Profil osobnosti

Foto: Gerhard Auer

Gerhard Auer

9. 4. 1925 Náchod – 22. 11. 2002 Bratislava

vážna hudba
skladba, dirigovanie

Bio

Bio

1940 – 1945
Hudobná akadémia v Prahe (klavír –­­­­ E. Kalix, skladba – F. Finke, dirigovanie – J. Kleiberth, A. Nowakovský)
1945 – 1947
štúdium v Drážďanoch a na Konzervatóriu v Bratislave (kompozícia – E. Suchoň, A. Moyzes, dirigovanie – K. Schimpl)
1948
Opera SND, korepetítor, neskôr ako asistent začal dirigovať baletný repertoár
od 1950
riadny dirigent Opery a Baletu SND
od 1958
externe Operné štúdio VŠMU a neskôr aj Konzervatória v Bratislave

"Ako skladateľ vyrastal z česko-nemeckých postromantických tradícií a konvencií. Skladateľsky sa Auer najvýraznejšie prejavil ako autor vokálnej hudby (miniopera Spoveď Dona Juana, Tri piesne na texty J. Jesenského a pod.), ako aj v drobných inštrumentálnych formách. Jeho hudobná reč asimilovala rôznorodé štýlové a štylistické prvky, blízka mu bola predovšetkým programovosť hudobných námetov. V nej sa prejavil ako spontánny a emotívny skladateľ."

 

(JURÍK, Marián: Gerhard Auer. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava: Národné hudobné centrum, 1998, s. 21.)

Diela

 • opera
 • Spoveď dona Juana

  miniopera [B. Hončarivová podľa K. Čapka]
  1983
 • balet
 • Mária

  balet, [M. Kohout podľa A. Jiráska]
  1956 OBSADENIE: orch
 • Krásna Hedviga

  balet, [H Hoffstädter]
  1980 OBSADENIE: orch
 • orchester
 • Do spevu a do tanca

  1949 OBSADENIE: fiati/orch
 • symfonický orchester
 • Predohra

  1944 OBSADENIE: orch
 • Stupnicové rondo

  1945 OBSADENIE: orch
 • Svetlo a tieň

  1945 OBSADENIE: orch
 • Romanca

  1948 OBSADENIE: orch
 • Polnočná serenáda

  1949 OBSADENIE: orch
 • Poľovnícka predohra

  1949 OBSADENIE: orch
 • U nás doma

  suita
  1949 OBSADENIE: orch
 • Letné pastorále

  1957 OBSADENIE: orch
 • Predoherná fantázia

  1957 OBSADENIE: orch
 • Vianočné nálady

  1963 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Andante

  1945 OBSADENIE: archi
 • Turecký vrch. Pochod

  1949 OBSADENIE: fiati
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Nocturno

  pre husle a orchester
  1957 OBSADENIE: vn, orch
 • Concertino

  pre flautu a orchester
  1960 OBSADENIE: fl, orch
 • Variácie na tému „Pred svätým Jánom v nedeľu"

  pre husle a ľudový orchester
  1972 OBSADENIE: vn, folkb
 • Concertino

  pre violu a orchester
  1978 10'
  OBSADENIE: vl, orch [2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, archi/fl, ob, fg, archi]
 • Concertino

  pre hoboj a orchester
  1995 OBSADENIE: ob, orch
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Nocturno Des

  pre klavír
  1943 OBSADENIE: pf
 • Koncertná etuda

  pre klavír
  1944 OBSADENIE: pf
 • Dve skladby

  pre klavír
  1945 OBSADENIE: pf
 • Balada g mol

  pre klavír
  1956 OBSADENIE: pf
 • Uspávanka

  pre klavír
  1977 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Romanca

  pre husle a klavír
  1973 OBSADENIE: vn, pf
 • Concertino

  pre tubu a klavír
  1996 OBSADENIE: tu, pf
 • Tanec Hedvigy a Téma s variáciami

  pre husle a klavír
  1996 OBSADENIE: vn, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto A dur

  1958 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto d mol

  1977 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Dve piesne

  1958 TEXT: Ľ. Podjavorinská
  OBSADENIE: s, pf/s, 2vn. vl, vc
 • Láska

  1958 TEXT: M. Haľamová
  OBSADENIE: s, pf/a, 2vn, vl, vc
 • Tri piesne

  1975 TEXT: J. Jesenský
  OBSADENIE: s, pf/s, 2vn, vl, vc
 • "Múzy"

  1977-1989 TEXT: A. Musset
  OBSADENIE: s, pf/orch
 • Tri piesne básnika

  1988 TEXT: A, Musset
  OBSADENIE: b, pf/orch
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Dve piesne

  1946 TEXT: V. Hálek
  OBSADENIE: s, pf
 • Dve piesne

  1948 TEXT: Š. Krčméry
  OBSADENIE: a, pf
 • Uspávanka

  1948 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: s, pf
 • Buď so mnou vždy

  1957 TEXT: A. Jirásek
  OBSADENIE: t, pf
 • Pekná je Tvoja ruža, Jar s láskou

  1958 TEXT: J. Jesenský
  OBSADENIE: b, pf
 • Z nebe se snáší andělé

  1962 TEXT: V. Hálek
  OBSADENIE: t, pf
 • V noci

  1965 TEXT: A. Jirásek
  OBSADENIE: s, pf
 • Červený mak

  1967 TEXT: M. Plško
  OBSADENIE: ms, pf
 • Ja túžim

  1967 TEXT: J. Jesenský
  OBSADENIE: t, pf
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Montáž slovenských ľudových piesní

  1949 OBSADENIE: s, t, br, orch
 • Štyri slovenské ľudové piesne

  1949 OBSADENIE: s, t, br, CM, orch
 • hudba k filmu
 • Bolo raz priateľstvo

  1958 RÉŽIA: Štefan Uher

Bibliografia

 • kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I
  1989 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1989, s. 36 – 40
 • Profily
  1985 Hudobný život 1985, č. 8, s. 2
 • Profily
  1975 Hudobný život 1975, č. 9, s. 5
 • Profily
  1974 Hudobný život 1974, č. 2, s. 5
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ČÍŽIK, V.: Slovenskí dirigenti a zbormajstri
  1986 Opus, Bratislava 1986, s. 58 – 60


« späť na zoznam Aktualizované: 28. 03. 2019