Profil osobnosti

Foto: Ján Vladimír Michalko

Ján Vladimír Michalko

6. 5. 1951 Grinava

vážna hudba
organ
pedagóg – organ

Bio

Bio

1970 – 1972, 1974 – 1975
Konzervatórium v Bratislave (organ – Irma Skuhrová)
1972 – 1973
Hochschule für Musik v Mníchove (organ – Karl Richter)
1975 – 1979
VŠMU (organ – Ferdinand Klinda)
1975
Hochschule für Musik Franza Liszta vo Weimare, Nemecko (Johannes Ernst Köhler)
1976
Haarlem, Holandsko (Anton Heiller a Louis Toebosch) a Letná akadémia v Saint Maxime, Francúzsko (André Striker a André Isoir)
1969 – 1974
štúdium teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave
1980 – 1983
VŠMU, interný ašpirant (Ferdinand Klinda)
od 1983
organový pedagóg na VŠMU (1991 docent, 1998 profesor)
1995 – 2001
vedúci oddelenia cirkevnej hudby VŠMU
2000 – 2007
dekan Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU

Za vyše štvrťstoročie rozvinul Ján Vladimír Michalko bohatú koncertnú aktivitu. Predstavil sa na všetkých domácich organových festivaloch, prehliadkach tvorby, organových cykloch a pod. (Slovenské historické organy, Organové koncerty pod Pyramídou, Dni organovej hudby v Bratislave, BHS, MOF Košice, medzinárodný festival Musica sacra – Nitra, Kremnický hradný organ, Trnavské organové dni, Nová slovenská hudba, Melos-Étos, Večery novej hudby a i.). Bol spoluúčastníkom projektu kompletného uvedenia tvorby Oliviera Messiaena v Bratislave (1989); pri príležitosti centenária narodenia Césara Francka predniesol v Koncertnej sieni SRo kompletné skladateľovo organové dielo. V roku 1996 uviedol v slovenskej premiére celovečerný opus Petra Ebena Jób pre organ a o rok neskôr na festivale FORFEST ’97 v Kroměříži v svetovej premiére dielo Exodus Romana Bergera. Slovenské interpretačné umenie reprezentoval v rámci osláv 300. výročia narodenia J. S. Bacha v lipskom Gewandhause (1985), Dní Bratislavy v Krakove (1985), na Dňoch slovenskej kultúry v Chorvátsku (1997) a na Festivale stredoeurópskej kultúry v Londýne (1998).

Popri domácich pódiách koncertuje vo významných európskych hudobných centrách, vo Veľkej Británii a v USA.

Vystúpil s poprednými slovenskými telesami pod taktovkou Ľudovíta Rajtera, Bystríka Režuchu, Bohdana Warchala, Petra Zajíčka. Ako komorný partner pravidelne spolupracuje s Jurajom Bartošom (tr) a spevákom Jozefom Bencim (br). Michalko je aj vynikajúcim improvizátorom. Okrem interpretačnej a pedagogickej činnosti je aktívny i v oblasti publikačnej, scenáristickej a kompozičnej (autor organovej hudby pre divadelné inscenácie, pre hrané a dokumentárne filmy).

J. V. Michalko sa zaslúžil o záchranu a propagáciu vzácnych historických organov na Slovensku, každoročne organizuje medzinárodný hudobný festival Slovenské historické organy. V spolupráci s vydavateľstvom Diskant zdokumentoval na 10 CD zvuk historických organov najvýznamnejších organárov pôsobiacich na Slovensku.

„Michalkov interpretačný rukopis sa formoval zo širokého zázemia jeho vedomostí, svetonázoru, znalosti rozsiahleho repertoáru širokého autorského a štýlového spektra, bohatých skúseností s veľkým počtom nástrojov doma i v zahraničí. Má zmysel pre nepatetickú drobnokresbu starších majstrov i pre zvukovú rafinovanosť francúzskych opusov, čo cítime v sugestívnych oblúkoch hudby Césara Francka.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 91-93.)

Bibliografia

 • Tichý, Stanislav; Michalko, Ján Vladimír; Vrábel, Marek: Nový organ v Bratislave-Krasňanoch [rozhovor]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 14 – 16
 • redakcia: Ján Vladimír Michalko a Boris Lenko: Organ a akordeón – nové v starom…
  2017 In: www.operaslovakia.sk/jan-vladimir-michalko-a-boris-lenko-organ-a-akordeon-nove-v-starom/
  Opera Slovakia 2017
 • Tichý, Stanislav: Slovenské historické organy
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 17
 • Čárska, Etela: Slovenské historické organy opäť ožili na Spiši aj v Liptove
  2012 Pravda 4.9. roč. 22, 2012, č. 204, s. 39
 • Čárska, Etela: Bratislavský organový festival znel perspektívou
  2012 Pravda 23.7. roč. 22, 2012, č. 169, s. 37
 • Čárska, Etela: Bratislavský organový festival
  2012 Hudobný život 2012, č. 9, s. 4
 • Tichý, Stanislav: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život 2012, č. 7-8, s. 2
 • Horkay, Tamás: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Festivalová premiéra nového organa v Redute
  2012 Hudobný život 2012, č. 12, s. 14
 • Čárska, Etela: Slovenské historické organy
  2012 Hudobný život 2012, č. 10, s. 8
 • Sedlár, Mário: Slovenská organová hudba : Ján Vladimír Michalko [recenzia CD]
  2011 Hudobný život 2011, č. 7-8, s. 55 – 56
 • Šuba, Andrej: Ján Vladimír Michalko: Kvalita vzniká v procese kritického hľadania pravdy
  2011 Hudobný život 2011, č. 11, s. 15 – 18
 • Tichý, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava 2011
  2011 Hudobný život 2011, č. 11, s. 8
 • Horkay, Tamás: Slovak Historic Organs 6. Ján Vladimír Michalko. Diskant 2009
  2010 Hudobný život 2010, č. 5, s. 37
 • Sedlár, Mário: Slovenské historické organy 5 : Organ v evanjelickom a. v. kostole na Myjave [recenzia CD]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 1-2, s. 37
 • Horkay, Tomáš: Slovak Historic Organs 4 [recenzia CD]
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 7, s. 36 – 37
 • Sedlár, Mário: Ján Levoslav Bella : Skladby pre organ [recenzia CD]
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 5, s. 36
 • Sedlár, Mário: Ján Levoslav Bella : Skladby pre organ [recenzia CD]
  2008 Adoremus Te 2008, č. 4, s. 37
 • Rößler, Antje : Pfeifen im Bade, Erstes Konzert auf der sanierten Schuke-Orgel in der Potsdamer Erlöser Kirche
  2008 Märkische Allgemeine August 2008, č. 2-3
 • Urbančíková, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 13
 • Čárska, Etela: Slovak Historic Organs : Ján Vladimír Michalko [recenzia CD]
  2006 Hudobný život 2006, č. 9, s. 34 – 35
 • Puškášová, Melánia: Roman Berger : Exodus, AdagioI, Adagio II [recenzia CD]
  2005 Hudobný život 2005, č. 3, s. 42 – 43
 • Polakovičová, Viera: Slovenská prítomnosť vo Francúzsku 2
  2005 Hudobný život 2005, č. 2, s. 30
 • Kačic, Ladislav: Mozartov týždeň
  2003 Hudobný život 2003, č. 4, s. 23
 • Bíliková, Lenka: Slávnosť organovej hudby, mladosti, porozumenia... (prezentácia nahrávky JVM – Organy v drevených artikulárnych kostoloch)
  2002 Hudobný život 2002, č. 5, s. 16
 • Čížik, Vladimír: Ján Vladimír Michalko
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 91 – 93
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Ferjenčíková, Zuzana: Slovo o učiteľovi (profil k 50. narodeninám)
  2001 Hudobný život 2001, č. 5, s. 5
 • Rajterová, Alžbeta: Miesto pre J. V. Michalku (rozhovor)
  2001 Hudobný život 2001, č. 12, s. 8–10
 • Tichý, Stanislav: 37. BHS (22. 9. – 5. 10) Recitály. Organ
  2001 Hudobný život 2001, č. 11, s. 17–18
 • Remiáš, Pavol ml.: Dôležitá je kvalita hudby, na druhu nezáleží
  2001 SME 31. 8. 2001
 • Bokes, Vladimír: Festivaly. V núdzi poznáš priateľa, alebo „Večery novej hudby“ s Bachom
  2000 Hudobný život 2000, č. 7–8, s. 17–18
 • Dohnalová, Lýdia: Recenzie CD. Contemporary Slovak Organ. Ilja Zeljenka. J. V. Michalko
  2000 Hudobný život 2000, č. 6, s. 52–53
 • Čárska, Etela: Organové koncerty Pod pyramídou
  2000 Hudobný život 2000, č. 6, s. 23–24
 • Gabrys, Ryszard: U Marjj Panny v Legnjcy
  2000 Słowo i Myśl Kraków 2000, č. 38-39, s. 29
 • Čurilla, Štefan: Medzinárodný organový festival v Košiciach
  2000 Hudobný život 2000, č. 11, s. 29
 • Dziadek, Magdalena: Po raz dziesaty w Mikolowie
  2000 Ruch Muzyczny 2000, s. 7
 • Kretowicz, Piotr: X. Mikolowskie Dni Muzyki
  2000 Dzienik Zachodni Katowice 7. czerwca 2000, s. 7
 • International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory. Thirteen Edition (heslo)
  1992/93 Cambridge 1992/93, s. 774
 • Čárska, Etela: BHS – Ján Vladimír Michalko
  1989 Hudobný život 1989, č. 6, s. 6
 • Adamčiak, Milan: Symfonický koncert
  1989 Hudobný život 1989, č. 6, s. 6
 • Ursínyová, Terézia: S dramaturgickými podnetmi. Skončila sa prehliadka Nová slovenská hudba
  1988 Večerník 22. 2. 1988
 • Podracký, Igor: Farebný organ na koncerte Vladimíra Michalku v Redute
  1987 Večerník 21. 5. 1987
 • -hl-: Organový recitál J. V. Michalku
  1983 Hudobný život 1983, č. 17, s. 7
 • Ursínyová, Terézia: Profily mladých. Organista Ján Vladimír Michalko
  1982 Hudobný život 1982, č. 13, s. 4
 • Ján Vladimír Michalko
  1982 Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , Slovkoncert, Bratislava 1982, s. 53 – 55
 • Dóša, Ladislav: Organový koncert J. V. Michalku
  1981 Hudobný život 1981, č. 13, s. 4
 • Adamčiaková, Vlasta: IV. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1979 Hudobný život 1979, č. 6, s. 3
 • Dóša, Ladislav: Diplomový koncert J. V. Michalku
  1979 Hudobný život 1979, č. 13, s. 4
 • Tichý, Stanislav: Bratislavský organový festival
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 - 8, s. 4
  (vystúpenie s akordeonistom B. Lenkom)
 • Stýblová, Magdaléna: Ars Organi Nitra
  9. ročník, 1. – 29. mája, mesto Nitra, Cirkevný zbor ECAV v Nitre
  2016 Hudobný život 2016, č. 7 - 8, s. 5
 • Tichý, Stanislav: Dni starej hudby 2016
  Organový recitál na Dňoch starej hudby 2016
  2016 Hudobný život 2016, č. 7 - 8, s. 16
 • Personálna bibliografia
 • Klinda, Ferdinand; Michalko, Ján Vladimír; Szabó, Imrich; Šuňavská, Bernadetta; Melcová, Monika: Nový organ Slovenskej filharmónie očami prvých interpretov
  2012 Hudobný život 2012, č. 7-8, s. 4
 • Čo najviac chýba našej fakulte, alebo niečo o poslaní, zmysle a úlohe umenia vo vzdelaní a výchove ... po siedmich rokoch...
  2007 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 4, 2007, č. 1, s. 1 – 2
 • Cirkevno-hudobné školstvo
  1997 Adoramus 1997
 • César Franck: Komentár ku kompletnej nahrávke organových diel (texty na obaloch zukových nosičov CD OPUS 9351 2130 (1989); OPUS 9351 2212–2313
  1990 1990
 • Michel Corrette: Organové koncerty op. 26 (text na obale gramoplatní)
  1987 LP OPUS 9111 1885 1987
 • Učebné texty Hudební výchova I.
  1987 Institut MK ČR, Praha 1987
 • Organové dielo Ilju Zeljenku. Rkp. ašpirantská práca
  1983 Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 1983
 • Bachovo dielo a jeho vzťah k organu
  1980 Cirkevní listy 1980
 • Hudba v prejave zbožnosti
  1978 Cirkevní listy 1978

Diskografia

 • Foto: Jozef Benci, Ján Vladimír Michalko : Dvořák, Rheinberger, Reger JOZEF BENCI, JÁN VLADIMÍR MICHALKO : DVOŘÁK, RHEINBERGER, REGER
  2015 CD – Diskant DK0162-2131
  1. Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99
   Jozef Benci (b), Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Josef Gabriel Rheinberger: Sechs religiöse Gesänge Op. 157
   Jozef Benci (b), Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Max Reger: Zwei geistliche Lieder Op. 105
   Jozef Benci (b), Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovak Historic Organs 12 SLOVAK HISTORIC ORGANS 12
  2015 CD – Diskant DK0160-2131
  1. Carl Piutti: Acht Präludien op. 2: I. Allegretto
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Carl Piutti: IV. Moderato
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Carl Piutti: VII. Andante sostenuto
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Louis Vierne: 17. Lied
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Johann Sebastian Bach: Capriccio B dur, BWV 992: Arioso (Adagio)
   Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Johann Sebastian Bach: Andante
   Ján Vladimír Michalko (org)
  7. Johann Sebastian Bach: Adagissimo
   Ján Vladimír Michalko (org)
  8. Carl Piutti: Zehn kürzere Orgelstücke op. 32: Jesu meine Zuversicht
   Ján Vladimír Michalko (org)
  9. Johann Sebastian Bach: Andante con moto
   Ján Vladimír Michalko (org)
  10. Moritz Brosig: Sechs Tonstücke op. 19: 4. Larghetto
   Ján Vladimír Michalko (org)
  11. Johann Sebastian Bach: Aria di Postiglione
   Ján Vladimír Michalko (org)
  12. Moritz Brosig: 5. Maestoso
   Ján Vladimír Michalko (org)
  13. Johann Sebastian Bach: Fuga
   Ján Vladimír Michalko (org)
  14. Moritz Brosig: 6. Andantino
   Ján Vladimír Michalko (org)
  15. Baldassare Galuppi: Sonata in Do maggiore: Andante
   Ján Vladimír Michalko (org)
  16. Louis Vierne: 24 Pièces en style libre: 1. Prèambule
   Ján Vladimír Michalko (org)
  17. Baldassare Galuppi: Allegro
   Ján Vladimír Michalko (org)
  18. Louis Vierne: 15. Arabesque
   Ján Vladimír Michalko (org)
  19. Baldassare Galuppi: Sonata in la minore: Largo
   Ján Vladimír Michalko (org)
  20. Baldassare Galuppi: Allegro
   Ján Vladimír Michalko (org)
  21. Baldassare Galuppi: Divertimento in Do maggiore
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovak Historic Organs 11 SLOVAK HISTORIC ORGANS 11
  2014 CD – Diskant DK0155-2131
  1. William Boyce: Voluntary VII
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. William Boyce: Voluntary VIII
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. William Boyce: Voluntary IX
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. William Boyce: Voluntary X
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Johann Joseph Fux: Sonata sexta
   Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Johann Joseph Fux: Sonata septima
   Ján Vladimír Michalko (org)
  7. Ján Vladimír Michalko: Improvizácia I
   Ján Vladimír Michalko (org)
  8. Franz Liszt: Tu es Petrus
   Ján Vladimír Michalko (org)
  9. Franz Liszt: Zur Trauung
   Ján Vladimír Michalko (org)
  10. Franz Liszt: Andante maestoso
   Ján Vladimír Michalko (org)
  11. Franz Liszt: Ave Maria
   Ján Vladimír Michalko (org)
  12. Franz Liszt: Preludium
   Ján Vladimír Michalko (org)
  13. Ján Vladimír Michalko: Improvizácia II
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovak Historic Organs 10 SLOVAK HISTORIC ORGANS 10
  2013 CD – Diskant DK 0150-2131
  1. Michael Gotthard Fischer: 24 Orgelstücke durch alle Dur- und Molltonarten op. 15
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Padre Davide da Bergamo: Sonata
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Padre Davide da Bergamo: Ripieno fugato
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Johann Wilhelm Hertel Hertel: Sonata VI
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Arvo Pärt: Pari intervallo
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovak Historic Organs 9 SLOVAK HISTORIC ORGANS 9
  2012 CD – Diskant DK 0145-2131
  1. Gaetano Donizetti: Grande Offertorio per organo
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Thomas Augustin Arne: Sonata II
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Thomas Augustin Arne: Sonata V
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Thomas Augustin Arne: Sonata VI
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Miro Bázlik: Procantorum
   Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Praeludium d mol
   Ján Vladimír Michalko (org)
  7. Marco Enrico Bossi: Chant du soir Op. 92 No. 1
   Ján Vladimír Michalko (org)
  8. Marco Enrico Bossi: Ave Maria Op. 104 No. 2
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Juraj Beneš – Going to JURAJ BENEŠ – GOING TO
  2011 CD – Hudobný fond SF00662131
  1. Juraj Beneš: Going to
   Jozef Podhoranský (vc), Juraj Alexander (vc), Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Boris Bohó (vc), Csaba Rácz (vc)
  2. Juraj Beneš: Intermezzo No. 3
   Nora Skuta (pf), Miki Skuta (pf)
  3. Juraj Beneš: Tri monódie
   Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Jozef Sikora (vc), Alexander Cattarino (cmb), Marta Nitranová (s), Juraj Beneš (dir.)
  4. Juraj Beneš: Durée Δ
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Juraj Beneš: Haiku
   Nao Higano (s), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Beneš: Waltz for Colonel Brumble
   Daniel Gazon (dir.), Bratislavské komorné združenie
 • Foto: Slovak Historic Organs 8 SLOVAK HISTORIC ORGANS 8
  2011 CD – Diskant DK 0140-2131
  1. Johann Valentin Eckelt: Ciacona ex C
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Johann Speth: Toccata prima
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Johann Speth: Toccata secunda
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Johann Ludwig Krebs: Preambulum supra Jesu, meine Freude. Choral
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Johann Ludwig Krebs: Preambulum supra Christ lag in Todesbanden. Choral
   Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Johann Ludwig Krebs: Preambulum supra Sei Lob und Her dem höchsten Gut. Choral
   Ján Vladimír Michalko (org)
  7. Johann Ludwig Krebs: Preambulum supra Erbarm dich mein, o herre Gott. Choral
   Ján Vladimír Michalko (org)
  8. Johann Ludwig Krebs: Preambulum supra Jesus, Meine Zuversicht. Choral
   Ján Vladimír Michalko (org)
  9. Johann Ludwig Krebs: Sonata in D Krebs-WV 835
   Ján Vladimír Michalko (org)
  10. Johann Ludwig Krebs: Sonata in F Krebs-WV 836
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovak Historic Organs 7 SLOVAK HISTORIC ORGANS 7
  2010 CD – Diskant DK 0130-2131
  1. Jiří Ignác Linek: Bakov Organ Book
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Friedrich Wilhelm Marpurg: Fughe e Capriccj
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Alessandro Scarlatti: Toccata in G
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Alessandro Scarlatti: Toccata in d
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Alessandro Scarlatti: Partite (sulla Follia di Spagna)
   Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Alessandro Scarlatti: Toccata in d
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovak Organ Music – Ján Vladimír Michalko SLOVAK ORGAN MUSIC – JÁN VLADIMÍR MICHALKO
  2010 CD – Hudobný fond SF 00632131
  1. Miro Bázlik: Tri fantázie
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Juraj Beneš: Durée Ω
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovak Historic Organs 6 SLOVAK HISTORIC ORGANS 6
  2009 CD – Diskant DK 0125-2131
  1. Joseph Haydn: Musical Clock Pieces
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Jan Křtitel Kuchař: Organ Pieces
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Johann Gottlob Töpfer: Trust Your Way
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Töpfer Johann Gottlob: Fantasy
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Johann Gottlob Töpfer: He Who Relies on the Lord
   Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Jacques-Nicolas Lemmens: 12 Organ Pieces
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovak Historic Organs 4 SLOVAK HISTORIC ORGANS 4
  2008 CD – Diskant DK 0110-2131
  1. Johann Kuhnau: Biblical Sonata No. 3 'Jacob’s Wedding'
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Josef Ferdinand Norbert Seger: Eight Toccatas and Fugues
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Ludwig van Beethoven: Pieces for Mechanical Clock
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Johannes Brahms: Eleven Chorale Overtures Op. 122
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Johann Christian Heinrich Rinck: Prelude and Fugue No. 12 Op. 55
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovak Historic Organs 5 SLOVAK HISTORIC ORGANS 5
  2008 CD – Diskant DK 0120-2 131
  1. Adolf Friedrich Hesse: Intruduction, Theme and Variations in A major op. 47
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Adolph Friedrich Hesse: Fantasie op.58 No. 2
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Adolph Friedrich Hesse: Larghetto
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Franz Xaver Schnitzer: Sonata IV in D major
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Franz Xaver Schnitzer: Sonata V in B flat major
   Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Giovanni Morandi: Second Sonata (Elevation)
   Ján Vladimír Michalko (org)
  7. Giovanni Morandi: First Sonata (Offertory)
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Works for Trumpet and Organ WORKS FOR TRUMPET AND ORGAN
  2008 CD – Diskant DK 0106-2131
  1. Tomaso Albinoni: Concerto Saint Marc in A major
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Tomaso Albinoni: Concerto in D minor
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Tomaso Albinoni: Adagio
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Max Reger: Three Pieces for Trumpet and Organ
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Henri Tomasi: Semaine Sainte à Cuzco
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Henri Tomasi: Variations Grégoriennes sur un Salve Regina
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
  7. Ľubica Čekovská: Lux in Tenebris
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Ján Levoslav Bella – Skladby pre organ JÁN LEVOSLAV BELLA – SKLADBY PRE ORGAN
  2006 CD – Hudobné centrum HC 10011
  1. Ján Levoslav Bella: Drei Stücke (Tri skladby)
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Ján Levoslav Bella: Phantasie-Sonate d-moll (Fantázia-Sonáta d mol)
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Ján Levoslav Bella: Chorálová trilógia „Gottvertrauen“
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Ján Levoslav Bella: Am Heldenfriedhof (Na cintoríne hrdinov)
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Ján Levoslav Bella: Missa brevis (Es dur)
   Jozef Benci (b), Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovak Historic Organs 3 SLOVAK HISTORIC ORGANS 3
  2006 CD – Diskant DK 0100-2131
  1. Leopold Mozart – Johann Ernst Eberlin: Der Morgen und der Abend
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Giuseppe Gherardeschi: Versetti concertati
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Ricercare
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Josef Gabriel Rheinberger: Zwölf Charakterstücke Op. 156
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Miscellaneen: Zwölf Orgelvorträge Op. 174
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Slovak Historic Organs 2 SLOVAK HISTORIC ORGANS 2
  2005 CD – Diskant DK 0090-2131
  1. Johann Kaspar Kerll: Passacaglia
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Johann Kaspar Kerll: Toccata 4, Cromatica con durezze e ligature
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Johann Kaspar Kerll: Battaglia
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Theodor Grünberger: Pastorell-Orgelstücke
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Theodor Grünberger: Orgelmesse Nr. 4
   Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Sigfrid Karg-Elert: 66 Choral-Improvisationen, Op. 65
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Roman Berger: Exodus, Adagio I, Adagio II ROMAN BERGER: EXODUS, ADAGIO I, ADAGIO II
  2003 CD – Acte Préalable AP0091-92
  1. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Roman Berger: Adagio pre Jana Branného
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  3. Roman Berger: Adagio č. 2 „Pokánie“
   Pavel Bogacz (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: Slovak Historic Organs SLOVAK HISTORIC ORGANS
  2003 CD – Diskant DK 0070-2131
  1. Carl Philipp Emanuel Bach: Sonata in D major
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in F major K 616
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Gaetano Valerj: Sonata II
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Gaetano Valerj: Sonata V
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Gaetano Valerj: Sonata VI
   Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Justin Heinrich Knecht: Die durch ein Donnerwetter unterbrochne Hirtenwonne
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Organy v drevených artikulárnych kostoloch ORGANY V DREVENÝCH ARTIKULÁRNYCH KOSTOLOCH
  2001 CD – Radio Bratislava
  1. Charles Avison: Koncert G dur
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Jozef Pantaleón Roškovský: 8 malých fúg
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Johann Georg Albrechtsberger: Tri malé prelúdia
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Jan Křtitel Vaňhal: Fúga č. 12
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Dieterich Buxtehude: Nimm von mir, Herr, du treuer Gott, BuxWV 207
   Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Georg Böhm: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
   Ján Vladimír Michalko (org)
  7. Johann Gottfried Walther: Jesu meine Freude
   Ján Vladimír Michalko (org)
  8. Johann Sebastian Bach: Christ lag in Todes Banden BWV 695
   Ján Vladimír Michalko (org)
  9. Johann Sebastian Bach: Allein Gott in der Höhe sei Ehr BWV 711
   Ján Vladimír Michalko (org)
  10. Johann Sebastian Bach: Erbarm dich mein o Herre Gott BWV 721
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Widor – Boëllmann WIDOR – BOËLLMANN
  2000 CD – Opus 9351 1764
  1. Charles Maria Widor: Symphony No. 5 in F minor, Op. 42/1
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Léon Boëllmann: Suite Gothique, Op. 25
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Ilja Zeljenka: Contemporary Slovak Organ ILJA ZELJENKA: CONTEMPORARY SLOVAK ORGAN
  1999 CD – Hudobný fond SF 00282131
  1. Ilja Zeljenka: Ligatúry
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Ilja Zeljenka: Pulzácie
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Ilja Zeljenka: Toccata
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Ilja Zeljenka: Hudba pre organ
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Ilja Zeljenka: Concertino
   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Michel Corrette: Six Concertos for Organ MICHEL CORRETTE: SIX CONCERTOS FOR ORGAN
  1994 CD – Opus 9350 1885
  1. Michel Corrette: Concerto No. 1 in G major
   Ján Vladimír Michalko (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Michel Corrette: Concerto No. 2 in A major
   Ján Vladimír Michalko (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Michel Corrette: Concerto No. 3 in D major
   Ján Vladimír Michalko (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  4. Michel Corrette: Concerto No. 4 in C major
   Ján Vladimír Michalko (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Michel Corrette: Concerto No. 5 in F major
   Ján Vladimír Michalko (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (vn, dir.)
  6. Michel Corrette: Concerto No. 1 in D minor
   Ján Vladimír Michalko (org), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Chamber Music 1 CHAMBER MUSIC 1
  1993 CD – Hudobný fond SF 00092111
  1. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Košické kvarteto
  2. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 4
   Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc)
  4. Juraj Pospíšil: Villonská balada, op. 24
   Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
  5. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Juraj Beneš JURAJ BENEŠ
  1992 CD – Hudobný fond SF 0007 2131
  1. Juraj Beneš: Intermezzo No. 2
   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Juraj Beneš: Sonata
   Jozef Podhoranský (vc)
  3. Juraj Beneš: O Virtù mia
   Sergej Kopčák (b), Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Juraj Beneš: Quartetto d’archi No. 3
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: César Franck – Organ Works 2 CÉSAR FRANCK – ORGAN WORKS 2
  1990 CD – Opus 9351 2212
  1. César Franck: Choral No. 1 in E major
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. César Franck: Fantaisie No. 2 in A major
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. César Franck: Choral No. 3 in A minor
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. César Franck: Fantaisie No. 1 in C major, Op. 16
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: César Franck – Organ Works 3 CÉSAR FRANCK – ORGAN WORKS 3
  1990 CD – Opus 9351 2213
  1. César Franck: Final in B flat major, Op. 21
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. César Franck: Prière in C sharp minor, Op. 20
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. César Franck: Grande pièce symphonique in F sharp minor, Op. 17
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: César Franck – Organ Works 1 CÉSAR FRANCK – ORGAN WORKS 1
  1989 CD – Opus 9351 2130
  1. César Franck: Choral No. 2 in B minor
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. César Franck: Pastorale in E major, Op. 19
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. César Franck: Pièce héroïque in B minor
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. César Franck: Prélude, Fugue et Variation in B minor, Op. 18
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. César Franck: Cantabile in B major
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Ján Vladimír Michalko – Organ JÁN VLADIMÍR MICHALKO – ORGAN
  1983 LP – Opus 91111370
  1. Nicolaus Bruhns: Prelúdium a fúga G dur
   Ján Vladimír Michalko (org)
  2. Johann Sebastian Bach: Fantasia super Komm, heiliger Geist, Herre Gott, BWV 651
   Ján Vladimír Michalko (org)
  3. Johann Sebastian Bach: Trio super Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 655
   Ján Vladimír Michalko (org)
  4. Johann Sebastian Bach: Wir glauben all' an einen Gott, BWV 740
   Ján Vladimír Michalko (org)
  5. Louis Vierne: Impromptu, op. 54 no. 2
   Ján Vladimír Michalko (org)
  6. Louis Vierne: Toccata, op. 53 no. 6
   Ján Vladimír Michalko (org)
  7. Maurice Duruflé: Prelúdium a fúga na meno Alain
   Ján Vladimír Michalko (org)

Ocenenia

 • Cena Sebastian
  2012 za mimoriadny prínos k odkazu diela Johana Sebastiana Bacha pre súčasníkov
 • Cena Frica Kafendu
  1990 za interpretáciu diel slovenských skladateľov, osobitne za Exodus Romana Bergera
 • Cena Zväzu slovenských skladateľov
  1988 za bohatú koncertnú činnosť a za realizované nahrávky

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Beneš: Durée Δ
  per organo
  1. 3.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mozartov týždeň, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Daniel Matej: Wenn wir in höchsten Nöten seyn
  Chorálová predohra pre organ
  11. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Ilja Zeljenka: Concertino
  pre trúbku a organ
  7. 12.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)
 • Ilja Zeljenka: Hudba pre organ
  7. 12.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Ján Zimmer: Concertino polifonico, op. 108
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Roman Berger: Exodus IV – Finále
  19. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Ilja Zeljenka: Introdukcia
  pre 2 trúbky, 2 trombóny, organ a tympany
  17. 5.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert pre Kruh priateľov SF, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Kamil Roško (tr), Vladimír Jaško (tr), Jozef Gašparovič (tn), Michal Jaško (tn), Ján Vladimír Michalko (org), František Rek (tp)
 • Vladimír Godár: Uspávanky Jana Skácela
  pre ženský hlas, flautu, violončelo a čembalo (klavírne trio)
  11. 5.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Tarajová Valášková (s), Jozef Gurway (fl), Ľudovít Kanta (vc), Ján Vladimír Michalko (cmb)
 • Ilja Zeljenka: Ligatúry
  pre organ
  10. 4.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Ilja Zeljenka: Šesť štúdií
  pre organ
  10. 4.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ilja Zeljenka: Ligatúry
  pre organ
  14. 8.
  1978
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Temppeliaukion kirkko, Helsinki, FI
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)
 • Ilja Zeljenka: Šesť štúdií
  pre organ
  14. 8.
  1978
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Temppeliaukion kirkko, Helsinki, FI
  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-11 Melos-Étos 2013
  Ján Vladimír Michalko

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Noc hudby 2012 2012-06-15 Noc hudby 2012
  Juraj Bartoš a Ján Vladimír Michalko

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Ján Vladimír Michalko Ján Vladimír Michalko
  Ján Vladimír Michalko s hercom Ladislavom Chudíkom« späť na zoznam Aktualizované: 09. 10. 2017