Profil osobnosti

Foto: Pavel Baxa Autor: Z. Mináčová

Pavel Baxa

9. 1. 1951 Kremnica

vážna hudba
dirigovanie

Bio

Bio

1966 – 1969
Gymnázium v Trenčíne
1969 – 1970
Konzervatórium v Bratislave (klavír, organ, dirigovanie, kompozícia)
1970 – 1972
VŠMU v Bratislave (dirigovanie – Juraj Haluzický, Ľudovít Rajter)
1977
ukončenie štúdií na AMU v Prahe (dirigovanie – Alois Klíma, Bohumír Liška, Václav Neumann, Josef Veselka, spev – Theodor Šrubař)
1978
korepetítor a asistent dirigenta SND v Bratislave; zakladteľ súboru starej hudby Musica dulcisona (štúdium štýlovej interpretácie starej hudby v zahraničí - Rieling, Patring, Equiluz)
1979 – 1989
zbormajster Slovenského filharmonického zboru
1986 – 1991
člen súboru Musica aeterna (dirigent, spevák a umelecký vedúci)
1987 – 1994
člen komorného súboru Českej filharmónie Pražskí madrigalisti (umelecký vedúci, dirigent, spevák a inštrumentalista)
1993 – 1996
krátkodobé spolupráce s Pražským filharmonickým zborom a Pražským komorným zborom
1995 – 1997
zbormajster Štátnej opery v Prahe; súčasné pôsobenie v orchestri Virtuosi di Praga
1999 – 2008
zbormajster a dirigent v Severočeskom divadle opery a baletu v Ústí nad Labem
v súčasnosti korepetítor a dirigent v Juhočeskom divadle v Českých Budějoviciach

Už počas štúdií aktívne pôsobil vo viacerých súboroch ako Pražský mužský zbor pri Symfonickom orchestri hlavného mesta Prahy FOK, Vysokoškolský umelecký súbor Univerzity Karlovej v Prahe, Spevácke združenie Pražských učiteľov, Spevácky zbor Československého rozhlasu v Prahe. S Pražskými madrigalistami absolvoval početné najmä zahraničné vystúpenia (Hamburg, Palermo, Istanbul, Paríž, Barcelona a i.). Po r. 1997 samostatne vystupoval ako dirigent, zbormajster, tenorista a inštrumentalista na domácich i zahraničných pódiách (Salzburg, Stuttgart, Frankfurt nad Mohanom, Tel Aviv).

Bibliografia

 • Sedlický, Tibor: Pavol Baxa
  1996 K dejinám zborového spevu na Slovensku. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1996, s. 31 – 32
  (ISBN 80-88825-77-6)
 • Polakovičová, Viera: Pravda prvej čembalistky : Koncert súboru starej hudby podnetom pre úvahy
  1990 Večerník 13.11. 1990
 • Ursínyová, Terézia: Hovoríme s dirigentom Pavlom Baxom na tému Stále živá stará hudba
  1988 Hudobný život 1988, č. 6, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Baxa Pavol
  1986 Slovenskí dirigenti a zbormajstri, Opus, Bratislava 1986, s. 71 – 73
 • (ki): Hodnotíme abonentné koncerty : Pozitívny prínos dirigenta Slovenskej filharmónie
  31. 3. 1982 Ľud 31. 3. 1982, s. 5
 • Danišovský, J.: Pavol Baxa
  1980 Hudobný život 1980, č. 14, s. 3

Diskografia

 • Foto: Music from Maria Theresa Time MUSIC FROM MARIA THERESA TIME
  1991 CD – Opus 9123292131

  (P. Roškovský, P. Bajan, J. I. Danik, J. Matejovič, J. M. Sperger, G. Dettelbach)
  1. :
   Pavel Baxa (dir.), Musica aeterna
 • Foto: Musica Aeterna - J. Patzelt - Castor a Pollux D. G. Speer - Musicalisch-Türckischer Eulen-spiegel MUSICA AETERNA - J. PATZELT - CASTOR A POLLUX D. G. SPEER - MUSICALISCH-TÜRCKISCHER EULEN-SPIEGEL
  1991 CD – Opus 93121719
  1. :
   Pavel Baxa (dir.), Musica aeterna
 • Foto: Iris Szeghyová : Martin Burlas : Víťazoslav Kubička : Tadeáš Salva IRIS SZEGHYOVÁ : MARTIN BURLAS : VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : TADEÁŠ SALVA
  1988 LP – Opus 9111 2115
  1. Martin Burlas: Simultánne kvarteto
   Vladimír Godár (sth), Martin Burlas (gui), Slavomír Mrázik (tn), Anton Popovič (tp), Borivoj Medelský (vc)
  2. Iris Szeghy: Canto triste
   Tibor Winkler (tn), Zlatica Poulová (pf)
  3. Víťazoslav Kubička: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39
   Marica Dobiášová (cmb), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.)
  4. Tadeáš Salva: Balada per duodecimo archi
   Jan Valta (dir.), Štátny komorný orchester Žilina
 • Foto: Slovak Orchestral Music – Alexander Moyzes, Dezider Kardoš SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – ALEXANDER MOYZES, DEZIDER KARDOŠ
  1986 LP – Opus 9310 1634
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53
   František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Alexander Albrecht TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – ALEXANDER ALBRECHT
  1985 LP – Opus 9110 1637-38
  1. Alexander Albrecht: Túžby a spomienky (Tobias Wunderlich)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha
  3. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  5. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  6. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  7. Alexander Albrecht: Prelúdium a fúga
   Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  8. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Juraj Alexander (vc)
  9. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“
   Helena Gáfforová (pf), Valéria Kelly (pf)
  10. Alexander Albrecht: Trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Ján Cikker : Ode to Joy JÁN CIKKER : ODE TO JOY
  1984 LP – Opus 9112 1512
  1. Ján Cikker: Óda na radosť
   Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Foto: Ilja Zeljenka – Oświęcim, Slovo ILJA ZELJENKA – OŚWIĘCIM, SLOVO
  1982 LP – Opus 9112 1276
  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Vladimír Durdík (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Pod zástavou KSČ : Diela inšpirované ideami komunistickej strany POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY
  1981 LP – Opus 9110 1171-73
  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Väzenská
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  12. František Prášil: Rovnosť chceme
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  15. Milan Novák: Človek nie je sám
   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)
  16. Milan Novák: Chvála rukám
   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  17. Milan Novák: O jednej hviezde
   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná
   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53
  1. 10.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ján Cikker: Óda na radosť
  Oratórium na slová Milana Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester
  17. 3.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Martin Burlas: Sotto voce
  pre zbor a orchester
  13. 2.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ladislav Burlas: Hymnus času
  30. 10.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Pavel Baxa (dir.)
 • Bartolomej Urbanec: Blahoslavlen mir
  1980 Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťanský festival, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Hana Štolfová-Bandová (a), Gustáv Papp (t), Róbert Szücs (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 01. 03. 2018