Profil osobnosti

Foto: Vlastimil Horák

Vlastimil Horák

17. 6. 1926 Moravany u Kyjova – 29. 7. 2011 Bratislava

vážna hudba
dirigovanie

Bio

Bio

1941 – 1943
Konzervatórium v Brne (lesný roh – Josef Kohout)
1945 – 1947
Konzervatórium v Brne (organ – Vladimír Havlík, bicie nástroje – J. Lukáš)
1947 – 1951
Konzervatórium v Bratislave (hudobná teória a základy kompozície – Ján Cikker, Eugen Suchoň, dirigovanie zboru – Ján Strelec, dirigovanie – Kornel Schimpl)

V roku 1951 založil súbor Bratislavské komorné združenie, ktorý viedol ako dirigent a umelecký vedúci počas celej jeho existencie až do roku 1986, kedy združenie zaniklo. Súbor významne obohatil fonotéku bývalého Československého rozhlasu v Bratislave početnými nahrávkami, pre rakúsky rozhlas vo Viedni a v Grazi nahral o. i. rad reprezentatívnych diel súčasnej slovenskej tvorby a tvorby českých a slovenských autorov minulosti. Komorné združenie malo aj bohatú koncertnú činnosť zahrňujúcu účinkovanie na viacerých domácich (BHS – 1976 a ď.) i zahraničných festivaloch (Wiener Festwochen – 1967, 1969 a 1971 a i.), ako aj na výchovných koncertoch pre mládež.

Ako dirigent hosťoval s bývalým Symfonickým orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave (dnes Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a televízie), s dnešnými telesami Filharmóniou Bohuslava Martinů v Zlíne, Komorným orchestrom Camerata Janáček v Ostrave a s bývalými orchestrami košického a brnenského rozhlasového orchestra.

Celoživotná aktivita českého dirigenta Vlastimila Horáka sa viaže predovšetkým na Československý rozhlas v Bratislave (dnes Slovenský rozhlas a televízia). Od roku 1958 v ňom pôsobil ako dramaturg, v rokoch 1972 – 1982 ako zástupca šéfredaktora úseku hudobnej výroby a od roku 1982 bol jeho umeleckým šéfom hudobnej oblasti.

Horák propagoval a oživoval skladby zabudnutých slovenských autorov minulosti, ktoré často sám v archívoch znovuobjavoval a revidoval (Juraj Zlatník, Ján Čaplovič z Radvane, Ján Matejovič a i.) a uvádzal tiež diela českých skladateľov ranného klasicizmu (J. K. Vaňhal, J. V. Stamic, F. Míča, J. Benda, F. Kramář, J. Mysliveček, A. Filz, F. Dušek, V. Pichl a F. X. Brixi), s ktorými sa veľakrát vďaka nemu zoznámilo slovenské publikum vôbec po prvý krát v novodobej histórii. Premiéroval i mnoho skladieb súčasných slovenských skladateľov všetkých generácií (A. Albrecht, M. Bázlik, M. Burlas, I. Dibák, J. Kowalski, J. Kresánek, J. Malovec, D. Martinček, J. Podprocký, A. Očenáš, E. Suchoň, B. Urbanec, J. Zimmer, I. Zeljenka a i.) a tiež českých autorov (B. Martinů a i.). Do svojho bohatého repertoáru premietol i zanietenie pre európsku hudbu 18. storočia.

Bibliografia

 • Šišková, Ingeborg: Vlastimil Horák (17.6.1926 - 29.7.2011)
  2012 Hudobný život 2012, č. 1 - 2, s. 27
 • (hž): Dňa 29.7. zomrel v Bratislave dirigent Vlastimil Horák..
  2011 Hudobný život 2011, č. 9, s. 3
 • Matušík, Radislav: Balada o človeku
  2001 Hudobný život 2001, č. 6, s. 9
 • Vajdička, Ľudovít M.: Vlastimil Horák sedemdesiatročný
  1996 Hudobný život 1996, č. 13, s. 6
 • Vajdička, Ľudovít M.: Slovenská hudba 20. storočia : Hudba v rozhlase
  1996 Dejiny slovenskej hudby (Ed. Elschek, Oskár), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 360 – 364
 • Hudík, Pavol: Zahĺbiť sa možno v mlčaní : Dielo a osobnosť: Vlastimil Horák
  1993 Slobodný piatok 1993, č. 28, s. 14
 • Pospíšilová, Iveta: Odomyká hudobným kľúčom
  1986 Smena 17.6. 1986, č. 140, s. 6
 • Vajdička, Ľudovít M.; Horák, Vlastimil: Nejubilejný rozhovor s jubilantom Vlastimilom Horákom
  1986 Hudobný život 1986, č. 12, s. 7
 • Čížik, Vladimír: heslo Horák Vlastimil
  1986 Slovenskí dirigenti a zbormajstri, Opus, Bratislava 1986, s. 135 – 140
 • Podracký, I.: Gramorecenzie : Johann Nepomuk Hummel: Klavírna tvorba
  1982 Hudobný život 1982, č. 3, s. 2
 • Podracký, Igor: Komorné združenie Vlastimila Horáka jubiluje
  1981 Hudobný život 1981, č. 24, s. 2
 • Odzganová, O.: Citlivý muzikant
  1976 Rozhlas 1976, č. 25, s. 15
 • Tvrdoň, J.: Bratislavské komorné združenie...
  1976 Hudobný život 1976, č. 19, s. 2
 • Podracký, Igor: Gramorecenzie
  1975 Hudobný život 1975, č. 17, s. 5
 • Čárska, Etela; Horák, Vlastimil: S vizitkou starej i novej hudby : Hovorí dirigent Komorného združenia – Vlastimil Horák
  1973 Hudobný život 1973, č. 2, s. 3
 • Kozák, Jan a kol.: heslo Vlastimil Horák
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 310 – 311
 • (Ed. Černušák, Gracian; Štědroň, Bohumír; Nováček, Zdenko): heslo Horák Vlastimil
  1963 Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek prvý, Státní hudební vydavatelství, Praha 1963, s. 470 – 471
 • Šamko, J.: Koncert z diel G. F. Händla
  1959 Slovenská hudba 1959, č. 6, s. 289
 • Duffek, Kornel: Bodka za XIV. piešťanským festivalom
  1959 Hudobný život 1959, č. 15, s. 4
 • Personálna bibliografia
 • Hrk, Ján; Horák, Vlastimil [zost. obr. časti]: 50 rokov Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave nositeľa Radu práce
  1978 Opus, Bratislava 1978

Diskografia

 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Chamber Compositions JOHANN NEPOMUK HUMMEL: CHAMBER COMPOSITIONS
  1998 CD – Opus 91 2634-2
  1. :
   Rudolf Macudziński (pf), Juraj Alexander (vc), Viktor Šimčisko (vn), Vladislav Brunner (fl), Ľudovít Marcinger (pf), Vlastimil Horák (dir.)
 • Foto: Nálady Igora Bázlika NÁLADY IGORA BÁZLIKA
  1997 CD – Igor Bázlik Sound IB 0001 2 331
  1. Igor Bázlik: V zabudnutom hoteli
   Jozef Zsapka (gui), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  2. Igor Bázlik: Perinbaba
   Rajmund Kákoni (ac), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  3. Igor Bázlik: Princezná čaká princa
   Michal Šintál (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  4. Igor Bázlik: Nocturno
   Štúdiový orchester, Vlastimil Horák (dir.)
  5. Igor Bázlik: Večerná pieseň
   Miloš Jurkovič (fl), Štúdiový orchester, Miro Bázlik (dir.)
  6. Igor Bázlik: Keď spíš
   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  7. Igor Bázlik: Obraz z výstavy
   Miroslav Hanák (pf), Orchestr Studio Brno, Miloš Machek (dir.)
  8. Igor Bázlik: Pieseň pre teba
   Josef Čejka (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  9. Igor Bázlik: Tajná láska
   Jozef Zsapka (gui), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  10. Igor Bázlik: Balada
   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  11. Igor Bázlik: Spomienka na máj
   Orchestr Studio Brno, Erik Knirsch (dir.)
  12. Igor Bázlik: V nedeľu na korze
   Michal Šintál (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  13. Igor Bázlik: Snáď len čírou náhodou
   Ján Hajnal (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)
  14. Igor Bázlik: Ty
   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  15. Igor Bázlik: Bossa nova naboso
   Miloš Jurkovič (fl), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)
  16. Igor Bázlik: Túžba
   Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)
 • Foto: Johann Nepomuk Hummel: Piano Compositions JOHANN NEPOMUK HUMMEL: PIANO COMPOSITIONS
  1979 CD – Opus 91 2633-2
  1. :
   Ľudovít Marcinger (pf), Pavol Kováč (pf), Vlastimil Horák (dir.)
 • Foto: Bratislava – mesto hudby BRATISLAVA – MESTO HUDBY
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia
  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto
   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto
 • Foto: Od kolísky OD KOLÍSKY
  1977 LP – Opus 9119 0601-03
  1. Igor Bázlik: Uspávanka
   Darina Laščiaková (v), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Igor Bázlik: Je vaše
   Marta Nitranová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Igor Bázlik: Zázrak
   Mária Andrašovanová (s), Gréta Švercelová-Jezná (s), Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Juraj Pospíšil: Uspávanka
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Milan Novák: Láska
   Anna Czaková (s), Ľuba Baricová (a), Slovenský filharmonický zbor, Milan Novák (dir.)
  6. Zdenko Mikula: Štyri piesne milostné
   Nina Hazuchová (ms), František Livora (t), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  7. Igor Bázlik: Svadobné fanfáry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Igor Bázlik: Svadobný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Igor Bázlik: Svadobná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Milan Novák: Človek žil
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Milan Novák (dir.)
  11. Igor Bázlik: Smútočný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  12. Igor Bázlik: Rozlúčka
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Trio lesných rohov, Igor Bázlik (dir.)
  13. Jozef Malovec: Postlúdium
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Drobnosti majstrov DROBNOSTI MAJSTROV
  1973 LP – Opus 9111 0263
  1. Wolfgang Amadeus Mozart:
   Klára Havlíková (pf), Stanislav Zamborský (pf), Quido Hölbling (vn), Anna Hölblingová (vn), Ondrej Lenárd (dir.), Vlastimil Horák (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ján Salay (pf)

Ocenenia

 • titul zaslúžilý pracovník Ministerstva kultúry
  1975


« späť na zoznam Aktualizované: 10. 11. 2014