Profil osobnosti

Foto: Cyril Dianovský Autor: archív HC

Cyril Dianovský

5. 4. 1954 Bratislava

vážna hudba
klavír
pedagóg – klavír

Bio

Bio

1960 – 1967
ĽŠU v Bratislave (klavír – Gabriela Holičová a Eva Pappová)
1968 – 1972
Konzervatórium v Bratislave (Eva Pappová)
1972 – 1973
AMU v Prahe (Valentína Kameníková a František Rauch)
1973 – 1980
Konzervatórium P. I. Čajkovského v Moskve (Michail Voskresenskij), umelecká ašpirantúra (Michail Voskresenskij a Stanislav Neuhaus), interpretačné kurzy (Eugen Indjić)
od 1980
VŠMU, najskôr ako komorný partner a zakrátko i klavírny pedagóg, taktiež ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave, lektor metodických prednášok pre klavírnych pedagógov základného i stredného hudobného školstva v Ústí nad Labem
1998
účasť na Medzinárodnom sympóziu Premio Valentino Bucchi v Ríme a na Medzinárodnom kolokviu muzikológov v Bratislave

Cyril Dianovský má na konte umeleckú spoluprácu s viacerými interpretmi (Jindřich Pazděra, Juraj Čižmarovič, vn, Eva Virsíková a Magdaléna Bajuszová – štvorručná hra na klavíri), dirigentmi (Rastislav Štúr, Eduard Fischer, Karel Kühn, Vladimír Válek a i.), spoluúčinkoval s Východočeským komorným orchestrom, Symfonickým orchestrom hl. mesta Prahy FOK a nemeckým Staatliches Sinfonieorchester Thüringen. V poslednom období sa zameriava na interpretáciu slovenskej klavírnej tvorby, ktorú propaguje na pódiu a nahráva pre Slovenský rozhlas v Bratislave.

 

„Hra Cyrila Dianovského sa vyznačuje prizračnosťou faktúry, vyspelou hudobnou inteligenciou, pevným rytmom a bohatým spektrom odtienkov; klavírnu drobnokresbu podriaďuje premyslenému a účinnému budovaniu celkových línií. 'Fantázia... v interpretácii Dianovskovcov (Franz Schubert: Fantázia f mol – pozn. VČ) nezavadí o preromantizovanú hranicu. Nad ich "fantazírovaním" bdie čulý intelektuálsky nerv. Dá šancu pohladeniu, ale nepoľaví.' (Lýdia Dohnalová: In HŽ 2000/9, s. 30)“

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 35)

Bibliografia

 • Bubnáš, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010
  2011 Hudobný život 2011, č. 9, s. 35
 • Čížik, Vladimír: Cyril Dianovský
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 34 – 36
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Dohnalová, Lýdia: Lenka a Cyril D. (vystúpenie v rámci KL 17. 8. 2000 – Zrkadlová sieň)
  2000 Hudobný život 2000, č. 9, s. 29–30
 • Čížik, Vladimír: Zeljenkova klavírna poetika (recenzia dvoch výkonov s tvorbou skladateľa 13. 4. a 16. 4. 2000 – Dorana VŠMU a Mirbach)
  2000 Hudobný život 2000, č. 6, s. 21
 • Bokes, Vladimír: Sixta v Mirbachu (K jubileu skladateľa predniesol
  2000 Hudobný život 2000, č. 6, s. 20
 • Sláviková, Zuzana: Vidím – počujem
  2000 Hudobný život 2000, č. 5, s. 6–7
  (V rámci Asociácie učiteľov hudby Slovenska manželia Dianovskovci predniesli skladby Ilju Zeljenku – Dvorana VŠMU 13. 4. 2000)
 • Šišková, Ingeborg: Kolokvium Slovenskí skladatelia (referát o výbere z 32 invencií Ilju Zeljenku, október 1998)
  1998 Hudobný život 1998, č. 22, s. 9
 • –r–:: Venované Schubertovi
  1997 Hudobný život 1997, č. 2, s. 11
  (oslavy dvojcentenária narodenia Franza Schuberta. S manželkou Magdalénou predniesli skladby pre 4–ručný klavír)
 • Ursínyová, Terézia: XXI. PMKU v TT (1.–7. 8. 1987)...vstúpila do tretieho desaťročia (výkony v Kubičkovej sonáte č. 4
  1987 Hudobný život 1987, č. 16, s. 3
 • Dlháňová, Božena: Nedeľné dopoludnia v galérii (Interpretácia Sonáty Víťazoslava Kubičku – 10. V. 1987, BA, Mirbach)
  1987 Hudobný život 1987, č. 12, s. 7
 • Polakovičová, Viera: 60 rokov hudobnej vedy na FFUK v Bratislave (Pazděra–Dianovský v rámci muzikologickej konferencie uviedli Poème macabre E. Suchoňa)
  1981 Hudobný život 1981, č. 23, s. 2
 • Čížik, Vladimír: Z koncertov MDKO (recitál 15. I. 1980 – Zrkadlová sieň – J. S. Bach, L. Janáček, A. Skriabin a Bagately Ilju Zeljenku)
  1980 Hudobný život 1980, č. 5, s. 7
 • Podracký, Igor: BHS. Komorná tvorba slovenských skladateľov (duo Pazděra–Dianovský – Suchoň: Poème macabre, Andrej Očenáš: Fresky)
  1980 Hudobný život 1980, č. 21, s. 5
 • Čížik, Vladimír: Z koncertov MDKO (uvedenie Suchoňových Kontemplácií z cyklu Kaleidoskop, partnerstvo s Jindřichom Pazděrom)
  1980 Hudobný život 1980, č. 2, s. 3
 • Ursínyová, Terézia: Hľadanie a nachádzanie
  1980 Smena 31. 1. , Bratislava 1980
 • /ip/ Podracký, Igor: Svojský klavír
  1980 Večerník 16. I. 1980
 • Králík, Jan: Karlovarské Mladé pódium (hodnotenie sólového výkonu v Janáčkovej sonáte es mol a partnerstva s Jindřichom Pazděrom)
  1979 Hudobný život 1979, č. 19, s. 4
 • Čížik, V.: Dva výborné polorecitály
  1978 Hudobný život 1978, č. 24, s. 7
 • Čížik, Vladimír: S pestrou dramaturgiou. XII. PMKU v TT (recenzia partnerského výkonu s huslistom Jindřichom Pazděrom)
  1978 Hudobný život 1978, č. 17, s. 4
 • Čížik, Vladimír: ... kriticky a pochvalne. Po PMKU v TT (recenzia výkonu)
  1977 Hudobný život 1977, č. 16, s. 1
 • Čížik, Vladimír: Slovenskí koncertní umelci I. Heslo
  1974 Hudobný fond, Bratislava 1974, s. 35–36
 • Čížik, Vladimír: Cyril Dianovský
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 35 – 36
 • Budiš, Ratibor: Klavírna súťaž PJ 1973 (hodnotenie súťažného výkonu)
  1973 Hudobný život 1973, č. 12, s. 2
 • Čížik, Vladimír: Pozornosť mladým (výkon na PMKU v TT)
  1972 Hudobný život 1972, č. 16, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Trofej na Slovensko (interwiev o získaní Titulu absolútneho víťaza Smetanovej súťaže v Hradci Králové)
  1971 Hudobný život 1971, č. 23, s. 2
 • Personálna bibliografia
 • Vzťah techniky a interpretácie [ukážka z pripravovanej publikácie VŠMU]
  2014 Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave) roč. 11, 2014, č. 1-2, s. 5 – 7
 • Fryderyk Chopin. 1810–1849 (Zlomok bezodného množstva údajov o nepostihnuteľnom umelcovi)
  1999 Hudobný život 1999, č. 10, s. 28–30
 • Znenie kontra ticho a klavírna interpretácia
  1999 Interlingua, Bratislava 1999
 • Anketa. Cyril Dianovský
  1997 Slovenská hudba 1997, č. 3–4, s. 301–302
 • G. G. Nejgauz a jeho odkaz
  1994 Hudobný život 1994, č. 20, s. 9
 • Poznatky z hospitácií. O vyučovaní klavírnej hry
  1980 Hudobný život 1980, č. 4, s. 2
 • Poznatky z hospitácií v Moskve. O vyučovaní klavírnej hry
  1980 Hudobný život 1980, č. 3, s. 2
 • Mirekovej Chopiu
  1978 Smena na nedeľu 18.8. 1978, č. 33, s. 6
 • Umenie klavírnej hry. Zborník statí sovetskych klavírnych pedagógov
  1975 Pedagogický ústav, Bratislava 1975
  (Zostavili a z ruského originálu preložili Eva a Cyril D.)
 • Koncert Konzervatória v Bratislave
  1974 Hudobný život 1974, č. 4, s. 7

Diskografia

 • Foto: Dušan Martinček: Music for Piano DUŠAN MARTINČEK: MUSIC FOR PIANO
  2010 CD – Hudobný fond SF00642131
  1. Dušan Martinček: Etudy op. 4
   Ivan Palovič st. (pf)
  2. Dušan Martinček: Rumunská rapsódia – Negrea
   Alexander Cattarino (pf)
  3. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  4. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"
   Miki Skuta (pf)
  5. Dušan Martinček: 10 Mouvements
   Peter Pažický (pf)
  6. Dušan Martinček: Venovania
   Jordana Palovičová (pf)
  7. Dušan Martinček: Nové nokturno
   Cyril Dianovský (pf)
 • Foto: Dušan Martinček: Kammermusik DUŠAN MARTINČEK: KAMMERMUSIK
  1997 CD – MUSICA 790 029-2
  1. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Brno Quartett
  2. Dušan Martinček: Animation pre 35 sláčikov
   BRTN Philharmonic Orchestra Brussels, Alexander Rahbari (dir.)
  3. Dušan Martinček: Koexistencie
   Ensemble Wiener Collage
  4. Dušan Martinček: 10 Mouvements
   Doris Konrad (pf)
  5. Dušan Martinček: Nové nokturno
   Cyril Dianovský (pf)
 • Foto: Eugen Suchoň : Portrait of the Composer EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Klára Havlíková (pf)
  11. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Klára Havlíková (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Klára Havlíková (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Klára Havlíková (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Klára Havlíková (pf)

Ocenenia

 • Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)
  1973 - čestné uznanie
 • 1. čs. beatový festival Praha
  1973 - 3. cena
 • Smetanova súťaž s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové (CZ)
  1971 - 1. cena, Cena českej hudobnej kritiky za najlepšiu interprtáciu diel Bedřicha Smetanu
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1969 - 1. cena, absolútny víťaz
 • Celoštátna súťaž umeleckých škôl
  1966 - absolútny víťaz

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Juraj Beneš: Notturno No. 4
  per pianoforte
  15. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Dianovský (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 5
  pre klavír
  16. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Benefičný koncert pre detskú onkológiu, Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Dianovský (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"
  pre klavír
  24. 4.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio S, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Dianovský (pf)
 • Ilja Zeljenka: Bagately
  pre klavír
  15. 1.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cyril Dianovský (pf)
  Prvé verejné uvedenie.

Audio

 • Zeljenka, Ilja: Sonáta pre klavír č. 4 '17. november 1989' (ukážka)

  1990

  Cyril Dianovský (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Malá suita (1. časť – Vivo e scherzando)

  1988

  Cyril Dianovský (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Zeljenka, Ilja: Sonáta pre klavír č. 2 (ukážka)

  1987

  Cyril Dianovský (pf)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017