Profil osobnosti

Foto: Krisztina Gyöpös

Krisztina Gyöpös

15. 5. 1993 Bratislava

vážna hudba
klavír

Bio

Bio

hre na klavíri sa venuje od svojich 7 rokov (prvé úspechy pod vedením Venceslavy Ilievskej) 
od 2006
mimoriadna žiačka Konzervatória v Bratislave (klavír - Peter Pažický)
2007 – 2009
Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, trieda mimoriadne nadaných detí (klavír – Imola Joó) – prijatá ako 14- ročná
2009 – 2012
prípravné štúdium na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a súčasne Konzervatórium v Bratislave
2012 – 2016
Hochschule für Musik und Theater Hamburg (klavír – Stepan Simonian, komorná hra – John Chen a Hila Karni)
od 2016
Hochschule für Musik Franza Liszta vo Weimare (klavír – Balázs Szokolay)

Koncerty a hudobné aktivity: 2008, 2009 - Collegium Hungaricum-Junge Talente; 2008 - Klavírny recitál na festivale „Hudobná jeseň v Rimavskej Sobote“; 2008 - Koncert pre Najvyšší Súdny Dvor vo Viedni - Justizpalast; 2009 - „Musik im Recht“ Justizpalast - Klavírny koncert J.Haydna D Dur so sprievodom Komorného orchestra F. Schmidta; 2009, 2010 - Sommerkonzert Bad Ischl; 2009 - Medzinárodný hudobný festival SPACE; 2009 - Momentum Musicum - klavírny recitál; 2008, 2009, 2010 - Medzinárodné klavírne kurzy a koncerty v Lassingu; 2010 - získala grant Nadácie Orange "Šanca pre talenty"; 2010 - „Musik im Recht“ Justizpalast - Klavírny koncert L.v.Beethovena c mol so sprievodom Komorného orchestra F. Schmidta; 2011 - Štúdio mladých (priamy prenos Rádia Devín); 2011 - Momentum Musicum - klavírny polorecitál; 2011 - Medzinárodné klavírne kurzy a koncerty v Lassingu; 2011 - Medzinárodné klavírne kurzy a koncert vo Viedni "Panmusica Austria"; 2011 - Sommerkonzert Bad Ischl; 2011 - Gala mladých umelcov u Zichyho; 2011 - Festival "Hudobné dni mesta Štúrovo"; 2011 - Jubilejný koncert s Komorným orchestrom F. Schmidta; 2012 - vystúpenie v Dvorane VŠMU v rámci podujatia Accentus Musicalis (workshop a čembalový koncert); 2012 - Koncert Laureátov Pražského konzervatória (vysielal Český rozhlas), Spoločný koncert žiakov univerzít vo Viedni a Mozartea v Salzburgu (z triedy Imoly Joó a Georga Steinschadena), Hudobné dni v Dunajskej Strede (spoluúčinkoval Dávid Hnat, gitara), Koncert žiakov Imoly Joó na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni

Mladú hudobníčku podporilo Hudobné centrum v rámci projektu Fórum mladých talentov.

Bibliografia

 • Pergler, František: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život 2010, č. 9, s. 4

Ocenenia

 • International Bachelor Piano Award, Düsseldorf (DE)
  2016 - mimoriadna cena: štipendium pre získanie magisterského štúdia na Internationale Musikakademie Anton Rubinstein/Conservatorio di Musica Giacomo Puccini in La Spezia
 • Deloitte Talent Awards, udelenie štipendia na štúdium v zahraničí
  2014
 • štipendium Nadácie Emílie Kováčovej
  2013 a 2015
 • Harmónia - Cena maďarskej hudby na Slovensku
  2012 - titul "Najlepší hudobník roka do 25 rokov"
 • Mladý klavír Pražské konzervatoře, Praha (ČR)
  2011 - laureát
 • Talenty Novej Európy, súťaž o získanie grantu Nadácie CEF a spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
  2010 a 2012 – 2015 - získala grant
 • štipendium z programu Šanca pre talenty Nadácie Orange
  2010 a 2011
 • International Piano Competition „Zlatko Grgošević“, Záhreb (HR)
  2010 - 1. miesto
 • Vienna International Piano Competition, Viedeň (AT)
  2010 - 1. miesto
 • Cena primátora mesta Bratislavy
  2005
 • Klavírna súťaž Pála Kadosu a Bélu Bartóka, Levice (SK)
  2005 - 1. cena a mimoriadna cena poroty
 • Hudobný festival Ivana Ballu - Klavírna Orava, Dolný Kubín (SK)
  2005 - 1. cena, absolútny víťaz a Cena ministra školstva
 • Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera, Košice (SK)
  2005 - 4. miesto
 • Mladí klaviristi, celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ
  2004 - 1.cena, absolútny víťaz


« späť na zoznam Aktualizované: 10. 04. 2018