Profil osobnosti

Foto: Peter Hradil Autor: archív HC

Peter Hradil

29. 4. 1940 Brno – 25. 7. 2001 Bratislava

vážna hudba
dirigovanie, zborové dirigovanie
pedagóg – dirigovanie

Bio

Bio

1957 – 1961
Konzervatórium v Brne (organ – J. Černocký, klavír – V. Vaňura)
1961 – 1965
VŠMU (zborové dirigovamie – Juraj Haluzický)
1973
orchestrálne dirigovanie (Ľudovít Rajter)
1962 – 1966
člen a asistent dirigenta Speváckeho zboru Lúčnice
1968 – 1970
zbormajster detského speváckeho zboru Slniečko v Bratislave
1969 – 1971
druhý zbormajster Opery SND
1970 – 1974
umelecký vedúci a dirigent Miešaného zboru bratislavských učiteľov
1971 – 1976
asistent hlavného zbormajstra SFZ
1977 – 1978
vedúci Dievčenského zboru Konzervatória v Bratislave
1977 – 1980
zakladateľ a vedúci Dievčenského speváckeho zboru pri Strednej poľnohospodársko-technickej škole v Modre
1977 – 2001
dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov
1983 – 1998
umelecký šéf a dirigent Speváckeho zboru Lúčnica
od 1965
pedagóg na VŠMU (1983 docent, 1989 profesor, prodekan Hudobnej fakulty a prorektor školy)
od 1997
pedagóg Katedry zborového dirigovania Hudobnej fakulty na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Peter Hradil významne prispel k rozvoju slovenskej zborovej kultúry. Popri zbormajsterskej aktivite vo viacerých významných slovenských speváckych zboroch pôsobil pedagogicky ako profesor zborového dirigovania na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave. Bol častým členom porôt na medzinárodných súťažiach a tiež renomovaným odborníkom v problematike interpretácie českej a slovenskej zborovej sakrálnej literatúry 19. a 20 . storočia. 

".... Spomínať úspechy, ktoré dosiahol, by vyžadovalo mnoho riadkov, nemožno však zabudnúť na súťažné prehliadky v Brazílii, Kórey, Taiwane, Anglicku a na Malte, kde Lúčnica pod jeho vedením získala dokonca najvyššie ocenenie. Ako zbormajster SZSU predstavil slovenské spevácke umenie v Langolene, Kanade, USA, Estónsku a vo Švajčiarsku, kde sa taktiež súbor nenechal zahanbiť a dobyl mnohé finálové méty. Autoritu tohto takmer 80-členného zboru zrelých mužov si získal svojou cieľavedomosťou, svojím majstrovstvom a akousi samozrejmou láskou k zborovému spevu.“ (Mgr. Jozef Pauchly. In: Lamač/Osobnosti)

Bibliografia

 • Šuška, Pavol: Dôstojné narodeniny 65-ročnej Lúčnice
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 11
 • Kováčová-Šarayová, Elena: Naposledy Petrovi Hradilovi (29.4.1940-24.7.2001)
  2001 Hudobný život 2001, č. 9, s. 4
 • Leporis, Ján: List pánovi profesorovi : dirigent Peter Hradil sa dožíva okrúhleho jubilea
  2000 Národná osveta / príl. Etuda roč. 6, 2000, č. 2, s. 6
 • Litschauerová, Nina: Klenot s voňavým menom : Zhovárame sa s Prof. Petrom Hradilom, umeleckým vedúcim speváckeho zboru Lúčnica
  1994 Nové slovo bez rešpektu roč. 4, 1994, č. 47, s. 16 – 17
 • Dobrodinský, Ján Mária: K životnému jubileu dirigenta : Peter Hradil umelecký vedúci speváckeho zboru Lúčnica
  1990 Rytmus roč. 44, 1990, č. 4, s. 30 – 31
 • -H-: Peter Hradil
  1990 Hudobný život 1990, č. 8, s. 7
 • Nižnánsky, Jozef: Lúčnica stále bez vrások
  1988 Večerník 1988
 • -Red-: Nový dirigent speváckeho zboru Lúčnica
  1984 Hudobný život 1984, č. 4, s. 7
 • Gabauer, Alfréd: Peter Hradil
  1979 Hudobný život 1979, č. 8, s. 3
 • Personálna bibliografia
 • Kanadské trofeje
  1996 Hudobný život 1996, č. 16, s. 2
 • Na dôvernej linke
  27. 6. 1991 Národná obroda 27. 6. 1991
 • Podnetné svetové sympózium
  1990 Rytmus 1990, č. 11, s. 2 – 3
 • Pozdrav jubilujúcemu profesorovi : Zaslúžilý umelec Juraj Haluzický sa dožíva 75 rokov
  1986 Hudobný život 1986, č. 16, s. 4

Diskografia

 • Foto: Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester; Oratórium Dvanásť MIRO BÁZLIK: KONCERT PRE KLAVÍR A ORCHESTER; ORATÓRIUM DVANÁSŤ
  2011 CD – Hudobný fond SF 00692131
  1. Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester
   Daniel Buranovský (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Miro Bázlik: Dvanásť
   František Husák (spk), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), Dagmar Pecková (a), Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Slovenský filharmonický zbor, Peter Hradil (zbm.), Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Miešaný zbor bratislavských učiteľov MIEŠANÝ ZBOR BRATISLAVSKÝCH UČITEĽOV
  1984 LP – Opus 9112 1530
  1. Claudio Monteverdi: Nárek Ariadny
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  2. Matěj Bohuslav Černohorský: Fúga
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  3. Antonín Dvořák: Žitné pole
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)
  4. Piotr Iljič Čajkovskij: Sláviček
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)
  5. Baldasare Donati: Villanella alla neapolitana
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Jozef Potočár (dir.)
  6. Leoš Janáček: Hukvaldské piesne
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  7. Hanuš Domanský: Klapancie
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  8. Zdeněk Blažek: Slovenské zemi
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  9. Alexander Moyzes: Pieseň milicionárov
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  10. Georgij Sviridov: Belasý večer
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  11. Rodion Ščedrin : K vám, padlým
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  12. Dmitrij Šostakovič: Zatíchli salvy
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  13. Mikuláš Moyzes: Dve piesne zo Záhoria
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Jozef Potočár (dir.)
  14. Spirituál: Oh, Lord
   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Mikuláš Schneider-Trnavský TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ
  1981 LP – Opus 9110 1093-94
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Symfónia e mol "Spomienková"
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Pribinov sľub op. 68
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Za horami, za dolami
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Padol kameň
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta g mol op. 12
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ilja Zeljenka: Missa serena
  pre miešaný zbor, basbarytónové sólo a komorný orchester
  29. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mário Strešnák (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, CAMERATA SLOVACA, Peter Hradil (dir.)
 • Ivan Hrušovský: 17. 11. 1989
  pre miešaný zbor a cappella
  27. 9.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Sieň Cirkvi bratskej, Cukrová ul., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
 • Miro Bázlik: Dvanásť
  Oratórium pre sóla, recitátora, zbor a veľký orchester na poému Alexandra Bloka
  4. 11.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gabriel Patócs (dir.), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), František Husák (spk), Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Dagmar Pecková (a), Peter Hradil (zbm.)


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017