Profil osobnosti

Foto: Marta Beňačková

Marta Beňačková

29. 8. 1953 Bratislava

vážna hudba
mezzosoprán
pedagóg – spev

Bio

Bio

1970 – 1976
Konzervatórium v Bratislave (klavír)
1976 – 1980
VŠMU v Bratislave (spev)
1980 – 1986
členka Slovenského filharmonického zboru

Spočiatku u Marty Beňačkovej dominoval koncertný spev so širokým repertoárom piesňovej, oratórnej aj vokálnej symfonickej literatúry od baroka až po súčasnosť (sólistka viacerých komorných súborov a orchestrov). V súčasnosti pravidelne spolupracuje s poprednými orchestrami ako Slovenská filharmónia, Česká filharmónia, Symfonický orchester Českého rozhlasu, Symfonický orchester hl. m. Prahy FOK a i., komornými telesami a významnými dirigentskými osobnosťami.

K jej najvýznamnejším operným postavám patria Ulrika (Maškarný bál), Azucena (Trubadúr), Orlando (Zúrivý Roland), Grófka (Piková dáma), Ježibaba (Rusalka), Stařenka Buryjovka a Kostelnička (Jej pastorkyňa). Hosťovala na operných scénach: Opera SND, ND Praha, ND Brno, Staatsoper Wien, Theatre Chatelet v Paríži a mnohé ďalšie operné domy v zahraničí (Japonsko, Španielsko, Taliansko).

Pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave a na JAMU v Brne (od 2007 docentka), kde vedie tiež medzinárodné interpretačné kurzy.

Bibliografia

 • Bubnáš, Juraj: Zeljenka v Pálffyho paláci
  2012 Hudobný život 2012, č. 11, s. 3
 • Slimáčková, Jana: Marta Beňačková: Člověk se musí stále vyvíjet
  2008 Harmonie 2008, č. 10
 • Kučerová, Alice: XII. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby
  2005 Hudební rozhledy roč. 58, 2005, č. 12, s. 7 – 8
 • Veber, Petr: Dvakrát Česká filharmonie pod taktovkou Zdeňka Mácala
  2005 Hudební rozhledy roč. 58, 2005, č. 12, s. 9
 • Blaho, Vladimír: Do opery SND sa vrátil maestro Verdi : V popredí Maškarného bálu stoja kvality hudobného naštudovania
  2004 Národná obroda 23.12. 2004, s. 8
 • Blaho, Vladimír: V komickej opere Dcéra pluku je spev nadovšetko
  2004 Národná obroda 25.3. 2004, s. 16
 • Bobriková, Zuzana: Všetci ľudia budú bratia - posolstvo hudobného génia znelo na úvod nového milénia : Marta Beňačková najprv nemala hlas, začínala študovať klavír
  2001 Košický denník Korzár 5. 1. 2001, s. 3
 • Palovčík, Michal: Koncerty v galérii
  2000 Literárny týždenník roč. 13, 2000, č. 22, s. 11
 • Ursínyová, Terézia: V hlbokom porozumení
  1993 Hudobný život 1993, č. 8, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Marta Beňačková a Moyzesovo kvarteto
  1992 Hudobný život 1992, č. 4, s. 4

Diskografia

 • Foto: Ján Cikker : Komorné a koncertantné diela JÁN CIKKER : KOMORNÉ A KONCERTANTNÉ DIELA
  2015 CD – Pavlík Records PA 0099-2-131
  1. Ján Cikker: Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Ján Cikker: Dve skladby pre mládež op. 27 – Mamička spieva
   František Pergler (pf)
  3. Ján Cikker: Desať uspávaniek na slová ľudovej piesne
   Marta Beňačková (a), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Ján Cikker: Dupák op. 31 č. 1
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  5. Ján Cikker: Domovina
   Korngold Quartet
  6. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Jordana Palovičová (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Foto: Ilja Zeljenka – String Quartets ILJA ZELJENKA – STRING QUARTETS
  2006 CD – Diskant DK 0098-2131
  1. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 7
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 6 'Zariekania'
   Marta Beňačková (ms), Moyzesovo kvarteto
  3. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 10
   Moyzesovo kvarteto
  4. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Dvořák: Stabat Mater DVOŘÁK: STABAT MATER
  1997 CD – Supraphon SU 3311-2 231
  1. Antonín Dvořák: Stabat mater
   Symfonický orchestr hl.m. Prahy (FOK), Eva Urbanová (s), Marta Beňačková (a), John Uhlenhopp (tenor), Peter Mikuláš (b), Pražský filharmonický sbor, Bambini di Praga, Jiří Bělohlávek (dir.)
 • Foto: JANÁČEK, L.: Osud JANÁČEK, L.: OSUD
  1995 CD – Orfeo C384951A
  1. Leoš Janáček: Osud
   Peter Straka (tenor), Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (ms), Štefan Margita (tenor), Peter Mikuláš (bas), Ivan Kusnjer (br), Pražský komorní sbor, Česká filharmonie, Gerd Albrecht (dir.)
 • Foto: Zomb, František Xaver ZOMB, FRANTIŠEK XAVER
  1995 CD – Opus 91 2373-2231
  1. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Missa brevis ex D, op. 23 č. 2
   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
  2. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Vesperae Cassovienses, op. 23 č. 1
   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: De profundis II DE PROFUNDIS II
  1993 CD – Hudobný fond SF 00142111
  1. Juraj Hatrík: Introspekcia
   Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13
   Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Katarína Hanzelová (org), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Slovenský Otčenáš
   Katarína Kmeťová (s), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)
  4. Miro Bázlik: Canticum 43
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: P. Petrus Peťko: Missa Ex G Jesuli Nati P. PETRUS PEŤKO: MISSA EX G JESULI NATI
  1993 CD – Trevak TREC TREC 4-0013
  1. P. Petrus Peťko: Missa ex G jesulati nati
   Pavol Mikula (s), Marta Beňačková (a), Lukáš Janiga (a), Richard Sporka (t), Peter Mikuláš (b), Schola Cantorum, Musica aeterna, Peter Zajíček (dir.)
 • Foto: Music from Maria Theresa Time MUSIC FROM MARIA THERESA TIME
  1991 CD – Opus 9123292131

  (P. Roškovský, P. Bajan, J. I. Danik, J. Matejovič, J. M. Sperger, G. Dettelbach)
  1. Kamila Zajíčková (s), Marta Beňačková (a), Ladislav Neshyba (b), Richard Sporka (t), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.), Peter Zajíček (umv.)
 • Foto: Joannes Patzelt: Castor et Pollux / Daniel Georg Speer: Musicalisch-türkischer Eulenspiegel JOANNES PATZELT: CASTOR ET POLLUX / DANIEL GEORG SPEER: MUSICALISCH-TÜRKISCHER EULENSPIEGEL
  1990 CD – Opus 93521719
  1. Joannes Patzelt: Castor et pollux
   Kamila Zajíčková (s), Jitka Sapara-Fischerová (a), Peter Oswald (tenor), Peter Mikuláš (b), Viktória Stracenská (s), Marta Beňačková (ms), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.)
  2. Daniel Georg Speer: Musicalisch-turlischer Eulenspiegel
   Peter Oswald (t), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.)
 • Foto: Antonín Dvořák: Moravian Duets, op. 20, 32, 38 ANTONÍN DVOŘÁK: MORAVIAN DUETS, OP. 20, 32, 38
  1972 CD – Opus 912359-2
  1. Antonín Dvořák:
   Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Marta Beňačková (a), Marian Lapšanský (pf)

Ocenenia

 • Cena Frica Kafendu
  2002 za reprezentáciu slovenského koncertného umenia
 • Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)
  1985 - 2. cena v 2. kategórii

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Egon Krák: Missa pro defunctis – requiem
  pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester
  11. 9.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská filharmónia, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Pressburg Singers, Marta Beňačková (ms), Marián Pavlovič (t), Jozef Benci (b), Jozef Chabroň (zbm.), Janka Rychlá (zbm.), Leoš Svárovský (dir.)
 • Peter Martinček van Grob: Sententiae sibi ipso
  Hudba pre vyšší hlas a sláčikové kvarteto (Sláčikové kvarteto č. 3)
  9. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Moyzesovo kvarteto
 • Ilja Zeljenka: Remedia amoris
  pre mezzosoprán, tenor a bas sólo, miešaný zbor, klavír a bicie
  29. 9.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Ján Vaculík (t), Vladimír Kubovčík (b), Marian Lapšanský (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, František Rek (bat), Ivan Marek (bat), Richard Mrázik (bat), Ladislav Krchlík (bat), Ladislav Holásek (dir.)
 • Juraj Beneš: Requiem
  11. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Slovenský rozhlas - Štúdio 1, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Brno, Brnenský filharmonický zbor, Richard Bernas (dir.), Iveta Matyášová (s), Marta Beňačková (ms), Igor Pasek (t), František Ďuriač (b)
 • Ladislav Holoubek: O mladosti, o matke... op. 44
  Cyklus piesní pre stredný hlas a klavír
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (ms), Ida Černecká (pf)
 • Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13
  pre zbor, orchester a organ
  27. 9.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Katarína Hanzelová (org), Komorné združenie, Pavol Procházka (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 6 'Zariekania'
  pre sláčikové kvarteto a alt
  5. 3.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Beňačková (a), Moyzesovo kvarteto
 • Jozef Grešák: Neprebudený
  8. 10.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Bárd (br), Alžbeta Režuchová Mrázová (s), Marta Beňačková (ms), Gita Abrahámová (s), Peter Oswald (t), Dagmar Pecková (ms), Anton Kúrňava (b), Jozef Konder (t), Ladislav Neshyba (b), Mária Eliášová (s), Jitka Zerhauová (ms), Beáta Limpárová (vf), Ivan Sokol (org), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  Koncertné uvedenie opery.


« späť na zoznam Aktualizované: 11. 04. 2017