Profil osobnosti

Foto: Peter Zagar Autor: Peter Brenkus

Peter Zagar

21. 12. 1961 Bratislava

www.peterzagar.eu

vážna hudba
skladba, klavír

Pôsobenie v: Požoň sentimentál, VAPORI del CUORE, VENI ensemble

Bio

Bio

1977 – 1981
gymnázium, študoval hru na klavíri a súkromne kompozíciu u Víťazoslava Kubičku
1981 – 1986
VŠMU (kompozícia – Ivan Hrušovský)
1987 – 1992
hudobný režisér Slovenského rozhlasu v Bratislave
1992
šesťmesačný pobyt vo Francúzsku
1992 – 1994
redaktor v Slovenskej filharmónii
1993
stáž v štúdiách GRAME v Lyone
1994 – 1997
v slobodnom povolaní
1999 – 2000
štipendista ArtsLink vo Philadelphii
2000 – 2016
vedúci Oddelenia edičnej činnosti Hudobného centra v Bratislave

"Hudobný jazyk Zagarových skladieb charakterizuje snaha o syntézu tradičných kompozičných ideálov a novodobej výpovednej hodnoty. Svoje kompozičné východiská, ktoré často pochádzajú z diel starších štýlových období, podrobuje transformáciám, pričom výsledkom uplatnenia tejto „dvojitej logiky“ býva dielo, ktoré možno chápať ako novodobý komentár k jestvujúcej stabilizovanej kultúrnej hodnote. Toto východisko pritom môže tvoriť minimalistický tvar (Hudba k videu), brahmsovský koncept komornej hudby (Trio pre violu, violončelo a klavír) či tradičná podoba kresťanskej hudobnej kultúry (Stabat mater; Pater noster; Apocalypsis Iohannis). Zagarove skladby pritom nestavajú do popredia princípy polyštylistiky, ale skôr syntetický zámer premosťujúci pôvodné rozporné východiská."

(GODÁR, Vladimír: Peter Zagar. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 287.)

 

Diela

 • opera
 • Rozprávka o šťastnom konci

  2019 TEXT: Daniel Hevier, Svetozár Sprušanský
  RÉŽIA: Svetozár Sprušanský
  POSTAVY: Júlia, Martin, Belladona, Juliana, Tichomír, Zita, Zora, Zlata, Valerián, Koloman, Mária
 • balet
 • Sen noci svätojánskej

  2005 100'
  TEXT: Etienne Frey podľa Shakespeara
  RÉŽIA: Etienne Frey
  OBSADENIE: orch.
 • The Tempest

  dve skladby ku choreografiám
  2014 50’
  RÉŽIA: Jozef Vlk
  OBSADENIE: C
 • muzikál
 • Veveričky

  2007 TEXT: Ján Uličiansky
 • iné javiskové
 • Návšteva.

  Hudba k choreografii: Zuzana Hájková
  1994 60’
  OBSADENIE: C
 • Though I closed myself as fingers.

  Hudba ku choreografii: Willi Dorner, Marta Poláková
  1996 25'
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Šachmat

  Hudba ku choreografii: Zuzana Hájková
  2002 60’
  OBSADENIE: C
 • orchester
 • Chorál s variáciami

  2010 12
  OBSADENIE: orch
 • Monolit

  Orchestrálny obraz
  2018 13'
  OBSADENIE: orch: flp, 3fl, 3ob, ci, 3cl, clb, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi
 • Predohra k Rossiniho opere Hodvábny rebrík

  2018 OBSADENIE: orch
 • symfonický orchester
 • Koncert pre orchester

  1986 22'
  OBSADENIE: orch
 • Bozkali sa a plakali…

  1994 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, gc, archi
 • Nokturno

  2012 10'
  OBSADENIE: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2trb,2trbn, tu, ar, gc, tp, archi
 • komorný orchester
 • Ouvertura giocosa

  1985 7'
  OBSADENIE: archi
 • Hudba

  pre 2 flauty, 2 klarinety, 2 fagoty, sláčikové nástroje (a magnetofónový pás)
  1988 8'
  OBSADENIE: 2fl, 2cl, 2fg, archi, mg adlib
 • Štyri skladby

  1993 14'
  VYDAVATEĽ: EB
  OBSADENIE: archi
 • Dies irae

  1998 8'
  OBSADENIE: archi, cmb
 • Jednoduché odpovede na jednoduché otázky

  1999 8'
  OBSADENIE: orch: fl, cl, fg, tr, tn, ac, tp, pf, archi
 • Tanec

  1999 8'
  OBSADENIE: archi
 • Air Pollution

  2000 OBSADENIE: archi
 • Blumentálsky tanec č. 4

  2003 OBSADENIE: archi
 • Blumentálsky tanec č. 5

  2004 OBSADENIE: archi
 • Adonisov zrod

  2005 OBSADENIE: archi
 • Michalova Madona

  2006 5’
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Zo Slovníka nejasných žiaľov

  pre hlas a orchester
  2017 TEXT: John Koenig
  OBSADENIE: v, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Apocalypsis Iohannis

  pre soprán, mezzosoprán, miešaný zbor a sláčikové nástroje
  1997 25'
  TEXT: Zjavenie Sv. Jána
  OBSADENIE: s, ms, CM, archi
  Ikona audio
 • zbor a orchester
 • Magnificat

  2001 17'
  TEXT: lat.
  OBSADENIE: CM, archi
 • Os Justi

  2018 OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Prelúdium, rondo a allegro

  pre violončelo a orchester
  2001–2008 30'
  OBSADENIE: vc, orch
 • komorné
 • Balada s kódou (Lístoček z brezy)

  1994
 • Bratislavské kyrie

  2002 OBSADENIE: spk, fl, vn, ac, pf
 • inštrumentálne komorné diela
 • Otázky

  2009
 • Prízrak

  hudba k tanečnému predstaveniu Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici
  2018
 • sólový nástroj
 • Dve skladby pre akordeón

  1997 7'
  OBSADENIE: ac
 • Mata Hari

  1997/2002 2'
  OBSADENIE: ac
 • Introdukcia a prelúdium

  2000 5'
  OBSADENIE: vc
 • Smútočný spev

  2001 OBSADENIE: ac
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Poetická suita

  1983 14'
  OBSADENIE: pf
 • Rapsódia

  1985 8'
  OBSADENIE: pf
 • Une poire supplémentaire

  1995 VYDAVATEĽ: ISCM Slovenská sekcia
  OBSADENIE: pf
 • Blumentálsky tanec č. 3

  2000 1'
  VYDAVATEĽ: Trištvrte revue
  OBSADENIE: pf
 • Intermezzo

  2011 4'
  OBSADENIE: pf
 • Prelúdium

  2011 3'
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Prelúdium

  2000 3'
  OBSADENIE: org
 • Intrada

  2018 OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Pre flautu a basovú gitaru

  1988 7'
  OBSADENIE: fl, bgui
 • Blumentálsky tanec č. 1

  1999 8'
  OBSADENIE: ac, bat
 • Tanec

  1999, rev. 2000 8'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Duetto con codetta

  2005 OBSADENIE: 2vc
 • Dominantný akord

  pre violončelo a akordeón
  2016 OBSADENIE: vc, ac
 • tri nástroje
 • Trio

  1993 8'
  VYDAVATEĽ: PT
  OBSADENIE: vl/cl, vc, pf
 • Jesenná pieseň

  pre klavírne trio
  2010 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Pieseň pre Emőke

  2013 6'
  OBSADENIE: fl, cl, pf
 • štyri nástroje
 • Krajina obyčají

  1995 4'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Čakal som Ťa v Carltone…

  Charakteristický kus
  1996 4'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Februárová suita

  (úprava scénickej hudby Pytačky, Medveď)
  1998 8'
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Vážna hudba

  2000 3'
  OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Tao

  2001 OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Valčík na rozlúčku

  2003 OBSADENIE: fl, vn, ac, pf
 • Con passione

  2004 OBSADENIE: vn, ac, pf, cb
 • sláčikové kvarteto
 • Ešte veľa škvŕn a prázdnoty…

  1988 8'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto

  1995 8'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Etuda I

  2005 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Intermezzo

  2011 4'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Kvinteto

  1996–1998 8'
  VYDAVATEĽ: Scriptorium Musicum / Music forum
  OBSADENIE: tr/cl, vn, elgui/vl, vc, pf
 • Decembrová suita

  1997 5'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, cl, vn, ac, pf
 • Blumentálsky tanec č. 2

  1999 8'
  OBSADENIE: cl, vn, vl, vc, pf
 • Etuda II

  2006 5'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, bat
 • Prelúdium pre kvinteto priečnych fláut

  2009 5’
  OBSADENIE: 5fl
 • deväť nástrojov
 • Struny, kladivká, paličky

  2008 10’
  OBSADENIE: 2pf, 2bat, 3tn, tu, ac
 • 10–15 nástrojov
 • Hudba k videu

  pre 10 nástrojov
  1990 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl, cl, fg, pf, 4vn, vl, vc
 • V kruhu

  pre 15 sláčikových nástrojov
  2015 OBSADENIE: archi
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Snívali sa mi ruky tvoje…

  Cyklus 3 lyrických piesní pre soprán, flautu a klavír na básne M. Haľamovej, V. Beniaka a M. Rúfusa
  1984 14'
  TEXT: Maša Haľamová, Valentín Beniak, Milan Rúfus
  OBSADENIE: s, fl, pf
 • Štyri židovské ľudové piesne

  pre bas, husle, akordeón, kontrabas a klavír
  2006 2006, rev. 2014, 11'
  OBSADENIE: b, vn, ac, cb, pf
 • Rozbitý tvar

  2009 TEXT: Ján Boleslav Kladivo
 • V rozpakoch

  2009 TEXT: Ján Boleslav Kladivo
 • Veni, Emmanuel

  2009 4’
  OBSADENIE: s, a, b, 2vn, 2vl, cb
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Biela cestička

  1987 5'
  TEXT: Salomeja Nerisová
  OBSADENIE: s, pf
 • inštruktívne
 • Pre Soničku

  Dve skladbičky pre mladých klaviristov
  1989 4'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Moto perpetuo

  pre klavír
  2015 OBSADENIE: pf
 • hudba pre divadlo
 • Eo ipso

  1994 15'
  TEXT: Blahoslav Uhlár a kol.
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Pytačky, Medveď

  1998 TEXT: Anton Pavlovič Čechov
  OBSADENIE: fl, vn, cl, ac
 • Svadba

  2001 TEXT: Bertold Brecht
  OBSADENIE: vv, elgui, bgui, sth, dr
 • Mariša

  2003 OBSADENIE: CM, 2tr, cr, tn, tu
 • Bezkyslíkovce

  2004 OBSADENIE: fl, vc, te, ac, pf
 • Svätenie jari

  Tanečná fantázia o odvahe žiť
  2005 OBSADENIE: orch
 • Kráľ sa zabáva

  2007 TEXT: Jana Beňová
 • Kocúr na kolieskových korčuliach

  2008 TEXT: Ján Uličiansky
 • Štyria škriatkovia a víla

  2010 TEXT: Ján Uličiansky
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Melódie z Barce

  1989 OBSADENIE: folkb
 • Skoro ráno

  1989 4’
  OBSADENIE: CMa, archi
 • transkripcie
 • Borodin: Introdukcia

  z Poloveckých tancov
  2004 VYDAVATEĽ: HC
  OBSADENIE: 2vn (fl, vn), pf
 • Brahms: Andante

  zo Sonáty f mol op. 5
  2004 VYDAVATEĽ: HC
  OBSADENIE: 2vn, pf
 • Caldara: Sebben, crudele

  2004 VYDAVATEĽ: HC
  OBSADENIE: 2vn, pf
 • Fauré: In paradisum

  z Rekviem
  2004 VYDAVATEĽ: HC
  OBSADENIE: 2vn (fl, vn), vc, pf
 • Joplin: Solace

  2004 VYDAVATEĽ: HC
  OBSADENIE: 2vn, pf
 • Mozart: Ariette

  z opery Figarova svadba
  2004 VYDAVATEĽ: HC
  OBSADENIE: 2vn (fl, vn), pf
 • Mozart: Terzettino

  z opery Così fan tutte
  2004 VYDAVATEĽ: HC
  OBSADENIE: 2vn (2fl), pf
 • Musorgskij: Starý hrad

  z cyklu Obrázky z výstavy
  2004 VYDAVATEĽ: HC
  OBSADENIE: 2vn, pf
 • Pergolesi?: Se tu m’ami

  2004 VYDAVATEĽ: HC
  OBSADENIE: 2vn, pf
 • Purcell: When I am laid

  z opery Dido a Aeneas
  2004 VYDAVATEĽ: HC
  OBSADENIE: 2vn (fl, vn), pf
 • Ravel: Pavana pre mŕtvu infantku

  2004 VYDAVATEĽ: HC
  OBSADENIE: 2vn (fl, vn), pf
 • Vivaldi: Largo

  z Koncertu op. 8 č. 4
  2004 VYDAVATEĽ: HC
  OBSADENIE: 2vn, pf
 • E. Suchoň: Bačovské piesne

  2008 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: br, archi
 • E. Suchoň: Nox et solitudo

  2008 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: v, archi
 • E. Suchoň: Tri piesne pre bas a orchester

  2008 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: b, archi
 • iné úpravy
 • Dva tance

  (zo zbierky Tabulatura Vietoris)
  1990 OBSADENIE: lut, archi
 • Narodil sa Kristus Pán

  slovenské koledy
  1991 OBSADENIE: s, t, CM, org, 2cl, ar, pf, cel, 2vn, vl, vc
 • Ave Maria

  slovenské mariánske piesne
  1992 OBSADENIE: s, t, CM, org, ar, ob, cl, vn, vc, pf
 • miešaný zbor
 • Stabat mater

  pre soprán, alt, tenor, barytón a bas a cappella
  1988 TEXT: lat.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Ave Maria

  per coro
  1990 OBSADENIE: CM
 • Až zapomene…

  1991 5'
  TEXT: Jan Skácel
  OBSADENIE: CM
 • Žalm 131

  1998 4'
  TEXT: lat.
  OBSADENIE: CM
 • Love in a Life

  pre miešaný zbor
  2000 5'
  TEXT: Robert Browning
  OBSADENIE: CM
 • Uspávanka pre Titániu

  2005 5’
  TEXT: William Shakespeare
 • Tri vianočné nápevy (uspávanky)

  zo zbierky Andreja Kmeťa
  2007 TEXT: ľudový
  OBSADENIE: CM
 • zbor a nástroje
 • Hudba k pašiám

  1990 10'
  TEXT: lat.
  OBSADENIE: CM, org
 • Pater noster

  pre miešaný zbor a organ
  1995 4'
  TEXT: lat.
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM, org
 • Dve sakrálne piesne

  pre dievčenský zbor, harfu/organ/klavír a violončelo
  1999 7'
  TEXT: lat.
  OBSADENIE: CB/CF, ar/org/pf, vc
 • Antifóna na sviatok sv. Cecílie

  2011 2
  OBSADENIE: CB, org
 • zbor a klavír
 • Pán valčík

  1988 4'
  TEXT: Nataša Djubeková
  OBSADENIE: CB/CF, pf
 • elektroakustické
 • Sen

  1985 5' 29''
  OBSADENIE: C
 • Salve me

  1989 12'
  OBSADENIE: C
 • Hudba zo štúdia

  1991 8' 38''
  OBSADENIE: C+(pf)
 • Hudba pre Paľa Macha

  2007 5'
  OBSADENIE: C
 • hudba pre rozhlas
 • Epopeja

  1997 30’
  TEXT: Tomáš Horváth
  OBSADENIE: C
 • Janko Pipora

  1998 TEXT: Ján Uličiansky
  OBSADENIE: fl, vn, vl, vc, ac, pf, cel
 • hudba k filmu
 • Dúhenka

  2000 74'
  RÉŽIA: Branislav Mišík
  OBSADENIE: archi
 • Cez prah

  2001 5'
  RÉŽIA: Róbert Šveda
  OBSADENIE: 2fl, fla
 • Kauza Cervanová

  2013 90'
  RÉŽIA: Robert Kirchhoff
  OBSADENIE: C+(4vc)

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90
  2010 Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 162–163
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles
  2002 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002, s. 57, 67–68
 • GODÁR, Vladimír: Peter Zagar [heslo]
  1998 100 slovenských skladateľov (ed. M. Jurík, P. Zagar), Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 287–289
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 321
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia
  Monolit
  2020 Hudobný život roč. 52, 2020, č. 3, s. 7
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Slovenská variácia na Čarovnú flautu
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 33
 • KOLÁŘ, Róbert: Melos-Étos 2019: 30 rokov po Novembri...
  Festival, ktorý založil Ilja
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 20-21
 • HUDEC, Marek: Splnäný zäm: Industria plaču a rituálneho zabúdania
  2019 Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, Bratislava roč. 21, 2019, č. 78
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Šťastná rodinná opera
  2019 In: operaslovakia.sk/stastna-rodinna-opera/
  Operaslovakia 2019
 • Sezóna 2018/2019 v slovenských operných divadlách pohľadom šiestich kritikov
  2019 In: operaslovakia.sk/sezona-2018-2019-v-slovenskych-opernych-divadlach-pohladom-siestich-kritikov/
  Operaslovakia 2019
 • POLAKOVIČOVÁ,Viera: Rozprávka o šťastnom konci v SND
  2019 In: vierapolakovicova.blog.sme.sk/c/507961/rozpravka-o-stastnom-konci-v-snd.html
  SME 2019
 • GAHÉROVÁ, Vladimíra: O rozprávkový koniec treba bojovať. Aj v opere pre deti
  2019 In: kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/510188-aj-stastny-koniec-si-treba-zasluzit/
  Pravda - Kultúra 2019
 • ALEXOVÁ, Jana: Zabudnite na playbacky, tu sa spieva naozaj. SND pozýva na rodinnú operu
  2019 In: kultura.sme.sk/c/22112617/nie-je-to-spievankovo-ale-ani-nepristupna-opera-snd-uci-deti-pocuvat-prirodzeny-zvuk.html
  2019
 • VONGREJ, Ľudovít: S Petrom Zagarom nielen o Rozprávke o šťastnom konci
  2019 In: operaslovakia.sk/s-petrom-zagarom-nielen-o-rozpravke-o-stastnom-konci/
  Operaslovakia 2019
 • BENDIK, Martin: Rozprávka o šťastnom konci
  2019 In: www.snd.sk/rozpravka-o-stastnom-konci?fbclid=iwar0blmezwwargyppzhb3p6nsz7nthxz-ffyly6-mlxjjqh7y80owm9bmjbk
  SND 2019
 • Rozprávka o šťastnom konci v Opere SND
  2019 In: mojakultura.sk/rozpravka-o-stastnom-konci-v-opere-snd/
  Moja Kultúra 2019
 • UNGER, Pavel: Šťastné konce sú z rozprávok. Realita v Opere SND je iná
  2019 In: kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/510447-stastne-konce-su-z-rozpravok-realita-v-opere-snd-je-ina/
  Pravda - Kultúra 2019
 • BLEHA, Peter: Premiéra novej detskej rozprávkovej opery v SND
  2019 In: dennikn.sk/blog/1454391/premiera-detskej-rozpravkovej-opery-v-snd/
  2019
 • HEVIER, Daniel: Pozvánka na dobrodružný aj vtipný, romantický aj zábavný výlet
  2019 In: www.snd.sk/pozvanka-na-dobrodruzny-aj-vtipny-romanticky-aj-zabavny-vylet
  SND 2019
 • VONGREJ, Ľudovít: Opera SND uvádza svetovú premiéru Rozprávky o šťastnom konci
  2019 In: operaslovakia.sk/opera-snd-uvadza-svetovu-premieru-rozpravky-o-stastnom-konci/
  Operaslovakia 2019
 • TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2018
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 20 – 21
 • FORDINÁLOVÁ, Ľubica: SLOVAK SOUNDS prezentuje HTF aj súčasnú slovenskú hudbu
  2018 TEMPO, časopis HTF VŠMU roč. 15, 2018, č. 3-4, s. 24-25
 • UNGER, Pavol: Rossini ako rodinná seansa v salóne paláca
  2018 In: www.operaslovakia.sk/rossini-ako-rodinna-seansa-v-salone-palaca/
  Opera Slovakia 2018
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  Sólo pre akordeón a violončelo
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 36
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 11
 • CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby
  17. ročník, 29.–31. júla, Banská Štiavnica, Sv. Anton, Pekná hudba o. z.
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 18
 • GAHÉROVÁ, Vladimíra: Aj pekná hudba má svoj festival. V Banskej Štiavnici
  2016 In: www.kultura.pravda.sk/hudba/clanok/400374-aj-pekna-hudba-ma-svoj-festival-v-banskej-stiavnici
  Pravda 2016
 • KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 6
 • BURGROVÁ, Katarína: Košická hudobná jar 2016
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 6
 • HUDEC, Marek: Ospalý pohyb : Pocit bezmocnosti je dnes rovnaký ako v socializme
  2015 SME roč. 23, 2015, č. 119 (26. 5.), s. 13
 • BUBNÁŠ, Juraj: Allegretto Žilina 2015
  Bergs, Barragán a Sinfonietta Bratislava
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 5–6
 • NOTA, Lenka: Čtvrtstoletí hudebního festivalu Allegretto Žilina
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 5, s. 6–7
 • ZAGORSKI, Katarína: V Balete Národného divadla sa odohrala dôležitá búrka
  2014 SME roč. 22, 2014, č. 125 (2. 6.), s. 14
 • ULIČIANSKA, Zuzana: Búrka príde trikrát. Vždy iná
  2014 SME roč. 22, 2014, č. 122 (29. 5.), s. 17
 • KATINA, Peter: Konvergencie Košice 2013: Fándly, Hilliard aj novozélandská exotika...
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 10
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Melos-Étos 2013
  V znamení zvukových výbojov
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 18
 • URDOVÁ, Sylvia: Konvergencie 2013
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 5
 • BURLAS, Martin: Od haiku k Mahlerovi
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 41–43
 • MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 5
 • KOLÁŘ, Robert: Boris Lenko : Homo harmonicus [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 5, s. 35
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 5, s. 7
 • LINDTNEROVÁ, Jana: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 3
 • BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 10
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 8
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 10
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
  2006 Tempo 2006, č. 2, s. 30–32
 • MEDVECOVÁ, Dobroslava: Písať vážnu hudbu je samotárska činnosť
  2006 Sme (Víkend) 2006, č. 17, s. 27
 • BÁLIK, Peter: Napriek všetkému je to dobrá tradícia
  2002 (26. 9.) Sme 2002 (26. 9.)
 • PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Orchester – čo s ním?
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 1–2, s. 40–41
 • LESAN, M.: Zmysel tvorby aj v čiastočnej izolácii
  1998 Práca 1998, č. 266, s. 9
 • SMETANOVÁ, Oľga: Čo sa stalo s hudbou na konci 20. storočia?
  1997 Hudobný život roč. 29, 1997, č. 21, s. 3
 • BALÁZSHÁZYOVÁ, Z: Rozhovory o hudbe a o inom…
  1997 Dotyky 1997, č. 9–10, s. 22–23
 • FELLEGI, Pavol: K premiére
  Filharmonické listy 1994
 • Recenzie
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom
  Pavlík Records 2019
  2020 Hudobný život roč. 52, 2020, č. 3, s. 38
 • Personálna bibliografia
 • Johannes Brahms : Sonáty pre husle a klavír [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 56
 • Meredith Monk Piano Songs [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 9, s. 36
 • Bergerovo literárne memento
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 6
 • Typornamento [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 36
 • Arvo Pärt : Adam's Lament [recenzia CD]
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 36
 • O dejinách hudby hovoríme klamlivo... [rozhovor s Leonom Botsteinom]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 6
 • Heiner Goebbels : Landschaft mit entfernten Verwandten [recenzia CD]
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 3-4, s. 52
 • Chat Noir – dialóg s D. Matejom
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 11–12, s. 36–37
 • Hudba, ktorá sa vznáša vo vzduchu... [rozhovor s E. Villaumom]
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 10, s. 13–15
 • Arnold Schönberg – duchovný vodca ako rozporuplná osobnosť. K 50. výročiu úmrtia skladateľa
  2001 Hudobný život 2001, č. 9, s. 34–36
 • Videoklip – obchádza tu duch romantizmu?
  1998 Slovenská hudba 1998, č. 4, s. 507–511
 • Žalmové kantáty Eugena Suchoňa a Zoltána Kodálya
  1998 Slovenská hudba 1998, č. 1–2, s. 73–81
 • PIAČEK, Marek – ZAGAR, Peter: Malomestský komorný orchester Požoň sentimentál
  1997 Súčasná hudba medzi východom a západom, zborník 4. medzinárodného sympózia v rámci Melos-Étos ‘97, Bratislava 1997
 • Bratislava’s Evenings of New Music
  1996 World New Music Magazine 1996, č. 6, s. 40–42
 • Marginálie k hudbe J. Tavenera
  1995 Slovenská hudba 1995, č. 1, s. 92–94
 • Arvo Pärt a jeho vidina ticha
  1991 Slovenská hudba 1991, č. 2–3, s. 230–235

Diskografia

 • Foto: Industria plaču a rituálneho zabúdania INDUSTRIA PLAČU A RITUÁLNEHO ZABÚDANIA
  2018 CD – Real Music House
  1. splnäný zäm: Rodiny
   Martin Burlas, Martin Karvaš, Peter Zagar
  2. splnäný zäm: Malé oči
   Martin Burlas, Martin Karvaš, Peter Zagar
  3. splnäný zäm: Nemusíš chodiť
   Martin Burlas, Martin Karvaš, Peter Zagar
  4. splnäný zäm: Some Here
   Martin Burlas, Martin Karvaš, Peter Zagar
  5. splnäný zäm: Svinstvo
   Martin Burlas, Martin Karvaš, Peter Zagar
  6. splnäný zäm: Zatmenie
   Martin Burlas, Martin Karvaš, Peter Zagar
  7. splnäný zäm: Your Language
   Martin Burlas, Martin Karvaš, Peter Zagar
  8. splnäný zäm: Zmar
   Martin Burlas, Martin Karvaš, Peter Zagar
  9. splnäný zäm: Happy Hour
   Martin Burlas, Martin Karvaš, Peter Zagar
  10. splnäný zäm: Krištáľová Noc
   Martin Burlas, Martin Karvaš, Peter Zagar
  11. splnäný zäm: Vetrík
   Martin Burlas, Martin Karvaš, Peter Zagar
  12. splnäný zäm: Vždy som sa ťa bála
   Martin Burlas, Martin Karvaš, Peter Zagar
 • Foto: DON@U.COM : UNPREDICTABLE STANDARDS DON@U.COM : UNPREDICTABLE STANDARDS
  2014 CD – Mediálny inštitút MI 012014
  1. Daniel Matej / don@au.com: Softly
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  2. Daniel Matej / don@au.com: Smile
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  3. Martin Siewert / don@au.com: Grace
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Andrej Šeban (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  4. Juun / don@au.com: Chelsea
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Andrej Šeban (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  5. Fabian Pollack / don@au.com: Besame
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Andrej Šeban (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  6. Daniel Matej / don@au.com: Tender
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
  7. don@au.com: Unpredictable
   don@u.com, Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Fabian Pollack (elgui), Martin Siewert (elgui, C*), Juun (pf), Bernhard Breuer (dr), Roman Laščiak (zvukový design)
 • Foto: Elena Letňanová Plays Works by Slovak Composers ELENA LETŇANOVÁ PLAYS WORKS BY SLOVAK COMPOSERS
  2014 CD – Hudobný fond SF 00792131
  1. Roman Berger: Soft November Music
   Elena Letňanová (pf)
  2. Miro Bázlik: Šesť epigramov
   Elena Letňanová (pf)
  3. Juraj Beneš: Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do
   Elena Letňanová (pf)
  4. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 3
   Elena Letňanová (pf)
  5. Tomáš Boroš: Tri reflexie
   Elena Letňanová (pf)
  6. Iris Szeghy: Bolero-Blues
   Elena Letňanová (pf)
 • Foto: Boris Lenko – HOMO HARMONICUS BORIS LENKO – HOMO HARMONICUS
  2011 CD – Pavlík Records PA 0089-2-131
  1. Peter Zagar: Mata Hari
   Boris Lenko (ac)
  2. Boris Lenko: Juta
   Boris Lenko (ac)
  3. Peter Zagar: Smútočný spev
   Boris Lenko (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Tri staršie tance
   Boris Lenko (ac)
  5. Boris Lenko: Theme +
   Boris Lenko (ac)
  6. György Ligeti: Musica ricercata
   Boris Lenko (ac)
  7. Jürgen Ganzer: „rȇve de jour“
   Boris Lenko (ac)
  8. Ole Schmidt: Toccata No. 2
   Boris Lenko (ac)
 • Foto: VAPORI DEL CUORE – Possible Stories VAPORI DEL CUORE – POSSIBLE STORIES
  2011 CD – Divis-Slovakia R128 0004-2-131
  1. Franz Schubert/Chris Newman: Morgengruss
   Chris Newman (v), Ronald Šebesta (clb), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (pf), Daniel Matej (dr), Roman Laščiak (sde)
  2. Daniel Matej: p@ges [from] ch@rnolds
   Daan Vandewalle (pf), Marek Piaček (fl, C*), Boris Lenko (ac), Ľubomír Burgr (vn), Peter Zagar (sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj), Roman Laščiak (sde)
  3. Marek Piaček: Corrado
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Petr Michoněk (vc), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (sth), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
  4. Daniel Matej: Possible Stories (...and Other Stories)
   Ingrid Hrubaničová (v), Marek Piaček (fl, C*), Ronald Šebesta (cl, clb), Peter Zagar (pf, sth), Petr Michoněk (vc), Daniel Matej (v, gng), Róbert Jurčo (ac), Martin Burlas (elgui), David Dramm (v, elgui), Daniel Baláž (dr), Roman Laščiak (sde)
 • Foto: Požoň sentimentál : Minimal POŽOŇ SENTIMENTÁL : MINIMAL
  2010 CD – AZYL Music R266-0015-0-131
  1. Marek Piaček: Shambala Orchestra: The Final Dance
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  2. Peter Zagar: Vážna hudba
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  3. Ľubomír Burgr: Unisono suita
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  4. Boris Lenko: My tu a tí druhí
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  5. Peter Zagar: Tao
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  6. Frédéric Inigo: Anna Magdalena and the Book Makers
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (v, fl), Ľubomír Burgr (v, vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (v, pf)
  7. Marek Piaček: Bratislavská Sútra – Otcove slová
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (v, fl), Ľubomír Burgr (v, vn), Boris Lenko (v, ac), Peter Zagar (v, pf)
  8. Ľubomír Burgr: Nie sen
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  9. Hilary Jeffery: Bratislavská apokalypsa
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  10. Peter Graham: Paríž v daždi. Požoň sentimentál Remix
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  11. Boris Lenko: Peter a Marek
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  12. Peter Zagar: Valčík na rozlúčku
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  13. Daniel Matej: Bargain Happiness
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Daniel Matej (v)
  14. Ľubomír Burgr: Your Good Feeling
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Ronald Šebesta (cl)
  15. Ján Boleslav Kladivo: Život
   Požoň sentimentál, Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf), Ján Boleslav Kladivo (v)
 • Foto: alea ALEA
  2008 CD – Pavlík Records PA 0068-2-331
  1. Ilja Zeljenka: Pesnička z Ziegelfeldu
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  2. Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  3. Marek Piaček: Alea vera
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  4. Martin Burlas: Bratislavský vzdych
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  5. Peter Zagar: Con passione
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  6. Astor Piazzolla: Fugata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  7. Astor Piazzolla: Tangata
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  8. Astor Piazzolla: Primavera Porteña
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  9. Astor Piazzolla: Verano Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  10. Astor Piazzolla: Otoño Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  11. Astor Piazzolla: Invierno Porteño
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
  12. Astor Piazzolla: Los sueños
   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)
 • Foto: Lieder ohne Worte LIEDER OHNE WORTE
  2007 CD – Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru AA08
  1. Daniel Matej: don@u.com / Lieder ohne Worte
   Marek Piaček (v, fl, C*), Ronald Šebesta (cl), Judith Unterpertinger (vc), Christian Fennesz (gui, lap), Martin Siewert (gui, C*), Martin Brandlmayr (bat), Peter Zagar (pf, sth), Daniel Matej (turn, CD, C*, obj)
 • Foto: Jozef Lupták : Cello JOZEF LUPTÁK : CELLO
  2003 CD – Mediálny inštitút TI 0005 2 331
  1. Jevgenij Iršai: Sonata-Corta
   Jozef Lupták (vc)
  2. Christian Wolff: Cello Suite Variation
   Jozef Lupták (vc)
  3. Ľubomír Burgr: From Any Bars
   Jozef Lupták (vc)
  4. Hilary Jeffery: Still Moving for Solo Cello
   Jozef Lupták (vc)
  5. Peter Zagar: Introdukcia a prelúdium
   Jozef Lupták (vc)
  6. Jozef Lupták: Convergences I – V
   Jozef Lupták (vc)
 • Foto: opera aperta ensemble - post-minimal set OPERA APERTA ENSEMBLE - POST-MINIMAL SET
  2002 CD – Mediálny inštitút OF 0002 2 331
  1. Christopher Fox: Straight Lines in Broken Times
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Nora Skuta (pf)
  2. Martin Burlas: 13
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  3. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 2
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  4. James Tenney: Harmonium #5
   OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  5. Daniel Matej: Wenn wir in höchsten Nöten seyn
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  6. Hauke Harder: Bryndzové halušky
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (cl), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  7. Peter Ablinger: B – A – C – H
   OPERA APERTA ensemble, Ronald Šebesta (clb), Peter Šesták (vl), Nora Skuta (sth)
  8. Marek Piaček: Recitativo e canzonetta
   OPERA APERTA ensemble, Nora Skuta (pf)
 • Foto: Plasticity PLASTICITY
  2002 CD – Slovart Records SR-0049
  1. Peter Zagar: Dve skladby pre akordeón
   Boris Lenko (ac)
  2. Marek Piaček: Sunshine
   Boris Lenko (ac)
  3. Ľubomír Burgr: Title
   Boris Lenko (ac)
  4. Marek Piaček: You had a lovely face, but now it’s lost its grace
   Boris Lenko (ac)
  5. Guy Klucevsek: Bandoneons, Basil and Bay Leaves
   Boris Lenko (ac)
  6. Maurizio Kagel: Rrrrrrr... 3 skladby pre organ
   Boris Lenko (ac)
  7. Howard Skempton: Small Change
   Boris Lenko (ac)
  8. Howard Skempton: Home and Abroad
   Boris Lenko (ac)
  9. Howard Skempton: Summer Waltz
   Boris Lenko (ac)
  10. Howard Skempton: Deeply Shaded
   Boris Lenko (ac)
  11. Howard Skempton: Cakes and Ale
   Boris Lenko (ac)
  12. Lois V Vierk: Blue Jets Red Sprites
   Boris Lenko (ac)
  13. John Zorn: Road Runner
   Boris Lenko (ac)
  14. Per Nørgård: Le bal somnambule
   Boris Lenko (ac)
 • Foto: Peter Zagar: Apocalypsis PETER ZAGAR: APOCALYPSIS
  1999 CD – Slovart Records SR 0032
  1. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.)
  2. Peter Zagar: Trio
   OPERA APERTA ensemble
  3. Peter Zagar: Štyri skladby
   Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
  4. Peter Zagar: Kvinteto
   OPERA APERTA ensemble
  5. Peter Zagar: Apocalypsis Iohannis
   Jana Pastorková (s), Petra Noskaiová (ms), Camerata Bratislava, Jan Rozehnal (zbm.), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
 • Foto: Moyzes Quartet – Contemporary Slovak Quartets MOYZES QUARTET – CONTEMPORARY SLOVAK QUARTETS
  1998 CD – Hudobný fond SF 00212131
  1. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5
   Moyzesovo kvarteto
  2. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 2
   Moyzesovo kvarteto
  3. Egon Krák: Spiritus tuus in nobis
   Moyzesovo kvarteto
  4. Peter Zagar: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto
  5. Peter Martinček van Grob: The Touch (Dotyk)
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Požoň sentimentál – Venované Hansimu POŽOŇ SENTIMENTÁL – VENOVANÉ HANSIMU
  1998 CD – Hudobný fond SF 00252131
  1. Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
   Petr Michoněk (vc), Požoň sentimentál
  2. Peter Zagar: Krajina obyčají
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  3. Peter Zagar: Decembrová suita
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  4. Ilja Zeljenka: Spomienka
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
  5. Ľubomír Burgr: Sniežik poletuje, na zem pomaly si sadá, v dedine pod horou dievčatko milého si hľadá
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  6. Marek Piaček: Labuť, pieseň bez slov
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)
  7. Marek Piaček: Franzl
   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl), Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  8. Marek Piaček: Desirée
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  9. Ilja Zeljenka: Posedenie v Daxe
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  10. Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)
  11. Vladimír Bokes: Prvý valčík cis mol (18. 6. 1959)
   Požoň sentimentál
  12. Ľubomír Burgr: Pre Dášu Veškrnovú, Sašu Mittelbachlerovú a Jozefínu Ondriščákovú
   Požoň sentimentál
  13. Peter Machajdík: Skončil a zasa začal
   Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)
  14. Ilja Zeljenka: Žobrácka pieseň
   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
  15. Martin Čorej: Prešporský Pony-express
   Požoň sentimentál
  16. Boris Lenko: V sobotu popoludní
   Požoň sentimentál
  17. Dezider Lauko: Buffo. Na šarišskom zámku
   Požoň sentimentál
 • Foto: De profundis III DE PROFUNDIS III
  1994 CD – Hudobný fond SF 00172131
  1. Egon Krák: Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae
   Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf), Slovenské kvarteto
  2. Vladimír Godár: Sekvencia
   Juraj Čižmarovič (vn), Miki Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   Moyzesovo kvarteto
  4. Iris Szeghy: Hommage à Rodin
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Peter Zagar: Stabat mater
 • Foto: elektroakustická hudba : slovensko 1989 – 94 ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA : SLOVENSKO 1989 – 94
  1994 CD – Centrum pre elektroakustickú a computerovú hudbu EM CD 003
  1. Peter Zagar: Hudba zo štúdia
   Peter Zagar (pf), Experimentálne štúdio Bratislava
  2. Marek Piaček: Flauto dolce ’91
   Marek Piaček (fl), Experimentálne štúdio Bratislava
  3. Juraj Ďuriš: Portrét
   Experimentálne štúdio Bratislava
  4. Miro Bázlik: Epoché II.
   Jozef Podhoranský (vc), Experimentálne štúdio Bratislava
  5. Róbert Rudolf: Scar
   Experimentálne štúdio Bratislava
  6. Víťazoslav Kubička: Cesta
   Experimentálne štúdio Bratislava
  7. Roman Berger: Transgressus I.
   Alexander Jablokov (vn), Experimentálne štúdio Bratislava
 • Foto: VENI ensemble VENI ENSEMBLE
  1992 CD – Hudobný fond SF 0004 2131
  1. Jozef Malovec: Kryptogram I
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Gabriele Mirabassi (clb), Daniel Matej (dr), Peter Krbaťa, jr. (dr), Peter Važan (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf)
  2. Peter Kolman: Molizácia
   VENI ensemble, Marek Piaček (fl), Robert Rist (vbf)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (vc), Róbert Krchniak (cl), Marek Piaček (fl), Rastislav Suchan (tr), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn)
  4. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Juraj Kováč (vc), Martina Bernášková (fl), Nora Skuta (pf), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn), Vladimíra Rozsypalová (vn)
  5. Martin Burlas: Z môjho života...
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Jozef Lupták (vc), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Andrej Ivanov (cb), Peter Važan (dr), Ronald Šebesta (dr), Robert Rist (dr), Daniel Matej (pf), Martin Burlas (sth), Peter Vrbinčík (vl), Leo Sláma (vn), Miloš Valent (vn)
  6. Daniel Matej: Gloria
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Róbert Jurčo (ac), Igor Pasek (br), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (bgui), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Pavol Mikula (kt), Andrej Ivanov (cb), Martin Burlas (elgui), Cyril Šikula (ob), Peter Krbaťa, jr. (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf), Miki Skuta (elpf), Peter Važan (ppf), Monika Kádeková (s), František Caban (t), Branko Kubina (tn), Peter Strešnák (tr), Peter Vrbinčík (vl)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1999 za dielo Kvinteto
 • Cena DOSKY
  1998 za scénickú hudbu k inscenácii Pytačky, Medveď
 • Cena Slovenskej muzikologickej asociácie
  1995 za dielo Bozkali sa a plakali…

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Zagar: Monolit
  Orchestrálny obraz
  20. 2.
  2020
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Robert Kružík (dir.)
 • Peter Zagar: Rozprávka o šťastnom konci
  27. 4.
  2019
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Andrea Pietrová (s), Denisa Šlepkovská (s), Katarína Juhásová (s), Andrea Vizvári (s), Jozef Kuchár (tenor), František Ďuriač (br), Roman Krško (br), Jana Bernáthová (s), Lenka Máčiková (s), Pavol Remenár (br), Orchester Opery SND, Pressburg Singers, Dušan Štefánek (dir.)
 • Peter Zagar: Predohra k Rossiniho opere Hodvábny rebrík
  14. 12.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ondrej Olos (dir.)
 • Peter Zagar: Os Justi
  23. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Beatitudes, r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Mirko Krajči (dir.)
 • Peter Zagar: Intrada
  15. 7.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavský organový festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martin Bako (org)
 • Peter Zagar: Prízrak
  hudba k tanečnému predstaveniu Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici
  16. 2.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Tanečné predstavenie Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Štúdio tanca, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali
 • Peter Zagar: Zo Slovníka nejasných žiaľov
  pre hlas a orchester
  10. 3.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Koščová (v), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
 • Peter Zagar: Dominantný akord
  pre violončelo a akordeón
  29. 7.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Banská Štiavnica, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Peter Zagar: Moto perpetuo
  pre klavír
  8. 6.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)
 • Peter Zagar: V kruhu
  pre 15 sláčikových nástrojov
  13. 11.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali, Peter Vrábel (dir.)
 • Peter Zagar: The Tempest
  dve skladby ku choreografiám
  30. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Historická budova, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Kružliak, jr. (bvl), Jozef Lupták (vc), Peter Vrbinčík (vl)
 • Peter Zagar: Pieseň pre Emőke
  12. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Österreichisches Ensemble für neue Musik, Irmgard Messin (fl), Theodor Burkali (cl), Nora Skuta (pf)
 • Peter Zagar: Nokturno
  23. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mario Košik (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
 • Peter Zagar: Antifóna na sviatok sv. Cecílie
  27. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Pressburg Singers, Janka Rychlá (zbm)
 • Peter Zagar: Intermezzo
  23. 11.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cikker v Pálffyho paláci, Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Zagar: Intermezzo
  30. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Malatinský (pf)
 • Peter Zagar: Prelúdium
  21. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Stanica Žilina-Záriečie, Žilina, SK
  INTERPRETI: Peter Zagar (pf)
 • Peter Zagar: Jesenná pieseň
  pre klavírne trio
  8. 10.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Trnave - Pocta klavírnemu triu, Koncertná sieň ZUŠ M. Schneidra-Trnavského, Trnava, SK
  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf), František Török (vn), Ján Slávik (vc)
 • Peter Zagar: Prelúdium pre kvinteto priečnych fláut
  3. 6.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncert víťazov Prehliadky slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež, Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK
  INTERPRETI: Flautové kvinteto ZUŠ J. Kresánka
 • Peter Zagar: Chorál s variáciami
  6. 5.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Agnieszka Duczmal (dir.2)
 • Peter Zagar: Štyria škriatkovia a víla
  31. 1.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátne divadlo, Košice, SK
 • Peter Zagar: Veni, Emmanuel
  22. 12.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská filharmónia - Cyklus Stará hudba, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali
 • Peter Zagar: Prelúdium, rondo a allegro
  pre violončelo a orchester
  18. 3.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Mogrelia (dir.)
  3. verzia – Prelúdium, rondo a allegro pre violončelo a orchester.
 • Peter Zagar: Struny, kladivká, paličky
  19. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Tomáš Nemec (pf), Milan Osadský (ac), Juraj Mitošinka (tn), Albert Hrubovčák (tn), Branislav Belorid (tn), Nikolaj Kanišák (tu)
 • Peter Zagar: Kocúr na kolieskových korčuliach
  15. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová budova SND, Štúdio, Bratislava, SK
 • Peter Zagar: Tri vianočné nápevy (uspávanky)
  zo zbierky Andreja Kmeťa
  15. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Peter Zagar: Veveričky
  1. 6.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK
 • Peter Zagar: Uspávanka pre Titániu
  26. 11.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Peter Zagar: Etuda II
  25. 10.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto,
 • Peter Zagar: Štyri židovské ľudové piesne
  pre bas, husle, akordeón, kontrabas a klavír
  27. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Matúš Trávniček (b), Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
 • Peter Zagar: Michalova Madona
  27. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Stredoeurópsky festival koncertného umenia, SK
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana
 • Peter Zagar: Sen noci svätojánskej
  20. 1.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Orchester Opery SND
 • Peter Zagar: Adonisov zrod
  18. 7.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Piešťanský festival, Kongresová hala, Piešťany, SK
  INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Ivana Pristašová (umv.)
 • Peter Zagar: Etuda I
  10. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Zagar: Svätenie jari
  Tanečná fantázia o odvahe žiť
  8. 4.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK
 • Peter Zagar: Con passione
  1. 12.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: ALEA
 • Peter Zagar: Prelúdium, rondo a allegro
  pre violončelo a orchester
  25. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival súčasného umenia Košice, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Štátna filharmónia Košice, Jerzy Swoboda (dir.)
  2. verzia – Rondo a Allegro pre violončelo a orchester.
 • Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 3
  9. 5.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)
 • Peter Zagar: Bezkyslíkovce
  19. 3.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK
 • Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 5
  8. 2.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mozartov týždeň, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Solamente naturali, Miloš Valent (umv.)
 • Peter Zagar: Valčík na rozlúčku
  22. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 4
  20. 11.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Peter Zagar: Bratislavské kyrie
  3. 12.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, V-klub, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Richard Stanke (spk)
 • Peter Zagar: Šachmat
  Hudba ku choreografii: Zuzana Hájková
  6. 4.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Štúdio tanca Banská Bystrica
 • Peter Zagar: Prelúdium, rondo a allegro
  pre violončelo a orchester
  12. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
  Pôvodná verzia – Rondo pre violončelo a komorný orchester.
 • Peter Zagar: Smútočný spev
  26. 10.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Peter Zagar: Vážna hudba
  14. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Peter Zagar: Air Pollution
  8. 11.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  250 years after, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Marián Lejava (dir.)
 • Peter Zagar: Introdukcia a prelúdium
  8. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)
 • Peter Zagar: Love in a Life
  pre miešaný zbor
  2000 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, SK
  INTERPRETI: Swingle Singers
 • Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 1
  13. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Amy Lynn Barber (bat)
 • Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 2
  11. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble
 • Peter Zagar: Jednoduché odpovede na jednoduché otázky
  4. 6.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Koncertná sieň Divadla STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Malomestský symfonický orchester a zbor, Adrian Rajter (dir.)
 • Peter Zagar: Dve sakrálne piesne
  pre dievčenský zbor, harfu/organ/klavír a violončelo
  1999 Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Calgary Girls Choir, Jozef Lupták (vc)
 • Peter Zagar: Dies irae
  19. 10.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dni starej hudby, Kostol Najsvätejšej trojice, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Musica aeterna
 • Peter Zagar: Žalm 131
  1998 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bloomington, Illinoi, SK
  INTERPRETI: Illinois Wesleyan Collegiate Choir, Scott Ferguson (dir.)
 • Peter Zagar: Apocalypsis Iohannis
  pre soprán, mezzosoprán, miešaný zbor a sláčikové nástroje
  29. 6.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Lenka Pauliková (ms), Camerata Bratislava, Jan Rozehnal (zbm.), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
 • Peter Zagar: Decembrová suita
  8. 6.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
 • Peter Zagar: Dve skladby pre akordeón
  1997 Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Peter Zagar: Kvinteto
  11. 1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Toronto, SK
  INTERPRETI: Arcana Ensemble
 • Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…
  Charakteristický kus
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Tomáš Boroš: Das Gebet der Jungfrau
  pre komorný súbor
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Marek Piaček: Desirée
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Vladimír Bokes: Repríza podľa J. L. Bellu
  (transkripcia fragmentu prvej časti Sonatíny pre komorný súbor)
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)
 • Ilja Zeljenka: Spomienka
  (pre Požoň sentimentál)
  11. 6.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)
 • Peter Zagar: Pater noster
  pre miešaný zbor a organ
  29. 7.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dóm sv. Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave
 • Peter Zagar: Une poire supplémentaire
  11. 6.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: John Tlibury (pf)
 • Peter Zagar: Sláčikové kvarteto
  2. 5.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Peter Zagar: Krajina obyčají
  1995 Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Peter Zagar: Bozkali sa a plakali…
  13. 5.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Peter Zagar: Balada s kódou (Lístoček z brezy)
  15. 1.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  DK Dúbravka, Bratislava, SK
 • Peter Zagar: Štyri skladby
  16. 11.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mladí bratislavskí sólisti, Daniel Gazon (dir.)
 • Peter Zagar: Trio
  20. 6.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Vrbinčík (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
 • Peter Zagar: Hudba k videu
  pre 10 nástrojov
  1990 Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, SK
  INTERPRETI: VENI ensemble
 • Peter Zagar: Pre Soničku
  Dve skladbičky pre mladých klaviristov
  17. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tamara Marková (pf)
 • Peter Zagar: Hudba
  pre 2 flauty, 2 klarinety, 2 fagoty, sláčikové nástroje (a magnetofónový pás)
  15. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
 • Peter Zagar: Koncert pre orchester
  1986 Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Symfonický orchester VŠMU, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Peter Zagar: Ouvertura giocosa
  1985 Prvé uvedenie na Slovensku
  Veľké koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Hideaki Mutó (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Peter Zagar: Moto perpetuo
  pre klavír
  7. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)
 • Peter Zagar: E. Suchoň: Nox et solitudo
  16. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  divadlo Ranelagh, Paríž, FR
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Terézia Kružliaková (ms)
 • Peter Zagar: E. Suchoň: Bačovské piesne
  15. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Invalidovňa, Paríž, FR
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Gustáv Beláček (b)
 • Peter Zagar: E. Suchoň: Tri piesne pre bas a orchester
  15. 9.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Invalidovňa, Paríž, FR
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Gustáv Beláček (b)
 • Peter Zagar: Duetto con codetta
  9. 5.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Galerie Nationale de la Tapisserie, Beauvais, FR
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc)
 • Peter Zagar: Magnificat
  9. 10.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ars viva, Olomouc, CZ
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Janáčkov komorný orchester, Jan Rozehnal (dir.)
 • Peter Zagar: Prelúdium
  2000 Prvé uvedenie v zahraničí
  First Unitarian Church, Philadelphia, US
  INTERPRETI: John Pescitelli (org)
 • Peter Zagar: Tanec
  1999 Prvé uvedenie v zahraničí
  Český Krumlov, CZ
  INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Melos-Étos 2015: Solamente naturali 2015-11-13 Melos-Étos 2015: Solamente naturali
  Peter Zagar, Peter Vrábel, Solamente naturali

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Prezentácie novej knihy na koncerte venovanom pamiatke Bohdana Warchala 2014-01-25 Prezentácie novej knihy na koncerte venovanom pamiatke Bohdana Warchala
  Peter Zagar
  Na koncerte Slovenského komorného orchestra, venovanom pamiatke Bohdana Warchala, 25. januára 2015 vystúpil na pódiu Koncertnej siene Slovenskej filharmónie autor knihy Hral som s Warchalovcami Kornel Klatt, ktorú vydalo Hudobné centrum. Knihu predstavil Peter Zagar, pani Eva Warchalová symbolicky posypala knihu lupeňmi ruží.

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Prezentácie novej knihy na koncerte venovanom pamiatke Bohdana Warchala 2014-01-25 Prezentácie novej knihy na koncerte venovanom pamiatke Bohdana Warchala
  Pani Eva Warchalová symbolicky posypala knihu lupeňmi ruží
  Na koncerte Slovenského komorného orchestra, venovanom pamiatke Bohdana Warchala, 25. januára 2015 vystúpil na pódiu Koncertnej siene Slovenskej filharmónie autor knihy Hral som s Warchalovcami Kornel Klatt, ktorú vydalo Hudobné centrum. Knihu predstavil Peter Zagar, pani Eva Warchalová symbolicky posypala knihu lupeňmi ruží.

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-12 Melos-Étos 2013
  Peter Zagar, œnm . österreichisches ensemble für neue musik

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Melos-Étos 2013 2013-11-12 Melos-Étos 2013
  Peter Zagar, Roman Berger

  Autor: Peter Brenkus
 • Foto: Hommage a Magritte 2012 Hommage a Magritte

  Autor: Martin Burlas
 • Foto: Veni ensemble 1992 Veni ensemble
  Veni ensemble v prvých rokoch

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Melos-Étos 1991 1991 Melos-Étos 1991

Audio

 • Zagar, Peter: Apocalypsis Iohannis


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 03. 2020