Profil osobnosti

Foto: Yvetta Kajanová Zdroj: www.fphil.uniba.sk

Yvetta Kajanová

26. 1. 1964 Komárno

muzikológia, publicistika, redaktor, hudobný manažment
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1982 – 1986
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda), diplomová práca Jazzová hudba v televízii
1990 – 1993
ašpirantka na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1994 hodnosť CSc., dizertačná práca Porovnávacia analýza medzi žánrami modernej populárnej hudby a jazzu
od 1993
pedagogička na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (hudobná sociológia, história jazzu, rocku a populárnej hudby, hudobná kritika a manažment hudby)
1997
organizátorka University Workshopu (diskusia mladých muzikológov o modernej populárnej hudbe a jazze) v spolupráci s Ústavom hudobnej vedy SAV
1997 – 1999
výskumná pracovníčka na Ústave hudobnej vedy SAV
2004
titul doc., habilitačná práca Kapitoly o jazze a rocku (2003)
2008 – 2010
členka medzinárodného výskumného tímu Jazz vo východnom bloku na Freie Universität v Berlíne
2012
titul prof. na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Vo svojom výskume sa zameriavala na oblasť slovenského jazzu, rocku, gospelovej hudby, modernej populárnej hudby a world music.

Je autorkou kníh: Rozhovory s Iljom (1996), Slovník slovenského jazzu (1999), The Book of Slovak Jazz (2000), Gospel music na Slovensku (2009), Postmoderna v hudbe. Minimal, rock, pop, jazz (2010), K dejinám jazzu (2010), K dejinám rocku (2010).

Venovala sa publicistickej a organizačnej činnosti, pôsobila ako redaktorka časopisu Rytmus vo vydavateľstve Obzor a Slovak Music v Slovenskom hudobnom fonde (od 1986), neskôr bola manažérkou koncertného cyklu Pondelky v Klariskách v Bratislave, pôsobila ako manažérka tlačového sekretariátu festivalu Bratislavské jazzové dni (1990 – 2002), viedla tlačové konferencie s osobnosťami a súbormi, ako napr. Joe Zawinul, Jean Luc Ponty, Michel Petrucciani, Take Six, Betty Carter a s ďalšími, pôsobila vo funkcii viceprezidentky Slovenskej jazzovej spoločnosti (1995 – 1999) a členky Rady Slovenskej jazzovej spoločnosti (od 2000).

V rokoch 1984 – 2000 pravidelne prispievala do kultúrnych rubrík novín a hudobných časopisov, neskôr prispievala do vedeckých zborníkov Musicologica Istropolitana, Musicologica Slovaca. V súčasnosti prispieva svojimi článkami do internetového časopisu skjazz.sk.

Bibliografia

 • Grich, Stanislav: Yvetta Kajanová: Gospel music na Slovensku
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 9, s. 38 – 39
 • Wasserberger, Igor: Yvetta Kajanová: Kapitoly o jazze a rocku
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 548
 • Krekovič, Slavomír: Yvetta Kajanová
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 65
 • Pokorný, Juraj – Lábska-Kajanová, Yvetta: Študent je ten, kto ma núti rozmýšľať
  Keď prevažuje orientácia na konzumnosť a povrchnosť
  2000 In: www.noveslovo.sk
  Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, Bratislava roč. 2, 2000, č. 31 – 32, s. 18
 • Krekovič, Slavomír: Yvetta Kajanová: Rozhovory s Iljom
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 3, s. 38
 • Recenzie
 • Fujak, Július: Vis-à-Vis. Dialógy (nielen) o hudbe
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 39
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Kajanová, Yvetta – Pickhan, Gertrud – Ritter, Rüdiger (ed.): Jazz from Socialist Realism to Postmodernism
  2016 Peter Lang, Frankfurt am Main 2016
  (310 s., 1. vyd., Series: Jazz under State Socialism)
 • Slovenský jazz, kontexty a súvislosti
  2014 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2014
  (316 s., 1. vyd., faks., fotogr., ilustr., noty, portr.)
 • On the History of Rock Music
  2014 Peter Lang, Frankfurt am Main 2014
  (160 s., 1. vyd.)
 • Postmoderna v hudbe. Minimal, rock, pop, jazz
  2010 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010
  (198 s., 1. vyd.)
 • K dejinám rocku
  2010 Coolart, Bratislava 2010
  (128 s., 1. vyd.)
 • K dejinám jazzu
  2010 Coolart, Bratislava 2010
  (110 s., 1. vyd.)
 • Gospel music na Slovensku
  2009 Coolart, Bratislava 2009
  (256 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Kapitoly o jazze a rocku
  2003 Epos, Ružomberok 2003
  (64 s., 1. vyd.)
 • Hrčková, Naďa – Kajanová, Yvetta – Boďová Katarína: Slovenskí skladatelia II. (Sociologická sonda)
  2001 Orman, Bratislava 2001
  (73 s., 1. vyd.)
 • The Book of Slovak Jazz
  2000 Hudobné centrum, Bratislava 2000
  (96 s., 1. vyd., text: anglický)
 • Slovník slovenského jazzu
  1999 Národné hudobné centrum, Bratislava 1999
  (156 s., 1. vyd.)
 • Rozhovory s Iljom
  1997 Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 1997
  (139 s., 1. vyd.)
 • Hop do pop. Abeceda modernej populárnej hudby
  1995, 2004 Bratislava 1995, 2004
  (24 s., 2004 - 2. vyd., 1995 - 1. vyd., Simplex, s. r. o.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Aktuálne otázky súčasného hudobného školstva
  2017 Muzikologické fórum, Bratislava roč. 6, 2017, s. 124 – 131
 • Jazz v srdci Európy
  2017 In: www.musicologica.eu
  Musicologica [elektronický zdroj]. Kajanová, Yvetta (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2017, č. 1
 • Gospel versus profane music in Slovakia
  2016 Redefining Art Worlds in the Late Modernity. Guerra, P. and Costa, P. (Eds.), Porto 2016, s. 215 – 231
  (Universidade do Porto, University of Porto. Faculty of Arts and Humanities)
 • Kajanová, Yvetta – Hevier ml., Daniel: Penetration of jazz into various genres and subcultures
  2016 Jazz from Socialist Realism to Postmodernism, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, s. 265 – 280
  (310 s., 1. vyd., Series: Jazz under State Socialism)
 • The changing face of Slovak jazz
  2016 Jazz from Socialist Realism to Postmodernism, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, s. 225 – 242
  (310 s., 1. vyd., Series: Jazz under State Socialism)
 • Kajanová, Yvetta – Vachová, Zuzana: Classical music and jazz as inspirations for modern music fusion
  2016 Jazz from Socialist Realism to Postmodernism, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, s. 155 – 173
  (310 s., 1. vyd., Series: Jazz under State Socialism)
 • Jazz artists in the former Czechoslovak Socialist Republic and their conflicts with the socialist ideology
  2016 Jazz from Socialist Realism to Postmodernism, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, s. 119 – 137
  (310 s., 1. vyd., Series: Jazz under State Socialism)
 • Punk a nová vlna v krajinách Československa, Juhoslávie a Poľska
  2015 In: www.musicologica.eu
  Musicologica [elektronický zdroj]. Kajanová, Yvetta (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, č. 1
 • Balada v jazze a u Tadeáša Salvu
  2015 14. Dni Tadeáša Salvu. Zborník z konferencie, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 28 – 35
  (165 s., 1. vyd., Eva Langsteinová – Margita Gromová-Salvová, (ed.)
 • Punk and new wave destruction or a doorway into Europe for the former Socialist countries
  2015 Keep it Simple Make it Fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes [elektronický zdroj], Porto 2015, s. 179
  (Universidade do Porto)
 • Hudobné dielo a nová generácia muzikológov od čias Jozefa Kresánka
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 212 – 223
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • The rock, pop and jazz in contemporary musicological studies
  2013 International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Záhreb roč. 44, 2013, č. 2, s. 343 – 359
 • Konvergentné a divergentné procesy v regionalizácii
  2013 Muzikologické fórum roč. 2, 2013, č. 2, s. 99 – 106
 • Rhythm and polystylistic rock music
  2013 Musicologica Olomucensia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc roč. 17, 2013, s. 57 – 66
  (June)
 • Hodnota tradičného a progresívneho v jazzovom vývoji
  2013 In: www.musicologica.eu
  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2013, č. 1
 • The value of the traditional and the progressive in jazz development
  2013 Kajanová, Yvetta (ed.): European Jazz Personalities. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 22. – 24. apríla 2013, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2013, s. 25 – 26
  (40 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)
 • Communism and the Emergence of the Central European Jazz School
  2012 Journal of Literature and Art Studies roč. 2, 2012, č. 6, s. 622 – 640
 • Premeny spirituálov v súčasnosti
  2012 In: www.musicologica.eu
  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2012, č. 1
 • Market segmentation of the sacred music – the case of gospel music in Slovakia
  2012 Book of Abstracts. 7th Conference of the European Research Network Sociology of the Arts, Viedeň 2012, s. 90
  (ESA)
 • Súčasná kresťanská hudba – worship (chvály) – reč mladého človeka
  2011 Slovenské hudobné knihovníctvo na polceste. Hudba a knihovníctvo v informačnom prostredí 21. storočia. Zborník z 30. seminára hudobných knihovníkov, Žilina, 28. – 29. septembra 2010. Drličková, Dana (ed.), Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2011, s. 115 – 118
 • Rock, pop, jazz ako súčasť muzikológie
  2011 Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 105 – 122
 • Premeny gospelovej hudby na Slovensku
  2011 Slovenské hudobné knihovníctvo na polceste? Hudba a knihovníctvo v informačnom prostredí 21. storočia. Zborník z 30. seminára hudobných knihovníkov, Žilina, 28. – 29. septembra 2010. Drličková, Dana (ed.), Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2011, s. 119 – 123
 • Jazzoví klaviristi v strednej Európe v období 1948 – 1989
  2011 Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 123 – 163
 • Súčasná scéna slovenského jazzu
  2010 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 42, 2010, č. 5, s. 20 – 36
  (pokr. č. 6, 2010, s. 38 – 51)
 • Jazzrocková generácia na Slovensku
  2010 In: www.musicologica.eu
  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, č. 3, s. 1 – 6
 • Jazzoví emigranti
  2010 In: www.musicologica.eu
  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, č. 3, s. 1 – 4
 • Denotative Components of Jazz during the Period of Communism as Exemplified in Czech and Slovak Jazz
  2010 Jazz Behind the Iron Curtain. Series: Jazz under State Socialism. Volume 1. Gertrud Pickhan – Rüdiger Ritter (eds.), Peter Lang, Frankfurt am Main 2010, s. 65 – 81
 • World Music. Historické pozadie slovenskej scény
  2009 In: acta.musicologica.cz
  Acta Musicologica.cz [elektronický zdroj], Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2009, č. 2, s. 1 – 7
 • Globálna a lokálna hudobná kultúra
  2009 In: www.musicologica.eu
  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 2009, č. 2, s. 1 – 19
 • Sprievodné a významové komponenty jazzu v období 1948 – 1989 na príkladoch slovenského jazzu
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 183 – 214
 • Slovak and Czech Jazz Emigrants after 1948
  2009 Jazzforschung / Jazz Research 41 (2009), ADEVA – Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 2009, s. 49 – 64
 • New spiritual song
  2009 Lexmann, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, s. 153 – 168
 • Ethnic Elements in Central Europe in the Period of Communism
  2009 Migrating Music: Media, Politics and Style, London 2009, s. 24
  (School of Oriental and African Studies, University of London, July 10 – 11 2009)
 • Slovenskí jazzoví emigranti
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 34, 2008, č. 2, s. 118 – 132
 • Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku
  2008 Hudební věda XLV, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2008, č. 1 – 2, s. 212 – 214
 • Segmentácia trhu v cirkevnej hudbe ako dôsledok separácie sakrálneho a profánneho prostredia
  2008 In: www.musicologica.eu
  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2008, č. 1, s. 1 – 22
 • Gospel music na Slovensku
  2008 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2008, s. 143 – 179
 • Praise and worship – the comeback of the Gregorian chant?
  2008 Hrčková, Naďa (ed.): Sacrum a profanum v hudbe 20. storočia / Sacrum und Profanum in der Musik des 20. Jahrhunderts. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2007, Bratislava, 7. – 9. novembra 2007, Hudobné centrum, Bratislava 2008, s. 35 – 45
  (207 s., 1. vyd.)
 • Postmodernistická estetika jazzu a rocku (3)
  2007 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 39, 2007, č. 1, s. 4 – 7
 • Autor v kontexte histórie a kultúry – Ilja Zeljenka
  2007 In: www.melos.hrckova.sk
  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2007, č. 2, s. 1 – 17
  (Webmag)
 • Postmoderna – pele-mele po moderne?
  2007 In: www.melos.hrckova.sk
  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2007, č. 1, s. 1 – 12
  (Webmag)
 • K periodizácii slovenskej populárnej hudby a jazzu
  2007 Hudobná kultúra na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? Živá kultúra alebo skanzen?, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina 2007, s. 101 – 122
 • Kajanová, Yvetta – Záborská, Ľubica: World music na slovenskej scéne
  2007 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 217 – 245
 • Towards a periodization of Slovak pop music and jazz
  2007 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 197 – 216
 • The work and significance of Slovak and Czech jazz emigration after 1948
  2007 A Window to Freedom? Jazz in Post War Poland and Czechoslovakia, Humboldt-Universität, Berlin 2007, s. 150 – 151
 • Regionálna hudobná kultúra na Slovensku
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 77 – 108
 • Slovak scene of world music
  2007 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 217 – 245
 • Periodizácia dejín slovenskej populárnej hudby a džezu
  2007 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 197 – 216
 • Postmodernistická estetika jazzu a rocku (2)
  2006 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 38, 2006, č. 6, s. 8 – 12
 • Postmodernistická estetika jazzu a rocku (1)
  2006 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 38, 2006, č. 5, s. 4 – 7
 • Antológia slovenskej populárnej hudby V
  2006 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 38, 2006, č. 1, s. 62 – 63
 • Regionálna hudobná kultúra na Slovensku
  2006 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2006, s. 113 – 133
 • Nová paradigma liturgickej hudby – globálne versus lokálne
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXIV. Hudba v súčasnej liturgii, Podpera, Rastislav (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006, s. 137 – 158
 • Tvorivosť a inovácie v muzikológii a v trhovom priestore
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 406 – 412
 • Prienik progresívnych trendov do slovenského jazzu, rocku a pop music prostredníctvom zahraničných koncertov
  2005 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2005, s. 209 – 228
 • The dissemination of progressive trends in Slovak jazz, rock and pop music inspired by concerts of foreign groups
  2005 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2005, s. 209 – 228
 • In the beginnings there was pop music – how to express maximim by means of minimal music
  2005 Hrčková, Naďa (ed.): Od Perotina po Steva Reicha. Idey “minimálneho” v hudobných dejinách a v súčasnosti / Vom Perotin bis Steve Reich. Die Ideen des “Minimalen” in der Musikgeschichte und Gegenwart, Hudobné centrum, AEPress, Bratislava 2005, s. 181 – 187
  (250 s., 1. vyd., Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2005, Bratislava, 8. – 10. novembra 2005)
 • Hudba potrebuje svoj stred
  2005 Musicologica Slovaca et Europaea XXII. Hudobná kultúra pod vplyvom médií, Lexmann, Juraj (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2005, s. 195 – 200
  (Edícia: Hudba a médiá)
 • Vplyv importovaných koncertných podujatí na formovanie slovenskej populárnej hudby
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 4, s. 560 – 572
 • Miesto nonartificiálnych žánrov v systéme sociálnych funkcií hudby u Jozefa Kresánka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 74 – 78
 • Axiologické prvky v bipolaritnej hudbe
  2004 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2004, s. 257 – 266
 • Štruktúra a artikulácia ako stavebný materiál modernej populárnej hudby a džezu
  2003 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2003, s. 189 – 204
 • Rock, pop, jazz v duchovnom svete mladých ľudí
  2002 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe roč. 5, 2002, č. 2, s. 23 – 25
 • Americký, európsky a latinsko-americký jazz
  2002 Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002, s. 183 – 188
 • K posledným dielam Ilju Zeljenku
  2002 Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru, Orman, Bratislava 2002, s. 87 – 93
  (140 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Johann Sebastian Bach and the modern jazz quartet – a desire for sonic sensualism or seriousness
  2002 Bach 2000: Music between Virgin Forest and Knowledge Society, Santiago de Compostela 2002, s. 253 – 260
  (308 s., 1. vyd., Compostela Group of Universities)
 • Ilja Zeljenka – profil
  2002 Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru, Orman, Bratislava 2002, s. 75 – 83
  (140 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Ilja Zeljenka – kalendárium
  2002 Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru, Orman, Bratislava 2002, s. 83 – 87
  (140 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Liturgická hudba v sociálnom prostredí katolíckej omše
  2001 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe roč. 4, 2001, č. 3, s. 3 – 4
 • Americký, európsky a latinsko-americký jazz na križovatke jazzových kultúr, alebo je jazz univerzálna hudba?
  2001 Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2001, s. 75 – 81
 • The last work of Ilja Zeljenka
  2001 Hrčková, Naďa (ed.): Posledných 30 rokov: idey, osobnosti, hodnoty novších hudobných dejín / Die letzten 30 Jahre: Ideen, Persönlichkeiten, Werte der neueren Musikgeschichte, Festival Melos-Étos, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Orman, Bratislava 2001, s. 207 – 214
  (262 s., 1. vyd., Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2001, Bratislava, 7. – 9. novembra 2001)
 • Štruktúra a artikulácia ako stavebný materiál modernej populárnej hudby a jazzu
  2000 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 32, 2000, č. 3, s. 9 – 22
 • K harmónii a hudobnej forme novej duchovnej piesne
  2000 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe roč. 3, 2000, č. 1, s. 30 – 31
 • Gregoriánsky chorál na Slovensku
  2000 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe roč. 3, 2000, č. 1, s. 31
 • Recepcia hudby Johanna Sebastiana Bacha v súčasnosti
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 467 – 473
 • K niektorým problémom zavádzania populárnej hudby do hudobnej výchovy na základných školách
  2000 Populární hudba a škola. Zborník z medzinárodnej konferencie, Praha, 10. – 12. mája 1999, Poledňák, Ivan (ed.), Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2000, s. 107 – 116
  (149 s., 1. vyd.)
 • On the threshold of the third millenium – rock, pop, jazz, praise or curse
  2000 Hrčková, Naďa (ed.): Koniec storočia, koniec tisícročia / Ende des Jahrhunderts, Ende des Millenniums. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1999, Bratislava, 8. – 10. novembra 1999, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava 2000, s. 266 – 270
  (272 s., 1. vyd.)
 • Nová duchovná pieseň na Slovensku
  2000 Slovenská liturgická hudba na nových cestách. Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2000, s. 149 – 176
 • Moderná populárna hudba a jej odraz v liturgickej hudbe z hľadiska emocionálneho
  2000 Slovenská liturgická hudba na nových cestách. Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2000, s. 269 – 274
  (Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, roč. 4, č. 1, 2001, s. 21 – 23)
 • Axiologické vzťahy v bipolaritnej slovenskej hudbe
  2000 Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2000, s. 211 – 218
  (265 s., 1. vyd.)
 • Problematika liturgického spevu na Slovensku vo filmovom spracovaní
  1999 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe roč. 2, 1999, č. 3, s. 29 – 30
 • Nová duchovná pieseň na Slovensku
  1999 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe roč. 2, 1999, č. 2, s. 32 – 34
  (pokr. č. 3, 1999, s. 32 – 33, č. 1, 2000, s. 29 – 31)
 • Rytmické archetypy v jazze a rocku ako kultúrny prejav negujúci “národné” a smerujúci k “univerzálnemu”
  1998 Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 3, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1998, s. 135 – 142
 • Nový sociálny, politický a spoločenský priestor v súčasnej slovenskej hudbe (zmeny v postavení a nazeraní na skladateľa)
  1998 Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava 1998, s. 243 – 252
  (260 s., 1. vyd.)
 • Rozmanitosť kultúr – mnohotvárnosť posolstiev, populárnosť kultúr – jednotvárnosť posolstiev?
  (Filozoficko-teoretická reflexia spojená s aplikáciou na najmladšiu generáciu slovenských skladateľov)
  1995 Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaf. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, Festival Melos-Étos, Bratislava 1995, s. 233 – 237
 • Improvizácia a jej rôzne podoby v jazze a rocku
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 20, 1994, č. 2, s. 297 – 321
 • Moderná populárna hudba a džez v školstve na Slovensku
  1994 Hudobno-pedagogické interpretácie 2. Zborník štúdií z vedecko-pedagogickej konferencie Hudobná výchova vo vývoji súčasnej hudobnej kultúry, Vereš, Jozef (vedecký redaktor), Vysoká škola pedagogická, Nitra 1994
  (165 s., 1. vyd.)
 • Slovenská populárna hudba
  1988 Populárna hudba a jej postavenie v socialistickej knižnici. Zborník materiálov, Duka-Zólyomiová, Emese (ed.), Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1988, s. 53 – 60
 • Editorská činnosť
 • Kajanová, Yvetta a kol. (zost.): Un secolo di jazz: la creativitá estemporanea = A century of jazz: impromptu creativity
  Katalóg k výstave, ktorá sa konala 19. marca – 30. apríla 2017, Chiasso, Taliansko
  2017 Milano 2017
  (172 s., 1. vyd., Vydavateľsvo: Skira editore)
 • Kajanová, Yvetta (ed.): European Jazz Personalities
  Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 22. – 24. apríla 2013 / International Conference, Bratislava, April 22 – 24, 2013
  2013 In: www.musicologica.eu
  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2013
  (40 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Konferencia Slovensko a wolrd music
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 10, s. 35
 • World music festival Bratislava
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 10, s. 34
 • A szlovák jazz új arcai
  2015 Gramofón roč. 20, 2015, č. 3, s. 7 – 11
 • K histórii slovenského jazzu – 2., 3. časť
  2012 In: www.jazz.sk
  Jazz.sk [elektronický zdroj] 2012, č. (8. 2.)
 • K histórii slovenského jazzu – 6. časť
  2012 In: www.jazz.sk
  Jazz.sk [elektronický zdroj] 2012, č. (7. 3.)
 • K histórii slovenského jazzu – 1. časť
  2012 In: www.jazz.sk
  Jazz.sk [elektronický zdroj] 2012, č. (31. 1.)
 • K histórii slovenského jazzu – 5. časť
  2012 In: www.jazz.sk
  Jazz.sk [elektronický zdroj] 2012, č. (29. 2.)
 • Duke Ellington Orchestra predviedol umenie big bandu
  2012 In: www.jazz.sk
  Jazz.sk [elektronický zdroj] 2012, č. (28. 9.)
 • K histórii slovenského jazzu – 8. časť
  2012 In: www.jazz.sk
  Jazz.sk [elektronický zdroj] 2012, č. (27. 3.)
 • K histórii slovenského jazzu – 9. časť
  2012 In: www.jazz.sk
  Jazz.sk [elektronický zdroj] 2012, č. (24. 4.)
 • K histórii slovenského jazzu – 4. časť
  2012 In: www.jazz.sk
  Jazz.sk [elektronický zdroj] 2012, č. (23. 2.)
 • K histórii slovenského jazzu – 7. časť
  2012 In: www.jazz.sk
  Jazz.sk [elektronický zdroj] 2012, č. (20. 3.)
 • K histórii slovenského jazzu – 10. časť
  2012 In: www.jazz.sk
  Jazz.sk [elektronický zdroj] 2012, č. (11. 4)
 • BHS Egon Krák – Jazzphony Concerto
  2010 In: www.jazz.sk
  Jazz.sk [elektronický zdroj] 2010, č. (9. 12.)
 • Praise and worship – nová gospel music po roku 2000
  2008 Hudba, Hevhetia, Košice roč. III, 2008, č. 1, s. 58
 • Jazz vo východnom bloku – hnutie odporu prostredníctvom kultúrnej výmeny
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 5, s. 33
 • Miloš Janoušek, Hana Daubnerová, Juraj Drobný a kolektív: Folk na Slovensku
  2007 Hudba, Hevhetia, Košice roč. II, 2007, č. 3, s. 105
 • Hudba je veľríša... rozhovory s Iljom (výber)
  2007 In: www.melos.hrckova.sk
  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2007, č. 2, s. 1 – 5
  (Webmag)
 • Od Perotina po Reicha
  8. ročník medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 2, s. 25
 • Naďa Hrčková: Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (1)
  2006 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 38, 2006, č. 1, s. 62 – 63
  (Tempo, č. 1, 2007, s. 30 – 31)
 • BJD Horizont 2001
  2001 SME, Bratislava roč. 9, 2001, č. 230, s. 11
 • Bratislavské jazzové dni
  2000 SME, Bratislava roč. 8, 2000, č. 229, s. 1 – 2
 • Contemporary Slovak organ – Ilja Zeljenka, Ján Vladimír Michalko, Juraj Beneš
  2000 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 32, 2000, č. 5, s. 55
  (recenzia CD)
 • Bass Friends
  2000 Slovenská jazzová spoločnosť, Bratislava 2000, s. 1 – 2
  (Slovak Jazz Society, sprievodný text k CD)
 • Bratislavské jazzové dni
  1999 SME roč. 7, 1999, č. 237, s. 12 – 15
 • Adriena Bartošová: Adriena
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 9, s. 54
  (recenzia CD)
 • Bratislavské jazzové dni. 25 rokov
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 10, s. 6 – 10
 • Hiroko Takada Quartet: A song for someone. Traurige Tropen 1998
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 10, s. 49 – 50
 • Peter Nagy a jeho cesty, CD-ROM, KDK 1996
  1999 Literárny týždenník, Bratislava roč. 12, 1999, č. 9, s. 14
  (recenzia)
 • Ján Hajnal: Monkov tatranský sen
  1999 Bratislava 1999, s. 1 – 7
  (sprievodný text k CD, Slovak Jazz Edition)
 • Urazená samoľúbosť, apologetika
  1998 Domino fórum, Bratislava roč. 7, 1998, č. 22, s. 15
 • Džez na Slovensku prostredníctvom P. Lipu
  Peter Lipa a jeho cesty, CD-ROM, KDK, 1997
  1998 SME, Bratislava roč. 6, 1998, č. 99, s. 8
 • Bratislavské jazzové dni Corgoň 1998
  1998 SME, Bratislava roč. 6, 1998, č. 239, s. 8
 • Boston Drivers: Fireball, CD
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 6, s. 8
  (recenzia CD, Hopscotch Mus. Prod., 1997)
 • Peter Cardarelli – Mr. Knight, CD, pb & ib 1998
  1998 Jazz News roč. 2, 1998, č. 2, s. 6
 • Juraj Tatár – Ibachur, CD, Madre, 1998
  1998 Jazz News roč. 2, 1998, č. 2, s. 6
 • Daňovej priznania
  1998 Literárny týždenník, Bratislava roč. 11, 1998, č. 44, s. 14
  (recenzia CD)
 • Matúš Jakabčic Tentet
  Featuring special guest Greg Hopkins
  1998 Hudobný fond, Bratislava 1998, s. 1 – 2
  (sprievodný text k CD)
 • Kajanová, Yvetta – Bartoš, Juraj: Cesta intuíciou Juraja Bartoša
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 8, s. 1, 4
 • BB Band dixieland jazz band
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 7, s. 102
 • Generácia 80/90
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 21, s. 6 – 7
 • Negatívne činitele v modernej populárnej hudbe
  1996 Adoremus. Časopis o duchovnej hudbe roč. 2, 1996, č. 2, s. 26 – 27
 • Ľubomír Chalupka
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 3
 • Hudba vo filme a televízii
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 11 – 12, s. 10
 • Čo vlastne počúvame?
  1995 Adoremus. Časopis o duchovnej hudbe roč. 1, 1995, s. 17 – 19
 • Lábska-Kajanová, Yvetta – Vizár, Vladimír: Vladimír Vizár – 35 rokov s jazzom
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 23 – 24, s. 13
 • Lábska-Kajanová, Yvetta – Húščava, Dušan: Nielen saxofonista, ale aj pedagóg Dušan Húščava
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 19, s. 8
 • Tony Brown: Jimi Hendrix, jeho život, láska a hudba
  Knihy z vydavateľstva Champagne Avantgarde
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 20, 1994, č. 2, s. 372 – 373
 • Beatles, ich vlastnými slovami
  Knihy z vydavateľstva Champagne Avantgarde
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 20, 1994, č. 2, s. 375 – 376
 • Dave Thompson – Jo-Ann Green: The Cure
  Knihy z vydavateľstva Champagne Avantgarde
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 20, 1994, č. 2, s. 374
 • John W. Duffy: Prince
  Knihy z vydavateľstva Champagne Avantgarde
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 20, 1994, č. 1, s. 374 – 375
 • Z nových kníh o hudbe
  Milan Tesař: Elán, Mark Putterford, Xavier Russell: Metallica
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 48, s. 14 – 15
 • Slovenský rock s novou tvárou
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 47, s. 15
 • Martin Burlas, Ivan Csudai a kolektív
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 31, s. 15
  (recenzia CD)
 • Aj pop je krásne umenie. Estetika moderny a postmoderny v rocku
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 8, s. 11
 • Aj pop je krásne umenie. Estetika moderny a postmoderny v jazze
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 8, s. 10 – 11
 • Devätnáste Bratislavské jazzové dni
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 22, s. 4
 • Bratislavské hudobné slávnosti ’93
  Jazz v Redute
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 21, s. 1
 • Koncert z tvorby mladých skladateľov
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 20, s. 5
 • Za Ladislavom Gerhardtom
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 17, s. 11
 • Lábska, Yvetta – Šošoka, Jozef: Tvorivosť a energia sú nadovšetko
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 17, s. 10
 • Lábska, Yvetta – Škuta, Mikuláš: Viac ako klavirista
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 13 – 14, s. 8 – 9
 • Lábska, Yvetta – Lipa, Peter: Chcem viac spievať
  Jazzročie Petra Lipu
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 13 – 14, s. 8 – 9
 • Známi i neznámi. Na okraj Jazzových dní
  1992 Večerník, Bratislava roč. 37, 1992, č. 208 (22. 10.), s. 5
  (Bratislavské džezové dni 1992)
 • Lábska, Yvetta – Balász, Juraj: Krycie meno Just Jazz
  1992 Smena na nedeľu, Bratislava roč. 26, 1992, č. 5, s. 5
 • Pompézne Evanjelium o Márii
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 7, s. 6
 • Osemnáste Bratislavské jazzové dni
  Rozličné a pestré...
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 21, s. 1, 3
 • Jazzová legenda
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 20, s. 7
 • Učili sa nielen žiaci, ale aj pedagógovia
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 16, s. 4
 • Atrakcia a krása Bratislavských jazzových dní 1992
  1992 Telegraf roč. 1, 1992, č. 222 (19. 9.), s. 4
 • Osemnásty ročník Bratislavských jazzových dní
  1992 Denný Telegraf roč. 1, 1992, č. 20 (23. 10.), s. 8 – 10
 • Divné slovo muzikológ
  Deviate sympózium mladých muzikológov
  1992 Telegraf roč. 1, 1992, č. 125 (29. 5.), s. 2
 • Tradičný jazz a my
  1992 Telegraf roč. 1, 1992, č. 119 (22. 5.), s. 2
 • Lábska, Yvetta – Kozma, Pavol: Krátky návrat po rokoch
  (Pavol Kozma čerstvým absolventom Berkly v Bostone)
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 50, s. 13
 • Lábska, Yvetta – Ondreička, Karol: Tak to bolo
  Hovoríme s džezmanom Karolom Ondreičkom
  1991 Smena na nedeľu, Bratislava roč. 25, 1991, č. 48, s. 5
 • Big Band Bratislavského Konzervatória (v Turecku a vo Francúzsku)
  1991 Kultúrny život, Bratislava roč. 25, 1991, č. 38, s. 13
 • Čo nového?
  1991 Smena na nedeľu, Bratislava roč. 25, 1991, č. 257 (2. 11.), s. 5
 • Slovenská jazzová spoločnosť v nových podmienkach
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 2, s. 4
 • Lábska, Yvetta – Breiner, Peter: Recesia alebo rezignácia
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 11, s. 5
 • Liturgický spevník 1 a 2
  1991 Katolícke noviny, Bratislava roč. 106, 1991, č. 44, s. 11
 • Lábska, Yvetta – Lipa, Peter – Španko, Patrick – Rundes, Jozef: Miesto pod slnkom 2
  Dokončenie besedy o Slovenskej jazzovej spoločnosti
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 28 (2. 2.), s. 5
 • Lábska, Yvetta – Lipa, Peter – Španko, Patrick – Rundes, Jozef: Miesto pod slnkom 1
  Beseda o vznikajúcej Slovenskej jazzovej spoločnosti
  1990 Pravda, Bratislava roč. 71, 1990, č. 27 (1. 2.), s. 5
 • Viete, čo je Slovenská jazzová spoločnosť?
  1990 Život, Bratislava roč. 40, 1990, č. 43, s. 57
 • Labská, Yvetta – Bodnár, Pavol: Jazz skúša šťastie vo svete
  1990 Kultúrny život, Bratislava roč. 24, 1990, č. 31, s. 12
 • Lábska, Yvetta – Beneš, Juraj: Hudobný svet Juraja Beneša
  K päťdesiatinám skladateľa
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 6, s. 4
 • Držať krok so svetom
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 19, s. 4
 • Bicie nástroje alebo nové chápanie času
  Miedzynarodowe warsztaty perkusyjne Bydgoszcz 1990
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 18, s. 4
 • Komerčný či nekomerčný?
  K 15. jubilejnému jazzovému festivalu v Haagu
  1990 Národná obroda, Bratislava roč. 1, 1990, č. 80 (16. 8.), s. 10
 • Šestnáste Bratislavské jazzové dni, 26. – 28. októbra 1990
  1990 Park kultúry a oddychu, Bratislava 1990
  (11, [1] s., 1. vyd.)
 • Trojdňový sviatok džezu
  1989 Rytmus, Bratislava roč. 40, 1989, č. 1, s. 23 – 25
 • Koncert populárnej hudby
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 6, s. 5
 • Medzinárodný večer – 4. 10.
  Džez na BHS
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 24, s. 5
 • Džezové dni v Debrecíne
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 21, s. 3
 • Džez v Žiline
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 12, s. 5
 • Bratislavské džezové dni
  Poznámky k 15. ročníku medzinárodného festivalu
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 47, s. 15
 • Stevie Wonder
  Lýrová predohra veľkej osobnosti populárnej hudby
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 25, s. 15
 • kol.: Nová slovenská hudba. 13. ročník prehliadky
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 6, s. 1, 9 – 12
 • O význame najvýznamnejšom
  16. ročník Slovenského festivalu politickej piesne v Martine
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 5, s. 4
 • Lábska, Yvetta – Lipa, Peter: Poraďte, ako ďalej!
  O džeze, Lýre, obecenstve, džezových dňoch a o sebe hovorí Peter Lipa
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 15, s. 9
 • O súčasných otázkach modernej populárnej hudby
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 13, s. 8
 • Z džezových stried
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 1, s. 3
  (pokr. č. 9, 14, 24, s. 4, 5, 4)
 • Horúci kolotoč džezu. 14. bratislavské džezové dni
  1988 Literárny týždenník, Bratislava roč. 1, 1988, č. 11, s. 15
 • Po siedmykrát Blues na Dunaji
  1987 Rytmus, Bratislava roč. 38, 1987, č. 3, s. 26 – 27
 • Festival v novom rúchu
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 46
 • Na rozhraní druhov a žánrov
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 21, s. 3
 • Medzinárodné hudobné kurzy animácie a perkusie Bydgoszcz 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 19, s. 6
 • V skratke o novom súbore Bratislavskom sláčikovom triu
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 18, s. 2
 • Folkfórum ’86
  V slovenskom folku bez iskričky
  1986 Rytmus, Bratislava roč. 37, 1986, č. 7, s. 26 – 27
 • Meditácia na tému Gitariáda ’86
  1986 Rytmus, Bratislava roč. 37, 1986, č. 6, s. 22 – 23
 • Vo víre slnečného Debrecínu ’86
  1986 Rytmus, Bratislava roč. 37, 1986, č. 11, s. 24 – 25
 • Dvanásť taktov?
  1986 Nové Slovo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 51
 • Vysoká úroveň koncertu
  Piate folkové Folkfórum 1985
  1985 Rytmus, Bratislava roč. 36, 1985, č. 7, s. 26
 • Stretnutie dvoch generácií džezu
  Vitouš Trio a Jazz Cellula
  1985 Rytmus, Bratislava roč. 36, 1985, č. 6, s. 28
 • Gitariáda, skupiniáda alebo rockiáda?
  1985 Rytmus, Bratislava roč. 36, 1985, č. 5, s. 28
 • 10. Bratislavské džezové dni v znamení free
  Ešte jeden pohľad na najvýznamnejšie džezové podujatie
  1985 Rytmus, Bratislava roč. 36, 1985, č. 2, s. 28 – 29
 • Blues na Dunaji
  Vygradovaný večer
  1985 Populár, Bratislava roč. 17, 1985, č. 4, s. 1 – 3
 • Recenzie
 • Giorgio Conte: Sconfinando
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 39
 • András Dés Trio: The Worst Singer in the World
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7 – 8, s. 59
 • Fats Jazz Band: Večer pri Dunaji
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7 – 8, s. 58
 • Jana Gavačová: Biele noci
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 39
 • Jana Bezek, Milan Rúfus: Modlitbičky
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 9, s. 39
  ((Pavian Records))
 • I. Pietraszewski: Jazz in Poland. Improvised Freedom
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1 – 2, s. 55
 • Bezek Trio: Cracow
  2016 roč. 48, 2016, č. 1 – 2, s. 53
 • Vedecké recenzie
 • M. Rúfus Modlitbičky: J. Bezek, Bratislavský detský zbor
  2017 Hudobný život, Bratislava roč. 49, 2017, č. 9, s. 39 – 40
 • Kristína Prekopová: Úsvit
  Pavian Records 2016
  2016 Hudobný život, Bratislava 2016, č. 7 – 8, s. 58 – 59
  (recenzia CD, Kristína Prekopová – skladateľka, klaviristka, speváčka, klezmer, swing, jazzrock, šansón, dark, world music)
 • Hana Šebestová: Utajená
  Hudobný fond 2016
  2016 Hudobný život, Bratislava 2016, č. 7 – 8, s. 59
  (recenzia CD, Hana Šebestová – speváčka, Ľuboš Šrámek – klavír, slovenský jazz)
 • Beličová, Renáta (ed.): Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2.
  Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry?
  2010 Acta Humanica. Časopis katedry pedagogických štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina roč. 7, 2010, č. 1, s. 182 – 185
 • Musicologica Slovaca et Europea XXVI
  2009 Opus musicum. Hudební revue, Brno roč. 41, 2009, č. 5, s. 58 – 61
 • Súčasná hudba medzi Východom a Západom
  Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 1 – 2, s. 241 – 243

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  2013 za pedagogickú, vedeckú a organizátorskú činnosť v oblasti dejín a teórie jazzu a populárnej hudby ako muzikologickej disciplíny, s prihliadnutím na najnovšie knižné publikácie: Gospel music na Slovensku a Postmoderna v hudbe (minimal, jazz, pop, rock)
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)


« späť na zoznam Aktualizované: 23. 05. 2019