Profil osobnosti

Foto: Mariana Hochelová

Mariana Hochelová

25. 2. 1986

vážna hudba
soprán

Bio

Bio

2001 - 2005
Cirkevné konzervatórium v Bratislave, operný spev (Mária Repková)
2005 - 2010
VŠMU v Bratislave (Vlasta Hudecová, Zlatica Livorová)
2009 - 2013
Letné spevácke kurzy Petra Dvorského v Piešťanoch 

Mariana Hochelová je hosťujúcou sólistkou Opery SND v Bratislave, Štátneho divadla Košice, Štátnej opery Banská Bystrica, Opery Národního divadla v Brne, Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Slezského divadla v Opave. Ako koncertná speváčka realizovala rad vystúpení v zahraničí (Česká republika, Chorvátsko, Lotyšsko, Japonsko) i na Slovensku, napr. na piešťanskom Letnom festivale mladých umelcov (2006, 2007, 2012), na festivaloch Organové dni v Piešťanoch (2010), Musica sacra Levoča (2011), Nitrianska hudobná jeseň (2011), Zámocké hry zvolenské (2012), na Medzinárodnom festivale Petra Michalicu Hudba pod diamantovou klenbou, festivalovej prehliadke Nová slovenská hudba i v rámci hudobno-slovného cyklu Opery SND Kontinuity (2012). Pravidelne spolupracuje so Slovenskou národnou galériou v Bratislave (séria vokálnych koncertov Momento musicale). V roku 2010 účinkovala s orchestrom Slovenskej filharmónie (v rámci mimoriadneho slávnostného koncertu Pocta Zlatici Livorovej), má za sebou umeleckú spoluprácu aj s ďalšími renomovanými orchestrami (Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Štátny komorný orchester Žilina, Cappella Istropolitana, Metropolitný orchester Bratislava) a dirigentmi (Leoš Svárovský, Oliver Dohnányi, Marián Vach, Marek Štryncl, Peter Valentovič, Karol Kevický). V sezóne 2017/2018 účinkuje v Opere SND ako Konstanze (Únos zo serailu) a Gilda (Rigoletto).

Pôsobí aj ako pedagóg spevu a hlasovej výchovy. Príležitostne sa venuje i nahrávaniu (o. i. obnovené premiéry duchovných árií „zabudnutého“ kremnického skladateľa 18. storočia Antona Aschnera).

Bibliografia

Diskografia

 • Foto: Musica nova spiritualis MUSICA NOVA SPIRITUALIS
  2014 CD – Katolícka univerzita v Ružomberku
  1. Rastislav Adamko: Proglas
   Schola cantorum PF KU v Ružomberku, Janka Bednáriková (dir.)
  2. Ľuboš Bernáth: O salutaris hostia
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  3. Peter Groll: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  4. Víťazoslav Kubička: Bože, príď mi na pomoc op. 256
   Miriam Žiarna (s), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  5. Milan Dubovský: Ave verum
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  6. Peter Hochel: Ubi caritas
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  7. Róbert Dinuš: Lauda anima mea
   Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová (dir.)
  8. Róbert Dinuš: Bonum est confiteri
   Spevácky zbor Benedictus, Zuzana Zahradníková (dir.)
  9. Rastislav Adamko: Mystérium
   Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  10. Stanislav Hochel: Ave Maria
   Miriam Žiarna (s), Zuzana Zahradníková (org)
  11. Ľuboš Bernáth: Ecce Panis Angelorum
   Martina Procházková (s), Miriam Žiarna (s), Marta Mažariová (fl), Rastislav Adamko (vn), Zuzana Zahradníková (org)
  12. Mirko Krajči: Psalmus 131
   Bratislava Vocal Consort, Rastislav Adamko (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  13. Rastislav Dubovský: Ave Maria
   Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
  14. Peter Groll: Ave verum corpus
   Bratislava Vocal Consort, Zuzana Rahlová (vc), Ján Linhart (cb), Zuzana Zahradníková (org), Iveta Weis Viskupová (dir.)
  15. Juraj Tandler: Missa brevis – Kyrie
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  16. Juraj Tandler: Missa brevis – Obetovanie (Ako laň túži po bystrinách)
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)
  17. Juraj Tandler: Missa brevis – Agnus Dei
   Martina Procházková (v), Ivana Vernusová (v), Spevácky zbor Benedictus, Rastislav Adamko (vn), Tomáš Uličný (vn), Ivan Palovič (vl), Zuzana Rahlová (vc), Jana Klimeková (org), Zuzana Zahradníková (dir.)

Ocenenia

 • Cena Literárneho fondu
  2018 - výročná cena v oblasti divadla za rok 2018 za postavu Donny Anny v inscenácii opery Don Giovanni
 • Medzinárodná spevácka súťaž Hans Gabor Belvedere, Viedeň (AT)
  2012 - postup do semifinále
 • Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK)
  - Čestné uznanie, Cena za najlepšiu interpretáciu skladby 20. storočia

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Peter Groll: Ave Maria
  pre soprán a organ
  7. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
 • Rastislav Dubovský: Ave Maria
  pre soprán a organ
  7. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)
 • Peter Hochel: Ubi caritas
  pre soprán a organ
  7. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Jezuitský kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mariana Hochelová (s), Zuzana Zahradníková (org)


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 11. 2019