Profil osobnosti

Foto: Filip Jaro Autor: Martin Vongrej

Filip Jaro

2. 3. 1986 Bratislava

www.spergerduo.sk

vážna hudba
kontrabas

Pôsobenie v: Sperger Duo

Bio

Bio

2002 – 2007
Konzervatórium v Bratislave (kontrabas – Zoltán Janikovič)
2008 - 2013
Akadémia umení v Banskej Bystrici (Ján Krigovský)
2003 – 2004
člen komorného združenia Johann Strauss Trio
od 2005
pravidelná sólová koncertná činnosť
od 2007
člen orchestra Opery SND (od 2008 zástupca vedúceho skupiny)
interpretačné kurzy:
Stuttgart (Thomas Lom), Brno (Miloslav Gajdoš, Miloslav Jelínek, Jiří Valenta, Jiří Hudec, Josef Niederhammer, Wolfgang Guttler, Cattalin Rottaru), Viedeň (Herbert Mayr)
 

Filip Jaro pôsobil vo viacerých medzinárodných orchestroch ako prvý kontrabasista, pod taktovkou popredných dirigentov ako Riccardo Mutti, Xavier Ricour, Aleš Podařil, Michael Millard, Nicolaus Harnoncourt, Ondrej Lenárd a i.

Pravidelne vystupuje aj ako sólista, účinkoval napr. so Symfonickým orchestrom Konzervatória na pôde Slovenskej filharmónie v Bratislave, s orchestrom Collegium Baroque a ď. Jeho sólový repertoár siaha od hudby baroka až po 20. storočie. Spolu s manželkou a klaviristkou Xéniou Jarovou účinkujú v komornom zoskupení Sperger Duo a každoročne usporadúvajú recitály a kontrabasové koncerty zamerané na propagáciu kontrabasu ako sólového nástroja.

Filip Jaro pravidelne spolupracuje s komornými telesami Mucha Quartet a Moyzesovo kvarteto.

Bibliografia

 • Godárová, Zuzana: Rozhovor s Filipom Jarom
  2017 In: www.bagoclassical.sk/rozhovor-s-filipom-jarom/
  2017
 • Miškovičová, Eva: Bass Fest 2016
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 40
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 3, s. 5
 • Šišková, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu
  2013 Hudobný život roč. XLV, 2013, č. 4, s. 3
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život 2012, č. 3, s. 8
 • Dohnalová, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe..
  2012 Hudobný život 2012, č. 10, s. 6
 • Kubandová, Janka: miniprofil : Filip Jaro
  2009 Hudobný život 2009, č. 11-12, s. 7
 • Ursínyová, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2016 Hudobný život 2016, č. 7 - 8, s. 10

Diskografia

 • Foto: Mucha Quartet, Filip Jaro : Ján Levoslav Bella, Antonín Dvořák MUCHA QUARTET, FILIP JARO : JÁN LEVOSLAV BELLA, ANTONÍN DVOŘÁK
  2017 CD – Diskant DK0170-2131
  1. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  2. Antonín Dvořák: Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, Op. 77
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Filip Jaro (cb)
  3. Antonín Dvořák: Nokturno H dur, op. 40
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Filip Jaro (cb)
 • Foto: Sperger Duo : Sonatas for Double Bass and Piano SPERGER DUO : SONATAS FOR DOUBLE BASS AND PIANO
  2016 CD – Diskant DK0166-2131
  1. Georg Friedrich Händel: Sonáta a mol
   Sperger Duo, Filip Jaro (cb), Xénia Jarová (pf)
  2. Johann Matthias Sperger: Sonáta D dur T. 39
   Sperger Duo, Filip Jaro (cb), Xénia Jarová (pf)
  3. Adolf Míšek: Sonáta e mol op. 6
   Sperger Duo, Filip Jaro (cb), Xénia Jarová (pf)
  4. Ľudovít Rajter: Sonatína pre kontrabas a klavír
   Sperger Duo, Filip Jaro (cb), Xénia Jarová (pf)
  5. Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír
   Sperger Duo, Filip Jaro (cb), Xénia Jarová (pf)

Ocenenia

 • Kontrabasová interpretačná súťaž Karla Ditters von Dittersdorfa, Banská Bystrica
  2011 - Čestné uznanie a Cena publika
 • Medzinárodná kontrabasová súťaž, Brno (CZ)
  2007 - 1. miesto
 • Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky
  2005 - 1. miesto

Fotogaléria

 • Foto: Sperger Duo 2016 Sperger Duo
  Sperger Duo

  Autor: Martin Vongrej


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 08. 2018