Profil osobnosti

Foto: Milan Kolena

Milan Kolena

23. 5. 1965 Námestovo

www.milankolena.sk

vážna hudba
zborové dirigovanie
pedagóg – dirigovanie

Bio

Bio

1983 - 1989
Konzervatórium Žilina (spev, klavír, zborové dirigovanie)
1990 - 1994
VŠMU (zborové dirigovanie – Peter Hradil)
1995 - 2000
VŠMU, postgraduálne štúdium zamerané na sakrálnu tvorbu
1996 - 2000
Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (gregoriánsky chorál – J. Kohlhäufl), aktívna spolupráca v oblasti interpretácie gregoriánskeho chorálu s F. K. Prasslom z Grazu a s J. B. Göschlom z Mníchova
1996 - 2006
pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave
od 1998
pedagóg na HTF VŠMU, Katedra skladby a dirigovania, Oddelenie cirkevnej hudby (prednáša dirigovanie zboru a gregoriánsky chorál)
od 2006
umelecký riaditeľ niekoľkých festivalov v Bratislave
od 2013
predseda Únie speváckych zborov Slovenska

Milan Kolena je umeleckým riaditeľom agentúry BRATISLAVA MUSIC AGENCY, ktorá sa venuje organizácii medzinárodných zborových súťaží a festivalov ako Námestovské hudobné slávnosti, Musica sacra Bratislava, Medzinárodný mládežnícky hudobný festival, Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu, Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby, Slovakia Cantat a i.

Dirigentská činnosť: umelecký vedúci Speváckeho zboru Apollo, asistent Chlapčenského speváckeho zboru v Bratislave, dirigent Miešaného zboru bratislavských učiteľov a vedúci gregoriánskej Schola Gregoriana Bratislavensis.

V roku 2015 sa so Speváckym zborom Apollo zúčastnil na 13. medzinárodnom festivale Singing World 2015 v ruskom Petrohrade, kde mu udelili cenu "Najlepší dirigent festivalu".

Bibliografia

 • Planková, Eva; Kolena, Milan: V Bratislave pribudne nový zborový festival
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 9, s. 4
 • Konrádová, Martina: Musica sacra
  2006 Hudba roč. 1, 2006, č. 3, s. 7
 • Dohnalová, Lýdia: Bude Slovensko spievať? /rozhovor/
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 11, s. 18 – 19
 • Personálna bibliografia
 • Problematika interpretácie latinského textu v sakrálnej zborovej tvorbe [habilitačná prednáška]
  2014 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 11, 2014, č. 1-2, s. 8 – 15
 • Súčasné smery v interpretácii gregoriánskeho chorálu
  2001 Lúč, Bratislava 2001

Ocenenia

 • Cena Fra Angelico
  2010 za prínos kresťanských hodnôt v hudbe


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017