Profil osobnosti

Foto: Eva Krekovičová Zdroj: Archív Hudobného centra

Eva Krekovičová

19. 6. 1949 Bratislava

etnomuzikológia, etnológia, editor
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1973
Filozofická fakulta UK v Bratislave (etnografia, folkloristika)
1975
odborná pracovníčka Ústavu etnológie SAV, od 2000 vedecký garant odboru
1980
titul PhDr., 1981 hodnosť CSc., 2000 hodnosť DrSc., 2006 titul doc. na Univerzite Karlovej v Prahe
od 1986
pedagogická činnosť na Katedre etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1986 – 1996), Katedre porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1999), Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave (od 1999), Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave (2000 – 2011).

V oblasti výskumu sa zameriavala na teóriu a metodológiu etnológie, etnomuzikológie, pieseň, hudobný folklorizmus, identitu, Slovákov v zahraničí, stereotypy a kolektívnu pamäť.

Je členkou Redakčnej rady časopisu Národopisná revue (Národní ústav lidové kultury Strážnice, Česká republika), Redakčnej rady časopisu Slovenský národopis, medzinárodnej Redakčnej rady časopisu Polski rocznik muzikologiczny (Sekcja muzykologów Związku kompozytorów polskich Varšava, Poľsko).

Absolvovala zahraničné pobyty v MAD - Institut za folklor BAN (Sofia, Bulharsko), MAD – Warszawa, Istytut sztuki PAN (Varšava, Poľsko), Uniwersytet Jagielloński (Krakov, Poľsko), MAD – Néprajzi Kutatóintézet, Zenetudomány Intézet MTA (Budapešť, Maďarsko), Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (Békéscsaba, Maďarsko), DFG Stiftung, DAAD Stiftung, Deutsches Volkskiedarchiv (Freiburg i. B., Nemecko), Lódżski Universytet, (Lódż, Poľsko), Institut für Osteuropäische Kultur und Geschichte (Oldenburg, Nemecko), Internationale Institute for Traditional Music (Berlín, Nemecko), Glasbenonarodopisni inštitut SAZU (Ľubľana, Slovinsko), Universidad Complutense de Madrid (Španielsko), Universytet Opolski (Poľsko) a ďalšie.

Bibliografia

 • Paríková, Magdaléna: Krekovičová, Eva – Uhrinová, Alžbeta – Žiláková, Mária (ed.): Kontexty identity
  Jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej
  2010 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 58, 2010, č. 1, s. 104
 • Krekovičová, Eva – Bužeková, Tatiana: Od piesne k obrazu
  (K jubileu Evy Krekovičovej)
  2009 Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, Strážnice roč. XIX, 2009, č. 4, s. 262 – 266
 • Urbancová, Hana: K životnému jubileu Evy Krekovičovej
  2009 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 57, 2009, č. 2, s. 238 – 243
 • Ruttkayová, Martina – Borčin, Ján: Naša história nemá jednoznačné osobnosti. Slováci a ich dejiny
  Etnologička Eva Krekovičová zo Slovenskej akadémie vied v rozhovore pre Hospodárske noviny
  2008 Hospodárske noviny, Bratislava roč. 16, 2008, č. 4 (7. 1.), s. 3
 • Moravčík, Roman: Slovenský hrdina aj vďaka Nemcovi
  Folkloristka a etnologička Eva Krekovičová pre Hospodárske noviny o Jánošíkovi a zbojníckej mytológii
  2008 Hospodárske noviny. Príloha Víkend, Bratislava roč. 16, 2008, č. 18 (25. – 27. 1.), s. 23
 • Kusá, Zuzana: Eva Krekovičová: Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a politike
  2006 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 54, 2006, č. 1, s. 128 – 131
 • Taranenková, Ivana: Mýty naše slovenské
  2006 Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava roč. 53, 2006, č. 3 – 4, s. 323 – 325
 • Grusková, Anna: Nie je dôležité, kto bol prvý v strednej Európe...
  Rozpráva etnologička Eva Krekovičová a archeológ Eduard Krekovič
  2006 Knihy a spoločnosť, Bratislava roč. 3, 2006, č. 7 – 8, s. 4 – 6
 • Moravčík, Štefan: Mýty naše slovenské
  2005 Literárny (dvoj)týždenník, Bratislava roč. 18, 2005, č. 31 – 32, s. 12
 • Ondrejovič, Slavomír: Mýty naše slovenské
  2005 Knižná revue, Literárne informačné centrum, Bratislava roč. 15, 2005, č. 14 – 15, s. 1
 • Urbancová, Hana: Eva Krekovičová: Medzi toleranciou a bariérami
  Obraz Rómov a Židov v slovenskom folkóre
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 3, s. 398 – 399
 • Csanda, Gábor: Odlišnosť v ľudovej slovesnosti
  1999 Új Szó roč. 52, 1999, č. 211 (13. 9.), s. 8
 • Burlasová, Soňa: Pozdrav jubilantke Eve Krekovičovej (19. 6. 1949)
  1999 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 47, 1999, č. 2 – 3, s. 259 – 265
 • Urbancová, Hana: Slovenské koledy
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23 – 24, s. 10
 • Krekovičová, Eva – Šimonovičová, Alžbeta: K národu máme vlažný vzťah
  1992 Nové Slovo, Bratislava roč. 49, 1992, s. 14 – 15
 • Balák, Štefan: Slovenské koledy
  Publikácia z vydavateľstva Práca
  1992 Práca roč. 47, 1992, č. 226 (24. 9.), s. 6
 • (ok): Slovenské koledy
  1992 Večerník roč. 37, 1992, č. 201 (13. 10.), s. 5
 • Burlasová, Soňa: Eva Krekovičová: O živote folklóru v súčasnosti (ľudová pieseň)
  1990 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 38, 1990, č. 3, s. 494 – 496
 • Urbancová, Hana: Eva Krekovičová: O živote folklóru v súčasnosti. (Ľudová pieseň)
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 17, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Krekovič, Eduard – Mannová, Elena – Krekovičová, Eva (ed.): Mýty naše slovenské
  2013 Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, Sociologický ústav SAV, Bratislava 2013
  (246 s., 2. vyd., fotogr., ilustr., Premedia Group)
 • Droppová, Ľubica – Krekovičová, Eva: Počujte Panny, aj vy Mládenci...
  Letákové piesne zo slovenských tlačiarní
  2010 Ústav etnológie SAV, Eterna Press, Bratislava 2010
  (495 s., 1. vyd., ilustr., noty)
 • Krekovič, Eduard – Mannová, Elena – Krekovičová, Eva (ed.): Mýty naše slovenské
  2005 Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, Sociologický ústav SAV, AEPress, Bratislava 2005
  (248 s., 1. vyd.)
 • Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike
  2005 Ústav etnológie SAV, Eterna Press, Bratislava 2005
  (128 s., 1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva – Panczová, Zuzana – Bužeková, Tatiana: Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie
  2005 Ústav etnológie SAV, Slovak Academic Press, Bratislava 2005
  (142 s., 1. vyd.)
 • Hentz, Lajos – Krekovičová, Eva – Krupa, Ondrej – Očovská, Ildikó: Na berínskom moste
  Ľudové piesne z Poľného Berinčoka / A berényi hídon. Mezőberényi szlovák népdalok
  2002 Mezőberényi 2002
  (2002 – 2. vyd., 189 s., 2000 – 1. vyd.)
 • Medzi toleranciou a bariérami
  Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre
  1999 AEPress, Bratislava 1999
  (227 s., 1. vyd.)
 • Zwischen Toleranz und Barrieren
  Das Bild der Zigeuner und Juden in der slowakischen Folklore
  1998 Studien zur Tsiganologie und Folkloristik. Herausgegeben von Joachim S. Hohmann. Bd. 21, Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlín – Bern – New York – Paríž – Viedeň 1998
  (318 s., 1. vyd.)
 • Claudia Tischer: Moja najkrajšia vianočná kniha
  1994 Egmont, Neografia, Bratislava 1994
  (136 s., 1. vyd., noty, Koledy vybrala Eva Krekovičová)
 • Krekovičová, Eva (zost.): Spievame vianočné koledy
  1992 – 2001 Neografia, Egmont, Bratislava 1992 – 2001
  (36 s., 1992 – 1. vyd., 1994 – 2. vyd., 1996 – 3. vyd., 1999 – 4. vyd. (1. vyd. v ČR), 2001 – 5. vyd. (2. vyd. v ČR)
 • Krekovičová, Eva (zost.): Slovenské koledy
  Od Štedrého večera do Troch kráľov / Slowakische Weihnachtslieder / Slovak Carols
  1992 Práca, Bratislava 1992
  (184 s., 1. vyd., text: slovenský, anglický, nemecký)
 • O živote folklóru v súčasnosti
  Ľudová pieseň
  1989 Národopisný ústav SAV, Bratislava 1989
  (324 s., 1. vyd.)
 • Zborník ľudových piesní Riečnica-Harvelka
  1987 Okresné osvetové stredisko, Čadca 1987
  (123 s., 1. vyd.)
 • Ľudové piesne z Riečnice a Harvelky
  1982 Čadca 1982
 • Funkcia a život piesne v súčasnom dedinskom prostredí (Východná)
  1979 Národopisný ústav SAV, Bratislava 1979
  (287 s., s. n., kandidátska dizertačná práca)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Krekovičová, Eva – Klepáčová, Eleonóra: Kalendárny obradový folklór Oravy a jeho kontext
  Zborník Slovenského národného múzea
  1988 Etnografia. Zv. 29, Osveta, Martin roč. 82, 1988, s. 147 – 172
  (Edícia: Vlastivedné zborníky)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Na margo k významnému jubileu Andreja Melicherčíka
  2017 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 65, 2017, s. 321 – 327
 • Za PhDr. Ondrejom Krupom, CSc. (* 1. 10. 1934 – † 14. 7. 2015)
  2015 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 63, 2015, č. 3, s. 254 – 256
 • Piesňový repertoár a jeho zmeny v čase
  2015 Dolná Poruba – na fotografiách, v historických prameňoch a súvislostiach, Obec Dolná Poruba 2015, s. 90 – 94
 • Die Slowaken und Jánošík zwischen Selbst- und Fremdbildern
  Slovaks and Jánošík between Self-Images and Images by Others
  2015 “Jánošík & Co”. Die Slowakei in Selbst- und Fremdwahrnehmung, Münster 2015, s. 29 – 49
  (Waxmann)
 • K melodickej zložke piesní u Slovákov v Maďarsku
  Porovnanie dvoch piesňových korpusov
  2015 Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej životnému jubileu etnografa Ondreja Krupu, Békešská Čaba 2015, s. 109 – 120
  (Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku)
 • The Image of the Highwayman Juraj Jánošík
  Slovak National Hero or Bandit?
  2014 Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe, Szeged 2014, s. 63 – 74
  (University of Szeged, Department of Ethnology and Cultural Anthropology)
 • Krekovičová, Eva – Panczová, Zuzana: Obraz nepriateľa v počiatkoch slovenskej politickej karikatúry
  Vizuálne stereotypy v časopise Černokňažník v rokoch 1861 – 1910
  2013 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 61, 2013, č. 1, s. 31 – 54
 • Aktuálne otázky stredoeurópskej folkloristiky = A közép-európai folklorisztika időszerű kérdései
  The Current Issues of Central-European Folklore Studies
  2013 Acta Ethnologica Danubiana 2013, č. 15, s. 51 – 65
 • K duchovným piesňam Slovákov v Maďarsku
  2013 Posolstvo piesní Slovensku a svetu. Spevník vďakyvzdania venovaného príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k naším predkom na Veľkú Moravu, AIA Centrum, Bratislava 2013, s. 58 – 60
  (ktoré v piesňach zaznie 20. júla 2013 o 12. hodine na vrchoch, pahorkoch, historicky významných miestach našich dejín a prítomnosti)
 • Visual Representations of “Self” and “Others”
  Images of the Traitor and the Enemy in Slovak Political Cartoons, 1861 – 1910
  2013 Competing Eyes: Visual Encounters With Alterity in Central and Eastern Europe, Budapešť 2013, s. 462 – 487
  (L’Harmattan)
 • K repertoáru piesní Slovákov v Maďarsku
  On the Song Repertoire of Slovaks in Hungary
  2013 Slovenský jazyk v menšinovom prostredí / Slovak Language in a Minority Environment, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba 2013, s. 334 – 344
 • Politische Umbrüche und ihre Reflexion im politischen Diskurs
  Stereotype und Mythen in der Sprache der Politiker am Beispiel der Slowakei nach 1989 und 1993
  2013 Mythen und Politik im 20. Jahrhundert. Deutsche – Slowaken – Tschechen, Essen 2013, s. 283 – 299
  (Klartext Medienwerkstatt GmbH)
 • K duchovným piesňam v ústnom repertoári slovenskej minority v Maďarsku
  Predbežné výsledky výskumov na prelome tisícročia
  2012 Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, Strážnice roč. XXII, 2012, č. 3, s. 191 – 205
 • Pomníky a hrdinovia v politickom diskurze
  (Príklad Slovenska 1993 – 2011)
  2012 Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, Lublin 2012, s. 203 – 211
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskie)
 • K významnému jubileu PhDr. Gabriely Kiliánovej, CSc.
  2011 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 59, 2011, č. 2, s. 211 – 216
 • Duchovná pieseň a modlitba medzi ústnym podaním a písaným textom na príklade Slovákov v Šáre
  2011 Materiálové príspevky ku kultúre a spôsobu života v Dabasi – Šáre. Kováčová, Anna – Tusková, Tünde – Uhrinová, Alžbeta (zost.), Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscsaba 2011, s. 196 – 215
 • Nie je hymna ako hymna
  Hymny v procesoch transformácie na prelome tisícročia
  2010 Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, Strážnice roč. XX, 2010, č. 1, s. 44 – 51
 • Slovenské koledy a ich stredoeurópske súvislosti
  2010 Historie – Otázky – Problémy. Jinakost našich společných dějin, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha roč. 2, 2010, č. 2, s. 121 – 126
 • Spievanky, spievanky... Môže aj dnes vzniknúť ľudová pesnička?
  2010 In: www.luno.hu
  Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku. Internetové noviny Slovákov v Maďarsku, Budapešť 2010 , č. 41 (14. 10.)
 • Predslov
  2010 Leščák, Milan: Humoristické rozprávanie na Spiši (1962 – 1967). Pokus o výskum frekvencie a výskytu. Hlôšková, Hana (ed.), Národopisná spoločnosť Slovenska, Ústav etnológie SAV, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2010, s. 6 – 9
 • Mýtus Jánošíka a jeho recepcia od folklóru k masmédiám a politike
  2010 Między kulturą ludową a masową – historia, teraźniejszość i perspektywy badań. Smolińska, Teresa (ed.), Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Krakov-Opole 2010, s. 219 – 242
 • Neue multikulturelle Nahrungsgewohnheiten in der Slowakei nach 1989 am Beispiel des Wandels von Restaurants
  2010 Kalinke, Heinke M. – Roth, Klaus – Weger, Tobias (Hrsg.): Esskultur und kulturelle Identität. Ethnologische Nahrungsforschung im östlichen Europa. Bd. 40, Wissenschaftsverlag, Oldenburg 2010, s. 177 – 197
 • Los cambios políticos y su reflejo en el lenguaje de los políticos y en el folclore: el ejemplo de Eslovaquia después de 1989 y 1993
  2010 Las tradiciones folclóricas an la cultura de los pueblos eslavos. Bojničanová, Renáta – Alvarado, Salustio (eds.), Centro de Linguistica Aplicada Atenea, Madrid 2010, s. 109 – 120
 • Personifikovaná “Smrť ako nevesta” v slovenskom folklóre – stredoeurópske súvislosti
  2010 Krekovičová, Eva – Uhrinová, Alžbeta – Žiláková, Mária (ed.): Kontexty identity / Az identirás összefuggései. Békéscsaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Ústav etnológie SAV, Bratislava, Budapešť 2010, s. 144 – 151
 • K osobnosti a dielu prof. PhDr. Anny Divičanovej, Dr. hab. pri príležitosti jej okrúhleho jubilea
  2010 Krekovičová, Eva – Uhrinová, Alžbeta – Žiláková, Mária (ed.): Kontexty identity / Az identirás összefuggései, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Ústav etnológie SAV, Békéscsaba, Budapešť, Bratislava 2010, s. 27 – 29
  (In: Dolnozemský Slovák XV (XXX), č. 1, s. 19 – 20)
 • Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perpektywy badań, Kamień Śląski
  2009 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 57, 2009, č. 4 (15. 10.), s. 499 – 501
 • Folklór ako konštrukt?
  2009 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 57, 2009, č. 2, s. 162 – 174
 • Záver
  2009 Kiliánová, Gabriela – Kowalská, Eva – Krekovičová, Eva (ed.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2009, s. 589 – 599
 • Konštruovanie obrazu “iných” v očiach Slovákov
  Medzi autoobrazom a heteroobrazmi
  2009 Kiliánová, Gabriela – Kowalská, Eva – Krekovičová, Eva (ed.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2009, s. 473 – 494
 • Úvod
  2009 Kiliánová, Gabriela – Kowalská, Eva – Krekovičová, Eva (ed.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2009, s. 30 – 36
 • Predslov
  2009 Kiliánová, Gabriela – Kowalská, Eva – Krekovičová, Eva (ed.): My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2009, s. 9 – 12
 • Obrazy inakosti v anekdote na príklade asynchrónnej internetovej komunikácie
  2009 Sborník příspěvků: Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu. Švingalová, Dana – Kotlár, Miroslav (ed.), Liberecké romské sdružení, Liberec 2009, s. 213 – 217
 • K problematike etnokultúrnych hraníc a regiónov – slovenské koledy v stredoeurópskych kontextoch
  2009 In: e-slovak.sk/zborniky
  Studia Academica Slovaca 38. Prednášky XLV. Letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 197 – 206
 • Etnológ a využívanie folklórnych tradícií v politike
  2008 Etnologické rozpravy, Národopisná spoločnosť Slovenska, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. XV, 2008, č. 1, s. 156 – 160
 • Nové multikultúrne podoby verejného stravovania
  (Na príklade zmien reštaurácií po roku 1989 na Slovensku / v Bratislave)
  2008 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 56, 2008, č. 3, s. 301 – 309
 • Bužeková, Tatiana – Krekovičová, Eva: Dobšinského “Úvahy o slovenských povestiach” vo svetle súčasných folkloristických a slavistických výskumov
  2008 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 56, 2008, č. 1, s. 18 – 27
 • Wybrana problematyka badań nad anekdotą w asynchronicznej komunikacji internetowej
  2008 Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze. Stromata Anthropologica 4. Leńska-Bąk, Katarzyna – Sztandara, Magdalena (eds.), Opole 2008, s. 341 – 347
 • Medzi empatiou a toleranciou, alebo výskumné tábory – škola vedecká i ľudská
  2008 Krekovičová, Eva – Krupa, Ondrej – Ando, Juraj (ed.): 30 rokov vo výskumných táboroch. Jubilejné spomienky na prácu v teréne. Békéscsaba, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Ústav etnológie SAV, Bratislava 2008, s. 50 – 55
 • Reflexia šoa a porraimos v tradičnom folklóre a v asynchrónnej internetovej komunikácii
  2008 Vrzgulová, Monika – Richterová, Daniela: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti, Dokumentačné stredisko holokaustu, Bratislava 2008, s. 137 – 143, 365 – 370
 • Folk Songs
  2007 Rastislava Stoličná (ed.) a kol.: Slovakia. European Context of Folk Culture, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 301 – 322
  (2. vyd., noty)
 • K problematike konštrukcie tradičnej lokálnej kultúry v procesoch transformácie slovenskej spoločnosti
  (Na príklade tvorivej osobnosti.)
  2007 Etnokulturní tradice v současné společnosti. Toncrová, Marta (ed.), Etnologický ústav AV ČR, Brno 2007, s. 67 – 76
 • The Construction of Traditional Local Culture within the Processes of Slovak Society
  (Through the Example of a Creative Personality.)
  2007 Ethnocultural Tradition in Contemporary Society. Toncrová, Marta (ed.), Etnologický ústav AV ČR, Brno 2007, s. 147 – 157
  (anglická verzia)
 • Folklór a politika
  (Etnocentrizmus a Slovensko)
  2007 Szigeti, László (ed.): Slovenská otázka dnes. Výber textov z časopisu OS 1997 – 2006, Kalligram, Bratislava 2007, s. 127 – 132
 • The Image of the Roma in Slovak Folklore in the 19th and 20th Century
  2007 Valota, Bianca (ed.): National Stereotypes. Correct Images and Distorted Images. (Slavica. Collana di studi slavi diretta da Giovanna Brogi Bercoff e Mario Enrietti 12), Edizioni dell'Orso, Alessandria 2007, s. 73 – 86
 • Autostereotypen und politische Eliten (Am Beispiel der Slowakei)
  2007 Hahn, Hans Henning – Mannová, Elena (eds.): Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Beiträge zur Historischen Stereotypenforschung. Mitteleuropa-Osteuropa. Oldenburger Beiträge zur Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas 9, Peter Lang, Frankfurt am Main 2007, s. 475 – 491
 • Cigán fiškálom
  Komická postava Róma v tradičnej folklórnej anekdote a na internete alebo čo sa stalo s obrazom Róma v slovenskej spoločnosti na prelome tisícročia
  2006 OS – Fórum občianskej spoločnosti. Pamäť viacjazyčného priestoru 10, Mannová, Elena – Puková, Andrea (ed.), Kalligram, Bratislava 2006, č. 1 – 2, s. 149 – 152
 • Akí sú Slováci? A som ja vôbec Slovenka?
  2006 Šoltésová, Katarína (ed.): Kultúra ako emócia: Multikultúrna zbierka esejí, nielen o “nás”, Nadácia Milana Šimečku, Bratislava 2006, s. 59 – 66
 • Úvod / Introduction
  2006 Od folklórneho textu ku kontextu. Venované pamiatke PhDr. Márie Kosovej, CSc. Etnologické štúdie 15. Eva Krekovičová – Jana Pospíšilová (ed.), Ústav etnológie SAV, Etnologický ústav AV ČR, Bratislava, Brno 2006, s. 9 – 19
 • Výtvarné umenie ako médium versus naratívnosť a slovenská národná mytológia
  2006 Aurel Hrabušický (ed.): Slovenský mýtus, Slovenská národná galéria, Bratislava 2006, s. 113 – 121
 • Medzi globálnym, národným a lokálnym
  2006 Plesník, Ľubomír (ed.): Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti – Prolegomena. Zborník vedeckých štúdií, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2006, s. 150 – 164
 • Sociálna/kolektívna pamäť a stereotypy
  (K niektorým metodologickým a terminologickým problémom)
  2006 Plesník, Ľubomír (ed.): Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti – Prolegomena. Zborník vedeckých štúdií, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2006, s. 132 – 149
 • Stereotypes and their Function in Politicians´ Language: The Example of Slovakia
  2006 Profantová, Zuzana (ed.): The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006, s. 325 – 334
 • Medzinárodná konferencia Od lidové písně k evropské etnologii
  100 let Etnologického ústavu Akademie věd ČR
  2005 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 53, 2005, č. 4, s. 446 – 448
 • K problematike mechanizmov transmisie hodnôt a vekovej cyklizácie v diele Adama Prandu
  2005 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 53, 2005, č. 3, s. 314 – 318
 • spoluautorka: Pesimistické bilancie a optimizmus do budúcnosti
  2005 In: www.luno.hu
  Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku. Internetové noviny Slovákov v Maďarsku, Budapešť 2005, č. 29
 • Hudobná sociológia v etnomuzikologických výskumoch 2. polovice 20. storočia
  2005 Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (ed.): Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd ČR, Etnologický ústav AV ČR, Brno 2005, s. 197 – 201
 • Folklore, Stereotypes and Politics in Contemporary Slovakia
  2005 Folklor, identičnost, s´vremennost. (Problemi na b´lgarskija folklor. Tom 10). Albena Rakeva (red.), Sofia 2005, s. 59 – 64
  (Akademično izdatelstvo “Marina Drinov”)
 • Pieseň v procesoch sebaidentifikácie Slovákov v Maďarsku na prelome tisícročia alebo o histórii jednej hymny
  2005 Divičanová, Anna – Tóth, Alexander Ján – Uhrinová, Alžbeta (ed.): Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscsaba 2005, s. 295 – 300
 • Die Konstruktion von “eigen” und “fremd”
  Vorstellungen, Stereotypen und sozialles Gedächtnis
  2005 Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21st Century. Reflections and Trends. Etnologické štúdie 9. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Univesität Wien 27. Kiliánová, G. – Köstlin, K. – Nikitsch, H. – Stoličná, R. (eds.), Ústav etnológie SAV, Bratislava, Viedeň 2005, s. 82 – 96
 • Trendy vo folkloristických výskumoch posledného desaťročia
  2005 Pospíšilová, Jana – Krekovičová, Eva (ed.): Od pohádky k fámě. Sborník příspěvků ze semináře Hledání cest české slovesní folkloristiky II. Brno, 6. júna 2002, Etnologický ústav AV ČR, Ústav etnológie SAV, Brno, Bratislava 2005, s. 20 – 25
 • Stereotypy a ich funkcia v jazyku politikov
  Na príklade Slovenska
  2005 Profantová, Zuzana (ed.): Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. Zv. II. Edícia: Etnologické štúdie 13, Ústav etnológie SAV, Ústav pamäti národa, Bratislava 2005, s. 27 – 36
 • Obraz Smrti-nevesty vo folklóre: stredoeurópske súvislosti
  2005 Kováč, Milan – Kovács, Atilla – Podolinská, Tatiana (ed.): Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta, Chronos, Bratislava 2005, s. 256 – 269
 • Inštrumentalizácia a transformácie vzťahu autoobraz – heteroobraz v kolektívnej pamäti v čase
  2005 Krekovičová, Eva – Panczová, Zuzana – Bužeková, Tatiana: Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie, Ústav etnológie SAV, Slovak Academic Press, Bratislava 2005, s. 67 – 91
 • Mýtus plebejského národa
  2005 Krekovič, Eduard – Mannová, Elena – Krekovičová, Eva (ed.): Mýty naše slovenské, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, Sociologický ústav SAV, AEPress, Bratislava 2005, s. 86 – 93
 • Rekonštrukcia historických obrazov, národné symboly a historická pamäť
  2005 Hľadanie novej podoby strednej Európy. (Fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu.) Historické korene interpretácie strednej Európy II. Sládek, Kamil – Škvarna, Dušan (ed.), Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, Bratislava 2005, s. 173 – 182
 • Sociálna/kolektívna pamäť a stereotypy – k niektorým metodologickým otázkam
  2005 Marušiak, Juraj – Ferencová, Michaela (ed.): Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. Monografie a štúdie. Zv. 2, Ústav politických vied SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2005, s. 51 – 65
 • PhDr. Ondrej Krupa, CSc.
  2005 Divičanová, Anna – Uhrinová, Alžbeta (ed.): 15 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku / A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 15 éve, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscsaba 2005, s. 113 – 117
 • Stereotypes and Folklore in the Language of Populist Politicians in Slovakia after 1989 and 1993
  2005 Populism East and West. Slovak Foreign Policy Affairs. Review for International Politics, Security and Integration. Vol. VI. No. 1, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Bratislava 2005, s. 60 – 64
 • Reflexia bosorky vo folklórnych žánroch a kolektívna pamäť (na príklade nemeckých a slovenských textov)
  2005 Folklór v kontextoch. Zborník materiálov k jubileu Doc. PhDr. Ľubice Droppovej. Edícia: Etnologické štúdie 12, Hlôšková, Hana (ed.), Ústav etnológie SAV, Bratislava 2005, s. 53 – 64
 • K životnému jubileu Prof. PhDr. Anny Divičanovej
  2005 Divičanová, Anna – Uhrinová, Alžbeta (ed.): 15 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku / A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 15 éve, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscsaba 2005, s. 99 – 102
 • Zur Reflexion der Hexe in folkloren Gattungen
  Vergangenheit und Gegenwart – am Beispiel deutsprachiger und slowakischen Texte
  2004 George, Marion – Rudolph, Andrea (eds.): Hexen. Historische Faktizität und fiktive Bildlichkeit. Sorcières. Faits historiques, imagerie et fiction. Kulturwissenschaftliche Beiträge. Quellen und Forschungen 3, J. H. Röll Verlag, Dettelbech 2004, s. 121 – 129
 • PhDr. Ondrej Krupa, CSc. / PhDr. Krupa András, CSc.
  2004 V službách etnografie / A néprajztudomány szolgálatában. Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. Divičanová, Anna – Krekovičová, Eva – Uhrinová, Alžbeta (ed.), Ústav etnológie SAV, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscsaba, Bratislava 2004, s. 61 – 67
 • Die Beziehung vom historischen Gedächtnis, Politik und Folklore (am Beispiel der Slowakischen Republik nach 1993)
  2004 Times, Places, Passages. Selected Papers of the 7th SIEF Conference, Akadémiai Kiadó, Budapešť 2004, s. 45 – 53
 • Slováci v Maďarsku medzi ústnou a písanou komunikáciou
  (Funkcia duchovných spevníkov v kultúrnej pamäti a etnickej identifikácii)
  2004 V službách etnografie / A néprajztudomány szolgálatában. Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu. Anna Divičanová – Eva Krekovičová – Alžbeta Uhrinová (ed.), Ústav etnológie SAV, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Bratislava, Békéscsaba 2004, s. 396 – 403
 • Legendy i eschatologia. Między literaturą popularną a folklorem
  2004 Literatura ludowa 4 – 5. Indeks 364-07X, Lipiec-październik 2004, s. 31 – 45
 • Mýty, legendy a stereotypy v našich dejinách
  2003 História. Revue o dejinách spoločnosti, Spoločnosť Pro Historia, Bratislava roč. 3, 2003, č. 1, s. 38 – 39
 • Identitäten und Mythen einer neuen Staatlichkeit nach 1993
  Eine Skizze der “Slowakischen Mythologie” an der Jahrtausendwende
  2003 Stekl, Hannes – Mannová, Elena (Hrsg.): Heroen, Mythen, Identitäten. Die Slowakei und Österreich im Vergleich. Wiener Vorlesungen Konversatorien und Studien. Bd. 14, Facultas Verlags- & Buchhandels AG, Wien 2003, s. 375 – 414
 • Folklore und Folklorismus – über einige methodologische Probleme
  2003 Traditional Culture as a Part of the Cultural Heritage of Europe. The Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics. Edícia: Etnologické štúdie 8. Profantová, Zuzana (ed.), Ústav etnológie SAV, Bratislava 2003, s. 60 – 65
 • Konštrukcia obrazu “seba” a “iných” – mentálne obrazy, stereotypy a sociálna pamäť
  2002 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 50, 2002, č. 3 – 4, s. 332 – 342
 • Identity a mýty novej štátnosti na Slovensku
  (Náčrt slovenskej mytológie na prelome tisícročia)
  2002 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 50, 2002, č. 2, s. 147 – 170
 • Das Bild der Juden in der Slowakei in Folklore, Jahrmarktdrucken und Literatur
  2002 Hans Hennig Hahn (Hrsg): Stereotyp, Identität und Geschichte. Die Funktion von Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen, Peter Lang, Franfurt am Main 2002, s. 249 – 269
 • Krekovičová, Eva – Kiliánová, Gabriela: Research on Slovak Erotic Folklore
  2002 Eros in Folklore. Bibliotheca Traditionis Europeae 3. Hoppál, Mihály – Csonka-Takács, Eszter (eds.), Akadémiai Kiadó, Budapešť 2002, s. 156 – 171
 • Krekovičová, Eva – Beňušková, Zuzana: Spolupráca slovenských vedeckých pracovísk a Slovenského výskumného ústavu v Maďarsku
  2002 Veda na oboch brehoch Dunaja. Prednášky z konferencie Naše spoločné akademické výskumy, Kalligram, Bratislava 2002, s. 120 – 123
 • Krekovičová, Eva – Beňušková, Zuzana: Szlovák és magyar néprajztudósok közös kutatásai
  2002 Tudomány a Duna két partján. Az Akadémiai közöskutatásaink címü konferencián elhangzott elöadások, Kalligram, Bratislava 2002, s. 47 – 50
 • Autostereotypy a politické elity
  Na príklade Slovenska
  2001 Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, Strážnice roč. XI, 2001, č. 3, s. 146 – 148
 • Slovak Weddings. Sources to the Study of Traditional Spiritual Culture of Slovakia
  2001 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 4, s. 524 – 525
 • Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre
  2001 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 1, s. 133 – 135
 • Obraz Slováka-pastiera ako národný symbol
  2001 Kultúrny život, Bratislava 2001, č. 33 – 34, s. 13
 • Slowaken in Ungarn zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit
  (Funktion der geistlichen Liederbücher im kultureller Gedächtnis und in der ethnischen Identität)
  2001 A nemzetiségikultúrákaz ezredfordulón (Eséljek, lehetoségek, kihívások) / The Minorities at the Turn of Millenium (Chances, Possibilities, Challenges). Ando, György – Eperjessy, Ernő – Grin, Igor – Krupa, András (eds.), Békéscsaba, Budapešť 2001, s. 645 – 649
 • Bude, alebo nebude Koniec sveta?
  (Legendy a eschatológia medzi populárnou literatúrou a folklórom)
  2001 Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Studia Culturologica Slovaca 2. Skladaná, Jana (zost.), VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2001, s. 113 – 127
 • Medzi autoobrazom a heteroobrazom
  2001 Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Toncrová, Marta – Uhlíková, Lucie (ed.), Etnologický ústav AV ČR, Brno 2001, s. 17 – 36
 • Vzťah folklóru a identity u Slovákov v Malom Kereši
  2000 (22. 6.) In: www.luno.hu
  Ľudové noviny. Týždenník Slovákov v Maďarsku. Internetové noviny Slovákov v Maďarsku, Budapešť 2000 (22. 6.), s. 11
 • K súčasnému stavu spevnosti a identity Slovákov v Maďarsku
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 3, s. 355 – 368
 • Politics about Folklore – Folklore in Politics (Slovakia as an Example)
  2000 Human Affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava roč. 10, 2000, č. 2, s. 171 – 182
 • K perspektívam slavistickej folkloristiky na Slovensku
  2000 Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov, Slovenský komitét slavistov, Ústav etnológie SAV, Etnologický ústav AV ČR, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, Brno 2000, č. 1 – 2, s. 9 – 10
 • Rómovia a Židia v slovenskej folkloristike
  2000 Kalligram, Bratislava 2000, č. 1 – 2, s. 61 – 66
 • Vzťah pamäti a transmisie – k niektorým metodologickým problémom
  2000 Tradičná kultúra a generácie. Hlôšková, Hana (ed.), Ústav etnológie SAV, Bratislava 2000, s. 102 – 108
 • Folklór a folklorizmus vo vzťahu k folklórnym žánrom v súčasnosti
  2000 Folklorizmus na prelome storočí. Zborník z medzinárodného sympózia. Kyseľ, Vladimír (ed.), Prebudená pieseň, Bratislava 2000, s. 58 – 63
 • The Folk Songs and Musicality of the Komlós Slovaks in Hungary
  2000 Identity of Ethnic Groups of Communities. Etnologické štúdie 7. Kiliánová, Gabriela – Riečanská, Eva (ed.), Ústav etnológie SAV, Bratislava 2000, s. 149 – 157
 • Bilder, Stereotype und Vorurteile über Roma und ihre Reflexion in der Folklore
  2000 Baumann, Max Peter (ed.): Music, Language and Literature of the Roma and Sinti. Intercultural Music Studies. Vol. 11, VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlín 2000, s. 67 – 83
 • Obraz Židov na Slovensku vo folklóre, v jarmočných tlačiach a v literatúre
  2000 Profantová, Zuzana (ed.): Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Medzinárodný zborník venovaný k 60. narodeninám Doc. PhDr. Milana Leščáka, CSc., Ústav etnológie SAV, ARM 333, Bratislava 2000, s. 147 – 161
 • Zu den neuesten Ergebnissen der Balladenforschung in der Slowakei (Typenindes slowakischer Erzähllieder)
  2000 Bridging the Cultural Divide: Our Common Ballad Heritage. Kulturelle Brücken: Gemeinsame Balladentradition. Rieuwerts, Sigrid – Stein, Helga (eds.), Hildesheim 2000, s. 221 – 234
  (28. Internationale Balladenkonferenz der SIEF-Kommission für Volksdichtung in Hildesheim, Deutschland, 19. – 24. Juli 1998)
 • Ľudové piesne
  2000 Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Stoličná, Rastislava (ed.), VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2000, s. 301 – 322
 • Erotski motivi u slovačkim narodnim pesmama, prikaz problematike
  2000 Erotsko u folkloru Slovena. Dejan Ajdačić (ed.), Beograd 2000, s. 376 – 398
  (Stubovi kulture, Series Biblioteka Lazulit, knj. 8)
 • Politika o folklóre – folklór v politike. (Na príklade Slovenska)
  2000 Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury. 12, Lublin 2000, s. 63 – 76
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Kultúrna a etnická identita slovenskej menšiny v Maďarsku
  (Na príklade vzťahu identity a folklóru v Malom Kereši)
  1999 Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, Strážnice roč. IX, 1999, č. 4, s. 199 – 204
 • Märchen und Lieder der Roma
  1999 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 47, 1999, č. 4, s. 449 – 451
 • Politika o folklóre – folklór v politike (na príklade Slovenska)
  1999 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 47, 1999, č. 1, s. 5 – 18
 • Rómovia a Židia v slovenskom folklóre
  1999 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Kalligram, Bratislava 1999, č. 5, s. 29 – 31
 • Vzťah folklóru a identity u Slovákov v Kiskörösi
  1999 Két víz között. Bárth, János (ed.), Baja-Kecskemét 1999, s. 105 – 110
 • Heslo: Archaické piesňové druhy
  1999 Encyclopaedia Beliana. Zv. 1, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1999
 • Od obrazu pasterza w folklorze slowackim do symbolu narodowego
  1999 Prace Etnograficzne. Zeszyt 35. Symbole słowiańskie – symbole narodowe. Eds. Maj, Małgorzata – Robotycki, Czesław, Krakov 1999, s. 69 – 83
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Folklore in der Politik. Am Beispiel der Slowakei
  1999 Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIII/102, Verein für Volkskunde, Viedeň 1999, s. 337 – 357
 • Folklór, politika a masmédiá
  (Na príklade Slovenska)
  1998 Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, Strážnice roč. VIII, 1998, č. 3, s. 143 – 147
 • Folklór a politika (etnocentrizmus a Slovensko)
  1998 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Kalligram, Bratislava 1998, č. 5, s. 8 – 10
 • The Relationship between Man and Nature and Social Memory
  1998 Ecology and Folklore III. Brouček, Stanislav – Krawczyk-Wasilewska, Violetta (eds.), Etnologický ústav AV ČR, Praha 1998, s. 61 – 64
  (3rd International Conference, Łódź, September 23rd – 25th 1996)
 • Vom Bild des Hirten in der slowakischen Folklore zum Nationalsymbol
  Zur Problematik der Ethnoidentifikationsstereotypen und Mythen
  1998 Ethnologische, Historische und Systematische Musikwissenschaft. Festschrift Oskár Elschek zum 65. Geburtstag. Födermayr, Franz – Burlas, Ladislav (eds.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1998, s. 259 – 275
 • Typológia slovenských kolied a ich moravsko-česko-poľské paralely
  1998 Dorul'a, Ján (ed.): XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov, Slovenský komitét slavistov, Slavistický kabinet SAV, Bratislava 1998, s. 303 – 313
 • Obraz vyšších vrstiev a mesta v slovenskom folklóre
  1998 Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900 – 1989. Mannová, Elena (ed.), AEPress, Bratislava 1998, s. 147 – 161
 • Ženský princíp v obraze iných etník v slovenskom folklóre
  1998 Žena z pohľadu etnológie. Hlôšková, Hana – Leščák, Milan (ed.), Katedra etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Prebudená pieseň, Bratislava 1998, s. 148 – 155
 • Jewishness in the eyes of others
  Reflection of the Jew in Slovak folklore
  1997 Human Affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava roč. 7, 1997, č. 2, s. 167 – 183
 • Na margo k dejinám slovenskej etnológie
  (ed: Kanovský, M.: Lingvistika a sociálne vedy)
  1997 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 2, s. 151 – 160
  (In: Slovenský národopis, roč. 46, 1998, č. 1, s. 75 – 79)
 • Motivické katalógy – za, či proti?
  1997 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 2, s. 188 – 191
 • Židovstvo očami iných
  Reflexia Žida v slovenskom folklóre
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 23, 1997, č. 1 – 2, s. 134 – 153
  (noty)
 • Das Bild der Oberschichten und der Stadt aus der Perspektive der ländlichen Gesellschaft
  1997 Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900 – 1989. Elena Mannová (ed.), AEPress, Bratislava 1997, s. 165 – 182
 • Das barocke Bild “Tod als Braut” in der Folklore und die Wanderung eines Balladenmotivs
  1997 Jahrbuch für Volksliedforschung 42, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1997, s. 89 – 97
 • Folk Songs
  1997 Slovakia. European Context of Folk Culture. Stoličná, Rastislava (ed.), VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1997, s. 301 – 322
  (noty)
 • Ľudové piesne a spevnosť komlóšskych Slovákov
  1997 Z minulosti Slovenského Komlóša 1746 – 1996. Gerbócová, Jana (ed.), Národné literárne centrum, Bratislava 1997, s. 215 – 255
 • Korene etnickej xenofóbie v slovenskom folklóre na príklade obrazu Róma a Žida
  1997 Osobnosť v spoločenských makrozmenách. Kováč, Damián (ed.), Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava 1997, s. 112 – 117
 • A rómák és zsidók a szlovák folklórba
  1997 Társadalomkutatás 1997
 • A Note in Favor of Motif Indexes
  1997 Journal of Folklore Research. Volume 34. No. 3, Folklore Institute, Indiana University, Bloomington 1997, s. 259 – 263
 • Etnokultúrne tradície a sociálna pamäť
  1996 Etnologické rozpravy, Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. III, 1996, č. 1, s. 67 – 76
 • Koexistencia etník versus akulturácia v spevnosti Slovákov v Maďarsku
  1996 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 44, 1996, č. 1, s. 74 – 78
 • Nationalizmus und Regionalismus in der Volksmusik und in der Volksmusikforschung
  1996 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 44, 1996, č. 1, s. 125 – 126
 • Súvislosti národnej identity
  Folklór slovenský versus európsky
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 2, s. 1, 3
 • Dva prístupy ku štúdiu ľudovej piesne
  Českí a moravskí zberatelia v medzivojnovom období na Slovensku
  1996 Leščák, Milan (ed.): K dejinám slovesnej folkloristiky, Ústav etnológie SAV, Nadácia Prebudená pieseň, Bratislava 1996, s. 64 – 70
 • A tótkomlósi szlovákok népdalai és dallamvilága
  1996 Tótkomlós néprajza, Szinczok, György (ed.), Tótkomlós 1996, s. 315 – 351
  (noty)
 • Romantický obraz Róma v slovenskom folklóre
  1996 Bulletin Muzea romské kultury 5, Brno 1996, s. 20 – 32
 • Faktoren und Herausbildung des volksmusikalischen Repertoires der Slowaken in Ungarn
  1996 Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Pospíšilová, Jana (ed.), Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, Brno 1996, s. 66 – 72
 • Faktory a formovanie folklórneho repertoáru Slovákov v Maďarsku
  1996 Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. Pospíšilová, Jana (ed.), Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, Brno 1996, s. 59 – 65
 • Slovenský folklór z Malého Kereša
  1996 Národopis Slovákov v Maďarsku / A magyarországi szlovákok néprajza 12, Budapešť 1996, s. 129 – 156
 • Reflexion des Bildes des Zigeuners in der Folklore
  1996 Handbuch zur Tsiganologie. Studien zur Tsiganologie und Folkloristik. Band 15. Hohmann, Joachim Stephan (ed.), Peter Lang, Frankfurt am Main 1996, s. 303 – 308
 • Das barocke Bild des Todes als Braut in der Folklore oder das Wandern einer Ballade
  1996 Folk Narrative and World View. Vorträge des 10. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für Volkserzählungsforschung (ISFNR), Innsbruck 1992. Teil 1. Teil 2. Bd. 7, Peter Lang, Frankfurt am Main 1996, s. 407 – 417
  (Beiträge zur Europäischen Ethnologie und Folklore. Reihe B. Tagungsberichte und Materialien. Petzoldt, Leander (ed.). 10th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, ISFNR, Innsbruck)
 • Rozwój i typologizacja kolęd słowackich w kontekście paraleli polsko-słowiańskich
  1996 Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich. Budrewicz, Tadeusz – Koziar, Stanislaw – Okoń, Jan (eds.), Biblos, Tarnów 1996, s. 401 – 411
 • Slovenská ľudová hudba a spev
  Bohatá rôznorodosť štýlových prejavov
  1995 Národná osveta roč. 5, 1995, č. 7, s. 9 – 10
 • From the Sheperdic Image in Slovak Folklore to that of National Identification
  1995 Human Affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava roč. 5, 1995, č. 1, s. 84 – 96
 • Obraz Cigánov a jeho reflexie v slovenskom folklóre
  1995 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 43, 1995, č. 3, s. 348 – 364
 • Hudba, jazyk a literatúra Rómov a Sintov
  1995 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 43, 1995, č. 1, s. 121 – 124
 • Porovnávacie komentáre k baladám
  1995 Zuzana Homolová – Vlasta Redl: Slovenské balady, Pavian Records 1995
  (1. vyd. - 1995, 2. vyd. - 1999, BMG Ariola, reedícia CD)
 • Židovstvo očami iných
  Reflexia Žida v slovenskom folklóre
  1995 Traditiones. Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje: Res Slovenica – Quo Vadis? Stanonik, Marija (ed.), Ljubljana 1995, s. 221 – 236
  (The Journal of the Institute of Slovenian Ethnology)
 • Krekovičová, Eva – Kiliánová, Gabriela: Zur Problematik der erotischen Motive in der slowakischen Folklore
  1995 Folk Narrative and Cultural Identity. 9th Congress of the International Society for Folk-Narrative research II. Artes populares 16 – 17. Nagy, Ilona – Voigt, Vilmos (eds.), Budapešť 1995, s. 466 – 471
 • Obraz Žida v slovenskom folklóre
  1995 Jaroslav Franek – Eva Krekovičová – Peter Salner – Valerián Trabalka – Jozef Weiser: Židovská identita včera, dnes a zajtra, Ústav etnológie SAV, Bratislava 1995, s. 41 – 67
 • Heslá: Burlasová, Soňa; Droppová, Ľubica; erotické piesne; Galko, Ladislav; halekačky; Hlôšková, Hana; invariant; kalendárny obradový folklór; krstinové piesne; nová piesňová tvorba; obradový folklór; pastierske piesne; pijanské piesne; prekáračky
  1995 Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1, 2, Ústav etnológie SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1995
  (rodinný obradový folklór, sezonárske piesne, Slovenské spevy, spevné príležitosti, spevnosť, vyvolávania, žartovné piesne)
 • Folklór ako etnoidentifikačný faktor slovenského národa v stredoeurópskom priestore
  1995 Akademická Nitra ’94. Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe, Nitra 1995, s. 158 – 165
 • Koexistenz der Ethniken versus Akkulturation im Gesang der im ungarischen Tiefland (Dolná zem, Alföld) lebenden Slowaken
  1995 Kultúrák találkozása – kultúrák konfliktusai / Meeting of Cultures – Conflicts of Cultures / Treffen von Kulturen – Konflikte von Kulturen. Krupa, András – Eperjessy, Ernő – Barna, Gábor (eds.), Békéscsaba, Budapešť 1995, s. 489 – 492
 • Tolerantnost i barieri v obraza na etnocite cigani i evrei v slovaškija folklor
  1995 Bulgarska etnologija 21 1995, s. 34 – 40
 • Folklór ako konzerva?
  Na margo výskumov Slovákov v Maďarsku
  1995 Ethnomusicologicum 2, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1995, s. 147 – 154
 • Pieśni górali orawskich jako problem interetniczny
  1995 Kultura ludowa na pograniczu. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr. 1520), Katowice 1995, s. 60 – 68
 • Tolerancia a bariéry v obraze etník
  (reflexia Cigánov a Židov v slovenskom folklóre)
  1994 Etnologické rozpravy, Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. I, 1994, č. 2, s. 57 – 65
 • Od obrazu pastiera v slovenskom folklóre k národnému symbolu
  K problematike etnoidentifikačných stereotypov a mýtov
  1994 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 42, 1994, č. 2, s. 139 – 152
 • Šťastie, zdravie, pokoj svätý...
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 23 – 24, s. 1, 12
 • Danglová, Oľga – Krekovičová, Eva: Súvislosti baroka s folklórom (Slovensko v stredoeurópskom kontexte)
  1994 Slovanské štúdie. Revue pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, Historický ústav SAV, Bratislava 1994, č. 2, s. 30 – 40
 • Spevnosť a piesňový repertoár Slovákov v Poľnom Berinčoku
  1994 Národopis Slovákov v Maďarsku / A magyarországi szlovákok néprajza 10, Budapešť 1994, s. 131 – 159
  (noty)
 • Preface
  1994 Folklore in the Identification Processes of Society. Etnologické štúdie 1. Kiliánová, Gabriela – Krekovičová, Eva (eds.), Ústav etnológie SAV, Bratislava 1994, s. 5 – 7
  (Vorwort, s. 8 – 10, nemecká verzia)
 • Krekovičová, Eva – Danglová, Oľga: Slowakei und Mitteleuropa
  Am Beispiel der Beziehungen zwischen Barock und Folklore
  1994 Folklore in the Identification Processes of Society. Etnologické štúdie 1. Kiliánová, Gabriela – Krekovičová, Eva (eds.), Ústav etnológie SAV, Bratislava 1994, s. 45 – 56
 • Krekovičová, Eva – Kiliánová, Gabriela: Research on Slovak Erotic Folklore
  1993 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 41, 1993, č. 3, s. 313 – 325
 • A Picture of a Gypsy in Folk Songs
  1993 Human Affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava roč. 3, 1993, č. 2, s. 170 – 190
 • Etnoidentifikačné stereotypy a mechanizmy ich formovania v regióne strednej Európy
  (na príklade slovenských pastierskych piesní)
  1993 Slavica Slovaca, Slavistický kabinet SAV, Bratislava roč. 28, 1993, č. 1 – 2, s. 158 – 164
  (In: Národopisný ústav SAV, 1993, s. 157 – 164 )
 • Barokový obraz Smrti-nevesty vo folklóre alebo putovanie jednej jarmočnej balady
  1993 Národopisné informácie XXV, Národopisný ústav SAV, Bratislava 1993, č. 1, s. 20 – 30
 • Folklór ako etnoidentifikačný faktor slovenského národa v stredoeurópskom kontexte
  1992 Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov, Slovenský komitét slavistov, Ústav etnológie SAV, Etnologický ústav AV ČR, Bratislava, Brno 1992, č. 1 – 2, s. 6 – 7
 • Zur Frage der Forschung von Hirtenlieder in der Slowakei und ihre Stelle in der Region Mitteleuropas
  1992 – 1993 Ethnologica Slavica et Slovaca XXIV – XXV. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1992 – 1993, s. 195 – 222
 • Tradycja jako wartość
  Z problemów współistnienia spontanicznych i zorganizowanych form uprawiania folkloru we współczesnej Słowacji
  1992 Prace Etnograficzne. Zeszyt 29, Krakov 1992, s. 47 – 52
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • The Symbiosis of Spontaneous and Organized Forms of Folklore Cultivation
  1992 Folklore, Folklorism and National Identification. Kiliánová, Gabriela – Krekovičová, Eva (eds.), Národopisný ústav SAV, Bratislava 1992, s. 64 – 73
 • Piesňový repertoár obce. Súčasný stav a zmeny za posledných 80 rokov
  1992 Čičmany. Eva Munková (ed.), Osveta, Považské múzeum v Žiline 1992, s. 212 – 225
  (noty)
 • Obraz Cigána v ľudovej piesni
  1992 Mann, Arne B. (ed.): Neznámi Rómovia. Zo života a kultúry Cigánov-Rómov na Slovensku, Ister Science, Bratislava 1992, s. 173 – 183
 • Pastierske piesne na Slovensku a ich interetnické súvislosti
  1992 Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře. Zborník z vedeckej konferencie, Luhačovice, 21. – 23. októbra 1991. Marhoulová, Zuzana – Pavlištík, Karel (ed.), Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín 1992
  (Acta musealia, Řada A, č. 2/92)
 • Category of function in ethnological and folklore research
  (On the example of song repertoire analysis)
  1991 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 39, 1991, č. 2, s. 191 – 201
 • Vianočné koledy
  1991 Tvorba T. Revue pre literatúru a kultúru, Vydavateľstvo Tranoscius, Bratislava 1991, č. 10, s. 23 – 25
 • Kontinuita a konflikt hodnôt vo folklóre
  1991 Kontinuita a konflikt hodnôt každodennej kultúry. (Výsledky výskumov v roku 1991). Ratica, Dušan (ed.), Národopisný ústav SAV, Bratislava 1991, s. 120 – 135
 • Úvod
  1991 Folklórne žánre – archívy – katalógy / Oral Literature – Genres – Archives – Catalogues. Hlôšková, Hana – Krekovičová, Eva (ed.), Národopisný ústav SAV, Bratislava 1991, s. 3 – 4
  (Introduction, s. 4 – 5, anglická verzia)
 • K niektorým metodologickým problémom štúdia piesňových žánrov
  1991 Folklórne žánre – archívy – katalógy / Oral Literature – Genres – Archives – Catalogues. Hlôšková, Hana – Krekovičová, Eva (ed.), Národopisný ústav SAV, Bratislava 1991, s. 52 – 64
 • Podluží v lidové písni
  1990 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 38, 1990, č. 3, s. 493 – 494
 • K perspektívam slavistického štúdia folklóru v Národopisnom ústave SAV
  1990 Slavistická folkloristika. Informačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov, Slovenský komitét slavistov, Národopisný ústav SAV, Etnologický ústav AV ČR, Bratislava, Brno 1990, č. 1 – 2, s. 5 – 6
 • K problematike formovania malých skupín v Bratislave
  Pokus o použitie autobiografickej metódy pri skúmaní veľkomesta
  1990 Město: Prostor, lidé, slavnosti. Sborník příspěvků X. Strážnického sympozia. Frolec, Václav (ed.), Uherské Hradiště 1990, s. 118 – 125
 • Spevnosť v Oravskej Polhore
  1990 Oravská Polhora. Podoby a kontexty hudby / Forms and Context of Music. Ivan Mačák (ed.), Slovenské národné múzeum, Krajské osvetové stredisko, Bratislava, Banská Bystrica 1990, s. 141 – 155
 • Erotické motívy v slovenskej ľudovej piesni
  1990 Sociologické a štýlovokritické koncepty v etnomuzikológii. Zborník z 20. etnomuzikologického seminára, Krajčiová, Zuzana (ed.), Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Bratislava 1990, s. 69 – 98
 • Tvorivosť, tvorba a piesňový prejav vo svetle folkloristických výskumov súčasnosti
  1989 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 37, 1989, č. 4, s. 586 – 595
 • Chudoba, chudoba, šak si mi moc vina...
  Slovenské ľudové piesne so sociálnou a revolučnou tematikou
  1989 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 37, 1989, č. 4, s. 628 – 629
 • K vybraným problémom kontextových väzieb piesne vo svadobnom ceremoniáli
  1989 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 37, 1989, č. 1 – 2, s. 123 – 132
 • K problematike transmisie piesní v rodine. Ján Ondrejča z Čičmian
  1989 Národopisné aktuality XXVI, Ústav lidového umění, Strážnice 1989, č. 3, s. 181 – 187
  (noty)
 • Tradition as Value
  On the Probleme of Coexistence of Spontaneous and Organized Forms of Folklore in Slovakia Today
  1989 24. Medjunarodna smotra folklora / International Folklore Festival, Zagreb 1989, s. 12 – 13
 • Tradicija kao vrijednost
  1989 24. Medjunarodna smotra folklora / International Folklore Festival, Zagreb 1989, s. 10 – 12
 • Spevnosť v Očovej
  1989 Očová. Podoby a kontexty hudby / Forms and Context of Music. Mačák, Ivan (ed.), Slovenské národné múzeum, Krajské osvetové stredisko, Bratislava, Banská Bystrica 1989, s. 148 – 163
 • K niektorým metodologickým problémom štúdia obradového folklóru a jeho dynamiky
  1988 Aktuálne problémy československej slavistickej folkloristiky, SAV, Bratislava 1988, s. 129 – 142
 • Časovo-priestorová dynamika spevnosti slovenskej dediny po druhej svetovej vojne
  1987 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 35, 1987, č. 1, s. 105 – 131
 • Príspevok ku vzťahu tradície a inovácie na príklade novovznikajúcej piesňovej tvorby
  1987 Národopisné aktuality XXIV, Ústav lidového umění, Strážnice 1987, č. 1, s. 1 – 20
  (noty)
 • K dynamike vývinu spevnosti na Slovensku vo svetle najnovších výskumov
  1987 Lidová píseň, hudba a tanec. Místo, funkce, proměny. Zborník príspevkov zo 16. etnomuzikologického seminára, Jihlava, 23. – 25. septembra 1986, Holý, Dušan – Sulitka, Andrej (ed.), Krajské kulturní středisko, Brno 1987
 • K niektorým problémom ekologického výskumu lokálnych repertoárov v súčasnosti
  1987 Lidová píseň, hudba a tanec. Místo, funkce, proměny. Zborník príspevkov zo 16. etnomuzikologického seminára, Jihlava, 23. – 25. septembra 1986, Holý, Dušan – Sulitka, Andrej (ed.), Krajské kulturní středisko, Brno 1987, s. 79 – 88
 • Vrátime spev životu?
  1986 Nové Slovo. Týždenník pre politiku, kultúru a hospodárstvo, Bratislava roč. 28, 1986, č. 39, s. 14
 • Súčasný stav a vývinové tendencie spevnosti
  1986 Spôsob života družstevnej dediny. Z etnografických výskumov obce Sebechleby. Adam Pranda (ed.), Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1986, s. 188 – 214
 • Dedinské folklórne skupiny a spontánna spevná aktivita
  1985 Rytmus roč. 36, 1985, č. 3, s. 14 – 15
 • Existencia folklórnych festivalov a dedinských folklórnych skupín vo vzťahu k spontánnej spevnej aktivite dediny
  1985 Folklór a festivaly, Osvetový ústav, Bratislava 1985, s. 105 – 111
 • K niektorým výsledkom skúmania spevnosti slovenskej dediny a jej dynamiky v čase
  1984 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 32, 1984, č. 3, s. 466 – 475
 • Tvorivá spevácka osobnosť a problematika novej tvorby
  Mária Mezovská z Liptovskej Tepličky
  1984 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 32, 1984, č. 2, s. 184 – 303
  (noty)
 • Slovenská ľudová balada a epická báseň z hľadiska geografického a lokálneho kontextu
  1984 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 32, 1984, č. 1, s. 79 – 92
 • Burlasová, Soňa – Krekovičová, Eva: Tvorba spomienkových piesní z obdobia druhej svetovej vojny
  1984 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 32, 1984, s. 235 – 245
  (noty)
 • Na okraj k problematike vzniku nových piesní a ich vzťahu ku tradícii
  1984 Národopisné informácie XVI, Národopisný ústav SAV, Bratislava 1984, č. 2, s. 132 – 140
 • Miesto rodiny v mechanizme fungovania a transmisie piesní v dedinskom prostredí
  1983 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 31, 1983, č. 3 – 4, s. 601 – 606
 • Piesne “pred muziku” a ich dnešní nositelia
  (Príspevok k otázke variability a improvizácie)
  1983 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 31, 1983, č. 1, s. 45 – 51
 • K metodologickým otázkam výskumu stavu a vývinových tendencií súčasného piesňového repertoáru ľudových vrstiev
  1982 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 30, 1982, s. 245 – 253
 • Textové a kontextové zložky fungovania spevnosti v obciach Riečnica a Harvelka
  1981 Národopisné informácie XIII, Národopisný ústav SAV, Bratislava 1981, č. 2, s. 225 – 262
  (Adam Pranda, ed.)
 • K fenoménu kolektívnosti pri skúmaní folklórnych javov v súčasnosti
  1980 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 28, 1980, č. 3, s. 393 – 410
  (In: Národopisné informácie XII, Národopisný ústav SAV, Bratislava 1980/2, s. 124 – 130)
 • K niektorým problémom ekologického štúdia Východnej
  1979 Národopisné informácie, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. XI, 1979, č. 2 – 3, s. 149 – 164
 • K niektorým problémom ekologického štúdia piesňového repertoáru Východnej
  1979 Národopisné aktuality XVI, Ústav lidového umění, Strážnice 1979, č. 4, s. 265 – 275
 • K otázke funkčných väzieb piesne v súčasnom dedinskom prostredí
  (Na príklade Liptovskej Tepličky)
  1978 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 26, 1978, s. 572 – 585
 • Orsáryová-Krekovičová, Eva: Poznámky k problematike skúmania piesňového repertoáru a jeho nositeľov
  1976 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 24, 1976, s. 85 – 98
 • Orsáryová-Krekovičová, Eva: Príspevok k systémovému skúmaniu piesňového repertoáru
  1976 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 24, 1976, s. 427 – 432
 • Orsáryová-Krekovičová, Eva: K otázke vzájomnej väzby melódie a textu v súčasnom piesňovom repertoári Liptovskej Tepličky
  1976 Nové obzory 18/1976. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, Michnovič, Imrich (zost.), Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1976, s. 427 – 452
 • Orsáryová-Krekovičová, Eva: Ľudové piesne
  1973 Liptovská Teplička. Michálek, Ján (ed.), Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1973, s. 135 – 148, 190 – 219
  (noty)
 • Editorská činnosť
 • Krekovičová, Eva – Potančok, Vladimír (ed.): Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.
  2013 Ústav etnológie SAV, Bratislava 2013
  (56 s., 1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva – Hlôšková, Hana (ed.): Slovenský národopis
  2011 Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 59, 2011, č. 1
  (1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva – Uhrinová, Alžbeta – Žiláková, Mária (ed.): Kontexty identity / Az identirás összefuggései
  2010 Ústav etnológie SAV, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Bratislava, Békéscsaba 2010
  (554 s., 1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva (ed.): Slovenský národopis
  2009 Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 57, 2009, č. 2
  (1. vyd.)
 • Kiliánová, Gabriela – Kowalská, Eva – Krekovičová, Eva (ed.): My a tí druhí v modernej spoločnosti
  Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít
  2009 Ústav etnológie SAV, Historický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2009
  (722 s., 1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva – Krupa, Ondrej – Ando, Juraj (ed.): 30 rokov vo výskumných táboroch
  Jubilejné spomienky na prácu v teréne
  2008 Ústav etnológie SAV, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Bratislava, Békéscsaba 2008
  (150 s., 1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva – Pospíšilová, Jana (ed.): Od folklórneho textu ku kontextu
  Venované pamiatke PhDr. Márie Kosovej, CSc.
  2006 Ústav etnológie SAV, Etnologický ústav AV ČR, Brno, Bratislava 2006
  (216 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 15)
 • Pospíšilová, Jana – Krekovičová, Eva (ed.): Od pohádky k fámě
  Sborník příspěvků ze semináře Hledání cest české slovesné folkloristiky II, Brno, 6. júna 2002
  2005 Etnologický ústav AV ČR, Ústav etnológie SAV, Brno, Bratislava 2005
  (131 s., 1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva – Penčev, Vladimír (ed.): Bulhari na Slovensku
  Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Štúdie
  2005 Ústav etnológie SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2005
  (199 s., 1. vyd.)
 • Divičanová, Anna – Krekovičová, Eva – Uhrinová, Alžbeta (ed.): V službách etnografie / A néprajztudomány szolgálatában
  Zborník na počesť sedemdesiatin Ondreja Krupu
  2004 Ústav etnológie SAV, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Bratislava, Békéscsaba 2004
  (583 s., 1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva (ed.): Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní
  Typenindex slowakischer Erzähllieder. Zväzok 2. (III. Ľúbostné vzťahy D., E., IV. Rodinné vzťahy, V. Spoločenské vzťahy, VI. Historické námety). Edícia: Etnologické štúdie 3
  1998 Ústav etnológie SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1998
  (224 s., 1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva (ed.): Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní
  Typenindex slowakischer Erzähllieder. Zväzok 1. (I. Nadprirodzené sily, II. Legendárne námety, III. Ľúbostné vzťahy A., B., C.). Edícia: Etnologické štúdie 2
  1998 Ústav etnológie SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1998
  (227 s., 1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva (ed.): Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní
  Typenindex slowakischer Erzähllieder. Zväzok 3. (VII. Piesne o vojne, VIII. Piesne o zbojníkoch, IX. Náhodné nešťastia, X. Násilné činy, XI. O zvieratách – žartovné). Edícia: Etnologické štúdie 4
  1998 Ústav etnológie SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1998
  (252 s., 1. vyd.)
 • Krekovičová, Eva (ed.): Etnologické rozpravy
  1996 Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. III, 1996, č. 1
  (99 s., 1. vyd.)
 • Kiliánová, Gabriela – Krekovičová, Eva (ed.): Folklore in the Identification Processes of Society
  1994 Ústav etnológie SAV, Bratislava 1994
  (165 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 1)
 • Krekovičová, Eva (ed.): Národopisné informácie
  1993 Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. XXV, 1993, č. 1
  (156 s., 1. vyd.)
 • Kiliánová, Gabriela – Krekovičová, Eva (ed.): Folklore, Folklorism and National Identification
  The Slovak Cultural Context
  1992 Národopisný ústav SAV, Bratislava 1992
  (96 s., 1. vyd.)
 • Hlôšková, Hana – Krekovičová, Eva (ed.): Folklórne žánre – archívy – katalógy
  Oral Literature – Genres – Archives – Catalogues
  1991 Národopisný ústav SAV, Bratislava 1991
  (198 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • K jubileu PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.
  2012 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 60, 2012, č. 4, s. 443
 • K významnému životnému jubileu PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.
  2007 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 55, 2007, č. 3, s. 361 – 363
 • PhDr. Ondrej Krupa, CSc. jubiluje (1. 10. 1934)
  2004 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 4, s. 437 – 440
 • PhDr. Zora Vanovičová
  2004 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 2, s. 207 – 210
 • Pozdrav jubilujúcej Gabriele Kiliánovej (16. 4. 1951)
  2001 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 2, s. 230 – 234
 • Alica Elscheková jubiluje
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 1, s. 4
 • Za Ľubou Pavlovičovou-Bakovou (18. 3. 1924 Turčianska Štiavnička – 27. 8. 1998 Bratislava)
  1998 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 46, 1998, č. 4, s. 527 – 528
 • K jubileu PhDr. Soni Burlasovej, Dr. Sc. (23. 6. 1927)
  1997 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 2, s. 223 – 226
 • Jubileum Sone Burlasovej
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 11, s. 5
 • Rozhovor s dr. Jürgenom Dittmarom
  1995 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 43, 1995, č. 1, s. 75 – 80
 • Rozhovor s Prof. Vladimírom Karbusickým
  1992 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 40, 1992, č. 1, s. 56 – 65
 • Piesne z Brezovej
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 2, s. 6
 • Vianočné pastorále
  Nový umelecký počin SĽUK-u
  1988 Práca roč. 43, 1988, č. 3 (5. 1.), s. 6
 • Folklórny festival Východná už po tridsiaty raz
  1984 Sloboda roč. 39, 1984, č. 31, s. 4
 • Orsáryová-Krekovičová, Eva: Východná
  Klenotnica folklóru
  1978 Rytmus roč. 29, 1978, č. 7, s. 16 – 19
 • Vedecké recenzie
 • Podolinská, Tatiana – Hrustič, Tomáš: Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou
  2012 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 60, 2012, č. 1, s. 98 – 99
 • Kiliánová, Gabriela – Krekovičová, Eva – Bahna, Vladimír: 15. kongres ISFNR (International Society of Folk Narrative Research) a vedecká konferencia “Narratives across space and time: Transmission and adaptations” 2009
  2010 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 58, 2010, č. 1, s. 95 – 98
 • Hana Urbancová: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku
  2007 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 55, 2007, č. 1, s. 112 – 113
 • Miloš Janoušek – Hana Daubnerová – Juraj Drobný a kol.: Folk na Slovensku
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 7 – 8, s. 59
 • Stret kultúr v priamom prenose
  2004 Etnologické rozpravy, Národopisná spoločnosť Slovenska, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. XI, 2004, č. 2, s. 170 – 171
 • Ad: Elschek, Oskár: Etnologické reflexie o koncepciách a stereotypoch
  2004 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 2, s. 163 – 167
 • Soňa Burlasová: Slovenské ľudové balady
  2003 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 51, 2003, č. 2, s. 274 – 276
 • Ľubica Droppová: Slovenská ľudová pieseň – texty a kontexty
  2001 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 2, s. 265 – 266
 • Anna Divičanová: Jazyk, kultúra, spoločenstvo
  Etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku
  2000 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 48, 2000, č. 1, s. 139 – 141
 • Radost Ivanova: Sbogom, dinozavri, dobre došli, krokodili!
  1998 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 46, 1998, č. 4, s. 544 – 545
 • Balgarski narodni baladi
  Sbornik za narodni umotvorenia i narodopis
  1998 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 46, 1998, č. 4, s. 540 – 541
 • 28. International Ballad Conference (19. – 24. júla 1998, Hildesheim)
  1998 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 46, 1998, č. 4, s. 532 – 533
 • 34. Svetový kongres International Council for Traditional Music (ICTM)
  1997 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 4, s. 447 – 449
 • Dvadsiatyštvrtý etnomuzikologický seminár
  1997 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 1, s. 119 – 120
 • Elena Marušiaková-Veselin Popov: Ciganite v Bulgarija
  1995 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 43, 1995, č. 2, s. 269 – 270
 • Krekovičová, Eva – Paríková, Magdaléna: Piaty medzinárodný kongres Société Internationale et de Folklore (SIEF)
  1995 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 43, 1995, č. 1, s. 119 – 121
 • Drobová, Jana – Krekovičová, Eva: Podnetné stretnutie
  Pretváranie ľudových hudobných tradícií v meniacej sa Európe. Kolokvium ICTM-UNESCO, Smolenice, 16. – 20. 5. 1994
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 16, s. 3
 • Konferencia “Národné symboly – slovanské symboly” (19. – 21. 4. 1993)
  1993 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 41, 1993, č. 2, s. 228 – 229
 • Soňa Burlasová: Ľudová pieseň na Horehroní
  1989 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 37, 1989, č. 1 – 2, s. 250 – 251
 • Olga Hrabalová: Průvodce písňovými sbírkami Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, pracoviště v Brně
  1986 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 34, 1986, č. 3, s. 501 – 503
 • B. N. Putilov: Mif – obriad – pesňa Novoj Gvinei
  1985 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 33, 1985, č. 1, s. 226 – 228
 • Alica Elscheková – Oskár, Elschek: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia
  1981 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 29, 1981, č. 2 – 3, s. 478 – 479
 • Ernst Klusen: Zur Situation des Singens in der Bundesrepublik Deutschland
  1978 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 26, 1978, č. 1, s. 164 – 165

Ocenenia

 • Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV
  2010 za publikáciu Počujte Panny, aj vy Mládenci... Letákové piesne zo slovenských tlačiarní
 • Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV
  2008 za mimoriadnu publikačnú aktivitu
 • Cena Slovenskej akadémie vied
  2000 za dielo Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Stoličná, Rastislava (ed.)
 • Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV
  1999 za publikáciu Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Róma a Žida v slovenskom folklóre
 • Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV
  1997, 1994, 1984, 1982 – 1980 za najlepšie dielo roka (štúdie)
 • Cena Slovenskej akadémie vied
  1995 za dielo Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II. (kol.)
 • Medzinárodná cena G. Pitré, San Marino, Palermo
  1995 za dielo Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II. (kol.)
 • Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV
  1992 za publikáciu Slovenské koledy. Od Štedrého večera do Troch kráľov
 • Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV
  1989 za publikáciu O živote folklóru v súčasnosti. Ľudová pieseň
 • Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV
  1986 za dielo vedecko-organizačné


« späť na zoznam Aktualizované: 15. 03. 2018