniel Matej (tunb)
  7. Daniel Matej: CAVE SONGS [remixed]
   Daniel Matej (C)
  8. Daniel Matej: FRAGILE
   Ivan Šiller (pf)
 • Foto: VENI ACADEMY: Rolling Tones | In zarter Bewegung VENI ACADEMY: ROLLING TONES | IN ZARTER BEWEGUNG
  2013 CD – Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia ISCM-R01 2262 001-2-2
  1. Louis Andriessen: Workers Union for any loud-sounding group of instruments
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
  2. Terry Riley: In C for unspecified ensemble
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)
  4. Milan Adamčiak: Heterophonica II
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  5. Milan Adamčiak: Adizione
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  6. Marián Lejava: deadline:aria
   Milan Paľa (vl), VENI ACADEMY, David Danel (vn), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
  7. Earle Brown: December 1952 for unspecified ensemble
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  8. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)
  9. František Chaloupka: The Book of Sand
   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)
 • Foto: the radical cut THE RADICAL CUT
  2010 CD – Pavlík Records PA 0082-2/9
  1. Igor Stravinskij: Three easy pieces for piano four hands
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  2. Igor Stravinskij: Five easy pieces for piano four hands
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  3. Jevgenij Iršai: Radical cut (Radikálny rez)
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  4. Johann Sebstian Bach – György Kurtág: Aus tiefer not schrei ich zu dir
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  5. György Kurtág: Játékok (Games) IV.
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  6. György Kurtág: Harangok /IV, 3/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  7. György Kurtág: Hommage á Sáry László /IV, 4/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  8. György Kurtág: Köd-kánon /IV, 1/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  9. Johann Sebstian Bach – György Kurtág: Alle Menschen müssen sterben
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  10. György Kurtág: Játékok (Games) IV.
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  11. György Kurtág: Kyrie /IV, 8/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  12. György Kurtág: Hommage á Halmágyi Mihály /IV, 6/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  13. Johann Sebstian Bach – György Kurtág: O lamm gottes, unschuldig
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  14. György Kurtág: Tanulmány a „hölderlin“-hez /IV, 10/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  15. György Kurtág: Hommage á Soproni /IV, 7/
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  16. Johann Sebstian Bach – György Kurtág: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit
   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
 • Foto: Úchytkom/Cursorily ÚCHYTKOM/CURSORILY
  2007 CD – Hevhetia EH 0019-2-331
  1. Július Fujak: Hy-ph-ol-op-ho-ny
   DJ Fero (turn), David Šubík (hyphposonic sampler), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)
  2. Július Fujak: Nosferatu
   Jan Kavan (vc), DJ Fero (turn), Martin Kalinka (elcb), Lucia Vadelová (v, vn), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)
  3. Július Fujak: Ranená H2O
   Jan Kavan (vc), DJ Fero (turn), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)
  4. Július Fujak: 4-ručné impro hry
   Vicki Ray (semi-ppf), Petr Graham (ppf), Eufrasio Prates (semi-ppf), Marián Varga (sth)
  5. Július Fujak: O čom mlčí tá žena pri semafóroch pre slepých
   Petra Klementová (fl), Ján Rigan (cl), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)
  6. Július Fujak: Hudobné ilustrácie k výstave Veroniky Madajovej
   Július Fujak (semi-ppf, bowed and prepared zmb, sonic objects)
  7. Július Fujak: Co(n)ver – Diver – Over – Ver
   Igor Karško (vn), Jozef Lupták (vc), Ivan Šiller (pf), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)
 • Foto: Chorálová fantázia... Igor Garvanský (1990-2005) CHORÁLOVÁ FANTÁZIA... IGOR GARVANSKÝ (1990-2005)
  CD –
  1. Igor Garvanský: Trio op. 1
   Ewald Danel (vn), Martina Karnoková (vn), Eva Čermanová (vc)
  2. Igor Garvanský: Chorálová fantázia B dur op. 2
   Ewald Danel (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  3. Igor Garvanský: Elégia e mol op. 3
   Ewald Danel (vn), Ivan Šiller (pf)
  4. Igor Garvanský: Elégia e mol op. 3
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  5. Igor Garvanský: Malá suita f mol op. 4
   Ivan Šiller (pf)
  6. Ivan Valenta: Igor Garvanský: Malá suita (quasi passacaglia) op. 4 – posthumana
   Ivan Šiller (pf)
  7. Ivan Valenta: Hudba pre sláčiky
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Foto: Orchester mladých : dirigent Miroslav Šmíd ORCHESTER MLADÝCH : DIRIGENT MIROSLAV ŠMÍD
  CD – ZUŠ Sklenárova AD 0001-2-931
  1. Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Santcti spiritus
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  2. Július Kowalski: Malá detská suita
   Ivan Šiller (pf), Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  3. Milan Novák: Dve prázdninové príhody – Zimná prázdninová príhoda
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)
  4. Igor Dibák: Malá suita
   Orchester mladých, Miroslav Šmíd (dir.)

Ocenenia

 • European Music Prize for Youth (EMPY), Hamburg (DE)
  2000 - ocenenie za najlepšiu klavírnu spoluprácu (Adriana Kučerová – s)
 • Medaila sv. Gorazda
  1996

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Adrián Demoč: Ma fin est mon commencement
  19. 12.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ensemble Ricercata: Žiadba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vn), Ronald Šebesta (cl), Ivan Šiller (pf), Ensemble Ricercata
 • Peter Javorka: Klavierstuck - Ragtime
  20. 5.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Tone Roads, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Miroslav Tóth: Polguľovitá chyža
  20. 5.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Tone Roads, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Lenka Novosedlíková: Scratched Arnold
  20. 5.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Tone Roads, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Barbora Tomášková: Schôdzka rôznobežiek pri západe Slnka
  20. 5.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Tone Roads, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Martina Kachlová: Six little pieces for piano
  20. 5.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Tone Roads, Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Veronika Škutová: TCHI?
  20. 5.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Tone Roads, Divadlo Lab, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Tomáš Boroš: Situations
  cyklus skladieb pre sólový klavír a klavír štvorručný
  14. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)
 • Tomáš Boroš: Blocks
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Lukáš Borzík: Ex nihilo
  pre soprán, klarinet (basklarinet), husle, cimbal a klavír
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Želislava Sojak Subotić: Footprints
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vl), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Peter Dan Ferenčík: Huzica Licergata
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Vladimír Bokes: Musica per Ligeti, op. 90
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (mil), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Matej Sloboda: Omicron III – Archaea
  23. 9.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Ligeti+, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Branislav Dugovič (clb), Milan Paľa (vn), Enikő Ginzery (zmb), Ivan Šiller (pf)
 • Peter Machajdík: Danube Afterpoint
  14. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Ricercata, Veronika Vitázková (flp), Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Branislav Dugovič (clb), Ivan Šiller (pf), Fero Király (pf), Ján Kružliak, jr. (vn), Daniel Herich (vn), Peter Dvorský (vl), Branislav Bielik (vc)
 • Marián Lejava: blank page/hidden soul
  Wop. 22
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf), Fero Király (C*)
 • Fero Király: Deus ex Machina
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Peter Machajdík: Fifty seconds for Daniel
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Ivan Šiller: for Daniel
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf), Fero Király (C*)
 • Robert Kolář: In the Midst of Life...
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Juraj Vajó: Part III. Theme
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Tomáš Boroš: Pre Daniela
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Milan Adamčiak: Sonatura
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Boris Lenko: Take off
  pre klavír
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Martin Burlas: Valčík úľavy
  10. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Daniel Matej: STORMY MONDAY
  podľa Le quattro stagioni Antonia Vivaldiho
  18. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (vn), Jozef Lupták (vc), Ivan Šiller (pf)
 • Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Boško Milaković: MoNaMi
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Ivan Valenta: Toccatové variácie
  pre klavír
  20. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kvintový Dvojkoncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Marcel Seneši: Štúdia pre dva klavíry
  16. 11.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Bálešová (pf), Ivan Šiller (pf)
 • Miloš Betko: Hm – nie celkom zvláštna nálada, op. 39
  pre komorný súbor
  16. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Šikula (fl), Ronald Šebesta (cl), Ivan Šiller (pf), Eva Páleníková (ac), Ivan Palovič (vl), Vladimír Sirota (vc), Marián Lejava (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Dialoge mit Ligeti
  pre dva klavíry
  16. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf), Andrea Bálešová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Tri klavírne skladby pre ľavú ruku
  13. 4.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Jevgenij Iršai: Radical cut (Radikálny rez)
  pre štvorručný klavír
  11. 2.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Your House of (New) Music / SPACE, Rode Pomp, Gent, BE
  INTERPRETI: Andrea Bálešová (pf), Ivan Šiller (pf)
 • Marek Piaček: Ragtime
  pre klavír, podľa skladby Three Page Sonata od Charlesa Ivesa
  11. 2.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Your House of (New) Music / SPACE, Rode Pomp, Gent, BE
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)
  Premiéra verzie pre štvorručný klavír
 • Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
 • Balázs Horváth: 482 or 483 notes for your 50th birthday – Don't ask, why!
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Chris Newman: 5 – C
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Hauke Harder: 9/3/19/63
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf), Fero Király (C*)
 • Elliott Sharp: And many more
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Owen Underhill: Bagatelle
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Frédéric Iñigo: Bon anniversaire, Daniel
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Christopher Fox: Daniel's Fifty
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf), Fero Király (C*)
 • Egidija Medekšaitė: for Daniel Matej
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf), Fero Király (obj)
 • Boudewijn Buckinx: For Daniel Matej: for 50 and many more
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Jon Rose: Happy Birthday Daniel
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Philip Corner: Homo Ignorans
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Peter Graham: One Page
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • David Dramm: Pavane
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Clarence Barlow: song for danieL
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Michael Blake: The hymns of Ntsikana Gaba into 50 seconds
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Louis Andriessen: Two way ticket
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)
 • Piet-Jan van Rossum: Z Hlávkova mostu
  10. 9.
  2014
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Happy Birthday Daniel, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Šiller (pf)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2019-12-08 Matiné v Mirbachovom paláci
  Ivan Šiller - klavír

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2019-12-08 Matiné v Mirbachovom paláci
  Ivan Šiller - klavír

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2019-04-28 Matiné v Mirbachovom paláci
  Branislav Dugovič a Ivan Šiller

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár


« späť na zoznam Aktualizované: 13. 11. 2019