Profil osobnosti

Foto: Zuzana Šabíková

Zuzana Šabíková

8. 6. 1998

vážna hudba
klavír

Bio

Bio

2005 - 2011
ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre (klavír - Mária Hroncová)
2011 - 2013
Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej, Nitra (Milan Pacovský)
od 2013
Súkromné konzervatórium v Nitre (Milan Pacovský)
majstrovský kurz Pabla Telleza z Argentíny

Mladého hudobníka podporilo Hudobné centrum v rámci projektu Fórum mladých talentov.

Bibliografia

 • Šišková, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 3
 • Štrbák, Marek: Úspechy mladej nitrianskej klaviristky
  2012 Hudobný život 2012, č. 3, s. 7
 • Pergler, František: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život 2010, č. 9, s. 4

Ocenenia

 • Medzinárodná smetanovská klavírna súťaž, Plzeň (CZ)
  2014 - 3. cena
 • Medzinárodná klavírna súťaž Millenium Piano, Bukurešť (RO)
  2013 - 1. miesto a Cena za interpretáciu skladby Johanna Sebastiana Bacha
 • Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera, Košice (SK)
  2013 - postup do 2. kola
 • Medzinárodná klavírna súťaž Millenium Piano, Bukurešť (RO)
  2010 - 1. miesto
 • Medzinárodná klavírna súťaž Amadeus, Brno (CZ)
  2010 - 1. cena v VI. kat., Absolútny víťaz a Koncert s brnenskou filharmóniou v sezóne 2010/2011
 • Nitrianska lutna, Nitra (SK)
  2010 - 1. miesto v 3. kat. a Laureát súťaže
 • "Chopin+...." Internationale Piano Competition, Budapešť (HU)
  2010 - 2. miesto v 1. karegórii
 • Medzinárodná klavírna súťaž Amadeus, Brno (CZ)
  2009 - 1. cena v 5. kategórii
 • Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera, Košice (SK)
  2009 - 1. cena v 1.kat., Cena prezidenta SR pre najúspešnejšieho účastníka zo Slovenska, Cena ČHF za najlepšie predvedenie skladby súčasného českého skladateľa
 • Mladí klaviristi, celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ
  2009 - 1. miesto v 4. kategórii
 • Concorso Pianistico Internazionale Mozart, Frascati, Rím (IT)
  2009 - 2. cena v kategórii C
 • Vienna International Piano Competition, Viedeň (AT)
  2009 - 3. miesto v kategórii A
 • International Piano Competition "Camillo Togni", Gussago-Brescia (IT)
  2009 - 1. miesto v kategórii B, absolútny víťaz ketgórie a Cena pre najlepšieho zahraničného účastníka
 • Nitrianska lutna, Nitra (SK)
  2008 - 1. cena v 1. kategórii a Cena poroty za vynikajúcu interpretáciu (komorná hra)
 • Hudobný festival Ivana Ballu - Klavírna Orava Kláry Havlíkovej, Dolný Kubín (SK)
  2008 - 1. cena v 1. kategórii
 • Mladí klaviristi, celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ
  2008 - 1. cena v 3. kategórii a Cena za najlepšie predvedenie skladby Eugena Suchoňa
 • Talenty Novej Európy, súťaž o získanie grantu Nadácie CEF a spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
  2008 - získala grant na kúpu klavíra
 • Hudobný festival Ivana Ballu - Klavírna Orava Kláry Havlíkovej, Dolný Kubín (SK)
  2007 - 1. cena v 2. kategórii (štvorručná hra)
 • Mladí klaviristi, celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ
  2007 - 1. cena v 2. kategórii a Cena za najlepsie predvedenie skladby z tvorby Irisz Széghyovej
 • Schneiderova Trnava, celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ
  2007 - 1. cena v 1. kategórii (štvorručná hra)


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 10. 2018