Profil osobnosti

Foto: Ľudovít Rajter Autor: Tomáš Vyskočil

Ľudovít Rajter

30. 7. 1906 Pezinok – 6. 7. 2000 Bratislava

www.youtube.com/ludovitrajter

vážna hudba
skladba, dirigovanie

Bio

Bio

1915 – 1920
Mestská hudobná škola v Bratislave (Alexander Albrecht)
1916 – 1924
Evanjelické lýceum v Bratislave
1920 – 1924
Hudobná škola pre Slovensko v Bratislave (klavír – Frico Kafenda, violončelo – Rudolf Rupník)
1924 – 1929
Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (kompozícia – Franz Schmidt, Joseph Marx, dirigovanie – Clemens Krauss, Alexander Wunderer, violončelo – Friedrich Buxbaum, Rudolf Hindemith)
1929 – 1933
pedagóg hudobnej teórie a hry na violončele na Mestskej hudobnej škole v Bratislave
1929 – 1933
asistent C. Kraussa na letných Majstrovských kurzoch v Salzburgu
1930 – 1932
Majstrovská škola Vysokej hudobnej školy F. Liszta v Budapešti (kompozícia – Ernő Dohnányi)
1932 – 1933
dirigentské vystúpenia v Maďarskom rozhlase v Budapešti
1934
dirigent Maďarského rozhlasu v Budapešti
1935 – 1945
prvý dirigent Maďarského rozhlasu v Budapešti
1936
Doctor honoris causa (College of Music New York)
1938 – 1945
pedagóg komornej hudby a orchestrálnej praxe na Vysokej hudobnej škole F. Liszta v Budapešti, od r. 1941 ako riadny profesor
1943
spoluzakladateľ Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu
1946 – 1949
šéfdirigent Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave
1948 – 1949
člen Prípravného výboru Slovenskej filharmónie
1949 – 1974
pedagóg dirigovania a komornej hudby na VŠMU, od 1951 vedúci pedagóg dirigentskej triedy, 1964 docent
1949 – 1976
prvý dirigent Slovenskej filharmónie
1966
vedúci pedagóg majstrovských dirigentských kurzov Letnej akadémie Mozarteum v Salzburgu
1968 – 1969
hosťujúci dirigent Rozhlasového symfonického orchestra v Bazileji
1968 – 1977
šéfdirigent Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave
1983 – 1992
dirigent Orchestra Slovenskej hudobnej mládeže
1991
menovaný za doživotného čestného šéfdirigenta Symfonického orchestra Savaria v Szombathelyi
1991
v rámci rehabilitačných konaní menovaný za profesora dirigovania
1994
vedúci majstrovských kurzov dirigovania v Orviete (Taliansko)
1999
Čestný šéfdirigent Slovenskej filharmónie
2000
Čestný člen Maďarskej akadémie umení

"V oblasti kompozície predstavuje v slovenskom hudobnom prostredí štýlovo osobitý prejav. Jeho tvorba vyrastá z koreňov viedenskej a budapeštianskej kompozičnej školy (F. Schmidt, E. Dohnányi, B. Bartók, A. Albrecht). Jej charakteristickými črtami sú originalita v rámci pravidiel tradície, prehľadnosť vo forme i harmónii, koncentrovanosť, vyváženosť racionálneho a emocionálneho prvku, zmysel pre humor i lyriku. K najväčšej koncentrácii a čistote jeho kompozičného jazyka dochádza v komorných dielach neskorého tvorivého obdobia."

(RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ľudovít Rajter. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 234.)

 

Diela

 • balet
 • Der Blumen Rache (Blumen Reigen)

  Balet v 4 obrazoch
  1919–1921 TEXT: Ľudovít Rajter, sen.
  OBSADENIE: pf
 • Majáles (Pozsonyi Majális)

  Balet v 1 dejstve
  1938 45'
  TEXT: J. Fóthy
 • orchester
 • Dva slovenské tance pre dychový orchester

  OBSADENIE: orch: 2fl (1flp), ob, 3cl, 4cr, 3tr, 3tn, 3fc, tenor, euf, 2bass, bat
 • Na vinobraní

  Pochod pre dychový orchester
  OBSADENIE: fiati: 4cl, 4cr, 5tr, 4tn, 2bass, bat
 • symfonický orchester
 • Quattro pezzi

  OBSADENIE: orch
 • Slávnostná predohra

  OBSADENIE: orch
 • Tavaszi muzsika

  1926 OBSADENIE: orch
 • Sinfonietta (č. 1)

  1927–1928 30'
  OBSADENIE: orch
 • Kleine Serenade

  1929 OBSADENIE: orch
 • Divertimento pre orchester

  1931–1932 30'
  OBSADENIE: orch
 • Symfonická suita

  1932–1933 20'
  OBSADENIE: orch
 • Suita z baletu Majáles

  1950 21'
  OBSADENIE: orch
 • Tri slovenské tance

  1950 18'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch (vn, pf; vc, pf; fiati)
 • Pastorálna suita

  1951 15' 40''
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Allegro sinfonico

  per orchestra
  1988 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, bat, archi
 • Sinfonietta

  per grande orchestra
  1993 22'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond 1993
  OBSADENIE: orch: 4fl (1flp), 4ob (1ci), 4cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, archi
 • Petite Ouverture Solenelle

  2000 OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • komorný orchester
 • Gyermekbál-Keringő

  1917 OBSADENIE: archi
 • Suite miniature

  pre malý orchester
  1986 11'
  OBSADENIE: orch: fl, ob, cl, fg, cr, archi
 • Impessioni rapsodiche

  per orchestra d'archi
  1995 20'
  VYDAVATEĽ: HF 1996
  OBSADENIE: archi
 • Malý promenádny koncert

  pre dychovú kapelu
  1995 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fiati: 3cl, 4tr, 2tn, 2bass, bat
 • Golser Volksfest–Marsch

  1998 OBSADENIE: fiati
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Utazások

  1942 TEXT: Gyula Kunszery
  OBSADENIE: v, orch
 • sólový nástroj
 • Ländler B dur

  pre citeru/klavír
  1914 OBSADENIE: cit/pf
 • Suita pre sólové violončelo č. 1

  1977–1978 17'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vc
 • Suita pre sólové violončelo č. 2

  1986 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vc
 • Suita pre sólové husle

  1987 17'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • Fantázia na dve témy z opery Nížina od Eugena d´ Alberta

  pre violončelo sólo
  1994 18'
  OBSADENIE: vc
 • Rapsodie pour arpe

  1998 OBSADENIE: ar
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Grave

  pre klavír
  1918 OBSADENIE: pf/pf4m
 • Suite-Style ancien D dur

  pre klavír
  1918 OBSADENIE: pf/pf4m
 • Névnapi muzsika. Malá suita v starom slohu

  pre klavír
  1949 VYDAVATEĽ: SVKL 1955
  OBSADENIE: pf/pf4m
 • Cvičenie prostných pre dorastenky

  pre klavír
  1956 OBSADENIE: pf/pf4m
 • organ
 • Organové prelúdiá

  (pre študentské bohoslužby)
  1917 OBSADENIE: org
 • Präludium und Fuge für Orgel

  1925 OBSADENIE: org
 • Malé organové prelúdiá

  1947–1948 VYDAVATEĽ: Tranoscius Lipt. Sv. Mikuláš
  OBSADENIE: org
 • Chorálové prelúdiá

  1950 VYDAVATEĽ: Tranoscius Lipt. Sv. Mikuláš, 1950
  OBSADENIE: org
 • Preludio per organo. In memoriam Franz Schmidt

  1965 12'
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Menuett

  pre violončelo a klavír
  1919 OBSADENIE: vc, pf
 • Rondo romantico As dur

  pre husle a klavír
  1926 OBSADENIE: vn, pf
 • Sonatína pre kontrabas a klavír

  1933 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond 1963
  OBSADENIE: cb, pf
 • Sonáta pre kontrabas a klavír

  1962–1963 16'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cb, pf
 • Dialoghi per due flauti

  1987 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond 1994
  OBSADENIE: 2fl
 • Improvisazione, Romanza e Finale

  pre hoboj a klavír
  1998 OBSADENIE: ob, pf
 • Tri slovenské tance pre husle a klavír

  2000 OBSADENIE: vn, pf
 • tri nástroje
 • Boldog, kinek a béke minden vágya

  1941 OBSADENIE: cl, vn, vc
 • Quattro invenzioni per oboe, clarinetto e fagotto

  1985 16'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ob, cl, fg
 • klavírne trio
 • Trio E dur

  pre klavírne trio (stratené)
  1928 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Foxtrot, Tango, Valčík

  1996 OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1 E dur

  1927–1929 25'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  1943–1944 20'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Serenata da caccia (Lovecká serenáda)

  1978 12'
  VYDAVATEĽ: Wiener Waldhornverein
  OBSADENIE: 5cr/4cr, tn
 • Marchfelder Jägermarsch

  1989 OBSADENIE: 5cr
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto č. 1 – Serenata

  1931/1934 8' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • Dychové kvinteto č. 2 – Divertimento

  1985/1986 15'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • šesť nástrojov
 • Sexteto

  pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh, fagot a klavír
  1997 OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg, pf
 • osem nástrojov
 • Musica alternativa

  per 8 violoncelli
  1994 10'
  OBSADENIE: 8vc
 • Partita pre 8 violončiel

  1994 20'
  OBSADENIE: 8vc
 • Variácie

  pre osem violončiel
  1995 20'
  OBSADENIE: 8vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Siehst du das Meer?

  1923 TEXT: Emmanuel Geibel
  OBSADENIE: v, pf
 • Spätsommer

  1923 TEXT: Otto Julius Bierbaum
  OBSADENIE: v, pf
 • Brautlied

  1924 TEXT: Sidonie Tomaschoff
  OBSADENIE: vf, pf
 • Doch als...

  1924 TEXT: Peter Corelius
  OBSADENIE: vf, pf
 • Ein Stündlein wohl vor Tag

  1924 TEXT: Eduard Mörike
  OBSADENIE: v, pf
 • Nun schwellen die roten Rosen

  1925 TEXT: Emil Schönaich-Carolath
  OBSADENIE: vf, pf
 • Oh Jugend, wie bist du schön!

  1925 OBSADENIE: v, pf
 • Csalogány

  1926 TEXT: Mihály Vörösmarty
  OBSADENIE: vf, pf
 • Im April

  1926 TEXT: Emanuel Geibel
  OBSADENIE: vf, pf
 • Landsknechtlied

  1926 TEXT: Ľudovít Rajter, sen.
  OBSADENIE: b, pf
 • Der Weg

  1927 TEXT: Bertha Rathsam
  OBSADENIE: vf, pf
 • Wiegenlied

  1927 OBSADENIE: vf, pf
 • Álmok

  1929 TEXT: Edith Kroner
  OBSADENIE: vf, pf
 • Baba-Tangó

  1929 TEXT: B. Schuster
  OBSADENIE: a, pf
 • Boldog perc

  1929 TEXT: Anna Wimberger
  OBSADENIE: vf, pf
 • Herbst

  1929 TEXT: Freiherr von Perfall
  OBSADENIE: vf, pf
 • Trauer

  1929 TEXT: Peter Cornelius
  OBSADENIE: vf, pf
 • Aranyfelhö az égen

  1941 TEXT: Árpád Tóth
  OBSADENIE: vf, pf
 • Kérdés

  1945 TEXT: Anna Wimberger
  OBSADENIE: v, pf
 • Bölcsődal Adriannak

  1968 TEXT: autor
  OBSADENIE: v, pf
 • inštruktívne
 • Suita pre štvoro huslí

  1952 12'
  VYDAVATEĽ: ZČsS 1953, Opus
  OBSADENIE: 4vn
 • Variazioni a quattro mani

  1985 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf4m
 • Malá suita

  1993 OBSADENIE: 2fld, 2vn
 • Tri ľahké duetá

  pre dvoje huslí
  1997 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn
 • úpravy folklóru
 • Csíkmegyei magyar népdalok

  OBSADENIE: CMa
 • Gerencséri utca

  OBSADENIE: V
 • Jánoshidi vásártéren

  OBSADENIE: V
 • Szánt a babám

  OBSADENIE: V
 • Négy magyar népdal

  1937 OBSADENIE: vc, pf
 • Magyar katonadalok

  1939 OBSADENIE: CMa
 • A kanyargó Tiszta partján

  1941 OBSADENIE: cl, vn, vc
 • Arass, rózsám, arass

  1941 OBSADENIE: cl, vn, vc
 • Tiszta partján elaludtam

  1941 OBSADENIE: cl, vn, vc
 • Slovenské ľudové piesne

  1947 OBSADENIE: CB/CF
 • Z Brašljanice

  1952 OBSADENIE: s, t, orch
 • A huszárok táborozása

  1953 OBSADENIE: CMa, orch
 • Sárdózás. Farsangi népszokás

  1954 OBSADENIE: folkb
 • Üveges tánc

  1955 OBSADENIE: folkb
 • Hej, hore pod Poľanou

  1956 OBSADENIE: CMa
 • Nyitramegyei népdalok

  1956 OBSADENIE: CM
 • Slovenské ľudové piesne

  1956 OBSADENIE: CF/CB
 • Medvesaljai népdalok

  1957 OBSADENIE: folkb
 • Öt zoborvidéki népdal

  1957 OBSADENIE: CM
 • Váskatánc (Tardoskedd)

  1958 OBSADENIE: folkb
 • Piesne a tance zo Slovenského Grobu

  pre orchester
  1963 OBSADENIE: orch: fl, ob, 2cl, fg, 2cr, tr, 2tn, tp, bat, archi
 • Fašiangy

  1973 OBSADENIE: folkb
 • Serenáda a starý maďarský tanec

  1974 OBSADENIE: folkb
 • inštrumentálne úpravy folklóru
 • Zo Slovenského Grobu

  Tri ľudové piesne pre dychový súbor
  OBSADENIE: orch: 1flp, 2ob, 4cl, 2fg, 4cr, 5tr, 3tn, 2fc, tenor, euf, 2bass, tp, bat
 • miešaný zbor
 • Frohlocket dem Herrn!

  Gesangbuch der Ev. A. B. Gemeinde Preßburg
  1925 TEXT: ev. spevník
  OBSADENIE: CM
 • Reformátusi ének

  1928 TEXT: Ľudovít Rajter, sen.
  OBSADENIE: CM
 • Uram, tégy csodát

  1928 TEXT: Ľudovít Rajter, sen.
  OBSADENIE: CM
 • Boldog, kinek a béke minden vágya

  1941 TEXT: Sándor Kovács
  OBSADENIE: CM
 • Tmy šumia

  podľa nápevu J. B. Dykesa
  1947 TEXT: Martin Rázus
  VYDAVATEĽ: Tranoscius Lipt. Sv. Mikuláš
  OBSADENIE: CM
 • Iustorum animae

  1990 7'
  OBSADENIE: CM
 • Gospodi pomyluj-Slava

  1991 5'
  OBSADENIE: CM
 • A csalogány

  1992 TEXT: M. Vörösmarty
  OBSADENIE: CM
 • Pásztorlegény dala

  1992 TEXT: M. Vörösmarty
  OBSADENIE: CM
 • Virág és pillangó

  1992 TEXT: M. Vörösmarty
  OBSADENIE: CM
 • Tri latinské príslovia

  1994 OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Pieseň o budúcej láske

  1951 TEXT: Milan Lajčiak
  VYDAVATEĽ: SVKL 1957
  OBSADENIE: CMa
 • Na Demitra

  1959 TEXT: J. Botto
  OBSADENIE: CMa
 • A második ének

  1978 TEXT: M. Babits
  OBSADENIE: CMa
 • detský zbor
 • Uvítanie

  Zborová znelka
  1948 OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Sylvesterlied

  1927 TEXT: Ľudovít Rajter, sen.
  OBSADENIE: CM, org
 • Ünnepi dal

  1930 1930, rev. 1987
  TEXT: ev. spevník
  OBSADENIE: CM, orch/pf
 • Omša

  pre detský zbor a organ
  1931 35'
  OBSADENIE: CB, org
 • Pieseň k posviacke organa

  1952 TEXT: ev. spevník
  OBSADENIE: CM, org
 • In memoriam (amici A. Trizuljak)

  per coro misto e orchestra d’archi ossia per organo, armonio o pianoforte
  1991 15'
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CM, archi/org/pf
 • sóla, zbor a nástroje
 • Kann der Kelch vorübergehen

  1926 OBSADENIE: b, CM, org
 • hudba pre rozhlas
 • Musik zu einem Maria-Theresia-Spiel

  1930 OBSADENIE: orch
 • Dom šťastia

  Scénická hudba k rozhlasovej hre
  1946 OBSADENIE: orch
 • Janko Bohatier

  Scénická hudba (zvukové kulisy) k rozhlasovej hre
  1954 OBSADENIE: orch
 • Antigona

  Scénická hudba k Sofoklovej tragédii (rozhlasová hra)
  1958 TEXT: Sofokles
  OBSADENIE: orch

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • CHALUPKA, Ľubomír: V tieni dirigenta, v tieni pedagóga – ku zabúdanej skladateľskej tvorbe Ľudovíta Rajtera a Michala Vileca
  2015 Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2015, s. 208–224
 • CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera
  Zborník z muzikologickej konferencie BHS
  2007 STIMUL, Bratislava 2007
 • CHALUPKA, Ľubomír: Cesty profesionalizácie slovenskej hudobnej kultúry z aspektu tvorivého odkazu Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 11-12, s. 43 – 46
 • KOZÁK, Jan a kol.: Ľudovít Rajter
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 337–339
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VISKUP, Anton: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 20
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 38–39
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre
  11. ročník, 19.–21. augusta, Modra, Hudba Modre, o.z.
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 9
 • KOLÁŘ, Robert: Capital Sounds
  Slovenský mládežnícky orchester: sympatický prísľub do budúcnosti
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 5
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Absolútne krásny Mahler a Beethoven
  2016 In: operaslovakia.sk/absolutne-krasny-mahler-a-beethoven/
  Opera Slovakia 2016
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 6–8
 • TICHÝ, Stanislav: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 2
 • STEINECKER, Anton: Ľudovít Rajter : Orchestral Works [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 55
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 8–9
 • RAJTER, Adrian: Ľudovít Rajter v Budapešti
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 11-12, s. 47–48
 • ŠUBA, Andrej: Osudy a ideály
  2006 Týždeň 2006, č. 51-52, s. 86–89
 • ŠUŠKA, Pavol: Ľudovít Rajter – dirigent a skladateľ
  2006 Domino fórum 2006, č. 22, s. 21
 • R.: Ľudovít Rajter in memoriam
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 7–8, s. 11–13
 • ČÁRSKA, Etela: Taktovkou kliesnil cestu kvalitám : Zaslúžilý umelec Dr. Ľudovít Rajter 70- ročný
  1976 (30. 7.) Pravda, Bratislava 1976 (30. 7.)

Diskografia

 • Foto: Dalibor Karvay : Souvenirs DALIBOR KARVAY : SOUVENIRS
  2017 CD – Hudobné centrum HC 10045
  1. Franz Waxman: Carmen Fantasie
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  2. Camille Saint-Saëns: Introduction et Rondo capriccioso en la mineur, Op. 28
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  3. Niccolò Paganini: Caprice No. 24
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  4. Jules Massenet: Meditácia z opery Thaïs
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  5. Henryk Wieniawski: Polonaise brillante, Op. 4
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  6. Joseph Achron: Hebrew Melody, Op. 33
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  7. Ladislav Burlas: Kadencia
   Dalibor Karvay (vn)
  8. Ľudovít Rajter: Rondo romantico As dur
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  9. Ladislav Kupkovič: Souvenir
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  10. William Kroll: Banjo and Fiddle
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  11. Maurice Ravel: Tzigane
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: Sperger Duo : Sonatas for Double Bass and Piano SPERGER DUO : SONATAS FOR DOUBLE BASS AND PIANO
  2016 CD – Diskant DK0166-2131
  1. Georg Friedrich Händel: Sonáta a mol
   Sperger Duo, Filip Jaro (cb), Xénia Jarová (pf)
  2. Johann Matthias Sperger: Sonáta D dur T. 39
   Sperger Duo, Filip Jaro (cb), Xénia Jarová (pf)
  3. Adolf Míšek: Sonáta e mol op. 6
   Sperger Duo, Filip Jaro (cb), Xénia Jarová (pf)
  4. Ľudovít Rajter: Sonatína pre kontrabas a klavír
   Sperger Duo, Filip Jaro (cb), Xénia Jarová (pf)
  5. Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír
   Sperger Duo, Filip Jaro (cb), Xénia Jarová (pf)
 • Foto: 4 storočia kontrabasu na Slovensku 4 STOROČIA KONTRABASU NA SLOVENSKU
  2016 CD – Slovak Double Bass Club
  1. Tibor Frešo: Malá fantázia
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  2. Stanislav Palúch: Remone
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Bassome mucho
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  4. Ľudovít Rajter: Sonatína pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  5. Vojtech Didi: Fare musica
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Kupkovič: Sonatina G dur
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  7. Vladimír Martinka: Magický kaštieľ vo Veľkom Bieli
   Ján Krigovský (cb), Vladimír Martinka (pf)
  8. Wenzel Kallusch: Variácie pre kontrabas a orchester (arr. pre G-violone) "Schöne Minka"
   Ján Krigovský (cb), Collegium Wartberg
  9. Johannes Matthias Sperger: Sonáta h mol pre viedenský violon a violončelo
   Ján Krigovský (cb), Tomáš Kardoš (vc)
  10. Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  11. Marcel Comendant: Fantázia pre kontrabas, cimbal a sláčikové kvinteto "Rinadlo Oláh"
   Ján Krigovský (cb), Marcel Comendant (zmb), Dalibor Karvay (vn), Ján Kružliak, jr. (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Metod Podolský (cb)
 • Foto: Violin Solo 5 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0122-2-132
  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
   Milan Paľa (vn)
  4. Roman Berger: Konvergencie I
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky
   Milan Paľa (vn)
  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2
   Milan Paľa (vn)
  7. Tomáš Boroš: Bausteine
   Milan Paľa (vn)
  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
   Milan Paľa (vn)
  9. Daniel Matej: Stormy
   Milan Paľa (vn)
  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme
   Milan Paľa (vn)
  11. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Ludovít Rajter: Orchestral Works LUDOVÍT RAJTER: ORCHESTRAL WORKS
  2011 CD – CPO 777574-2
  1. Ľudovít Rajter: Divertimento pre orchester
   Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  2. Ľudovít Rajter: Symfonická suita
   Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  3. Ľudovít Rajter: Suita z baletu Majáles
   Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  4. Ľudovít Rajter: Sinfonietta
   Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
  5. Ľudovít Rajter: Impessioni rapsodiche
   Janáčkova filharmonie Ostrava, David Porcelijn (dir.)
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  2006 CD – Slovenská filharmónia SLF 0014-2-031
  1. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74
   Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)
  2. Ľudovít Rajter: Impessioni rapsodiche
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  4. Vladimír Godár: Tombeau de Bartók
   Slovenská filharmónia, Christoph Campestrini (dir.)
  5. Ľubica Čekovská: Adorations
   Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: Mládežnícky zbor ECHO MLÁDEŽNÍCKY ZBOR ECHO
  2005 CD – Diskant DK 0056-2231
  1. Ivan Hrušovský: Psalmus 23
   Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (dir.)
  2. Ľudovít Rajter: Iustorum animae
   Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (dir.)
  3. Kristian Seidmann: Scherzo
   Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (dir.)
  4. Ľudovít Rajter: Slovenské ľudové piesne
   Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (dir.)
 • Foto: Remember the Thirties REMEMBER THE THIRTIES
  2000 CD – Slovak Radio Records RB 0227-2031
  1. Mikuláš Moyzes: Dychové kvinteto F dur
   Istropolis Quintet
  2. Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur, op. 17a
   Istropolis Quintet
  3. Ľudovít Rajter: Dychové kvinteto č. 1 – Serenata
   Istropolis Quintet
  4. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Istropolis Quintet
  5. Dezider Kardoš: Kvinteto pre päť dychových nástrojov op. 6
   Istropolis Quintet
 • Foto: Alexander Albrecht ALEXANDER ALBRECHT
  1996 CD – MUSICA 790025-2
  1. Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto op. 6
   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto
  2. Alexander Albrecht: Variácie
   Juraj Bartoš (tr), Daniela Varínska (pf)
  3. Alexander Albrecht: Sláčikové kvarteto D dur op. 19d
   Moyzesovo kvarteto
  4. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Alexander Albrecht: Sláčikové trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Organ Compositions ORGAN COMPOSITIONS
  1996 CD – Opus 91 2586-2 (031)
  1. Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester
   Ferdinand Klinda (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: The Cornicum THE CORNICUM
  1996 CD – Opus 912543-2
  1. Ľudovít Rajter: Serenata da caccia (Lovecká serenáda)
   The Cornicum
 • Foto: Franz Schmidt: Symphonies Nos. 1-4 FRANZ SCHMIDT: SYMPHONIES NOS. 1-4
  1987 CD – Opus 9350 1851-54
  1. Franz Schmidt: Symfónia č. 1 E dur
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Franz Schmidt: Symfónia č. 2 Es dur
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Franz Schmidt: Symfónia č. 3 A dur
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Franz Schmidt: Symfónia č. 4
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Franz Schmidt: Symphony No. 1 in E major FRANZ SCHMIDT: SYMPHONY NO. 1 IN E MAJOR
  1987 CD – Opus 9350 1851
  1. Franz Schmidt: Symfónia č. 1 E dur
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Franz Schmidt: Symphony No. 2 in E flat major FRANZ SCHMIDT: SYMPHONY NO. 2 IN E FLAT MAJOR
  1987 CD – Opus 9350 1852
  1. Franz Schmidt: Symfónia č. 2 Es dur
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Franz Schmidt: Symphony No. 3 in A major FRANZ SCHMIDT: SYMPHONY NO. 3 IN A MAJOR
  1987 CD – Opus 9350 1853
  1. Franz Schmidt: Symfónia č. 3 A dur
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Franz Schmidt: Symphony No. 4 FRANZ SCHMIDT: SYMPHONY NO. 4
  1987 CD – Opus 9350 1854
  1. Franz Schmidt: Symfónia č. 4
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Tvorcovia slovenskej národnej hudby – Alexander Albrecht TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – ALEXANDER ALBRECHT
  1985 LP – Opus 9110 1637-38
  1. Alexander Albrecht: Túžby a spomienky (Tobias Wunderlich)
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha
  3. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  5. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  6. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)
   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
  7. Alexander Albrecht: Prelúdium a fúga
   Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)
  8. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Juraj Alexander (vc)
  9. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“
   Helena Gáfforová (pf), Valéria Kelly (pf)
  10. Alexander Albrecht: Trio
   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)
 • Foto: Eugen Suchoň : Portrait of the Composer EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Klára Havlíková (pf)
  11. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Klára Havlíková (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Klára Havlíková (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Klára Havlíková (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: Eugen Suchoň, Ján Cikker, Alexander Moyzes EUGEN SUCHOŇ, JÁN CIKKER, ALEXANDER MOYZES
  1979 LP – Opus 9110 0644
  1. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ján Cikker: Leto op. 19
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci op. 21
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Februárová FEBRUÁROVÁ
  1977 LP – Opus 9110 0586
  1. Oto Ferenczy: Prológ
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Allegro brillante
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Milan Novák: Prekroč náš čas
   Róbert Szücs (br), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Alexander Moyzes: Februárová, op. 48
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  1974 LP – Opus 9110 0317-0320
  1. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák
  2. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Johannes Brahms: 1. symfónia c mol op. 68
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6. symfónia h mol op. 74 (Patetická)
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Antonín Dvořák: IX. symfónia e mol "Z nového sveta" op. 95
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Hrdinská balada pre sláčikový orchester - Koncert pre orchester HRDINSKÁ BALADA PRE SLÁČIKOVÝ ORCHESTER - KONCERT PRE ORCHESTER
  1972 LP – Supraphon DV 5733
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre orchester op. 30
   Ladislav Slovák (dir.), Michal Karin-Knechtsberger (pf), Slovenská filharmónia
  2. Dezider Kardoš: Hrdinská balada op. 32
   Ľudovít Rajter (dir.), Slovenská filharmónia
 • Foto: Alexander Moyzes ALEXANDER MOYZES
  1971 LP – Opus 90 10 0127
  1. Alexander Moyzes: Dolu Váhom, op. 26
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Tance z Pohronia, op. 43
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: A Memorial to the Victims of Wars A MEMORIAL TO THE VICTIMS OF WARS
  1970 LP – Everest 3315
  1. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000
   Aladár Móži (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Hirošima
   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Pavol Šimai: Vittoria
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Týden nové tvorby čs. skladatelú 1967 TÝDEN NOVÉ TVORBY ČS. SKLADATELÚ 1967
  1967 EP – Panton 041 9999
  1. Michal Vilec: Babie leto op. 37
   Gustáv Papp (vm)
  2. Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Čakanie
   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Ladislav Šoka (fl), M. Ježo (ob), E. Bombara (cl)
 • Foto: Musica nova Bohemica et Slovaca MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA
  1966 LP – Supraphon SUA 18753
  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Karol Prochotský (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Kühnovi komorní sólisté, Pavel Kühn (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Pavol Šimai: Vittoria
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Hirošima
   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Portrét Jána Cikkera PORTRÉT JÁNA CIKKERA
  1966 LP – Supraphon DV 6208
  1. Ján Cikker: Symfonietta op. 16 č. 1 – Allegro fresco
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22 – Na zelenej lúčke
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ján Cikker: Spomienky op. 25 – Adagio. Molto vivo. Allegro moderato
   Česká filharmonie, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Rudolf Macudziński (pf), Orchester Opery SND, Ján Cikker (dir.)
  5. Ján Cikker: Ráno op. 24
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Ján Cikker: Juro Jánošík
   Gustáv Papp (t), Václav Nouzovský (b), Mária Kišonová-Hubová (s), Ferdinand Krčmář (b), Ivan Finko (v), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.)
  7. Ján Cikker: Vzkriesenie
   Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (v), Jaroslava Procházková (v), Soňa Rudišová (v), Zbor Národného divadla, Milan Malý (zbm.), Orchester Národného divadla, Jaroslav Krombholc (dir.)
 • Foto: Dezider Kardoš, Ján Zimmer DEZIDER KARDOŠ, JÁN ZIMMER
  1965 LP – Supraphon DV 6177
  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 4 'Piccola' op. 34
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36
   Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Musica Nova BOHEMICA ET SLOVACA MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA
  1965 LP – Supraphon SV 8312
  1. Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
   Milan Bauer (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Dezider Kardoš – Symphony No. 2, Op. 28 DEZIDER KARDOŠ – SYMPHONY NO. 2, OP. 28
  1964 LP – Supraphon SUE 10094
  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 2 'O rodnej zemi' op. 28
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Jozef Kresánek, Alexander Moyzes JOZEF KRESÁNEK, ALEXANDER MOYZES
  1963 LP – Supraphon DV 6058
  1. Jozef Kresánek: Orchestrálna suita č. 2
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 51
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Ján Cikker JÁN CIKKER
  1962 LP – Supraphon DV 5858
  1. Ján Cikker: Leto op. 19
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Ján Cikker: Ráno op. 24
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Ján Cikker, Oto Ferenczy JÁN CIKKER, OTO FERENCZY
  1962 LP – Supraphon DV 5772
  1. Ján Cikker: Symfonietta op. 16 č. 1
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Oto Ferenczy: Serenáda
   F. Schmid (fl), R. Červenka (cl), L. Scháněl (fg), J. Klika (ar), V. Gabriel (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes, Ján Cikker, Andrej Očenáš ALEXANDER MOYZES, JÁN CIKKER, ANDREJ OČENÁŠ
  1961 LP – Supraphon DV 5862
  1. Alexander Moyzes: Jánošík op. 21/a
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: V. Novák: Zbojnícka sonatína
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ján Cikker: Odzemok, Valašský
   Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)
  4. Andrej Očenáš: Ruralia slovaca (Rozlúčka s mladosťou) op.19
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Ján Cikker JÁN CIKKER
  1961 LP – Supraphon DV 5630 F
  1. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22
   Česká filharmonie, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Ján Cikker: Spomienky op. 25
   Česká filharmonie, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes – František Babušek ALEXANDER MOYZES – FRANTIŠEK BABUŠEK
  1957 LP – Supraphon DM 5469
  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. František Babušek: Prelúdium op. 5
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Cikkera
  2017 za mimoriadny prínos pri šírení tvorby Jána Cikkera
 • Cena Fra Angelico
  2011 za prínos kresťanských hodnôt do umenia; in memoriam
 • Pribinov kríž I. triedy
  2007 za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky; in memoriam
 • Krištáľové krídlo
  1998 za celoživotné dielo
 • Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
  1997
 • Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie I. triedy
  1997
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1996 za celoživotné skladateľské dielo, ktorým významne prispel k obohateniu slovenskej hudby
 • Cena primátora mesta Bratislavy
  1994
 • Cena Bartók-Pásztory
  1994
 • titul národný umelec
  1989
 • Cena mesta Bratislavy
  1949

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ľudovít Rajter: Improvisazione, Romanza e Finale
  pre hoboj a klavír
  12. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Daniela Varínska (pf)
 • Ľudovít Rajter: Musica alternativa
  per 8 violoncelli
  14. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Andrej Gál (vc), Ladislav Szathmáry (vc), Robert Cohen (vc), Tamás Mérei (vc), Vladan Kočí (vc)
 • Ľudovít Rajter: Petite Ouverture Solenelle
  18. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ľudovít Rajter: Tri slovenské tance pre husle a klavír
  7. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Šaray (vn), Jana Nagy-Juhász (pf)
 • Ľudovít Rajter: Sexteto
  pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh, fagot a klavír
  19. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nora Skuta (pf), Slovak Brass Quintet
 • Ľudovít Rajter: Partita pre 8 violončiel
  10. 3.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
 • Ľudovít Rajter: Impessioni rapsodiche
  per orchestra d'archi
  28. 2.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mladí bratislavskí sólisti, Mario Košik (dir.)
 • Ľudovít Rajter: Fantázia na dve témy z opery Nížina od Eugena d´ Alberta
  pre violončelo sólo
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
 • Ľudovít Rajter: Sinfonietta
  per grande orchestra
  6. 11.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle
  28. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn)
 • Ľudovít Rajter: Dychové kvinteto č. 2 – Divertimento
  18. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Filharmonické dychové kvinteto
 • Ľudovít Rajter: Allegro sinfonico
  per orchestra
  1989 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ľudovít Rajter: Suita pre sólové violončelo č. 2
  16. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ľudovít Kanta (vc)
 • Ľudovít Rajter: Suita pre sólové violončelo č. 1
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
 • Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti
  (per orchestra da camera)
  12. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Zdenko Mikula: Poéma
  pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester
  12. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Dezider Kardoš: Spevy o živote op. 44
  Cyklus štyroch mikrodrám na básnické texty Maši Haľamovej a Miroslava Válka
  5. 12.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), Viktória Stracenská (ms), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
  pre organ, sláčikové a bicie nástroje
  17. 2.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b
  pre klavír, sláčikový orchester a bicie nástroje
  6. 10.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Klára Havlíková (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61
  28. 9.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ľudovít Rajter: Preludio per organo. In memoriam Franz Schmidt
  1. 1.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Valach (org)
 • Ilja Zeljenka: Oświęcim
  Kantáta pre miešaný zbor, dvoch recitátorov a veľký orchester s použitím reproduktorov
  29. 4.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Pavol Šimai: Vittoria
  Composizione per grande orchestra
  8. 10.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír
  1964 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Karol Illek (cb), Helena Gáfforová (pf)
 • Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“
  31. 1.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36
  11. 10.
  1962
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
  Cyklus piesní na básne Jána Kostru pre mezzosoprán a klavír (orchester)
  22. 2.
  1962
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tatjana Masariková (ms), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 3, op. 29
  14. 1.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Oto Ferenczy: Finále
  pre veľký orchester
  12. 11.
  1959
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Dezider Kardoš: Hrdinská balada op. 32
  29. 10.
  1959
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
  4. 12.
  1958
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Oto Ferenczy: Capriccio pre klavír a orchester
  6. 3.
  1958
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rudolf Macudziński (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Zimmer: Koncert pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje, op. 27
  5. 12.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Eugen Suchoň: Symfonietta rustica ESD 79/6b
  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre veľký orchester
  21. 3.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Alexander Moyzes: Tance z Gemera op. 51
  Suita pre veľký orchester
  29. 7.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťany, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Zimmer: Koncert pre husle a orchester, op. 15
  4. 5.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtech Gabriel (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Dezider Kardoš: Symfónia č. 2 'O rodnej zemi' op. 28
  23. 3.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b
  Päť variácií na vlastné témy pre veľký symfonický orchester
  20. 2.
  1954
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 6 E dur, op. 45
  "Pionierska"
  4. 5.
  1951
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: Tance z Pohronia, op. 43
  pre veľký orchester
  24. 5.
  1950
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 5
  9. 3.
  1950
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slávnostný symfonický koncert z príležitosti 3. výročia podpísania zmluvy o priateľstve a vzájomnej , Vládna budova, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Cikker: Ráno op. 24
  Symfonická báseň pre veľký orchester, 3. časť trilógie "O živote"
  3. 10.
  1947
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ľudovít Rajter: Dychové kvinteto č. 1 – Serenata
  1947 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dychové kvinteto orchestra Československého rozhlasu, Rudolf Šuster (fl), Peter Orth (ob), Rudolf Červenka (cl), Josef Dvořák (cr), Alfréd Lang (fg)
 • Ľudovít Rajter: Divertimento pre orchester
  1933 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ľudovít Rajter: Sláčikové kvarteto č. 2
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Ján Pragant (vn), Jozef Wagner (vl), Eduard Polák (vc)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ilja Zeljenka: Epilóg
  (pamiatke E. Špitza)
  27. 8.
  1983
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hudba v starom Krakove, Koncertná sála Krakovskej filharmónie, Krakov, PL
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Ľudovít Rajter (dir.)
  Prvé uvedenie mimo územia vtedajšieho Československa.
 • Alexander Moyzes: Koncert pre flautu a orchester op. 61
  29. 5.
  1967
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87a
  pre klavír a orchester
  25. 5.
  1965
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Praha, CZ
  INTERPRETI: Klára Havlíková (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
  10. 3.
  1959
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Gent, BE
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73
  18. 3.
  1948
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brno, CZ
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Brnenský rozhlasový orchester, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Alexander Moyzes: Symfónia č. 4 Es dur, op. 38
  pre veľký orchester
  6. 2.
  1948
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Varšava, PL
  INTERPRETI: Varšavská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ľudovít Rajter: Majáles (Pozsonyi Majális)
  Balet v 1 dejstve
  6. 12.
  1938
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Maďarská kráľovská opera, Budapešť , HU
  INTERPRETI: Jenő Kenessey (dir.), Gyula Harangozó (réžia)
 • Ľudovít Rajter: Dychové kvinteto č. 1 – Serenata
  1936 Prvé uvedenie v zahraničí
  Budapešť, HU
  INTERPRETI: Dychové kvinteto profesorov Vysokej hudobnej školy Ferenca Liszta
 • Ľudovít Rajter: Tavaszi muzsika
  1936 Prvé uvedenie v zahraničí
  Maďarský rozhlas, HU
  INTERPRETI: István Bertha (dir.)
 • Ľudovít Rajter: Sláčikové kvarteto č. 1 E dur
  30. 10.
  1930
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Viedeň, AT
  INTERPRETI: Wiener Streichquartett
 • Ľudovít Rajter: Sinfonietta (č. 1)
  17. 12.
  1928
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Akademietheater, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Symfonický orchester Vysokej hudobnej školy vo Viedni, Ľudovít Rajter (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Eugen Suchoň, Klára Havlíková, Ľudovít Rajter 1965 Eugen Suchoň, Klára Havlíková, Ľudovít Rajter

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák

Audio

 • Rajter, Ľudovít: Pastorálna suita
 • Cikker, Ján: Cantus filiorum op. 17  Gejza Zelenay (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Suchoň, Eugen: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b (Dve prelúdiá v starom slohu, č. 1)  Klára Havlíková (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Suchoň, Eugen: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65  Jan Markvart (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Suchoň, Eugen: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65 (záver)  Jan Markvart (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Suchoň, Eugen: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b (Intermezzá, č. 4)  Klára Havlíková (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 23. 04. 2018