Profil osobnosti

Foto: Šimon Marinčák

Šimon Marinčák

10. 3. 1971 Košice

vážna hudba
zborové dirigovanie

Bio

Bio

1985 – 1991
Konzervatórium v Košiciach (klarinet – Karol Klocáň)
1991 – 1996
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor katolícka teológia a učiteľstvo náboženskej výchovy 
1993
Mezinárodní dirigentské kurzy, Zlín – CZ (Travis Hatton, John Whitney, Kirk Trevor, Tsung Yeh)
1996 – 2000
doktorandské štúdium na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, odbor Východné kresťanské vedy, špecializácia Byzantská liturgia a hudba 
2002
rigorózne doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, odbor Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná výchova, zameranie spev
od 2005
člen Societas Orientalium Liturgiarum (Spoločnosť pre východné liturgie), od 2012 sekretár spoločnosti 
od 2010
člen International Society for Orthodox Church Music (Medzinárodná spoločnosť pre pravoslávnu cirkevnú hudbu) so sídlom v Joensuu, Fínsko  
 
1990 – 1996
pedagóg na dnešnej Základnej umeleckej škole Jantárová v Košiciach (zobcová flauta, klarinet a saxofón)
2000 – 2001
pedagóg na Pylon Hagiae Sophiae Center for Classical and Religious Studies, Cary, North Carolina, USA
2001 – 2005
odborný asistent na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, vyučovanie predmetov liturgický spev, dejiny a teória liturgického spevu
2002 – 2003
odborný asistent na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, vyučovanie predmetov byzantská hudba, liturgia 
 
1991 – 1996
dirigent a umelecký vedúci Gréckokatolíckeho katedrálneho zboru svätých Cyrila a Metoda, Košice
1991 – 1996, 2001 – 2003
dirigent a spevák Zboru sv. Cecílie, katedrálneho zboru pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach
1992 – 1994
dirigent a umelecký vedúci Zboru seminaristov, Seminára biskupa P. P. Gojdiča, Prešov
1995
dirigent a umelecký vedúci zboru The Gaming Campus Student Choir, Rakúsko
1995 – 1996, 2001 – 2004
asistent dirigenta a spevák Košického speváckeho zboru učiteľov
1995 – 1996
dirigent Spojených zborov Popradu, Spišskej Novej Vsi a Kežmarku
1995 – 1996
spevák Zboru Collegium Technicum, Košice
1996 – 2000
asistent dirigenta a spevák Zboru Pápežského kolégia Russicum, Rím
1998 – 2000
spevák zboru Schola Gregoriana Cantorum Pantheon, Rím
2000 – 2001
dirigent a umelecký vedúci zboru Sts. Cyril and Methodius Byzantine Choir, Cary NC, USA
2000 – 2001
dirigent a umelecký vedúci zboru Pylon Hagias Sophias School Choir, Cary NC, USA
2002
dirigent Festivalového zboru University of Limerick, Írsko
od 2003
vedecký pracovník vedeckovýskumného pracoviska Centrum spirituality Východ – Západ na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, od decembra 2011 jeho riaditeľ
2002 – 2012
hlavný zbormajster Zboru Opery Štátneho divadla Košice« späť na zoznam Aktualizované: 10. 11. 2014