Profil osobnosti

Foto: Branko Ladič

Branko Ladič

2. 9. 1980 Michalovce

vážna hudba
muzikológia
klavír, klavírna spolupráca, dirigovanie

Bio

Bio

1995 - 1999
Gymnázium P. Horova v Michalovciach
1999 – 2002
Konzervatórium Košice (dirigovanie - Ján Drietomský, klavír - Ludmila Kojanová)
2002 - 2007
HTF VŠMU (dirigovanie - Ondrej Lenárd, Peter Feranec)
2002 - 2004
Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor Hudobná veda
2008 - 2012
doktorandské štúdium na FiF UK v Bratislave, odbor Muzikológia
zahraničné stáže:
v Krajinskom divadle v Detmolde (Erich Wächter) a na Univerzite a v Opere v Lipsku
majstrovské kurzy:
dirigentské kurzy v rámci Sommerakademie Prag-Wien-Budapest (2005, Prof. Marek Stringer)
 
2005 - 2012
pedagóg na ZUŠ Vrbenského v Bratislave
2007 - 2011
externé pôsobenie v SND ako korepetítor a dirigent, od 2012 interne
od 2012
pedagogické pôsobenie na FiF UK v Bratislave, Katedra muzikológie
od 2019
vedúci Katedry muzikológie FiF UK

Branko Ladič už počas štúdia spolupracoval ako korepetítor s viacerými zborovými telesami a opernými sólistami. V Opere SND, kde je dirigentom a korepetítorom, sa spolupodieľal na uvedení viacerých titulov ako asistent dirigenta (Boris Godunov, Svätopluk, Jej pastorkyňa, Netopier, Salome), aj ako dirigent (Lucrezia Borgia, O čarovnej flaute a iných kúzlach, Nepredajme nevestu!). Ako asistent dirigenta a korepetítor pripravoval operné inscenácie aj v zahraničí (Brno, Ljubljana, Lipsko) a v roku 2017 dirigoval Verdiho Macbeth v Opere v Paname.

Ako klavirista/korepetítor spolupracoval s poprednými slovenskými i zahraničnými sólistami ako sú Gabriela Beňačková, Miroslav Dvorský, Jolana Fogašova, Aleš Briscein, Adriana Kohútková, Adriana Kučerová, Eva Hornyáková, Otokar Klein, Peter Mikuláš, Daniel Čapkovič, Pavol Remenár, Terézia Kružliaková, Martin Babjak, Ján Babjak, Jakub Pustina, Ján Galla, Eva Šušková, Gustav Beláček a ď., a tiež s viacerými zborovými talesami. Pravidelné účinkuje na letných speváckych kurzoch pod vedením Petra Dvorského, Gabriely Beňačkovej, Ireny Syllya a Dagmar Livorovej (Piešťany, Jáchymov, Pelhřimov, Velká Bíteš, Vilémov). Predstavil sa aj v Anglicku, Rakúsku, Taliansku, Maďarsku, Srbsku, Maroku. 

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Miškovičová, Eva: Modrokamenská hudobná slávnosť
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 7
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 3, s. 6
 • Kubandová, Janka: Miniprofil HŽ : Branko Ladič
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 4, s. 6
 • Ursínyová, Terézia: Ruský komorný večer
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 - 8, s. 3
 • Personálna bibliografia
 • Wagner, R.: Valkýra
  2018 Bulletin ku koncertnému uvedeniu 1.dejstva v rámci BHS 2018 (4.októbra 2018), Slovenská filharmónia, Bratislava 2018
 • "Reštauratívne" tendencie v operách Richarda Straussa
  2012 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2012
  (Dizertačná práca)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Music by František Škvor for the Karol Plicka's film The earth sings - the beginning of Slovak national music? some remarks on the origin and importance of Škvor´s music for Plicka´s film Zem spieva
  2017 Musicologica Brunensia roč. 52, 2017, č. 1, s. 79 – 87
 • Carl Goldmark und seine letzten Opernwerke
  2016 Studia Musicologica roč. 57, 2016, č. 3 – 4, s. 325 – 348
 • Ruská hudba a opera 19. a 20. storočia vývin a kontexty
  2016 Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia: kľúčové etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2016, s. 179 – 196
 • Transformations of folklorism in 20th-century Slovak composition
  2015 Studia Musicologica roč. 56, 2015, č. 4, s. 367 – 395
 • Poznámky k tektonickým princípom v operách Richarda Straussa
  2012 Musicologica Slovaca roč. 3 (29), 2012, č. 1, s. 85 – 97
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Bugalová, Edita (ed.): Plickov film Zem spieva. Český príspevok k profilácii slovenskej hudby
  2018 Malé osobnosti veľkých dejín-veľké osobnosti malých dejín IV. Príspevky k hudobnej regionalistike., Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Slovenská muzikologická asociácia, Bratislava 2018, s. 179 – 189
  (Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 30.november – 1.december 2017)
 • Karl Goldmark (1830 – 1915)
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 3, s. 15 – 17
 • Premeny Musorgského Borisa Godunova. Príspevok k problematike jednotlivých verzií diela
  2014 Prezentácie - Konfrontácie 2014. Hudobná interpretácia - teória a prax. Zborník príspevkov z 12. ročníka muzikologického seminára, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2014, s. 157 – 181
 • Česko-nemecké hudobné vzťahy v minulosti a súčasnosti
  2013 Musicologica Slovaca roč. 4 (30), 2013, č. 2, s. 343 – 344
  (3. webová konferencia s medzinárodnou účasťou, 15.-30. novembra 2012)
 • Hudba je všade. Melos-Étos : 11. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby
  2011 Hudobné centrum, Bratislava 2011
  (Redakcia textu a autorské texty)
 • Gavalier s ružou Richarda Straussa - zrada moderny?
  2009 "Melos" a "Étos" : včera, dnes, ... zajtra?, Hudobné centrum, Bratislava 2009, s. 150 – 154
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Recenzie: Ermanno Wolf-Ferrari Violinkonzert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 51 – 52

Diskografia

 • Foto: Juraj Hatrík: Impastamenti sottili – Drobné splynutia JURAJ HATRÍK: IMPASTAMENTI SOTTILI – DROBNÉ SPLYNUTIA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0121-2-131
  1. Juraj Hatrík: Lístky do pamätníka – drobné splynutia (Fogli d'album – impastamenti sottigli)
   Enikő Ginzery (zmb), Juraj Šušaník (bat), Vladimír Sawicz (bat), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Branko Ladič (dir.)
  2. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Páperie
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  3. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Líc a rub
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  4. Juraj Hatrík: Štyri intermezzá
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Hommage à Hesse
   Petra Noskaiová (ms), Ivan Palovič (vl), Enikő Ginzery (zmb)
  6. Juraj Hatrík: Malý a veľký – ruka v ruke – Kdeže sú dámy dávnych čias? (Chvíľa s Bachom I)
   Ivan Palovič (vl), Veronika Kubešová (vl)
  7. Juraj Hatrík: Smutno spieva vtáčik
   Petra Noskaiová (ms), František Pergler (pf)
  8. Juraj Hatrík: Ad matrem – Poledne
   Martina Mestická (fl), František Pergler (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Igor Dibák: Lyrické kusy, op. 74
  pre dvoje huslí a klavír
  21. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Pálková (vn), Alexandra Glebocká (vn), Branko Ladič (pf)
 • Peter Dan Ferenčík: Možno, asi, snáď
  11. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Euridika, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniel Herich (vn), Andrej Turčin (vn), Katarína Kozelková (vc), Andrej Gál (vc), Miroslav Tóth (sxa), Šimon Lupták (sxa), Magdaléna Plháková (tn), Mikuláš Havrila (tn), Ludmila Hodulíková (ac), Jana Kačuriaková (ac), Branko Ladič (dir.)
 • Peter Dan Ferenčík: Le monsieur morts!!!
  10. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Orfeus, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Orfeus Ensemble, Branko Ladič (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2019-04-14 Matiné v Mirbachovom paláci
  Sergej Tolstov a Branko Ladič (pf)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár
 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-11-25 Matiné v Mirbachovom paláci
  Sergej Tolstov a Branko Ladič

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár


« späť na zoznam Aktualizované: 12. 09. 2019