Profil osobnosti

Foto: Marek Vrábel Autor: Pavel Kastl

Marek Vrábel

13. 4. 1973 Košice

www.marekvrabel.sk

vážna hudba
organ
pedagóg – organ

Bio

Bio

1987 - 1993
Konzervatórium v Košiciach (organ - Emília Dzemjanová, klavír - Peter Kaščák)
1993 - 1998
VŠMU (organ - Ján Vladimír Michalko,  klavír - Zuzana Paulechová-Štiasna, Daniel Buranovský)
od 2000
VŠMU, doktorandské štúdium (Ivan Sokol, Ján Vladimír Michalko)
1992
referent dramaturgie Štátnej filharmónie Košice
od 1997
pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (od 2000 vedúci odboru Cirkevnej a organovej hudby)
od septembra 2019
riaditeľ Cirkevného konzervatória v Bratislave

Marek Vrábel absolvoval majstrovské kurzy u Jeana Guilloua, Susan Landale, Reitze Smitsa a ď. Spolupracoval s orchestrami ako ŠF Košice, ŠKO Žilina, SF pod taktovkou Bystríka Režuchu, Petra Macuru, Mariána Vacha, Dušana Stankovského, Ondreja Lenárda. V komornej oblasti spolupracoval s umelcami ako Monika Štreitová-Popelářová, fl, Peter Michalica, vn, Rastislav Suchán, tr, Albert Hrubovčák, tn, spevákmi ako Martin Babjak, Dagmar Bezačinská, Eva Blahová, Nao Higano, Ida Kirilová, Iveta Matyášová, Jolana Monarcha, Igor Pasek, Hana Štolfová-Bandová, Sergej Tolstov a i. Umelecky spolupracoval so súbormi Lúčnica, Cantus, Adoremus a i.

Pravidelne premiérovo uvádza diela súčasných slovenských skladateľov (Peter  Breiner, Ivan Hrušovský, Milan Novák, Marek Piaček, Víťazoslav Kubička a ď.). Viacerí skladatelia mu venovali svoje diela. Nahrával pre STV, ČT, Slovenský a Český rozhlas, vydavateľstvo MSP Records, Inedita Austria, Diskant a i.

Je umelecký riaditeľ Bratislavského organového festivalu, člen predstavenstva Spolku koncertných umelcov na Slovensku, Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS, Rady Hudobného fondu a člen poradného zboru Národného osvetového centra. V súčasnosti pôsobí na Cirkevnom konzervatóriu a ako externý pedagóg na VŠMU v Bratislave. Jeho študenti získali viacero zahraničných ocenení. Zasadá v porotách medzinárodných organových súťaží.

„Vrábelov interpretačný prejav sa opiera o zdatný technický fond a výrazné muzikantské cítenie. Tieto kvalitatívne východiská uplatňuje nielen v sólovej hre, ale ako organista i ako klavirista aj v komornom partnerstve.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 153)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Čížik, Vladimír: Marek Vrábel
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 152 – 154
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Tichý, Stanislav: Bratislavský organový festival 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 3
 • Tichý, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 3
 • Miškovičová, Eva: Projekt Pre Konzervatórium
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 11
 • Tichý, Stanislav: Marek Vrábel : klopanie na zatvorené dvere [rozhovor]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 6 – 9
 • Tichý, Stanislav; Michalko, Ján Vladimír; Vrábel, Marek: Nový organ v Bratislave-Krasňanoch [rozhovor]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 14 – 16
 • redakcia: Eva Garajová a Marek Vrábel uvedú komplet Dvořákových Biblických piesní s organom
  2017 In: www.operaslovakia.sk/eva-garajova-a-marek-vrabel-uvedu-komplet-dvorakovych-biblickych-piesni-s-organom/
  Opera Slovakia 2017
 • Ursínyová, Terézia: Komenského a Ebenov Labyrint na Bratislavských hudobných slávnostiach
  2017 In: www.operaslovakia.sk/komenskeho-a-ebenov-labyrint-na-bratislavskych-hudobnych-slavnostiach/
  Opera Slovakia 2017
 • Tichý, Stanislav: Bratislavský organový festival
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 26 – 27
 • Sabo, Patrik: Dni starej hudby 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 8 – 9
 • Tichý, Stanislav: Hudobné podujatia k 500. výročiu reformácie
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 11
 • Tichý, Stanislav: BHS 2017
  Solamente, warchalovci a Labyrint sveta
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 11 – 13
 • Tichý, Stanislav: Organová hudba v koncertnej sieni i v chráme
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 12
 • Šuška, Pavol: Tlieska im celý svet [recenzia filmu a DVD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 14
 • Stýblová, Magdaléna: Ars organi Nitra
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 - 8, s. 11
 • Tichý, Stanislav: Bratislavský organový festival
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 - 8, s. 4
 • Beráts, Juraj: Konvergencie : Rok po roku
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 4
 • Tichý, Stanislav: Bratislavský organový festival 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 9, s. 4 – 5
 • Dúbravský, Ján: Klasická hudba na Radio_Head awards 2013
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 4, s. 17
 • Antalová, Lenka: Ave Maria et alia opera musica sacra [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 36
 • Horkay, Tamás: Adventný večer s Markom Vrábelom a Tomášom Šelcom
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 10 – 11
 • Berger, Igor: Spravodajstvo, koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 6, s. 2
 • Tichý, Stanislav: Albrechtina
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 5
 • Čárska, Etela: Bratislavský organový festival znel perspektívou
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 169, s. 37
 • Čárska, Etela: Bratislavský organový festival
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 9, s. 4
 • Čárska, Etela: Slovenské historické organy ako nám ich zachoval čas
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 10, s. 3
 • Horkay, Tamás: Recenzie : Organ Recital of Marek Vrábel : Diskant 2009
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 6, s. 35 – 36
 • Tschmuck, Magdaléna: miniprofil : Marek Vrábel
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 12, s. 19
 • Timková, Ingrid: Fascinuje ho majestát kráľovského organu
  2006 Prešovský denník Korzár 8.8. 2006
 • Bohušová, Dagmar: Organ stelesňuje boží majestát
  2006 Zrno roč. 17, 2006, č. 4, s. 23 – 27
 • Čierna, Magdaléna: Hudba na Hrade
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 1, s. 25 – 26
 • Mrázek, Miroslav: Katedrálu rozezněly varhany a flétna
  2002 Plzeňský deník roč. 11, 2002, č. 172, s. 21
 • Dohnalová, Lýdia: Brana naděje. Recenzia CD
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 9, s. 49
 • Čárska, Etela: Slovenské historické organy
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 10, s. 18
 • Macháček, Jiří: Koncert uvedl díla silné duchovní výpovědi (recenzia vystúpenia s M. Štreitovou)
  2000 Mladá fronta dnes 2000, s. 4
 • Horkay, Tomáš: Hudba na Hrade
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 3, s. 23
 • Hafner, Viliam: Vynikajúca úroveň 13. ročníka CHJ (recenzia vystúpenia so speváčkou M. Žiarnou)
  1998 Cíferpress 1998, č. 5, s. 5
 • Šurin, Stanislav: Trnavské organové dni ’97
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 19, s. 2
 • Bachleda, Stanislav: II. medzinárodný hudobný festival Musica nobilis (recenzia organového polrecitálu)
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 12, s. 5
 • Tichý, Stanislav: Slovenské historické organy 2017
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 4 – 5
 • Personálna bibliografia
 • Organová škola E. Dzemjanovej
  2000 Adoramus Te 2000, č. 2
 • Echo na „Sféry dôverné“ (o výsledkoch ankety v TV vysielaní)
  1997 Hudobný život 1997, č. 7, s. 8

Diskografia

 • Foto: Tlieska im celý svet : Bratislavský chlapčenský zbor TLIESKA IM CELÝ SVET : BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
  2015 DVD – Dimas
  1. The Beatles: When I am 64
   Bratislavský chlapčenský zbor, Dana Hajóssy (pf), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  2. John Carter: Praise to the Lord
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  3. Sylvie Bodorová: Amari, Motoris
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  4. arr. Gabriela Bernáthová: Ej, hora, hora; Ej, lásko, lásko; Po lhoteckých lúkach
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  6. arr. Ľudovít Rajter: A ked sa Janošek na vojnu bral
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  7. Sylvie Bodorová: Cinďom me pindrale
   Bratislavský chlapčenský zbor, Dana Hajóssy (pf), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  8. Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis – Gloria
   Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Vrábel (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  9. Arvo Pärt: Most Holy Mother of God
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  10. Giovanni Croce: Cantate Domino
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  11. Šimon Brixi: Magnificat
   Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Vrábel (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  12. Maurice Duruflé: Ubi caritas
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  13. César Franck: Psaume 150
   Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Vrábel (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  14. Charles Gounod: Ave verum
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  15. Franz Schubert: Mille cherubini cin coro
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
 • Foto: AVE MARIA et alia opera musica sacra AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA
  2013 CD – Music Forum 2306-001-2
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39 – Otče náš
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  8. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88 – Ad te levavi animam meam
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94 – Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  12. Ladislav Stanček: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)
  13. Frico Kafenda: Ave Maria
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13
   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)
 • Foto: Štefan Németh-Šamorínsky: Organ Music ŠTEFAN NÉMETH-ŠAMORÍNSKY: ORGAN MUSIC
  2012 CD – Diskant DK0147-2131
  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Dve malé organové skladby
   Marek Vrábel (org)
  2. Štefan Németh-Šamorínsky: Partita profana, op. 82
   Marek Vrábel (org)
  3. Štefan Németh-Šamorínsky: Sonata a tre, op. 82
   Marek Vrábel (org)
  4. Štefan Németh-Šamorínsky: Concerto per organo solo, op. 85
   Marek Vrábel (org)
  5. Štefan Németh-Šamorínsky: Accomodatio ad nomen BACH, op. 111
   Marek Vrábel (org)
 • Foto: Organ Recital of Marek Vrábel ORGAN RECITAL OF MAREK VRÁBEL
  2009 CD – Diskant DK 0128-2131
  1. Johann Sebastian Bach: Präludium und Fuge e-Moll, BWV 548
   Marek Vrábel (org)
  2. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate Nr. 6 d-Moll op. 65
   Marek Vrábel (org)
  3. César Franck: Fantaisie en la majeur
   Marek Vrábel (org)
  4. Charles-Marie Widor: Symphonie op. 42/1
   Marek Vrábel (org)
  5. Marcel Dupré: Variations sur un vieux Noël op. 20
   Marek Vrábel (org)
 • Foto: Brána naděje / The gate of Hope BRÁNA NADĚJE / THE GATE OF HOPE
  2000 CD – Arcibiskupství Olomouc
  1. Ivan Parík: Meditácia nad textami Jacopone da Todiho
   Monika Štreitová (fl), Marek Vrábel (org)
  2. John B. Weaver: Rhapsody
   Monika Štreitová (fl), Marek Vrábel (org)
  3. Frank Martin: Sonata da chiesa
   Monika Štreitová (fl), Marek Vrábel (org)
  4. Kazuo Fukushima: Requiem
   Monika Štreitová (fl)
  5. Petra Bachratá: Ontogenesis
   Monika Štreitová (fl)
  6. Karl Dietrich: Vision
   Monika Štreitová (fl), Marek Vrábel (org)

Ocenenia

 • Cena Fra Angelica
  2017 za prínos kresťanských hodnôt do umenia
 • Cena Frica Kafendu
  2017 za výnimočné interpretačné výkony a sústavnú prezentáciu slovenskej organovej tvorby doma i v zahraničí
 • Cena Sebastian
  2014 - laureát (za roky 2012 a 2013) za mimoriadny prínos k šíreniu odkazu J. S. Bacha
 • Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK)
  2000 - diplom za najlepšiu korepetíciu
 • Medzinárodná organová súťaž, Gelsenkirchen (DE)
  1996 - účasť
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  1990 - 1. miesto
 • Medzinárodná organová súťaž Petra Ebena - Súťaž mladých organistov, Opava (CZ)
  1990 - čestné uznanie

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ľuboš Bernáth: Štyri intrády B-A-C-H
  17. 7.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavský organový festival, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Vrábel (org)
 • Norbert Bodnár: Apeiron
  pre lesný roh, organ a orchester
  4. 5.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Marek Vrábel (org), Zuzana Rzounková (cr), Vladimír Válek (dir.)
 • Marek Piaček: Mild Mind
  11. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marek Vrábel (org)

Fotogaléria

 • Foto: Modrokamenská hudobná slávnosť 2015 Modrokamenská hudobná slávnosť
  Martina Mestická a Marek Vrábel

  Autor: Róbert Ragan


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 01. 2020