Profil osobnosti

Foto: Július Karaba

Július Karaba

15. 4. 1942 Hlohovec

vážna hudba
dirigovanie
pedagóg – dirigovanie

Bio

Bio

1948 – 1951
súkromné hodiny klavíru
1951 – 1956
pobočka trnavskej hudobnej školy v Hlohovci (klavír – E. Radičová)
1956 – 1961
Konzervatórium v Bratislave (dirigovanie – Ján Mária Dobrodinský, I. Križan, Kornel Schimpl)
1961 – 1965
VŠMU (orchestrálne dirigovanie – Ľudovít Rajter, zborové dirigovanie – Ján Strelec, Juraj Haluzický, operné dirigovanie – Tibor Frešo, Ladislav Holoubek)
1961 – 1965
dirigent orchestra maďarského súboru piesní a tancov Ifjú szivek (Mladé srdcia)
1966 – 1968
dirigent Vojenského umeleckého súboru kpt. J. Nálepku v Bratislave
1969 – 1971
umelecký vedúci a zbormajster zboru Ifjú szivek
1970 – 1972
dirigent súboru Slniečko (1971 premiéra 1. slovenského detského muzikálu Hra, v ktorej sa spí... Ľ. Feldeka a M. Nováka)
od 1976
externý spolupracovník Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave
1968 – 1969
pedagóg klavírnej hry na bývalej Ľudovej škole umenia (dnešná Základná umelecká škola) v Bratislave–Vinohrady
1969 – 1970
pedagóg Základnej deväťročnej školy na Podjavorinskej ul. v Bratislave
od 1985
pedagóg hudobnej náuky, formy, kontrapunktu a dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave, neskôr pedagóg dirigovania (žiaci: Marián Lejava, Peter Valentovič, Martin Gigac a i.) a tiež dirigent Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave

Bibliografia

 • Polák, Pavol: Slovenská filharmónia
  2008 Hudobný život 2008, č. 3-4, s. 4
 • -bm-: Pódium pre mladých
  2006 Hudobný život 2006, č. 4, s. 6
 • Móži, Alexander: K premiérovému programu súboru Mladé srdcia Ifjú szivek : Orchester – pýcha súboru
  1985 Hudobný život 1985, č. 7, s. 5
 • Matúš, J.: -
  1983 Új ifjúság 4.1. 1983
 • Rácz, T.: -
  1982 Új szó 21.12. 1982
 • Vajda, G.: Hommenage...
  1981 Új szó 27.6. 1981
 • -žk-: Prvý detský musical
  1972 Hudobný život 1972, č. 5, s. 5
 • Kovářová, Anna: Predstavujú sa... : Konečne i dirigenti
  1965 Slovenská hudba 1965, č. 2, s. 79 – 81

Diskografia

 • Foto: Missa Danubia MISSA DANUBIA
  1992 CD – Flash Channel FH 0001-2 231
  1. Peter Martinček van Grob: Missa Danubia
   Eva Jenisová (s), Peter Dvorský (t), Zbor Konzervatória v Bratislave, Orchester Konzervatória v Bratislave, Július Karaba (dir.)
 • Foto: Vianočné chvíle VIANOČNÉ CHVÍLE
  1988 LP – Opus 9117 2105
  1. Ondrej Demo: Z tamtej strany jarka
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  2. Ivan Dubecký: Dobrý večer vám
   Darina Laščiaková (v), Ján Palovič (crm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Svetozár Štúr (dir.)
  3. Ivan Dubecký: Dajteže nám, dajte
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  4. Igor Bázlik: Nesiem vám noviny
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Zdeněk Macháček (dir.)
  5. Bartolomej Urbanec: Hop, hop, Janko
   Darina Laščiaková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Jaromír Dadák (dir.)
  6. Vladimír Slujka: Ja som malý, neveličký
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Marián Vach (dir.)
  7. Ivan Dubecký: Vianočná nálada
   Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  8. Ivan Dubecký: Važecké Vianoce
   Eleonóra Kapasná (v), Jozef Peško (fut), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
 • Foto: Čo robíš, Hanka, Hanička, Hanka ČO ROBÍŠ, HANKA, HANIČKA, HANKA
  1985 LP – Opus 9117 1606
  1. Ondrej Demo: Parta moja, parta
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  2. Vladimír Slujka: Hora moja, hora
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  3. Ivan Dubecký: Dievčenské spevy z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  4. Ivan Dubecký: Hej, mladosť moja, mladosť
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  5. Štefan Molota: Dievčatko sliačanskuo
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Jaromír Dadák (dir.)
  6. Ivan Dubecký: Zaspal Janík na výhone
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)
  7. Ivan Dubecký: Išli hudci horou
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Šmíd (dir.)
  8. Ivan Dubecký: Sliačanskie prekáračky
   Anna Hulejová (v), Angela Vargicová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  9. Igor Bázlik: Na zelenom grúni
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  10. Miroslav Dudík: Tri piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
 • Foto: Marmuriena naša : Spieva Anna Hulejová MARMURIENA NAŠA : SPIEVA ANNA HULEJOVÁ
  1980 LP – Opus 9117 0928
  1. trad.: Dve žartovné piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Rinalda Oláha
  2. trad.: Keď ja umriem
   Anna Hulejová (v), Ľudová hudba Eugena Farkaša
  3. trad.: Trávnice z Liptovských Sliačov
   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v)
  4. trad.: Dve tanečné piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)
  5. Štefan Molota: Tri piesne z Liptovských Sliačov
   Anna Hulejová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Štefan Molota (umv.)
  6. Ondrej Demo: Hej, ideme, ideme
   Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  7. Igor Bázlik: Usniže mi, usni
   Anna Hulejová (v), Ľudový orchester, Pavol Bagin (dir.)
  8. Igor Bázlik: Môže vám mať moja
   Anna Hulejová (v), Ľudový orchester, Pavol Bagin (dir.)
  9. Svetozár Stračina: Marmuriena
   Anna Hulejová (v), Dievčenská skupina súboru Lúčnica, Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)
  10. Svetozár Stračina: Liptovské lúky
   Sliačanské trio, Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Mária Vicianová (v), Spevácky skupina súboru Lúčnica so sprievodom cimbalu, Július Karaba (dir.)
  11. Svetozár Stračina: Spevy zimného slnovratu
   Anna Hulejová (v), Libuše Váchalová (ar), Členovia orchestra súboru Lúčnica
 • Foto: Orchester ľudových nástrojov Čs. rozhlasu v Bratislave ORCHESTER ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV ČS. ROZHLASU V BRATISLAVE
  1979 LP – Opus 9117 0749
  1. Igor Bázlik: Nôty moje, nôty
   Jozef Peško (fu), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  2. Ondrej Demo: Hej, ideme, ideme
   Anna Hulejová (v), Marta Littvová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Július Karaba (dir.)
  3. Štefan Molota: Strigônske melódie
   Štefan Molota (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  4. Ivan Dubecký: Gajdošu, gajdošu
   Jozef Peško (v), Anton Vranka (crm), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  5. Ivan Dubecký: Dve piesne od Trenčína
   Lýdia Fajtová (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  6. Jaroslav Jurášek: Primášová pieseň
   Miroslav Dudík (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  7. Pavol Tonkovič: Vrchárska nálada (Vrchársky plač)
   Miroslav Dudík (umv.), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave
  8. Igor Bázlik: Hej, zaspievalo vtáča
   Darina Laščiaková (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  9. Július Letňan: Kokavská píšťalka
   Jozef Peško (fsch), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Miroslav Dudík (umv.)
  10. Tibor Andrašovan: Kamaráti moji
   Anton Kúrňava (v), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave, Tibor Andrašovan (dir.)
  11. Ivan Dubecký: Goralská muzika
   Jozef Peško (fsch), Miroslav Vlado (fsch), Miroslav Dudík (vn), Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave

Ocenenia

 • titul vzorný pracovník Ministerstva kultúry
  1965


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017