Profil osobnosti

Foto: Albín Vrteľ Autor: Anton Šmotlák

Albín Vrteľ

6. 7. 1917 Čadca – 22. 10. 2000 Bratislava

vážna hudba
husle
pedagóg – hudobné nástroje

Bio

Bio

1936 - 1940
Štátne konzervatórium hudby Praha (husle - Jindřich Bastař, Bedřich Voldan)
1940 - 1942
člen Orchestra Opery SND
1942 - 1945
Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien (husle - Wolfgang Schneiderhan)
1942 - 1943
člen Actardjieffovho kvarteta (+ Georg Actardjieff, Ladislav Hrdina, Albín Berky)
1945 - 1948
koncertný majster Orchestra Opery SND
1955
dirigent Krajského učiteľského inštrumentálneho súboru v Žiline
1945 - 2000
husľový pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave

Počas štúdia vo Viedni založil sláčikové trio, ktoré účinkovalo v zahraničí a taktiež nahrávalo pre bratislavský rozhlas. Vystupoval aj ako sólista. Kvôli zdravotným problémom musel koncertné aktivity ukončiť.

Pedagogická činnosť tvorí ťažisko Vrteľových aktivít i zásluh pre rozvoj slovenskej hudby. Vychoval vyše 100 huslistov, ktorí sa uplatňujú na poli komornej hudby (Moyzesovo kvarteto), ako osvedčení orchestrálni hráči, pedagógovia či sólisti (Andrea Illéšová, Ivana Pristašová vo Viedni; v zahraničí pôsobili alebo sú ešte aktívni: Konštantín Sedlák v SRN, Ladislav Kupkovič – huslista, skladateľ a dirigent v Hannoveri, Ján Wicha v Kanade, Jozef Fröhlich – sólista a koncertný majster Anglického komorného orchestra, Viera Bíliková-Bolzzato - umelecká vedúca komorného orchestra, hráčka na viole d’amour a pedagogička na Konzervatóriu v Benátkach, Milan Bauer vo francúzskom Lyone, Jela Špitková v Salzburgu a vo Viedni, Tibor Kováč – koncertný majster skupiny 2. huslí Viedenských filharmonikov a prvý slovenský huslista účinkujúci v newyorskej Carnegie Hall).

Stal sa uznávaným odborníkom v európskom kontexte. Pozývali ho ako člena porôt do medzinárodných súťaží, ako lektor prednášal v Amsterdame, Croningene (1971), Glasgowe (1971), Helsinkách (1980), Benátkach, v Colmirano (1992) viedol kurz husľovej perfekcie. Pre husľových pedagógov prednášal aj na Slovensku. V roku 1991 viedol v Žiline interpretačný seminár.

Bibliografia

 • Urban, Bohumil: Hudobná história Žiliny. História Žiliny 4
  2004 EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity 2004, č. ISBN 80-7100-301-9, s. 53
 • Kolektív: Slovník slovenského koncertného umenia II.
  2004 Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 7
 • Palovčík, Michal: Za Albínom Vrteľom [nekrológ]
  2000 Literárny týždenník roč. 13, 2000, č. 41, s. 2
 • Kupkovič, Ladislav: Za profesorom Vrteľom [nekrológ]
  2000 Hudobný život 2000, č. 11, s. 2
 • Jurík, Marián: Opantala ho hudba a kysucká príroda : Prof. Albín Vrteľ jubiluje
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 13-14, s. 14
 • Janota, Igor: Zlaté husličky. Vzácne jubileum prof. Albína Vrteľa
  1997 Slovenská republika 8.7. 1997, č. 155, s. 8
 • Palovčík, Michal: Profil autora
  1996 Vrteľ, Albín: Husle s dračou hlavou 1996, s. 173 – 174
 • Litschauerová, Nina: Zabudnúť na vlastné sny : Z rodinného albumu Albína Vrteľa
  1995 Nové slovo bez rešpektu roč. 5, 1995, č. 1, s. 28 – 29
 • (r): Husľový virtuóz a pedagóg : Päťdesiat rokov na pôde konzervatória
  1995 Slovenská republika 4.12. roč. 2, 1995, č. 280, s. 6
 • Jurík, Marián: Profesor Albín Vrteľ
  1995 Hudobný život 1995, č. 23-24, s. 2
 • Ursínyová, Tereza: Pedagóg na prahu jubilea
  1994 Hudobný život 1994, č. 9, s. 4
 • Jurík, Marián: "...zbohatol som duševne..." : K jubileu prof. Albína Vrteľa
  1992 Hudobný život roč. 24, 1992, č. 13, s. 11
 • -mj- [Jurík, Marián]: S profesorom Vrteľom o kurze v Colminare [rozhovor]
  1992 Hudobný život 1992, č. 12, s. 2
 • -mj- [Jurík, Marián]: Prof. Albín Vrteľ do Eisenstadtu
  1991 Hudobný život 1991, č. 16, s. 2
 • Ursínyová, Terézia: Návšteva v starom dome, alebo Husle a lýra
  1990 Slovenka roč. 42, 1990, č. 47, s. 12 – 13
 • jt: K jubileu Albína Vrteľa, profesora hudby
  1987 Sloboda roč. 42, 1987, č. 30, s. 4
 • Vrbická, Eva; Vrteľ, Albín: Deň sa mi zdá prikrátky : S prof. Albínom Vrteľom pri jeho sedemdesiatke
  1987 Práca 19.9. roč. 42, 1987, č. 220, s. 6
 • Palovčík, Michal: Spájať umelecké s ľudským
  1987 Nedeľná Pravda roč. 20, 1987, č. 28, s. 6
 • -R-: V službách husľovej pedagogiky : Hovoríme so zaslúžilým učiteľom Albínom Vrteľom, pedagógom bratislavského konzervatória
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 13, s. 2
 • Palovčík, Michal: Pozdrav vďaky zaslúžilým
  1987 Pravda 13.7. 1987, č. 163, s. 5
 • I. B.: Život s hudbou. K vzácnemu jubileu profesora Albína Vrteľa
  1987 Ľud 4.7. 1987, č. 154, s. 4
 • -mg-: Zasievať semienka skúseností
  1987 Večerník 1987, č. 134, s. 6 – 7
 • Albrecht, Ján: Jubilanti
  1977 Hudobný život 1977, č. 15, s. 7
 • Čížik, Vladimír: Slovenskí koncertní umelci II
  1976 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1976, s. 14
 • -á-: O husliach a sláčiku
  1973 Večerník 28.6. 1973
 • -á-: Štvrťstoročie so sláčikom
  1971 Večerník 6.2. 1971
 • rm: Albín Vrteľ 50-ročný. Tablety máme, ale..
  1967 Práca 6.7. 1967
 • Breier, Pavel: Život hodný Osudovej symfónie
  1967 Smena 4.7. 1967
 • Personálna bibliografia
 • Jubilant Viliam Kořínek
  1995 Hudobný život 1995, č. 6, s. 2
 • Spomienky husľového pedagóga
  1995 Pamätnica Konzervatória v Bratislave 1919 – 1994, Národné osvetové centrum 1995, s. 67 – 73
 • Talent je dar Boží : Fórum tolerancie
  1994 Tvorba T roč. 4, 1994, č. 4, s. 19 – 20
 • Spomienky
  1992 Tvorba T roč. 2, 1992, č. 10, s. 8 – 9
 • Jesenné súťaže
  1991 Hudobný život roč. 23, 1991, č. 23, s. 2
 • Tvorivosť do výchovy talentov
  1991 Hudobný život 1991, č. 19, s. 3
 • Beethovenov Hradec 1988
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 16, s. 7
 • Beethovenov Hradec 1985
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 17, s. 1
 • Husľový pedagóg Viliam Kořínek
  1985 Hudobný život 1985, č. 15, s. 7
 • Spomienka na Krešmira Baranoviča
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 22, s. 5
 • Niccolo Paganini
  1982 Sloboda roč. 37, 1982, č. 49, s. 9
 • Husľová súťaž Jeana Sibeliusa
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 3, s. 2
 • Zostavil a revidoval Albín Vrteľ: Slovenská husľová tvorba
  1974 Opus, Bratislava 1974
 • Tance starých majstrov (revízia) pre husle a klavír
  1967 Supraphon, Bratislava 1967
 • Zlaté husličky J. V. Dolinského
  1961 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1961
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Päťdesiatročná cesta husľovej pedagogiky
  1969 Pamätnica Konzervatória v Bratislave, Tatran 1969, s. 67–91
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Konzervatórium bolo mojím životom
  1994 Hudobný život 1994, č. 23-24, s. 11

Ocenenia

 • Osobnosť Kysúc
  2001 za celoživotné dielo
  (in memoriam)

Fotogaléria

 • Foto: Albín Vrteľ 1967 Albín Vrteľ

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Albín Vrteľ 1967 Albín Vrteľ
  s manželkou Jelou Krčméry-Vrteľovou

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Albín Vrteľ 1967 Albín Vrteľ

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Jela Krčméryová-Vrteľová, Albín Vrteľ 1967 Jela Krčméryová-Vrteľová, Albín Vrteľ

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Jela Krčméry-Vrteľová a Albín Vrteľ 1967 Jela Krčméry-Vrteľová a Albín Vrteľ

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Albín Vrteľ Albín Vrteľ

  Zdroj: Archív Hudobného centra


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017