Profil osobnosti

Foto: Zuzana Ferjenčíková

Zuzana Ferjenčíková

8. 6. 1978 Lučenec

www.ferjencikova.info

vážna hudba
skladba, klavír, organ

Bio

Bio

1984 – 1992
Základná umelecká škola v Banskej Bystrici – bývalá ĽŠU (klavír – Oľga Ormisová)
1992 – 1996
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici (klavír – Jevgenij Iršai, organ – Milan Hric)
1996 – 2001
VŠMU v Bratislave (organ – Ján Vladimír Michalko)
2002 – 2004
postgraduálne štúdium na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (AT) (organ – Peter Planyavsky)
 
účasť na majstrovských kurzoch:
1998
Summer School for Young Organists, Oundle (UK)
2000 – 2003
Internationale Meisterkurse für Musik Zürich (CH), Paris (FR) – Jean Guillou

Zuzana Ferjenčíková koncertovala po celej Európe, v USA a v Izraeli. V rokoch 2003 – 2013 pôsobila vo Viedni, kde zastávala post hlavnej organistky v kostole Lutherische Stadtkirche Wien (2003 – 2006) a následne post hlavnej organistky benediktínskeho opátstva Unserer Lieben Frau zu den Schotten (2006 – 2013). Od roku 2014 je spolutitulárna organistka (organiste co-titulaire) na historickom organe Dom Bedos-Th. Puget v bazilike Notre Dame des Tables vo francúzskom Montpellieri.

Ťažisko jej umeleckej činnosti spočíva v oblasti romantickej hudby a predovšetkým v tvorbe Franza Liszta. Pri príležitosti 200. výročia Lisztovho narodenia (2011) uviedla v bazilike Unserer Lieben Frau zu den Schotten vo Viedni v rámci cyklu šiestich koncertov jeho kompletné dielo pre organ. V roku 2013 uviedla pri príležitosti 50. jubilea Jeana Guillou na poste titulárneho organistu Kostola sv. Eustacha v Paríži kompletné organové dielo tohto skladateľa a svojho učiteľa počas série siedmych koncertov. Posledný z nich bol nahrávaný francúzskym rádiom Radio France Musique. Popri organe sa koncertne venuje i klavíru, a to sólovo i v rámci komornej hudby.

Pôsobila ako člen poroty na organových súťažiach ako Medzinárodná organová súťaž v opátstve Saint-Maurice (Švajčiarsko), Medzinárodná súťaz v organovej improvizácii v Haarleme (Holandsko) a Medzinárodná súťaž v organovej improvizácii v Schwäbisch-Gmünd (Nemecko).

V rokoch 1996 – 2001 vyučovala organovú improvizáciu na Konzervatóriu v Bratislave, v rokoch 2000 – 2008 pôsobila na VŠMU v Bratislave ako odborná asistentka hry na organe a organovej improvizácie. V súčasnosti odovzdáva svoje skúsenosti predovšetkým v rámci majstrovských kurzov (napr. v rámci festivalu Europäische Kirchenmusik v nemeckom Schwäbisch-Gmünd, júl 2016).

Vo svojej kompozičnej tvorbe sa zameriava na skladby pre organ, klavír a rôzne inštrumentálne obsadenia a je autorkou kompozícií pre rímsko-katolícku liturgiu (viď zoznam diel).

Popri koncertných, kompozičných a pedagogických aktivitách je činná aj ako zakladateľka a umelecká vedúca hudobných či organových festivalov. Ešte počas štúdia na VŠMU založila spolu s gitaristkou Denisou Benčovou študentský festival súčasnej hudby Orfeus. V roku 2007 založila vo Viedni a 7 rokov i umelecky viedla medzinárodný organový festival Dialogues mystiques. Počas svojho pôsobenia vo Viedni tu založila a umelecky viedla tiež festivaly Bach-Woche a Laudes Organi. Je zakladateľkou a prezidentkou spoločnosti Wiener Franz Liszt-Gesellschaft, ktorá bola založená vo Viedni pri príležitosti 200. výročia narodenia Franza Liszta v roku 2011.

Od roku 2015 žije a pôsobí vo Švajčiarsku, v meste Fribourg.

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Zuzana Ferjenčíková
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 45 – 47
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Ursínyová, Terézia: Kríž ako útrpná cesta k vykúpeniu
  2019 In: www.operaslovakia.sk/kriz-ako-utrpna-cesta-k-vykupeniu/
  Opera Slovakia 2019
 • Polakovičová, Viera: Concertissimo
  Fascinujúca Krížová cesta
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 5, s. 6
 • Tichý, Stanislav: Organové koncerty v Bratislave
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 5, s. 5
 • Tichý, Stanislav: Bratislavský organový festival 2018
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7 - 8, s. 20 – 21
 • Tichý, Stanislav: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7-8, s. 2
 • Čárska, Etela: Slovenské historické organy ako nám ich zachoval čas
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 10, s. 3
 • Čárska, Etela: Liszt, Franck, Reubke : Zuzana Ferjenčíková [recenzia CD]
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 9, s. 34
 • Čárska, Etela: Organové koncerty pod Pyramídou
  2005 roč. 37, 2005, č. 9 - 10, s. 22
 • Urbančíková, Lýdia: Košický organový sviatok
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 11-12, s. 13
 • Cena za improvizáciu
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 11, s. 2
 • LD [Lýdia Dohnalová]: Miniprofil HŽ. Zuzana Ferjenčíková
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 3, s. 10 – 11
 • Ursínyová, Terézia: Rozhlasový zápisník
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 7 - 8, s. 36
 • Glocková, Mária: Keď režíruje náhoda
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 6, s. 7
 • Bíliková, Lenka: Slávnosť organovej hudby, mladosti, porozumenia…(zmienka o vystúpení v Prahe vrámci Dní organovej hudby Visegrád 2002)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 5, s. 16
 • Wartenweiler, Beat: Wenn Musik zur Botschaft wird. Ergreifendes Orgel- und Chorkonzert in Bussnang.
  2001 Region Weinfelden 2001
 • Čárska, Etela: Slovenské historické organy
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 10, s. 23
 • Bokes, Vladimír: V núdzi poznáš priateľa alebo Večery novej hudby s Bachom
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 7 - 8, s. 17 – 18
 • Baben, Aleksandra: Jak ona to robi? Muzyka – VIII. Łódzki Festival Organowy pt. Muzyka u śv. Teresy
  1999 Gazeta Wyborcza 1999
 • Stępnik, Elźbieta: Sztika improwizacji. VIII. Festival Muzyki Organowej
  1999 Dziennik Łódzki 1999
 • Personálna bibliografia
 • Ferjenčíková, Zuzana; Planyavsky, Peter: Cirkevná hudba v Dóme sv. Štefana vo Viedni... : Peter Planyavsky opúšťa post chrámového organistu
  2005 Hudobný život 2005, č. 2, s. 10 – 11
 • Slovo o Učiteľovi
  2001 Hudobný život 2001, č. 5, s. 5

Diskografia

 • Foto: Liszt / Franck / Reubke : Zuzana Ferjenčíková organ LISZT / FRANCK / REUBKE : ZUZANA FERJENČÍKOVÁ ORGAN
  2005 CD – Diskant DK0087-2131
  1. Zuzana Ferjenčíková (org)
 • Foto: Regina coeli REGINA COELI
  CD – Edition Lade EL CD 048
  1. Zuzana Ferjenčíková (org)

Ocenenia

 • Medzinárodná súťaž v organovej improvizácii v Haarleme (NL)
  2004 - 1. cena (ako vôbec prvá žena v histórii tejto súťaže)
 • Medzinárodná súťaž Premio Valentino Bucchi v Ríme (IT)
  2003 - 1. cena
 • Moravský podzim, Brno (CZ)
  1997 - 1. cena a titul laureát v organovej improvizácii
 • Medzinárodná organová súťaž Petra Ebena - Súťaž mladých organistov, Opava (CZ)
  1996 - 1. cena (organová improvizácia) a 2. cena (organová interpretácia)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Roman Berger: Korczak in memoriam
  per mezzosoprano, flauto/piccolo, organo, timpani e quartetto d'archi
  8. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Mária Henselová (ms), Monika Štreitová (fl), Zuzana Ferjenčíková (org), Peter Kosorín, jr. (tp), Roman Rewakowicz (dir.)
 • Marián Lejava: The Circle
  pre organ a sláčikové kvinteto Wop. 5
  2. 12.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Ferjenčíková (org), Eva Surovičová (vn)
 • Ilja Zeljenka: Helios-toccata
  pre organ
  27. 5.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Ferjenčíková (org)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Jana Kmiťová: Rozlúčka
  pre flautu a organ
  28. 10.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Aveiro, PT
  INTERPRETI: Monika Štreitová (fl), Zuzana Ferjenčíková (org)
 • Jana Kmiťová: Tswaim
  pre organ
  19. 7.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Luzern, CH
  INTERPRETI: Zuzana Ferjenčíková (org)

Fotogaléria

 • Foto: Zuzana Ferjenčíková Zuzana Ferjenčíková

 • Foto: Zuzana Ferjenčíková Zuzana Ferjenčíková

 • Foto: Zuzana Ferjenčíková Zuzana Ferjenčíková

 • Foto: Zuzana Ferjenčíková Zuzana Ferjenčíková

 • Foto: Zuzana Ferjenčíková Zuzana Ferjenčíková

Audio

 • Ferjenčíková, Zuzana – Passacaglia na danú tému (ukážka)

  2002


  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 10. 05. 2019