Profil osobnosti

Foto: Dušan Bill

Dušan Bill

23. 2. 1945 Hertník

vážna hudba
zborové dirigovanie

Bio

Bio

-
Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove
-
VŠMU v Bratislave (dirigovanie - Peter Hradil)
 
-
absolvoval tiež kurz zborového dirigovania u Ondreja Lenárda (Bratislava) a Erwina Ortnera (Viedeň)
-
majstrovské kurzy cirkevnej hudby (prof. Bernard Huneau, prof. Godehard R. Joppich)
 
od 1972
pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave (dirigovanie, zborový spev, vedenie zboru); od 1990 zakladateľ a vedúci tamojšieho oddelenia cirkevnej hudby
od 1978
umelecký vedúci a dirigent Komorného zboru Konzervatória v Bratislave
od 1995
umelecký vedúci a dirigent speváckeho zboru Adoremus

Dušan Bill ako umelecký vedúci a dirigent Zboru Konzervatória v Bratislave sa zaslúžil o jeho medzinárodné úspechy na koncertoch v Európe, Austrálii, Ázii, v Severnej a Strednej Amerike. Ako pedagóg Konzervatória v Bratislave organizoval spoločné umelecké projekty s viacerými univerzitnými speváckymi zbormi z USA a s Európskou asociáciou speváckych zborov Europa Cantat.

Dirigoval viaceré zbory: Zbor chrámu sv. Mikuláša v Prešove (1969 – 1972), Prešovský detský zbor (zakladateľ), Bratislavský detský zbor (1975 – 1979), zbor Hudobnej mládeže Slovenska (1980 – 1982), Robotnícky spevokol Bradlan v Trnave (1983 – 1985), Miešaný zbor bratislavských učiteľov (1985 – 1988), Zbor Dómu sv. Martina v Bratislave (1992 – 1995), spolupracoval aj s Komorným zborom Slovenskej filharmónie (1988 – 1994).

Patrí k významným odborníkom na cirkevnú hudbu na Slovensku. Naštudoval a premiéroval viaceré historicky objavné sakrálne diela, napr. skladby z notového archívu Dómu sv. Martina v Bratislave. Je členom Hudobnej sekcie Slovenskej liturgickej komisie pri Konferencii biskupov Slovenska.

Pravidelne sa zúčastňuje zborových súťaží a festivalov ako porotca.

Bibliografia

 • Horkay, Tamás: BHS 2013 : Kvalitný, no príliš dlhý...
  2013 Hudobný život 2013, č. 11, s. 6 – 7
 • Cseres, Jozef: V. Godár: Querela Pacis [recenzia CD]
  2011 Hudobný život 2011, č. 10, s. 36 – 37
 • Urdová, Silvia; Bill, Dušan: Výchova cirkevných hudobníkov je náročná
  2008 Katolícke noviny 28.9. 2008, č. 39
 • Cseres, Jozef: Recenzie
  2007 Hudobný život 2007, č. 5, s. 38 – 39
 • Martináková, Zuzana: Recenzie
  2007 Hudobný život 2007, č. 5, s. 38
 • Vrábel, Jozef: Zborník pre chrámové zbory : Dušan Bill: Cantica
  2004 Katolícke noviny 7. 3. 2004, č. 10
 • Čierna, Magdaléna: Recenzia: Hudba na sviatky lásky : Vianočné koledy : Adoremus, Vráble 2001
  2002 Katolícke noviny 15.12. 2002, č. 50
 • Kuminiaková, Viera; Bill, Dušan: Atlantou znela aj slovenská pieseň : Po americkom turné speváckeho zboru bratislavského Konzervatória
  1996 Práca 27.8. 1996, č. 200, s. 10
 • Stracenská, Marie; Bill, Dušan: Vyspievané skúsenosti : Americký úspech miešaného zboru
  1994 Práca 26.4. 1994, č. 95, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • Bill, Dušan [Ed.]: Cantica : Výber z repertoáru chrámových zborov
  2002 Hudobné centrum, Bratislava 2002
  (ISBN 8088884381)

Diskografia

 • Foto: Vladimír Godár: Querela Pacis VLADIMÍR GODÁR: QUERELA PACIS
  2011 CD – Pavian Records PM0050-2
  1. Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)
   Emily van Evera (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Miloš Valent (vn), Katedrálny zbor sv. Martina, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)
 • Foto: Dieťa a čaro hudby DIEŤA A ČARO HUDBY
  2010 CD – H Plus VX 0003-2-131
  1. Michal Paľko: Allegro dolcitto
   Katarína Dučaiová (fld), Zuzana Biščáková (pf)
  2. Lucia Chuťková: Vlna a voda
   Marián Hrubý (vn), Andrej Gál (vc), Lucia Chuťková (orf), Michal Paľko (orf)
  3. Ľuboš Bernáth: Sonatína
   Marián Hrubý (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf), Lucia Chuťková (orf), Michal Paľko (orf), Pavol Bizoň (orf)
  4. Pavol Bizoň: Kvarteto bez jedného hráča
   Marián Hrubý (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf)
  5. Juraj Hatrík: Dva portréty a Epilóg 2009
   Marián Hrubý (vn), Andrej Gál (vc), Zuzana Biščáková (pf), Tereza Maličkayová (s), Mária Repková (ms), Katarína Dučaiová (fld), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Lucia Chuťková (orf), Pavol Bizoň (orf), Michal Paľko (orf)
 • Foto: Ján Levoslav Bella : Church Music JÁN LEVOSLAV BELLA : CHURCH MUSIC
  2009 CD – Scriptorium Musicum 1624-001-2
  1. Ján Levoslav Bella: Te Deum
   Angelika Zajícová (a), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  2. Ján Levoslav Bella: Adiutor meus
   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  3. Ján Levoslav Bella: Asperges me, Domine, hyssopo
   Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  4. Ján Levoslav Bella: Verbum caro
   Emily Van Evera (s), Miloš Valent (vn), Ľubica Habart (vn), Peter Vrbinčík (vl), Lydie Cillerová (vl)
  5. Ján Levoslav Bella: Christus factus est
   Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (dir.)
  6. Ján Levoslav Bella: Ave Rex
   Emily Van Evera (s), Miloš Valent (vn), Soma Dinyés (harm)
  7. Ján Levoslav Bella: Veni sancte Spiritus
   Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (zbm.), Andrew Parrott (dir.)
  8. Ján Levoslav Bella: Terra tremuit
   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  9. Ján Levoslav Bella: Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu
   Hilda Gulyásová (s), Angelika Zajícová (a), Maroš Klátik (t), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  10. Ján Levoslav Bella: Intende
   Emily Van Evera (s), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  11. Ján Levoslav Bella: Emitte Spiritum
   Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (dir.)
  12. Ján Levoslav Bella: Ave Maria
   Emily Van Evera (s), Róbert Šebesta (cl), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
  13. Ján Levoslav Bella: Requiem
   Emily Van Evera (s), Angelika Zajícová (a), Roman Bajzík (t), Tomáš Šelc (b), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Andrew Parrott (dir.)
 • Foto: Vladimír Godár: Mater VLADIMÍR GODÁR: MATER
  2006 CD – Pavian Records PM 0024-2
  1. Vladimír Godár: Stála matka
   Iva Bittová (vf), Solamente naturali, Gabriel Szathmáry (vn), Martina Karnoková (vn), Peter Guľas (cmb)
  2. Vladimír Godár: Ecce puer
   Iva Bittová (vf), Solamente naturali, Peter Guľas (cmb)
  3. Vladimír Godár: Magnificat
   Iva Bittová (vf), Zbor Konzervatória v Bratislave, Solamente naturali, Gabriel Szathmáry (vn), Dušan Bill (zbm.), Martina Karnoková (vn), Peter Guľas (cmb)
  4. Vladimír Godár: Uspávanky
   Iva Bittová (vf), Solamente naturali, Peter Guľas (cmb)
  5. Vladimír Godár: Regina coeli
   Iva Bittová (vf), Zbor Konzervatória v Bratislave, Solamente naturali, Gabriel Szathmáry (vn), Dušan Bill (zbm.), Martina Karnoková (vn), Peter Guľas (cmb)
  6. Vladimír Godár: Majkomašmalon
   Iva Bittová (vf), Solamente naturali, Peter Guľas (cmb)
 • Foto: Vladimír Godár: Mater VLADIMÍR GODÁR: MATER
  2006 CD – ECM Records 476 5689
  1. Miloš Valent (vn), Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Peter Guľas (cmb)
 • Foto: Cantate Domino. ADOREMUS CANTATE DOMINO. ADOREMUS
  1999 CD – Slovart Records SR-0038
  1. Orlando di Lasso:
   Dušan Bill (dir.), ADOREMUS
 • Foto: Narodil sa Kristus Pán. Slovenské vianočné piesne NARODIL SA KRISTUS PÁN. SLOVENSKÉ VIANOČNÉ PIESNE
  1991 CD – MUSICA MU 0002-2231
  1. Imrich Szabó (org), Dušan Bill (zbm.), Peter Strešnák (tr), Ladislav Strešnák (tr), Jozef Podhoranský (vc), Zbor Konzervatória v Bratislave, Edita Gruberová (s), Peter Dvorský (t)

Ocenenia

 • Cena Fra Angelica
  2008 za prínos kresťanských hodnôt do umenia

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)
  Oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus)
  10. 7.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Pohoda, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)
 • Vladimír Godár: Dormi Jesu
  9. 7.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol piaristov, Prievidza, SK
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Maxine Eilander (ar), Stephen Stubbs (dir.)
 • Juraj Hatrík: Tri akvarely podľa Lundkvista
  pre komorný zbor, čembalo a 13 sláčikových nástrojov
  30. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Vladimír Godár: Magnificat
  1. 10.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Jakuba, Trnava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
 • Vladimír Godár: Regina coeli
  1. 10.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Jakuba, Trnava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Miloš Valent (vn), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
 • Juraj Tandler: Prebúdzanie vtákov
  Štyri spevy pre miešaný zbor
  4. 4.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (dir.)
 • Milan Novák: Tridsať šťastných letokruhov
  Kantáta pre detský zbor a orchester
  7. 10.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sála Konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Komorný zbor Konzervatória v Bratislave, Orchester Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.)
 • Juraj Tandler: Fašánek
  Spevy na ľudové texty pre miešaný zbor
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Dušan Bill (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Vladimír Godár: Dormi Jesu
  11. 7.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Eglise du Collège de Saint-Michel, Fribourg, CH
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Maxine Eilander (ar), Stephen Stubbs (dir.)
 • Vladimír Godár: Majkomašmalon
  8. 11.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Jazz Festival, Friedenskirche, Ludwigshafen, DE
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Miloš Valent (vl), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)


« späť na zoznam Aktualizované: 11. 11. 2019