Profil osobnosti

Foto: Gustáv Beláček

Gustáv Beláček

28. 2. 1969 Zvolen

www.gustavbelacek.com

vážna hudba
bas

Bio

Bio

1983 - 1989
Konzervatórium v Bratislave (spev - Róbert Szücs)
1989 - 1993
VŠMU (spev - Eva Blahová)
1990 - 1997
majstrovské interpretačné kurzy (Peter Mikuláš, Peter Schreier, Sergej Kopčák, Carlo Bergonzi, Andrej Kucharský, Ileana Cotrubas, Helmuth Rilling, Wolfgang Schöne a i.)
-
pravidelný hosťujúci sólista Slovenskej a Českej filharmónie, Symfonického orchestra Českého rozhlasu a London Philharmonic Orchestra

Gustáv Beláček patrí k popredným predstaviteľom slovenského vokálneho umenia. V roku 1992 debutoval ako Leporello v Komornej opere v Prahe. Odvtedy vytvoril množstvo operných postáv na operných scénach doma a v zahraničí. Ako koncertný spevák účinkoval popri domácich telesách (napr. Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester B. Warchala) i s významnými európskymi a zámorskými orchestrami (napr. Drážďanská filharmónia, Orchestra de la Suisse romande, Orchester hl. mesta Prahy FOK, l´Orchestre National de France, New Jersey Symphony, San Francisco Symphony, Montreal Symphony, Cammerata New York atď.). Spolupracoval s poprednými dirigentskými osobnosťami ako napr. Sir Charles Mackerras, Serge Baudo, Seiji Ozawa, Jiří Bělohlávek, Libor Pešek a ď. Koncertoval napr. v Colegio National Buenos Aires (AR) a Nacional Teater Aula Magna Lisabon (PT). Realizoval nahrávky pre slovenskú, českú, maďarskú a francúzsku (TV Arte) televíziu a tiež pre Slovenský a Český rozhlas.

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • Vongrej, Ľudovít: Gustáv Beláček: Život s hudbou a históriou
  2019 In: www.operaslovakia.sk/gustav-belacek-zivot-s-hudbou-a-historiou/
  Opera Slovakia 2019
 • Blaho, Vladimír: Obyčajný Don Carlo?
  2019 In: www.operaslovakia.sk/obycajny-don-carlo/
  Opera Slovakia 2019
 • Ursínyová, Terézia: Repríza s novými hlasmi
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1 - 2, s. 41
 • Unger, Pavel: Eugen Suchoň : Piesňové cykly [recenzia CD]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1 - 2, s. 52
 • Červenka, Jozef: Verdiho Don Carlo v Opere SND – osudom vláčený smutný hrdina
  2018 In: www.operaslovakia.sk/verdiho-don-carlo-v-opere-snd-osudom-vlaceny-smutny-hrdina/
  Opera Slovakia 2018
 • Tichý, Stanislav: Bratislavské hudobné slávnosti : Košická filharmónia s nemeckou hviezdou
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 3-4
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina : Správa pre Slávika
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 13
 • redakcia: Nový festival komornej hudby v renesančnom kaštieli Kotešová pri Žiline
  2017 In: www.operaslovakia.sk/novy-festival-komornej-hudby-v-renesancnom-kastieli-kotesova-pri-ziline/
  Opera Slovakia 2017
 • redakcia: O nadvládě režisérů i o Jiřím Bělohlávkovi. Ptali jste se Gustáva Beláčka
  2017 In: www.operaplus.cz/nadvlade-reziseru-i-jirim-belohlavkovi-ptali-se-gustava-belacka/
  Opera Plus 2017
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 14
 • Mojžišová, Michaela: Figaro sem, Figaro tam
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 30 – 31
 • Dohnalová, Lýdia: Žilina : noblesa i rozmanitosť
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 5, s. 11
 • Dohnalová, Lýdia: Štyridsať rokov ŠKO Žilina
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 15
 • Horkay, Tamás: Štátna filharmónia Košice
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 10 – 11
 • Bayer, Robert: Mníchov : Nedotiahnutá vec
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 28
 • Hochel, Peter: Nová slovenská hudba 2012 : Orchestrálny koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 23
 • Horkay, Tomáš: Bratislavské hudobné slávnosti : Vyšehradský koncert
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 1-2, s. 12
 • Bubnáš, Juraj: Spravodajstvo, koncerty. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 3, s. 6
 • as : Florencia
  Úspech slovenského speváka [rozhovor]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 11-12, s. 45
 • Serečinová, Andrea: Gustáv Beláček : Byť pripravený... [rozhovor]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 1-2, s. 20 – 22
 • Červenka, Jozef: Vysoko nastavená latka Borisa Godunova
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 5, s. 16 – 17
 • Dohnalová, Lýdia: Spravodajstvo, koncerty : Štátny komorný orchester Žilina
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 7-8, s. 10
 • Šišková, Ingeborg: Recenzie : Klasika : Franz Liszt: Via crucis, Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 6, s. 30 – 31
 • Berger, Igor: Spravodajstvo, koncerty : Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 3, s. 8 – 9
 • Švolík, Jozef: S Jiřím Bělohlávkom chystám Beethovenovu omšu
  2004 (11. 8.) Pravda 2004 (11. 8.), s. 12
 • Unger, Pavel: Beláčkovo piesňové vyznanie
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 10, s. 14
 • Dohnalová, Lýdia: Gustáv Beláček - jeho cesty (nielen do Remeša) : ...cez Prahu do sveta..
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 10, s. 19 – 20
 • Malovec, Ján: Spev si vyžaduje celého človeka : pocit naplnenia po prepojení tela s dušou je úžasný
  1999 (1. 10.) Slovenská republika 1999 (1. 10.), č. 226, s. 8
 • Miniprofil HŽ: Gustáv Beláček : bas
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 6, s. 4 – 5
 • Palovčík, Michal: Večer piesní a árií
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 21, s. 6
 • Unger, Pavel: Beláčkov pohľad na Schuberta
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 7, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Z Kultúrneho leta : S vkusom a oduševnením
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 16, s. 6
 • Ivanová, Marta: Basové objavovanie Jolanty : Hovoríme s operným spevákom Gustávom Beláčkom
  1996 (26. 6.) Pravda 1996 (26. 6.), č. 148, s. 7
 • Jurík, Marián: Na dobrej ceste..
  1994 Hudobný život roč. 26, 1994, č. 23-24, s. 7
 • Mojžišová, Michaela: Nová slovenská dramma giocoso
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 4, s. 25
 • Mojžišová, Michaela: Valčuhovský večer
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 4, s. 3
 • Červenka, Jozef: Vec Konwitschny
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 26

Diskografia

 • Foto: Eugen Suchoň : Piesňové cykly EUGEN SUCHOŇ : PIESŇOVÉ CYKLY
  2018 CD – Hudobný fond
  1. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
   Jozef Benci (b), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49a
   Terézia Kružliaková (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Simona Šaturová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Pohľad do neznáma ESD 98b
   Pavol Bršlík (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Gustáv Beláček (b), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: Lalula LALULA
  2018 CD – Real Music House
  1. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Der Rabe Ralf
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Die beiden Esel
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Das Hemmed
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Das grosse Lalula
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Uspávanky
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Mutácie
   Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  8. Ilja Zeljenka: Sourire
   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Foto: Georgius Zrunek: Vianočná omša : Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční GEORGIUS ZRUNEK: VIANOČNÁ OMŠA : JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
  2015 CD – Diskant DK 0158-2131
  1. Georgius Zrunek: Vianočná omša
   Katarína Ďurdinová (s), Dominika Hanko-Šlahorová (s), Roman Bajzík (t), Robert Smiščík (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
  2. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
   Eva Šušková (s), Terézia Kružliaková (ms), Robert Smiščík (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Foto: Schubert – Gounod SCHUBERT – GOUNOD
  2011 CD – BR-KLASSIK 900114
  1. Franz Schubert: Messe Nr. 2 in G dur D 167
   Symfonický orchester Bavorského rozhlasu, Zbor Bavorského rozhlasu, Ľubica Orgonášová (s), Christian Elsner (t), Gustáv Beláček (b), Mariss Jansons (dir.)
  2. Charles Gounod: Cäcilienmesse
   Orchester Bavorského rozhlasu, Zbor Bavorského rozhlasu, Ľubica Orgonášová (s), Christian Elsner (t), Gustáv Beláček (b), Mariss Jansons (dir.)
 • Foto: Domenico Cimarosa: Requiem DOMENICO CIMAROSA: REQUIEM
  2010 CD – Naxos 8.572371
  1. Domenico Cimarosa: Requiem in G minor
   Adriana Kučerová (s), Terézia Kružliaková (ms), Ľudovít Ludha (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Marianna Gazdíková (org), Cappella Istropolitana, Kirk Trevor (dir.)
 • Foto: Bartók: Bluebeard's Castle BARTÓK: BLUEBEARD'S CASTLE
  2007 CD – Naxos 8.660928
  1. Béla Bartók: Bluebeard´s Castle, Op. 11
   Andrea Meláth (ms), Gustáv Beláček (b), Bournemouth Symphony Orchestra, Marin Alsop (dir.)
 • Foto: London Philharmonic Orchestra : Schubert, Janáček LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA : SCHUBERT, JANÁČEK
  2007 CD – LPO LPO-0029
  1. Franz Schubert: Symphony No. 8 in B minor, D. 759 'Unfinished'
   London Philharmonic Orchestra, Kurt Masur (dir.)
  2. Leoš Janáček: Mša Glagolskaja
   Zdena Kloubová (s), Karen Cargill (ms), Pavol Bršlík (t), Gustáv Beláček (b), David Goode (org), Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala (zbm.), London Philharmonic Orchestra, Kurt Masur (dir.)
 • Foto: Franz Liszt : Via crucis FRANZ LISZT : VIA CRUCIS
  2006 CD – AP projekt AP 0023-2-031
  1. Franz Liszt: Via crucis
   Jana Pastorková (s), Kamila Zajíčková (s), Branislav Kostka (dir.), Petra Noskaiová (ms), Peter Mikuláš (b), Gustáv Beláček (b), Igor Valentovič (b), Musica Vocalis, Stanislav Šurin (org)
  2. Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid
 • Foto: Dvořák: Tvrdé palice DVOŘÁK: TVRDÉ PALICE
  2004 CD – Supraphon SU 3765-2 631
  1. Antonín Dvořák: Tvrdé palice
   Zdena Kloubová (s), Jaroslav Březina (tenor), Jana Sýkorová (a), Gustáv Beláček (b), Roman Janál (br), Pražský filharmonický zbor, Jiří Bělohlávek (dir.)
 • Foto: Classical Music vol. 3 CLASSICAL MUSIC VOL. 3
  1994 CD – Opus OP 0007 2 131
  1. Manuel de Falla: 7 španielskych piesní
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  2. Oto Ferenczy: Tri poézie Stepana Ščipačeva – Poézia o záletnom vetre
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  3. Georges Bizet: Habanera z opery Carmen
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  4. Paul McCartney: Ária Nurse z Liverpoolského oratória
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  5. Andrew Lloyd Webber: Memory (z muzikálu Cats)
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ludwig van Beethoven: Päť piesní
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  7. Anton Rubinstein: alada "Pered voevodoy molea on stoit" na slová Turgeneva
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  8. Fiodor Keneman: Balada "Kak korol šiol na vojnu" na slová A. Koltonovského
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  9. D. Stolypin: "Dva velikana" na slová M. Lermontova
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  10. Jacques Ibert: Štyri piesne Don Quichotte pre bas na slová Ronsarda
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  11. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
 • Foto: MUSICA ACADEMICA MUSICA ACADEMICA
  1994 CD – Slovart Records SR-0006-2-131
  1. Fritz Kreisler: Recitatív a scherzo pre sólové husle
   Peter Šaray (vn)
  2. Franz Schubert: Tri piesne
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  3. Fryderyk Chopin: Nokturno E dur op. 62 č. 2
   Tomáš Nemec (pf)
  4. Franz Liszt: La Campanella
   Tomáš Nemec (pf)
  5. Georg Christoph Wagenseil: Concerto pre pozaunu a sláčikový orchester
   Albert Hrubovčák (tn), Mladí bratislavskí umelci, Anton Popovič (dir.)
  6. Luigi Arditi: The Dream of Home
   Ľubica Vargicová (s), Darina Lacková (pf)
  7. Henri Dutilleux: Sonatína pre flautu a klavír
   Tomáš Janošík (fl), Helena Gáfforová (pf)
  8. William Walton: Bagatela pre sólovú gitaru
   Miloš Tomašovič (gui)
  9. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Juraj Kováč (vc)

Ocenenia

 • Tribune International des Jeunes Interprèts (TIJI) UNESCO
  1998 - finalista
 • Medzinárodná operná súťaž v Siene – Rocca delle Màcie (IT)
  1994 - 3. cena
 • Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)
  1994 - 1. cena v 2. kategórii
 • Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)
  1993 - absolútny víťaz
 • Medzinárodná spevácka súťaž Hans Gabor Belvedere, Viedeň (AT)
  1993 - cena nemeckého časopisu Opernwelt
 • Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)
  1991 - 2. cena

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Mirko Krajči: Posolstvo Slova
  Symfónia pre tenor, bas a veľký orchester
  4. 7.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Ľudovít Ludha (t), Gustáv Beláček (b), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)
 • Jevgenij Iršai: Proglas
  Oratórium pre bas, soprán, miešaný zbor a orchester
  14. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Benedictus es, Domine
  Hymnus pre soprán, alt, tenor a bas sólo, miešaný zbor a sláčikový orchester
  20. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Denisa Šlepkovská (a), Jozef Kundlák (t), Gustáv Beláček (b), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Cappella Istropolitana, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Psalmus 84
  pre miešaný zbor, basbarytón sólo a sláčikový orchester
  25. 9.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Beláček (bbr), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Branislav Kostka (zbm.), Komorní sólisti Bratislava, Ewald Danel (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Aztécke piesne II
  pre bas, 4 bongá, flautu a violončelo
  16. 12.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Beláček (b), Marián Turner (fl), Ján Slávik (vc)
 • Ilja Zeljenka: Bátoryčka
  Operná smutnohra v dvoch dejstvách
  12. 10.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera Banská Bystrica, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Mária Tomanová (s), Eva Lucká (ms), Zoltán Vongrey (br), Peter Schneider (t), Šimon Svitok (br), Gustáv Beláček (br), Ján Vaculík (t), Božena Lenhardová (ms), Darina Kunková (a), Zbor Štátnej opery Banská Bystrica, Branislav Vargic (zbm.), Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Pavol Tužinský (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Zagar: E. Suchoň: Bačovské piesne
  15. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Invalidovňa, Paríž, FR
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Gustáv Beláček (b)
 • Peter Zagar: E. Suchoň: Tri piesne pre bas a orchester
  15. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Invalidovňa, Paríž, FR
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Gustáv Beláček (b)
 • Ilja Zeljenka: Aztécke piesne II
  pre bas, 4 bongá, flautu a violončelo
  25. 10.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ljubljana, SI
  INTERPRETI: Gustáv Beláček (b), Tomáš Janošík (fl), Michal Sťahel (vc)

Fotogaléria

 • Foto: Matiné v Mirbachovom paláci 2018-09-30 Matiné v Mirbachovom paláci
  Gustáv Beláček – basbarytón (Slovensko), Xénia Maskalíková – klavír (Slovensko)

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Dušan Godár


« späť na zoznam Aktualizované: 04. 03. 2019